Skip to main content

Full text of "Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyskiego we Lwowie w skutek fundacyi Alexandra hr. Stadnickiego, wydane staraniem Galicyjskiego Wydziaau Krajowego"

See other formats


HANDBOUND 
AT THE UNIYERSITY OF Akta 

grodzkie i ziemskie. AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE 

Z CZASÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie 

W SKUTEK FUNDACYI 

śp. Aleksandra hr. Stadnickiego 

"WYDANE STAEANIEM 
GALICYJSKIEGO WYDZIAŁU KRAJOWEGO. TOM XV. WE LWOWIE 

GŁÓWNY SKŁAD W KSIĘGARNI SEYFARTHA I CZAJKOWSKIEGO. 
z L ZWIĄ25KOWEJ DEUKAKNI WE LWOWIE. 

1891. 


852698 PRZEDMOWA. -^^r^ 

Opełniając przyrzeczenie wypowiedziane przy końcu Przedmowy do tomu po- 
przedniego, podajemy tutaj akta sądów lwowskich od 1457 do 1500 a więc do samego 
końca wieku XV, brak tylko jeszcze lat od 1501 — 1506, aby publikacyą tę przynajmniej 
co do aktów lwowskich doprowadzić do końca wieków średnich. Mamy tu zaś następu- 
jące kategorye aktów : grodzkie przedewszystkiem , zajmują one przeważną część tomu 
tego, dalej dość znaczne fragmenta aktów ziemskich, a wreszcie kilkanaście kart aktów 
podkomorskich. Akta ziemskie znajdują się w tak smutnym stanie, że o uporządkowaniu 
ich nawet mowy być nie może, gdyby się chciało zedrzeć z nich oprawy i przeszukać 
pojedyncze zeszyty, rozpadłyby się na drobne strzępki. Tomy aktów tych są przeważnie 
złożone z małych, wyblakłych, pokruszonych kawałków pierwotnych zapisek, wklejonych 
w wielki arkusz grubego papieru, w ten sposób uporządkowano je na końcu ubiegłego 
stulecia. Wiadomo zaś, że spustoszenia tak okropnego pomiędzy nimi dokazali Szwedzi 
za bytności swej we Lwowie w r. 1704. Tu i ówdzie tylko zachował się nieco lepiej 
mniejszy lub większy zeszyt tych aktów. Tak więc nie pozostało nic innego, chcąc 
ogłosić z nich to , coby się dało , jak tylko odpisywać z nich to , co się jako tako 
chronologicznie oznaczyć dało, nie naruszając porządku w samych tomach. Była to robota, 
mozolna , o tyle zaś wdzięczna , że tym sposobem jednak udało się wydrzeć niepamięci 
dość bogaty szereg zapisek z drugiej połowy wieku XV. 

Lepiej oczywiście ma się sprawa aktów grodzkich , są one stosunkowo dość nieźle 
zachowane, bo tylko dotknęło je nieszczęście, że zapiski od 27. Stycznia 1458 — 30. Sierpnia 
1465 zniszczono w zupełności i to jak najwyraźniej z rozmysłem, są bowiem widoczne 
ślady, że wydarto je przemocą. Stało się to według wszelkiego prawdopodobieństwa 
jeszcze w wieku XV, w czasie sporów pomiędzy Odrowążami a szlachtą i mieszczanami 
ziem lwowskiej i żydaczowskiej. Właśnie akta z lat najburzliwszych uległy zupełnej 
zagładzie, tak że świstek z nich nie został. Kto je zniszczył, Odrowążowie czy ich prze- 
ciwnicy? Prawdopodobnie pierwsi, bo w ich ręku jako tutejszych starostów księgi te się 
znajdowały. Jest to strata niepowetowana a to tem bardziej, że i dyplomatów z tych 
lat i aktów ziemskich nadzwyczaj mało się przechowało. I niektóre inne lata jak n. p. 
1480 — 1483 są znacznie zdefektowane. Skutkiem takich znacznych luk i braków stało 
się rzeczą możliwą umieszczenie w tym jednym tomie wszystkich lwowskich aktów od 
1457 — 1500 ; gdyby się były zachowały w komplecie, nie byłoby oczywiście mowy o tem. VI 

Uporządkowanie aktów grodzkich tomów III, IV i V sprawiało dość znaczne 
trudności. Podane poniżej trzy tabele wskazują stosunek dzisiejszych uporządkowanych 
tomów do dawniejszych, z nich najlepiej widać, jak licznym zmianom w układzie one 
uległy, zanim było można pomyśleć o ich opracowaniu i wydaniu. W niniejszym tomie 
mieszczą się zresztą prócz tych trzech tomów aktów grodzkich jeszcze liczne wyimki 
i wyciągi z aktów ziemskich. Fragmenta te podajemy przy końcu tomu w całości , 
zbyt one są niekompletne, aby myśleć można o drukowaniu ich na przemian z aktami 
grodzkimi, jak to czynimy drukując n. p. akta sanockie. 

A teraz podajemy wymienione powyżej trzy tabele. Tabela I. 
Teraz 


Dawniej 


Teraz 


Dawniej 


III. 0. 1 — 70 


II. 


0. 429 —498 


m. 0. 259 —264 


n. 


C. 


695 —700 


„ „ 71 — 74 


n 


„ 4990—500 


„ „ 265 —306 


in. 


0. 


813 —854 


„ „ 75 —224 


„ 


„ 501 —550 


„ „ 307 —346 


J, 


^ 


773 —812 


Luka 


„ „ 347 -382 


„ 


„ 


927 —962 


III. 0. 225 —228 


II. 


0. 691 —694 


„ „ 383 —454 


„ 


» 


855 —926 


Luka 


Luka 
m. 0. 229 —258 


II. 


0. 65P)— 690 


m. 0. 455 —474 


n. 


0. 


751 —772 
Tabela II. 
Teraz 


Dawniej 


Teraz 


Dawniej 


IV. 0. 1—24 


IV. 


0. 39— 62 


IV. 0. 267—314 


IV. 


0. 


219-266 


„ „ 25— 48 


„ 


87—110 


„ „ 314a— 314b 


fl 


n 


267—268 


„ „ 49— 72 


„ 


63— 86 


, „ 315—334 


n 


n 


269—288 


Luka 


Luka 
IV. 0. 73—134 


IV. 


0. 111—172 


IV. C. 335—370 


IV. 


0. 


367—402 


„ „ 135—156 


n 


173—194 


„ „ 371—390 


)) 


n 


269—288 


„ „ 157—194 


n 


1— 38 


„ „ 391—430 


n 


^ 


403—442 


„ „ 195—198 


„ 


195—198 


Luka 
„ „ 199—252 


n 


289—340 


IV. 0. 431—432 


IV. 


c. 


93— 94 


„ „ 253-266 


n 


„ 341—354 


„ , 433—452 


» a 

numeracji 


199—218 
przeskoczył 


•) Liczby 498 


i 499 dwa razy powtórzone. — ') Pisarz przy 


od 655—666. vn Teraz 


Dawniej 


Teraz 


Dawniej 


IV. C. 453—454 


IV. C. 95— 96 


IV 


C. 557—558 


IV. C. 151—152 


Luka 
„ 


559—560 


» . NiennnierowaDe 


IV. C. 455—458 


IV. C. 183-186 


„ 


561—564 


„ „ 155—158 


„ „ 459—460 


„ „ 187-188 
Luka 
„ „ 461—480 


„ „ 459-478 


IV 


C. 565—568 


IV. 0. 505—508 


Luka 


Luka 
IV. C. 481—496 


IV. C. 443—458 


IV 


0. 569—570 


IV. 0. 511—512 


Luka 
^ 


„ 571—572 


„ „ 363—364 


IV. 0. 497—516 


m. C. 731—750 


J, 


573—580 


„ „ 355—362 


„ „ 517—542 


IV. 0. 479—504 


„ 


581—582 


„ „ 365—366 


Luka 


Luka 
IV. 0. 543—544 


VI. 0. 199—200 


IV 


0. 583-630 


IV. C. 533—580 


„ „ 545—546 


„ „ 197—198 


J, 


631—654 


„ „ 599—622 


„ „ 547—548 


„ „ 153—154 


^ 


655—672 


„ „ 581—598 


„ „ 549—550 


„ „ 181—182 


» 


673-802 


„ „ 623—752 


„ „ 551—552 


„ „ 195—196 


„ 


803—814 


„ „ 513—524 


, „ 553—554 


„ „ 179-180 


Jf 


815—818 


„ „ 529—532 


„ , 555-556 


„ „ 193-194 


" 


819—822 


„ „ 525—528 
Tabela 


III. 
Teraz 


Dawniej 


Teraz 


Dawniej 


V. 0. 1 —170 


V. 0. 753— 922 


V. 


C. 341 —364 


V, 0. 1101—1124 


„ „ 170a— 170b 


923— 924 


^ 


„ 365 —372 


„ „ 1129—1136 


„ „ 171 —282 


„ „ 925—1038 
Luka 
Luka 
V. 


C. 373 —378 


V. C. 1137—1142 


V. 0. 282a— 282b 


V. 0. Nieiuoierowane 


„ 


„ 378a— 378b 


„ „ 1143-1144 


„ „ 283 —332 


„ „ 1039—1092 


n 


„ 379 —380 


„ „ 1145—1146 


„ „ 333 -334 


„ „ 1095—1096 


„ 


„ 381 —384 


„ „ 1125—1128 


„ „ 334a— 334b 


„ „1047/811061/2 


» 


„ 385 —393 


„ „ 1147—1155 


„ „ 335 -336 


„ „ 1093—1094 


j, 


^ 394 _402 


„ „ 1166»)— 1174 


„ „ 337 -338 


„ „ 1099—1100 


^ 


^ 402a— 402b 


„ „ 1175-1176 


„ „ 339 —340 


„ „ 1097—1098 


» 


„ 403 —460 
)d 1155—1166. 


„ „ 1177—1234 


*) Pisarz przy 


numeracji stron przeskoczył ( 

VIII Teraz 


Dawniej 


Teraz 


Dawniej 


V. C. 


461 —484 


V. C. 1247—1270 


V. 0. 572a— 572b 


V. 0. 1345-1346 


» n 


485 —504 


„ „ 1309-1328 


„ „ 573 —576 


, „ 1347—1350 


:) " 


504a— 504b 


„ „ 1273-1274 


„ „ 577 —578 


„ „ 1353—1354 


n „ 


505 —512 


„ „ 1275-1282 


„ „ 578a— 578b 


„ „ 1355—1356 


n n 


512a— 512b 


„ „ 1285—1286 


„ „ 579 —580 


„ „ 1357—1358 


!5 B 


513 -516 


„ „ 1287—1290 


„ „ 581 —588 


„ „ 1301—1308 


» n 


516a-516b 


„ „1283/411291/2 


Luka 
n » 


517 —524 


„ „ 1293—1300 


V. 0. 589 —608 


V. 0. 1359—1378 


n n 


525 —530 


„ „ 1379—1384 


„ „ 609 —660 


„ „ 1419—1470 


1 » 


531 —550 


„ „ 1389—1408 


„ „ 661 —678 


„ „ 1495—1512 


n n 


550a— 550d 


„ „1385/811409/12 


„ „ 679 —682 


„ „ 1471—1474 


« n 


551 —556 


„ „ 1413-1418 


„ „ 682a— 682b 


„ „ 1475—1476 


» n 


557 —558 


„ „ 1271—1272 


„ „ 683 —700 


„ „ 1477—1494 


n ji 


559 —560 


„ „ 1329—1330 


„ „ 701 —712 


„ „ 1541—1552 


» » 


561a— 561b 


„ „1331/211351/2 


„ „ 713 —724 


„ „ 1235—1246 


« » 


561 —572 


„ „ 1333—1344 Przejdźmy teraz do treści ogłoszonego tutaj materyału. Ponieważ mamy tu prze- 
ważnie zapiski grodzkie przed sobą, treść ich pod względem zwyczajów, obyczajów i t. d. 
jest o wiele więcej rozmaita, aniżeliby była, gdybyśmy mieli tu akta ziemskie. Rzeczywiście 
treść ta jest niezmiernie barwna i ciekawa. Nie możemy nawet myśleć o tern , żeby na 
tem miejscu zwrócić uwagę czytelnika choć na najważniejsze lub najciekawsze zapiski, 
trzebaby temu poświęcić za dużo miejsca i czasu. Pozwolimy sobie przeto podnieść tu 
choć te zapiski, które przez częste swe powtarzanie rzucają niejako charakterystyczne 
światło na całość, jako i te, które treścią swoją nas uderzyły. 

I tak charakterystycznem, zwłaszcza w latach początkowych a tu znów w r. 1 457, 
jest niezmiernie częste pojawianie się spraw o najazdy, napady, grabieże, morderstwa, 
świadczy to bardzo smutno o moralnym stanie ówczesnej, zwłaszcza szlacheckiej ludno- 
ści. Napady na pubUcznej drodze, wykonane przez szlachtę na mieszczaninie i kupcu 
(n. p. nr. 1316 i 1317), niestety aż za często się pojawiają. — Przykładem zdziczenia 
obyczajów jest też sprawa (nr. 1720) nawet na owe czasy rzadka, kiedy król Kazimierz 
wyraża się o niej: „a tempore dominacionis nostre tani immanem nunąuam inter subditos 
nosiros auditimus casum". 

Rzecz miała się tak. Szlachcic Mikołaj Branłecki zaprosił do siebie w gościnę 
Jana wojewodzica bełskiego, syna wojewody Dobiesława Byszowskiego, i zamordował go 
we własnym domu. Król sam wydał pod dniem 23. Stycznia 1484 r. na sejmie lubelskim 
mandat do grodzkiego sądu lwowskiego. Mandat przedłożono 10. Maja t. r. sądowi IX 

lwowskiemu, wyrok zapadł 9. Lipca (nr. 1743). Obwinionego skazano na karę bardzo 
niską, stosownie do ówczesnych praw tak łagodnie karzących zabójstwo, skazano go 
mianowicie na sessionem in iurri iuxta słatuta et laudum seu consuetudinem łerre et satisf ac- 
etonem pro cąpiłe et penis inde secutis, guam satisfaccionem facere debet, anteąuam de 
eodem iurri exeat. 

Charakterystycznemi są dalej dla zapisek naszych niezliczone sprawy żydowskie. 
W tomie poprzednim obejmującym lata 1440—1456 Żydzi dość rzadko się pojawiali, 
teraz tak się rozmnożyli, tak do rąk swych sprawy handlowe, przemysłowe, pieniężne 
ujęli, że całe zeszyty aktów tomu tego przedstawiają się prędzej jako akta żydowskie, 
aniżeli grodzkie — szlacheckie. Nie ma, nie wyłączając nawet zapisek poznańskich, zapewne 
innych aktów grodzkich, któreby zawierały materyał tak ciekawy i bogaty do historyi 
Żydów, jak te, ogłoszone tutaj przez nas. Kto się zajmie stosunkami Żydów na Rusi, 
znajdzie tu materyał nieoceniony. Zajmijmy się choć kilku zapiskami. — I tak inskrypcya 
z 27. Października 1475 r. (nr. 1418) traktuje o różnicy pomiędzy Karaimami a Rabanami 
co do obowiązków i ciężarów na nich przypadających. — Z zapiski (nr, 2 129) dowiadu- 
jemy się o posicio librorum ludaicorum, Żyd Smoel bowiem obowiązuje się pod zakładem 
100 grzywien zapis wniesiony do aktów grodzkich przenieść do księgi żydowskiej ad 
primam posicionem librorum ludaicorum. — Z zapiski z 19. Lipca 1497 r. otrzymujemy 
wiadomość o ius scriptum iudaicum (nr. 2555). — Wiadomo, że w czasach późniejszych 
w języku urzędowym zwykle Żydom dawano przydomek perfidus, w epoce objętej przez 
nasz tom nomenklatura ta nie jest jeszcze ustalona, spotykamy co prawda i tu ten sam 
przydomek (nr. 2663, 2950, 3273 i i.), częściej jednak providus albo laboriosus (nr. 2677), 
tak jak zwykle chłopa nazywano. — Ciekawa jest też sprawa (nr. 3020 i 3024) pomiędzy 
szlachcicem a Żydem tak z powodu przedmiotów, o które chodzi, jako też z powodu 
postępowania w tej sprawie. — Historyczne wreszcie znaczenie ma zapiska nr. 3055. Treść 
ej taka. W Październiku r. 1500 nałożył Henryk pokojowiec królewski imieniem króla 
wadium 10.000 grzywien na rajców lwowskich, polecając im, aby bronili Żydów lwowskich 
przed prześladowaniem i napadami Krzyżowców; rajcy lwowscy nie zgodzili się ani na to 
wadium ani też na obowiązek obrony Żydów, pokojowiec królewski kazał wtedy wadium 
to wpisać do ksiąg grodzkich lwowskich. Tyle dowiadujemy się o ciekawej tej sprawie 
z naszych aktów. O zastępach Krzyżowców gromadzących się w ostatnim roku wieku XV 
i napadających Żydów opowiada nam także Miechowita, odnośnie do Krakowa. Zdaje się 
przeto, że i do Lwowa sceny te się przeniosły. 

Niezmiernie często pojawiają się też ciąże z powodu niezapłaconych podatków, 
przestępstwa takiej niepunktualności, takiego nieposłuszeństwa w obec prawa dopuszczają 
się nawet najwięksi dostojnicy i panowie, tak n. p. w r, 1491 (nr. 2158) arcybiskup 
lwowski na wszystkich swych dobrach, Barbara ze Starego Sioła małżonka Jana Amora 
Tarnowskiego kaszt, krakowskiego, Zofia z Mirzwicy, żona Jana Oporowskiego woje- 
wody brzeskiego, tak sędzia ziemski lwowski, podkomorzy halicki i mnóstwo innych 
wielkich panów. 

A teraz jeszcze jeden charakterystyczny rys pod wgzlędem gospodarstwa krajowego : 
dostarczają tego rysu bardzo liczne sprawy o stawy, rybołóstwo, sprzedaż lub dzierżawy stawów i t. d. Z nich to widzimy, jak wielką rolę w budżecie ówczesnego gospodarza 
odgrywała ta gałąź, dziś tak zaniedbana. Ciekawemi rzeczywiście są ceny, jakie się wówczas 
płacą za spust stawu, dochody, jakie rybołóstwo wtedy przynosi. Nic dziwnego, że Lwów 
w XV wieku słynął z handlu rybami. 

W przedmowach do poprzednich tomów zastanawialiśmy się niejednokrotnie nad 
organizacyą ówczesnej Rusi. Wiadomo, że województwo ruskie dzieli się w XVI wieku 
i później na cztery powiaty (districtus) lwowski, halicki, przemyski i sanocki z ziemstwem 
w każdym z nich. W epoce wieku XV atoli, a zwłaszcza w pierwszej połowie tegoż 
spotykamy się prócz z tymi czterema powiatami (districtus), jeszcze z calem mnóstwem 
innych , któreśmy w poprzednich przedmowach wymienili. Pod tym względem bardzo 
ważnym jest materyał w tomie tym podany, widzimy z niego bowiem jak powoli 
ustala się przyszła nomenklatura i przyszły podział na cztery powiaty, wszystkie inne zaś 
stają się działami podrzędnymi onych czterech głównych części. I tak kiedyśmy dawniej 
przy oznaczeniu położenia jakiej wsi czytali in districtu Zudaczoviensi , Trembowliensi, 
Olescensi i t. d., mamy teraz zwykle: in districtu Leopoliensi et territorio Szamborensi 
(nr. 613), — in distr. Halic. et territorio Trembowliensi (nr. "] 01 i 4035), — ■ in distr. Leopol. 
et territ. Zudaczoviensi (nr. 918, 1580, 2453, 2469 i 3951), — in distr. Halic. et ambitu 
Trembowlensi (nr. 1941), — in distr. Leopol. et ambitu Olescensi (nr. 2083 i 2441). — Obok 
tego rzadko tylko jeszcze spotykamy : a suo districtu Zudaczouiensi recedendo Leopoli parere 
debet (nr. 2034 i 2491), albo też districtus Grodeczensis (nr, 2^01), districtus Szczirzecensis 
(nr, 2666), districtus Trembovliensis (nr. 28Ó0). — W Kwart. Eistor. IV, 549 — 556 umieścił 
p. prof. O. Balzer obszerne sprawozdanie z tomu XIV naszych Akt. Gr. i Z. a w niem 
poświęcił dłuższy ustęp polemice przeciwko poglądom naszym na ówczesną organizacyą 
sądową i administracyjną w wojew. ruskiem, przedewszystkiem starał się wykazać, że twier- 
dzenie nasze o istnieniu całego szeregu sądów grodzkich, w przyszłości nie istniejących, nie 
jest uzasadnione. Nie możemy żadną miarą zgodzić się na zdanie szan. recenzenta, nie przy- 
toczył on żadnych wyraźnych dowodów, lecz tylko ogólnikowo zaprzeczył. Twierdzenie zaś, 
że odkładanie spraw pro maiori odbywało się tylko wtedy, kiedy chodziło o sprawy 
chłopskie, patrymonialne , a zatem że nie mamy tu przed sobą żadnego sądownictwa 
grodzkiego lecz tylko zwykłe patrymonialne, nie ma żadnej podstawy, bo przy bliższem 
rozpatrzeniu rzeczy mógł się szan. rec. przekonać, że chodziło tu zwykle o sprawy 
czysto szlacheckie, należące wyłącznie przed sądownictwo grodzkie lub ziemskie. Zresztą 
co do Stryja n. p. to dzięki p. Bostla wiemy dzisiaj dokładnie nie tylko, że tam w w. XV 
istniało sądownictwo grodzkie, lecz że je w wieku XVI zniesiono, wcielając powiat ten 
do przemyskiego. Musimy więc stanowczo pozostać przy naszem twierdzeniu, choć przy- 
znajemy , że dopiero po wydaniu całego materyału i po szczegółowem opracowaniu 
sprawy tej dojdziemy do zupełnego wyjaśnienia wielce ciekawej tej kwestyi. 

Powstanie i rozwój sejmiku wiszyńskiego często zajmowało nas w poprzednich 
przedmowach i ten tom podaje bogaty i wcale obfity materyał do tej kwestyi. Sądzimy, 
że skoro zapiski sądownictwa województwa ruskiego będą w komplecie — o ile być 
może — wydane, i to pytanie będzie wyjaśnione. Zwracamy uwagę przedewszystkiem na 
następujące zapiski : i tak Convencio in Wysznya ma zawyrokować , czy pewna sprawa XI 

należy przed gród, czy przed ziemstwo (nr. 94 i 110), a ta sama Comencio (nr. 136) 
oczyszcza Iwana z Czajkowic z zarzutu złodziejstwa, uczynionego mu przez Andrzeja ze 
Sprowy wojew. i starostę ruskiego. — Mamy dalej wzmianki o sejmiku wiszyńskim 
w zapiskach nr. 524, 568 i 3186: convencio in łerris Russie pro festo s. lohannis 
Baptiste celehrata (1466 r.). — Ciekawe też są roczki (nr. CCVII, CCIX, CCX, CCXI, 
CCXXVIII i CCXXIX) sądu grodzkiego, odbywające się w Miklaszowie. — Znajdujemy 
tu też ślady rozmaitych kategoryi sądownictwa, których zabytki zachowały się tylko 
w bardzo szczupłym zasobie, tak n. p. nr. 2036 zabytek sądownictwa stryjskiego, którego 
dzieje i zniknięcie dopiero niedawno wyjaśnił p. Ferd. Bostel. — Zabytki prawa karnego, 
jak wiadomo, bardzo są nieliczne, tem cenniejszą przeto jest zapiska nr. 68, dotycząca 
sprawy karnej a zakończonej wyrokiem śmierci : kmiecia Jakóba z Drohowyża oskarżono 
o zabójstwo popełnione na szlachcicu Tomaszu bracie Jana Tarzymiańskiego, sąd skazał 
go na śmierć i wydał go dla wykonania wyroku temuż pozostałemu bratu. — Nagany 
szlachectwa jak w poprzednich tomach tak i tu należą do wielkich rzadkości (nr. 1066). — 
W przedmowie do poprzedniego tomu rozwiedliśmy się dość obszernie o sprawie mocho- 
ryczu czyli litkupu (mercipotus, marcipoius, mercipotatores), tutaj napotykamy kilka zapisek 
wyjaśniających nam nieco dokładniej ciekawą tę sprawę n. p. zapiski nr. 2430, 2743, 
2744, 2791, 2830, 2951, 3031. Do tego zaś dodajemy zapiski z aktów lwowskich 
miejskich, tego samego przedmiotu dotyczące a przez W -go pana Wł. Łozińskiego nam 
udzielone. Są to następujące: 

1. Rok 1520. Nobilis Dnus Nicolaus Clus prestiłit eąuos suos sibi subiracłos apud 
promdum Thyniko Butenum suburbanum Leopolien. etc. Ab adverso providus Thytnko staiuii 
mercipotatores vdlet. Bko suburbanum et Herlinałik civ. Leop., qui dicebant et testificabant etc. 

Inducta ludicii Civilis Tom I. p. 6. 

2. Rok 1554- Martinus Gladiator w sporze z Stanisławem Wienckowiczem o konia 
wronego (coloris wrony^, kupionego za 6 zł. pod warunkiem, że jeśli do czterech 
tygodni koń nie straci zołzów (si et in quanłum equs ipse ad ąuatuor septimanas ab ea 
infecłione [ulcere alias zołzami] non fuisset liber), przedający zwróci mu pieniądze, 
sprowadza na udowodnienie takiej ugody mercipotatores Yalantinum Augustini et 
Mathiam Popławski, 

Inducta ludicii Civilis Tom. VII. p. 539. 

3. Rok 1555. Mikołaj z Trębowli oskarża Mikołaja Skubka, że mu przedał skra- 
dzionego konia. Pozwany udowadnia, że konia tego kupił presentibus mercipotatoribus pro 
eguo libero. 

Ibidem Tom. YII. p. 691. 

4. Rok 1557. Andrzej Gembicki w sporze z Maciejem Ratusznym o woły pro- 
dukuje świadectwo magistratu śniatyńskiego , według którego allegavit et dizit habere 
mercipotatores fide dignos. 

Ibidem Tom. VIII. p. 324. 
' Zajmującą jest także zapiska nr. 182, w której między innemi czytamy skargę 
więźnia, że już od trzech dni w więzieniu miejskiem pożywienia nie dostaje, consules XII 

wlentes forte, quod famę morerer. — Zapiska nr. 786 zasługuje na uwagę tak pod 
względem obyczajowym jak prawnym. — Nr. 1126 ciekawa sprawa najazdu i wywołanego 
skutkiem tego poronienia. — Pod nr, 2000 znajdujemy: Edictum per Dominos Regni 
Polonie Consiliarios , zapisane w aktach pod dniem 16. Stycznia 1489 r., jest to bardzo 
ciekawe rozporządzenie podatkowe, — Dla wyjaśnienia stosunku pomiędzy mieszczanami 
a szlachtą nie bez znaczenia są zapiski nr. 2502, w której Marcin Kołata, mieszczanin 
gródecki, syn ś. p. Mikołaja Kołaty, młynarza tamtejszego, sprzedaje dwie trzecie wsi 
swej Dolinian za 250 grzywien szlachcicowi Mikołajowi Zubrskiemu, pozostałą trzecią 
część zaś przekazuje mu w darze, — nr, 2540: szewc z przedmieścia grodzkiego we 
Lwowie Albert Hydek jest ożeniony ze szlachcianką Anną, córką szlachetnego Piotra 
Dziczka i zapisuje jej 24 grzywny na kamienicy we Lwowie, — nr. 270, w której znana 
zresztą osobistość występuje ze wszystkiemi godnościami i całem swem nazwiskiem: 
Cunradus alias Cuncza de Wratislavia Steynceller civis Leopoliensis et Tribunus Haliciensis 
a więc mieszczanin pierwotnie wrocławski, później lwowski a równocześnie wojski halicki ; 
przypomina to czasy Wierzynka. — Co do Lwowa samego to nie zbyt liczne są wzmianki 
o nim samym i jego stosunkach i tak n. p. kilka zapisek o Wysokim Zamku i robo- 
tach w nim dokonanych (nr, 1882,2290), — pomiędzy asesorami zasiadającymi na roczku 
(nr. MLII) z dnia 18, Paźdz, 1499 r. znajduje się osobistość nazwana i zatytułowana: 
Henricus de Cracovyec3 Campiductor Leopoliensis. Henryk z Krakowca hetman lwowski, 
co to za osoba? Jest to widoczna pomyłka, bo o hetmanie lwowskim dotąd nigdy 
nie słyszeliśmy, Z nieco odmienną nazwą zresztą i nieco odmiennym tytułem spotykamy 
go tutaj jeszcze trzy razy : Henricus Michowsky Campiductor Eegie Maiestatis nr. CMLKIII 
z dnia 12. Kwietnia 1498 r,, — nr, 2713 Andrzich Mnychowsky Campiductor z 20, Wrze- 
śnia 1498 r, i nr, 2963 Henricus de Cracovyecz Campiductor Regie Maiestatis z dnia 
17. Lutego 1500 r. 

Liczne i ciekawe są też zapiski dotyczące Grzegorza z Sanoka arcybiskupa. — 
Na uwagę zasługuje nie mniej zap. nr. 311, gdzie występuje: Andreas aurifaber , m,echa- 
nicus Stanislai de Chodecz Falatini Russie. 

A teraz wspomnijmy tylko jeszcze o czterech uwagi godnych zapiskach , aby 
nie rozszerzać zbytecznie tej przedmowy. Zapiska nr, 2513 (porównaj także 2514 — 2516) 
dotyczy bardzo ciekawej rozwodowej sprawy z wyrokiem w niej zapadłym. — Zapiska 
nr. 2697: unieważnienie pozwu propter indecentem datam et hoc ideo, quia in ipsa data 
continetur: „Datum Leopoli feria ter da ipso die lohannis et Pauli" et non nominavit 
eos sanctos. — Zapiska nr. 2966 ciekawy spór o odłożenie sprawy z powołaniem na 
ius scriptum nostrum i jego postanowienia, — Zapiska nr. 3372: Dymitr Lahadowski 
pozywa Jana Narajowskiego o to, że ochrzcił in fidem catholicam. ruską dziewczynę, sąd 
uniewinnia oskarżonego, — Wreszcie nr, 3411 spór pomiędzy Tomaszem Łopaczeńskim 
a popem Filipem w Oszanach o grunt cerkiewny, który Łopaczeński zabrał a Filip uważa 
za dziedziczną swą własność. 

Z trzech indexów, jak zwykle do tomu tego dodanych, rzeczowy i tą rażą opra- 
cował zgoła bezinteresownie W-ny Pan Prof. Dr, O. Balzer, za co mu serdeczne podzię- 
kowanie składamy. xni 

Ażeby akta lwowskie jak najprędzej ogłosić do r. 1506 w komplecie, zamierzamy 
w następnym tomie podać akta sanockie od 1467 — 1506 i akta lwowskie od 1501 — 1506; 
oczywiście jeżeli się to da zrobić w jednym tomie. Sądzimy jednak, że będzie to rzeczą 
możliwą, publikując zapiski prawie wyłącznie w wyciągach. Skutkiem tego bowiem 
zyskujemy bardzo wiele miejsca, zwłaszcza że zapiski z biegiem czasu stają się coraz 
bogatsze w powtarzające się bezustannie formuły. 

We Lwotoie dnia 15. lutego 1891 r. Dr. Xawery lAske. ZAPISKI SADÓW LWOWSKICH od r. 1457 do 1500. -^-+-^- TERMINI CASTRENSES 

1457. 

J. Ada sunt hec Leopoli saita[to] ipso die Circumcisionis anno Domini millesimo qua- O. 
dringentesimo qmnquagesimo sepiimo (1. Stycznia l't57 r.) coram gsis. Petro Czcmyerz de Her- n^ 
manowo ludice castri Leopol. et lohanne alias lura de Dambrowka per mfum. dom. Andream 
Odrowansch de Sprawa Palłm. et Cptm. łerre Russie glem. locatis. 

*1. Stiborius Iudex •/. Ihnath Garbacz. G sus. Petrus Czemyerz Iudex castr. Leopol. 
inter gsum. dom. Stiborium de Wysznya ludicem terr. Leopol. actorem et nobil. Ihnath alias Harbaez 
de Dambrowlany terminum in crastinum diem transtulit. 

*2. Stiborius I u dex •/. Strepthowka. Terminum, quem gsus. Stiborius de Wysznya 
Iudex terr. Leopol. actor cum nobili Margaretha de Strepthow una cum nobil. Eaphaele et Nicolao 
filiis suis habuit, hunc terminum eras attemptare debent. 

*3. Paulus Odrowansch-/. lohannes Cbodorowstaw. Terminum, quem gsus. 
Paulus Odrowansch de Sprowa Dfr. Leopol. cum gso. lohanne de Cbodorowstaw hodie habuit, eras 
attemptare debent. 

*4. Stanislaus de Lesski •/. Margarefa Streptowska. Nobil. Stanislaus de Leski 
alias de Żelechów et lohannes de Nyesluchow cum proeuratorio ex parte nobil. Heduigis consortis 
ipsius, sororis germane nobili s Stanislai coram iudicio et lacobo Ministeriali sunt testificati, quod 
pecunias, quas Jhabent per nobil. Margaretham et nobil. Eaphaelem et | f2V^Jc]olaum de Strepthowo c. 
filios ipsius a ^[atre] Stanislao de Lesski et Heduigi sorori ipsius [cowjsorti nobil. lohannis de Nye- ^e 
słuchowo inscriptas, uti inscripcio ipsorum canit, yoluerint recipere, si ipsis per Margaretham de Strep- 
thowo et filios ipsius fuissent datę, sed quia pecunie non sunt datę, ob hoc memoriale posuerunt. 

*5. Derslaus de Brzezecz •/. łączko de Podolcze. Gsus. Derslaus de Brzezeez per 
nobil. Barthossium alias Pirka de Dolinyani procuratorem suum aquisivit hominem nomine Waszil 
in nobili laczkone de Podolcze, quem ius sibi decrevit mittere. Et iam doms. Petrus Czemyerz Iudex 
castr, addidit ipsi Derslao Ministerialem ad eiciendum ipsum hominem cum pena trium marcar. iudicio 
et parti. 

6. Derslaus et łączko. Nobil. łączko de Podolcze iure evasit gsum. Derslaum de Brze- 
zecz iuramento pro horaine Hrin, qui se ab ipso laczkone de integra curia abdieaverat. 

JJ. Acta die dominico in crasłino Circumcisionis Domini (2. Stycznia 1457 r.) coram 
presencia dominor. Peiri Czemyerz de Hermanotco ludicis castr., Bistram de Lopyennik, Nawogii 
de Pyothirlincze, Mathie Diring aulicibus (sic) domini Pallatini. 

*I. Stiborius Index •/ Str eptho wska. Gsus. doms. Stiborius de Wysznya Iudex terr. 
Leopol. actor et nobil. Margaretha de Strepthowo cum nobilibus Eaphaele et Nicolao filiis suis indi- 
Tisis receperunt terminum feria quinta prox. ad concordandum in Orphin ibique debent locare arbi- 
tros, coram quibus Margaretha cum Eaphaele filio suo debent fore iure iusti alias maya licz prawi uti 
de iure. Quod si ipsos arbitri non coneordayerint, extunc in crastino primorum terminorum partie. 
eoram iudicio castr, terminum habent. I o. *8. Paulus C lus •/• Ciem ens de Gay. Terminum, quem uobil. Paulus Clus aetor ho- 

iijiie habuit cum nobili Clemente de Gay, mfus. doms. Andreas Odrowansch de Sprowa Palts. et Cpts. 
terre Kussie glis. cum ceteris dominis distulit in crastinum diem ibique cras debet fore iustus alias 
ma bies praw secundum mandatum dom. Pallti., pro quo ibi fuerit inculpatus. 

*9. lohannes Cola et Nicolaus Less z. Gsus. doms. lohannes Cola Succamer. Halic. 
et nobil. Nicolaus de Lessznyouicze, qui Nicolaus recognovit, quia debet mittere de Lessznyeuicze Nieo- 
laum Stopak infra hinc ad tres septira. et idem Stopak infra has tres septim. debet locare vel veiidere 
agrum suum ; si autem non poterit locare vel vendere agrum suum ia tribus septim., tunc iam ibi in 
Lesznyouicze coram iudicio bannito debet resignare dom. Nicolao de Lesznyeuicze agrum cum medio 
aratro videlicet cum duobus equis vel duobus bobus cum arpica et medio curru et cum duobus campis, 
hoc est hyemali et estiva]i seminatis. Et Nicolaus debet fideiubere, quo poterit, quod hoe campos vide- 
licet hyemalem et estivalem seminabit. 

*10. Petrus Czemyerz •/. Paulus Burzinsky. Nobil. Petrus Czemyerz de Herma- 
nów coram gso. Nicolao Byeleczski Tribuno Halic, prout ludice castr. Leopol. recognovit, quia tenetur 
debiti nobili Paulo Burzinski de Zakrzow mediam sextam marcam solvere pro f. Conductus Pasehe. 
Si non solverit, extunc iam addidit sibi Paulo poteneiam et Ministeriali ad pignorandum in sua villa 
Hermanów pro suis pecuniis undecim boves valeutes. £t si Ministerialis secum equitare noluerit, 

O- extunc solus potens est recipere. | Tociens quociens repercusserit pignus post luicionem trium mar- 

118 car. post quamlibet citacionem pignus dare et mediam sextam marcam pecuniis in paratis solyere 
tenebitur. 

*1I. Olechno •/• Sznyathin. Nobil. Olechno de Czeremeschna tenetur decem marcas pe- 
cunie famosis Mathie et Nicolao Sznyathinom fratribus germanis, civibus Leopol., quas decem mareas 
obligavit se presentibus ipsis soIvere super f. Penthecostes prox. vent. Si autem non soIverit, extunc 
in crastino aliis decim marcas dampni succumbat et erunt iam viginti marce pecunie eapitalis. Et si 
ipsas Tiginti marcas una septimana post f. Penthecostes non solverit, extunc iam potentem feeit ludi- 
cem castr., qui pro tempore fuerit, ad dandum Ministerialem lanussium ad inpignorandum in bonis 
suis Czeremeschna pro viginti marcis quadraginta boves valentes. Ad relacionem domini lohannis Sab- 
iudicis scripta. (z. p.) 

*12. Pallatinus 7. Sznyathinowye. Pamosi Mathias et Nicolaus fratres germani alias 

J^ Sznyathinowye apud mfum. dom. Andream Odrowansch de Sprowa Pltm. et Ca|ptm. terre glem. 

119 super debitum hoc, quod ipsis doms. Pallts. fideiussit pro nobili Olechnone de Czeremeschna, iam 
receperunt decem et octo marcas, de quibus dom. Pallatinum quittant. 

111. Acta feria secunda prox. post f. Circumcisionis Domini anno Domini millesimo 
ąuadringentesimo quinquagesimo septimo (3. Stycznia 1457 r.) in presencia gsorum. Petri Wnuczek 
Succamer., Stiborii de Wysznya ludicis , lohannis de Wissoky Subiud., Petri Czemyerz ludicis 
castr. Leopol. de mandato dom. Pallatini tunc iudicio presidcncium. 

*13. laczimirski •/. Hriczko Pallatinus. Terminum, quem strs. ac gsus. lohannes 
de laczimirz actor et mfus. doms. Hriczko de Pomorzani Palts. terre Podolie habuerunt, hunc nobil. 
lanussius de Lasznyewo sororius germanus dom. Palti. terre Podolie cum laczimirski reinterceperunt 
ad primos terminos particul. et hunc terminum attemptare debent a feria sexta prox. in tribus septim. 
coram mfo. Andrea Odrowansch de Sprowa PalJto. et Cpto. terre Russie gli. aut coram illo, quem 
loco sui vel vice sua locabit. 

*14. laczimirski •/• Lei ko. Nobil. laroslaus procurator strui. dom. lohannis laczimirski 
attemptavit terminum primum super nobil. lohannem Lelkonem de Hrodnicza raeione reposicionis 
literarum, si quas habet super villas Regales. Nunccius nobil. Nicolaus de Dupkouieze reposuit simpiici 
infirmitate; terminus a prox. feria seita infra spacium trium septim. 

j^ *15. lohannes et Petrus Hermauowsczi cum nobili Paulo Clus. | Nobil. 

126 Paulus Clus de Krosno fideiussit pro nobilibus lohanne [de] Czarnusowcze Tribuno Trebowl. et Petro Czemyerz de Hermanów ludice castr. Leopol. tredecim marcas cum media nobili lohanni de Żubrza 
ad feriam ąuartam Cinerum prox. affut. solvere. Si non solverit, iam obligatus est dare viginti et sep- 
tem boves in Krosno admisso Ministeriali. 

*16. Hermanowsczi •/• Paulus Clus. Nobil. lohannes de Czarnuschowcze Tribunus Thre- 
bowl. et Petrus Czemyerz do Hermanów Iudex castri Leopol. mandaverunt pro se fideiubere nobili 
Paulo Cius de Krosno tredecim marcas cum media in manus nobil. lohannis de Żubrza, quas sibi 
Paulo tenentur solvere pro feria ąuarta Cinerum prox. affut. Si non solverint , tunc obligati sunt 
eidem Paulo Clus Viginti et septem boves Ministeriali admisso per eosdem. Memoriale. 

11. Item nobil. Clemens de Gay lapsus est penam trium marcar. racione inobediencie iurium. 

*I8. Paulus Clus •/. Clemens de Gay, Nobil. Paulus Clus de Krosno de iudicio assu- 
mens Ministerialem prefixit terminum nadworny nobili Ciementi Stromilo de Gay pro eo, quia tu 
iniecisti | se seu ineąuitasti violenter super domum suam in Chonaezow cum n[oŁ'e»»] tibi similibus o. 
aobilibus et totidem levioribus , intulisti sibi tria vulnera in faciem et hoc in tempore Ministerialis ^gi 
conspexit et diiit Paulus : paratus sum hanc Tiolenciam approbare cum Ministeriali et si necesse 
fuerit testibus, ut ius decreyerit michi et nullum ius obmittendo. Doms. ludes posuit terminum 
a prox. sabbato die infra tres septim. 

*19. Paulus Clus •/• Clemens de Gay. Nobil. Paulus Clus de Krosno de iudicio jak 
wyżej, quia tu eadem invasione violenta cum novem tibi similibus nobilibus et totidem levioribus 
eztrasti me de domo mea et incalcasti me in littum antę domum et fecisti michi violenter iurare, 
yolens me interficere et percuciens me volens , ut nunąuam contra te essem et deturpasti me verbis 
turpibus, asserens me filium meretricis, que Ministerialis audivit. Hoc paratus sum Ministeriali appro- 
bare, ut ius deereverit, nullum ius obmittendo, hoc propono contra te et pro ista deturpacione , prout 
ius decreyerit. Terminus jak wyżej, 

JV. Feria ąuarta in vigilia Epiphanie (5. Stycznia 1457 r.) coram presencia gsorum. 
Sisłram de Łopiennik, Petri Czemyers de Hermanów ludicis castri Leopol. 

*20. Hriczko Pallatinus et Cristoforus. Mfs. doms. Hriezko de Pomorzani Palts. 
Podolie actor et nobil. Cristoforus de Sancto Komulo alias de Lubyenye reinterceperunt terminum 
a sabbato prox. infra tres septim. 

*2I. Nicolaus de Thelacze •/• Burzinski. Nobil. Nicolaus de Thelacze tenetur qua- 
tuor marcas debiti nobili Paulo Burzinski de Zakrzow | solvere ad tempus media quadragesime. Si C. 
non solverit, extunc potens erit Paulus sub ipso equm recipere, qui valeret quatuor marcas vel alias quasque 122 
res yalentes, ubieunque ipsum arrestaverit et non debet tueri aliquo iure nisi satisfacere sub fide et honore. 

V. Acta feria guinta ipso die Epiphanie Domini anno quo supra (6. Stycznia 1457 r.). 
*22. Mfs. doms. Andreas Odrowansch de Sprowa Plts. et Cpts. terre Eussie glis. terminum 

jnter laboriosos Petrura de laruschicze et Ilkonem de Daschowa actores et nobil. Dimithrium et lacz- 
konem germanos de Dzedoschiczo transposuit in crastinum diem propter solempnitatem festi. 

VI. Acta Leopoli feria sexta in crastino Epiphanie Domini anno ut supra (7. Sty- 
cznia 1457 r.) coram presencia mfi. dom. Andree Odrowansch de Sprowa Plti. et Cptei. terre 
Russie glis. strenuorumąue et gsor. ac nohil. domin. Zaklicze alias Tliarlo de Sczekarsoivicze Incisoris 
Regis Polonie et Cpiei. Strigensis, Stiborii de Wysznya ludicis terre Leopol., Dobeslai de Zira- 
wicza Cptei. Louicensis, Mathie Sprowski , Bisiram de Lopyennik ludice tunc castr, per mfum. 
dom. Andream Odrowansch de Sprowa Pltm. et Cptm. terre Russie glem. locati, lohannis Suli- 
kowski Cptei. Orodecz., Wlodkonis de Byelka, Pauli Jurkowski, Petri laczimirski, Michaelis Wir- 
czanski, luchnonis de Stanków alias Nagtoazdan et lohannis de Theschanow. 

*23. Nobil. Derslaus de Brzezecz cum aliis dominis Petro laczimirski , lohanne Kulikowski, 
Mathia Sprowski et lohanne de Zimnawoda et Mathia Pyeczoni Ministeriali tonso recognoverunt et 
per ipsum Pyeczoni | sunt testificati coram ipsis dominis hic supra notatis, quia ambulaverunt ad rdum. ^j 
dom. Gregorium Archepm. Leopol. petentes , ut yeniret ad ius et dignaretur aspicere alias dozrecs 123 iusticiam ex comisso et mandato seren. dom. Kazimiri Regis inter nobil. Dersiaum de Brzezecz et 
gsum. dom. Stauislaum de Chotheez Optm. Halic, heredem de Chloppi, qui Archeps. ipsis domiais et 
Ministerlali respondit: non vadam eciam, si testificaretis non nno sed et viginti Ministerialibus, quia 
habeo maiora facere negocia mea. Qui nobiles iterum secundo videlicet nobilis Derslaus de Brzezecz, 
Petrus laczimirski , lohannes Kulikowski , Mathias Sprowski , Nicolaus Byeleezski, lohannes Zimao- 
wodzski cum Mathia Pyeczoni Ministeriali ad rdum. dom. Gregorium Archepm. Leopol. transiverunt 
petentes et affectantes, ut veniret ad ius et dignaretur aspicere alias dozrzecz iusticiam ex comisso et 
mandato Eegio inter nobil. Dersiaum de Brzezecz ab una et gsum. dom. Stanislaum de Chotheez 
Cptm. Halic. et heredem de Chloppi, qui ipsis respondit, ut prius: noa vadam eciam, si testificaretis 
non uno sed et viginti Ministerialibus, non vadam, quia habeo maiora facere negocia mea. Et ex 
superhabundancia mfus. doms. Andreas Odrowansch de Sprowa Plts. et Cpts. terre Russie glis. ad 
ipsum Gregorium Archepm. Leopol. nobilem Petrum de Lasehki direxit petens et affectans , ut digna- 
retur venire ad ius et aspiceret iusticiam ex comisso et mandato Eegio inter nobil. Dersiaum de 
Brzezecz ab una et gsum. dom. Stanislaum de Chotheez Cptm. Halic. et heredem de Chloppi , qui 
Gregorius Archeps. per ipsum Petrum respondit, ut prius: non vadam eciam, si testificaretis non uno 
sed et viginti Ministerialibus, non vadam, quia habeo maiora facere negocia mea. 
C- 24. Derslaus de Brzezecz '/-Stanislaus Cpts. Halic. I Mathias Pyeczoni Minister. 

TTT r I J 

i24tonsus coram presencia dominorum recognovit, quia citavit gsum. dom. Stanislaum de Chotheez Cptm. 
Halic. et heredem de Chloppi ad instanciam nobil. Derslai de Brzezecz iuxta contenta priorum quin- 
que citacionum. 

*25. Derslaus '/. Capitaneus Haliciensis. Nobil. Derslaus de Brzezecz actor coram 
presencia dominorum attemptabat terminum super gsum. dom. Stanislaum de Chotheez Cptm. Halic. 
et heredem de Chloppi , prout ipsum concitavit ad terminum condempnatum ku zdanemu roku alias 
zawithemu faciendo ipsum Mathie Ministeriali ad ius proclamare, qui Stanislaus Cpts. Halic. non 
paruit, tandem Derslaus ipsum condempnavit pro eo, quia Albertus Officialis et procurator suus cum 
viginti ita bonis sicut ipse Stanislaus et totidem inferioribus, ipsius panis eomestribus alias chlebo- 
f/edzczamy, deequitavit de ipsius domo de Chloppi, ipsius mandato et cum ipsius voluntate superequi- 
tavit violenter super hereditatem ipsius Lowczicze per granicies et ibidem receperunt sibi violenter 
dueentas cassulas frumenti et eentum cassulas tritici valoris sexaginta marcar. et in totidem ipsum 
dampnificaveruDt et facientes hoc econverso per granicies in suam domum inequitaverunt, in quibus 
sexaginta marcis quiditatis alias gysczini racione recepcionis ducentarum cassularum frumenti et 
eentum cassularum tritici ipsum condempnavit et super eo Derslaus posuit memoriale et iudicium sibi 
sentenciarit pro lucro, secundum ipsius condempnacionem et memoriale recepit. Eciam Derslaus con- 
dempnavit Stanislaum in penis a riginti nobilibus per tres marcas et a viginti inferioribus a quolibet 
per fertonem. | (z. p.) 

^ *26. Derslaus ■/. Capitaneus Halic. Nobil. Derslaus de Brzezecz jak wyżej, quia 

125 Officialis suus in duodecim sibi simihbus et totidem inferioribus mandato suo et ipsius voluntate 
deequitavit de domo sua de Chloppi et superequitavit violenter super curiam et domum eius in Brze- 
zecz et ibidem portham alias wrotka secuit et sagittavit schippi et istius seccionis et sagittaeionis 
signa alias znak apparent et filio eius Stanislao circa hoc vulnus intulit cruentum et aliud liddum, 
in qua quidem violencia ipse Derslaus ipsum Stanislaum Captm. condempnavit et super eo Derslaus 
posuit memoriale et iudicium sibi sentenciavit pro luero secundum ipsius condempnacionem et memo- 
riale ludex recepit. Eciam Derslaus condempnavit Stanislaum in penis a duodecim nobilibus per tres 
marcas et a mferioribus per fertonem a quolibet. (z. p.) 

*2I. Derslaus 7. Capitaneus Halic. Nobil. Derslaus de Brzezecz actor jai- wyżej \ 
C- pro eo, quia sui familiares, comestres panis alias chlebogedzcze, duodecim ita boni sicat ipse doms. 

126 Stanislaus et octodecim inferiores, suo mandato deequitaverunt de sua curia de Chloppi cum appre- 
hensis, balistis, receperunt sibi violenter in Brzezecz duos kmethones Bonkonem et Mathiam previg- num eius alias paszirsha et Gawlowa mulierem viduam de alio agro cum bonis ipsoruin, ita boais 
sicut viginti marce et iiiduxerunt eos in sua bona Chloppi , quos sibi tradere noluit nee cum eis ius 
ministrare, qui familiares sui econrerso inequitaveruat ia Chloppi et ia totidem ipsum dampnifiea- 
yerunt , in ąuibus viginti marcis ąuiditatis racione recepcionis duorum homiaum et mulieris yidua^ 
ipsum coiidempnavit et super eo nobil. Derslaus posuit memoriale et iudieium sibi sentenciayit pro 
lucro, secundum ipsius eondempnaeionem et memoriale recepit. Eeiam Derslaus coadempnavit Staai- 
slaum iu penis a duodecim nobilibus per tres marcas et a quolibet inferiori per fertonem. (s. p.) 

*28. Derslaus •/ Capitaneus Halieiensis. Nobil. Derslaus jak wyżej \ pro eo, c. 
quia familiares sui panis comestres alias chlehogedzcze octo ita boni sicut doms. Stanislaus et yiginti ^27 
inferiores suo mandato deequitantes de sua euria de Chloppi cum apprehensis, balistis, receperunt sibi 
violenter centum arbores czosanego valoris octo marcar. et hoc ad bona sua in Chloppi induxeruat 
et idem familiares sui econ^erso in suam curiam in Chloppi inequitaverunt , quos arbores convertit 
quo Toluit , in quibus octo marcis quiditatis racione harum centum arborum recepcionis Derslaus 
ipsum Stanislaum coadempnavit jak wyżej, (z. p.) 

*29. Derslaus •/• Capitaneus Halieiensis. Nobil. Derslaus de Brzezecz ab homine 
suo Okol de Lowczicze, tamquam ab actore, attemptabat terminum super gsum. dom. Stanislaum de 
Chothecz Cptm. Halic. et heredem de Chloppi faciendo ipsum Mathie Ministeriali proclamare jak 
wyżej I pro eo, quia sui familiares panis comestres alias chlehogedzcze, quatuor ipsi dom. Stanislao c. 
similes et quinque inferiores , suo mandato deequitaates de sua curia de Chloppi cum apprehensis, ^28 
balistis, intulerunt sibi violenter tria vulnera cruentata et quinque livida, dum aravit agrum et hoc 
facientes idem familiares sui eeouyerso in suam domum in Chloppi inequitaverunt, in quibus tribus 
Yulneribus cruentatis et quinque lividis Derslaus ipsum Stanislaum eoadempnavit et super eo Derslaus 
posuit memoriale et iudieium sentenciavit sibi Okol pro lucro et Iudex recepit memoriale. 

'VII. Eadem die (7. Stycznia 1457 r.) coram nobis Andrea Odrowansch de Sprawa Palto, 
et Cpto. terre Russie gli., Stihorio de Wysznya ludice, lohanne de Wissoky Subiudtce Leopol. ex- 
comisso serenissimi Principis et Domini Domini Kazimiri D. gr. Regis Polon., Magni Ducis Liłh- 
wanie, Russie Prussieąue Domini et Heredis etc. iudicio residentibus inter stren. Zaklikam alias 
Tharlo Incisorem Regis et Cptm. Strigensem et homines suos ab una et nobil. Dimithrium et lacs- 
konem frutres germanos de Dzedoschicze parte ab altera. 

*30. Petrus •/. Dimithr. Nobil. Michael Wyrczanski cum procuratorio Petri de laruschicze 
hominis dom. Tharlo condempnavit nobil. Dimithrium de Dzedoschicze in primo termino ia 
nonparicione. 

*31. Idem Michael ex parte eiusdem Petri attemptabat primum terminum contra laczkonem 
de Dzedoschicze et dum non paruit condempnavit eam in primo termino in nonparicione. | 

*32. II ko •/• Dimithr. Nobil. Michael. Yirczanski cum procuratorio Ilkonis de Daschowa *^- 
hominis strui. dom. Tharlo condempnavit Dimithrium de Dzedoschicze in primo termino in 129 
nonparicione. 

*33. Nobil. Michael cum procuratorio ex parte Ilkonis de Daschowa kmethonis strui. dom. 
Tharlo condempnavit nobil. laczkonem de Dzedoschicze in primo termino in nonparicione. 

*34. Mathias Pyeczoni •/• Miklasch. Mathias Pyeczoni Minister, tonsus recognoyit, 
quia dedit auctoritatem Mikiasehowi Ministeriali Strigensi pro causis hic supranotatis citare nobiles 
Dimithrium et laczkonem de Dzedoschicze germanos ad primum terminum et adhuc dedit sibi aucto- 
ritatem non tantum hos nobiles de Dzedoschicze citare, sed et alios nobiles de districtu Zudaczouiensi 
ad instanciam domini Tharlo et hominum suorum, quocunque nomine vocentur. 

*35. Miclasch Minister. Strigensis recognovit, quia citavit nobiles Dimithrium et laczkonem 
de Dzedoschicze ad instanciam Petri de laruschicze et Ilkonis de Daschowa kmethonum strui. domini 
Zaklicze alias Tharlo. VJir. Feria sexta ipso die s. Agnetis virginis anno quo supra (21. Stycznia 1457 r.) 
in presencia gsi. lohannis de Wissoki Subiudicis et Nicolai Schaivaryski Officialis Leopol. 

*36. Eeposicio terminorum. De mandato mli. dom. Andree Odrowansch de Sprowa 
Plti. et Cptei. terre Eussie glis. omnes termini castrenses transpositi suat ad duas septim. 

I3C. Acta Leopoli feria sexła prox. post f. Conversioms s. Pauli Appli- anno quo supra 
C. (28. Stycznia 1457 r.) coram \ mfo. dom. Andrea Odrowansch de Sproioa Pito. et Cpto. terre 
"^■Russie gli. et gsis. doms. Stanislao de Brzesecz, Alberto PodleszczsJci , Martina Romanowski, 
Thoma Ozepowski, Raphaele Barthkowski. 

*3'7. laczimirski ■/. Leliio. Strs. doms. Johannes laezimirsici attemptabat terminum 
cum Eegia litera super nobil. Leikonem de Hrodnicza reąuirens, quod literas seu munimenta, si que 
haberat, iuxta comissionem literę Eegalis produxisset super eandem villam Hrodnicza, qui Lelko dixit 
nequaquam posse se habere tempore eodem et dixit, se eas habere extra terminum scilicet in 
Klothsko. Et idem Lelko petivit dom. Palltum. , quod sibi daret terminum ad decem et ccto 
septimanas et tunc eas promisit reponere. Nos Lelkoni dedimus terminum reponere easdem literas 
super Hrodnicza. 

*38. laczimirski •/. Hriczko Pallts. Sicut doms. lohannes laczimirski actor habuit 
terminum cum mfo. dom. Hriczko ne de Pomorzani Pito. terre Podolie, hunc terminum transferimus 
ad crastinam diem. 

*39. 01exa •/. Buczikowski. Sicut habuerunt terminum inter se nobil. Allexander de 
Podlubi actor et nobil. Buczikowski Albertus Tenutarius in Maloschkouicze, ipsum terminum transtu- 
limus in crastinam diem. 

X. Eodem die (28. Stycznia 1457 r.) coram presencia gsi. Peiri Csemyerz de Hermanoio 
ludicis castr. Leopol. 

*40. Nicolaus CIus /. Stanislaus Chodorowski. Nobil. Nicolaus Clus de Wyznyani 

Q actor et nobil. Stanislaus Chodorowski de Zorawno receperunt inter se terminum | ad crastinam diem. 

ni. -yrr Acta sabbato prox. antę f. Purificacionis glor. V. Marie anno ut supra (29. Stycznia 

1457 r.) coram nobis Andrea Odroivansch de Sprowa Pito. et Cpto. terre Russie gli. et Stiborio 

de Wysenya ludice ter. Leopol., Comissariis Regie Magestatis cause et partibus infrascriptis iuxta 

comissionem Regie Magestatis. 

*41. Zubrski •/. N[^co?aMs] Buczaczski. Nobil. lohannes Zubrski attemptabat primum 
terminum coram nobis Comissariis super gsum. Nicolaum Buczaczski tutorem puerorum olim 
strui. lohannis de Lithwinowo et super lohannem et Annam pueros ipsius lohannis Buczaczski. 
Nobil. Manczina de Grothouicze familiaris ipsius reposuit terminum simplici infirmitate; in dua- 
bus septim, 

*42. Nicolaus The laczski '/. N[icoZaMs] Buczaczski. Nobil. Nicolaus Thelaczski 
attemptavit primum terminum coram nobis Comissariis super gsum. Nicolaum Buczaczski tutorem 
puerorum strui. olim lohannis de Lithwinowo et super jak wyżej. 

X.II. Eodem die (29. Stycznia 1457 r.) coram presencia gsorum. dom. Bistram de Lopyennik 
ludicis locati per mfum. dom. Andream Odroivansch de Sproiva Pltm. et Cptm. terre Russie 
glem. et Peiri Czemyerz de Hermanoio. 

*43. 01exa •/. Buczikowski. Nobil. Allexander de Podlubi Falconista mfi. dom. Andree 

Odrowansch de Sprowa Plti. et Cptei terre Eussie glis. attemptabat terminum super nobil. Albertum 

Buczikowski alias de Maloschkouicze. lohannnes familiaris suus reposuit sibi primum terminum in 

duabus septim. | 

Q *44. 01exa •/■ Buczikowski. Idem nobil. Allexandro Falconista jak wyżej alium ter- 

HL minum jak wyżej. 

^^^ *45. lohannes Dauidowski •/. Anna. Nobil. lohannes de Dauidow pars adversa 

satisfecit termino contra Annam actricem , que ipsum pro oppressione alias o vsMstwe et pro illacione Yulnerum citaverat ; Anna non paruit et Johannes contra ipsam terminum Pontinuavit et euius con- 
tinuacione terinini domini iudicio presidentes sentenciayerunt ipsi Dauidowskemu eyasionem. Memoriale. 

*46. Hriezko Pallatinus /. Cristoforus. Gsus. lohannes de Hermanów Tribunus 
Threbowl. cum procuratorio mfi. dom. Hriczkonis Plti. terre Podoiie et Cptei. Trebowl. condempnabat 
gsura. Cristoforum Zupparium utriusąue salis Premisl. et heredem de Lubyenye. Nobii. laroslaus cum 
procuratorio ex parte ipsius Cristoferi ipsam condempnacionem reeusabat alias othmawal litera Regali, 
quam coram dominis presentavit dominiąue iudicio presidentes hanc ipsam condempnacionem alias 
edawanye receperunt et distulerunt ad crastinam diem ad interrogandum mfum. dom. Andream 
Odrowansch de Sprowa Plltm et Optm. terre Russie glem. 

XIII. Acta Leopoli die dominico prox. antę f. Purificacionis Marie | (30. Stycznia 1457 r.) c. 
coram presencia mfi. dom. Andree Odrowansch de Sprowa Plti. et Cptei. terre Russie glis. ^^• 

*4'J. Hriezko Pallatinus /. Cristoforus. Terminum, quem hodie mfus. doms. 
Hriezko Plts. terre Podoiie et Cpts Threbowl. et gsus. Cristoforus de Sancto Roraulo Zupparius 
utriusąue salis Premisl. iuter se habuerunt, hunc mfus. doms. Andreas Odrowansch de Sprowa Plts. 
et Cpts. terre Russie glis. transtulit in crastinam diem. 

*48. Barthossius et Samp de Zelechowo cum lohanne de Nyesluchowo. 
Terminum , quem nobil. Barthossius et Nicolaus alias Samp, fratres germani indivisi de Zelechowo et 
Szidor kmetho ipsorum, actores et nobil. lohannes de Nyesluchowo hodie habuerunt, hunc receperunt 
ad concordandum feria sexta prox. in Camyonka coram struo. dom. Georgio Vexfro. Leopol. pro 
omnibus causis , quas causas ipsorum debent dare firmiter in manus ipsi Vexfro. et quiquid ipse 
Vexfr. inyeniet, ambe partes debent tenere sub amissione cause. 

JSLI'V. Acta feria secunda prox. antę f. Purificacionis V. Marie anno Domini millesimo 
ąuadringentesimo ąuinąuagesimo septimo (31. Stycznia 1457 r.). 

Scriuta S'int h'C de relacione gsi. dom. Stiborii de Wysznya ludicis terr. Leopol. 

*49. Terminum , quem labor. Petrus et Ilko de Daschowa et laruschicze kmethones tenute 

mfi. Zakhcze alias Tharlo Incisoris Regis Polonie et Cptei. Strig. feria sexta post octavas s. Agnetis 

tamquam actores cum nobilibus Dimithrio et laczkone de Dzedoschicze | habuerunt, hunc mfs. doms. c. 

Andreas Odrowansch de Sprowa Plts. et Cpts. terre Russie glis. transposuit ad sabbatum prox. post^n:. 

134 
prox. terminos partie. 

*50. Hriezko Pallatinus et Cristoforus. Terminum, quem mfs. doms. Hriezko Plts. 
terre Podoiie et Cpts. Threbowl. actor et gsus. Cristoforus de Sancto Romulo, Zupparius utriusąue 
salis Premisl. et heres de Lubyenye hodie habuerunt, hunc terminum mfus. doms. Andreas Odrowansch 
de Sprowa Plts. et Cpts. terre Russie glis. transposuit ad feriam sextam prox. 

3CV. Acta Leopoli feria tercia in vigilia Purificacionis Yirginis Marie anno Domini 
millesimo ąuadringentesimo ąuinąuagesimo septimo (1. Lutego 1457 r.) coram presencia rdmi. in 
Chro. patris et dom. dom. Gregorii Dei gracia Archepi. Leopol. et mfi. dom. Andree Odroioansch 
de Sprowa Plti. et Cptei. terre Russie glis. ac gsorum. dom. Petri Wnucsek de Cuthna Succamer., 
Stiborii de Wysznya ludicis terre Leopol. , lohannis Olesski , lohannis Cziran de Szemyonowa 
Wola, Thome de Ozepcwicze, Bistram de Lopyennik ludicis castr. Leopol. per mfum. dom. Andream 
Odrowansch de Sprotoa Pltm. et Cptm. terre Russie glem. locati , Petri Czemyerz de Hermanów 
et Nicolai Szliwniczshy. 

*51, Derslaus /. Capitaneus Halic. Nobil. laroslaus, cum procuratorio a nobili Derslao 
de Brzezecz actore attemptabat terminum super termino concitato super gsum. dom. Stanislaum 
de Chotheez Cptm. Halic. et heredem de Chloppi, | prout ipsum concitaverat ad satisfaciendum _ 
pro recepeione violenta dueentarum cassularum frumenti et centum cassularum tritici yalorism. 
sexaginta marcar. et totidem dampni et ut aspiceret iuramentum super dampnum exinde secutum. ^^ 
Qui Capts. Halic. non stetit et Minister. Mathias Grodecz. ipsum ad ius proclamavit et tandem laroslaus 
ipsum Stanislaum condempnavit et posuit memoriale et Iudex sibi Derslao coadiudieavit alias dokasal lucrum suum et memoriale recepit et iam Mathiam Minister. Grodecz. de iure addidit ad pigno- 
randum et intromittendum in bonis ipsius Optei. Halic. (z. p.) 

*52. Derslaus •/• Capitaneus Halic. Nobil. laroslaus cum procuratorio jah wyżej pro 
violenta seccione porte alias wroth et sagittacione et infliccione duorum vulnerura circa hoc unius 
eruenti et alterius lividi nobili Stanislao filio ipsins Derslai et ut audiret iuramentumS super dampnum 
exinde seeutum. Qui Capts, Halic. jak wyżej. \ (z. p.) 
C. *53. Derslaus ■/. Capitaneus Halic. Nobil. laroslaus jah wyżej pro recepcione 

isgTiolenta duorum hominum videlicet Bonkonis et Mathie previgai ipsius et Gawlowey mulieris vidue 
cum bonis ipsorum valoris yigiuti marcar. et totidem dampni et ut audiret iuramentum super damp- 
num exinde seeutum. (z. p) 
O. *54. Derslaus •/• Capitaneus Halic. Nobil. laroslaus jak wyżej \ pro recepcione vio- 

137 lenta centum arborum alias czosanego valoris octo marcar. et totidem darapni jak wyżej. (z. p.) 

*55. Derslaus /. Capitaneus Halic. Nobil. laroslaus cum procuratorio a labor. Okol 
de Lowezicze kmethone nobilis Derslai de Brzezecz tamąuam ab actore attemptabat terminum jak 
wyżej pro iliacione et infliccione violenta trium vulnerum cruentorum et quinque lividorum et ut 
audiret iuramentum jak wyżej. \ (z. p.) 
c. .XVI. Acta feria sexta in vigilia s. Agathe V. anno quo supra (4. Lutego 1457 r,) in presencia 

138 ^si. Petri Czemyerz de Hermanów ludieis castr. Leopol. et hec scripta sunt ad relacionem ipsius. 
*ił6. Hriczko Pallatinus /. Cristoforus. Terminum, quem hodie mfus. doms. 
Hriczko Plts. terre Podolie et Cpts. Threbowl. actor cum nobili Cristoforo de Sancto Romulo Zup- 
pario utriusąue salis Premisl. et herede de Lubyenye habuerunt, hunc receperunt ad crastinum diem. 
3ZVJJ. Acta Leopoli sahbato ipso die s. Agathe Yirginis anno quo supra (5. Lu- 
tego 1457 r.) in presencia gsi. Petri Czanyerz ludicis castr. Leopol. 

^Sl. Hriczko Pallatinus •/• Cristoforus. Terminum quem mfus. doms. Hriczko 
Plts. Podolie et Cpts. Threbowl. actor et gsus. Cristoforus de Sancto Romulo Zupparius utriusque 
salis Premisl. et heres de Lubyenye hodie habuerunt, hunc receperunt ad fer. sextam prox. post 
diem Cinerum. 

3CVIII. Acta Leopoli sabhato in vigilia s. Yalentini martiris (12. Lutego 1457 r.) in pre- 
C- sencia gsi. lohannis alias lura \ de Dambrowka Yicecpti. Leopol. 

139 *58. lohannes Zubrzski ■/• ,Nico[ZaMs] Bucząc z s[Ai]. Terminum, quem nobil. 
lohannes Zubrzski actor hodie cum gso. dom. Nicolao Buczaczski tutore puerorum strui. olira lohan- 
nis de Lithwinowo et cum lohanne et Anna pueris ipsius lohannis habuit, hunc gsus. doms. lohannes 
alias lura Vicecpts. Leopol mandato mfi. dom. Andree Odrowanseh de Sprowa Plti. et Cptei. terre 
Russie glis. transposuit ad sabbatum in crastino terminorum partie. prox. 

*59. N[icolaus] Thelaczski •/• Nico[ZaMs] Buczaczski. Terminum, quem hodie nobil. 
Thelaczski actor habuit cum gso. dom. Nicolao Buczaczski tutore jak wyżej. 

*60. Oiexa •/• Buczikowski. Nobil. laroslaus ex parte nobil. Allexandri de Podlubi Fal- 
coniste mfi. dom. Andree Odrowanseh de Sprowa Plti. et Cpti. terre Russie giis. atteraptavit termi- 
num secundum super nobil. Albertum de Buczikowo alias de Maloschkowicze. Nobil. lohannes fami- 
liaris suus reposuit simplici infirmitate; in duabus septim. 

*61. 01exa •/• Buczikowski. Jak wyżej. | 
^- X.JX. Acta Leopoli feria tercia ipso die cathedre s. Petri antę Carnisprivium (22. Lu- 

140 tego 1457 r.) coram presencia mfi. dom. Andree Odrowanseh do Sprotca Plti. et Cpti. terre Rus- 
sie glis. strenuiąue et gsor. dom. Georgii Stromilo de Dinoszino Vexfri. Leopol. , lohannis Cola 
Succam. Ualic, Bistram dc Lopyennik. 

*62. Pallatinus •/• Nikel. Nos Andreas Odrowanseh de Sprowa Plts. et Cpts. terre 
Russie glis. vigore sereniss. Principis et Dom. Dom. Kazimiri Regis mandavimus nobili Nikel heredi de 
Podhorcze iura et munimenta super ipsam villain Podhorcze ponere , qui Nikel coram nobis literam Eegie Magestatis perpetualem et sufficientem produxit nosąue visa huiusmodi litera et coram nobis 
perlecta, ipsum nobil. Nikel circa hane literam ipsius remansimus. 

*63. Pallatinus •/• Chothko, Iwaschko etc. Nos Andreas Odrowansch de Sprową 
Plts. et Cpts. terre Kussie glis. vigore sereniss. Dom. Kazimiri Kegis mandavimus nobli. Chothkoni 
et Iwaschkoni filiastro suo, laczkoni de Podolcze, Steczkoni Sokolnikowiczu iura et munimenta, 
si que super curias ipsorum in villa Podhorcze haberent, producere. Qui coram nobis constituti dixe- 
runt, se iura non habere, sed dixerunt, quod ipsas curias tenent spradzadoio, dsadow isoczczow ipso- 
rum eviterne. Quoaudito, mandayimus ipsis probacionem huius perpetuitatis probare et docere alias 
dowyescs i doMmcz nobilibus sufficientibus antiąuis, secundum ius terrestre j a data preseneium in o. 
octodecim septim. ^• 

ZS.3i. Acta LeopoU feria ąuarta in vigilia s. Mathie Apli. et Ewang. antę Carnisprwium 
anno uł supra (23. Lutego 1457 r.) in presencia mfi. dom. Andree Odrowans de Sprotca Plti. et 
Cpti. terre Russie glis. gsorumąue et nobil. dom. Stanislai SfadniczsM in loco Cstli. Leopol. sedentis, 
lohannis Cola Succam. Halic, Bistram de Lopyennih ludicis castr. Leopol. et Nihel de Podhorcze. 
*64. Ezeschowski •/• Waszko et Pyotru. Nos Andreas Odrowansch de Sprowa Plts. 
et Cpts. terre Eussie glis. et lohannes de Wisznycze Cstls. Leopol. , Stiborius de Wysznya Iudex et 
Johannes de Wissoki Subiudes Leopol. conspectis literis Eegalibus dedimus citacionem nobilibus Waszkoni 
et Pyotruschkowi de Olczuchi super wenerabilem dom. lohannem Eeschowski Canonic, Cracou. ad 
audiendam probacionem alias dowodu pro bonis ipsorum Olczuchi, qui Waszko cum Pyothruschkone 
feria ąuarta in vigilia s. Mathie Apli. et Ewang, steterunt cum testibus ipsorum coram nobis et gso. 
dom. Stanisiao Stadniczski in loco Cstli. Leopol. nobiscum sedente, qui wenerabil. Eeschowski direxit 
hic nobil. lohannem servitorem suum cum litera sua asserendo , quod propter inundacionem aquarum 
ad terminum hunc interesse non potuit. Et nos sibi hoc ipsum intellezimus, quia interesse non potuit, 
ideo dedimus partibus ambabus diem videlicet crastinum festivitatis Penthecostes prox., ut ibi termi- 
num attemptarent hic Leopoli. 

Nomina testium nobil. Waszkonis et Pyothruschkonis de Olczuchi heredum: Zanko de Cor- 
neleuicze Iudex Sambor., Dimithr Lahodowski, Mikytha Dublanski , Pyethko Borschowski, Michno 
Borschowski, Iwaschko Korczinski, łączko Podoleczski, Andreas Lopathicz, Ihnath Harbacz, | łączko C. 
Kornelowski, Dempko Brechouicz, łączko Broniczski, Iwan de Eiczehow , Hriczko Popyelinski , An- 142 
dreyko Stopniczski, Drosd Podwisoczski, Iwanko de Czaykouicze, lurgy de Malczicze, Hriczko Kuki- 
zowski, Lazor Eemyonowski, Dimithr de Onyathicze, Dimithr Harbaczow filiaster, Iwanko Harbaczow 
filiaster, Drobisch de Sroky, Prócz de Orthinicze, Fyed Dolynski, Szenko de Czlowyecze, Ihnath Gzobo- 
thowicz, Iwan Czobothowicz, Dzaloscha de Czaykowicze, Petrus de Hrumpno, Blasius de Sroky, lurek 
de Nikunkouicze, lohannes de Kowinicze, Berilc^, Steczko de Sroky, Albertus Officialis de Glinyani, 
Stanislaus Advocatus de Sczirzecz, Samuelo de Czaykouicze, Wanko de Dobrzani, Fyedor de Micha- 
leuicze , Iwankb de Buchowo, Budziwogius de Wolczisczeuicze, Karasz frater eius. 

XIKI, Ada eodem die videlicet feria ąuarta in vigilia s. Mathie Apli. et Ewang. (23. 
Lutego 1457 r.) in presencia gsorum. et nobil. Bistram de Lopyennilc tunc ludicis locaii, Nikel 
de Podhorcze, Mathie Drang, Nawogii de Pyothrouicze Aulicorum domini Palatini. 

*65. Stromilo •/• Kulikowski. Strs. Georgius alias Stromylo de Dimoszino Vexfr. 
Leopol. attemptabat terminum super nobil. Petrum Kulikowski, heredis de Zibolki. | Nobil. lohannes ^• 
familiaris dom. Petri filii primum terminum simplici infirmitate. Qui Stromilo ultra hanc reposicionem x43 
alias mimo ihen othklad ipsum nobil. Petrum pronuncciavit contumacem asserendo, quod iste terminus 
foret quartus. Citaeio. Andreas Odrowansch de Sprowa Plts. et Cpts. terre Eussie glis. tibi nobili 
Petro de Zibolki vigore Eegio et nostro mandamus, ut coram nobis aut ludice nostro castr. Leopoli 
feria quarta in vigilia s. Mathie Apli. et Ew. compareas ad instanciam strui. Georgii de Dimoszyn 
YeKfri. Leopol. pro eo, quia tu superdestinasti de domo tua yiolenter octo familiares tuos super domum 
ipsius Demów yidelicet Oniszinicza Thiwna, lancza, Maszczą Strachowicza, lusszcza, Paulum, Andream, 10 

Paterissa, Nicolaum et eciam profugos duos suos Szekirkam et lohannem Surohowskego, qui sibi sub- 
trahentes bona sua profugerunt pias et cum vigiiiti quinque coadiutoribus, qui mandato tuo in Dernowo 
fugabant, eąuiream suam violenter et fugantes eandem equiream volentes recipere eam anichilaverunt 
sibi equas equiree sue ia valore trigiuta marcar. et totidem dampai et facientes istam violenciam in 
domum tuam redierunt. Item eciam pro eo, quia tu eaudem familiam iterato direxisti de domo tua 
super domum ipsius violenter et bona sua Zpleez fecisti recipere violenter et piscinam ipsius perfo- 
dere alias prsepusczicz, orania hec valoris trigiata marcar. et totidem dampni et si sibi velle8 negare, 
jlle paratus est super te docere, nulium ius obmittendo. Que yesligia tua et signa Ministerialis con- 
spexit in tempore et terrigene. Datum Leopoli die dominico antę f, Cathedre s. Petri anno Domiai 
millesimo ąuadringentesimo quinquagesimo septimo (20. Lutego 1457 r.). 
O. *66. Stromylo •/■ Kulikowsky. Strs. Georgius alias Stromylo Vexfr. Leopol. attempta- 

^bat terminum ex parte hominis sui Drahuz knes de Zelecz super nobil. Petrum | de Zibolki. Nobli, 
lohannes familiaris suus reposuit primum terminum simpiici infirraitate. Qui Stromylo ultra hane 
reposicionem alias mymo tho othlosenye ipsum Petrum pronuncciayit contumacem asserendo, quo(i 
iste terminus foret quartus. Ci ta ci o. Andreas Odrowansch jafc wyżej ad instanciam Drahuz hnez 
de Zelecz hominis strui. Georgii Strumilo Vexfri. Leopol. pro eo, quia tu de domo tua destinasti octo 
familiares tuos violenter super domum ipsius videlicet Oniszinicza Thiwaa, laneza, Maszczą Stracho- 
uicza, lusszcza, Paulum, Andream , Paterissa, Nicolaum, qui mandato tuo receperunt sibi quindecim 
peccora cornuta, quatuor boves, quatunr vaccas et res domesticas, orania in valore quindecim marcar. 
et totidem dampni et illa peccora disposuisti, quo voIuisti, sed res domesticas in domum tuam inpor- 
taverunt. Et vestigia tue superdestiuacionis et signa Ministerialis in tempore conspexit et si sibi 
yelles ista negare , paratus est super te docere , nulium ius obmittendo. Et doms. Stromylo circa 
hominem suum stat pro pena sua. Datum Leopoli die dominico antę f. s. Cathedre s, Petri anno 
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesirao septimo (20. Lutego 1457 r.). 

*6I. lurek •/• Kulikowsky. Strs. Georgius Strorailo Yesfr. Leopol. ex parte hominis sui 
C- lurek de Zelecz juk wyżej, \ quia tu destinasti quatuor familiares tuos de domo tua super domum 
j^5 ipsius yiolenter, qui mandato tuo receperunt sibi novem vaccas sicut decem sexagene et totidem 
dampni et facientes hec in domum tuam redierunt econverso et istas vaccas conyertisti, quo voluisti 
et si sibi velles ista negare, paratus est super te docere nulium ius obmittendo. Et doms. Stromylo 
penes hominem suum stat pro pena sua. Datum Leopoli die dominico ance f. Cathedre s. Petri Apli. 
anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo (20. Lutego 1457 r.). 

X2LII. Acta Leopoli sahhato prox. post f. s. Mathie Apli. et Ew. hoc est antę Camis- 
priviutn (26. Lutego 1457 r ) in presencia gsorum, dom. Bystram de Lopynnik, Petri de Herma- 
nów ludicis castr. Leopol. , Dimithr de Spiklossi, Crnyewtk de Clodno, locatorum in iudicio per 
gsutn. dom. Stiborium de Wysznya ludicem (er. Leopol. 

*68. Nobil. lohannes Tbarzimyansski proposuit super labor. lacobum kmethonem gsi. Sti- 
borii de Wysznya ludicis ter. Leopol. de villa ipsius Drohowiz , quomodo is lacobus cum fratribus 
suis ') interfecit nobil. Thomam fratrem suum germ., dominum suum fraudulenter alias zdradliwye et 
hoc paratus sum eum convincere alias pokonacs ita, uti ius inveniet. Qui lacobus audita proposicione, 
negavit. Qui dum negayit, ius decreyit lohanni lacobum conyineere. Qui lohannes lacobum hic coram 
iure conyicit alias poprziszemgl. Quem dum conyicit, ius sibi ipsum extradidit ad mortem, tamquam 
fraudulentum alias yako zdraczczo. \ 
O. iKICIII. Eodf^m die (26. Lutego 1457 r ). 

146 **®- Iiiter gsos. lohannem Zubrski et Nicolaum Buczaczski tutorem pue- 

rorum strui. olim lohannis de Lithwinowo et lohannem et Anoam pueros ipsius lohannis de Łith- 
winowo. Mfs. doms. Andreas Odrowansch de Sprowa Plts. et Cpts. terre Russie glis. de consensa ^) Zostawiono miejsce wolne na wpisanie imion. 11 

parcium lohannis Zubrski aetoris cam gso. dom. Nicolao Buczaczski tutore pueroram olim lobannis 
de Lithwinowo et cum lohanne et Anna pueris ipsius, transposuit, qui hodie fieri debuit, iuxta con- 
tenta eitaeionis ex comissione Regie Magestatis in una septimana post primum dom, Plti. in Leopolim 
ingresssum pereraptorie alias zawicse. 

*70. Thelaczski •/• NficoZaws] Buczaczski. Mfs. doms. Andreas Odrowansch de Sprowa 
Plts. et Cpts. terre Russie glis. de conssensu parcium Nicolai Thelaczski aetoris jak wyżej, 

J2CXJV. JEodem die videlicet sabbato prox. post f. s. Mathie Apli. et Ew. anno, quo 
supra (26. Lutego. 1457 r.), coram presencia gsorum. Bistram de LopyenniJc, Petri Csemyerz de 
Hermanów ludicis castr. Leopol., Nawogii de Fyothrouicse, Mathie Drang Aułicorum mfi. dom. 
Andree Odroicansch de Sprowa Plti. et Cpti. terre Russie glis. 

*ll. 01 ex a 7- Buczikowski. Gsus. Paulus Burzinski procurator nobil. Allexandri Aulici 
mfi. dom. Andree Odrowansch de Sprowa Plti. et Cpti. terre Russie glis. proposuit super nobil. 
Albertum Buczikowski, quia ipse Albertus patruum suum dictum Maczacha interemit | et, si vellet C. 
ista negare, paratus est eum convincere, nuUum ius obmittendo, secundum ius terrestre. Eiadyerso™- 
nobil. lohannes Woczechowsky procurator nobil. Alberti Buczikowski respondit: domini, pro eo, pro 
quo gsus. Paulus Burzinski procurator Allexandri proponit, pro eo reus alias vinotvathi iam satisfecit 
et solvit et ecce huius satisfaceionis litera. Et literam sub sigillo gsi. Allexandri Pyanthkowski Cpti. 
Grodecz, posuit. Burzinski dixit: domini, faciatis legere literam, quam dum audirem super ipsam 
respondebo alias rczinyo othpor. Que litera dum est perlecta, dixit: ista litera non exivit secundum 
notam de libro castri Grodecz. et eo , quo Albertus voluit evadere , Allexander vult lucrari. lohannes 
procurator Buczikowskiego dixit: domini, Albertus paratus est literam sustentare ita, uti ius inveniet 
testibus nullum ius obmittendo. Et domini hanc causam audientes receperunt ad interrogandum ad 
dom. Pltm. Datus est terminus ad feriam secundam prox. ad decernendum alias ku dokasanyv. 

*?2. 01exa •/• Buczikowsky. Gsus. Paulus Burzinski ex parte eiusdem AIlexandri pro- 
posuit super nobil. Albertum Buczikowski , quia ipse occidens patrinum suum recepit equm , arma et 
pecunias violenter in Tia libera Regali valoris triginta marcar. et totidem dampni. Exadyerso nobil. 
lohannes Woczechowski procurator Buczikowskego fespondit: domini, negat alias nyeznacz gemu et 
Tult evadere ita , uti ius inveniet , nullum ius obmittendo, quia hic tangit honorem suum. Domini 
receperunt similiter ad interrogandum ad dom. Pltm. Datus est terminus ad feriam secundam prox. 
ad decernendum alias ku dokazanyu, quia nunquam fuit inculpatus pro honore alias nyedawana gemu 
wina o czescz. Burzinski dixit: ex quo solus dixit, quod nunquam fuit inculpatus pro honore, velitis 
invenire, quomodo debet iustifieari alias kakoszd ma sprawics. 

*I3. Petrus et Ilko •/• Dimithr et łączko heredes de Dzedoschicze. | Gsus.^^ 
luchno de Stanków cum procuratorio ex parte labor. Petri de laruschowa et Ilkonis de Daschawai48 
kmethonum strui. et gsi. dom. Zaklicze alias Tharlo Incisoris Regis Polonie et Cptei. Strig. attemp- 
tavit terminum alias przipcwyadal szo super nobil. Dimithrium et laczkonem de Dzedoschicze, quem 
terminum mfs. doms. Andreas Odrowansch de Sprowa Plts, et Cpts. terre. Russie glis. de consensu 
parcium ambarum transposuit ad prox. mfi. dom. lohannis de Czizowo Cstli. Cracou. in Zudaezow 
adventum et ibi coram Magnifieencia sua ambe partes terminum attemptare debent una septimana 
post ipsius advenlum sub amissione cause. 

*1'4, Herborth •/• Barthossius. Terminum, qui hodie fieri debuit inter nobil. Herborth 
ab una et nobil. Barthossium de Zelechowo, hune feria secunda prox. attemptare debent. 

.X3CV. Acta die dominico Carmsprivii (27. Lutego 1457 r.). 

*7ó. Nobil. Petrus Karasz per lanussium Minister, tonsum est protestatus, quia secundum 
inscripcionem suam aspexit soluoionem viginti marcar. cum media sexta marca a nobili lohanne 
Chodorowski usque ad occasum solis, qui Chodrowski non satisfecit. 

XXV-r. Acta feria secunda Carnisprivii (28. Lutego 1457 r.). 12 

*76. Keposicio terminorum. Mfs. doms. Andreas Odrowansch de Sprowa Plts. et Opts. 
O. terre Russie glis. omnes termiaos castr, transposuit ad ] feriam ąuartam Cinerum. 
J^" :k:KVII. Ada Leopoli feria ąuarta Cinerum (2. Marca 1457 r.) coram presencia mfi. 

dom. Andree Odrowansch de Sprowa FIU. et Cptei. terre Eussie glis., lohannis Podolecs Casili. 
Camenecs., Bystram de Lopyennih, Petri Csemyers de Hermanów ludicis castr. 

*?!. Edmus, Gregorius s. metropolitane ecelesie Leopol. Archeps. eoram presencia mfi. dom. 
Andree Odrowansch de Sprowa Plti. et Cpti. terre Eussie glis. posuit quinquaginta marcas nobili 
Fyethkoni filio olim Easchkonis de Malczicze pro sorte sua alias ea dzelnicso ibidem in Malczicze. 
Nobil. Fyedorko recepto Ministeriali apud dom. Pltm. arrestavit easdem quinquaginta marcas apud 
Gregorium Archepm. Leopol. racione sortis olim nobil. Demethri fratris germani ipsius Fyedorkonis 
post suceesionem fraternam devoluturam. Tandem mfus. doms. Andreas Plts. cum dom. Gregorio 
Archepo. reinterceperunt inter ipsas partes de consensu ipsarum parcium ad amicabiiem concordiam 
pro die crastina post terminos prox. terr. tali condicione, quod ipse partes debent sub decem marcis 
vadii stare et amicos locare hic Leopoli, qui arbitri si eadem die ipsas non concordaverint, extanc 
iam in crastino videlicet die dominico tamquam mediante iure ipsos iudicare debent. Si enim ipsorum 
decretum iudicii pati aliqua pars seu ambe partes tenere noluerint, extunc ipsi arbitri debent ipsas 
partes remittere ad ius. Ex quo arresto dicte quinquaginta marce apud dom. Gregorium Archepm. 
Leopol. debent fore usque ad ultimam litisdecisionem alias do Tconyecsney rosprawy \ . 

2CX.VIII. Acta eodem die videlicet feria ąuarta Cinerum (2. Marca 1457 r.) coram pre- 
id.sencia gsor. Bistram de LopyenniJc, Petri Czemyers de Hermanów ludicis castr., Pauli Burzinski, 
^^^ Eisscse de Dolinyani. 

*I8. 01exa •/. Buczikows ky. Veluti doms. Iudex receperat ad interrogandum dom. 
Palltm., quomodo nobil. Albertus Buczikowski pro recepcione violenta in via libera Regali equi, 
pecunie et armorum Maczosehe patrui Allexandri, pro quibus nobil, Albertus fuit per Allexandrum 
citatus et inculpatus ex informaeione dom. Plti. et dom, Archiepiscopi et aliorum dominorum. ludes 
sentenciavit ipsi Alberto per simplex iuramentum se expurgare. Qui se per proprium iuramentum expur- 
gavit de prefata causa, posuit memoriale et iudicium recepit. 

*'J9. 01exa •/. Buczikowsky. Veluti doms. Iudex receperat ad interrogandum ad dom. 
Pltm. pro proposicione pro capite Maczosehe et pro litera hoe interrogans est oblitus , ob hoe intuitu 
melioris iusticie volens ipsam melius interrogare causam hanc transposuit ad feriam sextam prox. 
Si hodie interrogaverit, tunc cras post maturam missam cantatam hic in claustro per conclamacionem 
Ministerialis partes debent parere et diffinitivam sentenciam alias doTcasanya audire. Si autem hodie 
non interrogaverit, extunc hunc terminum huiusmodi interrogacionis feria sexta prox. partes debent 
attemptare. 

*80. Herborth •/. Barthossius. Hoe ius, quod gsus. doms. Herborth ab una et nobil. 

Bartbossius de Żelechów habent , mfus, doms, Andreas Odrowansch de Sprowa Plts. et Cpts. terre 

Eussie glis. exauditis literis Regalibus ipsas circa Tigorem ipsarum remansit. Itaque | doms. Herborth 

ni. debet ipsum Bartho[sseMfw] de novo citare iuxta priores citaciones , qui doms. Plts. ipsi dom. Herborth 

i^ifestituit de noTO ius cum ipso Barthossio. 

*81. Herborth •/. Barthossius. Hunc terminum, quem doms. Herborth dedit nobili 
Barthossio de Zelechowo per lanussium Minister, eurialem, is terminus per dom. ludicem in crastinam 
diem est repositus ita, quod lanussius Minister, coram dom. ludice et dom. Bistram \dehet'] reco- 
gnoscere, pro quo terminum dedit. Qui dum recognoverit , partes terminum in duabus septim. 
attemptare debent, 

3CXJX. Acta Leopoli feria ąuinta in crastino Cinerum anno quo supra (3. Marca 1457 r.) 
coram, presencia gsor. dom. lohannis Lira de Dambrowka Yicecpii. Leopol., Petri Czemyers Ltdicis 
castri Leopol. et Mathie Brang Aulici dom. Palti. 13 

*88. Yeluti doms. Iudex receperat ad interroganduiu ad dom. Pltoa. et ad dotninos ex infor- 
macione dom. Pili. et aliorum dominorum , ita coadiudicavit alias dokasal, qnod Albertus Buezikowski 
debet sustentare literam libro castr. Grodecz. et hoc facere debet in duabus sept. Si non concordaverit 
nota libri castr, cum litera, qua voluit evadere penam capitis , eo debet perdere. 

Et statim post coadiiidicatum inmediate nobil. Albertus per proeuratorem suum Allexandro 
intulit yituperacionem alias 2?»'.s?'5'aw?/Z dicens, quod Allexander non fieret nobilis sed rusticus. Esadyerso 
gsus. Paulus Burzinski procurator Aliexaudri respondit alias vczinil othpor dicens : domine Iudex, 
non est tactus pro.houore Maezoschini glovi, di\m pro eo proposicio est facta sed Allexandra tetigerunt 
alias ruschono , hoe daate Domino alias dali bog non nocet iuricapitis Maczoschini, 

"fCJC ^^. Acta Leopoli feria sexta post Cinerum anno quo supra (4. Marea 1457 r.) coram 
presencia gsorum. dom. Petri Czemyerz de Hermanów ludicis casłri Leopol., lohannis de Hermanów 
Trihuni | Threbowl., Pauli Burzinski, lohannis de Lahunye. O. 

*83. Hriczko / Cristoforus. Terminus, quł hodie fieri debuit inter mfum. dom.^ 
Hriczkonem de Pomorzani Pltm. terre Podolie et Cptm. Threbowl. actorem et inter nobil. Cristoforum 
de Lubyenye Zupparium terre Russie et Theolonatorem Leopol., doms. Iudex transtulit ad duas septim. 

"yyy r Acta Leopoli feria secunda post dominicam Invocavit anno quo supra (14. Marca 
1457 r.) coram presencia gsi, dom. lohannis de Dambrowka Yicecpti. Leopol. 

*84 Terminum, quem rdmus. Greorgius Archeps. Leopol. actor cum nobili Paulo de Le- 
sznyeuicze hodie habuit, gsus. doms. lohannes lura Yicecpts. Leopol. transposuit ad duas septim. 

"y yy rr Acta sunt Leopoli ffria sexła antę domin. Oculi anno quo supra (18. Marca 
]457 r.) in presencia gsor. Petri Czemyerz de Hermanott) ludicis castri Leopol., Pauli Burzinski, 
lohannis de Labunye, lohannis de Wmniki Tenutarii in Żubrza, Nicolai Sznyathin civis Leopol. 

*85. Hriczko •/• Cristoforus. Gsus. lohannes de Hermanów Tribunus Threbowl. cum 
procuratorio ex parte mfi. dom. Hriczkonis de Pomorzani Plti. terre Podolie et Cptei. Threbowl. 
condempnavit nobil. dom. Cristoforum, Zupparium terre Russie et Theolonatorem Leopol. iuxta contenta 
literę inseripcionis ipsius dom. Cristofori sub | sigillo suo in termino peremptorio in libro [cajstrensi q 
inseripto, videlieet in ducentis et quinquaginta marcis. Ingeniosus Stanislaus Necsic Notarius ipsius ni. 
Cristofori cum procuratorio huic condempnacioni fecit responsivam alias vczinil othpor, dicens: domine 
Iudex, non velitis dare dom. Cristoforum condempnare, quia doms. Cristoforus pro debito hoc, quod 
se solvere inscripsit domino Paliatioo huius debiti ipse Cristoforus iam partem persoIvit et alteri parti 
dicti debiti doms. Plts. dedit sibi terminum solucionis pro festo s. lohannis Bapt. Ipseque lohannes 
Hermanowski ultra hane responsivam Stanislai Notarii ipsum Cristoforum in ducentis et quinquaginta 
marcis condempnavit in lucro suo et super eo posuit memoriale. Et Iudex sentenciavit sibi dom. 
Hriczkoni Pito. Podolie pro lucro et memoriale recepit. (z. p.) 

JLJCJLIII. Acta Leopoli sabbato in crastino Anunciicionis Yirginis Marie (26. Marca 
1457 r) coram presencia gsor. lohannis de Dambrowka Yicecpti., Petri Czemyerz de Hermanów 
ludicis castri Leopol., Łaszcz Succamer. Camenecz. , Wlodkonis de Bydka , Pauli Clus de Krosno, 
lohannis Winnirgski Tenutani de Żubrza , Allexi Baccalarii et Notarii mfi. dom. Andree Odrowans 
de Sprowa Plti. et Cptei. terre Russie gUs. 

*86. Pabisch lohannes /. Hermanów. Gsus. lohannes de Czarnussowcze Tribunus 
Threbowl. recognovit se teneri quindecim marcas nobili lohanni alias Pabisch de Cobne caucionis 
fideiussorie, quas lohannes de Czarnussowcze obligavit se solvere ipsi Pabisch de Cobne super f. 
Penthecostes prox. | Si nou 8olverit, extunc in crastino obligavit se sibi dare intromissionem ia q 
«[uatuor kmethones in villa Czarnussowcze . quos sibi elegerit ipse lohannes. Et iam petentem fecit UL 
tam ludicera terrestr. quara castr dare Miaisterialem ad iatroraissionem dandam. Si autem predictus 
lohannes Hermanowski de Czarnussowcze ipsi Pabysch intromissionem non dederit, extunc dampnum 
■erit lohannis de Czarnussowcze Tribuni Threbowl. Memoriale. Presentibus ut supra. 14 

*87. Petrus Czomyerz •/■ lohannes de Czarnussowcze. Nobil. Petrus Czemyerz 

c. de Hermanów Tudex castri Leopol. | mandavit pro se fideiubere gao. lohanni de Czarnussowcze, 

JI^Tribuno Threbowl., fratri suo germano, ąuindecim mareas in manus nobil. lohannis Pabysch de Cobne, 

quas ąuindecim marcas prefatus Iudex castr. obligavit se solvere ipsi lohanni Tribuno , fratri suo 

germano super f. Pentheeost. prox. Si non solverit, extunc in crastino obligavit se sibi dare intro- 

missionnem in ąuatuor kmethon. in villa Hermanów bene possessionatos, quos sibi ipse elegerit. 

Q *88. Eeposicio terminom m. | Gsus. lura de Dambrowlia Yicecpts. et Petrus Czemyerz 

in. de Hermanów Iudex castri, Leopolienses, terminos hos , quos hodie terrigene in iure castr, habuerunt, 

transposuerunt ad duas sept. 

yXXrV. Acta Leopoli feria sexta prox. post f. s. Georgii (22. Kwietnia 1457 r.) coram 
nobili lohanne de Czarnussowcze Tribuno Threbowl. prołunc ludice castri Leopol., Małhia de 
Walewo, lohanne de Choczin, Nicolao SzUwniczski et lohanne Dlotho de Hrehouicse. 

89. Nobil. Daniio , Iwanlio et Waszko , fratres germani indivisi de Stanimirz , respexerunt 
terminum pro vadio alias o zaclad duarum sexagenar. super nobil. Dimithr de Pohorelcze, prout 
ipsum citaverant et protestati sunt aspeecionem termini et hoc iam post reclamacionem terminorum 
oecasione belli. 

XXJ3CT^. Acta Leopoli feria sexta prox. post f. s. Marci Ewang. anno Domini millesimo 
ąuadringenfesimo ąuinąuagesimo septimo (29. Kwietnia 1457 r.) coram presencia gsorum. Stanislai 
Siachira de Srohy et lohannis lura de DambrowTca Yicecpło. Leopol. 

*90. Karasz •/• lohannes Chodorowsky. Nobil. Petrus Karasz cum nobili Sandoehna 
consorte ipsius de Obelnicze attemptaverunt terminum super gsum. dom. lohannem de Chodorowstaw 
alias de Brzozdoweze dominiąue Tidelicet Stanislaus Stachira et lohannes lura Yicecpts. Leopol. 
terminum distulerunt ad ludicem castr, ad duas septim. | 

TCKTCyi. Acta Leopoli feria sexta prox. post f. s. Stanislai Epi. venerabilis (13. Maja 
jjf 1457 r.) coram presencia gsorum. Stanislai Stachira de Srolcy et lohannis lura de DambrowTca 
157 Yicecpti. Leopol. 

*91. Karasz •/• lohannes Chodorowsky. Terminum, quem hodie nobil. Karasz cum 
nobili Sandoehna consorte sua de Obelnicze habuerunt datum ad dom. ludicem et hoc cum lohanne 
de Brzozdowicze , hune gsi. doms. Stanislaus Stachira de Sroky et lohannes lura de Dambrowka 
Yicecpts. Leopol. transposuerunt ad duas septim. 

X:XXVJI. Ada eodem die (13. Maja 1457 r.). 

*92. Barthossius Ze 1 e eh ows ki e t lohannes Ny eslucho wsky. Nobil. Bar- 
thossius de Zelechowo attemptabat terminum super nobil. lohannem de Nyesluchowo et nobil. Heduigim 
consortem ipsius de Zelechowo. Grzimek servitor ipsorum reposuit terminum simplici infirmitate; 
in duabus septim. (z. p.) 

*93. Idem nobil. Barthossius de Zelechowo attemptabat terminum super nobil. lohannem 
de Nyesluchowo. Grzimek jak wyżej. (z. p.) 

TCT^TCyiJI. Acta Leopoli feria sexta in crastino Ascensionis Domini (27. Maja 1457 r.) 
coram presencia gsor. dom. lohannis lura Yicecpti. Leopol., Stanislai Stachira ludicis tunc per 
mfum. dom. Andream Odrowansch de Sprowa Pltm. et Cptm terre Russie glem. locati, Nicolai 
Burgrabii superioris castri Leopol., Nicolai Zid et Mathie Brang Aulici domini Pallti. \ 

*94. Stromylo •/• lohannes Chodorowsky. Strs. ae gsus. doms. Georgius alias 
C- Stromylo de Dinoszino Vexfr. Leopol. proposuit super gsum. dom. lohannem de Brzozdoweze, quia tu 
168 superequitasti super domum meam yiolenter cum coadiutoribus tuis per quindecim granicies et ibi 
in domo mea detinuisti Officialem meum Petrum Notarium, quem tradidisti in captiyitatem in castrum 
et cum eo alios duos servitores detinuisti et tradidisti ad mortem sine ipsorum culpa ipsos nullo iure 
convincendo, qua supereąuitacione et detencione fecisti michi quiditatem alias gisczini tricenta marce 
et in totidem me dampnificasti et si michi hoc negares, paratus sum super te docere nuUum ius 15 

obmittendo. Item eciam secundo proposuit, quia eadem supereąuitacione violenta et recepcione Petri 
Notarii, dum ego fui in serviciis sereniss. Principis Domini Regis et tocius Corone, aniehilasti me ia 
thezauris meis , equis , peceoribus , frumentis et rebus domesticis et fecisti michi ąuiditatem alias 
gysczini sicut ducenta marce et in totidem me dampnificasti et si hoc negares, paratus sum super te 
docere nullum ius obmittendo. Exadverso doms. Johannes de Brzozdowcze dixit: domine Iudex, 
anteąuam sibi respondebo ad proposieionem hanc, interroga eum, ąuamdiu asserit, quod sibi hane 
violenciam feci. Stromilo dixit: annus non exivit, quia tunc fui in servieiis Dom. Regis et tocius 
Corone. lohannes de Brzozdowcze dixit : domine Iudex, detis michi hanc causam ad ius terrestre, quia 
iste articulus non est castrensis sed terrestris, quia iam exiverunt sex septimane et alie sex septimane 
et tercie sex septimane. Si sibi aHquam yiolenciam fecissem, non dando sex septimanis exire, eitasset 
me ad ius castr. Et nos ludices recepimus ad interrogandum ; terminus ad duas septim. 

*95. Barthossius •/• Nyesluchowski. Nobil. Barthossius de Zelechowo attemptabat 
terminum super nobil lohannem de Nyesluchowo et nobil. Heduigim uxorem ipsius de Zelechowo 
in termino secundo. Grzimek servitor lohannis reposuit sibi et Heduigi simplici infirmitate; in duabus 
sept. 1 {g. p.) 

*96. Barthossius •/■ Nyesluchowski. Nobil. Barthossius de Nyesluchowo attemptabat C. 
terminum super nobil. lohannem de Nyesluchowo. Grzimek jak wyżej. (2. p.) V^' 

*9'i. Karasz'/. lohannes Chodorowsky. Nobil. Petrus Karasz de Obelnicze actor 
et gsus. doms. lohannes de Brzozdowcze terminum pro viginti cum media sexta marcis receperunt 
inter se ad f. s. Nicolai Epi. ita, quod ipso die s. Nicolai lohannes Petro debet solvere. Si non sokerit, 
extunc feria sexta prox. post f. s. Nicolai terminum attemptare debent in iure castrensi. 

*98. Michael Wyrczansky-/. lohannes Oho do [rot«si-»]. Gsus. lohannes Chodorowski 
de Brzozdowcze tenetur viginti duas marcas gso. Michaeli de Wirczani , in quibus obligat duas vilias 
suas Malochowcze et Hranky in districtu Leopol. sitas. | lohannes Chodorowski consensit, quod hec c. 
inscripcio debet introduci in librum terr. Sin autem in dicta intromissione dictarum viliarum ipse '^''^• 
Chodorowski ipsi Michaeli vel alicui kmethoni iniuriam faceret , extunc Michael poterit ipsum tum pro 
iniuriis suis, quam eciam kmethonum citare , tam ad ius terrestre, quam castr, et ipse obligatus est 
parere in primo termino luendo iudicio per tres marcas et parti. Sin autem ipse Chodorowski ipsum 
Michaelem de dictis villis exemerit super quodcumque festum Nativit. Chri. et ipse Michael semina- 
cionem in dictis villis habuerit, extunc post exempcionem ipsi kmethones dictam seminacionem debent 
mettere et conducere, quo Michaeli placuerit et ubi mandabit et lohannes non debet dictam semi- 
nacionem ulla re arrestare alias zabawyacz. Et hec debent introduci in librum terr. sub data terie 
tercie Kathedre s. Petri Kathedrati anno quo supra. | 

3I"X".yJ.3^. Acta Leopoli feria secunda festwiłatis Penłhecostes (6. Czerwca 1457 r.) coram o. 
presencia gsi. lohannes lura de DambrowJca Yicecpti. Leopol. ^ 

*99. lohannes Rzeschowski*/. Waszko et Pyotruschko. Terminum, quem hodie 
wenerab. doms. lohannes Rzeschowski Canonicus Cracou. cum nobilibus Nicolao alias Waszkone et 
Pyothruschkone de Owczuchi habuit , hunc gsus. doms. lohannes lura Vicecpts. Leopol. mandato mfi. 
dom. Andree Odrowanseh de Sprowa Plti. et Cpti, terre Russie glis. transposuit ad feriam secundam 
in crastino s. Trinitatis. 

XIj, Acta Leopoli feria sexta prox. antę f. s. Trinitatis (10. Czerwca 1457 r.) coram 
presencia gsor. Stanislai Stachira, lohannis lura de Dambrowka Yicecpti. Leopol. et Georgii de 
Ostrozani ludicis casłri Leopol. 

*100. N as tazia 7. I ohannes et Waszko fratres germani de Czizikowo. 
Nobil. Nastazia de Czizikowo attemptabat terminum super nobil. lohannem et Waszkonem de Czikowo 
(sic) fratres germanos. Sabanczi servitor ipsorum terminum primum reposuit simplici infirmitate; 
in duabus sept. 

*101. Eadem Nastazia de Cizikowo jaJc wyżej. \ 16 c. 102. Str omyło 7. lohannes Chodorowski, Strs. ac gsus. Georgius alias Stromylo 

^2 Vexfr. Leopol. aetor et gsus. doms. lohannes Chodorowski de Brzozdowcze terminum inter se reinter- 
ceperant ad feriam secundam prox. 

*103. Wolos 7. Petrus Kuljikowsky. Strs. ac gsus. Stromylo Vexfr. Leopol. attemp- 
tabat terminum super gsum. Petrum de Kulikowo a Wolos homine suo. Gsus. Petrus de Brancze 
reposuit seeundum terminum simpliei infirmitate; in duabus sept. 

*104. Stromylo •/• lohannes Kulikowski. Strs. ac gsus. Georgius alias Stromylo 
attemptabat terminum super gsum. lohannem de Kulikowo. Gsus. Petrus jak wyżej. 

*105. Barthossius •/. lohannes Ny es luch o wski. Nobil. Bartbossius de Zelechowo 
per nobil. Petrum Notarium, procuratorem suum, attemptabat terminum super nobil. lohannem de 
Nyesluchowo et nobil. Heduigim de Zelechowo consortem ipsius lohannis. Nobil. lohannes de Nye- 
sluchowo dixit: domine Iudex, detis michi hanc causam ad dom. Pltm. Petrus Notarius procurator 
Barthosii diiit : domine Iudex. eece nobil. lohannes non habens procuratorium uxoris sue reclamat se 
ad dom. Pltm. et ideo, quia non habet procuratorium uxoris sue, ego hic in tercio termino pronunccio 
nobil. Heduigim uxorem ipsius contumacem in medietate summe pecunie capitalis et medietate pecunie 
^- dampni in citacione contente et descripte, | seeundum quod citacio eanit, quia ipsa Heduigis nec per 
163 se nec per suum procuratorem hic paret. E[i] ipse lohannes reclamabat se ad dom. Pltm. et Petrus 
Notarius ipsam Heduigim tamąuam in tercio termino condempnavit et doms. Iudex admisit hane con- 
dempnacionem et memoriale recepit et lohannis reclamacionem. Terminus ad feriam secundam prox. 
ad dom. Pltm. (z. p.) 

*106. Nobil. Barthossius de Zelechowo per Petrum Notarium procuratorem snum attemptabat 
terminum super nobil. lohannem de Nyesluchowo. Qui lohannes reclamabat se ad dom. Pltm. et 
doms. Iudex dedit terminum ad dom. Pltm. feria secunda prox. 

J^ZjI. Acta Leopoli sabbato in vigilia s. Trinitatis anno quo supra (11, Czerwca 1457 r.) 
eoram presencia mfi. et gsor. dom. lohannis de Knehinicze Cstli. Halic, Georgii de Ostrozani 
ludicis castri Leopol.., Petri de Brancze, Michaelis de Wirczani et lohannis de Kulikowo. 

*107. Gologorski •/. Olechno. Gsus. doms. Nicolaus Goiogorski Subdfr. Leopol. evasit 
iure nobil. Olechnonem de Czeremeschna pro tribus hominibus Maxima, Szemyona et lurka, qui se 
ab ipso dom. Nicolao Subdfro. reclinaverant ad ipsum dom. Olechnonem, a quibus hominibus Olechno 
readuravit (sic) alias ołhpadl per suam malam citacionem. Et super eo Subdfr. ab hiis tribus hominibus 
Maxima, Szemyona et lurka posuit memoriale et Iudex ipsum recepit. 

JSIIjII. Acta Leopoli die dominico f. s. Trinitatis anno quo supra (12. Czerwca 1457 r.) 
coram presencia gsi. et nobil. Stiborii de Wysznya ludicis terre Leopol, , Nicolai SzliwniczsTci^ 
Thome MokrosanczsTcy, Nicolai Kula de Schascharowicze. \ 
_^ *108. Nobil. Clemens de Lukanowcze circumspeeto Stanisiao Strzelecz opidano de Bussko 

l64genero suo et Heduigi uxori ipsius, sorori sue germane, dedit omniinodara potestatem levare quinque 
marcas debiti apud gsum. dom. Woythiczski, quas quinque marcas ipse Woythiczski tenetur Clementi 
pro advocacia seu scultecia in Milathieze per ipsum Olementem et alios fratres et sorores Clementis 
ipsi dom. lohanni Woythiczski venditis. 

^LiIIl. Acta Leopoli in crastino s. Trinitatis anno quo supra (13. Czerwca 1457 r.) 
coram presencia mfi. dom. Andree Odrowansch de Sprowa Flti et Cpti. terre Eussie glis. et gsor. 
dom. Fauli Odrowansch Dfri., Georgii Stromylo Vexfri , Stiborii de Wysznya ludicis ierr. Leopol.^ 
lohannis Oleski, Budziioogii de Walczisczeuicze et Zankonis ludicis castr. Sambor. 

*109. Rzeschowsky •/. Waszko. Mfs. doms. Andreas Odrowansch de Sprowa Pllts. et 
Cpts. terre Eussie glis. causam, que vertitur inter wenerab. dom. lohannem Rzeschowski Canonicum 
Cracou. et nobil. Pyothruschkonem et Waszkonem de Owezuchi ad primam ConTencionem , que pri- 
mum hic in terra Russie fuerit, si in Wy.sznya, bene, si vero non fuerit in Wysznya sed in loco 
campestri, ipsam recepit ad consulendum dominos, qui in Convencione fuerint et ibi arabe partes fore 17 

debent. Consiliatisąue dominis ipsis partibua hicidem In Convencione terminum ponere debet, ubi 
hanc causam debet coadiudicare alias dokazacz. Cui termino ambe partes consensum prebuerunt. | O. 
*110. Stromylo '/. lohannes Chodorowski. Causam inter strm. et gsum. Georgium^g5 
Stroroylo de Dinoszino Vexfrm. Leopol. , actorem et gsum. lohannem Chodorowski de Brzozdowcze 
mfus. doms. Andreas Odrowanseh de Sprowa Plts. et Cpts. terre Eussie glis. dedit ad Convencionem 
in Wysznya prox. celebratam (sic) ibiąue domini existentes conspectis citaeione et minuta, quitquld 
m?enerint, pati debent, hoc est, si inveniunt , quod iste artieulus , pro quo proponitur , est castrensis 
tunc in iure castrensi debet eoadiudicari alias ma bicz dokazan. Si vero inveniunt, quod iste artieulus 
est terrestris, tunc in iure terrestri debent procedere. 

111. Dempko ■/■ Czaykowsky. Nobil. Dempko Brechouicz de Czaykouieze debet duos 
testes inducere ita bonos sicuti solus , cum quibus debet iurare pro furticinio, pro quo per mfum. 
dom. Andream Odrowanseh de Sprowa Pltm. et Cptm. terre Russie glem. est inculpatus Tidelicet pro 
lorica et armis beilicis et hoc debet tacere in una septim. post felicem Ingressum ipsius dom. Pallti. 
de Podolia hic Leopolim. 

112. Mfs. doms. Odrowanseh de Sprowa Plts. et Cpts. terre Russie glis. ineulpavit nobil. 
Iwan de Czaykouieze pro furticinio lorice et armis beilicis et intulit sibi vituperaeionem alias przi- 
ganil gemu asserens, quod non fieret nobilis. Qui Iwan dixit, quod fieret nobilis. Tunc domini cum 
dom. Pito. existentes inveniunt, quod idem Iwan debet se expurgare integrum testibus. Primus testis 
Stanislaus de Chiopczicze , secundus Zvn de Riczehow, tereius Mynko de Szedleez , quartus Steczko 
Breehowiez , quintus Pyothr de Vrolow Schestnikouicz, sextus Daniio Zidowcziez de Luky, septimus 
Luk^m Zidowcziez de Luky, octavus Kostko de Zuroze, nonus Szenko filiaster eius, decimus Wanko 
Baranyeczski, undeeimus Fyethko Wizicz de Byelin, duodeeimus Szemko de Byelin, | tredeeimus Sze- c. 
masch Koczkinowicz , decimus quartus Yolthoseh de Parwa Byelinky, decimus quintus Kuzma Kalno- jgg 
chosczski, decimus sextus Olefyr Kalnochosczski , decimus septimus Harthim de Czaykouieze, ultimus 
Drobisch de Sroki Samborowicz. — Hos testes is Iwan inducere debet in unam septimanam post 
primum et felicem domini Pallti. de Podolia in Leopolim ingressum. 

*113. Malosch •/. Iwan Omelyanouicz. Maiosch kmetho nobil. Barthossii de 
Zelechowo inculpavit kmethonem Iwan nobil. lohannis de Nyesluchowo dictum Omelyanouicz , quia 
sibi subtraxit equam vaIoris duarum sexagenarum , qui Barthossius a feria seita prox. in una septi- 
mana debet equitare cum suo kmethone ad dom. lohannem de Nyesluchowo ibique absque omni iure, 
si ausus fuerit, pro ipsa equa coniurare debet in una septimana. Quem dum coniurayerit, in quo eon- 
iuraverit Malosch Ywan kmetho nobilis lohannis soIvere debet sibi. (z. p.) 

*114. Nobil. Barthossius de Zelechowo inculpavit hominem nobil. lohannis de Zelechowo 
nomine lohannem familiarem ipsius in curia manentem, pro eo, quod sibi subtraxit vaccam. Qui Bar- 
thossius similiter a feria sexta in una septim. debet equitare ad nobil. lohannem et ibi omni absque 
iure jak toyżej (z. p.) 

*115. Barthossius ■/. lohannes Ny eslucho ws ky. Terminos, quos inter se nobil. 
Barthossius de Zelechowo actor cum nobili lohanne de Nyesluchowo et Heduigi uxore ipsius de Zele- 
chowo habuerunt, hos terminos mfus. doms. Andreas Odrowanseh de Sprowa Plts. et Cpts. terre Russie 
glis. transposuit ita diu usque ad terminorum proclamacionem, qui dum proclamabuntur causa inter 
ipsas partes debent eoadiudicari alias m,ay& bicz dokasany. \ (z. p.) 

2CLiIV. Ada Leopoli feria tercia prox. post f. s. Triniiatis (14. Czerwca 1457 r.) coram^- 
prcsencia mfi. dom. Andree Odrowanseh dc Sproioa Plti. et Cpti. terre Russie glis. 167 

116. Gsus. nobilesque dom. Wanko de Dobrzani, lohannes de Bradcouicze , Chotko de Za- 
widouicze, Steczko Brechouicz de Podhorcze, Dimithr de Orthinicze, Szenko et Raschko fratres ger- 
mani de Byelniky, Samuelo de Czaykouieze, Chothko de Czaykouieze, Iwanko de Czaykouieze, Dauid 
de Czaykouieze, hii omnes fecerunt caucionem pro nobil. Dempko et Iwan de Czaykouieze ita, quod 
ipsos coram mfo. dom. Andrea Odrowanseh de Sprowa Pito. et Cpto. terre Russie gli. debent statuere 18 

in una septim. post primum i^sius dom. Plti. de Podolia in Leopolim ingressum ad iuridicionem alias 
ku rosprawye. Quos si in una septim. post adventum dom. Plti. in Leopolim non statuerint, extunc 
pro ąuolibet ipsorum tantum, ąuantum pro nobili sohere debent. 

XX, V. Acta Leopoli sabhato in crastino s. lohannis B. (25. Czerwca 1457 r.) coram 
presencia gsor. Georgu de Osirozani ludicis castr. Leopol. , Georgii de Lahodowo et lohannis 
de Zubrsa. 

*111. Nobil. Michno Miroczowski ex parte nobil. Nastazie de Czizikowo attemptabat terminum 
super nobil. lohannem et Iwaschkonem fratres germanos de Czizikowo iuxta contenta ąuatuor cita- 
cionum et hoc in secundo termino. Sobanczi familiaris ipsorum reposuit simplici infirmitate; terminus 
a feria sexta proi. hoc est a hesterna die in duabus septim. 
C. .XX, VJ. Acta Leopoli feria ąuarta ipso die ss. Petri et Pauli Aplorum \ (29. Czerwca 

168 ^^^^ '^■^ coram presencia nobil. lohannis lura Yicecpti. Leopol., Georgii de Ostrozani ludicis terr. 
Leopol., lohannis de Czarnussowcze Tribuni Threbowl. et Nicolai de Hermanów. 

♦118. Stanislaus Słupski •/. Clus. Nobil. Paulus Clus de Krosno tenetur debiti nobili 
Stanislao Słupski sedecim marcas, in qua summa Clus sibi Słupski obligavit mediam vi!lam Chouaczow 
in distr. Leopol. et cum toto molendino et tota tbaberna et iam per Mathiam Pyeczoni Minister, dedit 
c. sibi intromissionem tenere a f. b. b. Petri et Pauli. | Memoriale. 

™- *119. Hriczko Pallatinus •/. Nicolaus Hermanowski. Mfs. doms. Hriczko de 

Pomorzani Plts. terre Podolie tenetur septuaginta marcas nobili Nicolao Hermanowskemu , quas 
inscripsit super pecuniis, quas habet a Regia Magestate sibi Hriczkoni inseriptas super villa Zueho- 
C. rzicze dicta et iam dedit sibi intromissionem. | Hriczko obligavit se ipsum Hermanowskego protegere 
j7Q primum a Eegia Magestate et postea ab omni persona et a bello intercedere. Nicolaus habebit pote- 
statem in suis pecuniis, cui poterit obligare. Memoriale. Presentibus ibidem gsis. et nobilibus lohanne 
lura de Dambrowka Vicecpto. Leopol., Paulo Burzinski, lohanne et Petro de Zimnawoda, Iwaschkone 
et lohanne de Czizikowo et aliis fidediguis, 

X.I-iVII. Acta Leopoli feria sexta in vigilia Yisitacionis Yirginis Marie anno Do- 
mini M°CCCC''L""' septimo (1. Lipca 1457 r.). 

*120. Reclamacio terminorum. Gsus. lohannes alias lura Vicecpts. Leopol. omnes 
terminos castr, transposuit ad duas septim. 

XX,VIJX Acta sunt hec Leopoli feria tercia in crastino s. Procopii (5. Lipca 1457 r.) 
^ coram presencia nobil. lohannis lura \ Yicecpti. Leopol. et Georgii de Ostrozani ludicis castr. 
171 Leopol. 

*I21. Ostaschko •/. Michno Borschowsky. Nobil. Michno Borschowski recognoyit, 
quia nobil. Ostaschko de Nyesluehowo sibi decem marcas mutuavit, quas Michno obligavit se soWere 
super f. b. b. Petri et Pauli Aplm. prox. vent. Si non solverit, extunc in crastino in eisdem decem 
marcis obligavit se dare intromissionem Ostaschkoni in sex curias in Przemislani bene possessionatis 
et iam addidit ipsi Ostaschkoni Ministerialem, quem elegerit et quem tunc invenerit ad dandam sibi 
^ intromissionem. Michno hanc inscripcionem debet introducere | [in] librum terrestr. in primis terminis 
172particul. et si non introduxerit. extunc Ostaschkoni decem marcas prolabetur. (z. p.) 

^LiI2^. Acta Leopoli feria scxta ipso die s. Kyliani Martiris (8. Lipca 1457 r.) coram 
presencia gsor. lohannis alias lura de Dambrowka Yicecpti. et Georgii de Ostrozani ludicis 
castr. Leopol. 

*I22. NficoZaMs] Brenczuch •/. lohannes Zimnowodski. Famos. Nicolaus Bren- 
czuch civis Leopol. attemptabat terminum super nobil lohannem de Zimnawoda. Nobil. Barthossius 
familiaris suus reposuit sibi primum terminum simplici infirmitate; in duabus septim. 

*123. lohannes Zubrski /. lohannes Winniczsky. Nobil. lohannes de Żubrza 
tenetur duodecira marcas nobili lohanni Winniczskemu genero suo et tenutario in Żubrza per ipsum 
lohannem Winniezski ipsi lohanni de Żubrza mutuatas, quas duodecira marcas obligavit se solvere 19 

super f. Martini Epi. wenerab. prox. ventur. Si non solverit, extunc in crastino alias duodecim marcas 
sibi racione dampni prolabetur. Si autem in crastino s. Martini sibi viginti ąuatuor marcas non 
solverit, estune iam superaddidit super se lanussium Minister, ad dandam intromissionem Winnica- . 
sliemu genero suo in piscinam sub curia cum medio tercio laneo ex opposito curie | ad plenariam o. 
ejsolucionem eo excepto , quod ipse Winniczski non expectatis tribus annis poterit ipsam piscinam J^* 
emittere alias spuscńcs et infra hoc ąuamdiu tenuerit poterit in ea pisees piscari pro sua necessitate. 
Et lohannes de Żubrza fecit caucionem pro nobili Nicolao fratre suo germano, quod hanc inscripcionem 
non debet infringere-. (s. p.) 

*124. Nastazia de Cizikowo /. Iwaschko et lohannes fratres germani de 
Cizikowo. Nobil. Eoman de Ostalouicze a nobili Nastazia de Cizikowo attemptabat terminum in 
tercio termino iuita eontenta ąuatuor citacionum super nobil. Iwaschkonem et lohannem de Cizikowo 
fratres germanos indivisos. Gsus. Paulus Clus de Krosno reposuit vera infirmitate ; in duabus septim. | c. 

i,. Acta LeopoU sabhato in crastino s. Kyliani Marłiris (9. Lipca 1457 r.) coram presencia~i 
gsi. lohannis alias lura de Dambrowka ficecpti. Leopol. anno quo supra. 

*125, Włodek •/■ Stromylo. Gsus. Włodek de Byelka attemptabat terminum super strm. 
et gsum. Georgium Stromylo Vexfrm. Leopol. lacobus familiaris suus reposuit sibi primum terminum 
simplici infirmitate; in duabus septim. 

Lil. Acta LeopoU feria sexta ipso die Divisionis Applrm. (15. Lipca 1457 r.) coram pre- 
sencia gscr. lohannis lura Yicecpti. Leopol. et Georgii de Ostrosani ludicis castr. Leopol. 

*126. Stromylo •/• lohannes Nos. Strs. gsusąue doms. Georgius alias Stromylo Vexfr. 
Leopol. attemptabat terminum super nobil. lohannem Nos de Dimithrouicze. Nobil. Andreas Officialis 
suus sibi primum terminum reposuit simplici infirmitate ; in duabus sept. 

*12'J. "^[icolaus] Breyczuch •/. lohannes Zimnowodski. Famos. Nicolaus Breyczuch 
eivis Leopol. attemptabat terminum super nobil. lohannem de Zimnawoda dicens : domine Iudex, ecee 
ego propono super dom. lohannem de Zimnawoda. Nobil. lohannes de Zimnawoda dixit : ego propo- 
sicionem nolo audire. Et super eo Breyczuch dixit: domine Iudex, ex quo hic presens stat et non 
vult proposieionem audire , ecce ego pono memoriale. Et paulo post lohannes dixit : domine Iudex, 
iste artijculus non est terrestris. Et audito eo [iV«co]iaus dixit: ecce secundum memoria[Ze], quia c. 
doms. lohannes recognovit, quia iste articulus non est terrestris et ego eum non citavi in ius terrestre^-?- 
sed castrense. Et super eo posuit secundum memoriale et Iudex ipsum recepit. Et post in continenti 
lohannes dixit: domine Iudex , detis miehi hanc causam ad dom. Pltm. Et datus est terminus ad 
dom. Pltm. in una septim. post ipsius in Leopolim ingressum. 

*128. Slappa •/. Michael Canonicus. Nobil. Nicolaus de Barthoschow attemptabat 
terminum super honorab. dom. Michaelem Canonie. Leopol. et Officialem de Wirbyanz viile Capituli 
Leopol. Qui Michael Canonicus Tutorque et Officialis Capituli Leopol. non paruit; Nicolaus ipsum 
condempnavit in nonparicione in primo termino et lanussius recognovit, quia dedit vigorem et pote- 
statem Petro servitori ipsius Nicolai citandi ipsum Michaelem. Et Petrus recognovit, quia dedit 
citacionem in curia ville Wirbyanz. 

IjII. Acta LeopoU feria quinta in vigilia s. Marie Magdalenę. (21. Lipca 1457 r.) 

*129. lohannes Winniczski'/. lohannes Zubrsk i. Terminum, quem nobil. lohannes 
Winniczski et (sic) tenutarius in Żubrza actor cum nobili lohanne de Żubrza herede habuit, hunc 
ingeniosus Allexius Baccalarius et Notarius mfi. dom. Andree Odrowansch de Sprowa Plti. et 
Cpti. terre Russie glis. vigore ipsius dom. Plti. transposuit ad primam diem ingressus dom. Plti. in 
Leopolim. | 

LIII. Acta LeopoU feria sexta ipso die s. Marie Magdalenę anno quo supra (22. Lipca c. 
1457 r.) coram presencia nobil. Georgii de Ostrosani ludicis castr.., Nicolai Slappa de Barfhoschowo, ^^g 
loJiannis de Dauidowo , Pauli de Charsewo , JwaschJconis Korcsinski , Michaelis de Strselcse et 
lohannis Winnicsskego. 20 

*I30. Michael Prokopowicz •/. laroslaus de Kedostowo. Yeniens ad nostram 
et aliorum dominorum nobiscum tunc iudicio castrensi presidencium presenciam nobil. Michael Proeo- 
pouicz de Strzelicze tenetur debiti sedecim marcas nobili laroslao de Redostowo, in ąuibus Michael 
obligavit laroslao medietatem vi]le sue Knezeszolo a Barthoschowo et iam sibi dedit intromissionem 
tali condicione, quia quandocunque ipse Michael antę f. Nati?it. Chri. prox. ipsi laroslao ipsas sedecim 
marcas dederit, ipse laroslaus ipsas debet recipere. Si autem super f. Nativit. Ohri. pros. nou solverit, 
c. extunc laroslaus ipsam medietatem ville Knezeszolo tenebit, | quousque sedecim marce fuerint plenarie 
jyy persolute. In quibus sedecim mareis ipse Michael de Strzelcze ipsi laroslao dedit intromissionem in 
dictam medietatem ville Knezeszolo in distr, Zudaczouensi in duabus septim. antę f. Nativitat. Chri. 
pros. elapsum. 

*131. NpcoZaws] Breyczuch •/. lohannes Z imnowodzski. Fam. Nicolaus Breyezuch 
eivis Leopol. attemptabat terminum super nobil. lohannem de Zimnawoda. Nobil. Petrus frater suus 
germanus reposuit secundum terminum simplici infirmitate; in duabus septim. 
C. *132. Nastazia •/. Iwaschko et lohannes de Czizikowo. | Nobil. Nastazia de 

m. Czizikowo actrix et nobil. Iwaschko et lohannes de Czizikowo fratres germani in quarto termino 
receperunt terminum ad concordandum ad duas septim. ita, quod feria quinta prox. antę duas septim. 
debent ioeare amicos ad concordandum. Qui amiei, si Ipsos non concordaverint , extune in duabus 
septim. terminum debent habere peremptorium. 

*133. Slappa •/. Michael Canonicus. Terminum secundum, quem nobil. Nicolaus 
Slappa actor et honor. doms. Michael Canonic. Leopol., Officialis fratrum suorum Canonicorum Leopol. 
ville Wyrbyanz habuerunt, mfus. doms. Andreas Odrowansch de Sprowa Plts. et Cpts. terre Russie 
glis. transposuit ad sex septim. ita quod ipse doms. PUtus. debet ibi desceudere et conspicere dampna 
et exustionem gayorum ipsius Nicolai, pro quibus dampnis et exustione, si eos non concordayerit, 
extunc in sex septim. habent terminum. 

IjIV. Acta LeopoU sahhato in crastino s. Marie Magdalenę (23. Lipca 1457 r.) coram 
presencia mfi. dom. Andree Odrowansch de Sprowa Plti. et Cpłei. terre Russie generalis. 

*I34. Breyczuch •/. lohannes Zimnowodski. Terminum, quem famos. Nicolaus 

C. Breyczuch civis Leopol. actor cum nobili lohanne de Zimnowoda coram mfo. dom. | Andrea Odrowansch 

in. (Je Sprowa Pito. et Cpto. terre Russie gli. in una septim. post ipsius de Podolia in Leopolim ingressum 

[habuit], doms. Plts. transposuit a hesterna die ad duas septim. Et iam tunc Nicolaus cum lohanne 

habet duos terminos , super quos debet sibi respondere. 

X«V. Acta LeopoU feria sezta prox. post f. s. lacobi Apli. (29. Lipca 1457 r.) coram 
presencia nobil. Georgii de Ostrozani ludicis castri LeopoU., Chothconis de Zauidouicze, Roman 
de Ostalouicze et lohannis Miriczewshi. 

*I35. Nos •/. Stromilo. Nobil. Roman de Ostalowieze cum procuratorio strui. gsiąue 
Georgii Stromylo Vxfri. Leopol. attemptabat terminum super nobil. lohannem Nos de Dimithrouicze. 
Nobil. Andreas familiaris reposuit secundum terminum simplici infirmitate; in duabus septim. 

136. Expurgacio nobilium Iwan et DempconisdeCzaykouicze coram pre- 
sencia gsor. dom. Stanislai de Siroki , lohannis lura de Dambrowka Yicecpti. Leopol , Georgii de 
Ostrozani ludicis castr., lohannis Czanschki, Barthossii de Kozicze , Chothconis de Zawidouicze, 
Michno Miriezowski et aliis quampiuribus fidedignis. 

Veiuti mfs. doms. Andreas de Sprowa Palts. et Cpts. terre Russie glis. inculpayerat nobil. 

Iwan de Czaykouicze pro furticinio lorice domini in Conrencione pro f. s. lacobi Apli. in Wysznya 

celebrata ita inyenerunt et sentenciayerunt, j quod ipse Iwan de Czaykouicze feria sexta prox post 

m. f s. lacobi Apli. raettercius debet se pro eodem furticinio expurgare. Qui Iwan secundum inyencionem 

^^0 dominorum et sentenciam eodem die yidelicet feria sexta prox, post f. s. lacobi Apli. cum testibus 

fidedignis se eipurgayit et iustiticayit. 21 

*I37. Yeluti mfs. doms. Andreas Odrowansch de Sprowa Plts. et Cpts. terre Russie glis. 
inculpayerat nobil. Dempkonem de Czaykouicze pro furticinio lorice jak wyżej. 

LiVI. Acta Leopoli feria sexta ipso die s. Bominici confessoris (5. Sierpnia 1457 r.) 
coram presencia nobił. Georgii de Osłrozani ludicis castr. Leopol. et Nicolai Slappa de Barfhoschowo 
Camerarii Leopol. 

*138. Byelyeczski •/. Stachnyo. Nobil. Nicolaus Byelyeczski actor attemptabat ter- 
minum super nobil. Stachnya de Plethenicze. lanussius Minister, reposuit sibi primum terminum 
simplici infirmitate.; in duabus sept. 

*139. Breyczuc h •/• lohanne s Zimnow odzski. Nobil. Stanislaus Capustka I procurator C. 
famosi Nicolai Breyez[Mc7ł] civis Leopol. proposuit super nobil. lohannem de Zimnawoda: qu[od] ipse™" 
Johannes de Zimnawoda superequita[m"<] super picatum ipsius Nicolai cum octo sibi similibus et totidem 
inferioribus ibique falcastratores suos tres alias Tcossarge expu[Z?7] alias segnal violenter et tria falcastra 
[rejcepit et gramina anni presentis recepit yaloris viginti marcar. et in totidem ipsum dampnificavit et 
hec paratus est Nicolaus probare alias dowyescz in tenutam alias na dzersenye nullum ius obmittendo, 
super quod pratum ipse Nicolaus iura habet perpetualia et i psa iura ostendebat. Exadverso gsus. 
Paulus Burzinski procurator nobil. lohannis de Zimnawoda dixit : domine Iudex, doms. lohannes 
vult videre, ubi sibi hanc yiclenciam fecit. Et doms. Iudex addidit Ministerialem lanussium ipsi 
Breyczuch, ut ostenderet ubi sibi hec violencia est facta; et data est dies per Ministerialem partibus 
die dominicus proximus. Qui Ministerialis ea, que in yisione hac yiderit in duabus septim. debet 
edicere alias rozwyescz ; terminus in duabus sept. 

*140. Nobil. Stanislaus Kapustka procurator famosi Nicolai Breyczuch civis Leopol. proposuit 
super nobil. lohannem de Zimnawoda: quod ipse lohannes de Zimnawoda vioIenter cum decem sibi 
similibus et viginti inferioribus pratum suum superveniens , pro quo prato secum stat in iure non 
expectans decisionem iuris et iudicio in contemptum temeritate audacie ipsum pratum fa!eastravit et 
in ipso gramina yaloris yiginti marcar. [recepit] et in totidem ipsum dampnificavit, quod pratum 
Ministerialis conspexit et ipsa gramina falcastrata consignavit alias poznaczil. Exadverso Paulus 
Burzinski procurator nobil. lohannis dixit: doms. lohannes vult yidere. Et data est visio partibus 
talis ut prima. | 

*141. Mathis •/• Zimnowodzski lohannes. Provid. Mathis civis Leopol. per nobil. c. 
Stanislaum alias Capustka procuratorem suum proposuit super nobil. lohannem de Zimnawoda, quod?^ 
ipse lohannes in labore ipsius Nicolai Breyczuch ipsi Mathie intulit tria yulnera liyida, que yulnera 
Ministerialis conspexit et sua yulnera Mathis paratus est convincere alias pokonacz nullum ius obmit- 
tendo. Et dominus suus penes hominem suum stat pro pena sua. Exadyerso gsus. Paulus Burzinski 
procurator lohannis de Zimnawoda dixit: domine Iudex, iste terminus est curiaHs alias nadworni, 
quem terminum yelitis dare ad duas sept. Datus est. 

*142. Wnuczek ■/• Byeleczski. Terminum, quem gsus. Petrus de Cuthna alias de 
Pyanthniczani Succamer. Leopol. actor cum nobili lacobo Byeleczski habuit, hunc mfs. doms. Andreas 
Odrowansch de Sprowa Plts. et Cpts. terre Eussie glis. yidelicet tercium terminum posuit prima feria 
sexta post f. s. Michaelis Archangeli prox. 

*143. Nastazia ■/• Iwaschko et lohannes de Gzizikowo. Terminum, quem nobil. 
Nastazia de Gzizikowo actrix secundum contenta quatuor citacionum cum nobil. Iwaschkone et lohanne 
fratribus germanis de Gzizikowo habuit, hunc mfs. doms. Andreas Odrowansch de Sprowa Plts. et 
Cpts. terre Russie glis. transposuit in crastinum diem. | 

*I44. Mathis 7. lohannes Zimnowodzski. Gsus. Paulus Burzinski procurator nobil. c. 
lohannis de Zimnawoda partis adverse condempnayit in evasione Nieolaum Breyczuch actorem pro ^■ 
tribus yulneribus hvidis Mathis falcastratoris yidelicet pro ista clausula, que continetur in citaeione: 
et Mathis falcastratorem percussisti yiolenter sibi tria yulnera liyida intulisti, que Ministerialis conspexit, 
pro quibus yulneribus ipse Nicolaus stat pro penis circa laboratorem suum. lohannes posuit memoriale. 22 

ZrVII. Acta LeopoU (eria sexta prox. post f. s. Bartholomei (26. Sierpnia 1457 r) coram 
presencia nohil. Georgii de Ostrosani ludicis castr. Leopol, lohannis lura Yicecpti. Leopol, Pye- 
łrzih de Pyanschczicze , Pyetrzih de Chomanthowo de mandato mfi. dom. Andree Odrotuansch de 
Sprowa Flto. et Cpto. terre -Russie iudicio residencium. 

*145. Soluthko •/. Komanowski. Provid. lacobus Soluthko suburbanus suburbii 
extra muros Leopol. sub castro superiori recognovit se teneri mediam nonam maream minus 
sex grossis gso. Martino Eomanowskemu heredi de Szwirz , in ąuibus obligarit domum suam 
O. in suburbio in acie penes balneum et eandem | [do?w]um. quam sibi in media marca obligavit, 
jg^ipsam [dojmum apud ipsum dom. Martinum a f. s. Bartholomei prox. [eZaJpso usąue ad aliud f. s. 
Barttiolomei pro duabus marcis convenit ita, quod dum ipse Martinus in Leopolim veniret, extunc 
stabulum alias stanye equis suis et cameram pro servandis rebus suis dare debet. Sin autem lacobus 
ipsi Martino duas marcas apreciacionis domus super f. s. Bartliolomei prox. vent. non solverit, estunc 
ipsas duas marcas apreciacionis domus sue ipsi Martino super computum medie nonę marce minus 
sex grossis presentibus se inscribere obligavit, 

VX(JIJ. Acta LeopoU die dominico ipso die s. Augustini confessoris (28. Sierpnia 1457 r.) 
coram presencia nohil. Georgii de Ostrozani , lohannis de Czarnussowcze Tribuni Tlirebowl. , Pauli 
Bursinski, Nicolai de Hermanów, Małhie Walewski. 

*146. Włodek /. Elizabeth. Gsus. Włodek de Byelka recognovit, quia gsa. dom. Eli- 
zabeth consors sua sibi quinquaginta marcas mutuavit, in quibus Włodek ipsi consorti sue [obligavit] 
C^ medietatem ville Podbrzeze. | Si autem infra hoc tempus, quod ipsa domina tenuerit dictam medie- 
igg tatem, ipse Włodek de ipsa villa esemeretur, extunc dum sibi peeunia ponetur, Elizabeth principaliter 
debet suas quinquaginta in[arcas] łevare. 

LI^. Acta LeopoU feria tercia ipso die s. Stanislai Epi. toenerandi (27. Wrze- 
śnia 1457 r.) coram presencia nohil. Pauli alias Kłus tunc ludicis castr., lohannis Czirmyenski, 
Mathie Drang, Georgii de Malczicze. 

*14'J'. Katherina •/• Przeczsla wski. Nobilis virtuosaque Katherina consors nobiłis ołim 
Stanislai Slvpskego per nobil. laroslaum procuratorem suum proposuit super nobil. lohannem Przecz- 
slawskego, quia ipse cum quinque sibi simihbus sicuti sołus et septem inferioribus inequitavit in villam 
ipsius Podyarkowo et in labores ohm mariti ipsius et nunc eius ibique violenter trituravit triticum, 
frumenta, avenam et ordeum et ałia frumenta valoris centum marcar. et in totidem ipsum dampnifi- 
cavit ipsam nułło iure evincendo alias nyesparwschi et ipsa iam intravit in pondus alias w hrsemyo 
per maritum suum in Podyarkowo, ubł eum raaritus suus importavit y ołhvmarl ibique pecora quedam 
maetavit et quedam convertit quo sibi placuit. Exadvprso nobil. lohannes Przeczslawski respondit: 
bona Podyarkowo nunquam fuerunt ipsius Stanislai Slupskego sed mea et nunquam fuit in tenuta 
horum bonorum, sed ipse tamquam gener meus inequitabat in bona mea et filiam, quam habuit cum 
sorore mea, ipsa est mortua et cum est mortua, tunc eciam bona sunt mortua et hoc, quod inequita7i, 
inequitavi in bona materna alias tv maczerziznO. 

jjf^ LiX. Acta LeopoU feria guarta ipso die s. Wenceslai \ anno Domini millesimo ąuadrin- 

isigentesimo ąuinąuagesimo septimo (28. Września 1457 r.). 

*148. Katherina •/. Przeczslawski. Nobił. Georgius de Ostrozani Iudex castr. Leopol,, 
Mathias Drang Officialis de Glinyani, Georgius de Malczicze, Nawoy de Pyothrouicze et Nicolaus 
Breyezuch eivis Leopol. arbitri inter nobil. et yirtuosam Iiatherinam consortem olim nobil. Stanislai 
Slupskego et inter nobil. lohannem Przeczslawski in primis vallaverunt vadium viginti marcar. ita, 
quod pars non tenens arbitrium łuet medietatem vadii dom. Pallto. et medietatem arbitris. Qui arbitri 
ita invenerunt, quod ipse lohannes Katherine in Podyarkowo debet reddere totum bonum equm et 
equam, quinque peccora videlicet duas vaccas, Titulam et duos vitulos alias czelanłh. Eciam debet dare 
medietatem omnium frumentorum tam hyemalium quam estivalium in Podyarkowo ita, quod ipsa fru- 23 

menta debent per medium dividere vel ipse lohannes unum trituratorem dare et alium domina Kathe- 
rina et sic charis (sic) vel truncis per medium debent dividere omnia frumenta triturata. 

ZjIKI. Acta Leopoli feria sexła in crastino s. Michaelis Archangeli (30. Września 1457 r.) 
coram presencia nohil. Georgii de Ostrozani ludicis castr, anno Domini M''CCCC'' ąuinąuagesimo 
septimo. 

*I49. Nos •/• Dauidowski. Nobil. Petrus Winniczski procurator attemptabat terminum 
a tribus kmethonibus nobilis lohannis Nos de Dimithrouicze secundum contenta trium citacionum super 
nobil. lobannem de Dauidowo. Nicolaus familiaris | reposuit primum terminum simplici infirmitate ; in C. 
duabus septimanis. ^^^ 

*150. Wnuczek /. Byeleczski. Nobil. Mathias Drang Officialis de Glinyani procurator 
gsi. Petri Wnuczek de Cuthna alias de Pyanthniczani Succam. Leopol attemptabat terminum super 
nobil. lacobum Byeleczski. Thomas familiaris suus reposuit sibi terminum pro maiori dicens: domine 
Iudex, ego domino meo repono terminum hunc, quia dominus meus habet pro maiori facere hodie in 
Halicz coram ludice castr. Halic. pro eentum marcis violencie cum nobili lohanne Zayanczinskin ; in 
duabus sept. 

IjXJI. Acta Leopoli sabbato prox. post f. s. Michaelis Archangeli (1. Października 1457 r.) 
coram presencia nobilium Szwyeme Marschalci mfi, dom. Andree Odrowansch de Sprowa Plti. et 
Cpti. terre Russie glis., Georgii de Ostrozani ludicis castr, de mandato mfi. dom. Andree Odrowam 
de Sprowa Plti. et Cpti. terre Russie glis. et gsi. domini Stiborii de Wysznya ludicis terr. Leopol. 
cause huius comissariorum per sereniss. Principem Dom. et Dom. Kazimirum Dei gracia Regem Pol. 
et M. D. Lithw. etc. deputatorum et datorum tunc iudicio presidencium. 

*I51. Fyedka •/. Gologorski. Yeluti nobil. Fyedka consors olim nobil. Waszkonis de 

Sukmanow ex invencione et deereto mfi. dom. I Andree Odrowansch de Sprowa Plti. et Cpti. terre C, 

m. 
Russie glis. et gsi. dom. Stiborii [d]e Wysznya ludicis terr. Leopol. [c]omissariorum cause huius per^sa 

Dom. Kfgem [de^Jutatorum et datorum et aliorum dominorum [di^^jnitariorum in convencione Wiznensi 

|jjro]f. s. lacobi existencium ad diem hodiernum citavit alias przipozwala gsum. dom. Nicolaum de 

Gologori Subdfrm. Leopol. ad aspiciendum iuramentum super dampna, que est assecuta in suo dota- 

licio. Que nobil. Fyedka coram iure comparens mandavit Mathie Pyeczoni Ministeriali ipsum dom. 

Nicolaum Subdfrm. ad ius proclamare. Qui Mathias ipsum ad ius proclamavit, qui Nicolaus non paruit. 

Dum non paruit, ipsa Fyethka iuravit super eentum sexag. dampni et ibi nuUus contradicebat alias 

nyeothpyeral ani wspyeral. Fyedka memoriale posuit. 

*152. Fyedka •/. Gologorski. Nobil. Georgius de Malczicze a nobil Fyedka consorte 
nobil. olim Waszkonis de Sukmanow attemptabat terminum super gsum. dom. Nicolaum de Gologori 
Subdfrm. Leopol. pro recepcione violenta scruti. Nobil. Iwanko Officialis suus reposuit dicens : domine 
Iudex, ego domino meo repono terminum, quia dominus meus non est hic in terra Russie et est in 
8ervłcio Dom. Regis; ad duas septim. | 

T. -X'T TT Acta Leopoli feria guinta i[n] octava s. Michaelis Arc[ha.n]geli (6. Października- 
1457 r.) coram presencia nobil. Nicolai B[[xi-]grabii alti castri, lohannis Czanschs\k\] tamąuam 139 
ludicis castr. 

*153. Nobil. Olechno de Lelhin actor attemptabat terminum iuxta contenta mandati mfi. 
dom. Andree Odrowansch de Sprowa Plti. et Cpti. terre Russie glis. super nobil. lohannem de Brad- 
kouicze et coram nobil. Nicolao Burgrabio alti castri et lohanne Czanschki tunc ludice castr. Leopol. 
mandato dom. Plti. iudicio presidencium. Qui Olechno Mathie Pyeczoni Ministeriali mandavit ipsum 
lohannem Bradkowski ad ius proclamare, qui Bradkowski non paruit et Olechno ipsum Bradkowskego 
condempnavit in dueentis sexag. racione recepcionis literarum, quas ipse Olechno apud Petrum sutorem 
civem Leopol. habuit super villam ipsius Lethin. 

Ł3CJV. Acta Leopoli feria sexta prox. post octavas s. Michaelis Archangeli (7. Pa- 
ździernika 1457 r.) coram presencia nobil. Georgii ludicis castr, anno quo supra. 24 

*I54. Nos •/• Dauidowski. Nobil. Petrus de Yinnyki proeurator nobil. lohannis Nos de 
Dimithrouicze et hominum ipsius attemptabat terminom secundum super nobil. lohannem de Dauidowo 
C. .iuxta contenta | trium citacionum. Nicolaus familiaris ipsius lohannis de Dauidowo reposuit [smjplici 
^^ infirmitate ; in duabus septim. 

*155. B^yedka •/• Gologorski. Nobil. Georgius de Malczicze a nobili Fyedka consorte 
olim nobil. Waszkonis de Sukmanow attemptabat terminum in termino concitato, uti ipsa concitavit 
gsum. dom. Nicolaum de Goiogori Subdfrm. Leopol. ad solvendum et fideiubendum centum sexagenas 
dampni, super quas ipsa iuravit. Nobil. Iwanko Officialis Gologorskego dixit : domine Iudex , dominum 
meum citacio non preveuit alias nyezaschedl hic in terra et doms. meus non est in terra Russie nee 
in distr Leopol. et pęto domino meo dare terminum competentem. Iudex distulit ad sentenciandum 
ad adyentum mfi. dom. Andree Odrowansch de Sprowa Plti. et Cpti. terre Russie glis. ad tereiam 
diem ipsius in Leopolim ingressus. 

JLJLV. Acta Leopoli feria sexta in vigilia s. Heduigis (14. Października 1457 r.) coram 
presencia nobil. Georgii de Ostrosani ludicis castr, Leopol. et Nicolai de Barthoschowo Camerarii. 

*I56. Nos •/• lohannes Daniłowski. Nobil. Petrus Winniczski proeurator a nobili 
lohanne Nos de Dimithrouicze et hominum suorum ex parte Andree Ralue, Manyecz et Kuzma attemp- 
tabat terminum secundum iuxta contenta trium citacionum super nobil. lohannem de Dauidowo. 
C. Nicolaus familiaris suus reposuit | simplici infirmitate; terminum in duabus sept. 

™' *15'7. Byelyeczski •/• Stachnya Pl[e]the nski. Nobil. Nicolaus de Barthoschowo pro- 

eurator a nobili Nicolao Byeleczski attemptabat terminum super nobil. Stachne de Plethenicze. lurgy 
seryitor Fyedkonis Borschowskego sibi terminum reposuit simplici infirmitate; in duabus sept. 

*I58. Byeleczski •/. Plethenski. Nobil. Nicolaus de Barthoschowo jak wyżej iuxta 
contenta citacionis secunde jah wyżej. 

*I59. Wnuczek •/• Belzeczski. Terminum, quem hodie babuerunt gsus. Petrus de 
Cuthna alias de Pyanthniezani Succam. Leopol. et nobil. lacobus Belzeczski, hunc terminum nobilis 
Nicolaus de Barthoschowo proeurator gsi. Petri Wnuczek de Cuthna et nobil. ac ingeniosus Simon 
Notarius dom. Michaelis de laziowyecz cum procuratorio receperunt ipsis dominis ad concordandum 
C. super f. Circumeisionis. | Si non fuerint concordati, extunc in crastino terminum habent. 
192 ILiJXVJ. Acta Leopol. sabbato ipso die s. Heduigis (15. Października 1457 r.) coram 

presencia nobilis Georgii de Ostrosani ludicis castr. Leopol. 

*160 Fyedka •/• Gologorski. Nobil. Georgius de Malzicze proeurator a nobili Fyedka 
consorte nobilis olim Waszkonis de Sukmanow attemptabat terminum super gsum. dom. Nicolaum 
de Goiogori Subdfrm. Leopol. Nobil. Iwauko Officialis Subdapiferi reposuit secundum terminum sim- 
plici infirmitate; in duabus sept. 

*I61. N[JcoZaMs] Romanowski •/. Schipula de Kozowa. Gsus. doms. Nicolaus de 

Eomanowo Subpinc. Leopol. attemptabat terminum super labor. Schipula Wathamanum de Kozowa, 

qui Schipula non paruit, quem Nicolaus Subpineerna mandavit lanussio Ministeriali ad ius proclamare. 

C- Dum non paruit, Nicolaus ipsum condempnavit | [in] nonparicione iudieio in media m[arca] et sibi in 

J93 media marca, 

i<3rVJJ. Acta Leopoli feria sexta ipso die ss. undecim milia Yirginum (21. Paździer- 
nika 1457 I.) coram presencia «o[bil. dom.] Georgii de Ostrozani ludicis [c&\str. Leopol., Nicolai 
de BartJio[seho]wo et Gunczerz de Szenyawa. 

*162 Wnuczek •/• S z winka. Nobil. Nicolaus de Barthoschowo cum procuratorio a gso. 
Petro Wnuczek Succam. Leopol attemptabat terminum super strm. et gsum. lohannem Szwinka de 
Pomorzani secundum contenta duarum citacionum. Martinus Redochnik de Thrczenyecz reposuit sim- 
plici infirmitate; in duabus sept. 

*I63 lohannes Nos •/• Daniłowski. Terminum hunc, quem nobil. lohannes Nos de 
Dimithrouicze a homiuibus suis hodie habuit cum nobili lohaune Dauidowski, et eciam alium terminum, 25 

quem a die hodierna iu una septimana idem lohannes a hominibus suis cum nobili lohaone de Da- 
uidowo habere debuit, hos omnes terminos ipsi domini videlicet Nos per nobil. Petrum Wianiczski 
procuratorem suum cum nobili lohanne de Dauidowo de bona voluntate ipsorum reinterceperunt ad 
sex. sept. ad concordandum, ita quod in sex sept. debent adducere amicos suos videlicet gsum. Wen- 
ceslaum Chochlowsisi et nobil. Petrum Winniczski I et nobil. lohannes de Dauidowo nobil. Gunczerz c. 

TTT, 

de Szenyawa et Eaphaelem de Barthkowo sub vadio trium marcar. parti, que amicos suos eduierit ^g^ 
racione expensarum. Qui amiei pro omnibus eausis tum ipsorum dominorum quam eciam kmethonum 
debent ipsos concordare. Si non coneordaverint, extune a die concordie in una septimana terminum 
peremptorium habere debent. Si autem aliqua pars aliquem ex arbitris nominatis super hoe tempus 
habere non poterit, extune unum alium loco illius, qui non erit, locare poterit. 

*164. Item eciam omnes terminos, quos hodie nobil. lohannes de Dauidow a hominibus suis 
cum ipso nobili lohanne Nos de Dimithrouicze habuit cum hominibus suis, hos receperunt ad concor- 
dandum et has causas debent firmiter dare in manus amicorum hic descriptorum. Si ipsos non con- 
cordaTerint, eciam a die huiusmodi concordie in una septimana terminum habere debent et unus 
slteri debet fore iustus. 

Ij.2CVJIJ. Acta Leopoli sabbało in crastino Undecim Milia firginum (22. Października 
1457 r.) coram presencia nobil. Georgii de Ostrozani ludicis castr. Leopol. 

165. Kalbagewski •/• Kstan. Nobil. Dimithrius Kalbagewski iure aquisivit hominem 
nomine Szenko Schyczicz in gsis. Paulo et Kstan lurkowskich , quem ipsi | [dmijserunt sibi liberę c. 
cum bonis suis, cum vacca et vitula et boye alias z\by'\dlem et cum cista et rebus, que in^gs 
cist[a] sunt. 

Ij^IISZ. Acta Leopoli sabbato in crastino ss. Simonis et lude Aplrtn. (29. Października 

1457 r.) coram presencia nobil. Wasskonis ce Woyewode Leopol., lohannis de Dauidow 

et Pakossy de Żukowo. 

*I66. Nicolaus Romanowski •/• S chi pula. Gsus. doms. Nicolaus de Romanow Sub- 
pinc. Leopol. attemptabat terminum in secundo termino super Schipulam wathamanum de Kozowa, 
qui Sehipula non paruit , qui Subpincerna lacobo filio Mathie Pyeczoni Ministeriali mandavit ipsum 
Schipulam ad ius proelamare. Et dum non paruit, Romanowski ipsum condempnavit in nonparicione 
secundi termini iudicio in marca et sibi in alia marcis. 

r, "V>r . Acta Leopoli feria sexta prox. post f. 00. SS. (4. Listopada 1457 r.) coram 
presencia nobil. Georgii de Ostrozani ludicis castr. Leopol. 

*161. Milathinska •/. lurkowsczi. Terminum quem nobil. virtuosaque domina Mila- 
thinska actrix nobili Michaeli Officiali de Wolkowo et knez de Kuhayow facialem per Ministerialem 
dedit, hunc terminum nobil. Georgius Iudex castr, mandato mfi. dom. Andree Odrowansch de Sprowa 
Plti. et Cpti. terre Russie glis. ad relacionem Mathie Pyeczoni Ministerialis ad secundam diem post 
dom. Plti. in Leopolim ingressum. | 

*168. Wnuczek •/. Szwinka. Nobil. Nicolaus de Barthoschowo a gso. Petro Wnuczek ^• 
[del Pyanthniczani Succamer. Leopol. cum procuratorio attemptabat terminum secundum iuxta eon- igg 
tenta duorum citacionum super strm. et gsum. lohannem Szwinka de Pomorzani. Nobil. Mathias Wa- 
lewski reposuit simplici infirmitate ; terminus in duabus sept. 

T. -yx' T Acta Leopoli feria tercia antę f. s. Martini Epi. wenerandi (9. Listopada 1457 r.) 
coram presencia gsorurn. lohannis Slabosch de Cawyeczino tunc ludicis castr., Szioyeme Marschalci 
mfi. dom. Andree Odrowansch de Sprowa Pllti. et Cpti. terre Bussie glis. mandato Magnificencie 
iudicio castrensi presidencium. 

*169. Milathinska •/• Paulus Jurkowski. Terminum, quem hodie nobil. Kstan et 
Panins lurkowsczi de Kubayow cum hominibus ipsorum de Kuhayow coram mfo. dom. Andrea Odro- 
wanz de Sprowa Pito. et Cpto. terre Russie gli. habuerunt iuxta contenta citacionis mandati Magni- 
ficencie Sue, domini iudicio presidentes distulerunt quarta die post dom. Pllti. in Leopolim ingressum. 

4 26 

LX2CII. Ada Leopoli feria sexta ipso dte s. Martini Epi. tcener. (11. Listopada 1457 r.) 
coram presencia nohil. Georgii de Ostrozani ludicis et lohannis lura Yicecpti, Leopol. 
c. *1'J0. Nobil. Iwanko, Danko et Waszko de Stanimirz attemptaverunt terminum | super nobil. 

197 Dimithrium de Pohorc[2'e]. Sabanczi reposuit primum termiaum simplici infirmitate; ia duabus sept. 

*13'1. Martinus Eomanowski /. Iwanko Officialis de Gologori. Gsus. Martinus 
Eomanowski de Swyrcz iure aquisivit homiuem Iwau alias Czeczupka de viila Kunrathow de iure 
Walachorum in nobili Iwanko Officiali gsi. dom. Nicolai de Gologori Subdfri. Leopol. , quem ius 
decrevit sibi mittere cum bonis suis cum pena trium marcar. iudicio et parti. Iudex addidit Ministe- 
rialem Mathiam Pjeczoni ad eiciendum ipsum hominem. 

112. Petrus de Brancze •/• Nicolaus et Gunczerz. Gsus. Petrus de Braaeze 
attemptabat terminum secundum super nobil. Nicolaum et Gunczerz de Chodorkouicze. Nobil. Vincen- 
cius familiaris ipsorum reposuit ipsis secundum terminum simplici infirmitate et habent terminum ia 
duabus sept. 

*173. Gsus. Petrus de Brancze attemptabat terminum secundum secundum contenta citacionis 
secunde super nobil. Nicolaum et Gunczerz de Chodorcouicze. Nobil. Vincencius familiaris ipsorum 
jak wyżej. 
C. •114. Czebrowski •/. Nicolaus [et Gunczerz de Chodorkouicze]. \ Nobil. Petrus de Bran- 

198 cze a nobili Petro Czebrowski cum procuratorio attemptabat terminum secundum [super] nobil. Nico- 
laum et Gunczerz de Chodorkouicze. Nobil. Vinceneius familiaris ipsorum reposuit simplici infirmitate » 
in duabus sept. 

*1'J5. lanussius •/• Włodek. Nobil. lanussius de Maleczkouicze ponebat pecunias nobili 
Wlodkoni de Hranyew decem mareas secundum inscripcionem libri terr. et mediam ąuartam marcam 
secundum inscripcionem literę, quam sibi ipse lanussius dedit sub sigillo suo, qui si sibi hodie hanc 
mediam quartam marcam non poneret , debuit ipsum lanussium inpignorare pro istis pecuniis ipsequ6 
lanussius nolens se admittere pignoracionem hodie pecunias ponebat. 

*136. Winniczski ■/• lura. Nobil. lohannes Winniczski tenutarius in Żubrza ad petita 
gsi. dom. lohannis lura de Dambrowka Yicecpti. Leopol. solueioni duodecim marcar, quas ipsi lohanni 
Winniczskemu hodie solvere debuit secundum quod se sibi inscripsil, pro quibus duodecim marcis 
nobil. lohannes de Żubrza est fideiussor, huic solueioni ipse Winniczski coutulit alias vziczil yel 
admisit terminum duarum septim., que solucio debet fore in duabus sept. in tali vigore sicut et hodie* 
Et iam si sibi in duabus sept. non fecerit solucionem , iam lura addidit super se Ministerialem ad 
daudam sibi intromissionem. | 
C. T. JTlT TTJ [A]cta Leopoli sdbhato in cr[astino] s. Martini Epi. wen. (12. Listopada 1457 r.) 

X99 coram presencia gsi. Georgii de Ostrozani ludicis castr. Leopol. 

*17'2. Nicolaus Romanowski •/• ^<i[hipula\. Gsus. doms. Nicolaus Eomano[2<;sAJ] Sub- 
pinc. Leopol. attemptabat terminum super labor. Schipula wathamanum [de] Kozowa, qui non paruit 
in tercio termino et Romanowski ipsum condempnavit. 

Xi.2CJdV. Acta Leopoli feria sexta in vigilia s. Elizabeth (18. Listopada 1457 r.) coram 
presencia gsor. et nobil. dom. Nicolai de Romanow Subpinc. , Georgii de Ostrozani ludicis castr. 
Leopol., Thome de Osschani, Martini de Szwiz, Nicolai Slappa de Barthoschotoo. 

'118. ]^[icolaus'\ Romanowski •/• Schipula. Gsus. doms. Nicolaus Rumanowski Sub- 
pinc. Leopol. in termino concitato attemptabat terminum super Schipula wathamauum de Kozowo 
O- sieuti ipsum concitavit ad fideiubendum tres sexag. et totidem dampni. St-hipula non paruit, | Roma- 
20()nowski ipsum in totali lucro suo condempnavit, quod iudicium sibi adiudit-ay-it et iam sibi addidit 
Ministerialem ad pignorandum in penis Regalibus et lucris et penis eiinde seeutis. 

*139. Martinus Romanowski •/• Iwanko Officialis Gologorskego. Gsus. Mar- 
tinus de Szwirz attemptabat terminum super nobil. lohannem alias Iwanko Offioialem gsi. dom, 
Nicolai de Gologori Subdfri. Leopol. ad soWendum tres mareas pene. Qui lohannes non paruit et 27 

Msrtinus ipsum condempnavit. ludei pro lucro coadiudicayit et Ministerialem addidit ad pignorandum 
in lucro et penis Regalibus. | 

*180. [Wnuczek] •/. Szwinka. Gsus. Thomek Lopaezpws^j] cum procuratorio a gso. [Pe^ro] c. 
Wnuczek de Pyanthniezani Succam. Leopol. in tercio termino attemptabat [terminum] super strm. et™' 
gsum. dom. [/ojhannem, qui Szwinka non paruit. Thomek ipsum condempnavit pro eo, quia tu desti 
nasti de domo tua tuos comensales et servitores octo tibi similes et sedecim inferiores, qui ineąui- 
taverunt in viilam Sarnky in tenutam ipsius, suropserunt duos kmethones videlicet Myelech et losip 
et aiios vulneraveruńt, valvas et hostia seccaverunt violenter et induxerunt Ipsos in possessionem tuam 
ita bonos kmethones sicut triginta marce et totidem dampni. 

*181. Wnuczek •/• Szwinka. Gsus. doms. Thomek Lopaczinski cum procuratorio a gso. 
Petro Wnuczek de Pyanthniezani Succam. | jak wyżej comensales tuos et servitores tuos sex tibi C 
similes et viginti inferiores, qui in yia benivola repercusserunt sibi duos kmethones profugos Cunradum^ 
et Hrin ita bonos cum bonis ipsorum et uxoribus et pueris sicut ąuadraginta marce et in tuam pos- 
sessionem ipsos induxerunt. 

L:K3CV. Acta Leopoli feria secunda in vigilia s. Cecilie Yirginis (21. Listopada 1457 r.) 
coram presencia nobil. Georgii de Ostrozani ludicis castri Leopol. , Georgii de Malczicse et Petri 
Advocati de Thrczenyeez. 

*182. Yeniens ad nostram et aliorum dominorum videlicet Georgii de Malczicze et Petri 

Advocati de Thrczenyeez presenciam Mathias Pyeczoni | [Ministerialis recognovit] pretorio C 

lem proximam in Pyothrkow per sereniss. Principem Kazimirum Eegem positum et cele- J^ 

bratum iuxta contenta citaciones Eegie Magestatis ad instantiam famos. Petri Banczek et lohannis 
filii sui civium de Sandomiria citarit et hic idem lohannes filius Banczkonis ipsi Mathie Ministeriali 
iliud, quod iuris esset dabat et equm emere volebat, ut secum ad hane convencionem generałem in 
Pyothrkow equitaret. Qui Mathias dixit: Si eciam michi dares centum marcas, ego tecum non equi- 
tabo. Eciam hocidem is Ministerialis coram nobis recognoTit, quia mandato gsi. lohannis alias lura 
de Dambrowka Ticeepti. Leopol. transivit ad turrim Leopol. dictam Prozwink, in qua turri circum- 
spectus Andreas civis de Warschouia tune in captivitate sedebat, qui lura Yicecpts. ipsum coram ipso 
Ministeriali terr. Leopol. interrogavit, de cuius manibus in eaptiyitate sederet, qui Andreas ita respon- 
dit, quod de manibus lohannis Banczek in captivitate sederet. Postquam per ipsum lura Yiceeptm. is 
Andreas est interrogatus, quis sibi expensas ministraret, dixit, quod lohannes Banczek. Et post dixit: 
custodes hii, qui te custodiunt, quis ipsis expensas et precium solvit. Dixit: lohannes Banczek. Ulti- 
moque lura ipsum Andris interrogavit, cuius trunceili et sere super ipso fuerint. Dixit: lohannis 

Banczek. Ceterum is Ministerialis recognovit, quomodo per fara. Petrum | [/ojhannes fiii[Ms] C. 

captivitate [sejdebat. Qui Mathias interrogayit ipsum lohannem filium Banczkonis, de cuius 204 

manibus in captivitate sederet. Qui lohannes respondit, quod de manibus dom. Oonsnium hic in cap- 
tivitate sedeo. Et post interrogatus per ipsum Mathiam, quis sibi ministraret expensas, dixit, quia 
domini Consuies michi ministrant expensas; sed iam tres dies sunt elapsi, quod michi expensas non 
dederunt volentes forte, quod famę morerer. 

IjXJC'VI. Acta Leopoli feria sexta ipso die s. Katherine Tirginis (25. Listopada 1457 r.) 
coram presencia gsor. dom. Petri Wnuczek de Pyanthniezani Succam. Leopol., lohannis Szwinka 
de Pomorzani, Georgii de Ostrozani ludicis castr., lohannis lura de Dambrowka Yicecpti. Leopol., 
Thome Lopaczenski, lohannis de Romanow Tribuni Leopol. 

*183. Stanimirsczi •/. Poherelski. Nobil. Danko , Iwanko et Waszko de Stanimirz 
in secundo termino attemptabant super nobil. Dimithr de Pohorelcze. Sabanczi reposuit simplici infir- 
mitate; in duabus septim. 

*184. Wnuczek 7. Szwinka. Gsus. Petrus Wnuczek de Cuthna alias de Pyanthniezani 
Succamer. Leopol. actor et struś. gtusque doms lohannes Szwinka de Pomorzani receperunt terminum 
ad duas septim. ad ccncordandi;m, ita quod in duabus sept. Szwinka debet restituere duos homines 28 

Petro Wnuczek videlicet loszip Nawozenczicza, Myclocha et debet ipsos statuere ia Sarnky cum bonis 

c. ipsorum. | [Si non statuerei] debeut habere terminum in crastino Circumcisionis Domini prox. ventur. 

^ Item kmethonem Kunradum non debet servare sub se et si sub ipso fuerit, ipsum restituere. Si autem 

sub ipso non fuerit sed ipsum sciverit, eciam super eo stare debet, quod ipsum sibi restituere debet. 

*I85. Gsus. doms, lohannes alias lura Yicecpts. Leopol. yeniens ad presenciam nobil. Georgii 

ludieis castr, mandato mfi. dom. Andree Odrowansch de Sprowa Plti. et Cpti. terre Russie glis. 

mandavit nobili Georgio ludiei castr. Leopol., ut gsum. Petrum de Brancze cum nobil. Nieolao et 

Gunczarz de Chodorkouicze non iudicaret sed ipsam causam daret ad dom. Pltm. Presentibus 

ibidem gsis. et nobil. doms. Petro de Cuthna Succam, Leopol., Thoma Lopaczinski , Nikel de Podhorcze, 

Nieolao Slappa de Barthoschowo. 

*I86. Reposicio terminorum per dom. Georgium ludieem castr, in crastinum diem. 

*18'7. Gvnczerz •/• Branyeczski. Nobil Gunczerz de Chodorkouicze iure evasit per 

iuramentum corporale gsum. Petrum de Brancze pro decem marcis in Iwan homine dom. Petri de 

Brancze per ipsum receptas. [ 

c. *188. [Br]a nye czs[^«] •/■ Gunczerz. Gsus. Petrus de Brancze proposuit super EobiL 

?^ Gunczerz, Nicolaum fratres germanos indivisos heredes de Chodorkouicze, quia ipsi de domo ipsorum 

destinaverunt ąuatuor ita bonos sicut ipsi et sex inferiores , qui in libera via antę villam Brancze 

detinuerunt sibi hominem ipsius Iwan et in domum ipsorum dederunt captivum, quem de captivitate 

non prius miserunt quoadusque in ipso Iwan decem marcas receperunt. Nobil. Gunczerz : super me 

et fratrem meum indivisum proponit Petrus , possum ego- pro me et pro ipso fratre meo respondere. 

ludei cum ceteris dominis invenit, qHod potest respondere. Gunczerz dixit : quia uos non destinavimus 

ibi familiares nostros, qui nee scitu nec mandato nostro non detinuerunt hominem Iwan nec ipsum 

in domum nostram induxerunt nec de ip^o Iwano decem marcas recepimus. Iudex audita proposicione 

et responsiva parcium fecit ipsis reeedere. Qui reeesserunt. Postquam per Ministerialem, partibus 

Yocatis, senteneiatum ipsi Gunczerz iuramentum corporale. Petrus de Brancze contradixit alias othpyeral: 

domine Iudex, ego hic super ducs fratres Gunczerz et Nicolaum una proposicione proposui et hic 

adiudicas alias prsikastiyesch uni tantum iurare. Iudex recepit sibi ad interrogaudum ad dom. Pltm., 

si eciam Nieolaus frater Gunczerz dabet iurare vel non ; terminus una sept. post dom. Plti. in 

LeopoHm ingressura. | 

o. XiX?rV"JJ. Acta LeopoU feria sexta ipso die s. Kafheńne Yirginis anno Domini 

i?g[M''] ąuadringentesimo ąuinąuagesimo septimo (25. Listopada 1457 r.). 

a *I89. Nobil. Gvnczerz de Chodorkouicze iuravit et iure evasit gsum. Petr[Mm de Brancee] 

pro 60, quia non destinavit sex ita bonos sicuti solus et quatuor inferiores ą\i[i in via libera antę] 
hereditatem Brancze non detinuerunt Iwan et detentum non [induscerunt super] bona Chodorkouicze 
nec de ipso Iwan recepit decem marcas. | 

Q JLTCTCyill. Acta L[eopoli] no an .4.w[dree] Apli. coram presencia gsor. 

ni. lohannis lura de Bambrowha Yicecpti. Leopol. , Thotne de Żubrza , Thome de Ozeplo^fi] , Sobkotds 
de Fsari famosorumąue iV[icoIai] Czornherk Consulis, Georgio Fredrici [d]viuni Leopol. 

*190, Zubrski •/. Ozepowski. Gsus. Thomek de Ozepow recognovit, quia nobil. lohannes 
Zubrski pro omnibus debitis sibi satisfecit. 

Li3^^IX. Acta LeopoU sahbato in vigilia s. Barbarę, Yirginis gloriose (3. Grudnia 1457 r.) 
coram presencia nobil. Georgii de Ostrosani ludicis castr. Leopol. 

*191. Maszko Stronyathinski •/• Dimithr Spiklosski. Nobil. Maszko de Stro- 

nyathin tenetur caucionis fideiussorie triginta marcas gso. Dimithrio de Spiklosi solvere in tribus 

ni septimanis post f Nativit. Dom. prox. | Intromissio in villam Stronyathin. (s. p.) 

208 *192. Maszko •/. Dimithrius. Nobil. Maszko de Stronyatin tenetur] quinquaginta 

ni. marcas tamquam fideiussor Dimithrio de Spiklossi super f. Oonductus Paschę prox. Intromissio in 

Stronyathin. | (s. p.) 29 193. Dimithrius •/• Maszko. Gsus. Dimithrius de Spiklossi recognovit, quia nobil. c. 

'm. 

210 Maszko de Stronjathiu fideiussit pro ipso, quia contractum fori, quem circuraspecti Nicolaus Strze-^ zowski et laeobus cives Rohat. cum ipso dom Dimithrio pro pisciaa ia villa Huronaui feceruat, quam 
pisciaam pro ceatum sexageais emeruat ita, quod ipsum contractum fori usqu6 ad f. Penthecostes 
prox. vent. Dimithrius debet tenere iaviolabiliter. | 

LiXIK!K. Acta LeopoH ftria secunda prox. post f. s. Barbarę (5. Grudnia 1457 r.) coram c. 
presencia nobil. Stanislai Stachira de Sroki Yicecpti., Georgii de Ostrozani ludicis castr. Leop.^^ 

*I94, Facta est condictacio inter nobil. doms. lohannem alias Nos heredem de Dimithrouicze 
actorem et lohannem de Dauidowo per duos arbitros locatos. Et primo Nos locavit nobiles Vincencium 

Chochlowski et Petnim de Parua Winniki et lohannes Dauidowski | sche nobilis c. 

lohannis Dauidow[si-]ego Schanyow debent locare arbitros. Et primo nobil. lohannes Nos ibidem'^- 
locare dom. Yineencium Chochlowski et Petrura de Parua Winniki et lohannes Dauidowski locare 
debet Gunezerz de Chodorkouieze et lohannem Zubrski sicut de iure sub vadio centum marear. Qui 
arbitri coassuraent per duos senes, quoseumque adduserint partes et ibidem inter bona eorum debent 
exire et granicies limitare. Et iam dumcunąue arbitri faciant granicies iam doms. Plts. Leopol. debet 
destinare dom. Succamerarium Leopol., ut ibidem scopulos sipparet iuxta decretum arbitrorum. Item 
Nos et Dauidowski coram eisdem arbitris debent iuzta ipsorum citaciones unius alteri fore iustus sicut 
de iure. | 

IL<XXyj. Acta sunt hec feria fi" post f. Concepcionis Yirginis Marie (9. Grudnia o. 
1457 r.). ni. 

*195. Danyko, Iwaiko et Wanko de Stanymyr actores cum Dmitrone de Pohorelcze in tercio a 
termino per nucciura suum terrainum reposuit; ad duas sept. | 

ŁyyyjJ. [Acta L]i°op[oli] a post f. [Concepcionis] glor. Virg. Marie (po c. 

9. Grudnia 1457 r.) [coram presencia dom. lohannis] lura Yicecpti. Leopol. |'^- 

*196. Karasz ■/• Chodorowski. Inter nobil. Petrum Karasz de Obelnicze et Sandoehnam 
uxorem eius actores et lohannem Chodorowski pro isto sicut Chodorowski facere debuit sibi Petro 
solucionem propter absenciam dom. ludicis et libri vigore dom, Plti., ne negligencia aliqua partibus 
foret, posuiraus terrainum in duabus sept. lohannes dixit: non suscipio terminum hunc, ex quo liber 
non est. Et nos lura utiqiie terminum posuimus in duabus sept. Presentibus Ilkone alias lacobo de 
Czaykow, Dankone, Ywankone et Waszkone de Stanimirz fratribus germ. , Michaele Theolonatore, 
Andrea de Pabroschin, lauussio MinisteriaH. 

*I93. Stanimirsczi /. Pohorelski. Inter nobil. Dankonem, Wankonem et Waszkonem 
fratres de Stanimirz actores et Dhimitrium Pohoreleczski positus est terminus ad duas sept. | 

*I98 •/ Iwan ko. Olha a gso. dom. lohanne Olesski attemptabat terminum c. 

snper Ihnath alias Lewo Jcneza de Kunrathowo a duobus hominibus Szemyon et Maxim de Kunrathowo 214 
iuita terminum facialem sibi per lanussium Minister, datum pro abdieacione dictorum hominum. 
Nobil. lohannes alias Iwanko Official gsi. Nicolai de Gologori Subdfri. Leopol. dixit: domine Officialis, 
yelitis hunc terminum dare domino meo et hominibus suis ad dom. Pltm. primum pro eo, quia 
abdicaciones hominum sunt reclamate et aliud, quia Ihnatbowi alias Lewo knezowi datus est terminus 
facialis pro ipsis hominibus, quod michi videtur fore contra ius, quia pro hominibus non est citatus 
littera. Et Yicecpts. terminum transtulit ad dom. Plti. in Leopolim adventum una septimana et hoe 
ideo, quia non fuit ausus ipsos horaines iudicare tura propter reclamacionem abdicacionum tum eciam, 
qnia pro ipsis hominibus datus est terminus facialis knezowi et non est citatus litera. Et ita inter 
ipsos terminavit, quod nobil. lohannes alias Iwanko Officialis peccora et pecudes et alia omnia, que 
ipsis homiDibus Szemyonowi et Maximowi recepit debet dare ad eaucionem fideiussoriam super horaines 
de Kunrathowo qui horaines d^beut manere in bona pace in domibus ipsorum in Kunrathowo et Iwanko 
aon debet eos captivare alias gymacz nec in aliquo movere. | 30 

C. i<XXXJIJ. [coram preseneia 

^gsor. dom. lohannis lura de] Dambrowka [Yieecpti., Georgii de] Ostrosani ludicis castr. [Leopol] 

199. Stiborius •/ Wiprotek. Gsus. doms. Stiborius de Wysznya Iudex terr. Leopol. 

attemptabat terminum super nobil. Katherinam de Pyeczichosti et nobil. Nicolaum maritum suum. 

Nobil. Nieolaus non audita proposicione Stiborii procuratorio dixit: credis procuratorio, 

procuratoriuin est legittimum. Et inventum est sufficiens. Stiborius exaudito procuratorio dixit: domine 
Iudex, ex quo habet procuratorium, ego volo videre hominem, quem apud dom. Katherinam et nobil. 
Nicolaum maritum eius abdicayi et pro quo ipsos citavi. Nobil. Nieolaus dixit : locavi eum alias 
ossadsilemgy. Et post Stiborius dixit : domine Iudex, ego volo videre hominem nomine Waez , quem 
apud nobil. Katherinam et Nicolaum coram extraneis hominibus abdicavi et pro quo ipsum citavi. 
Nieolaus dixit secundo: locavi eum. Similiter et tereia vice dixit. Et postquam tercia viee dixit: 
locavi eum, subiunxit : domine Iudex, detis michi hanc causam ad dom. Pltm., quia reelinaciones et 
abdicaciones hominum sunt reelamate. Stiborius audita tereia responsiva dixit : domine Iudex , ex quo 
hic nobil. Nieolaus non statuit hominem Wacz , pro quo Ipsum coram extraneis hominibus citavi et 
quem apud nobil. Katherinam consortem suam abdicavi, qui homo coram iudicio debuit recognoscere, 

c. quod ipsum locavit, ego ipsum condempno | nobil. Nieolaus hunc hominem Waez 

l^non debet detinere nec bona sua recipere nec ipsum in aliquo movere usque ad lićis decisionem alias 
do rosprawi. 

r. 'yX"V TV Acta Leopoli feria secunda antę f. s. Thome (19. Grudnia 1457 r.) coram 
preseneia nobil. Georgii de Ostrosani ludicis castr. Leopol. anno Domini millesimo ąuadringente- 
sitno guinąuagesimo septimo. 

*200. Kay •/. S treptho ws ka. Nobil. Michael alias Kay de Drewlani attemptabat terminum 
super nobil. Margaretham de Slrepthow pro homine Hrya ; terminum posuimus coram preseneia mfi. 
dom. Andree Odrowansch de Sprowa Plti. et Cpti. terre Russie glis. una septim. post ipsius in Leo- 
polim ingressum. 

/". •yw Tr Acta Leopoli feria sexta prox. anie f. Nativtatis (29. Grudnia 1457 r.) coram 
preseneia nobil. lohannis de Dambrowka Yieecpti. Leopol., Fauli Turkowski, lohannis Hermanotoski, 
Dankonis, Waszkonis et Wankonis de Stanimirz heredum. 

*201 . Chodorowski •/. lura. | de Obeln 

C quas viginti quinque [cum media marcas] gsus. lohannes 

i^ Chodorowski de Brzozdowcze obligavit se solvere ipsi lohanni lura Yicecpto. Leopol. tamquam fideiussori 
super medium Quadragesime prox. Sin autem non solverit, extunc una septiraana post f Quadragessime 
addidit super se Ministerialem ipsi lura, qui potens est inequitare in bona ipsius Chodorowski et ibi 
in viginti quinque marcis cum media recipere quinquaginta boves. (s. p.) 
Q *202. lura •/• Karasz. ] [lohannes lura Yicecpt. Leopol. tenełur viginti quinque 

"^■marc. cum media'] Petro Karasz solvere super medium quadragesime prox. Intromisssio in villam 
Podluzani. ( 

c. *203 fideiussoriam fecit pro nobili Petro Karasz de Obelnicze, 

m. quod ipse Petrus in primis terminis particul. Leopoli celebratis debent statuere nobil. Sandochuam 
consortem suam cum pueris suis et prevignis Petri Karasz, que Sandocbna eum pueris suis et prevignis 
Petri debet resignare adrocaciam Brzozdoviyeczske eviterne gso. dom. lohanni de Chodorowstaw alias 
de Brzozdowcze. Sin autem Petrus Karasz eum Sandochna eonsorte sua ex hac luce migrarent, extune 
amici et consangwinei ipsorum puerorum debent ipsos pueros in primis terminis statuere et ipsam 
advocaciam resignare. Que Sandochna eum pueris suis et prevignis Petri circa recepciouem pecunie 
finalis debet fatere recognieionem coram iudicio terrestri , quia iam sibi per Chodorowski pro ipsa 
advocacia facta est solueio. I 31 TEEMINI CASTRENSES 

1458. 

Z/JXXXVJ. Acta L<:opoli feria secunda in crastino Circumcisionis Domini anno Do- c. 
mini millesimo ąuadringentesimo ąuinąuagesimo octavo (2. Stycznia 1458 r.) coram presencia gsor.^Q 
et nobil. dom. lohannis luru de Dambrowka Yicecpii. Leopol., Gunczerz de Chodorkouicze tunc ludicis 
castr., Pełri de KuliJcow, lohannis de Thuliglowi, Stanislai de Podsosnowo, lohannis de Eichczicee. 

*204. Wnuczek •/. Szwinka. Nobil. Nicoiaus alias Siappa de Barthosehow proeurator 
a gso, dom. Petro Wnuczek de Cuthna alias de Pjanthniczani Succam. Leopol. attemptabat terminum 
super strm. ac gsum. dom. lohannem Szwinka de Pomorzani postulans ab eo solucionem, seeundum 
quod inscripcio canit pro f. s. Katberine inscripta. Szwinka non paruit, Nicoiaus ipsum seeundum 
terminum concitatum et preluera ipsius Petri in libro inscripta condempnavit et in pena Eegali et 
a nobili ąuolibet per tres marcas et ab inferiori per fertonem. 

*205. Wnuczek •/. Belzeczsky. | Si non fuerint concordati, extune ia c. 

duabus septim. post adventum dom. Plti. in Leopolim terminum habere debent. (z. p.) ^ 

ZjTCTCSiyil. Acta Leopoli feria sexta ipso die Epiphanie Domini anno Domini mille- 
simo ąuadringentesimo quinquagesimo octavo (6. Stycznia 1458 r.) coram me Nicolao Notario et 
lanussio Ministeriali. 

*206. Andreas Wolkowski ■/• Zandowski. Nobil. Michael Rogala de Nyerodza a nobili 
Andrea de Wolkowo previgno suo terminum attemptabat primum super nobil. Stanislaum Zandowski 
ludicem castri Halic. Nobil. Szenko Poluehowski reposuit simplici infirmitate; in duabus sept, Pre- 
sente ibidem nobili Petro Adrocato de Sokolniky. 

Ji y y X" V J J J. Acta Leopoli sabbato in crusHno Epiphanie Domini anno Domini mil- 
lesimo ąuadringentesimo ąuinąuagesimo octavo (7. Stycznia 1458 r.) coram presencia nobil. Georgii 
de I [Ostrozani ludicis castr.] C. 

*207 Fyedor ad ius proclamatus non paruit et super eo ludes memo- 233 

riale recepit. 

JiJC yy j^C. Acta Leopoli feria sexta in ocłava Epiphanie Domini (13. Stycznia 1458 r.) 
coram presencia nobil. Georgii de Ostrozani ludicis castr. Leopol. et Nicolai Notarii. 

*208. Pohoreleczski •/. Stanimirsczi. Nobil. Dimithrius Lahodowski de Pohorelcze 
actor attemptabat terminum primum super nobil. Dankonem, Waszkonem et Iwankonem fratres ger- 
manos de Stanimirz. Nobil. lohaanes de Nyesluehowo reposuit simpliei infirmitate; in duabus sept. 

JSCC. Acta Leopoli feria sexła ipso die s. s. Fabiuni et Sebastiani martirum (20. Sty- 
cznia 1458 r.) coram presencia nobil. Georgii de Ostrozani ludicis castr. Leopol., lohannis et Olech- 
nonis de Ny słuchowo, Michaelis Rogale de Nyeradz. 

*209. lohannes Nyesluchowski 7. lohannes Banunynski. Nobil. lohaanes de 

Njesluchowo attemptabat terminum primum super nobil. ( {lohannem Banunynski] in *^- 

duabus sept. 223 

*210. Andreas Wolkowski ■/. Zandowski. Nobil. Michael Rogala de Nyeradz a no- 
bili Andrea de Wolkowo preyigno suo attemptabat terminum seeundum super nobil. Stanislaum Zan- 
dowski ludicem castr. Halic. Nobil. Szenko Poluehowski reposuit simplici infirmitate; in duabus sept. 

X.CI. Acta L' opoli sabbato ipso die s. Agnetis Yirginis gloriose (21. Stycznia 1458 r.) 
<ioram presencia nobil. Georgii de Ostrozani ludicis castr. Leopol. 

*2I1. Mathias Pyeczoui. Mathias Pyeczoai Minister, nobilem Katherinam de Pyeczi- 
chosti cum nobili Nicolao marito ipsius ad instanciam gsi. Stiborii de Wysznya ludicis ter. Leopol. 
pro homine Wacz ad diem hodieruam citayit. 32 

*212. Stiborius •/• Wiprothek. Gsus. Stiborius de Wysznya Iudex terr. Leopol, attemp- 
tabat terminum secundum super nobil. Katherinam de Pyeezichosti et nobil. Nicolaum maritum 

c. ipsius I sed tenent hominem cum bonis suis valoris ąuadraginta marcar. et dampaifiea- 

224 verunt ipsum ia totidem, quem hominem post abdicaeionem pereusserunt et verberaverunt circa estra- 
neos homines et barbam sibi esusseruat alias wizgli et ipsum in captivifate teneat, qui homo in 
captivitate per Ministerialem est facionatus, qui ipsos ideo citavit, ut cum eadem facie hoe est cum 
homine Wacz coram iure parerent, qui non paruerunt. Et Stiborius dixit: domine Iudex, ex quo hie 
Katherina cum marito suo non parent nec hominem statuerunt ad ius secundum contenta citacionis, 
yelitis michi hunc hominem Wacz adiudicare. Iudex visa protervitate et incurabiiitate Katherine et 
Nicolai ipsi Stiborio hominem Waczko adiudicavit alias przisandsil et memoriale cum messionalibus 
medie sesagene recepit et Stiborio Mathiam Pyeczoni Ministerialem addidit ad eiciendum ipsum 
hominem cum bonis suis. (s. p.) 

JS.CIJ. Acta Leopoli feria sexta prox. post f. Conversionis s. Pauli Apli. (27. Stycznia 
1458 r.) coram presencia nohil. Georgii de Osirosani ludicis castr. Leopol. | 

Następuje ogromna luka aż do drugiej połowy r 1465. Zapiski te wy- 
rwano widocznie przemocą, strzępy bowiem z pierwszych kart jeszcze wiszą. TERMINI CASTRENSES 

1465. 

c. *213 dominus Eapha[e? de laroslaw Succamer.] Premisl. et C[ap(s. 

22iisrre Bussie] glis. posuit sextam post f. s. [Bartho]\ome\. Et similiter qui feria 

sesta prox. positi sunt. 

*214. Krzywyczky •/• Clusz. Terminus inter nobil. Nicolaum Krziwyczky actorem et 
Paulum Clusz de Crosno pro puella ac sorore ipsius Krzywyczky, quam Clusz reeognovit se habere 
in domo sua in Crosno coram mfo. dom. Kaphaele de laroslaw Suceara. Premisl. et Cpto. terre Rus- 
sie gli. ex eiusdem Capitanei voluntate positus est ad adventum Kazimiri Regis nunc instantem Leo- 
polim, si eum Maiestas antę habuerit, vel ad feriam sextam post f. s. Barlholomei nunc instans prox. 
*215. lurscha •/• Biały lan. Nobil. doms. lurscha Czebrowsky de Zabokrvky piseinam 
C. suam subcurialem molendini in Zabokrvky pro octodeeim | [marcis]. Si piscina antę tempus demissionis 

226 sue rumperetur, extunc idem lanek Byaly aut sua posteritas cum lurscha eiusque successoribus per 
medium ipsam piscabitur et episcando iam iterum stabilire lurscha debebit. Et pro eadem summa 
octodeeim marc. non alteri alio nisi sibi Byaly lanek demissionem eius conservare debet. Quam 
piseinam Byaly demittendo piscabitur a demissione usque ad f. Pentecostes prox. omnibus modis 
et retibus. | 

C- *216. Loryncz ■/. Anna. Gsa. dom. Anna consors nobil. Petri Go worek de Lypycza 

227 piseinam suam in villa Lypycza in distr. Haliez. sitam famoso Lorzyncz sutori et civi Leopol. pro 
viginti quinque marcis vendidit et hoc illa condicione et modo veluti antę prefatus maritus suus ean- 
dem piseinam nomine Petrus Gouorek sibi Loryncz vendiderat et in eodem libro castr. Leopol. 
inscripserat. Et iam ex hac summa septemdecim marcas Anna ab ipso Loryuez recepit et se agnovit 
ad predietum forum mariti sui. 

C- *21I. Dawydowsky •/• Gryczvla, Nicolaus Gladiator. | [Nobil. lohannes Dawy- 

228 dowsJcy] famosis Grelgorio et Nicolao civibus] Leopol. ad iem et lacum ad episca[wdMm] 

pro octoginta marcis minus [dimidi]dk tercia marca vendidit et iam triginta marcas recepit, residuum 
vero Gregorius et Nicolaus, dum iam demittentes ipsas piscinas piscabunt, sokere tenebuntur. Quarum 33 

piscinarum demissiones fieri debent videlieet unius et lacus piscacio nunc iam ąuando Gregorii et 
Nicolai voluntas fuerit, duarum vero piscinarum a data in deeursu unius anni. Si piscine rumperentur, 
extunc Dawydowsisy denuo cum Gregorio et Nicolao pro piscibus, si qui in piscinis remanserint, 
forum facere debent. Si autem forum contrahere non possent, extune Dawydowsky illas pecunias, 
quas ab eisdem super demissiones piscinarum recepit pro principali alias sadathkv restituere debebit. | 

IZCIII. Acta sunt hec Leopoli feria sexia ipso die b. b. Felicis et Aucti anno Domini G. 
millesimo ąuadringentesimo sexagesimo ąninto (30. Sierpnia 1465 r.) preseniibus ibidem gsis. et^Ią 
nobil. doms, lohamie LyssaJcowski Yicecpfo., Petro Golambek de Zymnawoda Burgrabio et ludice 
casłri Leopolbus. per gsum, dom. Eaphaelem de lar osław Cptm. Leopol. institutis et locatis, Sta- 
nislao Davidoivslcy protunc in loco ludicis prefati Petri Golambek residente , loJianne Mysla- 
łyczshy, Mathia Pyecsony Ministeriali Leopol. et aliis ąuampluribus fidedignis circa iwemissa testibus. 
*218. Golambek •/• Wnuczek. Petrus Golambek cum procuratorio venerab. dom. Petri 
Golambek de Zamyechow Canonici Leopol. nee non Notarii Eegie Maiestatis attemtavit terminum pri- 
mum super gsum. Nicolaum Wnuczek tenutarium de Bobrka, a quo clientulus nomine Adam reposuit 
ad duas sept. simplici infirmitate. | 

*219. Consules ci?itatisin Bobrka. Minister, tonsus Leopol. Mathias Pyeezony ad C 
diem hodiernam Preeonsuiem et Consules de Bobrka pro pecuniis Eegalibus, quas doms. Golambek H[; 
Notarius Eegie Mai. ab ipsis exigere debuit termino faciali citavit ad instanciam eiusdem Golambek. 
Gsus. Petrus Golambek de Zymnawoda cum procuratorio prefati Golambek actoris attemptavit termi- 
num super Preeonsuiem et Consules in Bobrka, qui non paruerunt. Golambek ipsos in nonparicione 
condempnavit. 

XCIV. Acta feria sexta in vigilia b. Mathei Apli. et Ew. anno Domini ut supra (20. 
Września 1465 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. lohanne Lyssakoivsky Yicecpto. , Petro 
Golambek de Zymnaicoda Burgrabio et ludice, lohanne Myslatyczski Theolonatore castrensibus, 
Nicolao Csornberg, Georgio Zinrich, lohanne Byczerz Opocsynsky civibus Leopol., Nicolao Wypro- 
tek de Pyecsychwósty, Petro Dzyczek de Yhercze, Wanko de Nyehrebka, iV[icolao] Woyczechotosky, 
Mathia Pyecsony et Nicolao Ministerialibus Leopolbus. et aliis guampluribus ad premissa. 

*220. [Yrsula] ■/• Zup par i i. Minist. tonsus | Grodecz. Mathias una citacione citayit in c. 
Grodek nobil. lulianum de Yalatoriis et Aynolphum de Florenciis Zupparios Drohobicz. et Theolona- ™j 
tores Leopol. et Grodecz. ad diem hodiernam ad instanciam honeste Yrsule relicte olim famosi lohan 
Verber civis Cracou. pro ducentis sexag. et totidem dampni. 

*221. Minister, tonsus Grodecz. Mathias alia citacione citavit nobil. lulianum jak tvyżej pro 
centum marcis. 

*222. Minister, tonsus Grodecz. Mathias citacione tercia jak wyżej. | 

*223, Nobil. Petrus Notarius gsi. ae strui. dom. Georgii Strumilo Succam. Leopol. cum pro- c. 
curatorio Yrsule relicte olim famosi lohan Werber civis Leopol. (sic) actricis attemptavit terminum 232 
primum super nobil. lulianum de Yalateriis et Aynolphum de Florenciis Zupparios Drohobicz. et The 
olonatores Leopol. et Grodecz. iuxta inscripcionem ipsorum de libro terr. Leopol. sibi Vrsule extra- 
ditam. Qui non paruerunt. Petrus procurator pro ducentis sexag. et pro centum sexag. de voIuntate 
actricis racione dampni et racione octodecim nobilium ipsorum luliani et Aynolphi similium in primo 
termino tamąuam in peremptorio condempnavit. ludicium condempnacionem admisit et lucrum ducen- 
tarum sexag. cum tribus marcis pene et racione cuiuslibet nobilis a quolibet seorsum per tres marcas 
pene sibi Vrsule et iudicio totidem decrevit. Super dampnum autem iuramentum prestare | [Yrsule de- C. 
crevit]. Expresse autem tenor citacionis sequitur: Eaphael de laroslaw Cpts. Leopol. vobis233 
nobil. luliano de Valateriis et Aynolpho de Florenciis Zuppariis Drohobicz. et Leopol. et Grodecz. 
Theolonatoribus mandamus, quatenus feria sexta prox. post f. Exaltacionis s. Crucis Leopoli compare- 
atis ad instanciam honeste Yrsule relicte olim famosi lohan Werber civis Cracou., quia vos supereąui- 
tando violenter in octodecim nobilibus \obis similibus super tenutam ipsius Yrsule videlicet zuppam 34 

Drohobicz. , quam tenutam Yrsula a vobis habet in possessione alias wdzergenyv per intromissionem 
Ministerialis tonsi Leopol. Nicolai de iure additi cum voluQtate vestra iuxta literam yestram obliga- 
toriam et preluerata ipsius Yrsule in summis sexingentorum octodeeim flor. Vngar. minus medio flo- 
reno et in totidem dampni a cisticula, ia qua Vrsule proventus dietę zuppe per Notarium ipsius 
Yrbanum per ipsam ad id deputatum reponebaatur, seram violenter a cisticula repercussistis et de 
c. eadem recepistis ducentas sexag. ipsius Vrsule et Notarii sui Yrbani. | Quam repercussionem sere 

234 a cisticula et recepcionem pecuniarum Vrsula Ministeriali est protestata alias yeith ossicyacsczyla. 
Datum Leopoli feria tercia prox. post f. Exaltacioms s. Crucis anno Domini millesimo ąuadringen- 
tesimo sexagesimo quinto (17. Września 1465 r.). 

*224. Nobil. Petrus Notarius gsi. ac strui. Georgii Strumilo Succam. Leopol. cum proeura- 

C- torio honeste dom. Yrsule jak wyżej \ pro centum viginti marcis ąuiditatis alias gyscsyny et pro sexa- 

235ginta marcis dampni et racione viginti nobilium ipsorum luliani et Aynolphi similium et totidem 
inferiorum in primo termino tanąuam peremptorio condempnavłt. ludicium condempnacionem admisit 
et lucrum centum viginti marcar. cum pena trium marc. Yrsule et racione cuiuslibet nobilis seorsum 
a ąuolibet nobili per tres marcas pene et racione primi inferioris tres marcas et ab ultimis levioribus 
a ąuolibet seorsum per marcam penarum decrevit. Jak wyżej. Cifacio jak wyżej quia vos alia vice 

.^j; supereąuitando in viginti nobilibus vobis similibus | [et totidem infer]ioTibas super theolo- 

236 neum Grodecz., quam tenutam Vrsula a vobis habet in possessione alias wdzerzenyv jak wyżej a cisti- 
cula, in qua Yrsule proventus theolonei per Notarium ipsius Martinum reponebantur, recepistis centum 
marcas cum viginti jak wyżej. Datum Leopoli dominico in crastino Exaltac. s. Crucis a. Dom. 

jj M''CCCC"LX'' ąuinto | (15. Września 1465 r.). 

237 *225. Nobil. Petrus jak tcyżej pro centum marcis ąuiditatis et quinquaginia dampni jak 
wyżej. ludicium lucrum centum macar. cum tribus marcis pene parti et ludieio totidem et racione 
triginta nobilium racione cuiuslibet nobilis seorsum a quolibeti nobili per tres marcas pene sibi 

^- Yrsule et iudicio eciam per tres marcas decrevit. | Citacio jak wyżej , quia superequitastis 

238 ia triginta nobilibus vobis similibus super tenutam Yrsule theoloneuui Grodecz. jak wyżej. | 
C- Datum Leopoli die sabbato in vigilia Nativitatis glor. Yirginis Marie anno Domini millesimo COCO "LK" 

239quinto (7. Września 1465 r.). 

*226. Nobiles et proyidi Petrus Dzyczek de Yhercze, Wanko de Nyehrebka, Nieolaus Leopol. 
et Mathias Grodecz. Ministeriales fassi sunt, quia arestaverunt in Grodek cistulam, in qua proventus 
dom. Yrsule relicte olim famosi lohan Werber civis Cracou. de tenuta ipsius Theolonei Grodecz. per 
Martinum Notarium eius reponebantur per nobil. lulianum de Yalateriis et Aynolphum de Florenciis 
Zupparios Drohobicz. et Theolonatores Leopol. et Grodecz. repercussam et viderunt, quia lulianus et 
Aynolphus de eadem cisticula pecuniam receperunt. | 
C- .XCV. Acta Leopoli feria secunda prox. post f. h. Mathei Apli. et Ew. anno eodem (23. 

24(J Września 1465 r.) presentibus ibidem nobilibus lohanne My siaty czsky protunc in loco gsi. Petri 
Golamhek de Zymnawoda Burgrabii et ludicis castri Leopol. residentis, Nicolao Krifsowsky. 

*22I. Yrsula •/• Zupparii. Minister, tonsus Grodecz. Mathias una citacione ex parte dom. 
Yrsule relicte oUm famosi lohan Werber civis Cracou. coneitavit ad diem hodiernum nobiles lulianum 
de Yalateriis et Aynolphum de Florenciis Zupparios Drohobicz. necnon Leopol. et Grodecz. The- 
olonatores. 

*228. Idem Ministerialis alia concitacione jak wyżej. 

*229. Sepenorainatus Ministerialis tercia concitacione jak toyżej. \ 

c. *230. Yrsula •/• Zupparii. Nobil. Petrus Notarius gsi. ac strui. dom. Georgii Strumilo 

241' Succam. Leopol. cum procuratorio honeste dom. Yrsule relicte olim famosi lohan Werber civis Cracou. 

actricis attemptavit in termino concitatorio a nobil. luliano de Yalateriis et Aynoipho de Florenciis 

Zuppariis Drohobicz. necnon Leopol. et Grodecz. Theolonatoribus solucionem seu fideius.soriam 

ducentarum sexag. cum inscripcione et eciam ab octodeeim nobilibus racione cuiuslibet nobilis seorsum 35 

trium marc et solucionem trlum marc. pene circa condempnacionem adiudicate. Nobil. Mathias 

Notarius de Stara Lomza nuncius disit : domine Iudex, ego hanc causam revoco et excipio ad dom. 

Eegem. Petrus procurator dixit: domine Iudex, cum ipsi lulianus et Aynoiphus hic nec per se nec 

per suum procuratorem paruerunt nec solucionem et satisfaecionem seu fideiussoriam dueentarum 

sexag. et penarum facere curaverunt , ergo ego procurator super ipsos terminum eoncitatorium asto 

et ipsos condempno. Et quia ipsi super dampnum iuramentum non aspeserunt, ideo ego pro dampno 

centum sexagenis ipsos | condempno , quod dampnum Yrsule iudicium sine iuramento corporali c 

decreyit et Ministerialem ad primam intromissionem Vrsule in tenutam luliani et Aynolphi videlieetin. 

in zuppam Drohobicz. et theoloneum Grodeez. in prelucris capitalis pecunie, dampni et in penis addidit. 

Concitacio. Raphael de laroslaw Cpts. Leopol. vobis nobil. luiiano de Yalateriis et Aynolpho de 

Florenciis Zuppariis Drohobicz. et Leopol. necnon Grodeez. Theolonatoribus mandamus, ąuatenus 

feria secunda prox. Leopoli compareatis ad instanciam honeste Yrsule relicte olim fam. lohan Werber 

civis Cracou. , que te concitat ad fideiubendum dueentarum sexag. minutę pecunie , pro ąuibus vos 

in primo termino in iudicio castr. condempnavit et ad audiendum iuramentum pro totidem dampni; 

item concitat pro penis, primo pro pena trium marcar. sibi Vrsule penes condempnacionem adiudicata 

et racione octodecim nobiliura, racione cuiuslibet per tres marcas. | Datum Leopoli sabbato ipso [die] o. 

b. Mathei Apli. et Ew. anno Dom. millesimo CCCO''LX» ąuinto (21. Września 1465 r.). ^■ 

*231. Vrsula •/• Zupparii. Jak wyżej s drobną zmianą treści taJcą jak nr. 224. | 

*232. Yrsula •/• Zupparii. Jak wyżej nr. 225. | m. 

*233. Yrsula •/• Zupparii. Nobil. Petrus Notarius gsi. ac strui. dom. Georgii Stromilo "*(, 

Succam. Leopol. cum procuratorio honeste dom. Yrsule relicte ohm famosi lohan Werber civis 3^^248 

Cracou. actricis attemptavit terminum primum super nobil. lulianum de Yalateriis et Aynolphum de 

Florenciis Zupparios Drohobicz. et Theolonatores Leopol. et Grodeez. | Nobil. Mathias Notarius de c. 

Stara Lomza nuncius simplex dixit: domine Iudex , ego hanc causam revoco et excipio ad dom ^■ 

Eegem. Et contra hanc revoeacionem Petrus procurator dixit: domine Iudex , cum ipsi lulianus, 

Aynoiphus et Anthonius hic nec per se nec per suum procuratorem parent nec in termino eodem 

primo iuri quidquam faciunt, ego ipsos in eodom primo termino tamquam in pereraptorio pro quatuor- 

decim mareis quiditatis et pro totidem dampni et in penis racione sedecim nobilium ipsorum similium 

et totidem inferiorum condempno. Iudicium condempnacionem admisit et lucrum quatuordecim marcar. 

cum tribus mareis pene et racione cuiuslibet nobilis a quolibet seorsum per tres marcas pene et 

racione primi inferiorum tres marcas et a sequentibus inferioribus a quolibet per marcam penarum 

Yrsule et iudicio totidem decrevit. Super dampnum autem iuramentum prestare Vrsule decrevit, ad 

concitandum tamen lulianum, Aynolphum et Anthonium, Ministerialem actrici addidit. Ci ta ci o. 

Eaphael de laroslaw Cpts. Leopol. vobis nobil. luliano de Yalateriis et Aynolpho de Florenciis 

Zuppariis Drohobicz. necnon Leopol. | et Grodeez. Theoloneatoribus et Anthonio etiam de Yalateriis C. 

mandamus, quatenus feria secunda prox. Leopoli compareatis ad instanciam Vrsule relicte olim famosi g^y 

lohan Werber civis Cracou., quia vos superequitantes in sedecim nobilibus vobis simihbus et totidem 

inferioribus super tenutam Vrsule videlicet zuppe Drohobicz,, quam tenutam Vrsula a vobis habet 

in possessione per Ministerialis intromissionem tonsi Leopol. Nicolai de iure additi cum vo!untate 

Testra sibi datam iuxta literam vestram obligatoriam et prelucrata ipsius Yrsule in summis sexin- 

gentorum flor. cum octodecim Yngar. minus medio floreno et in totidem dampni a cistieula, in 

qua ipsius Vrsule proventus dicte zuppe per Notarium ipsius Yrsule Vrbanum reponebantur, seram 

Tiolenter repercussistis et de eadem recepistis quatuordecim marcas, qua recepcioue ipsam in 

totidem dampnificastis. Datum Leopoli sabbato ipso die b. Mathei Apli. et Ew. anno Dom. millesimo 

CCCCLXV'<' I (21. Września 1465 r.). 

*234. Vrsula •/. Zupparii. Nobil. Petrus jak wyżej pro quinque mareis quiditatis et pro o 

totidem dampni et in penis nobilium novem racione et racione totidem inferiorum condempno. Iudicium^ 

lucrum quinque marcar. yaA wyżej. | Citacioja^ wyżej ee zmianą stosownie do powyższych wierszy. | c. 

m. 

* 251 36 

c *235. Yrsula •/• Zupparii. Nobil. Petrus jak wyżej pro sex mareis ąuiditatis et pro 

2« totidem dampni et in penis racioue novem nobilium et septem iaferiorum coadempno. Jak toyżej. | 
c. Ci tac i o jak wyżej ze zmianą odpowiednią. Notarius Yrsule Martinus. 

1-264 *236. Yrsula 7. Zupparii. Nobil. Petrus jak wyżej \ pro sedeeim mareis ąuiditatis et 

c. totidem dampni et in penis racione sedeeim nobilium et totidem inferiorum. Jak wyżej. Ci ta ci o ^a^ 
265 wyżej. I Notarius Vrsule Martinus. 

iri- XCVI. Acta Leopoli sabbato ipso die s. Yenceslai anno Domini ut supra | (28. Września 

'^^ 1465 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. Fetro Oolambek de Zymnawoda ludice et Burgrabio 

*" casfri Leopol., Frederico laczymyrsky Gfro. Sanocz., lohanne Hermanotcshy Tribuno Trebowl., 

Paulo BurzynsJcy, Nicolao Kleyn de Bapschyncse, Mathia Pyeczony Minisłeriali Leopol., et aliis 

circa premissa. 

*237. Reposieio terminorum per dom. Petrum Golambek ludicem ad feriam ter- 
ciam prox. 

2CCVII. Acta Leopoli feria secunda in crastino s. Michaelis ArchangcU (30. Września 
1465 r.) presentibus ibidem nobil. doms. lohanne Notario mfi. dom. Raphaelis de Jarosław Cpti. 
Leopol. in loco gsi. Petri Golambek de Zymnawoda Burgrabii et Iiidicis castri Leopol., lohanne 
Myslatyczsky, lanussio Ministeriali tonso. 

*238. Keposicio terminorum per dom. lohannem Notarium de mandato domiiii 
Capitanei propter absenciam dom. ludicis ad feriam ąuintam prox. 

JCCVIJI. Feria tercia post f. s. Michaelis (1. Października 1465 r.) presentibus ibidem 

C. gsis. et nobil. doms. Petro Golambek | de Zymnawoda Burgrabio et ludice castr. Leopol., lohanne 

^' Hermanowsky Tribuno Trebowl, lohanne Mzurowsky de Myslatycze, Nicoiao Kleyn de Bapschyncse, 

Hyhnath de Chylczycse, Mathia Pyeczony et Nicolao Ministerialibus tonsis Leopolbus. et aliis 

fidedignis ad premissa. 

*239. Recognicio Ministerialis Nicolai, quia citavit in Krzywe nobil. Petrum et 
lohannem Zakowskye de Belzeez die quarta antę terminum ad instaneiam nobil. Nicolai Kleyn de 
Bapschyncze. 

*240. Kleyn •/• Belzeczsky. Gsus. doms. lohannes Hermanowski Tribunus Trebowl. 

procurator nobil. Nicolai Kleyn de Bapschyncze attemptavit terminum primum super nobil. Petrum et 

lohannem Zakowskye fratres germanos et indivisos heredes de Belzecz et de Krzywe, qui non paruerunt. 

c. lohannes procurator ipsos in eodem primo termino tanąuam in peremptorio | pro quinquaginta mareis 

^- ąuiditatis et totidem dampni et pro centum mareis vadii condempnavit et iudicium admisit cum tribus 

mareis pene sibi Kleyn, super dampnum autem Nicolaus ex decreto iuris iurabit et iudicium sibi 

Kleyn ad concitandum ipsos Minist. Nicolaum addidit. C i t a c i o. Eaphael de laroslaw Cpts. Leopol. 

Yobis nobil. Petro et lohanni dictis Zakowskym heredibus de Belzecz alias de Krzywe mandamus, 

quatenus sabbato ipso die s. Yenceslai compareatis ad instaneiam nobil. Nicolai Kleyn de Bapschyncze, 

quia vos obligastis se teneri debiti centum marc. sibi Nicolao, de ąuibus ad f. s. Trinitatis prox. preter- 

c, itum ąuinąuaginta marcas inscripsistis solyere bobus et non solvistis et | obligati estis sub vadio 

in. centum marear. iuxta taxam parte prefati Nicolai duorum et parte vestri aliorum duorum emptorum 

alias kupczow. Si autem in primo termino videlicet s. Trinitatis negligeritis solvere, extunc in crastino 

primi termini inscripsistis se Nicolao dare intromissionem in medietatem ville Belzecz site a Gologori 

et a Chylczycze ; si non daretis, extunc vos inscripsistis hic Leopoli in primo termino parere in iure 

castr, et totam suam causam perdere debetis ipsum Nicolaum non evadendo pro hiis cum pena trium 

marear. parti et iudicio totidem. Datum Leopoli sabbato ipso die £xaltacionis s. Grueis anno Dom. 

C. millesimo CCCC''LX''V'<' | (15. Września 1465 r.). 

™- *241. Chyleczsky •/. Otha. Nobil. lohannes Mzurowsky de Myslatyeze Theolonator 

castri Leopol. procurator nobil. Hyhnath de Chylczycze actoris attemptavit terminum primum super 37 

nobil lohannem Otha de Zvlyeze, qui non paruit et Mzurowsky ipsum in nonparicione pene con- 
dempnarit et iudicium admisit. 

1C.CIX. Acta Leopoli feria ąuinta prox. anie f. Francisci (3. Października 1465 r.) presen- 
łibus ibidem gsis. et nohil. doms. Pełro Goimnbek de Zymnaicoda Burgrabio et ludice castr., Nicolao 
Csornberg Cive Leopol., lurgi Malcsyczshi, lohanne MzurowsTcy de Myslatycze , Nicolao Leopol. 
et Mathia Grodecs. Ministerialibus tonsis et aliis ad premissa. 

*242. Yrsula •/• Zupparii. Minister. Grodecz. Mathias de iure additus affectavit habere 
intromissionem primam in theoioneum Grodecz. circa nobil. luiianum de Yalateriis et Aynolphum 
de Floreneiis Zupparios Droho|bicz. neenon Leopol. et Grodecz. Theolonatores in prelucratis honeste c. 
Yrsule relicte olim famosi lohan Werber civis Cracou. in ducentis sexag. capitalis pecunie et centum^ 
sexag. dampni neenon sexaginta marcis minus tribus penarum , qui lulianus et Aynolphus intromis- 
sionem repercusserunt. Ministerialis ipsis terminum facialem ad feriam secundam prox. preteritam 
dedit. Super quam recognicionem nobil. Petrus Notarius procurator Vrsule memoriale posuit iudi- 
ciumąue recepit. 

*243. Vrsula /. Zupparii. Minister, jak wyżej in centum viginti marcis capitalis pecunie 
et &exaginta marcis dampni neenon octogiuta quinque marcis penarum jak tcyżej. \ 

*244. Yrsula •/. Zupparii. Minister, jak wyżej in centum marcis capitalis pecunie et C 
quinquaginta marcis dampni neenon in nonaginta tribus marcis penarum jak wyżej. ^^ 

*245. Yrsula •/■ lulianus. Nobil. Petrus Notarius procurator honeste dom. Yrsule 
relicte olim famosi lohan Werber eivis Cracou. actoris iuxta primam recognicionem Ministerialis 
sepenominati attemptavit eundem terminum facialem super nobil. luiianum de Yalateriis et Aynolphum 
de Floreneiis Zupparios Drohobiez., Leopol. et Grodecz. Theolonatores et hoc pro prima repereussione 
intromissionis in ducentis sexag. capitalis pecunie, centum sexag. dampni, sesaginta marcis minus 
tribus penarum. | Qui non paruerunt et Petrus procurator in pena, prout ius decreverit, condempnavit. C. 
Iudicium decrevit racione repercussionis intromissionis sibi Yrsule tres marcas pene et iudicio tres.^ 
Et ultra ad postulacionem Petri procuratoris Minist. Mathiam Grodecz. sibi Vrsule ad secundam 
intromissionem ibidem in theoioneum Grodecz et in zuppam Drohobiez. addidit. 

*246. Yrsula •/• Zupparii. Nobil. Petrus Notarius jak wyżej \ in centum viginti marcis C 
capitalis pecunie, sexaginta marcis dampni, tribus marcis pene circa hoc adiudicate et etiam in2g5 
octoginta duabus marcis penarum jak icyżej. 

*24'J. Yrsula ■/• Zupparii. Nobil. Petrus jaft wyżej \ in centum marcis capitalis pecunie, c. 
quinquaginta marcis dampni, tribus marcis pene circa hoc adiudicate et in nonaginta marcis penarum ggg 
jak wyżej. | 

C. Acta Leopoli feria secunda prox. post f. s. Francisci anno Domini eodem (7. Paździer- c. 
nika 1465 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Petro Golamhek de Zymnawoda Burgrabio^^ 
et ludice castr. Leopol., Paulo Burzynsky , Nicolao Kleyn de Bapschyncze, lohanne Myslatycssky 
lohanne Otha de Zolycze, Hyhnath de Ghylczycze, lanussio Mmister. Leopl. et aliis. 

*248. Chyleczsky /. Otha Nobil. lohannes Myslathyczsky procurator nobil. Hyhnath 
de Chylczycze actoris attemptavit terminum secundum super nobil lohannem Otha de Zvlycze , qui 
Otha dixit: domine Iudex, pęto Yestram Caritatem , dignetur Caritas Yestra michi hanc causam ad 
ius domini mei gsi. lohannis Oleszky dare, quia ego in isto districtu a dom. Regę niehil habeo, sed 
quid habeo illud a dom Olesky habeo et sum servu3 eius et ideo hic respondere nolo. Myslatyczsky 
dixit : domine Iudex ego ipsum lohannem Otha iuxta citacionem, dum ipse lohannes Otha hic respon- 
dere non vult et negat se in isto districtu a dom. Regę nil habere, condempno et memoriale pono. 
Gsus. Petrus Golambek cum dominis iudicio residentibus causam recepit ad interrogandum ad mfum 
dom. Raphaelem de laroslaw | Cptm. Leopol., si debet reeipere memoriale ab actore positum, dum o. 
Otha noluit respondere, vel si sibi Otha diem dare debet, dum et quando locare suum dominum^^ 38 

predictum debebit, qui ipsum ad lus suum exeipere debebit; a feria sexta prox. in una septimana 
terminus decisionis alias rok do kazanyw. 

CI. Acta Leopoli feria iercia prox. post f. s. Francisci (8. Października 1465 r.) presen- 
tibus ibidem gsis. et nohil. doms. Petro Golamhek de Zymnawoda Burgrahio et ludice castr., 
Stanislao Cloppar cive Leopol, Nicolao Kleyn de Bapschyncze , lohanne de My siaty cze, lacoho de 
Krzyivcsycse, lohanne de Znyn, lanussio Leopol. et Andrea Glynensi Ministerialibus et aliis quam- 
pluribus fidedignis dra premissa iesłibus, Mathia de Schecsechovicse. 

*249. Kecogaicio Ministerialis Glynensis tonsi Andree Sam, quia die dominico 

pros. preterito gsam. Elizabeth heredem de Gologori in curia ville Czarnusschoyicze citavit duabus 

citacionibus die tereia antę terminum ad instanciam gsi. lohannis Hermanowsky Tribuni Trebowl. 

Super quam recognicionem Paulus Burzynsky procurator domini Hermanowski posuit memoriale. 

c. *250. Hermanowski •/. Gologorska. j Gsus. [Faulus 5M]rzynsky de Zakrzow pro- 

gggCurator gsi. lo[hannis iZerJmanowski Tribuni Trebowl. attemptavit terminum primum super gsam. 

dom. Elizabeth de Golegori heredem iuxta inscripcionem obligatoriam ipsius Elizabeth patris olim 

mfi. Nicolai de Golegori Cpti. Halic. de libro terr. Halic. sibi Hermanowsky emanatam, que Elizabeth 

non paruit; Burzynsky procurator ipsam pro Htera Regia in valore centum marcar. et pro totidem 

dampni et etiam pro tricentis mareis vadii condempnavit. ludicium admisit cum pena trium marcar. 

C. ipsi lohanni et iudicio trium. Super dampnum autem centum marcar. lohannes | ex decreto iuris 

27Qiurabit. Ci ta ci o. Raphael de laroslaw Cpts. Leopol. tibi gse. Elizabeth* heredi de Golegori et de 

Wy^nczyn mandamus, ąuatenus feria tereia prox Leopoli compareas ad instanciam gsi. lohannis 

Hermanowsky Tribuni Trebowl. pro eo, quia pater tuus mfus. Nicolaus de Golegori Cstls. Halic. 

bonę memorie in actis terr. Halic. inscripsit se et suos successores legitimos literam Eegiam, per 

quam mfus. Hryczko de Pomorzany Plts. terre Podolie villam Coszlow tenuit sub vadio tricentarum 

marcar. sibi lohanni Hermanowsky in manus ad tempus iam preteritum extradere et non dedit- 

Et obligatus est in primo termino in iure castr. Leopol. parere et inscripsit suos successores eandem 

inscripcionem fore tenendam et tu remanens in bonis post mortem patris tui yidelicet Wy^nczyn 

C. et aliis prefatam literam Eegiam dare lohanni noluisti. | Datum Leopoli die dominico prox. post f, s. 

™- Francisci anno Dom. millesimo ąuadringentesimo sexagesimo quinto (6. Października 1465 r.). 

*251. Hermanowsky •/• Gologorska. Gsus. Paulus jak toyżej pro consensu Regio 

in valore centum marcar. et pro totidem dampni et eciam pro tricentis mareis vadii condempnavit 

c. jak wyżej. \ Ci tac i o. Jak wyżej, quia pater tuus mfus. Nicolaus de Golegori Cstls. Halic. bonę 

™- memorie obligatus est in actis terr. Halic. super obligacionem ville Coszlow sub vadio tricentarum 

marcar. expedire sibi lohanni Hermanowsky [consensum Regium] ad tempus iam preteritum 

jak wyżej \ 

c. *252. Vrsula •/. Zupparii. Minister, tonsus Grodecz. Mathias recognovit, quia affectavit 

™-intromissionem secundam de iure additus in theoloneum Grodecz. et in zuppam Drohobicz. circa 

nobil. lulianum de Yalateriis Zuppar. Drohobicz. , Grodecz. et Leopol. Theoloneatorem in prelucratis 

honeste dom. Vrsule rehcte olim famosi lohan Werber civis Crac. iuxta unam citacionem, hoc est 

primo et principaliter in ducentis sexag. capitalis pecunie et centum sexag. dampni necnon sexaginta 

minus tribus penarum, qui lulianus eandem intromissionem repercussit, cui luliano personaliter et 

nobili Aynolpho de Florenciis etiam Zuppario Drohobicz. necnon Leopol. et Grodecz. Theolonatori 

per eundem lulianum Ministerialis terminum ad diem hodiernam dedit. Super quam recognicionem 

nobil. Petrus Notarius procurator Vrsule memoriale posuit. | 

Q *253. [Idem] Ministerialis jak wyżej hoc est in centum yiginti mareis capitalis pecunie et 

ni. sexaginta mareis dampni nec non octoginta tribus mareis penarum jak wyżej. 

*254. Idem Ministerialis jak wyżej in centum mareis capitalis pecunie et quinquaginta 
mareis dampni nec non nonaginta tribus mareis penarum jak wyżej. 39 

*255. Posicio terminorum per Ministerialem Grodeez. Mathiam recogaitorum, | de c. 
mandato mfi. Raphaelis de laroslaw Cptei. Leopol. per gsura. Petrum Golambekde Zymnawoda ludicem S 
et Burgrabium castr. Leopol. ad diem terciam post Cptei. adventum in Leopolim. 

CIT. Acta Leopoli feria sexta antę f. s. Heduigis (11. Października 1465 r.) presentibus 
ibidem gsis. et nohil. doms. Petro Golamheh de Zymnawoda Burgrabio et ludice castr. Leopol. , 
lohanne Oleski/, Sigismundo Kalysschenshj, Masko Balaban, Fyethko de Ostalovicze, Nicolao Kris- 
sowsJci, lohanne 3Iyslatycssky et aliis circa premissa fidedignis. 

*256. Olesky •/. Chyleczsky. Nobil. lohannes Myslatyezsky procurator nobil. Hyhnath 
de Ohylczycze actorum alloąuebatur in termino faciali super gsum. lohannem Olesky, quia ipse super- 
eąuitando super prata ipsius Hyhnath ad Chylczyeze spectancia recepit fenum et in bona sua induxit, 
quod fenum Ministeriaiis Mathias Pyeczony circa kmethonem ipsius Olesky in bonis arestavit et est 
faeionatus , quo quidem Ministeriali paratus est edoeere et ultra, prout ius decreverit | [^j Olesky o. 
nobil. Sigismundus Kalysehensky dixit: domine Iudex, iste articulus non est castrensis sed terrestris, p.^ 
dignemini hanc causam cum pena remittere ad ius terrestre. Doms. Iudex cum suis assesoribus pre- 
habito consilio ipsam causam reraisit cum pena trium marcar. parti et iudieio totidem ad ius terrestre. 

*25I. Kalyssehensky •/• Fyethko. Nobil. Fyethko Lopatycz de Ostalovicze pro nobili 
Hyhnath de Chylczyeze fideiussit tres marcas pene in manus nobil. Sigismundi Kalyssehensky, quas 
Hyhnath ad instanciam gsi. dom. lohannis Olesky suceumbuerat et easdem Fyethko Sigismundo in 
quatuor septimanis solvere est obligatiis. 

CIII. Quinta feria prox. post f. s. Heduigis (13. Października 1465 r.) presentibus ibidem 
mfis., gsis. et nobil. doms. Dobeslao ZyrawsTcy Cstlo Fremisl., Raphaele de laroslaw Cpfo., Petro 
de Brancse ludice terrestri, lohanne Chodorowsky Subdfro., lohanne Lyssakotosky Yicecpto. , Petro 
Golambek de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopol. , lohanne Cola Succam. Halic., 
Paulo Burzynsky, lohanne Myslatyezsky, Petro Zaklica de Pyotrasschowka et aliis fidedignis circa 
premissa testibus. 

*258. Vrsula •/• Zupparii. | Nobil. Petrus Notarius procurator honeste Vrsule relicte C. 
olim fam. lohan Werber civis Cracou. actricis attemptavit terminum facialem super nobil. lulianum^ 
de Yalateriis et Aynolphum de Florenciis Zupparios Drohobicz. et Theolonatores Leopol. et Grodeez. 
pro secunda repercussione intromissionis in theoloneum Grodeez. et in zuppam Drohobicz. in prelu- 
cratis Yrsule hoc est in centum marcis capit. pecunie et quinquaginta darapni nee non in nonaginta 
tribus marcis penarum , qui lulianus et Aynolphus per Mini." er. tonsum Scziriezensem lohannem ad 
ius proclamati non paruerunt. Petrus ipsos in pena, prout ius decreverit, condempnavit. ludicium de- 
crevit tres marcas pene occasione secunde intromissionis repercussionis et iudieio totidem et Mini- 
sterialem ad terciam intromissionem Vrsule addidit. 

*259. Idem. | Petrus Notarius jak toyżej in centum viginti marcis capitalis pecunie et c. 
sexaginta marcis dampni, nec non in octoginta quinque marcis penarum jak wyżij. 278 

*260. Idem. Petrus Notarius jak wyż^j \ in ducentis sexag. capitalis pecunie et centum c, 
sexag, dampni nee non sexaginta marcis minus tribus penarum jak wyżej. 279 

CIV. Feria sexta prox. post f. s. Heduigis (18 Października 1465 r.) presentibus ibidem 
mfo., gsis. et nobilib. doms. Raphaele de laroslaw Cpto., lurgi Strumilo Succam., loJuinne Chodo- 
rowsky Subdfro., lohanne Lyssakowsky Yicecpto., Petro Golambek de Zymnawoda Burgrabio et 
ludice castri Leopol., Petro Zaklica de Pyotrasschowka, Thoma Ossyeczkowsky, lohanne Myslatyez- 
sky et aliis fidedignis. | 

*261. Branyeczsky /. Sigismundus. Nobil. Sigismundus de Kalyssehany ad presen- C. 
ciam Capitanei conąuestus est, quomodo gsus. Petrus de Brancze Iudex terr. Leopol. in pretorio 280 
Leopol. sibi Sigismundo diffidasset asserens ipsum percuttere vel inierlicere. Capts. penam val!atam 
8exingentarum marcar. vallavit medium pene pro Regia Maiestate, medium autem pro parte tenente. 
Sed quia Sigismundus in terra ista non est possessionatus, ergo pro ipso nobil, Christoferus de Lu- 
bynye racione pene vallate fideiussit. 40 

CV. Sdbhato prox. • post f. s. Heduigis (19. Października 1465 r.) preseniibus ibidem 

mfis., gsis. et nobil. doms- Dobeslao de Zyrawicza Cstlo. Premisl., Eaphaele de laroslaw Cpło., 

Petro de Brancze ludice, lohanne de Wyssohye Subiudice ierrestribus, loJianne Lyssakowshy Vice- 

cpio., Petro Golambeh de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopolbus., lohanne HermanowsJcy 

Tribuno TrebowL, Paulo Burzynsky, Nicolao Zubrsky, Stanislao Stachira de Srol-y, Petro ZaJclica 

de Pyotrasschotuka , Iwaskone de Corlanowicze et aliis testibus fidedignis ąuampluribus circa 

premissa. \ (z. p.) 

c. *262. Czornberg •/• Christoferus. Gsus. doms. lohannes Chodorowsky de Brzosdow- 

2g2 cze Subdfr. Leopol. fideiussit sexingentos flor. Yng. cum quinquaginta flor. Yngar. iu manus gsi. dom. 

Nicolai Czornberg civis Leopol. pro nobili Christofero de Sancto Eomulo Italico, herede in Lubynye. 

Quos florenos sexingentos cum quiquaginta Chodorowsky tanquam principalis debitor alias yako gysty 

dlusznyk a f. s. Michaelis prox. infra unum annum sokere est obligatus hic Leopoli coram iudicio 

C. terr. Intromissio in villas in distr. Leopol. Kuropathnyky, Czenyow et Budilow. | Hanc inscripcionem 

™' in librum terr. Leopol. ad primos terminos partie. prox. post f. Nativit. Domini nunc ventur. inducere 

tenebitur sub yadio mille marcar. Si sexingentos quinquaginta flor. non soWeret aut intromissionem 

non daret, estunc totidem vadii succumbet | (s. p.) 

G. *263. Chodorowsky. •/• Christoferus. Gsus. Christoferus de Sancto Romulo Italieus 

J3I lanuensjs, heres de Lubynye tenetur gsis. doms. lohanni Chodorowsky Subdfro. et lohanni de Wys- 

sokye Subiudiei Leopol, racione caucionis fideiussorie erga famos. Nicolaum Czornberg ciyem Leopol. 

sexingentos quinquaginta flor. Vng. solrere a f. s. Bartholomei Apli. prox. per unum annum sub 

c. intromissione in villas Parvam Lubynye et partem Byelik unacum molendino, | tabernis, kmetho- 

S~nibus, sedicionibus, recepcione boum, obmortualibus [alias] iczyrzady , spowoloiosczysno,, yzo- 

d[\x\marsczysnamy ac etiam in alias villas , quas inposterum habuerit videlicet in Sczuczenossy ae 

alias et in piscinam magnam in fluvio Wrzessycza iaeentem, super que nobil. Elizabeth de Pyrschny- 

cza consors sua consensit. Et iam in primo termino lohannes Chodorowsky Subdfr. et lohannes de 

Wyssokye et Nicolaus de Stradow in toto suo lucro et dampno condempnare potentes erunt. Et si 

infra istud tempus alique debita Christoferus superlucratus fuisset, ipsi lohannes Chodorowsky et 

lohannes de Wyssokye , Nicolaus de Stradow antę terminum descriptum potentes erunt id debitum 

arestare usque in sexingentos quinquaginta flor. Vng. et simih modo de mereanciis. Elizabeth con- 

c. sensit. | Et dominus frater suus consensit. Nicolaus de Stradow fideiussit predictis Chodorowsky et de 

2g^ Wyssokye pro Christofero, quod hanc inscripcionem tenere debet. Si non compleret, extunc ipsi 

domini potentes erunt in ipsius Stradowsky bona Glinnyk Polskye et Dobrnj^ iii distr. Byeczensi in 

c. sexaginta quinquaginta florenis se intromittere. | Etiam doms. lohannes Subiudex antefatus lohanni 

2gg Chodorowsky est obligatus taliter, quod dum famos. Nicolaus Czornberg racione caucionis fideiussorie 

occasione tricentorum et viginti quinque flor. in bona ipsius lohannis Chodorowsky inequitaret, extunc 

Chodorowsky potens erłt inequitare in bonis lohannis Wyssoczsky, hoc est in viilas Grz^nda et Glyn- 

sko in distr. Leopol. usque ad eiolucionem tricentorum et viginti quinque flor. Has recogniciones 

c. debent introducere in librum terr. Leopol. ad terminos part. prox. post f. Nativit. Dom. | sub vadio 

2gy mille marcar. 

*264. Chodorowsky •/• Elizabeth. Gsa. Elizabeth consors gsi. dom. Christoferi de 
Lubynye vendidit horreum suum in Lubynye gso. dom. lohanni Chodorowsky Subdfro. Leopol. quem- 
libet aceryum unum penes reliqum computando per quinque mareas. Memoriale. 

*265. Czornberg •/• Christoferus. Gsus. Christoferus de Sancto Eomulo alias heres 
de Lubynye literas omnes, quascunque super gsum. lohannem Czornberg pie memorie occasione 
debitorum habuit, in manus gsi. dom. Nicolai Czornberg eiyis Leopol. fratris lohannis germani restituit 
et registra, que eciam habuit super eundem lohannem, unacum dictis literis mortifieavit. | 
C. *266. Czornberg •/• Christoferus. Gsus. doms. Nicolaus de Czornberg ci vis Leopol. 

290 recognovit . quia ei gsus. Christoferus de Sancto Eomulo alias heres de Lubynye solvit pro omnibus 
debiiis, que fratri suo olim gso. lohanni Czornberg civi Leopol. idem Christoferus tenebatur. 41 

*26'S', Branyeczsky •/. Christoferus Nobil, Christoferus de Lubynye gsum. Petrum 
de Brancze ludicem terr. Leopol. de termino , quem ipse Christoferus sibi per proeuratorem suum 
nobil. Sigismundum de Kalysschany in iure Eegali pro octingentis triginta tribus florenis Yngar. a^ 
presenciam Eegie Maiest. ad diem terciam post ingressum Sue Maiest, ia Leopolim per Ministerialem 

Mathiam Pyeezony dederat, liberę emisit et hoc decretum, | quod ipse Iudex in iu et super O. 

causa inter ipsum C[hristoferum] et Nicolaum Czornberg pro pro iusto suscepit. Et doms. 291 

Capitaneus debet dare inducere iu librum terr. Leopol. ad terminos partie. prox. Leopol. 

CVJ. Acta LeopoU feria sexta prox. post f. s. Martini (15. Listopada 1465 r.) presen- 
łihus ibidem gsis. et nobil. doms. lohanne Lyssahowsicy Yicecpto., Petro Golambeh Burgrabio et 
ludice castri Leopolbus., lohanne Myslatyczski, Petro de Yoczechonicze, Petro de Dserzonow, Ma- 
thia Pyecsony et Nicolao Ministerialibus Leopol. et aliis fidedignis circa premissa. 

*268. Burza •/• Christoferus. Nobil. Petrus Notar. procurator famosi dom. Martiui 
Burza civis Leopol. actoris attemptavit terminum primum super gsum. Christoferum de Lubynye, qui 
Chistoferus non paruit. A quo nobil. Thomas Yetelsky nuncius simples hanc causam revocabat ad 
dom. Cptm. Leopol. mfum. dom. Eaphaelem de laroslaw. Petrus dixit : domina Iudex, hic ego coram 
yestra | [Caritate] inseripcionem ipsius Christoferi pono, qua est rescriptus ab excepeione ad dom. O. 
Cptm., [idcirco] terminum asto et ipsum pro octodecim marcis capitalis pecunie et pro totidem dampni292 
condempno. ludicium vero lucrum octodecim marcar. capitalis pecunie cum pena trium marcar. ipsi 
Burze et iudieio etiam tantum in Christofero decrevit et memoriale reeepit. Super dampnum autem 
exinde secutum octodecim marcar. iudicium decrevit Burze iurare. Ci ta ci o. Eaphael de laroslaw 
Cpts. Leopol. tibi gso. Christofero heredi de Lubynye mandamus, quatenu8 feria sexta prox. 
LeopoU compareas ad instanciam fam. Martini Burza civis Leopol. , quia tu obligatus est ipsi Martino 
Burza octodecim marcas ad f. s. Martini prox. preteritum solvere. Si autem | non solveris, extunc in '^• 
crastino obligatus es totidem dampni succumbere dampnum in pecuniam capital. eonvertendo. Datum293 
Leopoli feria quarta prox. post f. s. Martini anno Dom. millesimo ąuadringentesimo sexagesimo quinto 
(13. Listopada 1465 r.). 

CVjr. Acta sabbato ipso die b. Andree Apli. glor. (30. Listopada 1465 r.) presentibus 
ibidem venerabili, gsis. et nobil. doms. Petro Golambek de Zammechow Notario Eegie Maiestatis 
necnon Canonico , Petro Golambek de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri , lohanne Cho- 
dorowscy Subdfro. Leopolbus., lurashone Frederici de Leopoli, Nicolao Wnuczek, Sigismundo Ka- 
lysschensky, Stanislao Podsosnowsky, lohanne Czyran de Syemyonowka, lacobo de lathwyagy et 
aliis fidedignis. 

*269. Cuncza •/. Golo górska. Gsa. dom. Elizabeth heres de Gologori a gso. dom. Cun- 
rado alias Cuncza Tribuno Halic. necnon cive Leopol. ducentas sexaginta marcas | de pecuniis ipsius^ 
domine Elizabeth patris videlicet olim mfi. dom. Nicolai de Golegori Cstli. Halie. reeepit, que pecunie 294 
per mfum. dom. Andream Odrow^nsch de Sprowa Pltm. et Cptm. terre Eussie glem. felicis memorie 
de pretorio Leopol. sibi Cuncze ad reservandum extradite fuerunt. 

*270. Cuncza •/• Wnuczek. Gsus. Nicolaus Wnuczek Tenutar. de Bobrka tenetur debiti 
centum viginti marcas gso. dom. Cunrado alias Cuncza de Wrathislauia Tribuno Halic. necnon eivi 
Leopol., quas ad f. s. Michaelis prox. solvere hic Leopoli in pretorio est obligatus sub intromissione 
in Antiquam Bobrka a villa Strzalky iacentem ad opidum Bobrka in distr. Leopol. situatum et in 
theoloneum in opido Bobrka. | Quos proventus Cuncza de Antiąua Bobrka et theoloneo recipiat pro^-^™- 
sua utilitate | recipiat, nichilominus dicti proventus ad racionem centum viginti marcar. reponi non^,j™- 
vi[rf]ebuntur. Pertranssitoriis autem alias śprzemytamy ipse Cuncza cum ipso Nicolao uti per medium 
debebunt, interposita tamen tali condicione, quod ipse Nicolaus ad recipiendum pertransitoria familiam 
suam unacum ipsius Cuncze mittere tenebitur, Hanc inseripcionem in librum terr. Leopol. ad terminos 
partie. prox. celebrandos inducere est obligatus Nicolaus sub vadio centum viginti marcar. j Si Nicolaus c. 

a 297 42 unacum fratribus suis de Bbbrka et de villis ad Bobrkam pertinentibus eiemeretur, extuac ipsi 
Cuncza supradescriptam summam repoaere tenebitur. Memoriale. | TERMINI CASTRENSES 

1466. 

C- CVIII. [Ferjm secunda ipso die Epi\ii.xńe a]wwo Domini etc. LXVI. (6. Stycznia 

298 1466 r.) [presentibus] ibidem gsis. nóbilibusąue lohanne [hysz2iko]wszhy Yicecpło. Leopol., Pełro 
[Golamb]e^ de Zymnawoda JBurgrabio et [ludiee] castr. Leopol., lohanne Mysla\iy']czhy, lohanne 
de Sossnycsa et aliis ąuampluribus fidedignis. 

*2II. Michael •/. Olyeszky. Nobil. Nicolaus Notarius gsi. dom. Michaelis de laszlo- 
yyeez Cpti. Ceruonogrod. procurator attentabat primum terminum saper nobil. lohannem Olyeszky 
pro dimidio altero cento marc. Nobil. lohaanes familiaris nobil. lohannis de Olyeszko reposuit 
simplici infirmitate. 

CI2C. Acta feria sexła infra octatas Epifaniarum Domini anno Eiusdem millesimo 
ąuadńngentesimo sexagesimo sexto (10. Stycznia 1466 r.) presentibus ibidem nobil. Pełro Oolabek 
de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopol., Georgio de Szmygrod, lohanne Dobocsky, Petro 
de Chopytowa et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*212. lacobus Minister, dedit terminum facialem laborioso Michaeli de Sarnik et cum eius 
coadiutoribus similibus pro eo, quia repercussit pignora in Yia libera Kegali. Non paruerunt. Nobil. 
Petrus ex parte venerab. Petri Gołąbek ex actoris fumalium eondempnat eum in pena repercussionis. 
*2'I3. Ministerialis idem dedit terminum nobili Nicolao Wnuczek per Officialem ipsius 
Nicolaum pro repercussione pignoris, qui Officialis pignus repercussit Ministeriali in exaccione fuma- 
lium. A quo Wnuczek Mathias familiaris reposuit simplici infirmitate. Nobil. Petrus | jaJc toyżej. 
C. ex. Acta sunt Leopoli feria sexła infra octavas s. Agnetis anno Domini millesimo 

^■ąuadringentesimo sexagesimo sexto (24. Stycznia 1466 r.) presentibus ibidem gsis. nobil. lohanne 
LyssaJcowszky Yicecpło., Petro Gołąbek de Zymnawoda Burgrabio eł ludice castri Leopolbus., 
Sigismundo Calischenszky, Petro de Yocyechowycze, Petro de Dzyereanow et aliis ąuampluribus 
fidedignis circa premissa etc. 

*23'4. Michael •/• Katberina. Gsus. doms. Michael de laszlowycz Cpts. Ozirwonogrod. 
fideiussit pro gsa. dom. Elizabeth Gologorszka centum marcas in manus gse. dom. Katherine contho- 
ralis gsi. dom. Andree Syenynszki sororis germane domine Elizabeth Gologorszka soWere a f. Nativit. 
Chri. prox. super aliud f. Nativit Chri. et hoc post divisionem sororum videUcet Elisabeth de Gologori 
et Eatherine consortis dom. Andree ad partem sortis dirise additas. Yadium totidem in capitalem 
pecuniam convertendo alias wysły dług obraczayacz. \ 
O. C^I. Acta Leopoli feria sexta prox. antę f. Purificationis Marie anno Domini millesimo 

OO^CCCC sexagesimo sexło (31. Stycznia 1466 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. lohanne Lysza- 
kowszky Yicecpło., Petro Gołąbek de Zymnaiooda Burgrabio eł ludice castri Leopol., lohanne 
My siały czszky, Petro Yocyechowszky^ lohanne et Luca de Pruszy et aliis ąuampluribus fidedignis 
circa premissa etc. 

*2T5. Bohdan •/• Katherena. Circumspect. Bohdan kotlarz de suburbio castri Leopol. 

Q Tendidit domum in suburbio castri Leop. pro tredecim marcis gse. dom. Katherene vidue consorti 

ni. olim nobil. dom. Andree Bylyne de Rzepnow et quia iam recepit | circa Katherenam octo ma[rcas, 

ąuas] obligatus est dare super f. Purificationis Marie [a prox.] venturo per decursum vnius [anjni. 43 

Si non daret , tune Katherena debet addere prefato Bohdan ad prescriptas octo marcas quinque 
marcas et domum predictam debet possidere iuxta priyilegium eius capitale, quod privilegium ipse 
Bohdan submisit se reponere hic in domo domini Hernasch civis Leopol. in manus domine Katherene. 
Et si Bohdan octo marcas solvet, extunc Katherena consentit priyilegium prefatum dare in manus 
Bohdan. Et si Bohdan non poneret priyilegium, extunc omnino domum perderet, Bohdan se submisit C. 
Katherene unam marcam annuatim a domo predicta persolyere. Bohdan | quinque marcas a [Kałhe]ren&^z 

recipere debebit bobus, frumentis, dibus et aliis pecoribus iuxta tasam civitatis capitalis yidelicet 

Leopolis yel alterius. 

*216. Petrus Kanalicz et Nicolaus Kanalicz fratres patrueles germani recognoverunt, quia 
nnus alterum potentem fecit debitum, quod ipsis doms. Swynka tenetur, recipere et de libro terrestri delere. 

*2J7. Margaretha •/• Detricus. Mathias Pyeczony Minister, recognoyit, quomodo gsus. 
doms. Detricus de laszlowyecz Cpts. Camenec. cum centum yiginti equis yiolenter inequitavit super 
bona gse. Margarethe de Croszna hoc est super dotem alias na wyano et super dotalicium alias 
na poszak et eam expulit et ei alodia tritulavit, cameras et cistas repercussit et eyertit, scrophas de 
curia pupulit. Croszyenszka memoriale posuit. 

OXII. Acta Leopoli feria sexta ipso die Yalenłini anno Domini millesimo ąuadringen- 
tesimo sexagesimo sexto (14. Lutego 1466 r.) presentihus ibidem gsis. nohilibusąue lohanne Lysaa- 
Tiowszhy Yicecpto., Petro Gol&bek de Zymnavoda ludice, Fetro de Brancse ludice ter. Leopolbus., 
lohanne Rycerz, Derslao de Camyonepolye, Petro de Yocyechowycze et aliis ąuampluribus fidedignis 
circa premissa. \ 

*2?8. Michael et Wnuczek. lanuschek [Minister. recognovit], quomodo arestavit o. 
nobil. Nicolaum Wnucz[ei in bonis] hereditariis ville Przedmyeseye Sztrzel[c«e] et dedit ei terminumsoa 
facialem cum suis i;orap[Ucibus et] familia sex balistis et equis ad ius cast. Leopol. Eciam recognoyit, 
quomodo ductus est per dom. Michaelem de [Strzelcze] in allodium alias gumna ad loca trium 
ar[6o]rum et ostendit ei stramina nowa protestando, quod esinde frumenta sunt recepta, qui Mini- 

sterialis scrutum sub straminibus manu recepit et ibi inyenit tr. . . . cies, quas ad iudicium 

attulit. Et ductus est per dom. Michaelem in sex domos kmethonum, in una monstrayit ei puliulas 
alias cadluby, in quibus mel erat et idem Ministerialis mel liniyit alias muszkat et comedit et in 
aliis domibus prefatus Ministerialis fassus est se yidisse scrophas , ordeum et farinam comende et 
cistam ibidem yacuam et in signum huius attulit oUam cum ceryolo alias sz v&,zci et melle. Et ho- 
mines clamayerunt , quod doms. Nicolaus Wnuczek non dedit yehiculum conspicere alias lyczowacz. 
Sed Ministerialis non est fassus aliquem yidisse circa premissa talia facere. Michael memoriale 
posuit. — Et cum doms. Nicolaus omnia ad ius adduxit, cum quibus ei terminus facialis est prefixus 
per Ministerialem, extunc Ministerialis recognoyit illa esse, que fuerant in loco, ubi ipsis terminus 
est asignatus. — Doms. Michael querelam posuit. Wnuczek petiyit dom. Viceeptm. et ludicem castr. 
Leopol., ut sibi hunc terminum ad dom. Gptm. largirentur; terminus in septimana post Cptei. in 
Leopolim ingressum. | 

C2CIII. [Acta] Leopoli feria sexta pri[Aie] antę Invocavit anno Domini [m\\\]esimo o. 
CCCC sexagesimo sexto (21. Lutego 1466 r.) presenłibus ibidem gsis. et nobil. lohanne Lysza-^ol 
TcowszTcy [Vieeca]2>to. necnon Petro Gołąbek de Zymnauo[da.] Burgrabio et ludice castri [Leopol]6MS., 
lohanne Hermanowszky Voyszki [T!reho]wlyensi, lohanne Ryczers, lohanne Mys3la[ty(iz]szky, Petro 
cle Yocyechowycze et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*2'29. Michael et Wnuczek. Mathias Pyeczony Minister, tonsus, qui fuit datns ad 
prosequendum et faciendum alias nalyczowanye et ad terminum prestandum nobili Michaeli de 
Strzelcze, recognoyit, quia yidit in alodio dom. Michaelis alias wgumnye, quomodo receperunt noyem 
arthonios tritici alias dzewyacz szłogow pschenycze et duas arthiras scruti alias dtvye sztyrcze proszą 
et in alodiis kmethonum undecim arthonios cum medio eciam tritici. Et idem Ministerialis cueurit 
post faciem publieam alias za yavnym lyczyem et arestayit ipsum triticum in alodiis domini Wnuczek 44 

et domini Cebrowszky lursehe et huius faeie in signum atulit duos manipululos tritici alias dwa 
ssnophy pssenycse; et Ministerialis vidit dom. Katherinam uxorem dom. Michaelis habere unum vulnus 

lividum alias st/ndi rana sibi per dom. Wnuczek illatam alias dand cornu belliste alias 

rylyem. Et eciam Ministerialis vidit, ąuomodo pellicium et palium super domina prefata est persa- 
gittatum et super huius rei evidentiam Ministerialis atulit duo tela alias schypy et unam sagittam 
alias vydlycm et unam sagittam manuałem alias r&csna, Et vidit in curia Michaelis ąuatuordecim 
apistra alias vlye, ex quibus apes fuerunt erapte alias vydartliy et unam cistam distinctam et concu- 
sam, cuius in signum unam seram attulit aniehilatam. Et Ministerialis dedit terminum faeialem 
domino Wnuczek et lursche cum tritico, scruto et aliis super feriam sextam prox. antę Invocavit 

jjf ad ius castr. Leopol. per fratrem ipsius indivisum. Qui frater fassus est, quod sine consensu ( [sm]o 

305predicta frumenta in alodium sunt conducta. 

*280. Michael ■/• Wnuczek. Doms. Michael de [SJtrzelice attentavit terminum faeialem 
super dom. Nicolaum Wnuczek sibi super feriam sextam prox. antę Invoeavit per Ministerialem 
prefixum. Quem Wnuczek Ministerialis ad ius proclamavit. Wnuczek dixit : domine Iudex, quis me 
clamat. Iudex disit: domine Nicolae, reąuiratis Ministerialem, quis te clamat. Ministerialis retulit: 
ego clamavi te a dom. Michaele sicut tibi terminus facialis est prefixus. Et cum hoc Wnuczek 
a iure recessit. Et Michael condempnavit dom. Wnuczek in novem arthomis tritici in valore quinqua- 
ginta marear. et in arthiris scruti in valore quinque marcar. et in vulneribus domine ipsius sieut ius 
decreverit et memoriale posuit, quod iudicium recepit. Et veniens iterum doms. Wnuczek cum 
dom. Petro de Brancze ludice terr., cui causam suam coram iudicio resiguavit. Qui Petrus de 
Brancze dixit : domine Iudex , non recipiatis memoriale nec in librum inscribere faciatis , quia Wnu- 
czek vult causam istam retorquere alias odeprrsecz et contra eam agere, quam causam et condempna- 
cionem petimus fcre ad dom. Gptm. transponendam. Iudex ad dom. Cptm. super diem crastinam 
reposuit. Similiter alios terminos, quos habent, inter se reposuit. ( 

C. CJl^IV. [Acta] Leopoli sdbhato prox. anłc Invocavit anno Dom. millesimo ąuadringen- 

QQQtesimo sezagesimo sexto (22. Lutego 1466 r.) [presentibus] ibidem rdis., mfis., gsis., nobil. que Gregorio 
Archepo. Leopol. necnon Eaphaele de laroslaw Cpło., Georgio Strumilone Succam., lohanne lacsy- 
mirszJcy Dfro., lohanne Chodorotossky Subdfro., lohanne Lyssakowszky Yicecpło., Petro Gołąbek 
de [ZymnajModa Burgrabio et ludice castri Leopolbus. et aliis guampluribus fidedigns circa 
premissa. 

*281. Michael et Wnuczek reposicio terminorum vigore Eegio et ludicii ad feriam 3»™ 
pros. post f. Mathie Apli. 

*282, Michael et Wnuczek. Nobil. Michael de Strzelicze conquestus est super nobil, 
doms. Nicolaum Wnuczek Tenutarium in Bobrka et lurscham de Zabokruky, quomodo ipsi Michaeli 
diffidantes alias othpowy&daydcz sibi minas inflixeruut alias grozyli mv ipsum percuttere et interi- 
mere cupientes. Doms. Eaphael de laroslaw Cpts. Leopol. penam yellatam alias zaclath mille marcar. 
inter ipsos vallavit. 

*283. lacobus Minister. recognovit, quomodo cum missus fuerat ad pignorandum ad dom. 

Wnuczkowa in Sarnky pro eo, quia robora pro edificacione castri superioris non conduxerunt et ibi 

pignora repercusserunt, pro qua repereussione ipse domine per ipsius thyvonem dedit terminum 

Q super diem sabbatum prox. antę Iavoca?it ad ius castr. Leopol. Et ibi per | Ministerialem ad ius est 

nn. proclamata, que non paruit. Gsus. Lyszakowszky Yicecpts. Leopol. condempnavit ipsam in pena 
repercusionis Xliii marcarum. 

*284. lacobus Minister. reeognovit. , ąuomodo cum ad pignorandum in villam Lupscha dom. 
lohannis Cebrowszky missus fuerat jak wyżej. 

*285. lacobus Minister. recognovit, ąuomodo cum ad pignorandum in villam dom. lursche 
Zabokruky dictam missus fuerat pro eo, quia apparamenta alias naczynye pro edifficacione castri 
superioris non conduxerunt et pignora repercuserunt, pro qua repercusione Ministerialis terminum jak wyżej. 45 

CXV. Acta LeopoU feria łercia prox. anie dom. Reminiscere anno Dom. millesimo 
quadringentesimo sezagesimo sexto (25. Lutego 1466 r.) presenłibus ibidem mfis., gsis., nobilibusąue 
Maphaele de laroslaw Cpto. Leopol. necnon lohanne Cola de Dalyeyoio Succam. \ Halic, Nicolao o. 
Romanowssky Suppinc, lohanne Lyseakowszky Yicecpto., Petro Gołąbek de Zymnauoda Burgr.^^ 
et ludice castri Leopolbus., Nicolao Ounieroąue de Syenyava, lohanne Hermanowszhj Tribuno 
Trehoicl., Słanislao laricsowszky et aliis ąuampluribus fldedignis circa premissa. 

*286. Michael /. Wnuczek. Nobil. Miehael de Strzelicze attentavit terminum facialem 
super dom. Nicolaum Wnuczek Tenutarium de Bobrka per dom. Cptm. super diem hodiernam ad 
presenciam suam transpositum, qui Wnuczek non paruit et Michael dixit : domine ludes, ex quo doms. 
Nicolaus Wnuczek nec per se nec per procuratorem suum paruit nee faciem posuit, ego ipsum con- 
dempno in undeeim arthomis tritici et in repercusione domus , quia ipse doms. Wnuczek Tenutarius 
de Bobrka superveniens domum meam violenter in quinquaginta sibi similibus et totidem posterioribus 
equitibus repercusit alias roszbyl domum meam et concussit cistam, in qua margarithe, lapides 
preciosi et vestimenta sunt recepta et pro vulneribus domine mee per eundem Wnuczek sibi illatis et 
pro quatuordecim apistribus apum alias vlow , de quibus apes sunt erapte in valore quadringentarum 
marc. et totidem dampni nec non penis a sibi similibus per tres marcas, a posterioribus per unam 
marcam pro capite et pro parte totidem. Memoriale iudicium recepit et lucrum sibi adiudicavit. 

*28'7. Michael et lurscha. Nobil. Michael de Strzelycze attentavit terminum facialem 
super nobil. lurscham Cebrowszky de | Zabokruky per dom. Cptm. jak wyżej ego ipsum condempno o. 
in duobus arthomis tritici in valore vigiQti marcar. et in tribus truncis tritici in valore triuno fertonum ™- 
et totidem dampni et in penis per eundem comissis. Iudicium lucrum sibi adiudicavit. (s. p.) 

C2^VI. Acta LeopoU feria sexta prox. antę Reminiscere anno Domini millesimo ąuadrin- 
gentesimo sexagesimo sexto (28. Lutego 1466 r.) presentibus ibidem gsis. nobil.ąue Petro Gołąbek 
de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopol., lohanne Hermanowszky Tribuno Trebowl., 
lohanne Myslatyczky, lohanne Ricere, Petro de Yocyechowyecze et aliis ąuampluribus fidedignis 
circa premissa. 

*288. Olyeszky '/. Horusz Bohdan. Mathias Pyeczony Minist. tonsus, qui fuit datus 
dom. Dobeslao Olyeszky ad faciendum alias na lyczowanye et ad terminum prestandum alias na rok 
danye provido Horzusz Bohdan Armeno pro eo, quia ipse transgressus est theoloneum alias kolowrotne 
mytho transiens per viam stratam de Brathslaw versus Leopolim et ibi Ministerialis faciavit alias 
lyczowal et terminum facialem sibi super diem hodiernam prefiiit. | 

*289. Olyeszky •/. Horuszek Bohdan. Nobil. Sigismundus de Kalyschany proeuratoro. 
dom. Dobeslai Olyeszky actoris attemptavit terminum facialem super provid. Horuszek Bohdan Armenum-™- 
sicut ipsum Ministerialis faciavit et terminum sibi super diem hodiernam prefixit. Qui non paruit 
et Sigismundus condempaavit dictum Armenum in quatuor curribus piscium et cum bobus theoloneum 
pertransitis in valore quadraginta sexagenar. et totidem dampni. Iudicium lucrum sibi adiudica?it. 

CX.'V1X. Acta LeopoU die sabato prox. antę Reminiscere anno Domini millesimo ąuadrin- 
genłesimo sexagesimo sexto (1. Marca 1466 r.) presentibus ibidem gsis. nobil.ąue Petro Gołąbek 
de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopol., Nicolao de Koszmyn, Luca de Pruazy et aliis 
guampluriibus fidedignis circa premissa. 

*290. Oleszky •/• Horusek Bohdan. Nobil. Sigismundus de Kalyschany proeurator 
dom. Dobeslai Oleszky aloquebatnr super termino concitatorio super prudentem Horuszek Bohdan 
Armenum ad solvendum trangresionem theolonei alias przemythy sicut super eodem iure superlu- 
cratus est videlicet quatuor currus | piscium et cum bobus in yalore quiquaginta sexag. et totidem q 
dampni. Qui non paruit et Sigismundus condempnavit eum in superlucratis et affectavit Ministerialem HL 
ad pignorandum in bonis ipsius, que sunt per Ministerialem interdicta alias sapowyedzyane in circulo 
Leopol. Et addimus Minist. lauusium. 46 

CIKT^ITI. Acta Leopoli feria sexła prox. antę Letare anno Domini milUsimo ąuadrin- 
gentesimo sexagesimo sexto (14. Marca 1466 r.) presentibus ibidem gsis., nohil.ąue Petro Golobeh 
de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopol., Nicolao Cuncza Tribuno Halic., lohanne 
HermanowssJcy Tribuno Trebowl., lohanne Zumbrsssky, lohanne My siaty Gzsshy, Thomkone de Yolya 
ac aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*291. Eecognicio Ministerialis Mathie Pyeczony, quia a dom. Nicolao Kleyn in villa 

Belzyecz posuit cittacionem et concittacionem super nobil. Petrum et lohannem de Zaczkowycze 

heredes de Belzyecz. | 

c. *292. [Kl]eyn ■/. Belzyeczszczy. Nobil. lohannes Hermanowszky Tribunus Trebowl. 

^ parte nobilis Nicolai Cleyn de Bapschynczani atemptavit in termino concitatorio a nobil. Petro et 

lohanne heredibus de Belzyecz solucionem quinquaginta marc. ąuiditatis et vadium eentum marc. et 

trium marc. pene. Non paruerunt et Hermanowszky ipsos in toto isto et in dampno quinquaginta 

mar. "condempnavit et iudicium Ministerialem ad primam intromissionem ipsi Kleyn in Belzyecz 

addidit, Concitacio. Eaphael de laroslaw Cpts. Leopol. vobis nobil. Petro et lohanni Żakowskim 

o. fratribus germanis indiyisis heredibus de Belzyecz | mandamus, quatenus feria sexta pros. antę 

m. Letare compareatis ad instanciam nobil. Nicolai Cleyn heredis de Bapschycze, qui vos concitat ad 

soWendum quinquaginta marcas quiditatis et eentum vadii, pro quibus vos in termino primo tanquam 

peremtorio iudicialiter condempnavit et iudicium sibi deerevit. Et eciam vos concitat ad audiendum 

łuramentum pro dampno quinquaginta mar. item ad solvendum penam trium marcar. Datum Leopoli 

feria quarta prox. antę domin. Quadragesime Oculi anno Domini millesimo quadringentesłmo sexage- 

słmo sexto. (5. Marca 1466 r.). 

*293. Cleyn •/• Belzyecczszczy. Nobil. lohannes Hermanowszky procurator nobil. 

Nicolai Cleyn atemptavit terminum primum ab actore super nobil. Petrum et lohannem Zakowszcy 

fratres germanos et indivisos heredes de Belzyecz et de Krzywe iusta inscripcionem ipsorum de libro 

C. terrestri Leopol. sibi Nicolao extraditam. Non paruerunt ; Hermanowszky | ipsos pro quinquaginta 

^marcis quiditatis, totidem dampni, eentum marcis vadii condempnavit ; iudicium admisit lucrum 

quinqaaginta marc, eentum marc. vadii cum tribus marcis pene, super dampnum autem Nicolaus 

iurabit, ipsis Petro et lohanne ad audiendum iuramentum prius coneitatis. Cittacio. Eaphael 

de laroslaw Cpts. Leopol. vobis nobil. Petro et lohanrii Zaczkowszkym heredibus de Belzyecz fratribua 

germanis et indivisis mandamus, quatenus feria sexta pros. antę Letare compareatis ad instanciam 

nobil. Nicolai Cleyn heredis de Bapschyncze pro eo, quia vos inscripsistis se debiti eentum marcas- 

debiti, de quibus eentum ad f. Circumcis. Dom. prox. preteritum quinquaginta marcas inscripsistis 

solyere Nicolao sub yadio eentum marc. et intromissione in medietatem yille Belzyecz site a Gologori 

c. et a Chylczycze. | Si non daretis, vos inscripsistis in primo termino in iure castr. Leopol. [parere] 

III. et causam perdere, Nicolaum non evadendo ullo modo cum pena trium marc. parti et iudicio 

totidem. Datum Leopoli feria quarta prox. antę Oculi anno Dom. milles. quadring. sexagesimo sexto 

(5. Marca 1466 r.). 

ryyyy Acta Leopoli feria sexta prox. antę dom. Cuadrag. videlicet Domine Ne Longe 
anno Dom. milles. ąuadring. sexagesimo sexto (7. Marca 1465 r.) presentibus ibidem gsis. nobil- 
que lohanne LyszakotvssJcy Yicecpto. necnon Petro de Zymnawoda Burgrabio et ludice castr. 
Leopolbus., Nicolao de Czyrnyeyow, Petro de SpyJcloszy, Petro YocyechowssJcy , lohanne Pnyewszky 
et aliis quam pluribus fidedignis circa premissa. 
c. *294. Cleyn •/. Belzyeczszcy. | Minist. tonsus Leopol, Mathias Pyeczony de iure 

Hi-additus afFectavit habere primam intromissionem in villam Belzyecz circa nobil, Petrum et lohannem 
heredes de Belzyecz in perlucris nobil. Nicolai Cleyn prineipaliter quinquaginta marcis, in eentum 
mar. vadii, qui intromissionem repercusserunt. Minister, ipsis terminum facialem super feriam sextam 
prox. antę dom. Ne Longe dedit. Cleyn memoriale posuit et iudicium ad 2"° intromissionem Mini- 
sterialem addidit. 47 

*295. Minister. Mathias Pyeczony recognovit, quia coiicitavit nobil. Petrum et lohannem 
heredes de Belzyecz super diem hodiernam. Cleyu memoriale posuit. 

*296. Cleyn •/. Belzyeczszcy. Nobil. lohannes Hermanowszky Tribun. Trebowl. parte 
nobil. Nicolay Cleyn de Bapschineze attentavit in termino concittatorio a nobil. Petro et lohanne 
heredibus de Belzyecz solucionem quinquaginta marc. quidditatis, vadii centuin marę. et trium mar. 
pene. Qui | ad ius sunt proclamati et Hermanowszky eos condempnavit in isto toto et in dampno, O. 
quia iuramentum non aspexerunt. ludicium adiudicavit et Ministerialem ad primam intromissionem {0317 
Belzyecz addidit. Goncittacio. Eaphael de laroslaw Cpts. Leopol. vobis nobil, Petro et lohanni 
Zaczkowszczy fratribus germ. et indiv. heredibus de Belzyecz mandamus, quatenus feria sexta prox. 
antę domin. Domine Ne Longe compareatis, qui vos concittat jak wyżej w kondemnacie. | Datum Le- C. 
opoli feria secunda prox. antę f. Anuneiacionis Virginis anno Domini millesimo CCCO°LX sexto (,24.318 
Marca 1466 r.) 

CJC2H. Acta Leopoly feria sexta prox. antę domin. Conducius Phasce anno Domini 
milles. guadring. sezagesimo sexto (11. Kwietnia 1466 r) presentibus ibidem gsis. nohil.ąue lohanne 
CJiodorowszhy Subdfro. , lohanne Lyszakowszky Yicecpto. Leopolhus. , lohanne Hermanowszky 
Tribuno Trebowl., Petro Yocyechowszky , Cuncza Tribuno Halic. et aliis ąuampluribus fidedignis 
circa premissa. 

*29'7. lurek •/• Fredrych. Doms. lurascbek Predrych atentavit terminum super Alber- 
tum , quem sibi doms. lohannes Lyszakowszky Vicecpts. Leopol. super feriam sextam prox. antę 
dom. Conductus Pasce dedit, quem Albertum luraschek inculpaverat alias obvynyl pro rebus 
€t armis et eundem Albertum cum iuvamine dom. Yicecpti. detenuerat in supurbio castrensi 
Leopol. et ad castrum miserat. Hryczko dixit : dom. Yicecpte., iste familiaris est meus, pęto ipsum ad 
ius meum dari et cui culpabilis fuerit, cum eo iusticie compleraentum ministrabo. luraschek dixit: 
dom. Yicecpte., ego volo videre equm cum sella, que fuit super equo et kowal ad reservandum data 
fuit. Doms. Stachyra dixit: ego statuo istum equm et cum sella, quem super caucionem fideiussorialem 
.circa castrum receperam. luraschek dixit : ad equm nichil dicere habeo , sed ista sella non est mea, 
quia ego sellara meam faciavi alias lyczovalem et super hoc habeo Ministerialem. ] Hryczko dixit: ex^ 
quo eam faciavit, ut eam cum facie probet. luraschek dixit: dom. Ticecpte., ego nuUi me iuri subdo3l9 
nec querelam pono , usque erit hic mea sella , quam faciavi alias lyczowalem , sed hoc michi datę ad 
dom. Cptm. Doms. Yicecpts. dedit ad dom. Cptm. super diem terciam post Cptei. in Leopolim ingres- 
sum. Hryczko fideiussit pro famulo suo, quod ipsum debet statuere. 

Cyxr. Acta Leopoli feria tercia prox. post Conductum Pasce anno dom. milles. 
ąuadring. sexagesimo sexto (15. Kwietnia 1466 r.) presentibus ibidem gsis. nobil.ąue lohanne Lysza- 
kowszky Yicecpto., Petro Gołąbek de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopolbus., Sandivogio 
de Chomathi, Ywaschkone de Zawidowycse, lohanne de Pnyewa, Petro de Yocycechowycze et aliis 
ąuampluribus circa premissa. 

*298. Hermanowszky •/• Gologorszka. Minister, tonsus Leopol. Mathias Pyeczony 
fassus est, quia unam concittacionem super centum marcis quiditatis et tricentas vadii ex parte gsi. 
lohannis Hermanowszki Tribuni Trebowl, super gsam. dom. Elizabet heredem de Golegory in bonis 
eiusdem Elizabet Czarnuschowycze posuit. 

*299. Recognicio Ministerialis eiusdem, quia aliam concittacionem jaA wyżej. 

*300. Hermanowszky •/. Gologorszka. Nobil. Petrus Korius procurator gsi. lohannis 
Hermanowszky Tribuni Trebowl. actoris attemptayit in termino concittatorio a gsa. dom. Elizabet 
herede | de Gologory mfi. Nicolai Gologorszky [Castli.] Halic. pie memorie filia solucionem centum j^ 
marc. quiditati8 et tricentarum vadii cum inscripcione prefati Nicolai patris ipsius Elizabet. Que Eli- 820 
zabet non paruit nec solucionem facere curavit, Tautum ab ipsa Elizabet nobil. doms. Nicolaus 
Brzeczvch de Pyszdry civis Leopol., nuncius simplei, habens concittacionem eandem in manibus dixit: 
domine Iudex, pęto et affecto tanquam nuncius simplex ex parte dom. Elizabeth, ut hec causa per 48 

Caritatem Yestram ad dom. Cptm. Leopol. daretur. Petrus dixit : domine Iudex, interrogo ipsum dom. 
Nicolaum , cum est fassus se a dom. Elizabeth nuneium fore simplicem, si habet alium ordinem alias 
vrz(i,d ąnantum pertinet ad terminum concittatorium aa non, quia ego sibi tanąuam nuneio simpliei 
ąuantum ad ius spectat in nullo credere volo. Nicolaus respondit, se nullum alium ordinem habere 
tantum coneittaeionem. Petrus dixit : dum ipse Nicolaus Brzeezuch est nuncius simplex nullumąue 
ordinem alium, qui iuri spectaret, habet et dom. Elizabeth per simplicem suum nuneium prefatum 
lohannem Hermanowszky hic pro eadem solucione evadit et fatus Nicolaus Gologorszky pater ipsius 
Elizabeth se et suos successores inscripserat ipsum Hermanowszki nullo iure ewadere, prout hoe idem 
in inscripcione ipsius lacius continetur, quam inseripcionem hic pono. Ergo ego Pefrus procurator 
lohannis super ipsam Elizabet terminum concittatorium asto et ipsam condempno et memoriale pono. 
C- ludicium condempnacionem admisit et Ministerialem | ad primam intromissionem in villam ipsius Eli- 
g2izabeth dictam Yy^czey in centum marcar. ąuiditatis et tricentarum marc. vadii addidit. Eciam idem 
Petrus procurator alloąuebatur super BUzabet, ut audiret ab Hermanowszky iuramentum super dampnum 
centum marc. Que non paruit et Petrus ipsam pro eodem dampno condempnavit et iudieium admisit 
et Ministerialem ad concittandum ipsam Ehzabet pro eodem dampno addidit. Coneittacio. Kaphael 
de laroslaw Cpts. Leopol. tibi gse. Elizabeth heredi de Gologori et de Czarnuschowycze filie olim 
mfi. Nicolai Gologorszky Cstli. Halic, consorti vero gsi. Nicolai de Domahosczyszka mandamus, qua- 
tenus feria tereia prox. post. domin. Conductus Phasce compareas ad instanciam gsi. lohannis Her- 
manowszki Tribuni Trebowl. , qui te eoncittat ad solvendum centum marcas ąuiditatis racione non 
expedicionis consensus Regii super obligacionem ville Coszlow sibi Hermanowszky in manus per 
^- patrem tuum Nicolaum et per te ad tempus iam preteritum et tricentas | [marcas] vadii , pro quibus 
322 idem Eomanowszky per proeuratorem suum nobil. Paulnm [Pwjrzynszky in primo termino tanquam 
peremtorio in iure castr. Leopol. te condempnayit et iudieium admisit. Et eciam ad audiendum iura- 
mentum super dampnum. Datum Leopoli feria seeunda festi Pasce anno Domini milleśimo OCCC se- 
xagesimo sexto. (7. Kioietnia 1466 r.) 

*301. Hermanowszky •/• Elizabeth. NobiL Petrus Notarius procurator gsi. lohannis 

Hermanowszky Tribuni Trebowl. actoris attemptavit in termino concittatorio a gsa. dom. Elizabeth 

^ jak wyżej. | Coneittacio jak wyżej ad solvendum centum marcas ąuiditatis et hoe pro litera Regia, 

j28-s24per quam mfus. doms. Hriczko de Pomorzany PIts. Podolie pie memorie villam Coszlow tenuit racione 

non extradicionis literę eiusdem sibi Hermanowszky in manus per patrem tuum et per te ad tempus 

iam preteritum jaJc wyżej. \ 

C^IKII. Acta Leopoli feria sexta prox. post domin. Conductus Pasce anno Domini 

^ milleśimo ąuadringentesimo sexagesimo sexto (18. Kwietnia 1466 r.) presentihus ibidem gsis. nohiliąue 

825 lohanne Lyssahowszhy Yicecpto., Petro Gołąbek de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopolbus., 

lacobo de Crzywczycee, Petro de Voczychowycze, lohanne de Fnyewa et aliis ąuampluribus fidedignis 

circa premissa. 

*308. Prineeps Yasily •/• Nyemyerza. Illustris Princeps doms. Yaszyly de Lypowcze 
aloąuebatnr super nobil. Nyemyerza de Borschow. Dimithr Th y won ipsius Nyemyerza reponebat ter- 
minum primum; habent in duabus septim. 

*303. Nobil. lacobus de Krzywczycze recognovit, quomodo fuit receptus per illustr. Principes 
de Olschanycze ad yidendum et recognoseendum equm, ąuem illustr. Princeps doms. Yaszyly arestavit 
apud dom. Nyemyerza de Borschow, ąuem equm faciare non dedit, quem eciam equm ponere debuit 
cum intercessore alias ss zachoczcza, ąuem equm posuit et intercessorem non, quem eciam interces- 
sorera nominavit Psulum Clusz et eundem equm faciare non admisit violenter et ad aliam hereditatem 
ipsum reduxit. Yaszyly memoriale posuit, quod iudieium recepit. Qui equs signum habet in latere, 
aliud in posteriori parto alias navdzy, aliud in pede et sij^num Illustris Principis alias pydthno. 

C3C3C1II. Acta Leopoli feria seeunda prox. antę f. s. Georgii anno Domini mille- 
j^ sima CCCCLK" sexto \ (21. Kwietnia 1466 r.) [presentibus] ibidem gsis. nobiłibusgue lohanne 

826 49 

Z^s«o^o[wszky] Vicecpio., Pełro Gol&ibek de Zymnawoda JBurgrahio et ludice casłri Leopolhus., 
lohanne [Rei-]manowssJcy Tribuno Trebowl., Petro de [Y]ocycJwwtfCse , lohanne de Pnyewa et aliis 
ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*304. Terminum inter famosum Martinum Burza civem Leopol. actorem et gsum. Christo- 
forum de Lubyne nobilis Sigismundus de Calyszany procurator Christofori per duas septim. recepit 
ad concordandum. 

*305. Snyathyn-/. Czeremeschenszky. Petrus Notar. procurator providi Mathie 
Snyathyn civis Leopol. posuit ąuerelam super nobil. Andream dictum Bohandin et Allexandruin fra- 
tres germ. heredes de Czeremeschna. Nobil. Sigismundus procurator Andree et AIexandri dixit: 
domine Iudex, doms. Mathias Snyathyn dieit se tenere predictas curias in citacione contentas per 
unius anni decursum pacifice et ąuiete et iam ab octo annis in eadem possessione non est. Et statuta 
canunt, quod quicunque per decursum unius anni et sex sept. violenciam suiTert, merito non est per- 
amplius protegendum nec se ultra tueri potest. Petrus dixit: domine Iudex, ex quo ipsi Andreas et 
Alexander hic Mathiam Sznathyn preseripcione evadere Tolunt et pater ipsorum gsus. Olechno de 
Czeremeschna se rescripsit prenominatum Mathiam nullo iure evadere nec literis Eegalibus nec bello 
Thartharorum nec preseripcione et hic ipsum preseripcione evadere pretendunt filii ipsius post mortem 
patris ipsorum Olechno in prefatłs bonis manentes. Sigismundus dixit : domine Iudex , gsus. doms. 
Olechno de Czeremeschna pater Andree et Alexandri iuxta morem consue|tudinis se rescripsit, sed C. 
suos legitimos [sMCces]ores non inscripsit, ut eadem litera oh[ligało]m canit. Iudex recepit ad inter- ^J^ 
rogandum per duas septim. 

CJS.X.IV. Acta Leopoli feria sexta prox. post Georgii anno Domini millesimo CCCC 
sexagesimo sexto (25. Kwietnia 1466 r.) presentibus ibidem mfis., gsis. nobilibusąue Stanislao de 
CJiodecz Pito. Russie necnon Cpto. Camenec. gli. necnon Halic, Raphaele de laroslaw Cpto., Ge- 
orgio Strumylo Succamer. , lohanne laczymyrszhy Subdfro. , Petro de Brancze ludice , lohanne de 
Yyszokye Subiudice, Petro Goldbek de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopolbus. et aliis 
guamplurihus fidedignis circa premissa. 

*306. Michael •/. lurscha. Nobil. Michael de Strzelcze actor attemptavit terminum super 
nobil. lurscham de Zabokruky, quem terminum concitatorium doms. Iudex reeeperat ad interrogandum 
ad dom. Cptm., cui Michaeli actori silencium ex decretis iuris pro inordinata concitacione est 
adiudicatum. 

C2m^'V. Acta Leopoli feria secunda prox. antę Philipi lacobi Aplorum. anno Domini 
millesimo CCCC° \ [sexage]simo sexto (28. Kwietnia 1466 r.) presentibus ibidem mfis., gsis. nobili- C. 
busąue Raphaele de laroslaw Cpto. Leopol., lacoho de Buczacz , lohanne [Ljszjakowssky Yicecpto.,^^ 
Petro G[o]^he\k de Zymnaivoda Burgrabio et ludice castri Leopolbus., lohanne Hermanowszhy Tribuno 
Trebowl., Stanislao Gorzkowszky, Nicolao Nowomyesczki et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*301. Michael •/• Wnuczek. Terminos, qui hodie fore debuerunt faciales inter nobil. 
Michaelem de Strzelycze actorem et nobil. Nicolaum Wnuczek Tenutarium de Bobrka, quos terminos 
prius super diem quartam post dom. Cptei. in Leopolim ingressum transposuerant, hos per duas 
septim. receperunt ad concordandum. 

C.X3CVr. Acta Leopoli feria łercia prox. antę f. Philipi lacobi Aplrm. anno Domini 
millesimo ąuadringentesimo sexagesimo sexto (29. Kwietnia 1466 r.) presentibus ibidem mfo., gsis. 
nobilibusąue Raphaele de laroslaw Cpto. , lohanne laczymyrszky Subdfro. , lohanne Lyszakowszky 
Yicecpto., lohanne Hermanowszki Tribuno Trebowl., lacobo de Buczacz, Petro Gołąbek de Zymna 
woda Burgrabio et ludice castri Leopolbus., Stanislao Goczkowszki et aliis ąuampluribus fidedignis 
circa premissa. 

308. Cristoforus •/. Laurencius. Nobil. Sigismundus de Oalyschany procurator gsi. 
Cristofori de Lubynye actoris proposuit super provid. Laurencium de Sa..na | pro septuaginta [mar- c. 
cis], quas quinquaginta m[arcas] Laurencius sibi Christoforo in libro Leopol. coram Advocato sol- 329 50 

vere obligavit sub captivitate et detencione a iuribus et censu Regali recedendo. Laureneius recogiiovit, 
quomodo Christofero partem pecuuie eiusdem solvit. Sigismundus memoriale posuit, quod iudieium 
recepit et sibi prefatas septuaginta mareas adiudica?it et Christoforo Laurencium in manus capti- 
vare dedit. 

CJZ.HS.VII. Acta Leopoli feria secunda prox. anie f. Sfanislai EpL anno Domini mille- 
simo ąuadringentesimo sexagesinio sex(o (5. Maja 1466 r.) preseniibus ihi gso. nobilibusque lohanne 
LysaTcotcszlcy Yicecpto. Leopol., lohanne Hermanowszhy Tribuno Trebowl., Petro de Yocyechowycze, 
lohanne de Pnyewa et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*309. Terminos omnes hodiernos doms. Yicecpts. tanąaam Iudex ob arduitatem negoelorum 
per duas sept. transposuit ad duas sept. 

C2C3CVIII. Acta Leopoli feria sexta prox. post Stanislai in Maya anno Domini mil- 

lesimo CCCC sexagesimo sexto (9. Maja 1466 r.) preseniibus gsis. nohilibusąue lohanne Lyssa- 

C. kowsski Yicecpto., Petro Gołąbek de \ Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopolbus., lohanne 

??: HermanowszJcy Tribuno Trebowl., Petro de Yocyecho[wj]c3e et aliis ąuampluribus fidedignis 

circa premissa. 

*3I0. Nobli. lohannes Narayowszki attemptavit terminum iuxta ąuatuor cittaciones super 
nobil. Michaelem de Narayow. Nobli. doms. Ywaschko filius nobilis Balabaa reposult primum termi- 
num a Michaele per duas sept. 

*311. Andreas aurifaber, mechanicus mfi. dom. Stanislai de Chodecz Plti, terrarum Eussie 
civis de Rohathin attemptavit primum terminum super nobil. Syenkonem de Poluchow. Nobli Ywaschko 
jak wyżej. 

*3I2. Hermanowszky •/. Gologorszka. Ministerialis tonsus Leopol. lacobus est 
fassus, quia de iure additus affectavit habere primam intromlsslonem in villam Yyaczen circa officialem 
gse. dom. Elizabeth de Gologori Yaszyly nomlne per eandem domlnam ibi constitutam in prelucris 
gsi. lohannis Hermanowsz (sic) Tribuni Trebowl. iuxta inscripcionem mfi. dom. Nicolai Gologorszky 
Cstli Halle, pye memorle patrls ipsius Elizabeth et iuxta citacionem Ipsius Hermanowszki in centum 
marcls ąuidltatis et in tricentis marcis vadii, quam primam intromlsslonem idem Offlcialls Thywon 
Yaszyly dlctus repercussit et non admislt dłcens, quia Elizabeth sibi Hermanowszki non dedit admit- 
tere Intromissionera; qui Ministerialis pro eadem repercusione dedit terminum facialem super feriam 
c. sextam prox. post f. s. Stanislai. Que | Ellzabet non paruit et Hermanowszky condempnavit eam in 
J^pena repercuslonis prime intromissionis, slcut ius decreverit. ludlclum penam trium marcar. adiudicavit 
et lam ad seeundam intromissionenm Mlnlsterialem addidlt. 

CJLJLIJC. Acta Leopoli feria secunda prox. post f. s. Stanislai anno Domini millesimo 
ąuadringentisimo sexagesimo sexto (12. Maja 1466 r.) preseniibus ibi nobilibus Petro Gołąbek de 
Zymnatvoda Burgrabio et ludice castri Leopol.., lohanne Milowyenszki, lohanne Pnyowszki, Petro 
de Yocyechoicycze et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*3I3 Mlchael /. Wnuczek. Nobli. Michael de Strzelcze actor attemptavit terminum 
super dom. Nicolaum Wnuczek Tenutarium de Bobrka. Nobli. Wnuczek unacum dom. Michaele rece- 
perunt ad concordandum super f. s. lohannis B. Si non concordabunt, in septimana post f. lohannis 
B. terminum habebunt. 

*314. Mlchael •/. lurscha. Nobil. Michael de Strzelcze actor a se et suo homine 
Mathwyey super dom. lurscham de Zabokruky, a quo nobli. Petrus | reposult per duas sept. 
C. *3I5. lohannes de Yyszokye. Mathlas Mlnlst. tonsus Leopol. est fassus, qula dum fuit 

S mlssus ad pignoraudum ad dom. lobannem de Yyszokye Subiud. Leopol. pro Interfectlone duodecim 
onagroczny alias loszyow, tunc Iudex (sic) plgnora repercuslt, pro qua repercusloue Ministerialis 
sibi terminum facialem super diem hodiernam dedit. Subiudex dixit : domlne Ylcecpte. et dom. ludei, 
qulcquld ego Interfecl in verls meis yenabulis, ego interfeci , super que ego iura suficiencia habeo et 
pęto michl hoc darł ad dom. Cptm. Dederunt. 51 

CX2^2C. Acta Leopoli feria sexta prox. post Ascensionem Domini (16. Maja 1466 r.) 
presenłiius ihi gso. noiilihusąue Cruntero de Syenyawa prołunc Vicecpło., Feiro Gołąbek de Zimna- 
woda Burgrahio et ludice castri Leopolbus., Sigismundo de Calyschany, Petro de CJiopytowa et 
aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*316. Strumilo. Minister, tonsus Leopol. lacobus Pyeczony recognovit, ąuomodo cum fuit 
missus ad Tillas Vynyky et Podbrzeschcze domini Strumilo ad pignorandum pro mediis censibus, 
Strumilo repercusslt, cui Strumilo per officialem ipsius terminum facialem super diem hodiernam 
prefixit. Qui non paruit et iudicium ipsum in pena repercussionis pignoris videlicet ąuatuordecim 
marcar. condempnaTit. I 

C31X2lZI. Acta Leopoli feria secunda prox. post Ascensionem Domini anno Domini C. 
millesimo CCCC sexagesimo sexto (19. Maja 1466 r.) presentibus ibi nobilibus Petro Gołąbek de 333 
Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopol., Nicolao Wnuczek, Sigismundo Calischanszky et 
aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*317. Burza •/• Oristoforus. Petrus Notarius procurator providi Martini Burza civis 
Leopol. attemptavit in termino concitatorio solucionem decem oeto marcar. ąuiditatis a gso. ac struo. 
Christoforo de Lubynye Ytalico, qui non paruit. Petrus ipsum condempnavit et iudicium admisit 
et iam Ministerialem ad primam pignoracionem addidit. 

*318. Provid. Laurencius Ytalicus Yicezupar. de Grodek ponebat pecuniaro per eum obliga- 
tam yiginti marcas in comuni pecunia | et in florenis Yungaric. gso. Christofero Ytalico pro debitoni 
ipsius, pro ąuibus Augustinus Ytalicus fideiussit. 334 

*319. Sznathin '/• Czeremeschenszczy. Nobil. Petrus procurator providi Mathie 
Sznathin civis Leopol. aloąuebatur super nobil. Andream alias Bohdan et Allexandrum fratres germanos 
heredes de Czeremoschna. In hac causa doms. Iudex ad dom. Cptm. receperat ad interogandum et 
iuxta decretum dom. Plti. et Cpti. Leopol. et ceterorum dominorum sentenciavit Mathie Sznathin 
lucrum et intromissionem realem iuxta inscripcionem et citacionem. Memoriale iudicium recepit et ad 
dandam intromissionem Ministerialem addidit. Andreas et Allexander huic sentencie consenserunt 
iuxta inscripcionem patris ipsorum. Memoriale (z. p.). 

*320. Eecognicio Ministerialis Leopol. tonsi lacobi Pyeczony, ąuomodo dedit 
terminum facialem mfo. dom. Paulo de Lunowycze Cstlo. Leopol. super feriam sextam prox. antę | m. 
f. Pentecostes a gsa. dom. [£Z?'«o]beth Gologorszka. 335 

*321. Recognicio Ministerialis Leopol. tonsi lacobi Pyeczony, quia vidit famiUares 
gsi. dom. Andree Syenynszki apud mfum. dom, Paulum de Sprowa Ostlm. Leopol. mancipatos, inci- 
patos et cum eos ad caucionem fideiussorialem postulayerunt, ipsos dare noluerat. (z. p.) 

*322. Gologorszka •/• Paulus de Sprova. Nobil. Sigismundus de Calyschany 
procurator gse. dom. Elizabet Gologorszka atemptavit terminum primum super mfum. dom. Paulum 
de Lunowcze Cstlm. Leopol., qui non paruit et Sigismundus ipsum condempnavit w nyesłanem (2. p.). 

*323. Nobil. Sigismundus de Calyschany jak wyżej (z. p.). 

C!K'X"XII. Acta Leopoli feria sexta prox. anie f. Penihecostes anno Domini millesimo 
CCCC''LXVI (23. Maja 1466 r.) presentibus ibi | gsis. nobilibusąue lohanne Hermanowszky Tribuno ^ 
Trebowl., Petro Gołąbek de Zymnawoda, lohanne Zymnowocsszki, lohanne Zubrzlskj"] et aliis 336 
ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*324. Gologorszka •/. Paulus. Terminos inter gsam. dom. Elizabet de Gologori 
actricem et mfum. dom. Paulum de Lunovycze Cstlm. Leopol. doms. Capts. per sex sept. transposuit 
propter hoc, quia per Maiestatem Regiam informari debet , ąuomodo prefata causa debet iudicari. 

*325. Clusz Nicolaus. Nicolaus Clusz luet penam ąuatuordecim marcar. ideo, quia 
repercusit pignus, quod fuit receptum in fumalibus, quam repercusionem lacobus Pyeczony recognovit 

CyyyjJJ. Acta LeopoU feria ąuarta prox. post f. s. lohannis B. anno Domini millesimo 
CCCC^ sexagesimo scxto (25. Czerwca 1466 r.) presentibus ibi gsis. nobilibusąue lohanne Lysza- 52 

JcowssJcy Yicecpto. Leopól., Fetro Gołąbek de Zymnawoda Burgrahio et ludice casłri Leopol., 
lohanne Hermanowssky Tribuno Trebotol, Herborth Zebrido de Lyessnyow, Peiro Yocyechowssky, 
HudssgTcy et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*326. Zyrawszky homo. Labor/) homo domini Zyrawszky Cstli. Premisl. proposuit 
super Allexium Bubulcum (sic) castrensem, ąuomodo sibi in via libera Regali videlicet ia suburbio castr, 
Leopol. triginta grossos latoś cum bursa recepit, oUas coacussit, piper, cultellam , mitram abstulit et 
c. vulnera sibi inflizit livida et cruenta. Allexius negavit et iudicium decrevit sibi Allexio iuramentum 1 

^•corporale. Et dum Alexius paratus erat [^jrejstare iuramentum cum lanussio Ministeriali , extunc 
nuncius domini Zyrawszky nomine Starosyedlszki [dixit] : domine Iudex, dominus petit dare hoc ad 
adventum dom. Cptei. Iudex dedit. 

*327 Herborth •/• Gadzala. Nobil. doms. Zebrido alias Herborth attemptavit expurga- 
cionem ac eciam iuramentum testium per Barthosium Gadzala asignatorum ab hominibus suis, qui 
eum inculpaverunt, prout iuri notum est. Qui homo captivus Gadzala testes non statuit nec eciam 
illi homines presentes fuerunt, qui talem emundaeionem aspicere debuerunt. Doms. Yieecpts. propter 
absenciam parcium per duas sept. reposuit. 

CTCTCTCiy. Acta Leopoli sabbato in nigilia s. Petri Apli. anno Domini millesimo 
ąuadringentesimo LX'' sexto (28. Czerwca 1466 r.) presenłibus ibi gsis. nobilibusąue lohanne 
LyszaJcowssJcy Yicecpto., Petro Gołąbek de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopolbus., 
lohanne Hermanowssky Tribuno Trebowl., Thoma de Bełzy ecs, Petro de Yoceyechowycze et aiiis 
ąuampłuribus fidedignis circa premissa. 

*328 Nikyel •/. Belzj acz sz cy. Mathias Pyeczony Minist. tonsus Leopol. de iure 
additus affectavit habere seeundam intromissionem mediam in villam Belzyecz circa nobiles Petrum 
et lohannem heredes de Belzyecz in prelucris nobilis Nicolai Cleyn et hoc in qulnquaginta marcis 
pecunie capitalis et centum marcis vadii, quam seeundam intromissionem gsa. Katherina mater ipsorum 
Petri et lohannis habens munimenta satis bona videlicet literam dotalicii non admisit et Ministerialis 
Petro et lohanni terminum facialem super diem hodiernam dedit ad instanciam Cleyn. Super qua 
recognicione idem Nikyel posuit memoriale et iudicium ad terciam intromissionem Ministerialem 
addidit in medietatem ville Belzyecz. | 

O. *329. [iV^i]kyel •/. Belzyeczszcy. Gsus. doms. Hermanowszky Tribunus Trebowl. 

338 procurator nobil. Nykyel [CJleyn attentavit terminum facialem super nobil, Petrum et lohannem 
heredes de Belzyeez, qui ipsis pro repercussione secunde intromissionis super diem hodiernam est 
datus. Fratres prefati non paruerunt et Hermanowszky condempnavit eos in pena repercusionis trium 
marcar. parti et iudicio totidem. Iudicium ad terciam intromissionem Ministerialem addidit. 

*330. Hermanowszky •/• Gologors^ka. Ministerialis tonsus Mathias Pyeczony de 
iure additus affectavit habere seeundam intromissionem in villam Yy^czen apud gsam. dom. Elizabeth 
de Gologori in quadringentis marcis prelucris gsi. lohannis Hermanowszky Tribuni Trebowl. iuxta 
inscripcionem mfi. dom. Nicolai de Golegori Cstli. Halic. pie memorie patris eiusdem Eilzabet, qui 
eciam Ministerialis dedit terminum facialem domine Elizabeth pro eadem repercussione per Thyvonem 
ipsius Yaszyly dictum, qui Officialis eandem intromissionem vigore domine repercusit. Elizabet non 
paruit et nobil. Petrus Notarius procurator gsi. lohannis Hermanowszki condempnarit ipsam. lus 
decrevit penam trium marcar. et iam ad terciam intromissionem Ministerialem addidit. Nobil Sigismun- 

^ dus procurator gse. | Elizabet dixit: domine I[Mdea;], ego dominam Elizabet non admitto condempnare, 

339nisi prius proposicionem alias żałoba audiam, ą[uia] ipse dicit, quod est ei terminus per Thyvonem 
ipsius Elizabet de Yy^czen Yaszyly nomine super diem hodiernam assignatus, 

*33I. Zyndryeh •/■ Czyrnyeyowszky. Nobil. Nicolaus Czyrnyeyowszky tenetur novem 
mareas famoso Martino Zyndryeh civi Leopol. solvere super f. s. Martini pros. vent. Si non sokeril, 
ia crastino totidem dampni succumbet. ') Zostawiono miejsce wolne na wpisanie imienia. 53 

CXJX^3CV. Acta LeopoU feria secunda prox. post f. s. Margarefh Yirginis anno Domini 
millesimo CCCCLKYI (14. Lipca 1466 r.) presentihus iU nohil. Petro Gołąbek | de Zymnavodavn.. 
Burgrahio et ludice castri Leopol., Petro de Chopitowa, lohanne Damhrowssky, Sigismundo Caly-^.^ 
szenselcy et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*332. Gologorszka '/.Paulus de Sprowa. Terminos inter gsam. doin. Elizabet de 
Golegori actricem et mfum. dom. Paulum de Sprowa Cstlm. Leopol. Iudex in ąuatuor sept. post f. s. 
Martini pros. trausposuit. 

CX"X".XVJ. Acta LeopoU feria sexta prox. post f. Divisionis Aplrm. anno Domini 
millesimo ąuadringentesimo sezagesimo sexto (18. Lipca 1466 r.) presentihus ibi nohilih. Petro 
Gołąbek de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopol., lohanne Hermanowszky Tribuno 
Trebowl., Nicolao fyprołek, lohanne Zubrszhy, Petro de Vocyechowycze ac aliis ąuampluribus 
fidedignis circa premissa. 

*333. Tvasehko de Ostrew •/• Blasius. Gsus. doms. lohannes Lyszakowszki Vicecpts. 
Leopol. procurator laboriosi Yvaschko de Ostrów seu de suburbio Sczyrzycz. attemptavit terminum 
super nobil. Blasium de Sroky. Nobil. Yvanko heres de Sroky reposuit simplici infirmitate per 
duas sept. 

*334. Pyeezony •/• m oIendinatrix Mathias Pyeczony Minister. Leopol. tenetur 
quinque marcas per duas sept. famose Katherine uxori famosi Stephan molendinatoris ex|[<ra wjuros ni. 
Leopol., quas quinque marcas Katherina iure mediante est superlucrata. Si non solverit, extune in ^^^ 
domum ipsius et aream intromissionem totalem dare debet. 

C^ZS.XVII. Acta LeopoU feria secunda prox. post f. s. lacobi Apli. anno Domini 
millesimo ąuadringentesimo sexagesimo sexto (28. Lipca 1466 r.) presentibus ibi gsis. nobilibusgue 
lohanne Lyszakowszky Yicecpto. Leopol., lohanne Hermanowszki Tribuno Trebowl., Petro de Chopi- 
towa Notario, Petro Yocyechowszky, Petro Crzywczyczszky et aliis ąuampluribus fidedignis circa 
premissa. 

*335. Hanus mlynar s. lohannes molendinator tenetur duodecim sexagenas gso. dom. 
lohanni Lysakowszki Yicecpto. Leopol. solyere per duas sept. Si non solverit, extunc intromissionem 
in molendinum ipsius dare debet. | 

CXXJXVJ1J. Acta LeopoU sabbato prox. p\osi Niu\cula s. Fetri anno Domini mille- O. 
simo ąuadringentesimo sexagesimo sexto (2. Sierpnia 1466 r.) presentibus ibi gso. nobilibusąue ^^^ 
lohanne Hermanowszki protunc ludice castr. Leopol., lacobo Morawszky, Petro Cebrowszky, Petro 
Yocsyechowszky et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*336. Stańko cum fideiussoribus. Labor. Andreas, Michno, Ywanko filius Yvasch- 
konis de Yacznyschcze fideiusserunt pro labor. Stankone de Yacznyschcza sexaginta marcas mfo. dom. 
Raphaeli de laroslaw Cpto. Leopol., quia ipsum debent statuere feria secunda prox. eoram iudicio. 
Si non statuerent, sexaginta marcas succumbent Cpto. 

*33'J. Michno. Labor. Stańko, Andreyko et Yvanko de Yacznyschcze fideiusserunt pro 
labor. Michno penam trium marcar. nobili Petro Notario procuratori cause nobil. lohannis de Sosznycza, 
quam sibi iudicium adiudieavit. Debent solyere per duas sept. sub pignoracione sex boum. Et quidquid 
de parte dictum est, iudicio similiter cedere debet. 

*338. lohannes Notarius •/• Stańko. Labor. Andreas, Michno et Yvanko de Yaczny- 
schcze fideiusserunt pro labor. Stankone ipsum statuere coram iudicio feria secunda prox. sub vadio 
8exaginta marcar. et decem pro Tulnere cruento. 

^"X"yyT"y Acta LeopoU feria secunda prox. antę f. s. Laurencii anno Domini millesimo o. 
CCCC sexagesimo sexto (4. Sierpnia 1466 r.) presentibus ibi gsis. nobilibusątie lohanne | [Ly]-^ 
szakowszki Yicecpto. Halic, [lohanne] Hermanowszki Tribuno Trembowl., Petro de Chopythowa, 
Andrea CyrnyeyowszJcy et aliis ąuam plurlbus fidedignis circa premissa. 54 

*339. Reposieio terminorum hodiernorum inter mfum. Raphaelem de laroslaw Cptm. 
Leopol. cum lohanne Notario ipsius ab una et inter famos, Stankonem de Tacznyszcza per dom. 
Cptm. per septimanam post f. s. Bartholomei. 

OKIj. Acta LeopoU feria sexta prox. anie f. s. Laurencii anno Domini millesimo ąuadrin- 
genłesimo sexagesimo sexto (8. Sierpnia 1466 r.) presentibus ihi gsis. nobiUbusque lohanne Lyssa- 
JcowszJcy Yicecpto., lohanne de Prussy, Luca de Prussi, Peiro de Chopythoiva, Petro de Vocyechowycse 
et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*340. Reposieio terminorum per dom. Yiceeptm. propter abseneiam ludicis per 
duas sept. 

CJCJJI. Ada LeopoU sabbato prox. antę Laurencii anno Bom. millesimo CCCC sexagesimo 
sexto (9. Sierpnia 1466 r.) presentibus ibi gsis. nobilibusąue lohanne LyssaJcowssJcy Yicecpto., 
lohanne Uermanowszky Tribuno Trebotcl., Petro Golahek de Zymnawoda Burgrabio et ludice casłri 
Leopol., Stanislao Osszygalka, Simone Bobolka et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. \ 
C. *341. [Iohan]nes P r ze dsl aw szky. Minist. tonsus Leopol. Mathias Pyeczony recognovit, 

^^llguomodo] dum fuit missus ad pignoracionem pro stacione in villam Podyarkow dom. lohannis Przed- 
sziawski , pignus Officialis Clemens repercussit. Minist. dedit terminum facialem , qni lohannes non 
paruit et lohannes Lyszakowszky Yiceepts. Leopol. condempnayit ipsum in pena repercusionis Regali 
ąuatuordecim marcar. 

*342. Domina Olyeszka. Mathias Pyeczony Minist. tonsus Leopol. jak wyżćj in yilla 
domine Olleszka Gay dicta, quod pignus Officialis ipsius Nicolaus repercussit jak icyżej. 

CJLIjII. Acta LeopoU sabbato prox. post f. Asumpcionis Marie anno Dom. millesimo 
ipiadring. sexages. sexto (16. Sierpnia 1466 r.) presentibus ibi illustrissimis Principibus Phedero 
et Yasili de Lypowcse, Petro GoMek de Zymnatooda Burgrabio et ludice casiri Leopol. et aliis 
ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*343. Olyechnowa •/■ Czeremeschenszka. Minist. tonsus Leopol. Mathias Pyeczony 

de iure additus affectavit pignus apud gsam. dom. Olechnowa heredissam de Czeremoschna ob non- 

solucionem mediorum censuum, quod pignus Olechnowa repercusit. Olyechnowa | non paruit et nobil. 

TTT Petrus procurator mfi. Raphaelis de laroslaw Cpti. Leop. condempnayit ipsam in pena Regali ąuatuor- 

^*°decim marc. 

*344. O t h a. Minist. tonsus Leopol. Mathias Pyeczony recognovit , quia dedit terminum 
facialem nobil. dom. Otha') pro repercussione pignoris, quod ob nonsolueionem mediorum censuum 
fuit receptura jak wyżej. 

*345. Zyrawszky. M/nist. jak wyżej mfo. dom. Dobeslao Zyrawszky ^aZ; wyżej ob non- 
solueionem fumalium jak toyżej. Nobil. Petrus procurator honorabilis dom. Gołąbek eiactoris fumalium 
condempnayit jak wyżej. 

*346. Andreas Syenynszky. Doms. Adreas Syenynszky lugit penam quatuordecim 
marc, quia repercusit pignus, quod fuit receptura in mediis censibus et Minist. Leopol. dedit terminum 
facialem super diem hodiernam. Qui Andreas non paruit., Petrus procurator condempnayit ipsum. | 
Q C^IjIII. Acta LeopoU feria sexta prox. antę f. s. Bartholomei Apli. anno Domini 

in.. millesimo CCCC°LXVI (22. Sierpnia 1466 r.) presentibus ibi gsis. nobilibusąue lohanne Herma- 
noicszki Tribuno Trebowl., Ywankone Cysykowsski, Nyemyersa Borschowsky, Syenkone Galka et 
aliis ąuampluribus dignis circa premissa. 

*347. Reposieio terminorum omnium per dom. Cptm. super feriam sestam yidelicet 
per septimanara. | 

Q C^CLiIIIa. Sabato antę Bartholomei (23. Sierpnia 1466 r.). 
ni 

846 

a ') Zostawiono miojsce wolne na wpisanie nazwiska. 55 

*348. Wnuczkones. Domini Wnuczkones lueruat penam ąuatuordecim marear. , quia 
repercusserunt pignus, quod fuit receptura in mediis censibus et Mathias Pyeczony recognoTit , quia 
dedit terminum facialem super diem hodiernam. lUi noa paruerunt et nobil. Petrus, procurator mfi. . 
dom. Eaphaelis Cpti. Leopol , condempnavit ipsos. 

*349. Domina Romanowszka. Dom. Romanowszka luit penam Regalem ąuatuordecim 
marear., quia repercussit pignus ob nonsolucionem mediorum censuum. 

CJXIJI V. [Acta Leopoli] Becollacionis *) | s. [lohannis] Bapiiste c. 

anno Domini [millesimo] ąuadringentesimo sexagesimo s[exto presentibus ibij mfo. gsisque Rap[b&e\e ^^j 

de laroslaw] Cpto. Leopol, lohanne Cola de [Daleow] Halic, lohanne Chodorowszki, 

de Brancze ludice terr., de Zymnawoda Burgrabio et ludice [castr. Leopoj/Jws., Yanhone 

de Dobrzany, Dublyany, lanussio de Loschnyow, Yarzyczow et aliis 

ąuampluribus fidedignis circa premissa. (z. p.) 

*350. Anna et Oluchna /. Galka. Nobil. Sigismundus de Calyschany procurator nobil. 
Annę et Oluchne de Ostalowycze proposuit super nobil. Syenkonem Galka, ąuomodo ipse superequitans 
violenter super domum ipsarum in Czeperow recepit peplum axameti cum auro furtive alias szyndownye 
in Talore trium marear. Nobil. Petrus procurator nobil. Syenkonis Galka dixit : domine ludes, 
quicquid doms. Sigismundus proposuit, hoe ipse Galka non fecit. Doms. Cpts. cum dominis iudicio 
residentibus decreverunt ipsi Galka proprio iuramento corporali ewadere et satisfaeere alias odbycz et 
omnes cittaciones super Galkam ab ipsis Anna et Oluchna datas mortificaverunt. (z. p.) 

*351. lapicharia et Andreiko. Petrus procurator gse. lapicharie de Myczyszczow 
proposuit super nobil. Andream de Ostalowycze. Cittacio, Raphael de laroslaw Cpts. Leopol. tibi 
nobili Andree de Ostalowycze mandamus , quatenus feria sexta prox, antę f. s. Laurencii compareas 
ad instanciam gse. lapicharie consortis olim nobil. Michaelis de Miczyszczow, quia tu exequitans de 
domo tua in viginti tibi similibus et quindecim inferioribus supereąuitasti violenter super domum | c. 

Michaele tanąum cum herede et in eadem bona recepisti domum ^^ 

et eadem bo[Ma] sub ipsa violenter ipsius viduali nullo iure ae bonis 

eisdem Miczyszczow post mortem viri ipsius sine omni ordine {a,e][endo] 

sede ipsius viduali yiolenter et recepisti ei omnia, que secum in eandem 

domum in pecora, frumenta, equos ad eam pertinencia in valore ąuingentarum marear. 

Datum. Nobil. Sigismundus procurator nobilis Andree dixit: domine Iudex , iste articulus non fst 
castrensis, datę michi ad ius terrestre cum tribus marcis. Doms. Capts. recepit ad interroganduin 
per duas sept., si est iste articulus castrensis vel terrestris. (z. p.) 

*352. lapicharia ■/• Andreiko. Petrus procurator gse. lapicharie jak wyżej. Citacio 
jak wyżćj ieńa. sexta prox. post Laurencii itd , quia tu superpąuitasti violeater super domum et tenutam 
ipsius Ceperow in viginti tibi similibus et quindecim inferioribus et recepisti pecuniam, frumenta, boves, 
eąuos in valore sexaginta marear. Nobil. Sigismundus procurator jak wyżej. | (z. p.) 

*353 Blasius de Sroky eva[si<] Yyaschkonem de Ostrów pro duobus C. 

[iuramen]io corporali, sicut ius decrevit. 349 354. Stiborius Wnuczek luit penam [ąuatuordecim] marear. Regalem ideo , quia repercussit 
\pignus] lanussio Ministeriali, quod receperat ob [nonsolucionem] mediorum censuum. 

C2CIjV. Acta Leopoli sabato ipso die s. Audi anno Dom. millesimo CCCC sexngesimo 
sexto (30. Sierpnia 1466 r.) presentibus ibi mfo. gsisąue Raphaele de laroslaw C/do., P[etro] Gołąbek 
de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopolbus., lohanne Hcrmanowszki Tribuno Trebowl., 
lohanne Slupszki, Ptłro de Coczewno et aliis ąuampluribus circa premissa. ') Decollacio s lohannis przypada na 29. Sierpnia. Roczek ten odbył się więc około tego dnia według 
wszelkiego prawdopodobieństwa w sam dzień 29. Sierpnia. Porównaj zapiskę nr. 347. 56 

*355. Czernberg •/• laslowyeczszky. Petrus procurator gsi. Nicolai Czornberg civis 
Leopol. alloąuebatur super gsum. dom, Miehaelem de laszlowyecz Optm, de Czyrwonygrod , a quo 
Michaele nobli. Nicolaus Notarius ipsius reponebat vera infirmitate. Petrus procurator Czornberg dixit: 
domine Iudex, doms. Michael rescripsit dom. Nicolaum Czornberg non ewadere nullo iure nec repo- 
sicione terminorum et hic ipsum reposiclone terminorum pro vadio ąuadringentorum quinquaginta flor. 
evadit, ergo ego Petrus procurator super ipsum Miehaelem terminum asto et eum pro predicto vadio 
racione nonproteccionis condempno. ludicium condempnacionem admisit. Citacio. Eaphael de laro- 
slaw Cpts. Leopol. tibi gso. Michaeli Buczaczszky de laslowyeez mandamus , quatenus sabbato prox. 
post f. s. Bartholomei compareas ad instanciam gsi. Nicolai Czernberg civis Leopol., quia tu obligatus 
C. es ipsum ab omnibus iniuriis protegere | [in bonis tenute ipsius Przewloha, Yssowcse et] Grzegorzów 

ni- per te sibi [g-wajdringentis quinquaginta florenis Yngar. obligatara et specialiter a fratre [suo] 

videlieet gso, lohanne sub vadio ąuĄdringentorum] quinquaginta florenorum, qui frater tuus eidem 
Czornberg quinquaginta arva [in cam]pis ad Grzegorzów et tria a.r[va ad Pr^ijewloka spectantibus per 
cives et ho[mines de] Manastirzyszka arayit et conseminavit et duo prata ad Przewloką falcastravit, 
tu vero ipsum Nicolaum protegere non vis. Datum Leopoli feria sexta prox. a nte f. s. Laurencii anno 
Dom. millesirao quadringentesimo sexagesimo sexto (8. Sierpnia 1466 r.). 
C. *356. Czernberg •/■ laszlowyec zszky. Petrus procurator ^a/fc t^yiej. | Citacio ja/fc 

^ wyżej et frater tuus gsus. lacobus Buczaczszky tria prata ad Przewloką spectancia sibi Czernberg 
falcastrayit jah wyżej. 

C2CIjVI Acta Leopoli feria secunda ipso die s. Egidii anno Domini millesimo ąuadrin- 
gentesimo sezagesimo sexto (1. Września 1466 r.) presentibus ibi lohanne Hermanowszhi Tribuno 
Trebowl , lanussio de Loschnyov, Fetro de Chopiiowa ac aliis fidedignis circa premissa. 

*352. Terminum inter mfum. dom. Eaphaelera Cptm. Leopol. et lohannem Notarium ipsius, 
actorem et Stankonem de lacznyszcza doms. Iudex per duas septim. transposuit. 

*358. Strumilo •/. Cristoforus. Terminum inter mfum. dom. Georgium Strumilo iuxta 
duas citaciones videlicet cum hominibus ipsius et inter gsum. dom. Christoferum de Lubynye doms. 
Cpts. super feriam sextam prox. post f. Natiyitatis Marie [transtulit]. \ 
c. CXIj'VII. [Acta] Leopoli feria sexta prox. antę f, Exaltadonis s. Crucis anno Dom. 

^^millesimo quadringente[s\mo sexag]esmo sexio (12. Września 1466 r.) presentibus ibi mfis., [gsis.] 
nobilibusąue Dobeslao de Zyrawycza [Cstlo.] Premisl, lohanne Cola de Dalyeyow [Cstlo.] Halic. 
Georgio Strumilo Succamer. [Leopol.], [Iohann]e Lyssahowszky ficecpto., Pełro [Gołąbek de Zijwwa- 
woda Burgrabio et ludice [castri Leopolbus.], Dobeslao de Olyeszko et aliis ąuampluribus fidedignis 
circa premissa. 

*359. lapicharia •/. Andreyko. Nobil. Petrus procurator gse. dom. lapicharie de 
Mirzyszczow actricis zalowal , sicut doms. Cpts. receperat ad dom- Pltm. ad interrogandum. Nobil. 
Sigismundus procurator nobiiis Andree de Ostalowycze dixit : domine Iudex, doms. Andreas non recepit, 
que ipse Petrus procurator aserit et paratus est emundare iuxta decretum iuris , quia hec, que Petrus 
proposuit, tangunt honorem. Doms. Iudex recepit ad interrogandum ad dom. Cptm.; terminus in sep- 
timana post dom. Cptei. in Leopolim ingressum. (z. p.) 

*360. Gologorszka •/. Hermanowszki. Nobil. Sigismundus procurator gse. dom. EU- 
zabeth de Golegori actricis atemptavit primum terminum super gsum. dom. lohannem Hermanowszki 
Trib. Trebowl., qui non paruit et Sigismundus condempnavit ipsum in nonparicione. | 
c. *361. Strumilo •/. Cristoforus. Nobil. V[etrus procurator] gsi. dom. Georgii Strumi- 

^gionis Succamer. Leopol. proposuit super gsum. dom. Cristoforum et [Elizabct] uxorem eius de Lubynye. 
Nobil. Sigismundus procurator Cristofori et Elizabet [dixit] : domine Iudex , doms. Cristoforus et Eli- 
zabet ista non fecerunt nec de isto sciunt nec consensus ipsorum fuit. Doms. Iudex cum dominis 
in iudicio residentibus decrevit Cristoforo et Elizabet per iuramentum corporale emundari; in 
duabus sept. 57 

C3CZiVJJI. Acta Leopoli sabhato in vigilia s. Mathei Ewang. anno Domini milles. 
CCCC^LKYI (20. Września 1466 r.) presentibus ihi gsis. nolilibtisgue lohanne Hermanowszhy 
Tribuno Trebowl., lohanne Lyssahowszhi Yicecpło. , Petro OolabeJc de Zymnawoda Burgrabio et 
ludice casłri Leopolbus., Martina Calynyh, Syenkone Galka, Lyeszczow, lohanne Zubrszky et aliis 
ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*362. Kalinyk •/• Lahodowszky. Nicolaus procurator nobil. lacobi de Zaluky attemp- 
tavit terminum facialem super nobil. Petrum Lahodowszki, qui super diem hodiernam per Ministeria- 
lem fuit assignatus, pro arthonio scruti. Nieoiaus procurator lacobi affectavit habere faciem alias lycze. 
Nobil. Petrus procurator nobilis Lahodowszky dixit: domine Iudex, doms. Petrus non est captus cum 
facia. Nicolaus procurator diiit : Non est cum facie arestatus, sed hoc scrutum circa ipsum in horeo 
est arestatum. Iudex silencium sibi lacobo pro predieto arthonio scruti ex decreto iuris ad|iudicavit. c. 

*363. [i7er»ja] n o w s z k y •/■ Gologorszky. lacobus Pyeczony Minist. Leopol. fassus est, 354 
quia de iure additus affectarit terciam intromissionem a dom. lohanne Hermanowszky Trib. Trebowl. 
apud gsam. dom. Elizabet Gologorszka in villam Yyaczen in prelucris gsi. lohannis Hermanowszky in 
ąuadringentis marcis iuxta inscripcionem mfi. dom. Nicolai Gologorszky Cstli. Halic. patris ipsius 
domine Elisabet et ibi familiares ipsius Elizabet eandem intromissionem in Vyaczen repercusserunt. 
ludicium eidem Hermanowszky dedit ad brachium Kegale propter violenciam et inobedienciam iuris 
Eegie Maiestatis et sui Captei. et iam brachium Regale hoc et doms. Gpts. defendat violenciam iuris 
eiusdem actoris, quod ius ad ipsum iam concernitur. 

*364. Nikyel •/• Belzyeczszcy. lacobus Pyeczony Minist. tonsus Leopol. de iure 
additus affectavit habere terciam intromissionem in mediam villam Belzyecz a nobili Nieolao Cleyn 
herede de Bapszyneze apud nobil. Petrum et lohannem heredes de Belzyecz in prelucris ipsius Cleyn, 
quam intromissionem dom. Katherina mater Petri et lohannis non admisit. ludicium eciam ad bra- 
chium Regale addidit. 

*365. lacobus de Zaluky. Nobil. lacobus de Zaluki luit penam trium marear. per pro- 
euratorem suum, quia idem procurator pro corulo receperat, quas quidem tres marcas in duabus sept. 
castro sokere debet sub pignoracione. (z. p.). 

*366. Idem lacobus. Nobil. lacobus de Zaluky recognovit se teneri tres marcas racione 
pene coruli nobili Petro procurator! nobil. Petri Lahodowszki, quas debet solvere in duabus sept. 
sub pignoracione. | 

*36'I. Lahodowszky •/• [lacobus], Nobil Petri Lahodowszki proposuit [super O. 

nobil. Jaco]bum de Zaluky, quia ipse ultra conswetudinem iuris, quam eq[uam Ministe-^^ 

rialis] Leopol. Mathias Fyecz[oni] lyczowal, quam equam iudicium decr[ei;»V] Petro cum pena trium 
marear. parti et iudicio totidem. 

*368. lacobus de Zaluky. Nobil. lacobus de Zaluki tenetur marcam pecunie nobili 
Petro Lahodowszki, quam debet soWere in quatuor septim. sub pena duum boum. 

*369. Recognicio Ministerialis. lanusius Minister, tonsus Leopol. de iure additus 
affectavit habere primam intromissionem in villam Czeremoschnany in prelucris famosi Mathie Sna- 
thin civis Leopol. apud nobil. Andream et Alexandrum fratres germanos indivisos heredes de Czere- 
meschna, quam intromissionem Andreas alias Bohdan repercusit, qui Ministerialis dedit terminum 
facialem dictis fratribus et illi non paruerunt. Nobil. Petrus procurator Mathie Snathin condempnavit 
ipsos et iudicium ad secundam intromissionem Ministerialem addidit. 

CJXZirx. Acta Leopoli feria sexta in vigilia s. Stanislai anno Domini millesimo CCCC° 

sexagesimo sexło \ (26. Września 1466 r.) [presentibus ibi nobilibus] Petro ^■ 

Gołąbek de Zym[n&wod& Burgbio.] et ludice castri Leopol. , de Chopitowa, Petro 355 , .cze et aliis ąuampluribus /?[dedignis circa] premissa. 
310. [Reposicio'] ter mi nor u m. [Terminum'] iuramenti a iio[bili Cristo](oro et Elizabet 58 

uiore eius de Luhylnye er]ga gśum. dom. Georgium Strumi[ZoMe»» de] Dynoszyn doms. Cpts. [ad] 
duas septim. transposuit, quia Cristoforus pro legacione sereniss. Principis Kazimiri missus est. 

*3'71. SnathinV-Czeremoschenszky. lanusch Minister, tonsus Leopol. de iure 
additus affectavit habere secundam łntromissionem in villam Czeremoschnam a famoso Mathia Sznathin 
circa nobil. Andream et Alesaudrum fratres germanos iiidivisos heredes de Czeremoschna in prelucris 
ipsius Mathie , quam intromissionem dom. Fyedka mater ipsorum repercussit et Ministerialis dedit 
terminum facialem ipsius super diem terciam. Qui non paruerunt et nobil, Petrus procurator Mathie 
condempnavit ipsos in pena repercussionis. ludicium ad terciam intromissionem Ministerialem addidit. j 
C. CLi. Acta Leopoli fena ^e»-[cia] post f. s. Michaelis Archangeli [anno Uom.] millesimo 

^^ ąuadringentesimo S€xages[imo sexto] (30. Września 1466 r.) [presentibus ibi] gsis. nobilibusąue 
lohanne Iacsy[m\Tski], lohanne Lyssahowsshy Yicecpto., Fetro [Gołąbek de] Zymnawoda Burgrabio 
et ludice castr. [Leopol.], Andrea Syenynsshy, lohanne HermanowssTĄy Tribuno] Trebowl., Nicolao 
Wnucseh et aliis quamp\\\ińh\iLS ^i%]dignis ad premissa etc. 

*3ł2. lapicharia •/• Andreas Ostalowszky. Nobil. Petrus, gse. lapicharie de My- 
czyszczow attemptavit terminum cause deeernendi, pro qua Iudex receperat ad dom. Cptm. ad iater- 
rogandum et terminum posuit post dom. Cptei. in Leopolim ingressum infra unam septimanam et 
Iudex iuxta informacionem decrevit lapicharie de Myczyszczow consorti nobil. Michaelis de Miczysz- 
czow sex testibus nobilibus eandem yiolenciam recepcionis Miczyszczow probare. lapicharia statim eos- 
dem testes nobiles locavit: Nicolaum Byelyeczky, Stanislaum Byeleczky, Olyechno Nyeszluehowszky, 
Pyedorkonem Nyesluchowszky, Herwasz Srokowszky, Danilko Yolkowszky, qui testes testimonium pro 
eadem violencia iuramento corporali perhybuerunt alias przewyedly, quam productionem Ministerialis 
recognoTit , qui fuit datus de iure ad faciendum seu ad producendum id iuramentum alias hu rosz- 
Jcazanyv y przewyedsyenyv przyszyagy. Nobil. Sigismundus procurator nobil. Andree Ostalowszky 
affectavit sibi addi Ministerialem super citacionem. Iudex addit. Et habito Ministeriali dixit: domina 
Iudex, datę michi hanc causam ad dom. Cptm. Doms. Iudex dixit: iam hane causam ad dom. Captm. 
dederam et igitur non est opus ipsam secundario dare. Sigismundus procurator dedit terminum dom. 
C- ludici unacum Notario | post dom. Cptei. in Leop[oZm ingressum]. Et Iudex unacum Notario dede- 

358 runt [Andree] Ostalowszky terminum antę dominum ad vide[wdMm] super diem sabbatum prox. (z. p.). 

CLI. [Acta] Leopoli feria sexta prox. [antę f.] s. Hedvigis anno Dom. millesimo qua- 
dringent. sezagesimo sexto, (10. Października 1466 r.) presentibus ibi gsis. nobilihusgue Dobeslao de 
Zyrawycza Cstlo. Premisl., Petro GolambeJc de Zymnatooda Burgrabio et ludice castri Leopol., 
lohanne de Zymnawoda, Symone Bobola de PyaszJcy , lacobo de Cobyllcy, Petro de Chopythowa et 
aliis guampluribus fidedignis circa premissa. 

*313. Strumilo •/. Christoforus. Terminum iuramenti inter gsum. dom. Cristoforum et 
Elizabet uxorem eius de Lubynye erga gsum. dom. Georgium Strumilo doms, Cpts. propter legacionem, 
in qua Cristoforus in partes et granicies ad coloquium Yalacbie et missus, transposuit per duas sept. 

*3'J4. Nicolaus Cleyn •/. Belzyeczszczy. Mathias Pyeczony Ministerialis Leopol. de 
iure additus affectavit habere secundam intromissionem in medietatem ville Belzyecz apud nobil. Pe- 
trum et lohannem heredem de Belzyecz in prelucris nobil. Nicolai Cleyn, quam intromissionem gsa. 
Katherina mater ipsorum non admisit. 

*3I5. Gologorszka •/. Hermanowszky. Nobil. Sigismundus procurator gse. dom. 
c. Elizabet de Golegori alloquebatur super gsum. dom. lohaunem | [S^er]manowszky ; terminus secun- 

359 dus in duabus sept. 

CLiIl. Acta Leopoli die sa[bato] prox. antę f. s. [Hedvlgis] anno Dom. milles. ąuadrin- 
gent. [sexagesimo] sexto (11. Października 1466 r.) presentibus ibi lohamie Lyszakotoszlki Yicecpto.], 
Petro Golabelc dc Zymnawoda Burgrabio [et Iudi]ce castri Leopolbus.., Hermanotoszhj Tribuno 
[Trebowl.], Nicolao CzyrnyeyotoszJcy, Nicolao B. . . .schotuszky, Paulo de ibidem, Nicolao Chorytko 
et aliis guampluribus fidedignis circa premissa. 59 

*3'!6. lapicharia 7. Ostalowszky. Nobil. Petrus procurator gse, lapicharie de My- 
ezyszczow atemptavit terminum cause decrete adiudicari super nobil. Andream Ostalowszki, que tangit 
yiolenciam recepcionis Myczyszczow et iuxta citacionem ad audiendum adiudicari sentenciam decretam. 
Andreas non paruit et Iudex lapicharie in ipso Andrea lucrum ąuadringentarum marcar. et totidem 
dampni adiudicavit et suceumbendo a viginti sibi similibus a ąuolibet per tres marcas et iudicio toti- 
dem et a ąuindecim inferioribus a ąuolibet per unam marcam et iudicio totidem et utiąue ipse An- 
dreas LopathJja e contra sibi lapicharie tenutam viile Myczyszczow iam condescendere debet et iam ad 
intromisionem Minlsterłalem addidit et ad concitandum. Super dampnum autem lapicharia iurare debet. 
Et nobil. Nicolaus Chorythko reponebat terminum Andree simplici infirmitate et iterato veniens repo- 
nebat Tera infirmitate, super que notam posuit. | (s. p.) [Concitacijo. [Baphael de Jarjoslaw Cpts. o. 

Leopol. tibi [nobili Andree de] Ostalowycze [mandamtis], ąuatenus sabbato prox. antę f. s ^'awi 

compareas ad instanciam lapicharie de Myczyszczow, qui te [conciiał ad audiendum] eandem senten- 
ciam decerni iuxta citacionem ipsius et proposicionem alias saloba et tu per procuratorem tuum 
Sigismundum responsionem alias othpoiuyecs non fecisti, pro qua sentencia tu ludicem nostrum nobil. 
Petrum Gołąbek et Notarium Petrum Drya per Ministerialem lanusium de lure levasti alas russyless. 
Datum Leopoh feria secunda post f. s. Francisci anno Dom. millesimo quadring. sexagesimo sexto 
(6. Października 1466 r.). 

CLIII. Acta Leopoli feria łercia in vigiUa s. Hedvigis anno Dom. millesimo ąuadringent. 
sexagesimo sexto (14. Października 1466 r.) presentihus ibi gso. nobilibusąue Petro GolambeJc de Zym- 
nawoda Bitrgrabio et ludice castri Leopol., IvaschJcone de Zavorcge, Petro de Chopythowa , Matheo 
NyrszJcy, lohanne de Sosznycza et aliis guampluribus fidedignis circa premissa. 

*3I7. Cuncza 7- Nicolaus Wnuczek. Nobil. Petrus procurator gsi. Cunradi Tribuni 
Halle. atemptavit terminum super gsum. Nicolaum Wnuczek de Pyathnyczany; Vnuczek non paruit, 
tantum ab ipso lohannes servus ipsius reponebat simplici infirmitate. | Petrus procurator condempnarit c. 
ipsum Wnuczek. Citacio. Raphael de laroslaw Cpts. Leopol. [tibi] gso. Nicolao Wnuczek de Pyathny- gg," 
[ezany] mandamus, quatenus feria te[ma] prox. antę f. Hedwigis compareas ad instanciam gsi. Cun- 
radi Steyncaller Tribuni Halic. , quia tu inscripsisti te sibi htera tua de iure terrestri emanata theo- 
loneum in opido Bobrka et villam Antiqua Bobrka in centum viginti marcis , in quod theoloneum 
dedisti sibi Cunrado intromissionem per Ministerialem et tu obligatus ipsum pro eodem theoloneo 
tueri ab illis, qui priores haberent inscripciones super hoe theoloneum sub vadio centum viginti mar- 
car., de qna tenuta theolonei gsa. Zophia relicta olim gsi. Stiborii de Byenkowawysznya ludicis terr. 
Leopol, ipsum Cunradum repercusit. Datum Leopoli feria secunda prox. post f. s. Francisci anno 
Dom. millesimo quadringent. sexagesimo sexto (6. Października 1466 r.). 

*31S. Cuncza •/• Petrus Ynuczek. | Nobil. Petrus procurator gsi. Cunradi Tribuni o. 
Halic. atemptayit terminum super gsum. Nicolaum Wnuczek de Pyanthnyczany jak wyżej. Citacioggj 
jak wyżej in octoginta marcis jak wyżej. | 

CIjIV. Acta Leopoli feria sexta prox. post f. s. Hedvigis anno Dom. millesimo ąuadrin- O. 
gentesimo sexagesimo sexto (17. Października 1466 r.) presentibus ibi gsis, nohilihusąue Petro Go-^^^ 
labek de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopol., lohanne Rermanowszky [Tribuno] Trebowl., 
Wladislao de Cuczany, Fyethkone de Dolyna, lohanne de Kobylky, Petro de Chopythowa. 

*3I9. Hermanowszky •/. Gologorszka. Minist. Mathias Pyeczony de mandato Maie- 
statis Eegie per dom. Cptm. dedit intromissionem dom. lohanni Hermanowszki Tribuno Trebowl. in 
yillam Vyaezen. 

*380. Cleyn Nikyel •/. Belzyeczszczy. Minister. Mathias de iure additus affectavit 
habere terciam intromissionem in medietatem | [ville Belzyecz] apud nobil. Petrum et I[ohannem] in^ 
prelucris Nicolai Cleyn. Mater ipsorum non admisit. 364 

*381. [B]uTza. 7. Cris tophorus. Ministr. lanusius a£feetavit habere pignus in decim 
octo marcis in villa Lubynye in prelucris dom. Martini Burza , quam pignoracionem Viceadvocatus 60 

alias lyatlwoyfh repereusit et Ministerialis dedit termiaum facialem Cristoforo per euadem Viceadvo- 
catum super feriam sestam prox. post s. Hedvigis. Qui non paruit et nobil. Petrus procurator Martini 
Burza civis Leopol. condempnavit ipsum in pena trium marcar. 

*382. Sznathyn •/• Czeremoschenszczy. Mathias Pyeczony Minist. de iure additus 
affectavit terciam intromissionem in curias ąuatuordecim in villa Czeremoschna apud nobil. Bohdan 
et Allexandrum heredes de Czeremoschna in prelucris Mathie Sznathyn, quam intromissionem gsa. 
dom. Fyedisa mater ipsorum reposuit dicens se super hiis curiis dotalicium habere. ludicium dedit 
ad brachium Eegale. | 

CŁ V. Acta Leopoli feria se prox. post f. XI milia virginum anno Dom. millesimo 

C- g'Mad[ringentesimo] sexagesimo sexto (24. albo 27. Października 1466 r.) presentibus ibi gsis. [nobilibusąue] 

QQr,Petro de Brancse ludice, lohanne de Vy [Sub]»Mdłce łerrbus., Petro Gołąbek de Zym[nawoda 

Bm^grabio et ludice castri Leopolbus., Sim[one] szhowszhy , lohanne de Sosznycza, Sigis- 

[mundo de] Calyszany, Nicolao de Feplow et aliis [quamplu]r«6MS fidedignis circa premissa. 

*383. Strumilo •/• Cristophorus. Terminum iuramenti inter strm. dom. Georgium 
Strumilo actorem et gsum. Cristophorum et Elizabet uxorem eius de Lubynye doms. Iudex per 
quatuor sept. transposuit. 

*384. Burza •/• Cristoforus. Terminum inter famos. dom. Martinum Burza civem 
Leopol. actorem et gsum. dom. Gristoforum de Lubynye doms, Iudex per quatuor sept. transposuit. 
*385. Gologorszka •/• Hermanowszky. Terminum inter gsam. Elizabet de Golegori 
actricem et gsum. lohannem Hermanowszky doms. Iudex per duas sept. transposuit. 

CŁVJ. Acta Leopoli feria ąuarta prox. post f. Simonis et lude Aplrm. anno Dom. 
C. millesimo CCCCLXVI \ (29. Października 1466 r.) [presentibus ih]i gsis. nobilibusąue Petro Gola[hek 

^ de Zy]mnawoda Burgrabio et ludice castri [Leopol.], lohanne Mylotcyenszhy, lohanne de , 

Petro de Chopy(ova, Nicolao de Pe et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*386. Eecognicio Ministerialis. Mathias Pyeczony Minister. recognovit, quia posuit 
unam concitacionem super centum viginti marcis in curia anta Bobrka in laneis super dom. Nicolaum 
Ynuczek. Doms. Cunradus Steyncaller Tribunus Halic. posuit memoriale. 

*3S1. Ouneza •/. Nicolaus Ynuczek. Nobil. Petrus procurator gsi. Steyncaller Trib. 
Halie. atentavit in termino concitatorio solucionem centum yiginti marc. a gso. Nicolao Wnuczek de 
c. Pyanthnyczany , qui Nicolaus non paruit et Petrus procurator | ipsum condempnavit. ludicium Mini- 
i^-sterialem ad pignoracionem addidit. Goncitacio. Eaphael de laroslaw Cpts. Leopol. tibi gso. ^[icolao] 
de Py^thnyczany alias Wnuczek mandamus, quatenus feria quarta prox. post f. Simonis et lude Aplrm. 
Leopoli compareas ad instanciam gsi. Cunradi Steyncaller Trib. Halic, qui te concitat ad solvendum 
centum viginti marc. Tadii, pro quibus te condempnavit. Datum Leopoli sabbato ipso die s. Luce 
anno Dom. millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto (18. PaździerniJca 1466 r.). 

*388. Eecognicio Ministerialis Pyeczony, quia posuit aliam concitacionem jaA; wyie; 
nr. 386 super octoginta marcis. 

*389. Guncza •/. Petrus Ynuczek. Nobil. Petrus procurator gsi, Cunradi Steyncaller, 
c. jak wyżej nr. 387 | octoginta marc. itd. Goncitacio. Jah toyżćj octoginta marc, itd. 
^ CLiTTII. Acta Leopoli feria sexta prox. antę f. s. Martini anno Dom. millesimo ąuadring. 

sexagesimo sexło (7. Listopada 1466 r,) presentibus ibidem mfo. gsisąue Dobeslao de Zyratcycza 
C. Cstlo. Prcmisl., \ [lohanne] Cola de Dalyeyow [Cstlo. Halic], [lohann]e CulikowszJcy Subpincerna, 
^^Iohan[ixe Lyszakow]s2Z;«/ Yicecpfo., Petro Gołąbek de Z2/m[nawoda 'Q\ii]grdbio et ludice castri Leopol- 

lus., Zlothttyczszky, Zavyscha de Hnylycz [et aliis] ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*390 Gologorszka •/. Hermanowszky. Nobil. Sigismundus procurator gse. dom. 
Elizabet [de Go]legori actricis proposuit super gsum. lohannem Hermanowszky Trib. Trebowl. Ci tac i o. 
Eaphael de laroslaw Cpts. Leopol. tibi gso. lohanni Hermanowszky Tribuno Trebowl. heredi de domo 
tua, quam habes in Leopoli et de pecuniis, quas habes apud dom. Nicolaum Czernberg et de aliis 61 

bonis et pecuniis ubicumąue mandamus, quateiius feria sexta pros. post f. s. Francisci ia Leopoli compareas 
ad instanciam gse. Elizabet heredis de Golegori , que te concitat ad secundum terminum iuita primum 
terminum super te astitum, prout tein eodem primo termino in contumacia condempnavit pro eo, quia 
tu intromittis te in villam Yy^czen ipsius Elizabeth non pertranslendo omnes gradus iuris, quia prius' 
debuisti prima, secunda, tercia vicibus pignorare et hoc non fecisti neque cum aliquo Ministeriali 
super pignoracionem equitasti nec eciam in libro castr. Leopol. hoc habes, quod Elizabet pignoracionem 
repercuteret, ideo te pro isto citat , quia nuUus Ministerialis pignoravit antę intromissionem, quia olim 
pater suus non reseripsit se a pignoracione , ideo te citat pro summa, que in libro castr. Leopol. est 
inseripta et totidem dampni. Ideo Elizabet non ammisit alias nyeothpadla pignoracionem de iure, quia 
sola personaliter non fuit coram iudicio , quando ipsam condempnasti super termino concitatorio nec 
suus procurator. Ideo te citat propter inordinatam nyewsadnego tuam reeepcionem Ministerialem 
super I \yillarn\ Yyaczen, propter inordinatam intromissionem in Yyaczen. Datum in Leopoli [feria ^■ 
łercia] prox. post f. s. Francisci anno Dom. milles. quadringent. sexagesimo [sexto] (7. Października 370 

1466 r.) et eciam meliorando citacionem, quid sibi in de est videlicet quadringentas marc. 

Gsus. lohannes Hermanowszky dixit: domine Iudex, datę miehi ad dom. Cptm., quia hoc eSt summa 
magna. Iudex dedit; terminus in una septimana post dom. Cptei. ingressum in Leopolim. 

*39I. Gologorszka •/• Hermanowsky. Nobil. Sigismundus jak wyżej, prout te in 
eodem primo termino contumacia condempnavit, quia tu ipsam non iuste dampnificasti alias sdalesz 
in tribus marcis pene et ideo non iuste, quia Ministerialis reeognovit in iudicio, quia domine Elizabet 
dedit terminum dicens alias myen&cs facialem per Tbywon Yasyi, que citacio est contra iuris formam, 
quia nullus potest dare facialem terminum per servum aut procuratorem insol . . personaliter et tu 

citando per | [Minisierialem] Pyeczony ponere alias salowacs sicut et ipsum C. 

nobil. Sigismundus cum [procuratorio] ergo Elizabeth non admitto antequam-^- 

proposicionem audiam et tu propos[tcJowe»w] faciendo ipsam condempnasti et ideo \te citat pro\ 

iniusta condempnaione pro tribus marcis et totidem dampni. Datum Leopoli feria tercia prox. post f. 
Francisci anno Dom. millesimo CCOC sexagesimo sexto (7. Paźdsiernika 1466 r.). Gsus. lohannes 
Hermanowszky Trib. Trebowl. peciit sibi hanc causam ad dom. Cptm. dare. ludes dedit in septimana 
post Cptei. ingressum in Leopolim. 

Cii VJJJ. Acta Leopoli sabbato prox. antę f. s. Martini anno Domini millesimo ąuadringent. 
sezagesimo sexto (8. Listopada 1466 r.) presenłibus vbli. lacobo Handa Canonico Calisiensi, Pełro 
Gołąbek de Zymnaiuoda JBurgrabio et ludice castri Leopol., Stanislao de Lypnyh, Nicolao Ministe- 
riali et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*392. Handa ■/• Cristoforus. Minister. Leopol. Nicolaus est fassus, quia ex spećiali 
commissione Maiestatis Eegie et mandato dom. Cpti. Leopol. dom. Raphaelis de laroslaw additus 
affectavit habere intromissionem in villam Lubynye apud gsum. Christoforum de Sancto Romulo 
Italicum lanuensem et Elizabeth uxorem eius heredes de Lubynye in tricentis fłor. cum dimidio 
decimo flor. Regalibus sibi Christoforo per venerab. lohannem Rzeschowszky Canonicum Cracou. et 
Cptm. Noueciyitatis alias Corczyn ex parte Maiestatis Regie mutuatis, quam intromissionem Christoforus 
et Elizabet non admiserunt , qui Ministerialis dedit ipsis terminum facialem super diem terciam | et o. 
ipsi non paruerunt. Ybiis. doms. lacobus Handa Canonicus Cal[isieł?.] cum procuratorio Maiestatis^ 
Eegie condempnavit Christoforum et Elizabet in pena repercussionis prime in [^jewa] Regali quatuor- 
decim marcar. ludieium ad secundam intromissionem Ministerialem [addidit]. 

CZjIIK. Acta Leopoli feria tercia ipso die s, Martini anno Dom. millesimo ąuadringent. 
sexagesimo sexto (11. Listopada 1466 r.) prescntibus ibi nobilibus Nicolao de Klyenyow protunc 
ludice castri Leopol., lohanne de Sosznycsa, lohanne de Nyeszdzyno, Clemente Dairowszlcy, 
Stephano de Stareclioioycze, Mathia Pyeczony Ministeriali tonso Leopol. et aliis ąuampluribus 
fidedignis circa premissa. 62 

*393. Gunterus •/. Zyrawszky. Gsus. [Gunłerus] de Syenyawa actor habens sufficientem 
ordinem fratris sui germani Nicolai attemptavit solueionem centum marcar. a mfo. dom, Dobesiao de Zy- 
rawycza Cstlo. Premisl. tamąuam a debitore, a quo lohannes familiaris dom. Frederiei civis Leopol. ponebat 
cisticulam assereus in ea peeuniam fora et florenos et dicens : ego ex parte domini Premisl. peeuniam 
pono, si eam quis ex parte dom. Gunteri et Nicolai heredum de Syenyawa recipere viilt. Gsus. Gunterus 
dixit : ego paratus sum peeuniam recipere. lohannes dixit : ego peeuniam nemini dabo , nisi anta dom. 
ludicem terr. Leopol. Et hoc Gunterus est Ministeriali protestatus. Et Ministerialis prima, secunda, 
tercia et ąuarta yicibus requisivit alias pytał, si eandem peeuniam Guntero dare vellet et ipse dixit: 
nolo dare, nisi anta dom. ludicem terr, Leopol. | 

C. CL.2^. Acta Leopoli feria qu proxima post f. s. Martini anno Dom. millesimo 

gyg g'M[adringent.] sexagesimo sexto (12. albo 13. Listopada 1466 r.) presentibus ihi [vbli. dojmmo lacoho 

Handa Canonico Cal\iss.\, Chodorowszhy Subdfro. Leopol., [Nicolao] de Clenyoto protune 

ludice castri [Leopol], Nicolao Wnuczek, Stiborio Wnuczek, [Cun]rado Stencaler Tribuno Halic, 
N[ieo\a.o] de Bapssyncze, MałJiia Pyecsony Ministeriali et dliis quampluribus fidedignis circa 
premissa. 

*394. Handa •/. Cristoforus. Minister. Leopol. Mathias Pyeczony de iure additus 
affectayit habere secundam intromissionem in villam Lubynye apud gsum. Christoforum de Lubynye 
in pecuniis Magastatis Eegie sibi per yenerab. dom. lohannem Kzeschowszky Canonic. Cracou. 
mutuatis, quam intromissionem Christoforus repercussit. Super quam recognicionem Ministerialis vblis. 
doms. lacobus Handa procurator Maiestatis Eegie memoriale posuit. 

*395. Handa. Vbls. doms. lacobus Handa Canonic. Calisiensis procurator Maiestatis Eegie 
attemptavit terminum facialem super gsum. Christoforum da Lubynye, quem sibi Ministerialis pro 
repercusione secunda intromissionis dedit. Cristoforus dixit : domine Iudex, datę michi hanc causam 
ad dom. Cptm. Iudex posuit ad feriam sextam prox. antę f. s. Nicolai hoc est ad yigiliam s. Nicolai. 

*396. Cuncza •/• Wnuczoyye. Termini inter gsum. Cunradum Stencaler Tribun. 
c. Halic. I et nobiles Nicolaum, [Siiborium et Petrum] Wnuczkones Tenutarios de Bobrka a prox. feria 
374sexta in tribus septim. erant. Et doms. Stiborius [F«M]czek fideiussit pro fratre suo Petro, quod 
debet inviolabiliter servare eundem terminum sub [vadio] ducentarum marc. 

*397. Tardlowya •/• Wnuezkowya. Gsi. lohannes, Andreas et Stanislaus fratres 
germani Thardlowye heredes de Sezekarzewycze actores, quibus Maiestas Eegia bona ac tenutam 
Borkam (sic) unacum Drohonsz de manibus gsor. Nicolai, Petri et Stiborii de Pyathnyczany heredum 
exemere comisit, qui eciam Wnuezkowya reeeperunt ipsis terminum ad f. s. Nicolai, ibi munimenta 
ponant et Thardlowye peeuniam talem , qualem habere possunt. Et si non poterint exsolvere, extune 
Wnuczkones dicta bona tenebunt. Et ibi partes sub vadio centum marc. parere debent, quod yadium 
yblis. lacobus Handa vigore Maiestatis Eegie yalavit, ad quod partes consenserunt medium pro Maiestate 
Eegia, medium pro parte stante. (z. p.). 

*398. Clemens'/- Andreyko Lopathicz. Nobil. Clemens suburbanus Leopol. ad 
J^ presenciam dom. Eaphaelis | de laroslaw Cpti. Leopol. querulose proposuit, quomodo nobil. [Andream] 

375 da Ostalowycze sibi Clementi da [minavit] assarens ipsum percutera yel interimere. Capts. 

penam vallatam centar. marcar. interposuit. 

CIjJZI. Acta Leopoli feria sexta ipso die Presentacionis b. Yirginis Marie anno Dom. 
millesimo CCCC° sexagesimo sexto (21. Listopada 1466 r.) presentibus ibi gso., nobilibusąue lohanne 
LyszaJcowszJcy Yicecpto., Petro Gołąbek de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopolbus., 
lohanne Hermanowszky Tribuno Trebowl., Wlothkone de Byelka, lacobo de Cobylky, Petro de 
Yocyechowycze , Luca de Prussi, lanussio Ministeriali et dliis quampluribus fidedignis circa 
premissa. 

*399, Nikyel Cleyn •/• Belzyeczka. Minister. Leopol. Mathias Pyeczony de iure ad- 
ditus affectayit habere in medietatem villa Belzyecz apud nobil. Petrum et lohannem heredes de Bel- 63 

zyecz in prelueris nobil. Nicolai Cleyn, quam intromissionem dom. Katherina mater ipsorum Petri et 
lohannis repercusit. 

*400. Burza •/• Christoforus. lanusius Minist. Leopol. | affectavit [intromissionem o. 
a /amjoso Martino Burza cive Leopol. \in ZJubynye in decim octo marcis [super (/Jsum. Christoforum J^ 
de Lubynye, quam Christoforus repercusit. 

*401. [Zophia] •/• lohannes Swynka. Nobil. Petrus procurator gse. Zophie consortis nobi- 
lis Michaelis de Narayow actoris et gsus. lohannes Hermanowszky Trib. Trebowl. procurator gsi. 
lohannis Szwynka terminum in duabus septim. antę f. Nativit. Domini posuerunt ad eoncordandum 
sub tribus marcis pro expensis parti parenti. Si non concordaverint, in septimana terminum iuris 
habebunt. 

*402. Strumilo •/• Cristoforus. Nobil. Petrus procurator gsi. dom. Georgii Strumilo 
Succam. Leopol. actoris atemptavit terminum iuramenti a gso. Christoforo et Elizabeth uiore eius de 
Lubynye, qui non paruerunt. Petrus condempnavit ipsos in septem marcis et a duodecim nobilibus per 
tres marcas. | 

CLi^II. Acta Leopoli feria sexta [in vigilia] s. Nicolai anno Dom. [ut supra] (5. Gru- o. 
dnia 1466 r.) prcsentibus ihi gsis. nohilihusąue Petro [Gołąbek de] Zymnawoda Burgrdbio et ludice .^~,j 

casłri Leopol., [lohanjwe HermanotoszJcy Tribuno Trebowl., voysshy, Wlothkone de Cuczany, 

lohanne Yvaszkone de Podhorcse et aliis g'Ma»M[pluribus fide]dj^w«s circa premissa. 

*403. Eeposicio termini domini Handa Canoniei Calis. in negocio Maiestatis Eegie 
actoris et gsi. dom. Christofori de Lubynye per septimanam. 

*404. lapicharia •/• Ostalowszky. Terminum concitatorium inter gsam. lapiehariam 
Myczyszczowszka actricem et nobil. Andream Lopathicz de Ostalowycze doms. ludes transposuit ad 
diem ąuintam post dom, Cptei. in Leopolim ingressum. 

*405. Petrus Gołąbek •/• Ostalowszky. Terminum inter Petrum Gołąbek de Zymna- 
woda Burgrab. et ludicem castri Leopol. et nobil. Andream Lopathycz de Ostalowycze doms. lohannes 
Hermanowszky Tribunus Trebowl. protunc loco ludicis residens jaJc wyżej. 

*406. Eecognicio Ministerialis Leopol. lanusii, quia affectavit pignus apud nobil. 
lacobum de Zaluky a nobili Petro de Chopitowa, quod pignus laeobus repercusit, pro qua repercusione 
indicium decrevit sibi Petro tres marcas | [iudicio to]tidem et Ministerialem ad concitandum dicte O- 
pene dedit. ^ 

*407. [La/io]dowszky •/. lacobus de Zaluky. Nobil. Petrus procurator nobilis Petri 
Lahodowszky attemptavit terminum, a quo nobil. lohannes Czyzykowszky reposuit simplici infirmitate; 
in duabus sept. 

CLiT^III. Acta Leopoli sabbato ipso die s. Nicolai anno Dom. millesimo etc. sexto (6. 
Grudnia 1466 r.) presentibus ibidem gsis. nobilibusąue lohanne Chodorowssky Dfro., Oeorgio Stru- 
milo Succamerario , Fetro de Brancse ludice, Andrea SyenynssJcy , Petro GolabeJc de Zymnawoda 
Burgrabio et ludice casłri Leopolbus. et aliis ąuampluribus fidedignis. 

*408. Cuncza •/• Wnuczkovye. Terminum concitatorium inter gsum. dom. Cunradum 
Stencaler Tribun. Halic. et gsum. Nieolaum , Petrum et Stiborium Wnuczkones partes reeeperunt ad 
feriam terciam prox.' 

CLi2CI'V. Acta Leopoli feria ąuinta prox. post f. Concepcionis Marie Yirginis anno 
Dom. millesimo CCCC sexagesimo sexto (11. Grudnia 1466 r.) presentibus ihi mfis. gsisąue Dobe- 
slao de Yyschnycze Castlo. Lublien., Paulo de Sprowa Casłlo., Raphaele de laroslaw Cpto., Petro 

de Brancze ludice terrestribus Leopolbus., \ lacobo Handa Canonico , Andrea , lacobo O. 

Eomanowszhj , lohanne £r[ermanowszky] Tribuno Trebowl., Petro GolabeJc [de Zymnd.]voda Bur- ^^^ 
grabio et ludice castri Leopol. [et] aliis ąuampluribus fidedignis circa [premissa], 

*409. Gologorszka •/• Sprowszky, Nobil. Sigismundus [p»*o]curator gse. Elizabet de 
Golegori actricis alloquebatur iuxta duas citaeiones super mfum. dom. Paulum de Sprowa Cstlm. 64 

Leopol. Et Ostls. Leopol. dizit: domiae Capitanee, datę michi hane causam ad Maiestatem Regiam, 
quia hec causa est pro maiori summa. Doms. Cpts. dedit; terminus tercia die post Maiest. Regie ia 
Leopolim ingressum. (z. p.) 

*410. Gologorszka •/• Hermanowszky. Terminos inter gsam. dom. Elizabet Golo 
gorszka actricem et gsum. lohannem Hermanowszky doms. Cpts. in tribus septim. post f. Nativłtatis 
Dom. pros. yenturum posuit. 

*411. Gologorszka radium cum dom. Nicolao. Mfs. doms. Raphael de laroslaw 

Cpts. Leopol. penam vallatam alias zakład duorum milium flor. vigore et mandato Maiest. Regie inter- 

posuit inter gsam. dom. Elizabet Gologorszka actricem et gsum. dom. Nieolaum de Sprowa. Quod 

C. Yadium mfus. | [Faulus] de Sprowa Cstls. Leopol. [fideiussit pro Nicolao ^am]quam pro impossessio- 

ssónato, quia ipsum [coram ilffljiest. Regia statuere habet tercia [die post] Sue Serenit. in Leopolim 

ingressum. (z. p.). 

*412. Zophia •/• Svynka. Terminum, qui fore debuit prox. feria quinta antę f. Nativit. 
Dom. pros. vent. inter gsam. Zophiam consortem nobil. Michaelis de Narayow actricem et gsum. ae 
strm. dom. lohannem Swynka de Pomorzany Vexfrm. Leopol. doms. Cpts. super sabbatum pros. post 
f. Circumcisionis Domini posuit. 

CIj2CV. Acta Leopoli feria sexta prox. antę f. s. Lucie anno Dom. millesimo CCCCLXVI 
(12. Grudnia 1466 r.) presentibus ibidem mfis., gsisgue Eaphaele de laroslaw Cpto. Leopol., Do- 
beslao de Yyschnycze Cstlo. Luhlien. , Stanislao YatropJca Cstlo. Sadeeen. , lohanne Lyszhotcszhi 
Yicecpto,, Petro Golambck de Zymnaicoda Burgr. et ludice castri Leopolbus., Nicolao Wnuczek et 
aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*413, Handa •/• Cristoforus. Terminum inter vblm. dom. laeobum Handa Notarium 
Maiest. Regie actorem et gsum, Ohristoforum de Lubynye doms. Cpts. in crastino Epiphanie trans- 
em posuit. 1 Et [si] vblis. Handa pro tempore prescripto [non esset] , estunc adreniente vbli. dom. 
38iIoh[aMwe] Rzeschowszky idem eciam [agere] potens [erit] tanquam servus Maiestatis Regie. Et si 
Handa et Rzeschowszky non essent, estunc doms. Cpts. in hae causa agere potens erit tanquam servus 
Mai. Regie. 

Cii3rVJ. Acta Leopoli sabbąto ipso die s. Lucie anno Dom. millesimo ąuadring. sezage- 
simo sezto (13. Grudnia 1466 r.) presentibus mfis. gsisąue Raphaele de laroslaw Capto. Leopol., 
Dobeslao de Yyschnycze Cstlo. Lublien. , Stanislao Ycttrobka Cstlo. Sddec. , lohanne Lyszakowszky 
Yicecpio., Peiro Gołąbek Burgr. et ludice castri Leopolbtis, , Petro Kmytha, lohanne Hermanow- 
szky Tribuno Trebowl. et aliis qumapluribus fidedignis circa premissa. 

*414. Burza •/• Cristophorus. Minist. Leopol. lanusius de iure additus affectavit ter- 

ciam pignoracionem in decem oeto marcis quiditatis apud gsum. Christoforum de Lubynye a fam. 

Martino Burza cive Leopol., quod pignus officialis ipsius repereusit, cui Christoforo Ministeriahs dedit 

terminum facialem super diem hodiernam. Nobil. Petrus procurator Martini Burza condempnavit Chri- 

^ stoforum in pena repercusionis tercie pignoracionis. | Christoforus disit: [domitie ludez neąue pignu^i 

882repercusi neque michi est terminus asignatus. Petrus procur. dixit: [domine] ludes, ego volo 

pro tribus marcis [pro corjulo alias za łaszka, quia doms. [CJirisłoforus] habet hic terminum iuxta 
recognicionem Ministerialis. Christoforus recepit pro corulo pro ses scotis. Et doms. Iudex consurgens 
interrogayit Dom. Cptm., si doms. Christoforus habet terminum, qui est sibi per ofiicialem ipsius 
datus vel non. Et doms. Iudex iuxta decretum dom. Cptei. sentenciayit et adiudicavit sibi Petro 
penam ses scotorum et terminum antę se habere debent. Petrus memoriale posuit et disit: domine 
ludes, pęto et afiecto intromissionem et diem intromissionis sibi Martino Burza deputari. Christoforus 
consensit ac diem intromissionis deputavit in duabus sept. et iam Ministerialem ius addidit lanusium. 

*415. lapicharia •/• Andreyko. Terminum, qui fore debuit die tercia post Circumcisio- 
nem Domini inter gsam. lapichariam Myezyszczowszka actricem et nobil. Andreyko Ostalowszky doms. 
Cpts. in septimana antę Carnisprłyium posuit. 65 

*416, Szyyenia •/. Wnuczek. | Nobłl. Swyenia proposuit super gsum. dom. Nicolaum c. 
"WnMlczeh, quia} ipsum diffidat interimere. Lyszakowszki Vieecpts. Leopol. penam [vaUatam] tricen- g^ 
tarum marcar. vallavit. 

CIj^'V1I. Ada LeopoU feria iercia infra ocłavas Natwiłatis Dom. anno Eiusdem millesimo 
CCCC sexagesimo sexto (30. Grudnia 1466 r.) presenłibus ibi mfis. gsisąue Dobeslao de Zyrawy- 
csa Cstlo. Premisl, Eaphaele de lar osław Cpło. Leopol., lohanne laczymyrszlcy Dfro., lohanne Ly- 
ssahowszTcy Yicecpto. , Peiro Golabeh de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopol. et aliis 
guampluribus fidedignis circa premissa. 

*41'3'. Terminos omnes doms. Opts. ad diem crastinum posuit. 

CIjX.VIII Acta LeopoU feria ąuarta in vigilia Circumcisionis Domini anno Dom. mil- 
lesimo CCCC sexagesimo sexto (31. Grudnia 1466 r.) presenłibus ibi mfo. gsisąue Raphaele de 
Jarosław Cpto. Leopol, GrotJi Cpło. Kazymiriensi , Andrea SyenynszTcy, Guntera \ [de Syejwyawa ^■ 
et aliis quamplu\ńh\i& fidedignis circa ^re]missa. 38^ 

*418. Eecognicio Ministeriali s •/• Schnatin. Minister. Leop. lanusius recognovit, 
ąnomodo sibi pignus repercuserunt nobiles Andreas et Allexander de Czeremoschna , pro qua reper- 
cusione luerunt penam Kegalem quatuordecim marc. 

*419. lohannes Hermanowszky •/• BHzabet. Pendet causa inter gsum. dom. 
lohannem Hermanowszky et gsam. Elizabet de Gologori ad diem sabbatinum prox. ad concordandum. 

*420. Nikyel •/• Belzyeczszcy. Pendet causa domini Nikyel cum domina Belzyeczszka 
et filiis suis ad feriam sextam prox. ad concordandum. TERMINI CASTEENSES 

1467. 

CLiXIX. Acta LeopoU feria secimda prox. antę f. Epifaniarum anno Dom. millesimo 
CCCC sexagesimo septimo (5. Stycznia 1467 r.) presenłibus ibi gsis. nobilibusąue lohanne Lysza- 
Jcowszhj Yicecpto., Pełro Golabeh Burgrabio et ludice castri Leopol.., Gunter o de Syenyawa, lohanne 
Yilczyc et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*421. Schnatin '/• Czeremoschenszey. Nobil. Andreas et Allexander fratres germani 
indiyisi heredes de Czeremoschna, Vsna et Komorów tenentur debiti sexaginta marc. pecunie minutę 
famoso Mathie Schnatin civi | Leopol., viginti marc. pro die Carnisprivii prox. feria tarcia post domi- c. 
nicam Esto michi et viginti pro f. [Pejtri Apostoli, ąuando celebratur forum annuale Premisliense et 385 
viginti marcas ultimas feria ąuarta prox. post Nativit. Domini prox. sohere semper in castro Leopol. 
coram ludice, Oficiali et Notario sub centum marcis vadii in crastino cuiuslibet termini suceumben- 
dis; intromissio in villas Vschna et Komorów. | A bello intercedere debent. (z. p.) c. 

*422. Gsus. Nicolaus Wnuczek de Pyathnyczany tenetur debiti triginta marcas gso. Cun-386 
rado Schtencaler Tribuno Halic. , in quibus tres laneos scheph'kovy lany nuncupatos antę Bobrka 
iacentes in districtu Leopol. | obligavit a f. Nativit. Domini prox. preterito usque ad f. s. Michaelis ^ 
Arch. prox. vent. vel usque ad plenariam exsolucionem sub vadio triginta marcar. A bello intercedere 337 
est obligatus. | Si Nicolaus Wnuczek cum fratribus suis ipsum Cunradum de bonis antiqua Bobrka et o. 
theoloneo exemere vellent, extunc sibi triginta marcas realiter reponant. 388 

nT.Tr-JC. Acta LeopoU feria secunda prox. post f. Epifanie anno Dom. milles. ąuadring. 
sexagesimo septimo (12. Stycznia 1467 r.) presenłibus ibi gsis. nobilibusąue Andrea Syenynszhy, 
Pełro Golambeh de Zymnaiuoda \ Burgr. et ludice castri [Leop.], lohanne ' Cobilyenszhj et aliis ^ 
quampluribus fidedignis circa premissa. 389 66 

*423. lanuschkowa •/• Dominicus. Nobil. Dominieus de Sancto Romulo Italicus 
lanuensis recogaovit, quod olim gsus. ac. strs. Christoforus de S. Eomulo Italieus lanueasis alias 
heres de Lubynye germanus suus de ipsius Dominici sentencia tenetur honeste dom. lanuschkowa 
civi Leopol. certi civilis debiti quinquagiuta marcas, in quibus Dominicus ponendo se eiusdem debiti 
debitorem principalem iam eoram ludice castri Leopol. addidit super se Ministerialem et fecit peten- 
tem dare intromissionem in villam Lubynye post mortem dom. Christofori hereditaria successione ad 
_ eum devolutam in distr. Grodec. sitam, ubi essent quinque marce census. Si intromissionem non 

m. admitteret, extunc submisit se in aliis quinquaginta | vadii, vadium in essenciale debitum convertendo. 

^^°In quibus centum marcis promisit intromissionem in Lubynye, ubi essent [decem] marce census. 

c. Si Dominicus per Regiam Maiestatem vel quamcumque personam ab | hereditaria successione [fratris] 

891 sui repressus [fuerit], predicte lanuschkowa ad nuUam obhgabitur solucionem. 

CLiJLJLl. Acta Leopoli feria tercia prox, post octavas Epifaniarum anno Dom. millesimo 
CCCC sexagesimo septimo (20. Stycznia 1467 r.) presenfibus ihi generosis etc. 

*424. Andreas Syenynszky. Terminum dom. Andree Syenynszky pro repercusione 
pignorum fumalium hunc peciit sibi dari ad dom. Cptm. et habet eundem in septimana post dom. 
Cpti. in Leopolim ingressum. 

*425. Elizabet •/• Gologorszka. Terminum domine Elizabet Gologorszka pro reper- 
cusione pignorum et penis Regalibus doms. Andreas Syenynszky ex parte Elizabet peciit dari ad 
dom. Cptm. ; in septimana jak wyżej. 

nT, -X"X' TT Acta Leopoli feria ąuinła prox. post octavas Epifaniarum anno Dom. mil- 
lesimo CCCC sexagesimo septimo (15. Stycznia 1467 v.) presenfibus ibi ąuampluribus fidedignis etc. 

*426. Gologorszka ■/• Hermano wsz ky. Terminum inter gsam. dom. Elizabeth de 
Golegori actricem et gsum. lohannem Hermanowszky Tribun. Trebowl. doms. Iudex posuit in septi- 
mana I [post] dom. Cptel. in Leopolim [ingressum]_ 

ClT. -fC-^ TTT [Acjta feria sexta prox. [antę] festum Conversioms s. Pauli anno Domini 
jn.millesimo CCCC sexagesimo septimo (23. Stycznia 1467 r.) presentihus ibi generosis. 

892 *42'J. Minister. Leopol. lanusius recognovit, quia de mandato dom. Cptei. additus ad pro- 
testandum et videndum dom. Clementi de Dunysin, dum ipse Clemens in Gay ad intromissionem 
equitavit iuxta literam consiliariorum Serenitatis Regie et consensum ipsorum, que litera de libro Seren. 
Regie sibi Clementi est emanata, nemo eandem intromissionem repugnavit. 

*428. Domina Ynuczkowa. Dom. Wnuczkowa lugit penam quatuordecim marc, quia 
repercusit pignus, quod fuit receptum in fumalibus. 

429. Stiborius Wnuczek lugit penam j'a^ tcyżej. 

CŁJXXIV. Acta Leopoli feria tercia ipso die s. Blasii anno Dom. millesimo 
CCCC LXVII etc. (3. Lutego 1467 r.) 

*430. Terminos inter nobil. | lapichariam actricem et nobil Łopatka de Ostalowycze 

o. doms. Burgrabius ex mandato dom. Cptei. transposuit in septimana post dom. Cptei. in Leopolim 
393 ingressum. 

Ci(XXV. Acta Leopoli feria sexta ipso die s. Dorothee anno Dom. milles. CCCC° 
sexagesimo septimo (6. Lutego 1467 r.) presentihus ibi gsis. nobilibusąue lohanne Lyssahowssky 
Yicecpto., Pctro Gołąbek de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopolbus., Clemente Dam- 
browssky, Petro Yocyechowszky et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*431. Otha •/. Bohdan. Famos. Bohdan suburbanus castri Leopol. in isto iudicio evasit 
nobil. Othara et famos. Martinum Consulem Buszcensem fideiussores pro omnibus causis et debitis 
se per iuramentum proprium expurgavit. 

*432. Bohdan •/. Bylynyna. Famos. Bohdan suburbanus castri Leopol. tenetur debiti 
ses marcas gse. dom. Katherine Bylynyna de Rzepnow solvere super f. s. lohannis B. prox. Si non 

^ solveret, extunc super f, | Marie septem marc. te'nebitur sub intromissionem in domum ipsius. 

894 67 

Si filius ipsius Bohdan antę terminum ąuemlibet seorsum sibi Bylynyna pecuniam dederit, extunc 
eciam sibi intromissionem in domum dictam sitam in suburbio castrensi opus dare non erit. 

C'LiXJ^'Vl. Acta Leopoli feria iercia Carnisprwii anno Dom. millesimo CCCC sexa- 
gesimo sepiimo. (10. Lutego 1467 r.) 

*433. Nobil. Andreas et Allesander heredes de Czeremoschna solverunt famoso Mathie 
Schnathin viginti marc. minus novem florenis super debitum sexaginta marc, quos novem flor. 
tenentur solvere in tribus sept. sub vadio decem marcar. (s. p.). 

CIj3^XVII. Acta Leopoli sabhato antę Invocavit anno Dom. millesimo CCCC sexa- q 

gesimo septimo \ (14. Lutego 1467 r.) presentibus ihi gsis. nobilibusque myrsshj^^- 

Dfro , Petro de Brancse /[udice], loJianne Lyssalcowsgky Yiceepto., Pełro Golambek de Zymnawoda 
JBwgrdbio et ludice [castri Leopol.]. 

CIjXI2CVIII. Acta Leopoli feria sexta prox. antę dominicam Eeminiscere anno Dom. 
millesimo ąuadring. sexagesimo septimo (20. Lutego 1467 r.) presentibus ibi gsis. nobilibusąiie 
lohanne LyszaJcowsshj Yicecpio., Petro Golambek de Zymnawoda Burgr. et ludice castri Leopolbus., 
lohanne Hermanowssky Tribuno Trebowl., Petro de Chopitowa et aliis ąuampluribus fidedignis 
circa premissa. 

*434, Vlodek •/• Barthosius. Nobil. Petrus procurator nobilis Włodek de Czuczany 
alloąuebatur super nobil. Barthosium de lezyerzany iuxta unam citacionem et obligacionem suam de 
libro terr. Leopol. sibi Vlodek emanata, qui Barthosius non paruit et Petrus procurator condempnavit 
ipsum. ludicium lucrum sibi adiudicavit cum pena trium marcar. parti et iudicio totidem et ad con- 
citandum Barthosium Ministerialem addidit. Citacio. Eaphael de laroslaw Cpts. Leopol. tibi nobili 
Barthosio de lezyerzany mandamus, ąuatenus feria sexta prox. antę dominicam Eeminiscere Leopoli 
compareas ad instanciam nobilis Włodek de Cuczany heredis pro eo, prout mfs. doms. lohannes 
heres de Knyhynycze Cstls. Halic. patruus tuus germanus dive memorie obligatus est solvere octo- q 
ginta 1 [marc. minus] septem fertonibus ad Carnisprivium [preteritum] et non solvit et tu remanensin. 
[in bonis] patrui tui [post] manum mortuam prefatas octoginta [marcas] minus septem fertonibus^^® 
sibi solvere non vis iuxta inscripcionem patrui tui, que inscripcio super Yezyerzany canit, et ipsum 
Włodek in totidem dampnificasti. Datum Leopolj feria sexta prox. anta domin. quadrag. Invocavit 
anno Dom. millesimo CCCCLXVII. (13. Lutego 1467 r.) 

*434a. Kecognicio Ministerialis. lacobus Pyeczony Minister. Leopol. recognovit, quia de 
mandato dom. Cptei. additus nobili luraschek Frederici de Leopoli ad profltendum et conspiciendum 
alias na lyczowanye ad piscinam in Sokołów, quam piscinam seu medietatem piscine apud dom. 
Andream Yolczek modo mercatorio comparavit et emit, vidit viginti quinque filletexilia alias vyacyer3e 
et recepit et quinque naves ad rippam adduxit, et secundario exequitans alias szyachatoszy destruxit 
dimidium alterum centum retenticula alias yaszy super eadem piscina. Et iterum equitans vidit qua- 
tuor piscatores de Toldny homines dom. Andree de Klodno piscantes de mandato domini Wolczek 
et plenas tunnas de piscibus habentes vidit. Et iterum vidit, quod pretati piscatores superdictum 
Ministerialem sagittaverunt et super ipsum dom. luraschek et super piscatores ipsius et sex yicibus 
Ipsos de stagno seu piscina depulerunt. 

*435. luraschek ■/• Volczek. Nobil. Clemens [procurator Mojbilis civis de Leopoli C. 
aloquebatur super Andream Wolczek de Klodno, qui Andreas non paruit, tantum ab ipso veniens™^ 
nobil. Mathias servus ipsius reponebat terminum per duas septim. dieens: domine Iudex, dominum 
meum citacio ista in distr. Leopol. non arestaverat, pęto tanquam nuncius dari domino meo per duas 
septim., quousque in districtu fuerit. Clemens procurator dixit : domine Iudex, interrogo ipsum Mathiam, 
cum est fassus se fore nuneium ipsius dom. Yolczec, si habet aliquem ordinem vel literam, quod ad 
ius spectaret an non. Mathias respondit se nullum ordinem habere., Clemens dixit : domine Iudex, 
ex quo doms. Andreas non paruit, ego ipsum ex parte domini luraschek condempno, ludicium ad 
concitandum Andream sibi luraschek Ministerialem addidit. Citacio. Raphael de laroslaw Cpts. 68 

_ Leopol. tibi gso. Andree Yolczek Rokuthy heredi de Clodno mandamus, ąuatenus feria sexta proi. 
m. antę f. Kathedre s. Petri Leopoli | compareas ad instanciam gsi. luraschek Frederici de [Leopoli], 
^^^quia tu sibi [medietatem] pisciue in Sokołów pro octogin[^a quinque marcis] yendens et inscribens 
obligatus es eandem inseripcionem super octoginta quinque marcis sibi luraschek tanąuam mercatori 
in librum terr. Leopol. ad prox. terminos partie, post f. s. Michaelis prox. preteritum celebrandos 
introducere et non introdusisti. Ideo te citat pro octoginta marcis et pro totidem videlicet octoginta 
quinque marcis vadii. Datum Leopoli ipso die s. Yalentini anno Dom. millesimo CCCC" sexagesimo 
septimo (14. Lutego 1467 r.). 

*436. luraschek -j. Yolczek. Nobil. Clemens proeurator nobilis luraschek de Leopoli 

„ actoris, alloąuebatur super nobil. Andream Volczek de Klodno, qui Andreas non paruit. Nobil. 

iri. Mathias jak wyżej. \ C i t a e i o. Jak wyżej ipsum luraschek tanquam mercatorem ab omni persona 

^^^sub vadio octoginta quinque marcar. Et Officialis tuus de Podsosznow Petrus Lyczkowszki cum 

kmethonibus et hominibus tuis de Podsosznow, Toldni et Sokołów pisces est piscatus tuo scitu, 

mandato et yoluntate et eosdem in domum tuam induxit, quarum piscacionum slgna luraschek Mini- 

steriali obduxit et tu ipsum luraschek protegere noluisti. Datum | jak wyżej. 

c. *437. Gologorszka. Minist. Leopol. reeognovit, quia secundario dom. Gologorszka in 

5[j penis Eegaiibus pignus repercusit. Ideo luit penam quatuordecim marcar. 

CIjJLS.JIL. Acta Leopoli sdbatto prox. antę domin. Oculi anno Dom. millesimo CCCC 
sexagesimo septimo (28. Lutego 1467 r.) presentibus ibi nohilibus Petro Gołąbek de Zymnawoda 
Burgr. et ludice castri Leopol., lohanne Cobylka, Petro de Chopythowa et aliis ąuampluribus fide- 
dignis circa premissa. 

*438. Gologorszka •/• Hermanowszky. Terminos omnes inter gsam. dom. Elizabet 
Gologorszka actrieem et gsum. dom. lohannem Hermanowszky Tribun. Trebowl. et omnes alios doms. 
Iudex super diem quartam post. dom. Cpti. in Leopoli ingressum posuit. 

*439. C h y n k a. Nobil. Chynka de Stanimir constituit nobilem Dimithr de Lahodow 
c. gubernatorem ac in bonis suis verum eiecutorem. | 

^j *440. Gologorszka. Gsa. dom. Elizabet Gologorszka [?M8V] penam quatuordecim marcar., 

quia repercusit pignus, quod fuit receptum in penis Eegaiibus. 

*441. Andreas Syenynszky. Doms. Andreas Syenynszki luit penam Eegalem quatuor- 
decim marcar., quia repercusit pignus, quod fuit receptum in fumalibus seu ob nonsolucionem 
fumalium. 

*442. Domina Gologorszka luit penam quatuordecim marcar. Eegalem, quia repercusit 
pignus ob nonsolucionem fumalium. 

CZjIC^K^. Acta Leopoli feria secunda prox. post dominicam Oculi anno Dom. mille- 
simo quadring. sexagesimo septimo (2. Marca 1467 r.) presentibus ibidem. 

*443. Gsus. doms. Clemens de Dimosin alloquebatur super gsum. dom. lohannem Oleszky, 
a quo nobil. Mathias Mal^czynszki reposuit; in duabus sept. | 
c. *444. Gsus. doms. Clemens de Dimosin proeurator laboriosi Costiko kme[<Aoms] sui de 

402 Gay super jak wyżej. 

*445. Gsus. Clemens de Dimosin proeurator labor. Hryn kmethonis sui de Gay jak wyżej. 

CHiTCTCTTI. Acta Leopoli feria tercia prox. post Oculi anno Dom. millesimo CCCC 
sezagesimo septimo (3. Marca 1467 r.) presentibus ibi etc. 

*446. Terminum facialem inter gsum. dom. lohannem Hermanowszky Tribun. Trebowl. 
actorem et nobil. Stanislaum familiarem dom. Andree Syenynszky Officialis castri Leopol. ob non- 
essenciam ludicis et Viceepti. posuit ad diem sabatum. 

*447. C zeremoschensz czy •/• Schnatin. Nobil. Andreas et Allexander fratres 
c. germani indivisi heredes de Czeremoschna ad presenciam iudicii satisfacerunt famoso Mathie j 

403 Schnatin pro viginti marcis, quas solvere debuerunt ad diem CarnispriTii. 69 

ciT. -yr-yynr Ada Leopoli feria secunda prox. post dominicam XL"^ videUcet Letare 
anno Dom. etc. septimo (9. Marca 1467 r.) presentibus ibi gsis. nolilihusąue lohanne Herma- 
nowssky Tribuno Trebowl., Petro Gołąbek JBurgr. et ludice castri Leopol., lohanne Zubrszky, 
lohanne Zymnowocsszhy, lohanne Morawszhj, Nicolao Peplotcssky et aliis ąuampluńbus fidedignis 
circa premissa. 

*448. Lyszakowszky •/• Anastasia et Maruscha. Fam. dom. Maruscha consors 
olim famosi Petri sutoris suburbani castri Leopol. et Anastasia filia eiusdem Petri recognoyerunt 
se yendidisse domum ipsarum post manum mortuam Petri ad ipsas spectantem pro sex seiagenis 
gso. lohanni Lyszakowszky Vicecpto. Leopol., quas Lyszakowszky solvit« | 

*449. [Iohan]nes Hermanowszky •/. Andreas [Syejny nszky. Trib. Trebowl. est c. 
conąuestus super gsum. dom. Andream Syenynszki et gsam. Katherinam Gologorszka uxorem eius,^ 
ąuomodo sibi in bonis prelucrorum ipsius diffidant ipsum interimere minantes et dampua inferre 
cupientes. Igitur penam vallatam ąuingentarum marcar. valavimus. | 

*450. Gsus. lohannes Hermanowszky Trib. Trebowl. ąuerulose proposuit super gsam. dom. c. 
Elizabet Gologorszka, quia sibi in bonis ipsius nonnullis infert minas per officiales et consangwineos ^0^ 
suos, que bona ipse iuste et iudieialiter aquisivit in prelucris ipsius dicta Yy^czen jak wyżej. | a 

*451. Gologorszka pen e. Dom. Elizabet Gologorszka luit penam Regalem quatuordecim c. 
marcar, ideo, quia repercusit pignora Ministeriali Pyeczony Mathie et ludici tres. ™; 

*452. laeobus de Zaluky luit penam. Mathias Pyeczony Minister. Leopol. de iure b 
additus affectavit pignus in pena curuli secundario a nobili Petro | de Chopithowa, quod pignus c. 
lacobus non admisit. Luit penam trium marcar. et iudicio [totidem]. ^ 

nT,7r'X"yrTTT Acta Leopoli sabbało prox. antę dominicam ludica anno Dom. millesimo 
CCCC sexagesimo septimo (14. Marca 1467 r.) presentibus ibi vbli., gsis. nobilibusąue lacobo Handa 
Canonico Calisiensi, lohanne Culikowssky Suppincerna , lohanne Lyszakowszky Yicecpto,, Petro 
Gołąbek Burgr. et ludice castr. Leopol., lohanne Hermanowszky Tribuno Trebowl., Allezandro 
de Czeremoschna et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*453. Sigismundus. Nobil. Sigismundus procurator gse. dom. Elizabet Gologorszka 
affectabat sibi addi Ministerialem ad meliorandum citacionem vel ad id, ad quod sibi fuerit oportunum. 
Iudex Mathiam Pyeczony addidit. 

*454. Reposicio terminorum. Terminum inter gsam. dom. Elizabet Gologorszka 
actricem et gsum. dom. lohannem Hermanowszky Trib. Trebowl. doms. Yieecpts. cum dom. ludice 
posuerunt per duas sept. 

*455. Recoguicio Ministerialis Leopol. Mathie Pyeczony, quia de iure additus gso. 
lohanni Hermanowszky in villam Yyaczen arestavit in eadem villa septem familiares dominarum de 

Golegori videlicet Katherine et Elizabet [ horum erant cum arcubus quinque , cum balii- C 

[stis} nis in vehiculo, quibus [terminum /"ac j]alem dedit cum omnibus armis eorum, ^^g 

[6a]listis, eąuis et vehiculo. 

*456. Hermanowszky •/• Gologorszka. Petrus procurator gsi. lohannis Tribuni 
Trebowl. affeetavit videre faciem , hoc est familiares cum armis et ballistis. Sigismundus procurator 
gse. Elizabet Gologorszka dixit : domine Iudex , domina Gologorszka ibi familiam non misit neque de 
isto scit, sed si aliquis familiarum aliquid fuerit culpabilis alicui, parata est cum ipso ius ministrare. 
Procurator lohannis Hermanowszky dixit : domine Iudex, sicut ibi domina familiam non misit neque de 
isto scit , iuret. Domini decreverunt sibi Elizabet iuramentum prestare corporale feria sexta post 
Conductum Pasce et iurans cum predicta familia ius prestare tenebitur. 

*457. luraschek •/• Volczek. Gsus. lohannes Hermanowszky Tribun. Trebowl. procu- 
rator nobil. luraschkonis Frederici de Leopoli attemptavit in termino concitatorio a gso. dom. Andrea 
Wolczek solucionem. A quo nobil. lohannes Buyno procurator dixit: Domine Yicecpte. et dom. Iudex, 
affecto videre citacionem capitalem huius rei. Et visa citacione dixit : volo videre originem condem- 70 

pnaeionis alias vrz&,d, per quein originem fatum dom. Andream coiidempiiavit et dicit se lucrari. 
C. Efc I Hermanowszky dixit : originalis obligatoria sub sigillo \dom. Andree], quam literam 

^doms. Georgius per suum [procuratorem] dictum dom. Andream condempnayit. [Postquam] litera lecta 
fuisset, tunc ipse Buyno procurator dixit : Domine Iudex et domini , Dominus Eex cum [consi]\io suo 

statuit per totum Eegnum Polonie ra Sue Serenitati serviencia, hoc est ludices, Subiudices 

et doms. Capitaneos per totos districtus, coram ąuibus fatentur debita et extraduntur litera sub 
sigillo ipsorum, sed hic posita est litera aserendo ipsam fore sub sigillo domini Andree et ad istam 
literam doms. Andreas se non agnoscit nec sigillum eius est et ipse doms. Georgius condempnavłt 
ipsum dom. Andream in primo termino tanąuam in peremptorio iuxta eandem obligacionem, quod est 
contra iuris formam, ergo pęto evasionem et memoriale pono alias ad dom. Captm. pęto. Domini 
receperunt ipsis ad dom. Cptm. ad interrogandum, si predicta litera habebit rumpi aut teneri ; terminus 
a prox. feria secuuda in septimana. Et iterum doms. Buyno dixit dom. Georgio : si cum dominis 
procedas eąualiter, ad omnia se fatebuntur debita. Super que luraschek memoriale posuit, quod iudi- 
cium recepit. 

C2j3rXXJV. Acta Leopoli feria secunda prox. post dominie. ludiea anno Dom. 

millesimo CCCC°LXVII (16. Marca 1467 r.) presentibus ibi gso. nobilibusąue lohanne Lysza- 

Tiowszky Vieecpło., Martino Zyndryeh de YodnyJci protunc ludice castri Leopolhus., lohanne de 

Sossnycza, lohanne Morawszhy, lohanne lancula, Petro YocyechowssJcy. \ 

Q *458. Costilo 7. Olyeszky. Petrus procurator laboriosi Costilo de Gay [homin]is tenute 

^^-gsi. Clementis de Dynosin zalowal super gsum. dom. lohannem Oleszky, quia sibi recepit Annam 

uxorem et filiam Maruscham et eciam ciram vestes in valore triginta marear. Nobil. 

Nicolaus Duscha de Ponyathow cum procuratorło gsi. lohannis Oleszky faciens proposieionem et 
audita proposicione peciit hanc causam ad dom. Captm. dicens, quia est hec summa magna. Et doms. 
Yicecpts. et Iudex receperunt ad interrogandum, an ipse Duscha ex parte Olyeszky esaudita propo- 
sicione et procuracione manifesta debet respondere, vel si causam suam debet perdere. Demum Petrus 
procurator dixit : domine Iudex, ego nolo causam istam recedere, sed ipsam michi pęto adiudicari. 
Duscha dixit: ymmo, domine Iudex, velitis adiudicare. Et Petrus procurator super hoc posuit memoriale, 
quod iudicium recepit. Et iterum post memoriale Duscha dixit: non hoc, domine Iudex, sed penam 
feci adiudicare. Et nos recepimus ad dom. Cptm. ad interrogandum; terminus die sabbatino prox. 
*459. Hryn •/• Oleszky. Petrus proeur, laboriosi Hryu hominis de Gay tenute gsi. 
Clementis de Dinosin alloquebatur in termino secundo super gsum. lohannem de Oleszko, a quo nobil. 
Mathias Malaczynszky servus ipsius reposuit simplici infirmitate; in duabus sept. 

*460. Clemens •/• Oleszky. Gsus. Clemens de Dinosin Tenutarius de Gay alloquebatur 
„ in termino secundo super gsum. lohannem Oleszky | jah wyżej. 

Iii. *461. Recognicio Ministerialis. Minister. Mathias Pyeczony de iure additus gso. 

^^ dom. Clementi de Dinosin ad villam Gay ad videndum et profitendum alias naicidsenye et dum venit 
in Gay, tunc nobil. Georgius Tenutarius de Szvynygrod eidem Ministeriali dixit, quia vidit triginta 
equites, qui in euriam et yillam Gay violenter inequitaverant et ibi idem Ministerialis eosdem non 
vidit, sed vidit signa dampnorum per eosdem facta et hoc primo, quia sibi Clementi triginta pecudes 
reciperunt alias dobyłhka, item eciam vidit tria hostia anichilata, fracta seu seccata alias szrabyeno et 
rugulas alias iharasy, iuxta quas dicta hostia violenter sunt destructa, dum et quando dicti equites dom. 
elementem interimere voluerunt. Item Ministerialis vidit in villa triginta truncos seu stipites apum 
devisceratos alias vidarthe apud kraethonem Costilo, item vidit circa viduam Proruczowa quatuordecim 
stipites apum anichilatos et evisceratos et officialem Clementis nobil. Nicolaum Prostinszki incipatum 
vidit et in cipo recessum alias othyachanego, eciam oreum combustum. Clemens memoriale posuit. 

*462. Domina Oleszka. Dom. Oleszka de omnibus bonis ipsius ad tenutam Oleszko 
spectantibus de qualibet Tilla luit penam Regalem per quatuordecim marcas et iudicio per tres, quia 
c, repercusit | [pignora pro non] solucione sex grossor. 

ni 

410 71 

CJiXXXV. [Act]a Leopoli feria łercia prox. post doniinicam ludica anno Dom. mil- 
lesimo CCCC''LXVII (17. Marca 1467 r.) presentihus ibi gsis. nohilibusąue lohanne Lyssdkowszhy 
Yicecpto., lohanne JBaczynsshy protunc ludice castri Leopolhus. , lohanne HermanowssJcy Tnhuno 
Trebotcl., Clemenłe de Dinosyn, Clemente Schydlowszhy, lohanne Sosznycsa et aliis ąuamplurihus 
fidedignis circa premissa. 

*463. Andreas Syenynszky. Doms. Andreas Syenynszky luit penam Regalem de omni- 
bus bonis suis ad Gologory speetantibus , hoe est de ąualibet villa seorsum , per quatuordeeim mareas, 
quia repercusit pingnora recepta ob nonsolueionem sex grossor. et fertonum. 

*464. Domina Gologorszka. Dom. Elizabet Gologorszka luit penam Regalem j"a^ wyżej 
ob nonsolueiooem fertonum et grossorum Regalium. 

*465. Oapitulum lac zymy rszky. Mfs. doms. Raphael de laroslaw Cpts. Leopol. 
ex mandato et commissione speciali sereniss. Principis et Dom. Regis et insuper gsum. lohannem 
laczymirszky | Dfrm. Leopol. radium [ąuingentamm] marc. interposuit, quod [Jajczymyrszky Dfr ^■ 

vbles. doms, Capitulum et Canonicos Leopol. in bonis et villi3 , Yyrzbyanseh et Ohahuyow 4i£ 

tum in [cawjpis et sil?is tumąue in mericis et ^[ascuis «]psorum liraitatis per Comissarios a Regia Mai. 
ad id deputatos videlieet mfos. doms. Andream Odrowansch olim Russie, Stanislaum de Chodeez tune 
Podolie Pltos., Strumilonem Succamer. et Petrum de Brancze ludieem Leopol. inpedire hominesąue 
perturbare nulla debebit racione usąue ad Regie Celsitudinis Leopolim adventum sub vadio ąuingen- 
tarum marc, medium pro fisco Regie Maiest. et medium parti iniuriam patenti. 

*466. Minist. tonsus Leopol. lanusius de iure additus gso. Olementi de Dinosin ad videndum 
alias na lycsowanye y na vydsenye in viilam Gay tenute ipsius, postąuara sibi pecora fuerunt recepta, 
yeniens in Gay invenit et pecora iam fuerunt repulsa. Tunc | Clemens cum Ministeriali inseąuebatur c. 

pecora quesivit et dum venit in Szyynygrod eisdem pecoribus est perscrutatus etj^ 

officialis condam de Gay dixit : gratis [peco]ra predicta ąueritis, quia iam sunt in 

OIe[s«Z;ci]. Et Clemens est protestatus Ministeriali. 

CZj y y Tryj. Acta LeopoU feria secunda prox. post Bamispabnarum anno Domini 
millesimo ąuadringentesimo sexagesimo septimo (23. Marca 1467 r.) presentibus mfis. gsisgue Sta- 
nislao de CJwdecz Flło. ierrarum Russie , Caminensi et Halic. Capto., Raphaele de laroslaw Cpto. 
Leopol, lohanne Amor de Tliarnow Castlo. Voynic., Paulo lasienssJcy Cpto. Chelmensi , Georgio 
Strumilo Succam., Petro de Brancze ludice, lohanne Lyszalcowszhy Yicecpto. Leopolbus. et aliis 
quampluribus fidedignis circa premissa. 

*i67. Clemens •/• Oleszky. Gsus. doms. Clemens de Dinosin affectafit sibi adiudicari 
causam inter ipsum et gsum. lohannem Oleszki et doms. Cpts. audita proposieione et responsione 
dedit ad Maiest. Regiam ad colloąuium Pyotrkow. gle. ideo, quia utraque partes adyersus se pro vio- 
lenciis querulaDtur, quoniam ipsis insolencias et yiolencias mutuo inferunt ita tamen, quod nescitur 
cuius tenute sit villa Gay. 

CLiJCT^J^yil. Acta Leopoli sabbato in vigilia Pasce anno Dom. millesimo CCCC 
sexagesimo VII \ (28. Marca 1467 r.). O. 

*468. Hermanowszky •/. Gologo[rsJcy]. Gsus. [doms. 7o]hannes Hermanowszky Tri- ^• 
bunus Trebowl. actor attemptavit a gsa. dom. [Elizabet] Gologorszka sicut sibi e iure decretum fuerit. 
A qua nobil. Nicolaus Duscha reponebat terminum pro maiori dicens , quia domina pro maiori agere 
habet coram ludice castr. Lubliensi nobili Micz de Brzeszycze pro duobus miiibus et pro violencia. 
Et dum eundem nuncium doms. Iudex cum Yicecpto. requisierunt , cum quo agere habet vel quali 
modo, Duscha dixit: quid tibi ad hoe, non me interogare debetis. Domini receperunt ad dom. Cptm. 
ad interogandum et Hermanowszky condempnavit dominam Elizabet pro eo, pro quo ipsam citaverat 
propter inordinatam reposicionem iuramenti et memoriale posuit. Et domini utique receperunt ad dom. 
Captm. ad interogandum cum eodem memoriali; terminus tercia die post dom. Cptei. in Leopolim 
ingressum. 72 

469. Syenynszky •/• Andreas. Doms. Aadreas Syenynszky luit penam Eegalem qua- 
tuordecim marcar. de omnibus bonis suis ideo, quia repereusit pignus, quod fuit receptum ob nonsolu- 
cionem sex grossor. et Miaisterialis coram iudicio recogaovit lanussius. 

470, Gologorszka. Domina Gologorszka luit penam quatuordecim marcar. de omnibus 
suis bonis ad Goiegori spectantibus jak wyżej. \ 

c. CIjXXX'VIII. [Acta] Leopoli- feria ąuarta prox. post f. Pasce anno etc. (1. Kwie- 

Stnia 1467 r.). 

*4'J1. [Terminos] omnes inter gsam. dom. Chynkam de Stanymyrz actricem et nobil. Van- 

konem et konem fratres germanos heredes de Stani[»»łV2] tam faciales, quam citatos , mutuo 

ipsis receperunt ad coneordandum feria tercia in duabus septim. post f. Pasce. Si non concorda- 
buntur, extunc in crastino iure uti debent. (s. p.) 

CLiXSJimc. Acta Leopoli feria ąuinta prox. post f. Pasce anno Bom. millesimo 
CCCCLKYII (2. Kwietnia 1467 r.) presentihus ihi mfo. gsisąue Baphael de laroslaw Cpło., Fetro 
de Brancze ludice terrestri, lohanne LysaJcowssJci/, Pełka Lyssakowszky Yicecpło., Petro Gol&heTc 
Burgr. et ludice castri Leopolbus., Zebrido de Felschtin, Nicolao Ooluchowszky et aliis ouamplu- 
rihits fidedignis circa premissa. 

*4?'2. Gsus. lohannes Hermanowszky affectavit sibi adiudicari causam, sicut ad dom. Cptm. 
ad interrogandum receptum fuit pro eo, dum attemptavit iuramentum a dom. Elizabet, sicut sibi iudi- 
cium facere decreverat. Nicolaus Duscłia nuncius dixit: domine Iudex, domina hic esset et faceret iurl 
satis, sed habet agere pro maiori in castro Lubliensi coram ludice castr, nobili Mycz pro duobus mili- 
bus et pro violencia. Et Hermanowszky ipsam condempnabat et memoriale ponebat pro inordinata et 
muta reposicione pro maiori. Doms. Cpts. decrevit iudicio hanc condempnacionem admittere et memo- 
riale recipere. | 
^ *413. luraschek •/• Gologorszka. Pamos. I\ir&[schek l^re]derici de Leopoli proposuit 

416 contra dom. Elizabet Gologorszka: domine Iudex, ego [propono super] dom. Elizabet, ipsa et emit 

et .... aput me res mercatas alias cupya [sicut] apud creditorem alias yako v kupczą pro 

centum yiginti marcis, quas solyere est obligata pro f. s. lohannis B. nuper elapso sub suma totidem 
vadii, prout inscripcio per ipsam michi data et registra canunt. Et posuit literam inscripcionis. Strs. 
Andreas Syenynszky cum procuratorio dixit: domine Iudex, domina Elizabet per me suum procura- 
torem non agnoseit se ad inscripcionem istam nee de ipsa quidquid scit et parata est evadere sicut 
ius decreverit, Prefatus Georgius dixit : ego dominam condempno in centum yiginti marcis et totidem 
vadii, quia ista inscripcione se a qualibet evasione rescripsit, et memoriale pono. Doms. Capts. recepit 
ad diem crastinum ad deceraendum. 

CJXC Acta sabato prox. antę Conductum Pasce anno Dom. millesimo CCCC°LXVII 
(4. Kwietnia 1467 r.) presentibus ibi gsis. nobilibusąue Andrea Syenynszky , Pełka Lyszakowszky 
Yicecpto., Petro Gołąbek de Zymnawoda Burgrdbio et ludice castri Leopolbus., Nicolao Gołuchów- 
szky, lohanne Yylczek, lohanne Hermanowszky et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*4?4. Fredericus lurek'/. Gologorszka. Famos. Georgius Frederici de Leopoli 
proposuit alias zaloival pro debito civili mercimoniali deponderato et emensurato alias vag&. vyvaszo- 
nego y vymyerzonego super dom. Elizabet de Goiegori iuxta regestrum ipsius dom. Frederici et 
j^ literam obligatoriam ipsius Elizabet | [centum] viginti marc. volens approbare [iuxia cowswejtudinem 
416 terrestrem super debitum. Strs. Andreas Syenynszky cum procuratorio domine Elizabet dixit: domina 
se non agnoseit ad [inscripcionem] nec scit de ea quidquid volens evadere, prout ius decreverit. ludi- 
cium decrevit, quia Georgius pro debito civili propinquior est probare registrum suum et literam ipsius 
Elizabet, quam sibi super se dedit cum duobus sibi similibus iuramentum corporale yidelicet metercius 
in hunc modum, quod sibi dom. Elizabet centum et viginti marcas tenetur sicut creditori. Qui statim 
approbayit et petebat sibi ad pignorandum addi Ministerialem. Procurator domine dixit: non vult 
domina se plus dare dampnificare, sed iam in predictis centum yiginti marcis dat intromissionem 73 

totalem in bona ipsius, ubi essent duodeeim marce de censu annuatim iu hominibus bene possessio- 
natis. Et datus est Georgio Minister. lacobus Pyeczony ad intromittendum. Georgius adiudicatum 
persolvit, quod iudicium recepit, 

CJS.CI. Acta Leopoli feria sexta prox. post Condudum Pasce anno ut supra (10. Kwie- 
tnia 1467 r.) presenłibus ihi gsis. nohilihusąue FelJca Lyssakowszhy Yicecpło., Petro Oolabek de 
Zymnatcoda Burgr. et ludice castri Leopolbus., lohanne Hermanowseky Tribimo Trebowl. et 
aliis ąnampluribus fidedignis circa premissa. 

*415. DoLin. Elizabet Gologorszka luit penam Eegalem ąuatuordecim marc. de omnibus bonis 
suis, que spectant ad Golegori ideo, quia repercusit pignora de eisdem pro nonsolucioae fumalium. 

*436. lurasehek •/. Golegorszlia. | Nobii. lohannes [ZTermawows^Z;?/] procurator famosi c. 
Georgii Frederici de Leopoli a[stitii] super gsam. dom. Elizabet sicut Iaco[JMS Pyecso]ay Minister. ^' 

tonsus Leopol. recognovit, quia dedit terminum per Thywonem Pronycz de T czicz super 

diem hodiernum. lohannes Yylczek eondempnavit dominam Elizabet pro eadem repercusione intromis- 
sionis in pena trium marcar. Iudicium ad secundam intromissionem eundem Ministerialem addidit. 

CJ2CCJJ. Acta feria łercia post Conducłum Pasce anno Domini etc. septimo (7. Kwie- 
tnia 1467 r.) presentibus ibi mfo. lohanne de Rytlwyany Regni Polonie MarschalJco necnon vene- 
rahilibus lohanne Ezeschoioszhj Cracou. , lacobo Handa Calis. Canonicis , Felka Lyszakoicszky 
Yicecpło., Petro Gołąbek Burgr. et ludice castri Leopolbus., Aberto (sic) Sboroivszky, lohanne 
Zymnowoczszky, Petro et Nicolao Wnuczek et aliis ąuampluribus fidedignis. 

*411'. Dominicus •/• Predrich. Nobil. Dominicus de Sancto Eomulo Italicus frater Cri- 
stofori olim de Lubynye et Nieolaus de Stradow recognoverunt , quia olim idem Christoforus cum 
Elizabet consorte sua nobili et famoso dom. Frederieo de Leopoli civi centum et quadraginta marc. et 
sexaginta septem flor. Vngar. et duos ciphos argenteos unius ponderis marce argenti et tres lothos 
deauratos et alios tres marce minus uno lotho tenetur, prout racio ipsis presentibus per ipsum Chri- 
stoforum cum eodem Frederieo facta est, prout lacius ia registris Fredrici tamquam creditoris et civis 

continetur, quas summas Cristoforus | cum Elizabet tanąuam pro mercanciis vlna et pondere c. 

Frederieo diu solvere debueruat et non solverunt. ^j^g 

CICCIII. Acta Leopoli feria ąuarła post f. s. Tiburcii anno Dom. millesimo CCCC" 
sexagesimo septimo (15. Kwietnia 1467 r.) presentibus ibi gsis. nobilibusąue Pełka Lyszakowszky 
Yicecpto. Leopol, lohanne Hermanowszky Tribuno Trebowl., Dimitrio de Lahodoto, lohanne de So- 
ssnycza et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa, 

*4?8. Chyka •/. Stanimirszky. Nobil. Martinus Calynyk de Zaluky proeurator nobilis 
Cbynka de Stanimyrz et nobil. Danko et Yaszko de Stanimyrz modo arbitrali sunt concordati. Nobil. 
Chynka debet probare presbitero et duobus terrigenis bene possessionatis , quod fuit sibi Yvasehokony 
modo matrimoniali copulata per eundem sacerdotem et hoe manifestom dictis terrigenis, qui hoc ipsum 
testimonium perhibere debent. Et si probaverit Chynka , extunc iam suum crinale habebit. Si non 
probaverit, causam suam ammittat Que probacio debet fore in sex sept. (z. p.) 

CIKCIV. Acta Leopoli feria sexta prox. antę f. s. Georgii anno Dom. millesimo CCCC 
sezagesimo septimo (17. Kwietnia 1467 r.) presentibus ibi mfo. gsisąue Eaphaełe de laroslaw Cpto. 
Leopol., lohanne Cola de Dalyeyow Succam. Halic, lohanne Cola Martinowszky , Petro de Bran- 
cze ludice terr., Pełka Lyszakowszky Yicecpto., Petro Gołąbek de Zymnavoda et aliis ąuampluribus 
fidedignis ad premissa. \ 

*419. Martynowszky •/. Iaszlovyeczszczy. Minister. lanusius recognovit , quia o. 
citayit duabus citacionibus gsos. doms. Michaelem et lohannem de \[aslovyecz\ alias de Manastirzyska ^^9 
et penes hoc erant duo nobiles Nieolaus Pathka de Ceperow et Navoy Labanthka de Syolko. 

*480. Gsus. doms. lohannes Cola Martinowszky Subdfr. Halic. alloquebatur super gsos. doms. 
Michaelem et lohannem de laszlowyecz alias de Manastirzyska, a quibus nobil. Stanislaus Capusta 
reposuit vera infirmitate; in duabus sept. 

10 74 

*481. Gsus. lohannes ' Cola ^'ait wyżej. 

*482. Gsus. lohannes Hermanowszky Tribun. Trebowl. alloąuebatur iuxta duas citaciones 
super gsum. ac strm. dom. Andream Syenynszky et doms. Cpts. in iudicio residens morę arbitrii 
invenit inter partes, quod Andreas debet ministrare ius cum Stanisiao Officiali de Sloczow pro duabus 
eąuis et cum Sypkoae Thywone de ibidem et Pyszhkone pro pecoribus in seplimana post f. s. 
lohannis B. ia Golegori. | 
c. 483. [ludicium] decrevit, quia dom. Elizabet Go\e[gorssJca] debet yenire ad presenciam 

^iudicii terrestris feria sexta prox. et debet facere [recognicionem], quia debet dare iD[^roMw"s]sionem 
in villam Bonyschyn in hominibus [bene] possessionatis, ubi essent duodecim marce de censu annuatim 
famoso Georgio Frederici de Leopoli. Et si aliąuid marce deficerent, extune in bonis propinąuioribus 
prefate ville adiacentibus debet dare intromissionem. 

484. Terminus concitatus pro pena inter dom. Georgium Frederici de Leopoli cum dom. 
Gologorszka per duas sept. pendet. 

C2COV. Acta Leopoli feria tercia prox. antę f. s. Georgii (21. Kwietnia 1467 r.). 

*485. Ministerialis Leopol. Pyeczony recognovit, quia vidit duo vulnera cruenta apud gsum. 
dom. elementem de Dinosyn sibi inflixa. 

C^CVJ. Acta Leopoli feria ąuarta antę f. s. Georgii anno iit (22. Kwietnia 1467 r.). 
O. *486. Minister. Mathias Pyeczony citavit duabus citacionibus Regalibus gsum. lohannem | 

^gjOleszky ex parte gsi. Clementis [de Dinosyn] et citaciones in Sloczow posuit. 

CXCVJJ. Acta feria sexta ipso die PiĄjW^pi lacobi Aplrum. anno ut supra (1. Maja 
1467 r.) presenłibus ibi gsis. nobilibusgue Pełka Lyssahowsshj Yicecpto., Fetro GolabeJc de Lyessnye- 
wycze Burgrabio et ludice castri Leopolbus., Zebrido FelschthinszJcy, lohanne Hermanowszky Tribuno 
Trebowl., Barthosio de lezyerzany et aliis ąuampluribus fidedignis. 

*487. Cola •/• laszloyyeczszczy. Gsus. lohannes Cola de Dalyeyow alias de Sopow 
Subdfr. Halic. actor super gsum. Michaelem et lohannem de laszlowyecz alias de Manastirzyszka termi- 
num habent per duas sept. iuxta unam citacionem repositam vera infirmitate a gsis, Michaele et lohanne, 
secundario per nobil. Nicolaum de Z^ndlaw Notarium ipsorum, quam reposicionem nobil. lohannes 
Slupszky alias de Ycyechowycze recognovit, quia est verus nuncius ipsorum. 

*488. Gsus. lohannes Cola jak tvyżej iuxta aliam citacionem jak wyżej \ 

*489. [Nobil.] Włodek de Cuczany proposuit super nobil. [Barthosium] de Knyhynycze 
c. tanquam successorem [in] bonis post manum mortuam patrui sui mfi. lohannis de Knyhynycze Cstli, 
422Halie. pro debito patrui ipsius octoginta marcis minus septem fertonibus. Nobil. Barthosius de Kny- 
hynycze dixit : domine Iudex, non tantum ego sum successor pretactorum bonorum post patruum 
meum, sed et alii sunt successores, ut eciam eos una mecum citet. Włodek dixit : domine Iudex, querat 
sibi ipse alios successores, sed ego volo super ipso debitum meum respicere. ludicium decrevit, quod 
Barthosius debet solvere Wlodkony dictam pecuniam et ipse videat sibi alios successores, qui secum 
receperunt sortem equalem post manum mortuam patrui ipsorum. 

*490. Vlodek larzyczowszky. Nobil. doms. Barthosius de Knyhynycze tenetur 

debiti octoginta marcas minus septem fertonibus pecunie quidditate alias gyscych pyenyadzy nobili 

Włodek de Cuczany, quas obligatus est solvere a f. Cireumeisionis Dora. prox. super aliud festum 

Circume. per annum inclusive. Si non solveret. extunc intromisionem in villam lezyerzany dare 

C. debet. | Et iam doms. Barthosius dom. Cptm. aut ludicem castr. Leopol. fecit potentes addere Mini- 

423 8terialem prout de brachio Regali sibi Wlodkoni ad intromittendum. 

CJSCCVJJJ. Acta sabato in rigilia s. Crucis anno quo supra (2. Maja 14G7 r.). 

*49l. Pendet terminus de bono velle parcium repositus per duas sept. videlicet ad feriam 
8extam antę Penthecostes inter gsam. dom. Elizabet et dom. lurasehek Frederici de Leopoli. 

*492. Sokolnyczky •/• Derslaus. Ncbil. Derslaus de Camyonepole et Podborcze 
c. tenetur debiti quadraginta | [duos] flor. Vngar. lohanni Adwoeato de Sokolnyky super f. Trinitatis 75 

prox. sub totidem dampni, in ąuibus intromissionem in bona ipsius in hominibus bene possessionatis 
dare debet, ubi essent tres marce de censu annuatim, hoc est in Podborcze vel Camyonepole. | 

CmCIJSl. Acta feria sexta prox. antef. Penthecostes anno ut supra (15. Maja 1467 r.). C. 

*493. Gsus. lobannes Cola de Dalyeyow alias de Sopow Subdfr. Halic. actor super gsos.^' 
Michaelem et lohannem de laslowyecz alias de Manastirzyszka terminum habent per duas sept. et 
cum iuramentis. 

*494. Terminum inter fam. dom. luraschek civem Leopol. actorem et gsam. dom. Elizabet 
de Golegori de bono velle ipsorum posuerunt ad diem crastinum. 

CO. Acta Leopoli feria ąuarta in vigilia Corporis Christi anno etc. (27. Maja 1467 r.). 

*495. Terminum inter nobil. Chynkam de Stanimyrz actricem et nobil. Dankonem et 
Yaszkonem de Stanymyrz doms. Yicecpts. posuit ad feriam sextam. (s. p.) 

CCI. Acta Leopoli feria sexta prox. post f. Corporis Christi anno Domini ut (29. 
Maja 1467 r.). 

*496. Cola Martynowszky •/. laszlo wy eczsezy. | [Gsms.] lohannes Cola de c. 
Dalyeyow alias [de Sopo\fi Subdfr. Halic. actor super [ysos.l Michaelem et lohannem de laszlowyeez 426 
alias de Manastirzyszka terminos omnes habent [ad gwajtuor sept. et cum iuramentis. 

*49'J. lohannes Hermanowszki fideiussit penam pro dom. Dimitro Lahodowszki trium marcar., 
quam debet solvere in duabus sept. nobilibus Danko et Yaszko. Si non soherit, extunc sex boves 
de Yyaczen dare debet et iam Ministerialem ad pignorandum addidit. 

*498. Nobil. Thynka de Stanimyrz actrix et nobil. Danko et Vaszko de ibidem terminum 
habent per ąuatuor septim. (z. p.). 

CCII. Acta Leopoli feria ąuarta infra octavas Corporis Chri. (3. Czerwca 1467 r.). 

*499. Terminos omnes doms. Yicecpts. posuit ad feriam sextam. 

CCIII. Acta Leopoli feria sexta prox. post ocfavas Corporis Chri, anno etc. septimo 
(5. Czerwca 1467 r.). 

*500. luraschek •/• Volezek. Minister. lacobus Pyeczony de iure additus famoso 

luraschek de Leopoli affectavit ) habere intromissionem in villam Told[?/w] stangnum yille eius- c. 

dem alias Toldyn in medietatem stangni Sokolowszky [apud] gsum. Andream Yolczek de^' 

Klodno, quam intromissionem Andreas non admisit et Ministerialis sibi terminum super feriam quar- 
tam pros. infra oetavas Corporis Chri. asignavit, qui non paruit et luraschek condempnavit ipsum 
in quinqu8ginta marcis vadii. ludicium ad secundam intromissionem Ministerialem addidit. 

*501. Nobil. Primus de Nycunkowycze, Nicolaus Catharlynszky, Choythko, Ywan, Chodor, 
Andrey, Chrycz Popowycz, Yvan, Yunko filius Stańko omnes de Czaykowycze fideiusserunt pro 
nobili lacobo alias lulko de Czaykowycze, quia ipsum coram dom. Cpto. post sue Magnifieencie in 
Leopolim [statuere debent] sub sexaginta marc. in manus Cptei. soWendis. 

*502. Domina lanuschkowa luit penam Eegalem quatuordecim marcar., quia repercusit 
pignora recepta ob nonsolucionem pecuniarum Eegalium sex grossor. 

*502a. Doms. Otha Dzyylyczszky luit penam Eegalem jak wyżej. | O. 

*503 szcy schek Colthowszky ^'aA wyie^'. ^ 

*504. lohannes de Czechy jak wyżej. 

*505. Ostrowszki de Bug jak wyżej. » 

*506. Plethenyczszky jak wyżej. 

*507. luraschek •/• Gologorszka. Gsa. dom. Elizabet heres de Golegori tenetur debiti 
centum viginti marcas gso. dom. luraschek Frederici de Leopoli, in quibu8 yillam suam in distr. c. 
Leopol. sitam Laczkye | obligavit. Debet ipsum tueri specialiter a sorore sua seniora yidelicet gsa-Tno 
Katherina et marito eius rivalo ipsius Elizabet scilicet gso. Andrea de Syenno. | 

CCIV. Acta Leopoli feria sexta prox. post f. s. lohannis B. anno Domini milUsimo c. 
quadringent. sexagesimo septimo (26. Czerwca 1467 r.) presenłibus ibi etc. ^q 76 

*508. Terminos iuxta quinque citaciones łnter nobil. Chynkam de Myezyszezow actrieem 
et nobil. Dankonem et Yaszkonem de Stanimyrz domini iudicio residentes posuerunt ad dom. Cptm. 
super dietn erastiaum. 

*509. Cola 7. laszloyyeczszky. Nobil. lohannes Yylezek procurator gsi. lohannis 
Cola de Dalyeyow alias de Marthynow Subdfri. Halic, cui causam suam coram iudicio resiguavit, 
alloąuebatur super gsos. Miehaelem et lohannem de laszlowyecz alias de Manastyrzyszka pro iuramen- 
tis, prout ab ipsis terminus bis vera infirmitate reponebatur. Et post resignaeionem causarum alias 
powszdanyv rzeczy nobil. Stanislaus Capusthka procurator Michaelis et lohannis, cui causam suam 

c. resignaverunt alias rsecs mv wsdaly, dixit : domine | Cola, melius esset ista in bonum finem 

^- Cola dixit : multis temporibus cem ipsis exliibui et adhuc mea bona seu meam 

empeionem Capusthka dixit : et forte domini a pcionem recusaverunt, nunąuam ipsam 

recusaverunt neąue adhuc recusant. Procurator domini Cola super hoc memoriale posuit et dixit: 
domini ecce non recusant empeionem, sed recognoscant, pęto hanc causam dokasacs tv prseszyszhach 
et petebat ab ipso Cola memoriale recipi. Et post hoc Capusthka literam Regalem obtulit dicens: do- 
mini, ecce habetis literam Regalem, ut domini mei non iudieentur. Procurator domini Cola dixit : 
domine Iudex, dignemini domino Cola hanc causam decernere alias dokazacs, pro qua mecum hic iure arguit 
aUas rosparlszya, quia primo ponunt literam Regalem, ąuando iam causam suam perdiderunt. Domini 
ad dom. Cptm. ad interrogandum receperunt et omnes terminos transpositos habent ad diem crastinum. 
*510. lancula •/. Sczklenszka. Minister. Leopol. lanusius de iure additus nobili 
lohanni lancula a£Fectavit habere pignus in prelucris ipsius centum octoginta florenis Yngar., quod 
pignus Dorothea de Sczklo repercusit. lancula condempnavit ipsam in penam trium marear. Et iam 
datus est Ministerialis ad secundam pignoracionem. (z. p.) 

*511. lancula •/. Sczklenszka. Nobil. lancula in termino peremptorio super gsam. 
dom. Dorotheam de Scszklo pro dampnis centum octoginta flor. terminum astitit concitatorium. Datus 
est ei Ministerialis ad pignorandum. | (z. p.) 
Q *5I2. [7Mrasc/»]ek •/. Volczek. Minister. Leopol. Pyeczony de iure additus nobili [lura- 

'^■sclielĄ Frederici de Leopoli aflectavit habere intromissionem in villam Toldyn et stangnum To\[dyn\ 
et in stagnum Sokolowszki apud gsum. dom. Andream alias Rokuthy de Klodno in centum marcis 
quidditatis et vadio. Intromissionem Andreas admisit. 

*513. Termini omnes pendent ad fer. sextam prox. post f. s. Bartholomei prox. Tent. 
CCV. Acta sabatho in vigiUa s. Petri Apli. anno etc. (27. Czerwca 1467 r.). 
*514. Gsi. Michael et lohannes de laszlowyecz alias de Manastirzyszka Tenutarii de Czyr- 
wonogrod gso. dom. lohanni Cola de Marthinow Subdfro. Halic. condescenderunt nomine perpetuo 
bona hereditaria videlicet empeionem ipsius, hoc est villas paternales eorum perpetuas in distr. Halic. 
situatas Laczkye, Bobrownyky, Myeszgoleszy, Zadorów, Chrostathyn, Vscye et Luka iuxta priorem 
c. literam empcionis. ] Et iam Michael et lohannes prefati sibi domino Cola super se Ministerialem ad 
^ intromittendum super feriam quintam prox. addiderunt. 

*5I5. Cola 7. Iaszlovyeczsczy. Gsus. doms. lohannes Cola de Dalyeow alias de Sopow 

Subdfr. Halic. tenetur dimidium quartum centum marc. | gsis. Michaeli et lohanni de laslowyecz 

c. Tenutariis de Czyrwonogrod a prox. f. Nativit. Domi. instans super [proa;.] f. Nativit. Dorni. solvere 

^•sub intromissione in bona Laczkye, Bobrownyky, Myeszgoleszy, Zadorów, Vseye, Chrostatyn et Luca, 

que apud eos emit. Hanc inscripcionem in Hbrum terr. Halic. super terminos partie. prox. in Halicz 

celebrandis introdueere debet. | 

c. *5I6. Dom. Chynka de Stanymyrz nobiles Dankonem et Yaszkonem de ibidem misit de 

^iure et omnibus citaeionibus. 

435 

*51'7. Hic debet fieri reposiclo terminorum. 

CCVI. Acta feria tercia prox. post f. s. Petri Apli. anno etc. (30. Czerwca 1467 r.). 

*518. Perfidus ludeus Osehwa de suburbio castrensi tenetur solvere quatuor sexagenas super 77 

f. s. Bartholomei Apli. famoso Bartholomeo Struczel cm Leopol. sub iatromissioae ia domum cum 
areis, platis constructisque. 

CCVII. Acta hec in Myhlaschow feria sexta in vigilia s. laeoii anno Domini mille- 
simo CCCC sexagesimo septimo (24. Lipca 1467 r.). 

*519. Terminos inter homines Kegales et gsum. lohannem Culykowszky de bono velle 
posuerunt per ąuatuor sept. | 

*520. Terminum iatei* gsum. dom. [lohannem Zyjszakowszky Yicecptum. Leopol. et dom. c. 
[lohannem Cujlykowszkj [reposuerunt ad] adyentum dom. Cpti. in Leopolim. ^35 

*52I. [Hermjano wszky •/. Elizabet Gologorszka. Gsus. Johannes Hermanowszky 
[ZV]ibunus Poznanien. alloąuebatur super gsam. dom. Elizabeth Gologorszka iuxta duas citaciones et 
ipsa non parnit. Johannes condempna?it ipsam in pena nonparicionis primi termini. 

*522. Hermanowszky •/• Katherena Gologorszka. Gsus. Johannes Herma- 
nowszky Trib. Trebowl. aloąuebatur in primo termino iuxta duas citaciones super gsam. Katherenam 
Gologorszka, que non paruit. Johannes condempnavit ipsam. 

*523. Kalynyk uterque pena vallata. Nobil. Jacobus Calynyk de Zaluky con- 
questus est super nobil. Martinum de Podhaycze germanum suum , quomodo ipse hominibus ipsius 
diffidat, minatur interimere, manus et pedes amputare super pratis ipsius lacobi, que prata sibi 
divisione perpetua cesserunt. Ego vero Felka Lyszakowszky Vieecpts. Leopol. penam vallatam centum 
marc. interposui. | 

CCVIII. Acta feria sexta antę f. s. [Petri] ad vincula anno Dom. etc. (3L Lipca c. 
1467 r.). S 

*524. Nobil. D&s[chJco de Brothjczjeze tanąuam hospes proposuit super [nobil. Dijmithr 
de Pohorelcze et [Calinyk] de Zaluky Martinum nomine pro fideiussoria iuxta citacionem non reposi- 
cionalem alias podlu[g] possw nyeothkladnego, sicut sibi Daschkoni in convencione Vyschnensi est 
decretum. Et prefati Dimithr de Pohorelcze et Martinus Calinyk de Zaluky concordaverunt se pro 
predictis citacionibus ita, quod Daschkony in crastino, hoc est ipso die s. Petri ad vincula, tres equos 
per tres sexagenas dare debent. Si non darent, extune totidem castro succumbent. 

*525. Nobil. Dimithr de Poherelcze et Martinus Calynyk de Zaluky sunt obligati nobili 
Daschkoni de Brothczycze tanquam hospiti restituere hominem Syenkonem una cum uxore, pro quo 
fideiuberant post f. s. Michaelis in una septimana. Si non restituerent , eztune duodecim marcas 
succumbent. | 

CCIIC. [Acta] in Myldaschow feria sexła [proxim]a antę f. Natimt. [Marie] anno Dom. C- 
millesimo CCCC sexagesimo [septimo] (4. Września 1467 r.) presentibus ihi gsis. nobilibusąue ^q 
lohanne [Czyzyk]owszhy protunc ludice castr., [Johan]we Hermanowszky Trib. Trebowl,, Paschkone 
Csemyersynszky , Martino et lacobo de Hermanoto, Petro de Chopytowa et aliis ąuampluribus 
fidedignis circa premissa. 

*526, Labor. Jlko de Yyschnyowcze kmetho nobil. lohannis Czemyerzynszky alloquebatur 
in primo termino super gsam. dom. Katherinam heredem de Golegori, a qua Andreas Offieiahs repo- 
suit per duas sept. 

*52'J. Labor. Syenko jak wyżej. 

*528. Labor. Paulus jak wyżej. 

*529. Labor. Eadecz jak wyżej. 

*530. Labor. Yszan jak wyżej. \ _^ 

*53t. Labor. Tvanyecz jak wyżej. 439 

*532. Labor. Vaszyl jak wyżej. 

*533. Labor. Calynyk jak wyżej. 

*534. Labor. Ilko jak tvyżej super gsam. Elizabet de Golegori, a qua Czvykla Officialis iid. 

*535, Labor. Syenko jak loyżćj. 78 

*536. Labor, Zanycz jak loijżej. 

*537. Labor. Ysehan jak wyżej. 
C. *538. Labor. Yvanyecz jaZ; wyiej. I 

™r *539. Labor. Vasyl jak wyżej. 

=^540. Labor. Calynyk jak wyżej. 

^541. Labor. Paulus jak wyżej. 

*542. Labor. Radecz jak wyżej. 

*543. Hermanowszky •/. Gologorszka. Gsus. lohannes Hermanowszky Trib. Trebowl. 
actor aloąuebatur iuxta unam citacionem secundam super termino primo super gsam. Katherenam de 
Golegori, a qua Andreas Officialis reposuit simplici infirmitate. 

*544. Gsus. lohannes jak wyżej iuxta aliam citacionem secundam itd. 

*545. Hermanowszky /. Elizabet. Gsus. lohannes jiaZ; wyżej iuxtA unam citacionem 
secundam super gsam. Elizabet de Golegori, a qua Czvykla Officialis ipsius jak wyżej. | 
C. *546. Gsus. lohannes jak wyżej iuxta aliam citacionem secundam jak wyżej. 

^- *54I. Andreas Soleczky •/•Elizabet. Nobil. Andreas Soleczszky Officialis gsi. lohannis 

Hermanowszki Tribuni Trebowl. de Yyaezen attemptavit terminum primum super gsam. Elizabet 
Gologorszka, a qua Czvykla Officialis ipsius reposuit per duas sept. 

*548. Nobil. Andreas jak wyżej. 

CCIK. Ada in Myklaschow feria sexta prox. antę f. s. Mathei anno. Dom. myllesimo 
CCCC sexagesimo sepłimo (18. Września 1467 r.) presentibus ibidem gsis. nohilibusąue Syenkone 
Halka de Lyescsow prołunc ludice castr. Leop., Martino Hermanowszky, Fetro de Chopiłowa, 
Swałhkone de Hermanów et aliis ąuampluribus fidedignis. 

*549. Ilko de Yyschnyowcze •/. Ka ther ena. Pendet terminus secundus inter Ilkonem 
de Yyschnyowcze actorem et gsam. Katherenam Gologorszka repositus per Andream Officialem suum 
simplici infirmitate. 

*550. Pendet terminus secundus inter Syenkonem kmethonem de Yysehnyoweze jak wyżej 
per duas sept. 

*551. Pendet terminus secundus inter Yszan ^'ai wyżej. \ 
C. *552. Pendet itd. inter Zanyeez itd. 

~^ *553. Jak wyżej inter. Yvanyecz itd. 

*554. Jak wyżej inter labor. Yaszyl itd. 

*555. Jak tcyżej inter Calynyk itd. 

*556. Jak wyżej inter Paulum itd. 

*557. Jak toyżej inter Eadecz itd. 

*559. Kmethones de Yyschnyowcze ■/. Elizabeth. Pendet secundus terminus 

inter labor. Ilko kmethonem de Yyschnyowcze actorem et gsam. Elizabet de Golegori repositus per 

Czyyklam Officialem ipsius simplici infirmitate. 

c, *560. Jak wyżej inter 1) Syenkonem, 2) Zanyeez, 3) Yszan, 4) Ivanyecz, | 5) Yaszyl, 

m. 6) [Calynyk ,] 7) Paulum, 8) Radecz jak wyżej. 
443 

*S%1. HermanoTSzky '/• Eatherena. Pendet terminus secundus iuxta unam citacionem 
secundam inter gsum. lohannem Hermanowszky Trib. Trebowl. actorem et gsam. Katherenam de 
Golegori per Andream Officialem suum vere infirmitate repositus. 

*562. Pendet itd. iuxta aliam citacionem itd. 

*i63. Hermanowszky /. Elizabet. Jak wyżej nr. 561 et gsam. Elizabet Gologorszka 
jak wyżej. 

*564. Jak toyżej iuita aliam citacionem itd. 79 

*565. Andreas Soleczszky •/. Katherena. | [Pendet terminus] secundus inter nobil. 
Andream Solecz[s«żfcy] et gsam. Katherenam Gologorszka [repośitus per] Andream Offieialem suum ^ 
per duas sept. simplici infirmitate. 444 

*566. Jak wyżej gsam. Elizabet de Golegori per Czvykla Offieialem suum repośitus. 

*561'. Eeposicio terminorum. 

CCSil Ada in MyUaschow feria sexta prox. post f. s. 3TichaeUs anno Bom. millesimo 
CCCC sexagesimo sepłimo (2. Października 1467 r.). 

*568. Terminos omnes doms. Vicecpts. et Iudex vigore dom. Cptei. reposuerunt ad feriam 
sextam prox. post f. Circumeisionis Domini. TERMINI COMMISSARIORUM ^ 

455 

1467. 

Seąuitur liber [Cojw] isariorum per S e r[ems]sli m u m Do minum Kazimir[««m] 
deputatorum anno Domini millesimo CCCC sexagesimo septimo. 

CCXIJ. Acta Leopoli sabaio prox. post f. Circumeisionis Domini anno Eiusdem millesimo 
ąuadringentesimo sexagesimo septimo (3. Stycznia 1467 r.) presentibus ibidem veneraUli, mfis. gsisąue 
Georgio Archepo., Raphaele de Jarosław Cpto. Leopolbus., lohanne Odrowasch de Sprowa Cpło. 
Sambor., Petro de Brancze ludice terr., Petro GolabeJc de Zymnawoda Burgr. et ludice castri 
Leopolbus. et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*569. lankula •/. Szczklenszka. Nobil. lohannes Yylczek procurator nobil. lohannis 
lancula Curiensis Kegii, cui causam suam coram iudieio Comissariorum resignavit, attemptavit ter- 
minum primum iuxta eomissionem et citacionem Comissariorum super gsam. Dorotheam de Sczklo 
consortem olim nobil. lurkonis de ibidem, que Dorothea non parait et Wylczek condempnavit ipsam. | 

*570. Thardlo •/. Wnuczek. Gsus. lohannes Thardlo cum procuratorio fratrum suorum O. 
Andree et Stanislai ad presenciam Comissariorum Maiestatis Eegie in causa sicut sereniss. Doms.^^g 
Eex ipsis dominis bona ac tenutam Bobrkam et Drohowysch cum ceteris villis ad predictam tenutam 
spectantibus atemptavit a nobilibus Nicolao, Petro et Stiborio alias Wnuczków posicionem iurium 
super dicta bona. Wnuczkones pecierunt ipsis terminum per sex septim., super quo termino munimenta 
reponant. Et doms. Archeps. cum dom. Cpto. et dom. Culykowszky, Petro Branyeczszky dederunfc. 

*^7\. Gunterus •/. lacobu s cum fratre, Gsus. doms. Gunterus de Syenyawa ad 
presenciam Comissariorum per Maiestat. Regiam deputatorum videlicet mfi. dom. Eaphaelis Cpti., 
lohannis Culykowszky Subpine. Leopol., lohannis Cola de Dalyeyow Succam. Halic. in causa, sicut 
Maiestas Eegia sibi Guntero bona Subcza alias Lubyana et Onythycze de manibus nobil. lacobi et 
Laurencii de ibidem redimere commisit attemptavit terminum. Et lacobus et Laurencius fratres, 
heredes de Onyatycze, pecierunt ipsis terminum iuxta conswetudinem terre yidelicet per sex sept. 
Comissarii dederunt. 

C02CIII. Acta Leopoli sabbato prox. post Marcelli anno Bom. millesitm quadring. 

sexagesimo septimo (17. Stycznia 1467 r.) presentibus \ [ibi] gsis. nobilibus [Petro] de c. 

Brancze ludice terrestri et Comissario, [?e]tro de Lyesznyowycze loco dom. Cpti., Primo ^^j 

et aliis quam pliiribus fidedignis [circa] premissa. 

*5'J'2. lancula •/. S c z k 1 e n s z k a. Nobil. lohannes Sokolnyczszky procurator nobil. lohannis 
lancula Curiensis Eegii attemptavit terminum primum super gsam. dom. Dorotheam de Sczklo, a qua 
nobil lohannes de Dolynyany reposuit simplici infirmitate; in duabus sept. 80 

CC2^IV. Acta Leopoli sabhało in vigilia Puńficaeionis Marie anno Dom. millesimo 
ąuadring. sexagesimo septimo (31. Stycznia 1467 r.) presentihus ihi gsis. nohilihusąm lohanne 
Lyszahoivssky Picecpto., Feiro Gołąbek de Lyessnyevycze Burgrabio et ludice castri Leopolbus., 
lohanne EermanoicszJcy Tribuno Trehotvl. et aliis ąuampltiribus fidedignis ad premissa. 

*5?3. lancula /. Sczklenszka. Nobil. Petrus procurator gsi. lancula alloąuebatur in 
termino secundo super gsam. Dorotheam consortem olim Georgii Stimbarg de Seziiio, a qua nobil. 
Paulus Baczowszky reposuit vera infirmitate; in duabus sept. | 
C. CCJCV. fA]ctó Leopoli sabbato prox. antę Imocamt anno Domini ut supra (14. Lutego 

^'\i&lx.)presentibus ibi vbli. lacobo Eanda Canonico Calisiensi, gsis. nohilibusąue Petro de Drancss 
ludice terr., Comissario, Fełro GoldbeTc de Zymnaivoda Burgr. et ludice castri Leopolbus loco 
Comissarii videlicet domini Capitanei, lohanne laczymyrssky Dfro. Leopol., lohanne Cay MylatynszJcy, 
lohanne Banunynszky et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*514. Reposicio terminorum per doms. Comissarios et alios dominos loco Comis- 
sariorum residentes ad ąuartam diem post dom. Cpti. in Leopolim ingressum. 

CCXVJ. Acta Leopoli feria tercia prox. post f. s. Mathie Apli. anno Domini millesimo 

ąuadring. sexagesimo septimo (3. Marca 1467 r.) presentibus ibi mfo. gsisąue Raphaele de laroslaw 

Cpto., Petro de Brancse ludice terrestri, Pełro Gołąbek de Zymnawoda loco domini Cola de 

Dalyeyoto Comissariis, lohanne Hermanowszky Tribuno Trebowl. et aliis ąuampluribus fidedignis 

circa premissa. 

c. *5<5. lancula •/. Sczklenszka. \ Petrus procurator nobil. lohannis lancula [allo]- 

m. ąuebatur in termino ąuarto super gsam. Dorotheam consortem olim Georgii Stimberg de Sczklo, sicut 

^^ipsam in contumacia condempnavit, quia ab ipsa nemo terminum reponebat. A qua nobil. Paulus 

Baczowszky reposuit vera infirmitate; in duabus sept. 

*5I0 lacobus Officialis delauorow, Nobil. lacobus Offlcialis lauorowiensis ad 
presenciam Comissariorum protestabatur, ąuomodo die Carnisprivii anno Domini millesimo ąuadring. 
sexagesimo sexto (19. Lutego 1466 r.) dom. Dorothea de Sczklo peciit eundem laccbum, ut sibi 
cisticulam reservaret, qui excusatus noluit observare ; et iterum petitus observare consensit et obser- 
vavit et hoc postąuam eandem cisticulam familiaris ipsius domine atulit et Dorothea dixit, se eandem 
recepisse, nisi de Radimna veniret. Et veniente ipsa de Eadimna, lacobus eandem cistam dare sibi 
Toluit et ipsa peciit eandem cistam ad tempus prolixium reserrare dicens : certę de meis nichil curarem 
rebus, sed hic in ista cisticula habeo pecuniam domini lancula. 

*572. lohannes aurifaber. Famos. lohannes aurifaber Leop., nwa? domine Sczklynszka 
ad presenciam comissariorum recognovit, quia dom. Dorothea Sczklyeuszka dederat uxori eius, sorori 

sue germane \ florenos ad observandum et dicebat [eosdetn] fore domini lancula et idem 

ni. aurifaber dixit, es eosdem florenos vidisse et h[abuisse in] manibus et econtra uxor ipsius domine 
^^ Sczklyenszka restituit. 

*578. Clemens. Nobil. Clemens familiaris domini Herborth recognovit, quia dum per 
ignem curia dom. Dorothee in Sczklo fuit accensa, tunc domina centum florenos amiserat, quos florenos 
Miclasz familiaris domini lancula invenerat et dedit ipsos domino lancula et lancula dedit ipsos viceversa 
domine Sczklyenska. Et iterum in Lubaczów, quando est interogata de eisdem florenis, ąuomodo eos 
amisit , tunc dixit : et tamen urmini (?) sunt deperditi , nisi michi ego ipsos solvere debeo. Et hoe 
Clemens audiyit. 

CCXVII. Acta Leopoli sabbato prox. antę ludica anno Bom. millesimo CCCC LXVII 
(14. Marca 1467 r.). 

*519. Terminum inter dom. lanculam actorem et gsam, Dorotheam de Sczklo domini vice 
commissariorum residentes per septimanam posuerunt-. 

CC:KVI1I. Acta Leopoli feria secunda prox. post dom. Eamispalmarum anno Dom. 
etc. septimo (23. Marca 1467 r.) presentibus ibi mfis. gsisque Stanislao de Chodecz Pllto. terrarum 81 Russie Cptoątie Camenec. et Halic. gli., \ Eaphaele de laroslaw Cpto. Leopol., [lohanne] Amor de o. 

Tarnów Cstlo. Yoynicensi, lasienszhj Cpto. Chelmen., Georgio [Strn]milone Succamer., Petro ^j 

de Brancze /Md[ice ter.], lohanne Lyssahowszhj Vicecpto., Petro Golaheh de Zymnawoda Burgr: 
et ludice castr. Leopolbus. et aliis fidedignis ad premissa. \ 

*580. Minister. Leopol. lacobus Pyeczony recognovit, quia posuit in castello Golegori cita- ^• 
cionem, qua vblis. doms. Albertus Sborowszky gsum. lohannem Hermanowszky pro bonis Coszlow^ei 
tenute ipsius citavit. Eciam movit doms. Katherinam et Elizabet filias olim mfi. dom. Nicolai Golo- * 
gorszky pie memorie ex parte fati lohannis Hermanowszky pro tuicione, ut ipsum a prefato Sbo- 
rowszky łuxta inscripcionem patris ipsarum protegerent in bonis Coszlow dicens, quia Hermanowszky 
habebit terminum cum ipso Sborowszky pro bonis Coszlow coram Comissariis feria seeunda prox. 
post Eamispalmarum. | 

*581. Sborowszky. Vblis. doms. Albertus Sborowszky Notarius Maiestatis Regie attem- c. 
ptavit posieionem iurium et munimentorum a gso. lohanne Hermanowszky Tribuno Trebowl., ąuibus ^: 
mediante tenutam ac bona Regalia Coszlow cum ceteris choherenciis Cropywna, Grodzyszko, Olschanka, 
Thaurow etc. habuit, que bona Maiestas Regia sibi Sborowszky exemere commisit iuraque sibi Her- 
manowszky coram mfo. dom. Stanislao Pito. terrarum Rusie ponere decrevit. Et Hermanowszky 
dixit se eandem villam de manibus olim mfi. dom. Nicolai Gologorszky Castli, Halic. pie memorie 
habere et nulla iura aseruit habere. Nos vero sibi Sborowszki dicta bona adiudicavimus et sibi intro- 
missionem per Minist. lacobum Pyeczony dedimus. | 

*582. Nobil. lohannes Hermanowszky Trib. Trebowl. ad presenciam dominor. Capteorum. c. 
et Plti. Comisariorum peciit dominos, ut Ministerialis coram ipsis faceret recognicionera. Qui Ministe-jg^ 
rialis reeognovit, quia dedit citacionem dominabus Elizabet et Katherine de Gologori, qua citaclone 
doms. Albertus Sborowszky ipsum Hermanowszky citavit pro bonis Coszlow et terminum ipsis 
prefixit super diem dominicum Ramispalmarum, ut ipse domine ipsum Hermanowszky protegerent, 
que bona ipse a patre ipsarum mfo. olim dom. Nicolao Gologorszky Cstlo. Halic. pie memorie habuit. 
Que domine non paruerunt. 

*583. Handa •/. Slothnyczszky. Vblis. doms. lacobus Handa Canonic. Calis. Nota- 
riusque Maiestatis Regie tanquam nuncius eiusdem Maiestatis attemptavit in termino primo posieionem 
iurium et munimentorum a gso. Michaele Slothnyczszky, sicut sibi terminus per mfum. dom. Rapha- 
elem Cptm. Leopol. est diem super hodiernam asignatus tanquam per Commisarium per Maiest. 
Eegiam ad id deputatum, ut poneret iura, quibus mediante bona Slothnyki tenet. | Slothnycz[s2^y c. 
29e]ciit sibi dari hanc causam ad Maiest. Regiam. Et doms. Cpts. dedit ad Maiest. Reg. ad conven- ^ 
cionem glem. prox. Pyotrkowyen. 

*584. lankula •/. Sczklenszka. Petrus procurator nobil. lohannis lancula proposuit 
super gsam. dom. Dorotheam de Sczklo iuxta citacionem. Nos Raphael de laroslaw Cpts., lohannes 
Cola de Dalyeyow Succam. Halic, Petrus de Brancze Iudex terrestris Leopol, ludices et Comissarii 
per sereniss. Principem et Dom. Dom. Kazimirum dati specialiter tibi nobili Dorothee de Sczklo 
relicte olim Georgii Stamberg Institoris mandamus, quatenus coram nobis die sabato prox. post f. s. 
Vincencii in Leopoli compareas ad instaneiam nobil. lohannis lancula de Proschevycze, qui te citat 
ad secundum terminum iuxta primum terminum super te astitum, super quo termino te idem lancula 
in contumacia condempnavit pro eo, quia ipse lancula eiistens homo servilis tibi ad observandum 
centum et octoginta flor. Vngar. dedit in 7im restitucionis, quos sibi ad tempus iam diu elapsum 
restituere debuisti, sed non restituisti. Datum. Idem domina dixit: non dedit michi neque de hiis 
florenis scio') | [parjata sum ipsum e?adere nullum ius [obmittendo], sicut ius decreverit. Et ius sibi o. 
ie[crevit] cum sex testibus nobilibus iurare, quos nominayit. Primus Laszotha de Podusow, secundusjn- 
Syenko de Poluchow, tercius Dauit de Poluchow, quartus Petrus de Chowyerzyn, Nicolaus de Strzalkow, 

') Str. 464 — 5 niezapisane. 

11 82 

Nicolaus Pyutraschowszky. Et ipsa primo in hunc modum iurare debet: sie me Deus adiuret et 
Sancta Sanctorum, quod doms. lancula nunguam michi dedit centum oetoginta flor. Yngar. ad obser- 
yandum. Et ąuilibet testium : sic nos Deus adiuvet et Saacta Sanctorum, quod nos seimus et veraciter 
testamur, quod doms. lancula nunąuam dedit dom. Dorothee ad observandum centum et oetoginta 
flor. Vngar. 

CCXJ3I. Acta Leopoli feria sexta prox. post f. Pasce anno Dom. millesimo CCCC 
sexagesimo septimo (3. Kwietnia 1467 r.) presenłibus ihi mfis. gsisąue lolianne de Ryfhwyany Regni 
Folonie Marschalho, Baphaele de laroslato Cpło. Leopol., lohanne Rseschowszhy, Petro Golaheh de 
Zamyechotc Notańo Maiest. Regie, Petro de Brancse ludice terr. Leopol. et aliis ąuampluribus 
fidedignis circa premissa, lohanne LyszaTcoivszJci, Georgio Słrumilo Siiccamer., Pełka LyszaTcoioszM 
, Yicecpło. Leopolbus et aliis ąiiamplurihus fidedignis. 

*585. Vtraque Gologorsziia •/. Sborowszky. Vbls. doms. Albertus Sborowsziiy 

Notarius Maiest. Eegie ab una et gsus. doms. Andreas Syenynszky ac gse. dom. Katherina et Elizabet 

^ filie olim mfi. dom. Nicolai Gologorszki Cstli. Halic. pie memorie, | sieut idem doms. [Cstls.l bona 

467Coszlow cum ceteris choherenciis [G^rojdzyszko, Olschanka, Kropywna et Tha[M»-ojc] circa Maiesta- 

tem Eegiam aservando ipsa fore re inpetraverat, de bono velle receperunt terminum ad con- 

yencionem Pyothrkow. glem., ubi Andreas cum uxore sua Katherena et germana dom. Elizabet iura 
et munimenta coram Maiest. Regla reponant die tercia post Sue Serenit. in Pyothrkow ingressum. 

*586. Hermanowszky •/. Gologorszkye. Terminum inter gsum, lohannem Herma- 
nowszky actorem et gsas. doms. Katherenam et E'izabet de Golegori doms. Cpteus. posuit super diem 
terciam post dom. Plti. in Leopolim ingressum. 

CCXX. Acta Leopoli feria secunda prox. post Conductum Pasce anno Dom. millesimo 
ąuadringentesimo sezagesimo septimo (6. Kwietnia 1467 r.) presentibus ibi mfo. gsisąue Raphaele 
de Jarosław Cpto., Petro de Brancse ludice Commissariis, Pełka LyszakowszTti, lohanne CulikowszJci 
Subpinc, Petro Golabelc de Zymnawoda Burgrabio et ludice castri Leopolbus., lohanne Herma- 
nowszJci Trib. Trebowl., lohanne YilczeJc et aliis ąuampluribus fidedignis. 

*58I. lancula •/• Scyklenszka. Petrus procurator nobil. lohannis lancula Curiensis 

Maiest. Eegie atemptavit productionem testium et rotam a gsa. dom. Dorothea de Sczklo, sicut sibi 

c. fuit decretum pro centum oetoginta flor. Vngar. capitalis summe et totidem dampni. Dorothea I cum 

^testibus non paruit, tantum nobil. Nicolaus Sczythnyczszky reposuit terminum a ąuatuor testibus 

simplici infirmitate, quos nominibus propriis et cognominibus hereditatum non [«owj]navit iusta librum 

Syenkonem Poluchowszky, Nicolaum Pyotrowszky bonorum cognomen transposuit, sed amdem 

Poluchowszky et Nicolaum Strzalkowszky hos veraciter nominavit et ab ipsis terminum simplici infir- 
mitate reposuit et ab aliis non, dicens, quia ipsis nomina non memoror. Et Petrus procurator eon- 
dempnaTit Dorotheam in centum oetoginta flor. Vngar, et totidem dampni et eciam propter inordi- 
natam reposicionem termini testibus et memoriale posuit. Domini receperunt ad dom. Cptm. ad inter- 
rogandum, quomodo hec causa debet diffinirl et habent terminum prox. feria quinta per septimanam. 

CC'X'?ri. Acta Leopoli feria tercia prox. post Conductum Pasce anno Dom. millesimo 
ąuadringent. seocagesimo septimo (7. Kwietnia 1467 r.). 

*588. Hermanowszky •/. Gologorska. Terminum, qui hodie fore debuit coram 
mfo. dom. Stanislao de Chodecz Pito. terrarura Rusie, Halic. et Camyensi et Raphaele Leopol. Capts. 
Comissariis inter gsum. lohannem Hermanowszky et gsas. Katherenam et EUzabet de Golegori doms, 
Palts. propter nonessenciam dom. Cpti. posuit ad Conyencionem Vysehnensem super dominicam 
a prox. dominica per septimanam. 

C Cy , X7 I. Acta Leopoli feria ąuinta prox. post dominie. Misericordia anno ut supra 
(16. Kwietnia 1467 r.). 

*589. Pendet causa ad diem crastinum inter nobil. laaculam et gsam. Dorotheam de Sczklo. 
que fuit ad interogandum recepta. | 83 

COIK3ZIII. Acta feria sexta prox. [antę] f. s. Georgii anno ut fsupra] (17. Kwie- c. 
tnia 1467 r.) presentibus ibidem mfo. gsisąue [Raphaejfe de laroslaw Cpto., lohanne Cola de Da- ^gg 
[lyeyow] Succam. Halic, Petro de Branese ludice łerrestri Leopolhus. , Comissańisąue Ioh[a,nne] 
Cola MartinowssJcy, Felka Lyszakowszky Yicecpio., Petro Gołąbek Burgrabio et ludice castri LeO' 
polbus, lohanne Yylcsek , Nicolao Zubrssky, lohanne Sokolnycsssky et aliis ąuampluribus. 

*590. lancula •/. Sczklenszka. lohannes lancula Curiensis Maiestatis Eegie affectavit 
sibi adiudicare causam inter ipsum et dom. Dorotheam de Sczklo, quam domini vice Commissariorum 
residentes ad interrogandum receperant, prout vertebatur in termino peremtorio, quam causam domini 
audientes ipsam iri robore ipsius remanserunt et hoc pro eo, quia a domina predicta et a testibus ipsius 
inordinate terminum reponebant, quia duos de bonis eorum aliter nominabant, quam in actis conti- 
nentur et duos veraciter nominabant et ab ipsis terminum simplici infirmitate reponebant et duo una 
cum domina presentes non fuerunt nec iuramentum prestaverunt, ideo domini hanc condempnacionem 
domini lancula admiserunt et eam sua adiudicacione ratifieaverunt. Super que per lanculam memoriale 
est positum, quod iudicium recepit et lucrum sibi adiudicavit centum octoginta flor. 

CC2::K1V. Acta feria secunda prox. antę f. s. Georgii anno 1467 (20. Kwietnia 1467 r.). 

*591. Terminus inter dom. lohannem Hermanowszky actorem cum dom. Elizabet Gologor- 
szka antę Comisarios in Yyschnya est repositus ab ipso Hermanowszky simplici infirmitate; post pros. 
terminos partie. Leop. in crastino. 

CCIK:X.V. Ada LeopoU feria sexta prox. antę f. s. Anthonii anno ut supra | (12. Czer- c. 
wca 1467 r.) presentibus ibi gsis. nobilibusąue Petro de Branese ludice et Pełka Lyssakowszky^^ 
Succamer. [protunc] loco dom. Cptei. tanguam Comissarii principalis residente, lohanne Culykow- 
szky Subpyncer. Leopol., lohanne Yylcsek, Petro g-oląbek ludice castr, et aliis ąuampluribus fide- 
dignis ad premissa. 

*592. lancula /. Sczklenszka, lohannes lancula de Proschowycze attemptayit in ter- 
mino concitatorio a gsa. dom. Dorothea de Sczklo relicta olim Georgii Schtymbarg Institoris Cracov. 
solueionem centum octoginta flor. Vngar. Dorothea non paruit et lancula ipsam condempnavit et me- 
moriale posuit, quod iudicium recepit et iam sibi lancula ad pignorandum addidit Ministerialem lanu- 
sium. Et eciam pro dampno centum octoginta flor., pro quibus ipsam ad yidendum et audiendum 
iuramentum citarerat , quia iuramentum non aspexit , terminum astit et iam Ministerialis datus est 
sibi lancula ad pignorandum. 

CC!KICVI. Acta LeopoU feria sexta prox. post s. lohannis B. anno ut supra (26. 
Czerwca 1467 r.). 

*593. Minister. Leopol. lanusius | de iure additus aS'ectavit et parte nobilis lancula habere C 
pignus in prelucris suis yidelicet in centum octoginta flor. Vngar., quod pignus dom. [Dorojthea de™j 
Sczklo repercusit. Datus est Ministerialis ad pignorandum [secunda] vice. 

*594. Nobil. lancula in termino concitatorio super gsam. dom. Dorotheam de Sczklo termi- 
num astitit pro dampnis centum octoginta flor. Datus est ei Ministerialis prima vice in predictis penis 
ad pignorandum. 

CCXX VJJ. Acta LeopoU feria sexła prox. antę f. s. Margarełhe anno ut supra (10. 
Lipca 1467 r.). 

*595. Minister. Leopol. Mathias Pyeczony de iure additus affectavit ex parte nobilis lancula 
habere pignus apud dom. Dorotheam de Sczklo in prelucris ipsius capitalis pecunie videlicet centum 
octoginta flor. ; domina repercusit et lancula condempnavit ipsam. Datus est sibi tercio Ministerialis 
ad pignorandum in capitali summa. 

*596. Mathias Pyeczony Minist. Leopol. recognovit, quia dom. Dorothea de Sczklo reper- 
cusit sibi primam pignoracionem , ad quam fuit per nobil. lanculam misus in dampnis centum octo- 
ginta flor. lancula condempnavit ipsam. Datus est ei Ministerialis secundario ad pignorandum 
in dampnis. | 84 

c. n n-yrJC VTTI. Acta in Myklaschow fena sexta prox. antę f. s. lacobi anno Domini etc. 

^septimo (24. Lipca 1467 r.). 

*597. Minister. Grodec. Mathias affectayit . habere secundam pignoracionem apud gsam. Do- 
rotheam de Sczklo iu prelucris nobil. lohannis lancula in centum octoginta flor. Vngar., quam pigno- 
racionem domina non admisit et lancula ipsam codempnavit. Datus est Ministerialis ad introraittendum. 
*598. Idem et eodem die. JaJc wyżej terciam pignoracionem in dampnis jak wyżej. 
CC2CSIX. Acta in Myklaschoto fena sexta prox. antę f. s. Laurentii anno Dotnini 
ut supra (7. Sierpnia 1467 r.). 

*599. Minister, tonsus Grodec. affectavit habere primam intromissionem in villam Scziilo 

apud gsam. dom. Dorotheam de Sczlilo in prelucris gsi. lohannis lancula iuxta contenta libri Com- 

missariorum et Dorothea non admisit. lancula condempnavit ipsam et datus e&t ei Ministerialis secun- 

dario ad intromitendum. | 

c. n mr-yryr Ada sunt hec feria sexta [antę f.] Egidii anno Dom. millesimo CCCC sexage- 

473 sima septimo (28. Sierpnia 1467 r.). 

*600. Minist. tonsus Grodec. Mathias jak wyżej secundariam intromissionem jak wyżej ter- 
cio ad intromittendum. 

n n-x"X''JCT . Acta sunt hec feria sexta prox. antę f. Exaltacionis s. Crucis anno ut supra 
(11. Września 1467 r.). 

*601. Mathias Minister. Grodec. jak wyżej terciam intromissionem in villam Sczklo. Jak tvy- 
żej. Et iam ad braehium Eegale est ei datum, ut brachium Eegale, id est doms. Cpts., defendat eandem 
yioleneiam iuris eiusdem actoris. 

CCX.SL2ilI. Acta sunt hec feria sexta prox. post f. s. Michaelis Archangeli anno Dom. 
millesimo CCCC^ sexagesimo septimo (2. Października 1467 r.) presentibus ibidem gsis. no- 
bilibusąue. \ 
c. *602. Minister, tonsus Grodec. Mathias recognovit, quia doms. Capts. Leopol. ex officio 

474 capitaneatus sui intromisit nobil. [Zajnculam in villam Sczklo stans erga inobedienciam iuris et misit 
Ministerialem cum familia sua cum lancula ad intromittendum et ibi ipsum Ministerialis et familia 
dom. Cpti. incorporaverunt alias wcsyelyly et per triduum ibi permanserunt iuxta consuetudinem ter- 
restrem. Super quam recognicionem lancula posuit memoriale, quod iudicium recepit et eum in pos- 
sessione confirmavit. TERMINI CASTRENSES 

1468. 

c. CCX3ZXIII. Acta feria sexta ipso die Circumcisionis Domini anno Eiusdem millesimo 

^CCCC sexagesimo octavo (1. Stycznia 1468 r.) presentibus gsis. nobilibusąne Pełka Lyszakowszky 

Yicecpto. Leopol. , Petro] Gołąbek de Zymnawoda Burgr. et ludice castri Leopol. , lohanne Csysy- 

kowssky, Halka Lyesscsowssky, Hrycskone Offcsvschky, lohanne de Sosznycsa et aliis ąuampluribus 

fidedignis ad premissa vocatis. 

*603. Paulus Clusz de Kroszna. Gsus. doms. Paulus Clusz de Kroszna attemptavit 
solucionem septuaginta marcar. a mfo. dom. Dobeslao de Zyrawycza Cstlo. Premisl. et ipse non solvit. 
Paulus protestabatur tam nobilibus quam Ministeriali. 

*604. Idem Paulus Clusz. Gsus. Paulus Clusz attemptavit solucionem viginti quatuor 
marc. a gso. dom. Nicolao Clusz germano suo herede de Vyschnyany. Nicolaus non solvit et Paulus 
protestabatur. 85 

*605. lacobus Herborth de Odnów. Gsus. lacobus Herborth de Odnów attemptavłt 
solucionem centum triginta marcar. a gso. dom. Andrea Wolczek de Klodno. | Jak wyżej. c. 

CCXXXIV. Ada dominico prox. post Circumcisionis Domini anno Dom. [millesimo] 445 
CCCC° sexagecimo ocłavo (3. Stycznia 1468 r.) presentibus gsis. nohilihusąue Pełka LyssaTcowssky 
[Yicecpto. Leopol,], Fetro Oolaheh de Zymnavoda Burgr. [et ludice castr. Leopol.], lacobo de Scsy- 
rsecs et aliis ąuampluribus fidedignis circa premissa. 

*606. lohannes de Yyszokye Subiudex. Gsus. lohannes de Yyszokye alias de 
Grzęda Subiudex terr. Leopol. nobili dom. lohanni heredi de Orzek dedit intromissionem totalem in 
Tillam ipsius Grzęda per Minist. lanusium. 

*60?, Idem doms. lohannes Subłudei. Gsus. doms. Yyszoczky heres de Grzęda 
Subiud. terr. Leopol. nobili lohanni Chelmszki intromissionem totalem dedit in villam ipsius Glynno 
per Minister. lanusium. 

*608. Gnevek de Conyvchy. Nobil. Gnyevek de Chonyvchy tenetur duas marcas gso. 
dom. Georgio de Malczycze solvere super medium Quadragesime sub intromissione totali in villam 
ipsius Chony?ehy. ( 

*609. [/fia^od] o w s z k y •/• Hermanowszka. Nobil. Petrus Hlahodowszky tenetur novem ^ 
marcas ^se. dom. [S'a]the[nw]e Hermanowszky olim conthorali legittime; mediam quintam marcam446 
obligatus est solvere pro die Carnisprivii pros. instantis et aliam medletatem super medium Quadra- 
gesime. Si non solverit, extunc pro die Carnispriyii super se Ministerialem addidit ad pignorandum se 
in novem bobus bene valentibus ; similiter si super medium Quadragesime non solverit. 

*610. Hlahodowszky •/• H ermanowszka, Nobil. Petrus Lahodowszky tenetur gse. 
dom. Katherine relicte olim gsi. lohannis Hermanowszky arthonium feni alias stóg in valore unius 
sexagene super Carnisprivium prox. vent. sub pignoracione trium boum. | 

CCJ2C3rXV, [Acta] LeopoU feriu secun\A% prox.] antę f. Epifaniarum aw[no Dom.]^ 
qimdringentesimo sexagesimo octavo (4. Stycznia 1468 r.). 447 

*611. Terminos omnes doms. Yicecpts. vigore Cptei. posuit a prox. feria se[xta per] 
duas septim. 

OC2ilS[:K.VI. Acta feria sexta prox. post s. Agnetis anno Dom. millesimo CCGC sexa- 
gesimo octavo (22. Stycznia 1468 r,). 

*612. Terminos omnes castr. doms. Yicecpts. cum dom. ludiee per duas septim. [posuerunt]. 

CC2^2C:XIVII. Acta sabbatho prox. antę f. Purificacionis Marie Virg, anno Dom. millesimo 
guadringent. sexagesimo octavo (30. Stycznia 1468 r.) presentibus ibidem. 

*613. NobiL Michno Cornelowszky fideiussit pro nobili Yvaschkone Czaykowszky sororino 
suo, quia debet venire ad seeundos terminos partie, ad iudicium terr. Leopol. et resignare centum 
octoginta marc. dotis et dotalicii super bonis Czaykowycze et medietate curie gse. Oluchne sorori 
pop Syenkonis a Sancto Georgio extra muros Leopol. uxori sue. Et si Yvaschko non dotaret ahas 
nye vyanoivalby Oluchne , extunc in crastino termini Michno intromisionem totalem in Cornelowycze 
in territorio Szambor. et distr. Leopol. sibi Syenkoni pop \ dare debet. ^' 

CCICKXVIII. Acta feria sexta prox. antę Dorothee anno Dom. uł supra (5. Lutego 1468 r.). 448 

*614. Terminos omnes doms. Yicecpts. et doms. Iudex posuerunt ad feriam sextam prox. 
videlicet per septimanam, hoc est ad adrentum domi. Cpti. 

*615. Gsus. Nicolaus Cernberg tenetur yiginti sexag. nobili lacobo Advocato de Sczcyrzecz 
familiari dom. Yicecpti. solvere super f. Pentecosten prox. sub intromissione totali | in villa ipsius 
Czenyow in distr. Leopol. (s. p.). jjf 

Gr fyyy T"y, [Acta] feria sezta in mgilia s. [Valenti]wi anno Dom. milesimo CCCCu^ 
[sexagesimo] octavo (13 (?). Lutego 1468 r.) presentibus ibi mfo. gsisąue [Rap]feaeZe de Jarosław Cpto., 
Fetro de [Brancze] ludice, lohanne de Yyssoky Subiudice [terrbus., lohanne] Culykowssky Suppinc. 86 

Leopolbus., et Nicolao de Syemjawa, lohanne et [Pełka] Lyssakotoselcy , Zebrido et 

Nicolao Herborth et aliis ąuumpluribm fidedignis. 

*616. Terminorum reposicio inter dom. Petrum Gołąbek actorem et 
Nicolaum Chorythkonem per ąuatuor septim. ad concordandum. 

*61J. Generalis reposicio terminorum per mfum. dom. Raphaelem de laroslaw 
Cptm. Leopol. unacum ceteris dominis ad diem sabatum prox. post Conductum Pascha. 

CCJ3CŁ. Acta sunt hec Leopoli feria sexta prox. anie f. s. Fetri in Cathedra anno Dom. 
milles. ąuadring. sexagesimo ocłavo (19. Lutego 1468 r.) presentibus ibi gso. ac nobilibus doms. 
Felka Lyssahowsky Yicecpfo, Leopol., olirn de Sscyrzecs Advocato lacobo et aliis , Nicolao de 
Bapschincse, lohanne Galka de Antiąua Byeska, Simone de Swosschow, Maihia thabernatore casłrensi, 
Cowal Fodvoyewodzym. 

*618. Stanislaus •/• Osschey. Provid. Stanislaus cocus recognovit, quia ei discretus 

C. Osschey pop Ruthenicalis Osskrysschensky csesci'. suis pro omnibus bonis | paternalibus et mater- 

in. nalibus et aliis ad ipsum Stanislaum post conso[r^em suam] filiam vero antefati Osschey satisfecit. 
451 

CC^Jjil. Acta sunt Leopoli feria sexta in crastino s. Martie ApU. et Ewang. anno ut 

supra (26. Lutego 1468 r.) presentibus ibidem gsis, et nobilib. doms. Felka Lyssakoiosky Yicecpto., 
lohanne lura de Ostrów in ludicis loco castr. Leopolbus., Derslao de Camyonepole, Nicolao de 
Bapschyncse, Stanislao Cseld de Banunyn, lohanne Nyesluchowsky, Fyedorko et Rrycsko de 
Nyesluchow. 

*619. Nyesluchowsky •/■ Fyedor. Nobil. Petrus Notarius procurator nobil. lohannis 
Nyesluchowsky actoris alloąuebatur in primo termino super nobil. Fyedor alias Fyedorko de Nyeslu- 
chow, quia ipse sibi lohanni non vult mittere hominem inąuihnum alias podsadka Nicolaum de parte 
sua de Nyesluchow sub ipsum lohannem in Żelechów de iure Ruthenicali in ius Ruthenicale nec pro 
ipso homine recessionales alias vychodv recipere voluit , cum sibi dabantur coram homine alieno alias 
c. przed opcsyssna , sed ipsum tenet yiolenter in bonis suis cum bonis suis vaioris decem marcar. | 
!?• Fyedor diiit : domine Yice[cpte. , et] dom. Iudex , iste homo Ni[coZaMS, 2«'o] quo doms. Petrus ianquam 
procurator lohannis alloquitur, [non est] homo iuquilinus, sed tenens [mediam arejam slU&s poldioorzycsny . 
[Doms.] autem Yicecpts. cum dom. ludice iudicare nolens hanc causam dedit ad diem sabatum prox. 
post f. [Conductus Pasce nunc affuturum ibique mfs. doms. Raphael de laroslaw Cpts. Leopol. iudicabit 
unacum aliis causis per suam Magniiic. ad eandem diem suspensis. 

*620. Item lohannes Nyesluchowsky actor et Fyedorko deliberaverunt eis, quia predictum 

hominem inquilinus alias podsadka Nicolaum, quem lohannes ab ipso Fyedor reclinavit nullus alter 

usąue ad predictum diem sabatum post Conductus Pasce prox. iudicare debet solus doms. Fyedor 

adiuncto sibi uno terrigena possessionato et quascumque penas idem homo succumberet aut aliquid 

aliud, illas et illud solvere non tenebitur, donec vel lohannes ipsum iure acquisierit aut Fyedor opti- 

nebit. Partes debent tenere sub vadio decem marcar. et iam lohanni Ministerialem laaussium de 

iure addimus, ut idem Ministerialis conspiceret, que bona ipse homo habet Tel non. Omnes tam labores 

exercere debet prefatus homo, quas ex antiquo laboravit. 

^ *621, lura •/• Burza. | Gsus. lohannes lura de Dąbrówka [alias] Ostrów tenetur debiti 

m. quinquaginta marcas famoso dom. Martino Burza civi Leopol., in quibus laneos in villa Malechow 

sitos, qui currunt incipiendo ab ecclesia usque ad granicies Lasky et eciam tabernam et theoloneum 

Q in eadem villa Malechow in distr. Leopol, sita obligavit. | A bello intercedere est obligatus. (z. p.). 

rn. Hanc ') inscripcionem deletam quere in novo libro castr. ibique eam de verbo ad verbum invenimus 

*^*non viciatam. | 

') Ta sama ręka. 87 

CC^SJLiII. Incipit liber c[astrensis] LeopoUensis łemp[ore] capitaneatus m[a,]gnifici dom. C. 
Raphaelis de laroslaw Cptei Leopol. et primo feria sexta in crastino s. Mathie Apostoli et Ewang. j 
anno Dom. millesimo ąuadringentesimo sexagesimo octavo (26. Lutego 1468 r.) presentibus gsis. et 
nobilibus doms. Felka Lyssakowshy Yicecpto., Petro Golambek de Zymnawoda Burgrab. et ludice 
castr. Leopol., lohanne lura de Ostrów Tribuno Trebowl., Derslao de Camyonopole , Nicolao de 
Bapschyncse, Stanislao Czela de Banunyn, lohanne Nyesluchowshy, FyedorJcone et Hryczkone de 
Nyesluchow et aliis circa premissa testibus fidedignis. 

*622. Fratres de Nyesluchow. Nobil. Petrus Notarius procurator nobil. lohannis 
Nyesluchowsky aetoris alloąuebatur in primo termino super nobil. Fyedor alias Fyedorko de Nyeslu- 
chowo, quia ipse Fyedor sibi | [lohanni] non vult jak toyżej nr. 619 i 620 aż do słoto sibi uno c. 
terrigena possessionato. ^' 

*623. Burza •/• lura. Gsus. doms. Johannes lura de Dąbrówka alias de Ostrów | jak wyżej 
nr. 621. Hoc eciam adiuneto, quod si Burza in presenti inscripcione castrensi contentari nollet, c. iv. 
extunc ipsam lura in librum terr. Leopol. ad primos terminos partie, post f. s. lohannis B. nunc ^~^ 
instans Leopoli celebrandos introducere est obligatus. Burza dicta bona alteri obligare potens erit. 

CCSULiIII. Acta Leopoli sabbato prox. antę Carnisprivium anno Dom. ui supra (29. Lutego 
1468 r.) in presencia gsi. dom. Felka Lyssakowsky Yicecpti. Leopol. 

*624. Brozynka /. Zayn. Minist. Leopol. lanussius recognovit, quia nobili lohanni 
Brozynka de hac tenuta , quam habet in villa Eosworzany in iudicio , quo ipse Brozynka tamquam 

Iudex residebat terminum facialem ad presenciam mfi. dom. Eaphaelis de laroslaw | labori[os»] c. 

Zayn hoiD[inis Regalis de iU^/^-^aJsschow pro capite im[erfecto fratris ipsius] Zayn videlicet g ■ 
Andrey de Borschovi[c2e] in valore duodecim sexagenar. assignavit, quia ipse Brozynka susti[«]ens 
se predictam causam iudicare tanquam Iudex et non iudicavit volens ipsum Zayn de termino educere 
alias tvywyescs. Zayn memoriale posuit. 

*625. Zayn •/. Brozynka. Nobil. Petrus Notarius procurator providi Zayn hominis Regalis 
de Myklasschow, circa quem Zayn doms. Vicecpts. Leopol. stat pro pena sua attemptavit terminum 
facialem super nobil. lohannem Brozynka de tenuta de Eosworzany, quem terminum sibi Brozynka 
ex parte Zayn Ministerialis lanussius pro capite interfecto fratris ipsius Zayn yidelicet Andrey de 
Borschovieze in valore duodecim sesag. dedit. Brozynka non paruit et Petrus ipsum pro predicto 
capite condempnavit. ludicium sibi Zayn iucrum duodecim sexagenar. cum pena trium marcar. dom. 
Yicecpto., pro qua stetit circa hominem Eegalem, ut OfficiaUs adiudicayit et iudicio aliarum trium 
marcar. et Ministerialem ad [pignorandum addidit]. \ 

CC2CIjIV Acta Leopoli feria ąuarta ipso die Cinerum anno Dom. millesimo ąuadringent. c. 
sexagesimo octavo (2. Marca 1468 r.) in presencia gsi. domi. Felka Lyssakowsski Yicecpti. Leopol.^- 
ac nobilium Nicolai ae Bapschyncse et lacobi de Sczyrzecz Advocati et aliorum. 

*626. Buczaezsky */■ Odrow^nsz. Nobil. Nicolaus Kroguleczsky seryitor strui. dom. 
Buczaczsky cum procuratorio solucionem respexit quingentarum marcar. iuxta inscripcionem a gso. 
dom. lohanne Odrow^nsch de Sprowa Subdfro. Sandomir. et Cpto. Sambor, per omnes tres dies 
Carnisprivii nunc preteriti, qui Odrowansch solucionem minime euravit. Kroguleczsky dom. Yicecpto. 
et Ministeriali tonso Leopol. lacobo per predictos omnes tres dies Carnisprivii protestabatur. 

CCXIjV. Acta Leopoli feria sexta in vigilia s. Gregorii anno Domini millesimo ąuadrin- 
gent. sexagesimo octavo (11. Marca 1468 r.) presentibus ibidem gsis. et nobilibus doms. Felka Lyssakowsky 
Yicecpto., Nicolao de Bapschyncze in loco ludicis castr, residenłe Leopol., lohanne Oolambek de 
Zymnaiooda, lohanne de Sokolnyky, lacobo de Sczyrzecz Advoato et aliis testibus ad premissa. \ 

*627. Gsus. doms. [Petrus ćroZajmbek heres de Zymnawoda et de Lesnyovicze Burgrab. c. 
et Iudex castr. Leopol. actor attemptavit terminum super nobil. Nicolaum Corithco de Ruda alias de IJ- 
Pustomytho, qui Nicolaus non paruit. Petrum ipsum condempnavit et iudicium Iucrum sibi cum pena 
trium marcar. adiudicayit. Ci ta ci o. Raphael. de laroslaw Cpts. Leopol. tibi nobili Nicolao Corithco 88 

de Pustomytho alias de Ruda mandamus , ąuatenus compareas ad instanciam nobilis Petri Golambek 
de Zymnawoda et de Lessnyovicze ludicis castr. Leopol. pro eo, quia pater tuus nobil. Thomas pie 
memorie obligavit se solvere super decursum trium annorum quiaque marcas redditus alias plathv 
piscine gso. lohanni de Zymnawoda terr. ludici Leopol. olim et suis posteris ad tempus lam pre- 
teritum et tu remanens ia bonis paternalibus post manum mortuam patrls tui sibi Petro soWere non 

c. vis. I Datum [Leopoli feria] secunda prox. antę f. s Yirginis anno Dom. millesimo 

^•CCCCLX[7/J7]. 

CCX2jV2. Acta Leopoli feria secunda in crastino Reminiscere (14. Marca 1468 r.) pre- 
sentibus ibidem gsis. et nohilihus doms. Pełka Lyssakowshy Yicecpło. Leopol., Marcissio Regis 
Cubiculańo, lacobo Advocato de Sczyrzecz et aliis. 

*628. Prosschowsky •/• Zacharias. Provid. Paulinus Proschowsky pellifex de Oracouia 
recognovit, quia sibi perfidus ludeus Zacharias de Cracouia nunc morans trahens extra muros castr- 
Leopol. pro supersellio alias za nastolka de panno brunatico Florentino per ipsam Paulum apud ipsum 
ludeum proposito satisfecit. 

CCJCJLt'VlI. Acta Leopoli feria ąuinta prox. post Reminiscere (17. Marca 1468 r.) pre- 
sentibus ibidem gsis. et nobilibus doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpto. Leopol., lohanne Mylowy- 
ensky, lohanne Rycerz, lacobo Advocato de Sczyrzecz et aliis. 

*629. Palatinus •/. Hrumyensky. Nobil. Paulus olim Hrumyensky reeognovit, quia ei 

mfs. doms. Stanislaus de Chotecz Plts. terrarum Russie et Podolie glis. Cpts. et Haliciensis pro parte 

c. sua bonorum Hrumpno et Colodruby et etiam pro parte alias za czascz fratris fati Pauli olim | Alberti 

^* super Paulum iure propinquitatis devoluta satisfecit. Hanc recognicionem Paulus ad prox. terminos 

particul. in librum terrestrem indueere est obligatus. 

*630. Burzynsky •/. Stephanus. Gsus. doms. Paulus Burzynsky domum suam in sub- 

urbio castr. Leopol. inter domos Włodek Byeleczsky et nobilem de Brzezecz situatam provido Stephano 

alias Steczkoni sartori perpetue vendidit pro quinque marcis absque fertone, super quas ab eodem 

C. Stephano tres marcas cum novem grossis latis | recepit [et residuitatem] a prox. f. s. Petri Apli. per 

jj^' annum solvere debet sub perdicione peeunie principalis alias zadatek. Hoc eciam [addito, ąuod Paulus 

habebit in] dicta domo ad tempora vite staeionem alias stawanye cum equis et curru. 

631. Sznyathyn /. Czeremosczi. 

CCXLiVIII. Acta Leopoli feria sexta prox. antę Oculi anno Dom. uł supra (18. 
Marca 1468 r.) in presencia gsorum. dom. Pełka Lyssakowsky Yicecpło. Leopol., lohannis Mysch- 
kowsky Notarii, mfi. dom. Raphaelis de larosław Cpti. Leopoł. 

*632. Minister. Leopol. lanussius est fassus, quia nobil. Andreas alias Bohdan heres de 
Czeremoschno circumspecto dom. Mathie Snyathyn civi Leopol. in villas Yschnya et Comorow intro- 
missionem admisit. 

CCXIjIS1. Acta Leopołi feria sexta prox. anie ludica anno Domini ut supra (1. Kwie- 
tnia 1468 r.) presentibus ibidem gsis. et nobilibus doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpto. Leopol., 
luchno Nagwasdan de Stanków, Michaełe WyerczasJcy, hoaskone Czołhansky, Steczkone Ruschcouics, 
Nicołao Coriłhco de Ruda, Włodkone de Cuczani , lacobo Advocato de Sczyrzecz et aliis circa 
premissa tcstibus fidedignis. \ 
O. *633. Nobil. Johannes Gnyevek de Conyvsehky recognovit debiti duas marc. [cum] quinque 

^■grossis latis nobili Syenkoni Halka de ..lesczow pro f. Pentecostes prox. sol?ere sub intromissione 
in villam suam Conyvsky et in curiam ibidem et etiam in piscinam campi. 

*634. Nagwasdan /. Corithco. Terminos inter nobil. luchnó Nagwasdan de Stanków 
actorem et Nicolaum Corithco de Ruda partes receperunt ad concordandum. | 

*635. Gsus Chodorowsky heres de Brzosdowcze Dfr tenetur quinquaginta 

o. marcas nobili lacobo Charzowsky, in quibus villam suam in distr. Leopol. sitam dictam Tuzanoyicze, 
13* dempto uno servo ibidem dieto Maschko , quem Chodorowsky pro se escipit, obligavit. Inscripeionera 
in librum terr. Leopol. introducere tenebitur. | 89 

CCLi. Acta Leopoli feria sexta antę dominicam Cuadragesime videUcet Domine Ne Longe c. 
anno Domini ut supra (8. Kwietnia 1468 r.) presenłibus ibidem gsis, et nohilihus doms. Felka j^* 
Lyssakowshj Yicecpio. Leopol. , Petro Czeirowshy , Martina et lacoho CalennyJcowye , Nicolao de 
Bapschyncse , Petro Lahodowsky, lohanne Czemyersynsky , Bohdan de Cseremoschno , lohanne dć 
Pustomytho et aliis. 

*636. Fratres Borsehowsczy. Nobil. Nyemyrka de Borschow ad diem hodiernam 
nobil. Michno fratrem suum germanum ad audiendum ipsum Nyemyrka expurgari de verbis furticinii 
per Michno sibi illatis citaverat, ąuomodo Nyemyrka dixisset , quia Nyemyrka fur persisteret. Michno 
dixit: quod dixi, ex ira dixi, sed de ipso fratra mec niehil mali, solum omne bonum scio habeoąue 
eum pro bono homine, veluti ceteri homines ipsum habent. Cumąue Michno ipsum Nyemyrka solus 
expurgavit, estunc iudicium etiam sibi Nyemyrka | expurgacionem decrevit unacum pena trium marear. C. 

*63'3'. Iterum Michno petivit sibi dari [pro] predicta pena ad mfum. dom. Raphaelem de 15 
laroslaw Cptm. Leopol. Datum est ad diem ąuartam post ingressum Sue Magnificencie in Leopolim. 

CCLiI. Acta Leopoli feria ąuarta prox. post Ramispalmarum anno ut supra (13. Kwie- 
tnia 1468 r.) presentibus ibidem gso. et nobilibus doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpto. Leopol., 
lohanne Mylowyensky, lacobo Advocato de Scsyrzecs necnon circumspectis Pyessak, lordan, Issacsko, 
luda, Gersan et Michael ludeis de Leopoli et aliis. 

*638. Archiepiscopus •/■ lordan. Edmus. Gregorius Archeps. Leopol. domum suam 
in civitate Leopol. in platea ludeorum inter Pyessak et Issaczko situatam provido lordano ludeo 
Leopol. pro triginta marcis, | quas ab ipso lordano recepit. Insuper Archeps. fassus est, quia ludea C. 
consors Simonis Medici, quB nunc in eadem domo moram trahit circa contractum fori per ipsum xq 
Archepm. et lordanum facti presens interfuit, que ludea contra eundem contractum fori niehil dicebat 
sed eandem vendicionem admisit. Kecognoscens eciam Archeps., quia eadem ludea sibi dom. Archepo. 
quolibet anno per sex marcas usque ad plenitudinem triginta marear. dare debebat sub ammissione 
predicte domus, quod non fecit, racione eandem domum in manus Archepi. ammisit. | 

*639. Archiepiscopus •/. I ud [a]. Rdmus. Gregorius Arehps. Leopol. domum suam in^- 
civitate Leopol. in platea ludeorum inter domos Choboth et Issaczko situatam provido luda ludeo de 17 
Leopoli filio Michaelis pro triginta marcis vendidit, super quas triginta marcas Archeps. quinque 
recepit. residuitatem vero ad quinque annos quolibet anno seorsum per quinque marcas dando luda | 
[solvtre] tenebitur. 2: 

CCiilJ. Acta Leopoli feria sexta prox. antę f. ss. Philipi et lacobi Aplorum. anno Domini ig 
ut supra (29. Kwietnia 1468 r.) in presencia gsor. Pełka Lyssakowsky Yicecpii. , Petri Oolambek 
de Zymnavoda Biirgrabii et ludicis castr. Leopol,, presentibus ibi nobilibus Sigismundo de Calys- 
schany, Thoma Lopacsensky, Nicolao de Bapschincse et aliis circa premissa. 

*640. Clusz homines Czemyerzynsky. Minist. lanussius Nicolao famulo nobil. 
lohannis Czemyerzynsky potestatem citandi nobilem Paulum Clusz ad instanciam labor. Andrey et 
Pyedocz hominum fati Czemyerzynsky dedit, qui Nicolaus in curia in Crosno citaciones posuit. 

*641. Andrey Fyedecz •/• Clusz. Labor. Andrey et Fyedecz homines nobilis lohannis 
Czemyerzynsky actores per eundem dom. Czemyerzynsky habentem procuratorium attemptaverunt ter- 
minum primum super gsum. dom. Paulum Clusz de Crosno. Clusz | non paruit et Czemyerzynsky o. 
ipsum conderapnavit. 19 

CCLiIII. Acta sunt hec Leopoli sabato prox. post Conductus Pasce anno ut supra (30. 
Kwietnia 1468 r.) presentibus ibidem gsis. ac nobilibus doms. Pełka Lyssakoowsky Yicecpto., Petro 
Golambek de Zymnavoda Burgr. et ludice castri Leopolbus., lohanne Advocato de Sokolnyky. 

*642. Gologorska •/• Homines nobilis Cze my erzinski. Terminos inter labor. 
homines nobilis lohannis Czemyerzynsky actores et gsam. dom. Elizabeth Gologorska gsus. doms. 
Petrus Golambek de Zymnawoda Burgrab. et ludex castri Leopol. posuit in una septimana post 
adreutum in Leopolim Cpti. Leopol. 

12 90 

*643. Gologorska •/• Eva. Terminos inter gsas. Tirgiaem Evam filiam olim dom. 
lohannis Hermanowsky actricem et dom. Elizabeth Gologorska gsus. doms. Petrus Golambek de Zymna- 
woda BurgT. et Iudex castr. Leopol. posuit in una septimana post jak wyżej. \ 
c. *644. Hermanowska •/• Lahodowski. Terminum inter. gsam. Katherinam Herma- 

2o'nowska actricem et nobil. Petrum Lahodowsky partes receperunt ad duas sept. 

CCLiIV. Ada LeopoU feria sexta antę f. Invencionis s. Crticis prox. (29. Kwietnia 
1468 r.) in presencia gsi dom. Felka Lyssahowshy Yicecpti. Leopol. presenłibus ibidem nobilibus 
lacobo Advocato de Sczyrzecz. 

*645. Iwak •/• Maruscha. Pro7. Ivasko alias Ivak Armenus domum suam in preurbio 

Leopol. porte Cracou. in aeie circa rivulum Armenorum eundo ad ecclesiam s. lohannis situatam 

C. provide Maruscha uxori olim Armeni | Maczik pro duabus \_sexage'\\ń^. Circa que acta constitutus 

2i' pater dicti Iwak diiit, quod eadem domus sua esset volens Maruscham de eadem domo deprimere. 

Ipse tamen Ivak dixit : ego quid feci , cum iuris ordine feci, nam ista domus non alterius, sed solum 

mea fuit. Insuper Iwak a Maruscha duas sexag. fassus est se recepisse. 

CCIj'V. Acta LeopoU feria ąuarta prox. post f. s. Stanislai in Maio (11. Maja 1468 r.) 
in presencia gsor. dom. Pełka Lyssakowshy Vi,cecpti., lohannis Golambek de Zymnawoda protunc 
in loco ludicis castr. videlicet gsi. dom. Petri Golambek residentis, presentibus ibidem gsis. ac 
nobilibus doms. Nicolao de Żubrza, Iwaskone de Podhorcze, lohanne de Pustomyiho, lacobo Advo- 
cato de Sczyrzecz et aliis circa premissa. 

*646. Richcziczsky ■/•Sokolnyczski. | Minist. Leopol. Ma[<feias Pye]czony recognovit, 
C- [quia] apud nobil. lohannem Corithco Richcziczsky ąuatuor peccora videlicet bovem, [(?w]as vaccas 
22 et unam vitulam in domo [ipsius] in Ostrozany arestando sibi lohanni Corithco ad instanciam nobil. 
lohannis Advoeati de Sokoinyky ad diem hodiernum terminum facialem dedit cum dictis pecoribus 
et ąuatuor sagitariis cum balistis. Advocatus eandem faciem per ipsum Richczyczsky statui aifectaTit. 
Richcziczsky dixit: non habeo quid statuere, nam eadem peccora, que reeeperam, idem Advocatus 
repercucieudo recepit et eandem repercussionem Ministeriali obduxi et hoc paratus sum Ministeriali edocere, 
Advocatus dixit : paratus sum ad Ministerialem. Ministerialis fassus est eandem repercussionem non 
vidisse. Doms. Yicecpts. cum dom. ludice receperunt ad dom. Cptm, ad diem ąuartam post ingressum 
in Leopolim ipsius. 

CCLiVI. Acta LeopoU feria iercia prox. post f. Invencionis s. Crucis anno Dom. etc. 
ut supra (10. Maja 1468 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil, doms. Felka Lyssakowsky Yicecpto. 
Leopol., Nicolao Wnuczek de Pyanthnyceany, Słano Cloper, Harnasth cwibus Leopolbus., lacobo 
Advocato de Sczyrzecz. 

*647. Cu n cza •/• Harnasth. Gsus. Conradus alias Cuncza de Wrathislavia Trib. Halic. 
C. tenetur debiti triginta septem marcas cum fertone | domino [Harnasth] Preconsuli et civi Leopol. 
^•ad f. s. lacobi Apli. solvere sub intromissione in sex laneis bene possessionatis, ubi essent sex marce 
census annui in villa Antiqua Bobrka in distr. Leopol. sita. Hanc inscripcionem in librum terr, 
c. Leopol. ad primos terminos part. antę f. lacobi celebrandos introducere est obligatus. | Quas pecunias 
^- Cuncza sibi Harnasth tanquam mercatori recognovit pro mercanciis apud ipsum Harnasth ulna men- 
suratis, per ipsum Cuncza levatis et receptis. (z. p.) 

*648 Wnuczek •/• Cuncza. Gsus. doms. Nicolaus Wnuczek de Pyanthnyczany et tenu- 
tarius in Skala tenetur tricentas marcas cum quinquaginta quatuor gso. dom. Cunrado alias Cuncza 
de Wrathislavia Tribuno Halic. et civi Leopol., in quibus sibi theoloneum in Skala cum omnibus 
theolonei pertransitoriis alias sprzemyłhamy. | 
C. CCLi'VII. Acta sunt hec LeopoU feria sexta post f. s. Zophic prox. anno Dom. ut 

^^- supra (20. Maja 1468 r.) presentibus ibidem vbli., gsis. et nobibus doms. Dobeslao Olesky Decano 
ecclesie s. Floriani in Cracouia, Felka Lyssakotcsky Yicecpto., Peiro Golambek de Zymnaicoda 
Burgr. et ludice castri Leopol., lohanne Golambek etiam de Zymnawoda, lacobo Advocato de 
Sczyrzecz et aliis circa premissa testibus fidedignis. 91 

649, Eecognicio Ministerialis lanussii, quia gso. dom. Andree de Senno de 
omnibus hiis villis, quas tenet circa Golegori de ąualibet villa seorsum pro repercussione pignoris in 
fumalibus terminum faciaiem ad hodiernum diem per officialem ipsius dedit. Et gsus. doms. Pelifa 
Lyssakowsky Yiceepts. Leopol. ipsum Andream in penis Eegalibus pro repercussione pignoris de ąua- 
libet villa seorsum in ąuatuordecim marcis condempnavit. 

*650. lurasschek ■/• Wolezko. Minist. Leopol. Mathias Pyeczony gsum. dom. Andream 
Wolczko de Clodnp feria tercia prox. preterita ad hodiernum diem quinque eitacionibus ad instanciam 
g.si. lurasschek Frederici de Leopoli citavit et in Podsosnow easdem citaciones dedit. Super quam 
recognicionem ad quamlibet citacionem seorsum lurasschek memorialia posuit. 

*651. lurasschek •/. Wolczko. | Minist. Leopol. Mathias Pyeczony recognovit, ąuia^- 
gsus. lurasschek Frederici de Leopoli in medietate piscine magne in Sokołów et Tilla Tholdyn per 26* 
gsum. dom. Andream Wolczko ei obligate et obJigata post repereussionem intromissionis iterum iam 
est in possessione. 

*652. Eecognicio Ministerialis lanussii, quia gse. dom. Elizabeth Gologorska de 
omnibus hiis yillis, quas habet in distr. Leopol. de qualibet Tilla seorsum terminum faciaiem ad 
hodiernum diem pro repercussione pignorum in fumalibus per officialem ipsius dedit. Et gsus. Pełka 
Lyssakowsky Yiceepts. Leopol. ipsam Elizabeth in penis Eegalibus de qualibet villa seorsum in qua- 
tuordecim marcis condempnaTit. 

*653. lurasschek •/• Wolczko. Gsus. doms. lurasschek Frederici de Leopoli actor 
attemptavit terminum primum iuxta unam citacionem cum inscripcione super gsum. dom. Andream 
Wolczko de Clodno, qui Andreas non paruit. lurasschek ipsum in eodem primo termino tanquam 
in peremptorio condempnavit. | Citacio. Eaphael de laroslaw Cpts. Leopol. tibi gso. ac struo. Andree C. 
Wolczko de Clodno et de Podsosnow mandamust quatenus feria sexta prox. antę Yrbani compareas 27' 
ad instanciam gsi. lurasschek Frederici de Leopoli pro eo, quia tu invadiando ei bona Tholdyn cum 
piscina in Tholdyn et cum medietate piscine in Sokołów in quinquaginta marc. obligatus es ipsum 
defendere sub vadio quinquaginta marc. Et tu admisisti ei iniuriam in tenuta ipsius facere, quia non 
vis ipsum tueri a matre tua gsa. Margaretba, que piscatur in medietate piscine in Sokołów filitextoriis 
et nassis alias wyaczerzmy y drgubiczamy, que mater tua expiscata est pisces in valore viginti 
marcar. Ideo te citat pro vadio et pro eisdem piscibus yaloris viginti marcarum. Datum Leopoli feria secunda 
in crastino s. Zophie anno Dom. millesimo quadring. sexagesimo octavo. ] (16. Maja 1468 r.) 

*654. lurasschek •/• Wolczko. Gsus. lurasschek Frederici de Leopoli actor attemptavit o. 
terminum super gsum. dom. Andream Wolczko de Clodno jak wyżej. Citacio jale wyżej tu solus-^- 
fecisti ei iniuriam, quia eandem medietatem piscine in Sokołów, prout es obligatus in una septimana 
post f. Pentecostes, non retinuisti alias nyezastavilesz, sed usque ipsam antę f. Assumpcionis Marie c. 
retinuisti. Ideo te citat pro radio | jak wyżej. •^• 

*655. lurasschek •/. Wolczko. Gsus. lurasschek ^aA; wyżej] tu solus fecisti ei iniuriam 
in tenuta ipsius, quia recepisti de ipsius tenuta Tholdin octodecim boves. Ideo te citat pro vadio etjy'_ 
pro eisdem bobus valoris octodecim sexagenarum jak wyżej. 30 

*656. lurasschek •/• Wolczko. Gsus. lurasschek jaJc wyżej \ et tu solus fecisti ei O. 
iniuriam, quia es piscatus pisces in eadem medietate piscine in Sokołów filitestoriis et nassis alias wya- q{ 
czerzmy y drguhyczamy piscesque in vałore decem marcar. es expiscatus jah wyżej. 

*65I. lurasschek •/• Wolczko. Gsus. lurasschek jak wyżej \ tu solus fecisti ei j^ 
iniuriam in tenuta ipsius, quia sibi lurasschek repercusseras intromissionem, dum eandem intromis- 32' 
sionem Ministerialis sibi dare voluit et repercuciendo recepisti ei duos artonios feni in vałore duarum 
8exagenar. et etiam, quia hominibus ipsius tenute laborasti et hoc nobiłibus est protestatus. Ideo 
te citat pro vadio quinquaginta marc. et pro eisdem artoniis feni valoris duarum seiagenar. 
jak wyżej. \ 92 

C. CCLiVIII. Acta Leopoli feria łercia prox. post f. s. Yrbani anno Domini ut supra 

33* (31. Maja 1468 r.) presenłibus ibidem mfo., gsis. et nobilib. doms. Petro de Schamothuly 

Cstlo. Foznan. necnon Cpto. Maioris Polonie gli., Petro de Brancze łerrestri, Petro Golambek de 

Zymnawoda Burgr. et castr. ludicibus Leopolbus., lohanne Noss de Dmytrovicze, Sandziwogio 

Officiali de Thyszmyenycza, lohanne Golambek et aliis circa premissa testibus. 

*658. Vadium yallatum łnter Strumilo et Ostrowski. Depositum est ia 
ąuerelis per gsum. dom. Martinum Ostrowsky contra gsum. dom. Georgium Strumilo de Dymossehyn 
Succam. Leopol., ąuomodo Strumilo se super ipsum congregaret cum eoque nou iure, sed vioIencia 
pro bonis Yynnyky per Martinum de iure per intromissionem obtentis procedere iatenderet, quod ad 
ipsos spectare et pertinere non decet, quia ipsi unius domini existentes bellare inter se deberent, gsus. 
^- igitur doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpit. Leopol. Inter ipsos Martinum et Georgium | vadium qua- 
34 dringentarum marcar. interposuit. 

CCLIIC. Acta die dominico f. Pentecostes anno ut supra (5. Czerwca 1468 r.) presen- 
tibus ibidem gso. et nobil. doms. Pełka Lyssahowshy Yicecpto. Leopol., Johanne Gnyeweh de 
ConyvsJcy, lacobo Advocato de Sczyrzecz, Stephano molendinafore et aliis circa premissa. 

*659. Wolczko •/. lurasschek. Nobil. lohannes Yernyno de Rosehusschow cum procu- 
ratorio parte gsi. dom, Andree Wolczko de Clodno provido lurasschek Frederici ab łpso Andrea 
quinquaginta marcas protestando ponebat, quas ei Andreas super villa Tholdin et piscina ibidem et 
in medietate piscine in Sokołów inscripsit volens, ut lurek pecunias reciperet et eandem obligacionem 
bonorum prius tamen inscripcione de libro terrestrł deleta et litera pargamenea restituta condescen- 
deret. luraschek non paruit et Buyno dom. Yicecpto. et dominis cum eo residentibus ac Ministeriali 
Leopol. lacobo Pyeczony est protestatus, quam protestacionem Ministerialis fassus est. 

CCLiX. Acta itermn feria tercia festi Pentecostes anno ut supra (7. Czerwca 1468 r.) pre- 
senłibus ibi gso. et nobilib. doms. Felka Lyssakowsky Yicepio. Leopol., lohanne Gnyewek, Olechno 
Nyesluchowshj . \ 
cj *660. W o\lczko •/. lurasschekl. Gsus. doms. Andreas Wolczko [Bo^-M]thy de Clodno pro- 

IV. testando ponebat quinquaginta marcas Iurkovi Frederici de Leopoli, quas ei inscripsit in villa Tholdin 
^ et ibidem piscina et in medietate piscine magne in Sokołów, qui non paruit. Quam posicionem pecu- 
niarum protestando dominis et duobus Ministerialibus Leopolbus. tonsis recessit. 

Ista protestaeio infrascripta debet ibi contineri die dominico festi 
Pentecostes (5. Czerwca 1468 r.). 

*66I. Famos. lurek Frederici protestabatur, quia paratus fuit pecunias iuxta inscripcionem 
suam recipere a gso. dom. Andrea Wolczko Rokuthy inscriptas in villa Tholdin et medietate piscine 
in Sokołów, si sibi easdem daret, 

CCZ/JSIJ. Acta Leopoli feria sexta infra ocłavas Corporis Cliristi anno ut supra (17. Czerwca 
1468 r.) in presencia mfor. dom. ac gsor. Petri de Schamothuli Cstli. Poznań, et Cpti. Maioris Polonie 
glis., Eaphaelis de Jarosław Cpti. Leopol., Dobeslai de Zyravicza Cstli. Premisl., lohannis Cola 
Succamer. Halic, lohannis Swynka de Pomorzany Vexfri., Petri de Brancze ludicis terr. Leopol. 
łanąuam arbitrorum et amicalium compositorum, presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Pełka 
Lyssakowsky Yicecpto., Petro Golambek de Zymnavoda Burgr. et ludice castri Leopol., 3Iykłass 
Eerborth, Nicołao Clusz de Yisnyany, Pauło Clusz de Crosno, lohanne Nosz, lohanne Daui- 
dowsky, Nicolao Zubrsky et ałiis. \ 
Q ' *662. [Słrmnilo •/• Ostrotcsky]. Per [nos] arbitros et amicabiles compositores facta [est] 

ly. Concordia inter gsos. doms. Georgium Strumilo Succamer. Leopol. et Martinum Ostrowsky pro omnibus 
controversiis, ex qua Concordia arbitri omnes inscripciones debitorum et vadiorum necnon copias et 
minutas in libris Eegali terrestri et castr. Leopolbus. cassaverunt. Et circa eadem acta Martinus 
recognovit, quia ei Strumilo pro omnibus debitis, que in libro terrestri Leopol. inscripta habuit, satis- 
fecit recognoscens insuper, quia pro fideiussoria peccorum, quam mfus. doms. Stanislaus de Chotecz 93 

Plts. terre Eussie ipsi Martino pro Strumilo fecerat, antefatum Palatinum emisit, quia sibi Strumilo 
pro fideiussoria satisfecit. Etiam pro septem hominibus, pro ąuibus in priori Concordia domini decre- 
verant ius ministrare dom. Martino in manus domini Strumilo silencium imposuerunt. | 

*663. Strumilo •/• Posznansky. [Gsus. doms. Geor]g\\is Strumilo Succam. Leopol. c. 
mandavit [mfo.] dom. Petro de Schamothuli Cstlo. Poznań. Cptoąue Maioris Polonie gli. pro se^^' 
fideiubere centum marcas, de qua fideiussoria Castlm, Poznań. Strumilo a Martino Ostrowsky ad f. 
Circumcisionis Domini nunc instans sub vadio ducentarum marc. eliberare est obligatus. 

*664. Wnuczek •/• Zyrawsky. Gsus. Nicolaus Wnuczek de Pyanthnyczany et tenutarius 
in Bobrka mfo. dom. Dobesiao de Zyravicza Cstlo. Premisl. mandavit pro | [se fideiubere de]biti c. 
ducentas marcas in manus mfi. dom. Eaphaelis de laroslaw Cpti. Leopol., nobil. lohannis Dauidowsky'^" 
et hoc pecuniarum dotis alias possassnych olim gse. Zophie consortis gsi dom. Stiborii de Yysznya 
ludieis terr. Leopol. bonę memorie per ipsum Stiborium Zophie in villa Byenkova Yysznya in distr. 
Premisl. sita inscriptarum et post mortem Zophie super lohannem Dauidowsky neenon pueros olim 
nobil. Nicolai et Stanislai fratrum germanor. ipsius lohannis Dauidowsky iure propinąuitatis devolutarum, 
de ąuibus ducentis marcis Wnuczek ipsum Zyrawsky ad f. s. Nicolai nunc instans centum marcas 
solvere est obligatus et alias centum marcas a f. s. Petri Apli. nunc ventur. ad aliud f. s. Petri Apli. 
per annum dare debet. Si pro primo termino et pro secundo non solverit, extunc in crastino in 
yillam Byenkova Vysznya intromissionem dare est obligatus. | Hanc inseripeionem in librum terr. iv. 
Premisl. ad prox. terminos partie, ibi celebrandos sub vadio ducentarum marc. introducere tenebitur. | (, 

*665. Fratres de Ostało vicze. Terminum primum inter nobil. Fyethkonem de Osta-^j 
lovicze actorem et Andreyconem etiam de Ostalovicze partes receperunt ad concordandum ad terminos 
partie. prox. Lepol. 

*666. Cuncza •/• Zyrawsky. luramentum, quod hodie gsus. doms. Cunradus alias Cuncza 
Tribunus Halic. pro fideiussoria centum triginta marc. ad instanciam mfi. dom. Dobeslai Zyrawsky 
Cstli. Premisl. prestare debuit, id de bona voluntate partis utriusąue ad f. s. Laurentii prox. vent. 
est receptum. 

*66I. Czyran */• Snyathyn. | [Nohil. Csy']v&n de Syemyonowka fideiussit pro nobili c. 
Andrea alias '^[oJidan] de Czeremoschno in manus cireumspeeti Mathie Snyathin civis Leop. triginta^- 
marcas , quas sibi Snyathyn ad f. s. Michaelis nunc instans solvere est obligatus sub intromissione 
in laneos hominum bene possessionatorum, ubi essent tres marce census annui in Syemyonowka. | (s. p.). 

*668. Bohdan •/• Czyran. Nobil. Andreas alias Bohdan de Czeremoschno gso. dom. c. 
lohanni Czyran de Syemyonowka mandavit pro se fideiubere triginta marcas in manus circum- ^^ 
specti I Mathie [Snyathin civis Leopol.'] et Andreas ipsum Czyran ad f. s. Michaelis tunc instans o. 
eliberare est obligatus sub intromissione in villam suam Yschnya in distr. Leopol. sitam. | (z. p.). ^ 

CCLi^II. Acta Leopoli feria ąuarta infra octavas Corporis Chri. anno ut supra c. 
(22. Czerwca 1468 r.) presentihus ibidem gsis. et nobilibus doms. Pelha LyssahoicsTcy Yicecpto.^ 
Leopol., Nicolao de Bapschincze, lacobo Advocato Scsyricz., lohanne Galka de Antiąua \ Brzesko o. 
val suburbii castr. Leopol. [Pod] woye wodze et aliis circa premissa. I^ 

*669. Ossyey •/• Tharasz. Discretus Ossyey pop Euthenicalis recognovit , quia aream 
alias dworzyscze suam perpetualem ad ecelesiam Euthenicam dictam Yulgariter swatego Osskryssyenya 
in suburbio castr. Leopol. situatam cum pratis ad eandem aream speetantibus et omnibus suppellecti- 
libus domus, prout solus hereditarie possedit, provido Tharaszy pop Euthenico perpetue vendidit pro 
viginti duabus sexag. , | quas recepit. Tharassy memoriale posuit. Ceterum Tharassy est fassus, quia c. 
antefatum Ossyey ad tempera vite servare et nutrire debet. Si servare nollet vel condictamen ^* 
inter ipsos factum non teneret , extunc Ossyey predietum forum pro area reieere alias wdrzuczycs 
potens erit. 

*670. Posicio terminorum hodiernorum per dom. Pełka Lyssakowsky Yicecptm. 
Leopol. ad prox. adventum in Leopolim mfi. dom. Eaphaelis de laroslaw Cpti. Leopol. 94 

CCLiXIII. Ada Leopoli fena sexta ipso die s. lohannis B. (24. Czerwca 1468 r.). 

*6I1. Terminos castr. mfus. doms. Raphael de laroslaw Cpts. Leopol. propter f. hodiernum 

posuit ad diem crastinam. 

CCŁJ3CIV. Acta Leopoli sabato in crastino s. lohannis B. anno uł supra \ (25. Czerwca 

C. 1468 r.) presentihus ibidem mfis., gsis. et nohil. doms. Fetro de [Schamothuli] Cstlo. Poznań, necnon 

^T Maioris Polonie gli., Eaphaele de laroslaw Leopol. Cpteis., Dobeslao de Zijravic3a Cstlo. Premisl., 

lohanne Cola de Baleyow Succam. Halic, Petro de Brancze terrestri ludice, Felka LyssahowsJcy 

Yicecpto., Petro GolamheJc Burgr. et ludice castr. Leopolbus., lohanne Advocato de SoJcolnyJcy, lohanne 

EichcsicssJcy, lohanne de Brzezecz, lohanne Corithco de ConyvsJcy, lohanne de Pustomytho, Stanislao 

de Narayow et aliis. 

*6I2. Gologorska /. Eva. Terminos inter gsam. Evam virginem olim dom. lohannis 

Hermanowsiiy filiam actricem et dom. Katherinam Gologorska consortem gsi. ac strui. dom. Andree 

de Senno mfus. doms. Raphael de laroslaw Cpts. Leopol. de yoluntate parcium dedit ad tres sept. 

post f. s. Martini. 

*6I3. Gologorska'/. Ewa. Jak ivyżej. \ 

c *674. [Simon] •/■ Chodorowski. Trovid. Simon Me[d]icus et ludeus de Leopoli tenetur 

^- debiti viginti flor. Vng. gso. dom. lohanni Chodorowsky de Brzosdowcze heredi Dfro. Leopol. ad f. s. 

Michaelis nunc instans solvere sub intromissione in domum suam in suburbio castr. Leopol. in ponte 

versu3 Grodek in sinistra manu eąuitando situatam ; in qua possessione domus specialiter a Eege 

c. protegere est obligatus. | 

rv. *6I5. Zubrski-/. Golambek. Nobil. Nicolaus Zubrski heres de Żubrza domum suam 

49 

in suburbio castr. Leopol. de civitate egrediendo et yersus Grodek eąuitando in acie in manu sinistra 

situatam nobili lohanni Golambek heredi de Zymnavoda vendidit. | 

C. CC1j1CV. Acta Leopoli feria tercia post f. Yisitacionis Marie prox. anno ut supra 

^•(5. Lipca 1468 r.) presentihus ibidem mfo., gsis et nobil. doms. Dobeslao Zyrawshy Cstlo. Premisl., 

lohanne Oleslcy, Petro de Brancze ludice ferr., Felka Lyssakowsky Yicecpto., Fetro Golambek de 

Zymnavoda Burgr. et ludice castri Leopolbus., Gunczerz de Syenyaiva, lacobo Felstinsky, Andrea 

laczymyrsky, Yassyl Szwystelnyczsky, Dmytr Lachodowsky, Iwaskone de Yhercze, Paulo Burgynsky, 

Sigismundo Calysschensky et aliis circa premissa, 

*676. Posznanski •/• Gologorska. Minist. Leopol. lanussius una eitacione ad instanciam 

mfi. dom. Petri de Schamothuli Cstli. Poznań, et Opti. Maioris Polonie glis. gsam. dom. Elizabet de 

Golegori citavit et in Golegori in castro seu fortalicio citacionem posuit. 

*611. Posznanski •/• Gologorska. Nobil. Petrus procurator mfi. dom. Petri de Scha- 

C. mothuli Cstli. Poznań, necnon Maioris Polonie Cpti. glis. [ actoris zaloval super gsam. dom. [Elizabet^ 

^•Gologorska pro eo, quia Elizabeth sibi Petro vendens perpetue villam Czarnuschovicze obligata est 

Petro literam perpetuam Regie Maiestatis capitalem super Czarnuschovicze in valore ąuadringentarum 

marc. sub vadio quingentarum marc. restituere et non restituit. Nobil. Nicolaus Besky cum procuratorio ipsius 

Elizabeth dixit: domine Iudex, cum domina Elizabeth Tillam Czarnuschovicze domino Poznaniensi resi- 

gnabat, extune eandem literam Regiam sibi per procuratorem ipsius domini videlicet olim Nicolaum Breyczuch 

dedit et prout ipsam literam ipse doms. Poznań, per eundem suum procuratorem non recepit Tel de ipsa 

litera neseit, iuret. Petrus procurator dixit: dom. Elizabeth est rescripta ab omnibus evasionibus et 

hic isto ipsum dom. Poznań. evadit, ergo ipsam dom. Elizabeth iuxta citacionem et inscripcionem 

condempno et memoriale pono et lucrum pęto decrevi. Doms. Yicecpts. cum dom. ludice castr, receperunt 

ad interrogandum ad mfum. dom. Raphaelera de laroslaw Gptm. Leopol. Terminus decisionis alias 

dokazanya in una septimana post adventum dom. Cptei. in Leopolim. 1 

o_ *618. Gologorska •/. Buczaczsky. Nobil. Sigismundus Kalyssehensky cum procuratorio 

rv- gse. dom. Katheriue Gologorska consortis gsi. dom. Andree Syenyensky super gsum. dom. Michaelem de 

laszlowyecz et de Parchowa attemptavit torminum primum cum inscripcione, qui Michael est proclamatus. 95 

A quo nobil. KicoIausNotarius suus,nuuciussimplex, reponebat terminum simplici infirmitate. Sigismundus 
procurator ipsum Michaelem iuxta citacionem Tidelieet pro centum marcis racione fideiussorie per ipsum 
Michaelem pro gsa. Elizabeth Gologorska in manus ipsius dom. Katherine facte et pro totidem vadii condem- 
pnarit et memoriale posuit, quod iudicium recepit et lucrumdictarum centum marcar. et vadii totidem sibi 
Katherine adiudicavit et Ministerialem ad concitandum addidit. Citacio. Raphael de laroslaw Cpts. 
Leopol. tibi gso. Michaeli de laslowyecz et de Parchova et de aliis bonis mandamus , quatenus com- 
pareas feria tercia prox. post f. Yisitacionis Virg. Marie ad instanciam gse, Katherine heredis de 
Golegori cousortis gsi. ac strui. Andree de Senno pro eo, quia tu fideiussisti et inscripsisti te in librum 
castr. Leopol. pro gsa dom. Elizabeth de Golegori sorore germane dicte Katherine | in manus eiusdem c. 
Katherine [centum marc] super f. Nativitatis Domini iam elapsum solvere et non solvisti et inscrip- 53" 
sisti te, si non soIveres, totidem vadii succumbere, Datum Leopoli feria secunda infra oetavas Corporis 
Chri. anno Dom. milles. quadring. sexagesimo octavo (20. Czerwca 1468 r.). 

*6I9. Cola •/• Buczaczsky. Minist. Leopol. lacobus Pyeczony gsos. doms. Michaelem et 
lohannem Buczaczskye de laslowyecz et de Manastarzyska ad instanciam gsi. et nobil. lohannis Cola 
de Daleyow Suecam. Halic. et Stanislai filiastri sui citavit et in Manastarzyska citaciones posuit. (s. p.) 

*680. Cola 7. Buczaczscy. Gsus. | Paulus Burzynsky procurator gsi. lohannis Cola de c. 
Daleyow Suecam. Halic. et cum procuratorio parte nobilis Stanislai filiastri eiusdem lohannis germani 54* 
attemptavit terminum primum super gsos. doms. Michaelem et lohannem de laszlowyecz fratres. germ. 
et indivisos tenutarios de Czyrwonygrod et Manastirzyska et de aliis omnibus bonis , que habent in 
terra Podolie et in districtu Halic, qui non paruerunt. Burzynsky ipsos pro duobus milibus vadii 
raeione nonposicionis munimentorum , iurium, privilegiorum et Hterarum perpetualium super yillas 
Laczskye, Bobrownyky, Myeszkoleszy, Zadarow, Chrostatyn, Vsczye et Luka et iuxta literam castr. 
Leopol. sub titulo et sigillo appenso mfi. dom. Eaphaelis de laroslaw Cpti. Leopol. in eodem termino 
tanquam in peremptorio condempnavit et iudicium lucrum duorum milium marcar, vadii ipsis lohanni | 
Cola et Stanislao adiudicavit et Ministerialem ipsis ad concitandum addidit. Citacio. Raphael de c. 
laroslaw Cpts. Leopol. vobis gsis. Michaeli et lohanni heredibus de laszlowyecz alias tenutariis de 55" 
Czyrwonygrod et Manastarzyska et de omnibus bonis, que habetis in terris Podolie et in distr. Halic. 
mandamus , quatenus feria tercia prox. post f. Yisitacionis Marie nunc instans compareatis ad instan- 
ciam gsi. lohannis Cola Suecam. Halic. et nobil. Stanislai filiastri ipsius germani pro eo, quia vos 
iuxta inscripcionem vestram castr. Leopol. priyilegia super villas Laczskye, Bobrownyky, Myeskoleszy, 
Zadarow, Chrostatyn, Vsczye et Luka olim gso. lohanni Cola de Martinów Subdfro. Halic. in terminis 
prox. terr. Leopol. iam preteritis dare debuistis et non dedistis non curando vadium duorum milium 
marcar., ad que privilegia ipsi lohannes Cola Succamer. cum Stanislao eiusdem Succamerarii et pre- 
fati Subdapfri. filiastro germano sunt propinquiores post manum mortuam | lohannes Suecam. post ^• 
germanum fratrem, Stanislaus post patruum germ. et obligati estis, dum vos se citare admitteretis, cau- 56* 
sam perdere non evadendo aliqua re. Datum Leopoli dominico die proi. post f. s. lohannis B. anno 
Dom. millesimo quadring. sexagesimo octavo. (s. p.) (26. Czerwca 1468 r.) 

*681. Cola •/■ Buczaczssky. Gsus. doms. Paulus Burzynsky jak wyżej \ racione non C. 
complecionis fori alias dla nyesderzenya łhargy pro villis Laczskye , Bobrownyky, Mjeszkolezy, Zada- 57' 
row, Chrosthatyn, Vsczye et Luka per ipsos Michaelem et lohannem cum fratre ipsius lohannis Cola 
et patruo fati Stanislai germano videlicet olim gso. lohanne Cola de Martinów Subdfro. Halic. modo 
perpetuo facti et iuxta literam terr. Halic. existentem sub titulo et sigillis ludicis et Subiudicis terr. 
Halic. in eodem termino tanquam in peremptorio condempnavit jak toyżej. \ Citacio jak ivysej se c^r 
zmianami odpowiedniemi kondempnacyi. \ (s. p.) o. 

COLi2CVI. Acta Leopoli feria tercia prox. antę f. s. Marie Magdalenę anno ut supra 59" 
(19. Lipca 1468 r.). 

*682. Terminos castr. Leopol. gsus. doms. Petrus Golambek de Zymnavoda Burgrab. et Iudex 
castri Leopol. de mandato mfi. dom. Eaphaelis de laroslaw Cpti. Leopol. a feria sexta prox. afi"utura 
posuit ad duas sept. 96 

CCIjXVJI. Acta JjeopoU feria sexła ipso die s. Dominici (5. Sierpnia 1468 r.). 
*683. Terminos castr. Leopol. gsus. doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. de mandato 
mfi. dom. Eaphaelis de laroslaw Cpti. Leopol. posuit ad feriam ąuartam pros. post f. Assumpcionis 
Marie tunc instaus. | 
C. CCIjXVIII. Acta LeopoU feria łercia in crastino Assumpcionis Marie anno Domini 

QQ ut supra (16. Sierpnia 1468 r.) presentihus doms. Doheslao ZyrawsJcy Cstlo. Premisl. , Raphaele 
de laroslaw Cpto. Leopol., loJianne Cola Siiccam. Halic, MyMass et Zebrsyd Herborthowye, Faulo 
JBurzynsky, Sigismundo de Kalysschany et aliis circa premissa. 

*684. Posznansky •/. Gologorska. Terminum inter mfum. dom. Petrum de Schamo- 
thuli Cstlm. Posznan. et Cptm. Maioris Polonie glem. actorem et gsam. dom. Elizabeth Gologorska 
mfus. doms. Raphael de laroslaw Cpts. Leopol. posuit ad tres sept. post f. s. Martini. 

CiCT.ICTyc. Acta LeopoU feria ąuarta prox. post f. Assumpcionis Marie anno etc. (17. 
Sierpnia 1468 r.) presentihus ibidem mfis.^ gsis. et nobil. doms. Stanislao de Chotecz terre Russie 
FUo. necnon Podolie gli. Cpto. et Halic. , Raphaele de laroslato Cpto. Leopol., Doheslao Zyrawshy 
Premisl., Stanislao de Thanczyn Chelmen. , lohanne Cola de Daleyow Halic. Succamerariis , Petro 
et lacolo de Bucsacz, lohanne de ibidem, Nicolao, Zebrzyd et lacobo Herborthowye et aliis. | 
O- *685. Swynka y. Zophia. Terminum inter gsam. Zophiam consortem nobil. Michaelis 

6i' Narayowsky actorem iuxta ąuatuor citaeiones et gsum. dom. lohannem Swynka Pomorzensky Vexfrm. 
Leopol. mfs. doms. Eaphael de laroslaw Cpts. Leopol. posuit ad duas sept. 

*686. Cola •/. Buczaczsczy. Terminum iuxta duas concitaciones et unam citacionem 
inter gsos. doms. lohannem Cola Succam. Halic. et Stanislaum filiastrum suum aetores nec non Mi- 
chaelem et lohannem Buczaczskye fratres germ. et indivisos de laszlowyecz et Manastarzyska tenu- 
tarios in Czyrwonogrod et alios terminos inter quascunque personas mfs. doms. Raphael de laroslaw 
Cpts. Leopol. posuit ad diem crastinam. 

nc.T.-JCJC, Acta LeopoU feria ąuinta infra octavas Assumptionis Marie (18. Sierpnia 
1468 r.) presentihus ibidem mfis. , gsis. et nobil. doms. Stanislao de Chotecz terre Russie Pito. 
necnon Podoi. gli. Cpto. et Halic. , Raphaele de laroslato Cpto. Leopol. , Doheslao de Zyravicza 
^ Premisl. , Andrea Fredro Halic. Cstlis. , Stanislao de \ Thanczin Chelmen. , lohanne Cola Halic. 
62 Succamerariis , Petro de Brancze ludice terr. , Pełka Lyssakowsky Yicecpto. , Petro Golamhek de 
Zymnavoda Rurgr. et ludice castri Leopolbus,, Petro et lacoho de Buczacz, lohanne Skarbek, My- 
klasz Zehrzydąue Herborthowye, Twaskone Noviczsky et aliis. 

*68I. Gologorska •/■ laszlowyeczsky. Nobil. Sigismundus Kalysschensky procurator 
gse. dom. Katberine Gologorska consortis strui. dom. Andree Syennyensky aetricis in termino conci- 
tatorio affectavit solueionem centum marcar. essencialis pecunie et totidem vadii a gso. dom. Michaele 
de laszlowyecz Cpto. Czyrwonogrod., a quo nobil. Stanislaus Capusthka procurator respondit : domine 
Iudex, domina Katherina Gologorska dom. Michaelem in primo termino condempnavit iusta citacionem 
et in eadem eitacione non denominavit alias nye wyohrazyla nec descripsit, quod ipsum Michaelem 
posset in primo termino condempnare, est igitur ista citacio muta, ergo doms. Michael petit evasio- 
nem istius coneitaeionis et super hoc memoriale pono. Sigismundus dixit: hoc ei recipit in subsidium 
doms. Michael et ego sum paratus ad inscripcionem, qua doms. Michael est inscriptus dom. Katherine, 
quia dom. Katherina fatum dom. Michaelem est potens condempnare in primo termino tanquam in 
^ peremptorio et isto Katherina vult lucrari in Michaele | et super hoc memoriale pono. Doms. Iudex 
es" inscripcionem legere mandavit et [postąuam] inscripcio lecta fuisset, eitunc Capusthka dixit: domine 
Iudex, audivistis, quia in inscripcione continetur, quod dom. Katherina est potens Michaelem condem- 
pnare in primo termino, sicut antę dixi, in eitacione non denomiuavit nec descripsit, quod ipsum posset 
in primo termino condempnare tanquam in peremptorio et alios punctos et articulos de ipsa inscrip- 
cione in predictam citacionem inscripsit, igitur adhuc Michael evasionem petit. Doms. ludei recepit 
ad interrogandum ; terminus deuisionis die crastina. 97 

*688. Fyethka •/• Gologorska. Nobil. lurgi Malczyczsky cum procuratorio nobil. Fy- 
ethka olim eonsortis nobilis Vasko de Sukmanow attemptavit terminum primum super gsam. dom. 
Elizabeth Gologorska, a qua nobil. Sigismundus de Calysschany reposuit simplici infirmitate; terminus 
secuDdus in duabus sept. 

*689. Fyethka •/. Gologorszka. Jak wysej. \ 

CCIj.X2rj. Acta Leopoli feria sexta infra ocłatas Assumptionis Marie (19. Sierpnia c. 
1468 r.) presentibus ąuihus heri. g^' 

690. Terminus , qui ad adsentenciandum alias hu doJca0anyv per gsum. dom. Petrum Go- 
lambek Burgr. et ludicem castri Leopol. inter gsam. dom. Katherinam Gologorska eonsortem gsi. 
dom. Andree Syennyensky actricem et gsum. dom. Michaelem Buczaczsky de laszlowyecz Cptm. in 
Czirvonygrod iuxta controversiam termini concitatorii ad diem hodiernam ad interrogandum fuil 
receptus ad mfum. dom. Eaphaelem de laroslaw Cptm. Leopol. , hunc terminum doms. Cpts. posuit 
ad tres septim. post f. s. Martini. 

OCIj2C2CII. Acta Leopoli feria sexta post f. Yisitacionis Marie anno ut supra (8. Lipca 
1468 r.) in presencia gsor. Felka Lyssakowsky Yicecpii. , Petro Golambek Burgr. et ludicis castri 
Leopol., presentibus ibidem nobilib. lohanne de Sokolnyky , lacobo de Sczyrzecz Advocatis , Nicolao 
Zubrsky, CJwthhone et Procopio de Csaykovicze, Simone de Schvosschow, lohanne Myskowsky et aliis. 

*691. Syenko •/- Procopius. Nobil. Proeopius | de Czaykouicze allocutus est super C. 
nobil. Syenko ibidem de Czaykouicze, ąuomodo Syenko sibi equm in valore trium sexag. furtive reci- gg 
peret. Syenko respondit: Domini, ego istum equm nunquam furtive recepi nee eius utilitatem habeo 
nec eciam post me nec antę me quitquam video, paratus ergo sum me edocere et expurgare, prout 
ius decreverit. Domini Syenkoni per suam metpropriam personam, cum sibi antę nuUa culpa furticinii 
dabatur, iuramentum corporale prestare decreverunt. Qui Syenko decretum suscipiens in hec verba 
inravit: ita me Deus adiuvat et s. Crux, quod ego nunquam equm fato Procopio furtive recepi nec 
eum in utilitatem meam converti. Domini Yicecpts. et Iudex Syenko expurgacionem adiudicaveruat. 

CCIj2£iXIII. Acta Leopoli sabato antę f. s. Margarethe prox. (9. Lipca 1468 r.) pre- 
sentibus ąuibus heri videlicet gsis. Pełka Lyssakowsky ficecpto. , Petro Golambek de Zymnavoda 
Burgrab. et ludice castri Leopol. necnon nobilibus lohanne de Sokolnyky, lacobo de Sczyrzecz 
Advocatis, Nicolao Zubrshy, Chothkone et Procopio de Czaikouicze, lohanne Myschkowsky, Simone 
de Stuosschow et aliis. \ 

*692. Syenko ■/• Pankrath. Nobil. Syenko de Czaykouicze tenetur debiti septem marcas C 
discreto Pankrath pop Kuthenicali de Czaykouicze patruo suo et nobili Paulo filio ipsius Pankrath, gg 
in quibus marcis Syenko totam suam bonorum partem alias dzelnycza , quam habet cum fratre suo 
nobili Iwan in villa Czaykouicze in distr. Leopol. sita, pro quo fratre Iwan idem Syenko fideiussit, 
quod hanc inscripcionem tenere debet. | 

*693. Dynysz •/• Ihnath Labor. Dynysz homo gsi. Bohdan lancziasky de Ralhnow O- 
recognovit, quia ei nobil. Ihnath de Chilczicze satisfecit pro duobus bobus, talega, salis, pera, cin- qJ 
gulo, cultro et una sexagena pecunie necnon pro omnibus rebus, pro quibus incuipatus fuit. 

CCi(3CJSCJV. Acta Leopoli feria tercia antę f. s. Bartholomei Apli. (23. Sierpnia 1468 r.) 
presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpto., Petro Golambek de Zymna- 
voda Burgr. et ludice castri Leopolbus., Paulo Clusz de Crosno , lohanne Czyran de Syemyonowka, 
lohanne de Pustomytho , Nicolao Zubrsky , Michno Borschowsky, Andreyco de Ostalovicze et aliis 
łestibus fidedignis. 

*694. Snyathin-/- Bohdan. | Circumsp. Mathias Snyathin civis Leopol recognoyit, _^ 
qnia sibi nobil. Andreas alias Bohdan heres de Czeremoschno primo et principaliter sexaginta marcas qq 
per ipsum Andream unacum fratre suo olim nobili Allexandro Snyathin obligatas et iterum viginti 
marcas, quas Snyathin in Andrea ob nonsolucionem sexaginta marcar. lucratus est et etiam omnia 
debita antiqua, que fati Andree pater yidelicet olim nobil. Olechno de Czeremoschno predicto Snyathin 
debitus remanserat necnon omnia prelucra, dampna et vadia, que inter eos ipsos fuerant exorta 

13 98 

exolvit, raeione cuius satisfaccionis Sayathia ipsi Andree omaes literas inscripeionesąue obligatorias 
super debita predicta restituit. | 
C. *695. Kryssowsky •/■ Golambek. Nobil. Mathias Kryss[oto]sky obligatur viginti quiu- 

^" que marcas noblli dom. lohanni Golambek heredi de Zymnavoda et boc raeione debit patris ipsius 
Mathie videlicet olim nobil. Nicolai Kryssowsky, in ąuibus marcis Matbias lohanni domum suam in 
suburbio castr. Leopol. de civitate egrediendo et yersus Grodek eąuitando in manu sinistra penes 
domum ipsius lohannis situatam tenere obligavit ad f. Nativit. Dom. nunc instans. Si non eiemeret ad 
prefiium terapus, extunc receptis ab ipso lohanne adhuc quinque marcis ipsam domum eviterne ammittat. | 
C. CCLimiK'V. Acta Leopoli feria ąuinta antef. s. Egidii anno ut supra (25. Sierpnia 1468 r.). 

^Q *696. Terminos castr. gsus. doms. Pełka Lyssakowsky Vicecpts. Leopol. ad primam feriam 

sextam post f. Nativitatis Marie nunc instans reposuit. 

CCLTCK^yi. Acta Leopoli feria sexta in crastino Nativit. glor. Virg. Marie (9. Wrze- 
śnia 1468 r.) presentibus ibi gsis. et nohilih. doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpto., Petro Golambek 

C. de Zymnavoda Bitrgr. et ludice castri Leopolbus. , lohanne \ łho , Nicolao Zubrsky, 

,j^' lohanne Advocato de Sokolnyky, Nicolao de Bapschincse, faskone de Podhorcse et aliis testibus. 
*697. Fyethka 7. Gologorska. Terminum inter nobil. Fyethkam consortem olim nobil. 
Yasko de Sukmanow actricem domina Fyethka per suum procuratorem dom. lurgi Malcziczsky et 
Elizabeth etiam per suum procuratorem nobil. Sigismundum Ealyssehensky receperunt ad concor- 
dandum. Si non concordabunt, in quatuor sept. terminus condempnabilis. 

*698. Fyethka ■/. alia Gologorska. Terminum inter nobil. Fyethkam consortem oHm 
nobilis Yasko de Sukmanow actricem et gsam. Katherinam Gologorska consortem strui. dom. Andree 
Syennyensky jak wyżej. 

*699. Steczko •/. Gologorska. Labor. Steczko servitor nobilis lurgy Malcziczsky actor I 
c. [cum dom Elisabeth Gologorska] habent terminum ad concordandum , quem terminum ab ipsa Eli- 
72'zabeth nobil. Sigismundus Ealyssehensky cum procuratorio reintercepit. Si non concordabunt, estunc 
in quatuor sept. babebunt termiaum condempnabilem. 

CCIj:X.XV1I. Acta Leopoli feria secunda prox. post f. Nałiv. Virg. Marie (12. Wrze- 
śnia 1468 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Pełka Lyssakotosky Yicecpto , Petro Golambek 
de Zymnavoda Burgr. et ludice castri Leopol. , Zebrzyd Herborth de Phelstin , Derslao de Camy- 
onopole, lohanne Yilcsek de Bocgow , Nicolao Zubrsky, lohanne de Pustomytho et aliis. 

*700. Vadium vallatum inter Olementem Strumilo et Włodek. Mfs. doms, 
Eaphael de laroslaw Cpts. Leopol. inter nobil. elementem Strumilo de Gay et Włodek de Coczany 
nonnulla odiorum et dissensionum incrementa pullulare, ex quarum fomitibus graves inter Ipsos hine- 
inde et insolite differencie eciam contra iura et consuetudiues Regni Polonie yergentes, sicut aceepit, 
emerserunt , quibusquidem odiis obviare cupiens vadium tricentarum marcar. vallavit , quod propter 
c. maiorem certitudinem ad acta castri Leopol. inscriptum in domos habitacionis. \ (s. p-) Następuje 
73' luka nieznanych, ale pewno bardzo znacznych rozmiarów. TERMINI CASTRENSES 

1469. 

CCLi:K2CVIII. Acta Leopoli feria sex[ta] in crastino s. Crucis Exaltacionis anno quo 
supra (15. Września 1469 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. lohanne Lyssakotcsky, Pełka Lyssa- 
kowsky Yicecpto., Aynolpho Thebaldi de Florcnciis Zuppario Drohobicz. et Theoloneatore Leopolbus., lo- 
hanne Morawsky, Stanislao de Buyaly, lohanne Bochursky, Nicolao Streptowsky et aliis fidedignis testibus. 

*701. Wolczko •/. lurasschek. Gsus. doms. Petrus Wolczkovicz heres de Clodno et de 
Clodzencze tenetur debiti quadriDgentos flor. Vngar. minus decem flor. gso. dom. lurasschek Frederiei 
de Leopoli, in quibus medietatem piscine magne in Sokołów ipsum Petrum concernentem et piscinam 99 

Ylczowsky superius piscinam Tholdynskyego iacentem ac villas suas Magnam Skomrochy et Parvam 
Skomroehy in distr. Halic. et territorio Trebowl. situatas. | Si autem aliąuis hominum aut ipsius o. 
Petri servitorum super predictas villas et piscinas aliąuas inscripciones priores haberent, extuac Petrus ^' 
eadem bona eliberare sub vadio ąuadringeatorum flor. Vngar. minus decem tenebitur. Si non elibe- 
raret aut si lurasschek de eisdem bonis reprimeretur, extunc vadium suecumbet, vadium in florenos 
essenciales computando. In quibus octingentis flor. minus viginti flor. ipse lurasschek recepto Mini- 
steriali potens erit ineąuitare in bona Petri Podtiayeze et Clodzeneze, | que bona eciam Petrus obli- c. 
gatur eliberare sub vadio predicto. Si dicte piscine rutę essent aut quando ipsas lurasschek solus ad^Z' 
demissionem demittere vellet, extunc Petrus easdem suis hominibus perfodere et stabilire alias easta- 
vics y yacs post ąuamlibet esepiscacionem videlicet in una septim. post f. Pentecostes sub predicto 
Tadio tenebitur. Obligatur eciam Petrus singulis demissionibus piscinarum tugurium, hoc est stubam 
cum pallacio et stabulo edificare et in piscinis nullas piscaturas et iniurias solus per se aut matrem 
suam gsam. Margaretham sub vadio predicto facere. Si ad aliąuid f Pentecostes Petrus a lurasschek 
predicta bona exemeret et post illud festum Pentecostes demissio piscinarum anno eodem seąueretur, 
tunc eadem demissio sibi lurasschek cedere debet. Petrus ipsum lurasschek a matre sua predicta et 
a fratre suo seniore dom. Andrea Wolczko protegere et a bello intercedere hancąue inscripcionem in 
librum terr. Leopol. ad prox. terminos partie, et signanter ad f. Circumcisionis Dom. prox. instans | 
[inducere] sub vadio predicto est obligatus. Petrus predicta bona ab ipso lurasszek sine bonis, que c. 
tenet a germano suo dom. Andrea, exemere non debet. Quos autem homines lurasschek arestaret, qui 75 
in piscinis predictis piscarentur , illos detinere potens erit ipsosque iudicare uti suos proprios et de eis 
penas recipere. 

COZi.X.XJJ2C. Acta LeopoU feria sexta m vigilia Undecim Milia Yirginum \ (20. Pa- C. 
ździernika 1469 r.). ^• 

*702. Erzywyeczsky 7. Wass[«/^]. Quomodo doms. Petrus Krzywyeczsky inculpaverat 
hominem Eegalem de Wznyesyenye Yassyl pro recepcione apum alias o wydarcse pczol, quo ineul- 
pato doms. Yicecpts. ad hodiernam diem terminum assignaverat, qui homo comparens iuslificari voluit, 
Petrus vero non paruit et ipse homo eum in evasione condempaavit. 

CCii3C3CJC Feria YI'" in vigilia h.h. Simonis et lude Aplrm. (27. Października 1469 r.). 
*103. Doms. Petrus Czebrowsky actor super dom. Andream Wnuczek, a quo lohannes 
Oschkowsky reposuit terminum primum simplici infirmitate; terminus secundus in duabus septim. 

CCLiTCTCTCI. Acta LeopoU feria sexta in vigilia s. Martini (10. Listopada 1469 r.) pre- 
sentihus ibidem gso. et noUlihus doms. Felka Lyssahowsky Yicecpto. Leopol., Petro Golambek de 
Zymnawoda ludice castr. Leopol., Petro Czebrowsky, lohanne Corcsbok de Kyszkow , Andrea Wnu- 
czek, lohanne Pawlowsky, lohanne Bochursky et aliis fidedignis. 

*704. Marek /. Lazar. Provid. Marek alias Marchan ludeus de suburbio castr. Leopol. 
domum suam sitam in suburbio castri Leopol. post dom. ludei Issaczko provido Lazar ludeo de eodem 
suburbio castrensi | (j;ro dtjmidia quarta marca vendidit. Cuius dimidie quarte marce idem Marchan O. 
ab ipso Lazar solucionem fassus est se recepisse. ^g 

CCIjXXXII. Acta Leopoli feria sexta in vigilia s. Katherine (24. Listopada 1469 r.). 
*305. Nobil. Andreas Wnuczek de Bobrka obligatus est nobiii Petro Czebrowsky hominem 
profugum Mathwyey in sex septim. extradere, 

CCL, y TC y J J2. Acta Leopoli feria sexta in crastino b. Andree Apli. (1. Grudnia 1469 r.) 
in presencia gsor. dom. Felka Lyssakowsky Yicecpti. et Petri Golambek de Zymnawoda Burgrabii 
et ludicis castri Leopol., presentibus ibidem lohanne Golambek de Zymnatooda, lohanne Advocało 
de Sokolnyky, Włodek de Czuczany, Stańko de Flethenicze, Stanislao Czyela de Banmyn, lohanne 
Wolkowsky et aliis ad premissa, 

*'J06. Wolkowsky /. Pletheny czsky. Terminum inter nobil. lohannem Wolkowsky 
actorem iuxta duas | citaciones et Stachno de Plethenicze partes receperunt ad concordandum. Si non ^• 
concordabunt , extunc prima feria seita post f. Circumcisionis Domini habebunt terminum. 79' 100 

'^70T. Swynka •/• Cup cza. Terminum facialem pro secunda repercussione iatromissionis 
inter gsum. dom. Cunradum Cuncza de Wrathislavia Tribun. Halic. actorem et strm. ae gsum. dom. 
lohannem Swynka de Pomorzany Vexfrm. Leopol. partes receperunt ad primam feriam sestam post 
f. Circumeisionis Domini. 

*708. Motrona •/• Kowalo wye. Labor. Motrona olim lilia providi Coval Podwoyewo- 
dzego suburbii castr. Leopol iure optinuit super labor. Hrycz, Herwasz, Zayn et Wassyl fratribus 
suis germanis aream alias dworzyscse patemalem in suburbio castr. Leopol. sitam. 

CCLi2S12C2^IV. Feria sexta in vigiUa i. b. Simonis et lude Aplrm. | (27. Paździer- 
nika 1469 r.). 
c. *709. Wnuczek •/• Czebrowszky. Nobil. Petrus Ozebrowsky actor super nobil. Andre- 

gO°am Wnuczek et dom. Heduigim matrem suam in primo termino, a quo nobil. lohannes Oschkowsky 
reposuit simpiiei infirmitate ; in duabus sept. 

*?10. lurasschek •/. Gologorska. Minist. Leopol, lacobus Pyeczony recognovit, quia 
arestans equm plesznywy ambulatorem in valore quadraginta flor. Vngar. apud gsan. dom. Elizabeth 
Gologorska, quem recepit gso. Ivrasschek Frederici de Leopoli subclientulo suo eidem Gologorska 
pro eodem equo ad diem hodiernam dedit. Recognoscens eciam idem Ministerialis, quia Elizabeth 
fassa est dictum equm se recepisse. Circa quam dacionem termini Elizabeth clientulum fati luras- 
schek, ipsi Ministeriali presente, percussit, quem ibi cum Ministeriali direxerat. Elizabeth non paruit 
et lurasschek ipsam condempnayit. 

nnT, 'X"X"X" V Sabatho in crastino Concepcionis Virg. Marie \ (9. Grudnia 1469 r.). 
o. *1ll. Cuncza"/. Palatinus. Minister. Leopol. lanussius recognovit, quia mfum. dom. 

I^' Stanislaum de Chotecz Pltm. terrarum Russie et Cptm. Podoi. glem. et Halic. ad instanciam gsi. 
Cunradi alias Cuncza Trib. Halic. et civis Leopol. feria secunda prox. preterita ad diem hodiernam 
citacione concitacionis alias przypowyesłhnym citavit et in bonis Palatini in Corlezycze posuit. TERMINI CASTRENSBS 

1470. 

CCIjX21XVI. Acta sunt hec Leopoli feria secunda ipso die Circumeisionis Domini 
anno Eiusdem millesimo ąuadringentesimo septuagesimo (1. Stycznia 1470 r.) presentibus ibidem 
mfis., gsis. et nobil. doms. Petro de Schamothuli Cstlo. Poznań, et Maioris Polonie, Baphaele de 
Jarosław terrarum Russie Cpto. glibus., Petro de Brancse ludice łerr., Felka Lyssakowsky Yicecpto. 
Leop., lohanne Csyran de Syemyenowka, lohanne Golambek de Zamyechow Cubiculario Regie 
Maiest., lohanne Roszborsky, lohanne Sandzywoy et aliis ad infrascripta. 

*'J12. Katherina, Ylyana •/. Bobrka. Minister. Leopol. Mathias reeognovit, quia gsis. 

Katherine consorti gsi. lohannis Kuyschynsky et Vlyane virgini filiabus olim nobil. Msczyschkonis 

sororibus patruelibus indivisis nobiiis Borzym | [^»-eZ«c]ris ipsarum yidelicet centum quinquagłnta 

c. marc. in oppidum Bobrka et in laneos eiusdem oppidi ab eodem oppido ad curiam dicti opidi cur- 

r^-rentes intromissionem dedit, que intromissio per Officialem et Viceadvocatum de Bobrka nobiiis Andree 

Wnuczek dictum Kolybaba est admissa. 

*713. Thanczynsky •/. Bobrka, Minist. Leopol. Mathias recognovit, quia mto, dom. 
lohanni de Thanczyn Cstlo. Crac, in prelucris ipsius octoginta marcis essencialibus et totidem dampni 
in laneos ad opidum Bobrka spectantes, qui a curia Bobreczensi ad Py^nthnyczany currunt intromis- 
sionem dedit, que intromissio per jak wyżej. 
"" Leopo,., 101 

*3'I4. Fratres Golambkovie. Nobil, lohannes Golambek de Zymnawoda heres tenetur 
octuaginta marcas nobili lohanni Golambek de Stobno Regie Maiest. Cubicalario, in quibus lohannes 

Zymnowodszky fato lohanni Stobyensky obligarit | duodecim octo bene possessionatos et c. 

ąuatuor cum pratis dictis Iakymovskye. | ^• 

CCIjX.JS1JCVII. Acta sunt hec LepoU feria ąuinta post Circumcisionem (4. Stycznia 1470 r.). 

*I15. Expurgacio Dobrzansky. Nobil. Vanko Dobransky per mfum. dom. Raphaelem j^'. 
de laroszlaw Cptm. terre Russie glem. pro prima culpa furticinii inculpatus eidem ius decrevit solimet ^ 
iurare, qui et iuravit per Ministerialem ad iuramentum adductus. 

*'it6. Expurgacio lohannis Czy^sky. Nobil. lohannes Czy^szky per ja/fc wyżej. 

*111'. Espurgacio Hryczkonis. Nobil. Hryczko de Owczhuchy \ jak wyżej. 

•JIS. Pena in Br ath [comc^e]. Nobil. Mathias Mzurowsky de Brathcovicze tenutarius c. 
luit penam ąuatuordeeim marc, quia non paruit ad primum mandatum, quo fuit citatus pro furticinio ^• 
per mfum. dom. Raphaelem de laroszlaw Cptm. terre Russie glem., quod mandatum Minister. Gro- 
deczen. Mathias reeognodt se sibi Mathie posuisse in Brathcovicze. 

*719. Stanislaus •/. Marcissius. Nobil. Stanislaus Advoeatus Sczyricz. super nobil. 
Marcissium tenutarium de Podwyssokye proposuit, quia ipse ivit in tempore nocturno in ipsius bona 
et cremavit sibi alodium cum vernalibus alias zyerzyna in yalore seiaginta marc. Marcissius dixit: 
ego nunquam cremavi sibi Stanislao predicta alodia cum frumentis et paratus sum hoc ipsum evadere, 
prout ius decreverit. ludicium sibi decrevit cum octodecim testibus iuramentum prestare, si et in quantum 
eosdem testes hicidem haberet coram iure. Si autem non haberet, extunc in primis octodecim testes 
et iterum alios octodecim et tercio alios octodecim de eodem genere et progenię uti solus est videlicet 
pronunciare debet. Ex quibus tamen octodecim per sex seorsum idem Staaislaus exeipere debet. Mar- 
cissius octodecim testes locavit, cui cum eisdem testibus iuramentum prestare est decretum. Qui cum 
eisdem testibus iurare yoluisset et antę passionem Christi stetisset, idem Stanislaus ipsum et eosdem 
testes liberę emisit. ) 

CCLilClCKyill. Acta Leopoli feria sexta post f. Epiphaniarnm (12. Stycznia 1470 r.). q 

*720. Golambek •/• Pustomyczsky. Gsus. doms. Petrus Golambek de Zymnavodarv, 
Iudex castr. Leopol. actor attemptavit super nobil. lohannem heredem de Pustomytho, qui lohannes 
non paruit. Petrus ipsum condempnayit. ludicium luerum sibi Petro in ipso lohanne cum pena trium 
marcarum adiudicavit. Ci tac i o. Raphael de laroslaw itd. jak zwykle quia tu tenes villam Pusto- 
mytho cum piscina, que inundavit alias zalał hereditatem ipsius Lesznyovicze, pro qua inundacione 
piscine olim nobil. Thomek et lohannes Corithcones protunc heredes de Pustomytho inscripti sunt 
gso. lohanni Golambek de Zymnawoda | ludici terr, Leopol. bonę [memorie patri] ipsius Petri et 

successoribus eius semper annis, hoc est ad f. Nativit per quinque marcas solyere q 

sub pena trium marcar., quas pecunias ipsi Thomek et lohannes in humanis eiistentes eidem Petro rv. 
post mortem patris sui prefati ludicis terr. solvebant et tu non vis. Datum Leopoli feria quarta 
prox. antę f. Epiphaniarum anno Domini millesimo quadringentesimo seiptmgesimo. (3. Styczma 1470 r.) 

*12t. Vadium inter Gunczerz et laczymyrsky e. Mfs. doms. Raphael de laroslaw 
terrarum Russie glis. Cpts. intelligens inter nobil. dom. Gunezerzs de Syenyawa ex uaa et Tbeo- 
dricum et Andream laczymyrskye fratres germanos et indivisos tenutarios de Ryczhyhow non- 
nuUa odiorum incrementa puUulare vadium tricentarum marc. vallavit, | medietas camere Regie et q 
medietas parti. r^. 

CCLi2£lXXIX. Acta Leopoli feria ąuinta post f. s. Dorothee (8. Lutego 1470 r.) presen- 
tibus ibidem mfis., gsis. et nobilibus doms, Petro de Schamothuli Cstlo. Poznań, necnon Maioris 
Polonie, Raphaele de laroslaw terre Russie Cpłeis. glibus., Georgio Siromylo Succam., Petro de 
Brancze terr., Petro Golambek de Zymnawoda castr. ludicibus Leopolbus., Stanislao lariczowsky, 
lohanne Yilczek de Boczow, lohanne Sandzywoy, Nicolao Samp de Żelechów, Raphaele de Streptow 
et aliis circa premissa. 102 

*'?22. Czyel^ •/• Banunynsky. Quemadmoduni nobil. Stanislaus Czyel^ heres de Ba- 
nunyn citaverat nobil. lohannem heredem de Banunyn pro cremacione domus et idem lohanaes cum 
testibus stans petivit sibi decerni expurgacionem, ad quam Ministerialis ipsum Czyela proclamavit. 
Czyela per dom. Cptm. reąuisitus, ut proponeret ad premissa, nichil fecit. ludicium decrevit sibi 
lohaani solimet iurare, quod nunąuam | fato Czyel^ dictum dom[MJ» cremavit], qui et iuravit, prout 
C. Minister, Mathias Pyeczony recognovit. ludicium sibi lohanni expurgacionem adiudieavit. Citaeio. Ra- 
gg^phael de laroslaw Cpts. Leopol. tibi nobiii lohanni Lach heredi de Banunyn mandamus, ąuatenus 
feria sexta prox. post f s. Zophie nunc ventur. Leopolł compareas ad instanciam nobil. Stanislai 
Czyela heredis de Banunyn, quia tu cremasti alias ssdzeglesz ognyem ipsius domum cum attinenciis 
ipsias domus alias slathky videiicet tunicis, paUis, peiliceis, plumaticis et aliis rebus domesticis et 
horeo, hec omnia in valore quinquaginta marce et totidem dampni, quam domum crematam et horeum 
Ministerialis in tempore et hora conspesit et Vicecpto. et castro in tempore et hora est protestatus. 
Datum Leopoli feria quinta ipso die Ascensionis Domini anno millesimo quadringeut. sesagesimo 
nono (11. Maja 1469 r ). 

*'?23. Benessius •/• Sulek. Famos. doms. Benedictus civis Leopol. actor attemtavit 
^- terminum primum super nobil. lohannem Sulek de Borek, qui Sulek non paruit. Benedictus ipsum j 

90 pro \quinque] marcis debiti et pro quinque marcis [dampjm condempnavit. ludicium Benedicto lucrum 
quinque marcarum debiti et quinque marc. vadii cum pena trium marcar. et iudicio aliarum trium 
adiudieavit et Ministerialem ad concitandura addidit. Citaeio. Raphael de laroslaw Cpts. Leopol. tibi 
nobiii lohanni Sulek tenutario de Borek mandamus, quatenus feria sexta prox. Leopoli compareas ad 
instanciam famosi Benedicti Holbazovicz civis Leopol., quia tu sibi ad f. s. Martini nunc preteritum 
obligatus est dare unum vas piscium bonorum lucrorum salsorum et non dedisti. Si autem non dedisses, 
extunc in crastino s. Martini obligatus es quinque marcas racione yadii succumbere. Datum Leopoli feria 
sexta post f. s Lucie Virg. auno Dom. millesimo quadringent. sexagesimo nono (15. Grudnia 1469 r.). 

*'S24. Posznansky •/• Golo górska. Nobil. Petrus Notarius procurator mfi. Petri de 

Schamothuli (Jstli. Pozn. et Cpti. Maioris Polonie glis. actoris attemptavit terminum prolapsum iuxta 

™ citacionem | alias Tokv preepeMego [podług] po2vu super gsam. Elizabeth de Gologori et de aliis 

91 bonis, que habet in distrietu Leopol. Elizabet non paruit et Petrus ipsam in eodem termino perem- 
ptorio pro nonrestitucione literę in valore quadringentarum marcar. et pro vadio quingentarum marc. 
condempnavit, quod iudiciura decrevit. Concitacio. Raphael de laroslaw Cpts. Leopol. tibi gse. Eli- 
zabeth heredi de Golegori mandamus, quatenus feria quinta prox. Leopoli compareas ad instanciam 
mfi. Petri de Schamothuli Cstli, Poznań, necnon Maioris Polonie glis. Cpti., qui te concitat ad termi- 
num prolapsum, prout proposicio et responsio alias przypozytca ku rokv przepel3lemv yakosch prsa 

c. y odeprza est facta in libro castr. Leopol., et prout ad interrogandum est receptum, | quia tu sibi 

1^- Petro Posznan. Cstlo. vendens perpetue villam Czarnuschovicze obligata es eidem literam perpetuam 

Regle Maiestatis capitalera super villam predictam in valore quingentarum marcar. restituere et non 

restituisti. Datum Leopoli die dominico prox. antę f. s. Dorothee anno Dom. millesimo quadring. 

septuagesirao (4. Lutpgo 1470 r.). 

CC:X.C. Acta Leopoli feria sexta post f. s. Yalentini (16. Lutego 1470 r.) presentihus 
ibidem mfis., gsis et nohilibus doms. lohanne de Rythwyany Regni Polonie Marschalco, lurscka 
Chodorowski Zudaczou. et Utryensi Ct>to., lohanne de Yyschokye Subiudice terreśłri, Pełka Lyssa- 
kowsky Yicecpto. Leopol., Petro, lohanne et lurscha Czebrowsczy, Nicolao, Petro et Andrea Wnu- 
czkowye et aliis ad infrascripta. 

*725. Pratres Wnuczkowye. Gsus. doms. Nicolaus Wnuczek de Pyanthnyczany in 

C. Skala Cpts. tenetur debiti quinquaginta marcas nobilibus Petro et Andree Wnuczkom | fratribus suis 

r^- germania a die Cinerum prox. per unum [annum] solvere sub intromissione in oppidum Skala, theo- 

loneum tamen in Skala pro se excipit. Dura ipsum in ius castr. Leopol. citarent, extunc debet reee- 

dere a terra ae distrietu suo proprio Cameneczensi. | 103 

*726. Cuncza •/• Czebrowsky. Gsus. doms. Cunradus alias Cuncza de Wrathislauia o. 
Tribunus Halic. et civis Leopol. tenetur centum quinquagiata marcas gso. dom. lohanni Czebrowsky y^* 
a die Cinerum prox. per unum aunum solvere sub intromissione in villam tenute sue in distr. Leopol. 
sitam Stara Bobrka. | c. IV. 

*7Z1. Cuneza 7. Harnasch. | Harnasch civis Leopol. [audicns], ąuia. doms. c^^ 

Cuncza Tribun. Halic. facit inseripcionem dom, lohanni Czebrowsky super Stara Bobrka, eandem inter- 96 
dicebat asserens, quod Cuncza sibi Harnasch eandem villam prius inscripsit. 

*I28. Benessius •/. Sulek. Famos. doms. Benediclus Helbazoviez civis Leopol. actor 

in termino concitatorio attemptavit solucionem quinque marcar. debiti et aliarum quinque marc. vadii 

a nobili lohanne Sulek tenutario de Borek, qui lohannes non paruit, quem Benedictus condempnavit 

et iudieium sibi Benedicto Ministerialem hunc, quem ei duxerit eligendum de Leopol. aut Trebowl. 

districtibus ad primam pignoracionem in Borek addidit. Concitacio. Raphael de laroslaw Cpts. 

terre Eussie glis. iłd., qui te concitat ad soWendum quinque marc. debiti et quinque marc. vadii, 

pro quibus Benedictus te in termino primo tanquam in pereraptorio iudicialiter condempnavit et ius 

easdem marcas in te adiudicavit. Datum Leopoli feria secunda post f. s. Yalentini anno Dom. mille- 

simo CCCC°LXX'' (19. Lutego 1470 r.). Actum vero huius facti feria sexta. post f. s. Mathie Apli. 

anno etc | (2. Marca 1470 r.) 

*I29. Wnuczek •/■ Cuntoal. Nobil. Andreas Wnuczek tenutarius de Bobrka tenetur C. 

IV 
debiti septuaginta quinque marcas gso. dom. Cunrado de Wrathislavia Tribuno Halic. a die prox. 97" 

Cinerum per revolucionem unius anni soWere sub intromissione in laneos bene possessionatos circa 

Bobrka opidum tenute ipsius Andree, ubi essent septem marce cum media census annui. | (z. p.). 

*I30. Wnuczek •/• Cuncza. Nobil. Petrus Wnuczek de Vischnya tenetur debiti ;a^ 98 
wyżej I sub intromissione in medietalem ville sue in distr. Premisl. site dicta Vischnya cum medietate ^- ^^• 
omnium piscinarum et molendinorum et laborum. | Recedit a terra et distr. Premisl. (z. p.). C. 

CG3ZCI. Acta Leopoli die dominico post f. s. Yaleniini (18. Lutego 1470 r.) presentibus rV- 
ibidem gsis. et nohil. doms. PelJca Lyssahowshy Yicecpto. Leopol., Cunrado Cuncza de Wrałhislavia 
Tribuno Halic, Augustino Advoc. Leopol., lohanne BochursJcy, Stanislao laczTcowshy, Mathia de 
Gnyevovicze, lacobo olim Advocato de Sczyrzecs et aliis circa premissa. 

*731. Zupparius ■/. Throsch, Gsus. doms. | Aynolphus de Florencia [Zuppar.] Dro- o. 
hobicz. necnon Leopol. [de Crrodecz] Theoloneator tenetur centum marcas famoso dom. Hanusch Troseh ^■ 
civi Thorun. ad f. s. Bartholomei Apli. solvere. Si non solvcret, extune Zupparius mfum. dom. 
Raphaelem de laroslaw Cptm. terre Eussie glem. effecit potentem , quod potens erit se intromittere 
in zuppam Drohobicz. et in theoloneum Grodecz. et ipsi Throsch eandem zuppam et theoioneum 
dare. Cui Throsch aut suo notario vel qui predictas pecunias exigendas duxerit omnes expensas 
Zupparius tamdiu, quamdiu non exigerit, ministrare debebit. A Eege tueri est obligatus. Si non protegeret 
vel intromissionem non admitteret, totidem dampni succumbet. | 

CCJZCII. Acta Leopoli feria sexta post f. s. Mathie Apli. (2. Marca 1470 r.). O. 

*132. Petrus •/• Barbara. Nobil. Petrus Czebrowsky actor condempnavit gsam. Barbaram ^p^ 
heredem de Staressyolo consortem gsi. Stanislai de Thanczyn Suceamer. Chelmen Ci ta ci o. Eaphaeł 
de laroslaw Cpts. terre Russie glis. tibi gse. Barbarę heredi de Staressyolo consorti vero gsi. Stanislai 
de Thanczyn Succam. Chelmen. mandamus, quatenus feria sexta prox. Leopoli corapareas ad instautiam 
gsi. Petri Czebrowsky de Stoky, quia officialis tuus Gawron mandato tuo noluit sibi Petro ius mini- 
strare cum ipsius profugo clientulo Clymyecz nec euadem extradere. Datum Leopoli sabato prox. 
post f. s. Mathie Apli. anno Dom. millesimo CCCCLKK""" (.5. Marca 1470 r.). Ministerialis datus 
est Petro ad eiciendum dictum clientulum. 

*733. Golambek •/• Mazur. Terminus concitatorius pendet inter dom. Petrum Golambek 
ludicem castr. Leopol. actorem et lohannem de Pustomytho ad diem terciam post adventum dom. 
Cptei. in Leopolim. | 104 

C. CCSICIII Ada Cinerum anno [ut supra] (około 7. Marca 1470 r.). 

J^ *734. Wnuczek •/. Czebrowsky. Nobil. Andreas Wnuczek de Bobrka obligatus est 

exfradere hominem Mathwey in octo septimanis nobili Petro Czebrowsky. Si non posset, extunc 
pro eodem Mathwey alium hominem Wolosz dare debet. Et si ipsum Wolosz non daret, extunc decem 
marcas succumbet. Si non solveret, tunc Petrus recepto Ministeriali potens erit in bonis Andree in 
Bobrka reeipere viginti boves. 

*735 Komanowsky '/• Zyrawsky. Nobil. Martinus Krznylowsky cum proeuratorio 
mfi. dom. Dobesiai de Zyrawycza Cstli. Premisl. actoris pro hominibus illiberis in citacione descriptis 
nobil Stephanum Komanowsky condempna?it et iudieium eosdem homines Castellano adiudicavit et 
Ministerialem ad eiciendum ipsos addidit. Cittacio; Eaphael de laroslaw terre Eussie Leopol. glis. 
Cpts., Iudex cause infrascripte a Regla Maiestate specialiter deputatus tibi nobili Stephano Komanowsky 
C. de Horodzyslayyeze maadamus , ąuatenus feria sexta | compareas ad instanciam [mfi. dom.] Dobesiai 
Jl^de Zyrawycza Cstli. Premisl. Tenutarii Glynensis, quia tu non vis extradere homines Regie Maiest, 
illiberos de tenuta ipsius Glynensi de villa Zamoscze ad te profugos videlicet Anthona Pysany, Iwana 
Holcza Seredyezha cum matre eius , Hylcza Ilyascha, Andreycza Denysa, quos restituere non vis 
nobilibus requisitus. Datum in Leopoli feria secunda antę Cinerum pros. anno Dom. millesimo 
ąuadringentesimo septuagesimo (5. Marca 1470 r). 

*'J36. Lahodowsky •/• Halka. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. nobilibus Syenko 
Halka de lUesezow et Petro de Lahodow recognosco , quia inter vos yadium centum marcar. vigore 
Regio et Cpti. Leopol. vallavi, quod vadium propter maiorem certitudinem ad acta castri Leopol. 
inscribi mandans in domos vestras per Ministerialem dirigo. Actum huius feria secunda in vigilia 
Assumptionis Marie anno Dom. millesimo quadringent sexagesimo nono (14. Sierpnia 1469 r.). 
C. *I3I. Layrencius •/ Iwasko. Nobil. Laurencius Domazyrsky actor | condempnavit 

^- nobil. [Iwasko] tenutarium in Cozycze in nQn[paricio]ae primi termini. 

CC:X.CIV. Acta feria sexta prox. antę dominie. Letare (30. Marca 1470 r.). 
*J38. Wnuczek •/• Katherina, Vliana. Gsus. doms. Pełka Lyssakovsky Yicecpts. 
Leopol. vigore Regio et Cpti. Russie glis. inter nobil. Andream Wnuczek tenutarium de Bobrka 
necnon Katherinam et Ylianam sorores germanas patrueles vadium tricentarum marc. interposuit, 

CCJC.CV. Acta Leopoli feria sexta antę Eamispalmarum prox. anno ut supra (13. Kwietnia 
1470 r.). 

*739 Cuncza •/• Palatinus. Terminum coneitatorium hodiernum inter gsum. Cunradum 
Cuncza Tribun. Halycz. actorem et mfum. dom. Slanislaum de Chotecz Pltum. Russie et Cptm. 
Q Podoi. glem. et Haliczyen. prefatus Cuncza personaliter et nobil. Petrus Drya Notarius | Pallatini 
rv. cum proeuratorio reeeperunt ad quatuor sept. 

*'J40 Recognicio Ministerialis lanussii , quia posuit eoncittaeionem ex parte dom. 
Cuncza Tribuni Halicz, in Chłopy super mfum. dom. Stanislaum de Chotecz terrarum Russie Pltm. 
et Cptm. Podoi. glem. et Halycz. 

CC.3CCVJ. Acta Leopoli feria ąuinta post dominicam Palmarum prox. (19. Kwietnia 
1470 r.). 

*1'41. Michael /. Katherina. Minister. Glynensis Andreas Szaru concittavit dom. 
Michaelem Buczaezsky de laslowyecz Cptm. in Czyruonigrod ad instanciam gse. Katherine de Goiegori 
consortis gsi. ac strui. Andree de Szyenno. 

*7iZ. Katherina •/. Michael. Gsus. ac strs. doms. Andreas de Szyenno procurator gse. 

dom. Katherine Gologorska actricis in termino concitatorio aspexit a gso. dom. Michaele de laszlo- 

wyecz Cpto. in Czyrwonygrod solucionem centum marcar. fideiussorie et centum marc. vadii, qui 

Michael | non paruit. Iudieium Katherine Ministerialem ad primam pignoracionem in bona Michaelis 

j^ in ducentis marcis addidit. Concittacio. Raphael de laroslaw Cpts. Leopol. tibi gso. Michaeli de 

107 laslowyecz et de Parchowa et de Martynow mandamus, quatenus feria quinta prox. domin. Palmarum 105 

compareas ad instanciam gse. Katherine consortis gsi. ae strui. Andree de Szyenno, que te cittat ad 
terminum perelapsum alias kv przepeMemv rokowy concitatum alias Tcv przypowyesczhonemv roJcowy 
et ad concittacionem alias kv prgypowyestoioy, sicut te prius concittaverat ad solvendum centum marcas 
fideiussorie per te sibi Katherine ia manus pro gsa. Elizabeth Gologorska facte et centum marear. 
vadii, prout te condempnavit et super te easdem centum marcas fideiussas et centum marcas vadii 
lucrata est et ius sibi adiudicavit. Datum Leopoli feria secunda prox. post domin. Quadragesime 
videlicet Oeuli anno Dom. millesimo quandringent. septuagesimo. | (26. Marca 1470 r.) c. 

*'J'43. [C«<wca]a ■/• Wnuczek. Gsus. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. yallavit vadium loa 
tricentarum marcarum inter nobil. Cunradum de Wratislawia Tribun. Haliczyen. et Andream 
Wnuczek de Bobrka. 

*'?43a. Komanowsky •/. Protasius. Doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. inter- 
posuit vadium tricentarum marc. inter nobil. Stephanum Eomanowski et nobil. Katherinam et Prothas- 
sium Yirum suos tenutarios in Oorzarow. 

CCXCVII. Acta Leopoli post f. s. Stanislai in Maya (po 8. Maja 1470 r.). 

344. Posicio terminorum castr, in duabus septim. 

*3'45. Eomanowsky /. Anna mater su a. Nobil. Stephanus Eomanowsky matri sue 

gse. I Annę yendidit piscinam suam pro sexaginta quinque marcis et iam triginta o. 

marcas minus dimidia tercia recepit. Si Anna de eadem piscina sexaginta quinque marcas non excipiat,r7- 
extunc tantum, quantum non exciperet, ad simplicem Annę assercionem Stephanus defalcare debebit. 

CCJSrCVJII. Acta feria sexia post f. h. b. Philipi et lacobi Aplrm. (4. Maja 1470 r.). 

*1'46. Ha,lka •/. Stromilo. Nobil. Szyenko Halka de Illesczow stetit volens iustificari 
pro hiis, pro quibus est citatus per hominem Zynyecz de Głodno domini Georgii Stromilo Succamer. 
Leopol, qui Zynyecz non paruit. Szyenko ipsum in evasione condempnavit. Cittacio: Eaphael de 
laroslaw Cpts. terre Eussie glis. tibi nobili Szyenko Halka de Illesczow mandamus, quatenus feria 
sexta prox. Leopoli compareas ad instanciam labor. Zynyecz hominis gsi. ac strui. Georgii Stromilo 
Succam. Leopol. a te de Illesczow sub ipsum Georgium in Głodno reclinati, quia tu ipsum Zynyecz 
liberę mittens et recessionales pro ipso recipiens postmodum post reclinacionem recepisti sibi in via 
libera Eegali equam valoris duarum marear. Doms. ipsius Zynyecz Georgius Strumilo stat pro pena 
sua. Datum etc. | 

147. [Halka] •/. Lahodowsky. Syenko Halka condempnavit Petrum Lahodowsky in non o. 
paricione primi termini. ^■ 

C02CCIIK. Acta Leopoli feria sexta post f. s. Zophie (18. Maja 1470 r.) presentibus 
ibidem Polka Lysakotoski Picecpto., AynolpJio Ihedaldi de Florenciis Zuppario Drohobyczyen. et 
Theolonatore Leopolbus., lohanne Kyensky Cubiculario Regie Maiest,, lohanne Bochursky, Martina 
de Gnyewowycze, Martino Burza et Szyenko Butheno civibus Leopolbus. et aliis ad premissa 
testibus. 

*'J48. lanussius •/. Weysannusz. Nobil. lohannes alias lanussius heres de Podmosthne 
recognovit, quia circumsp. domi. lohannes alias Weysannvsz civis Leopol. et Michaeł de Wolków 
piscator eiusdem Yeysannvsz piscinas ipsius lanussii in Tilla Podmosthne situatas yidelicet unam 
subcurialem piscinam et aliam novam hiis diebus et temporibus retineri et restaurare alias zastawycz 
ipsorum propriis impensis et expensis debent ipsasque piscinas sublevare et quantomelius poterint 
meliorare aggeres circa easdem facientes, prout antiquus ager alias grobla fuit, quas dum retinebunt 
idem lanussius cum suis posteris easdem piscinas in pleno ad tres annos , hoc est ad primam demis- 
sionem reservare est obligatus in ipsis piscinas | piscaturas usque ad decursum trium annorum seu q^ 
prime demissionis non faciendo. Quibus tribus annis advenientibus lanussius per medium cum IV. 
Waysannusz et Michaele easdem piscinas ad demissionem demittendo piscari est obligatus ita, quod 
lanussius medietatem omnium piscium et Waysannusz et Michael aliam medietatem habere debet. 
Qua8 piscinas lanussius, Waysannus et Michael u8que ad demissionem custodire debent omnes in 

14 106 

siinul. Si piscine, anteąuam demissio apta esset, rumperentur , eitunc per medium lanussius cum 
Waysannus et Michaele dampnum haberent et nichilominus Yeysannusz et Michael easdem piscinas, 
ąuanto magis melius fieri posset, stabilire et aggeres ut supra sublevare teaerentur et medietatem 
utiąue demissionum cum lanussio habere deberent. Si lanussius eos non protegeret vel iniurias inferre 
c. vellet et obhoc ipsi Annusz Vesz et Michael dampnum aliquod paterentur, illud lanussii fieri debet. | 
^- Insuper lanussius recognovit se teneri septem marcas prefatis Waysannusz et Michaeli sohere ad 
proximam seu primam demissionem piscine molendini in Podmosthne. 

CCC. Acta LeopoU feria sexta ipso die s. Yrbani anno supra (25, Maja 1470 r.). 
*'J'49. Cuncza 7. Palatinus. Terminum concitatorium inter gsum. Ounradum de Wraty- 
slawya Tribun. Halicz, actorem et mfum. dom. Stanislaum de Choteez terrarum Russie PUtum. 
necnon glem. Podoi. Captm. et Halicz, prefatus Cuncza personaliter stans et nobil. Petrus de Pyrzschnycza 
cum procuratorio Palatini receperunt ad primam feriam sextam post f. s. Trinitatis. 

150. Pena in Wnuczków a. Gsa. Heduigis Wnuczkowa luit penam qnatuordecim marcar. 
occasione repercussionis pignoris in fumalibus. 

151. Laurencius •/• Iwasko. Nobil. Laurenius Domazyrsky condempnavit in nonparieione 
Q secundi termini no|błii Iwasko de Cozycze. 

IV. *'J52. Fratres Nj esl\ieh[owscsł/]. Nobil. lohannes alias Panasz heres [de] Nyesluchow 

nobili lobanni fratri suo germano tenutario in Żelechów in decem marcis totam suam partem bonorum 
in Nyesluchow obligavit. Hanc inseripeionem ad terminos pros. sub dampno introducere in librum 
terrestrem debet. 

CCCI. Ada LeopoU feria sexta ipso die s. fili anno uf supra (15. Czerwca 1470 r.) 
presentibus ibidem PelJca Lyssahowshy Yicepto., Pełro Golambeh de Zymnawoda ludice easłr. 
Leopolbus., Derslao de Camyonepole, Nicolao ZvbrsJcy, lohanne Csysykowsky, Wladislao de Cucsany, 
Andrea et lohanne Pyrhy de Dolynyany et aliis. 

*753. Intromissio in Bobrka. Ministeriales Leopolienses lanussius et laeobus Pyeczhony 
de iure additi nobilibus Vliane virgini et Katherine consorti Burgrabii castri Poznaniensis iam tamąuam 
de brachio Regali dederunt intromissionem in totum opidum Bobrka, laneos ad Bobrkam omnes 
spectautes possessionatos ae desertos, molendinum et emolimenta, piscinas in centum et quinquaginta 
marcis et totidem dampni nec non in prelucris ipsarum. Quam intromissionem nobil. Andreas Wnuczek 
per suum Officialem Colybaba et Consules Bobreczenses et postmodum per se admisit. 

*154. Lahodowsky-/. lacobus Zyndrich. Nobil. Petrus Lahodowski recognoTit se 
soluturum duodecim marcas dom. lacobo Zyndrych civi Leopol. in duabus septim. | \jpost. /".] s. Martini 
IV. sub intromissione in quinque laneos seu areas in Lahodow. 

CCCII. Acta LeopoU feria sexta postf. s. lacobi anno ut supra (27. Lipca 1470 r.) presen- 
tibus gsis. Felka Lyssakowsky Ficecpło., Petro Golambek de Zymnawoda ludice, Francisco de 
DzewyatJinyky, lanussio et lacobo Pyecsony Minister ialibus. 

155. Pena in Olessky. Gsus. lohannes Olessky luit penam Regalem quatuordecim marcar., 
quia repercussit pignus in fumalibus. 

*156. Pena in Belzeczsky. Nobil. lohannes Belzeczsky jak wyżej, 

*1S1. Pena in Hvrmaynsky. Nobil. lohannes Kyerdey .jak wyżej. 

*'J58. Pena in Pletenyczsky. Nobil. Stachno Pletenyczsky ^aZ; wyżej. 

*159. Schlapa ■/. Barbara. Nobil. Nicolaus Schlapa actor attentayit terminum primum 
pro homine profugo Yaszyl de Barthoschow in Budkow super gsam. Barbaram de Staresyolo et de 
Buthkow consortem gsi. Stanislai de Ti^czhyn Succam. Ohelmen., a qua Hryn Tywn suus de Budkow 
reposuit ; terminus secundus in duabus sept. 

*760 Schlapa •/• Barbara. I Jak wyżej pro homine profugo Hyhnatb. 
jY. *761. Barbara. ■/. Schlapa. Jak wyżej pro homine Malysch. 

116 107 

*'J62. S chlap a •/, Barbara. Minister. lanussius recogaovit, quia tres homines profugos 
de Barthoschow in Buthkow cum bobus, yaccis et aliis bonis arestavit et cum curribus et pueris et 
Bioribus et afifectavit extradi eosdem homines vel saltim cum ipsis ius administrari. Et Officialis de 
Stareszolo nec ius administrare nec ipsos homines eztradere Toluit. 

*I63. Cuncza •/. Gunczerzs. Nobil. Cunradus Cuncza de Wratyslawya Tribun. Halicz- 
roeognovit, quia ei doms. Gunczerzs de Szyenyewa solvit centum marcas, quas ei inscripserat in libro 
terrestri Leopol. super villa Szyenyawa et duabus piscinis, molendino. 

*164. Gunczerzs •/• Primus. Gsus. doms. Gunczerzs | tenetur octoginta marcas nobili c. 
lohanni Primus de Mikynkowycze ad f. Nativit. Dom. prox. solvere. Si non solveret, extune in cra-^A 
stino in villam suam Szyenyawam in distr. Leopol. intromissionem dare est obligatus. | 

CCCIII. Acta LeopoU feria sexta antę f. Assumpcionis Marie prox. anno Dom. ut o. 
supra (10. Sierpnia 1470 r.). ry. 

*ł65. Schlapa •/• Barbara. Nobil. Nicolaus Schlapa de Barthoschow actor attentavit 
terminum secundum super gsam. dom. Barbaram de Stareszyolo consortem gsi. dom. Stanislai de 
Thaczyn Succam. Chelmen. , que non paruit et Schlapa ipsam pro homine profugo Malysch et pro 
sedecim marcis occasione censuum, proventuum, penarum condempnavit. ludicium condempnacionem 
cum pena trium marcar. admisit et eundem hominem sibi Schlape cum eadem pena adiudicavit et 
Ministerialem | ad eiciendum eundem hominem et eciam \ad concitandam] Barbaram pro sedecim c. 
marcis et pro pena addidit. ^g 

^lee. Schlapa •/. Barbara. Nobil. Nicolaus Schlapa jaA; wysej pro homine profugo Hyh- 
nath et pro quindecim marcis jak wyżej. 

*?67. Schlapa •/. Barbara. Nobil. Nicolaus Schlapa ^ai wyżej pro homine profugo Wa- 
szyl et pro | quatuordecim marcis jah tcyżej. O. 

CCCI'V. Acta LeopoU post f. Nałmtałis Marie feria sexta proxima anno Domini e^c. nó 
(14. Września 1470 r.). 

*168. Doms. Capitaneus •/• Lahodowsky. Mfs. et gsus. domini Nicolaus Byedrzych 
Cstls. Camenecz. et Georgius Stromilo Succamer. Leopol. recognoverunt , qui& a mfo. dom. Eaphaele 
de laroslaw Cpto. terre Eussie gli. de turri alli castri Leopol. nobil. Petrum de Lahodow, qui de 
mandato Eegie Maiestatis in eandem turrim impositus, ut asseruerunt, occasione furticinii fuit, ad 
tricentas marcas exfideiusserunt , quem Petrum sub tricentis marcis die tercia coram dom. Cpto., dum 
per ipsum Captm. avisati fuerint, statuere sunt obligati. 

*3'69. Mfus. et gsus. domini Dobeslaus de Zyrawyeza Cstls. Premisl. et Petrus de Brancze 
Iudex terr. Leopol. recognoverunt, quia nobil. Stanislaum de Schalomvnycze a mfo. dom. Eaphaele de 
laroslaw jah wyżej ad ducentas marcas jah wyżej, \ 

*7I0. [NoUl.] Nicolaus Herborth de de Bruchnal recognovit, [quia] nobil. Sta- c. 

nislaum D?banyowsky a mfo. dom. Eaphaele de laroslaw Cpto. terre Eussie gli. de turri castri jah 120 
wyżej ad octoginta marcas jah tvyżej. 

*'S'71. FratresdeBorschow. Mfs. doms. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Eussie glis. 
vallavit vadium centum marc. inter nobil. Michno et Wasyl fratres germ. heredes de Borschow ex 
una et nobil. Nyemyerza germanum de ibidem. Datum huius feria tercia antę Natiyit. Marie (4. 
Września 1470 r.). 

CCCV. Acta LeopoU feria sexta in crastino s. Francisci anno supra (5. Października 
1470 r.) presenłibus mfo., gsis. et nohilib. doms. Eaphaele de laroslaw Cpto. terre Russie gli., 
Cunrado Cuncza de Wratislavia Trihuno Halic, Pelha Lyssahowshi Vicecpto., Petro Golambeh 
de Zymnawoda ludice castri Leopolbus., lohanne Yylczeh de Bocsow, lohanne Ceyran et aliis. 

*11Z. Pełka •/• Iwasko. Provid. Iwasko Armenus Interpres Thartharorum necnoa Eegie 
Maiestatis Cubicularius, tenutarius de Cozycze tenetur debiti septuaginta quinque florenos Vngar. gso. 
dom. Pełka Lyssakowsky Yicecpto. protunc Leopol., in quibus | yillam in distr. Leopol. sitam Cozycze^- 

, 121 108 

iuzta consensum Eegie Maiest. inradiarit a data presencium usque ad medium Quadragesime proz. 
vent. Si non exemeret, extunc Pelifa villam tenebit a medio Quadragesime usąue ad t. Nativit. Domini 
et sic ad solucionem, Si Iwasko Peliłam ad predictum medium Quadragesime exemeret, extunc medie- 
tatem totius seminacionis, quam ibi ad yemmem Pełka seminaverit, Iwasko habere debet et medietatem 
Pełka recipiat. Nichilominus Iwasko obiigatur sibi Vieecpto, homines suos de Cozycze, si ad medium 
Quadragesime exemeret villam ad comparandum alias Icv sprawyanyv seminaeionem dare. Et si non 
exemeret, extunc Vicecpts. totam seminaeionem recipiat. Eciam Iwasko obiigatur in curia in Cozycze 
o. ąuatuor vaccas derelinąuere , | circa autem exempcionem idem Yicecpts. vaccas restituere tene- 
jY^bitur. (z. p.) 

*?'!'3. Zyndrych •/• Zmygroczka, Famos. doms. laeobus Zyndrych civis Leopol. actor 

attentavit terminum primum super gsam. dom. Elizabeth tenutariam in Zmygrod iuxta citaeionem 

c. suam et iuxta inseripcionem dicte Elizabeth, qua se Elizabeth matri ipsius lacobi inscripserat. | A qua 

^- de Coezarow reponebat [simplici] infirmitate. Contra quam reposicionem [alias] .... 

Tithory odkla lacobus ipsam pro decem marcis oecasione recepcionis piscium s sadzów quadraginta 
filitextoriorum et pro totidem dampni ae eciam pro vadio centum septuaginta marcar. condempnavit. 
ludieium sibi lacobo in ipsa Elizabeth cum pena trium marcar. lucrum decem marcar. et centum sep- 
tuaginta marcar. vadii, cittacione et inscripcione predictis prius bene mastieatis et perspectis, adiudi- 
cavit et Ministerialem ad concitandum addidit. Cittacio. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Eussie glis, 
tibi gse. Elizabeth tenutarie de Smygrod mandamus, quatenus feria sexta prox. Leopoli compareas ad 
instanciam gsi. lacobi Zyndrych civis Leopol., quia tu ipsius lacobi matri olim honeste Agneti inscri- 
bens medietatem yille Szmygrod cum medietate piscine magne et eius demissionibus in centum septu- 
aginta marcis, obligata es matrem ipsius lacobi protegere sub vadio centum septuaginta marcar., tuque 
fecisti sibi lacobo successori Agnetis iniuriam, quia ei quadraginta filitextoria alias wyaczyerzy, que 
ipse in dicta medietate piscine fecerat et eciam pisees s sadzów, quos piscatores sui ibi imposuerant, 
yiolenter recepisti in valore decem marcar. , que recepta nec sibi restituisti nec castro manifestasti 
iuxta consuetudinem terrestrem, sed pro te retinuisti. Ideo te cittat pro recepcione yiolenta filitexto- 
0. riorum et piscium yaloris decem marc. et pro vadio centum | septuaginta marcar. Datum Leopoli feria 
^quarta prox. post f. s. Michaelis anno milles. quadring. septuagesimo (3. Października 1470 r.). 

*'J3'4. Dawydowsky •/• Stromilo. Nobil. Michael Dawydowsky de Orpyn per patruum 
suum procuratorium habentem dom. lohannem Dawydowsky iure acquisivit hominem Hyhnath cum 
pena trium marcar. super gso. Georgio Stromilo Succam. Leopol , qui fugierat de Manastir in Camy- 
onkam. ludieium Ministerialem ad eiciendum eundem hominem Michaeli addidit. 

*71S. Stromilo •/. Dawydowsky. Nobil. Miehael Dawydowsky jak wyżej hominem 
Pyotrasch, qui fugerat de Wyrów in Czhesthyn jak wyżej. 

CCG'V1. Acta Leopoli sdbhato post f. s. Francisci anno Dom. ut supra (6. Paździer- 
nika 1470 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Felka Lyssakowsky Yicecpto., Aynolpho 
Tedaldi de Florenciis Zuppario Drohobiczyen. et Theolonatori Leopolbus,, lohanne Szokolnycssky, 
Nicolao de Żubrza, Derslao de Camyonopole, lohanne Bochursky et aliis. 

*716. Iwasko •/• Nigol. Nobil. Iwasko Armenus de Leopoli Cubicularius Eegie Maiestatis 

O. necnon Interpres Tartharorum tenetur debiti quatuordecim sexagenas | famoso i!i[igol] civi Leopol., 

126 ^^ quibus septem sexagenas in duabus septim. prox. post regressum de partibus Thartharorum ipsius 

Iwasko et in Leopolim adventum et alias septem sexagenas iterum post eundem adventum in medio 

anno solvere est obligatus. Hoc eciam espresso, quod si idem Ivasko merces tales, quales domini Nigol 

fuerunt ut sequum attulerit, ipse Nigol eas ab ipso recipere tenebitur. 

CCCVII. Acta Leopoli feria sexta antę f. Undecim milia Virginum prox. anno ut supra 
(19. Października 1470 r.). 

*'i71. Posicio terminorum castr, per dom. Yicecptm. propter absenciam dom. ludicis 
castr. Leopol. ad duas septim. | 109 

CCCVIII. [Acta Le]opoU feria sexła i[pso die] s. Andree ApU. (30. Listopada 1470 r.). O. 

*71S. Posicio terminorum castr, in duabus sept. ^g 

CCCIJSl. Acta Leopoli feria sexta antę f. s. Thome ApU. prox. anno Dom. ut supra 
(14. Grudnia 1470 r.). 

*3"S9. Zyndrych •/• Elizabeth. Terminum coucittatum inter famos. dom. lacobum 
Zyndrych civem Leopol. et gsam. dom. Elizabeth Zmygroczka partes videlicet lacobus persoualiter et 
Elizabeth per procuratorem suum nobil. lohannem Baschyasky receperuat ad primam feriam sextani 
post f. Circumcisioni^ Domini prox. 

*380. Andreas •/• Stanislaus. ludicium deerevit Andree servitori domini Branyeezsky 
in Stanislao molendinatore Leopol. pro vulnere marcam et ipsi Branyeczski domino Andree tres mar- 
cas pene, pro quibus stetit circa servum suum , domino autem Yicecpto. Pełka Lyssakowski alias tres 
marcas pene. TERMINI CASTRENSES 

1471. 

CCCX. Ada Leopoli feria ąuarta in crasiino Circumcisionis Domini anno eiusdem mil- 
lesimo ąuadring. sepiuagesimo primo (2. Stycznia 1471 r.) presentibus ibidem mfis. gsis. et nohilih. 
doms. Stanislao de Chotecs terrarum Russie Pito. necnon Podoi. gli. Cplo. et Halicz., Raphaele de 
laroslaw eciam Russie Cpto. , lohanne Cola de Daleyow Suc\camer. Halicz. , Georg[\o Strumilone] O. 
Succamer., lohanne SĄyyaia, Ye]xfro,, Pefro de Brancze ludice, [lo]hanne Chodorowski Dfro.,i2J 
lohanne Culyhowski Subdfro. , Petro Spyklosski Subpinc. , Petro Oolambek ludice castr. Leo- 
polbus. et aliis. 

*1SI. Biskub de Podwyssokye. Quemadmodum nobil. lohannes Byskub de Podwyssokye 
fuit per quosdam homines pro furticiuio ineulpatus et de mandato Regie Maiest. inearceratus et ia 
turrim impositus, ubi non per breve tempus sedebat, quem igitur doms. Cpts. sic tenens, cum nuUus 
hominum super ipsum stetit, eundem de carceribus demisit, eum pro bono , próbo , idoneo ac iusto 
homine remauens. 

*'J82. Doms. Cpts. •/, Steczko. Mfs. doms. Raphael de laroslaw Cpts. terre Russie glis. 
alloąuutus est super nobil. Steczko de Dobrzany, ut statueret hominem Curylecz seryitorem sororini sui 
gerraani de Zaluczhe, prout fideiussit sub radio sexaginta marcar. Steczko petivit sibi terminum sta- 
tuendi ad sex sept. dari. Cui datum est. 

*783. Goldacz •/• luraschek. Mfs, doms. Raphael de Iaroslav Cpts. terre Russie glis. 
vallavit radium quadringentarum marcar. inter nobil. luraschek Frederici et Mathiam Goldacz de 
Zahonyewye. | 

*784. [Goldacz] •/. Corythko. Jak wyżej inter nobil. Mathiam Goldacz et lohannem Co-^- 
rythko do Conyrski. 128 

*185. Pełka '/• Hleppko. Labor. Hleppko Soreter de suburbio castr. Leopol. tenetur 
quinque marcas gso. Pełka Lyssakowsky Yicecpto. Leopol., de quibus duas marcas ad f. Pasce nunc 
rentur. et tres marcas ad f. s. Michaelis proi. solrere tenebitur et pro domo per Hleppko apud Vice- 
cptm. in suburbio castr. Leopol. sita empta, sub intromissione in eandem domum. | (z. p.) 

CCCSiT. Acta Leopoli prox. post f. Circumcisionis Domini J^ 

(3. lub 4. Stycznia 1471 r.) presentibus quibus feria ąaarta prox. preterita anno ut supra. 129 110 

*7S6. Gsus. ae strs. • Andreas de Szyenno actor proposuit super nobil. lohauBem filium 
nobilis luchno Nagwasdan, ąuoraodo lobannes idem eoDsortem ipsius Andree de domo sna recepit, 
quem ferventi vestigio alias goraczym kopythem familia Andree vestigavit et detiauit cum facie, dicens 
insuper Andreas: et paratus sum ipsum convincere alias pokonacs , prout ius decreverit nuUum ius 
obmittendo iuxta faciem istam, que saper ipso pendet. A quo lohanne stans luehno pater suus 
tamąuam procurator dixit: filius meus anteąuam faciet responsionem alias tczhyny odpór, ad predieta 
86 non agnoscit alias kthym szya rzeczham nyeprzyznawa et hoc pro responsione sua dat et allegat 
hiis testimoniis seąuentibus sub contextu yerborum istorum: filius meus huius faciei culpabilis non 
est alias thego lycsa nye yesth vynyen, quia eadem facie est obiectus alias zarzvczon per antefatum 
dom. Andream et hoc paratus est edoeere alias dowyescs nobilibus tribus ibi, ubi est detentus 
totaque villa dom. Palatini Przybyn, quibus nobilibus est protestatus, quia circa illum nulla facies 
protunc fuit, dum detentus fuerat, familia autem Andree non testebatur ipsum lohannem cum aliqaa 
C facie esse, | [cmto] ipsum detinuit. Iterum Nagwasdan ultra dixit : pa[ra<MS est filiu\s meus testimonium 
IV. secundum facere et statuere, quod facit, dicit et statuit, quia cum via ducebatur, que vadit de 
Przybyn in Golegori, extunc idem filius meus nobili Stanislao Żydowski per eandem Tillam equitanti 
est protestatus dicens : domine Stanislae Zadowsky , tibi protestor , quia per hanc familiam domini 
Andree detentus ducor super me faciem nullam habens ; familia autem Andree non testebatur, qaod 
alique facies super ipso lohanne esset. Tercium testimonium filius meus habet, quod exponit, quia 
dum ductus fuerat per opidum Giynyany, ibi Officiali Glynensi nobiii Martino de Krznylow testabatur 
dicens: domine Martine, protestor tibi tamquam Officiali huius opidi , quia hec familia dom. Andree 
Szenyensky me detentum ducit, nullam faciem culpe super me habens; familia autem Andree non 
testebatur super lohanne aliquam faciem esse. Quartum testimonium filius meus habet, quia ego 
luchno pater lohannis, dum ipse filius meus adductus fuerat antę Leopolim facie absque quavis, 
extunc ego recepto Ministeriali Mathia tonso Grodecz. a dom. Petro ludice terr. michi cum duobus 
terrigenis additis ibi ivi et sum protestatus eidem Ministeriali et nobilibus , quia ibi super filio meo 
nulla facies erat nec idem Ministerialis circa filium meum aliquam faciem arestavit, familia autem 
Andree non testebatur ipsum lohannem aliquam faciem coram se habere. Et hiis testimoniis predictam 
faciem a filio meo abicio alias odpyeram, idcirco domini, pęto, nolite ipsum filium meum iuxta hane 
faciem iudicare, quia hic eciam filio meo Andreas nullam culpara impinxit malam, que honorem 
C. filii I mei tangeret et ulte[rms Dominacionem] vestram pęto inve[niatis iujre, utrum aliquam culpam 
^- contra se habet. ludieium lohanni statuere decreyit predieta teslimonia. Qni lohannes et a lohanne 
pater luchno suus primo statuit tres nobiles, ut supra premissum est, Iwaskonem de Nouoszelcze, 
Fyedkonem de Oschow, Myskonem de Swarzyczow , qui reeognoveruut , quia in presencia ipsorum 
lohannes est detentus per familiam Andree in Przybyn cum nichilo alias nyzczym Ultra locayit nobil. 
Stanislaum Zadowsky, qui recognovit, quia lohannes per familiam Andree detentus ducebatur cum 
nichilo. Iterum loeavit Martinum Glynensem Officialem, qui eciam testificatus est, quia lohannes 
detentus per familiam Andree per Giynyany ducebatur cum nichilo. Eciam statuit Ministerialem 
tonsum Grodecz. cum duobus nobilibus sibi additis videlicet łączko Dzedoschyczsky , Vasko de 
Nouoszelcze, quem Ministerialem cum hiis nobilibus, ut dictum est, doms. Iudex terr. addidit, ad 
quam addicionem coram iudicio idem Iudex se agnovit, qui Ministerialis unacum dictis nobilibus 
recognovit, quia lohannes detentus et adductus anta Leopolim in hospicium cum nichilo sedebat. 
Et ultra idem Ministerialis recognovit, quia nec in manibus, nec in peplo, nec post iopulam, nee post 
caligas apud ipsum lohannem invenit aliquid. Domini iudicio presidentes invenerunt, quia lohannes 
f^ huius faciey et deteneionis alias thego lycza y yacza culpabilis | [non est neąue fuit alias nye yest 
rv. uyjwyew y nyebyl et [ipsum i^Jstum, innoceutem in honore suoque [rejdintegratura fore decreverunt, 
*^^ iuita quam senteneiam predictam faciem de lohanne iudicium deposuit. luchno memoriale posuit. 

*787. Dobrzyński /. Goldacz. Nobil. Stanislaus Dobrzynsky de Dobrzynycze tenetur 
centum marcas nobili Mathie Goldacz de Wolków, la quibus totam villam suam Dobrzynycze in 
distr. Leopol. invadiaTit. | 111 

*'J88. Posicio terminorum castr, in ąuatuor septim. O. 

CCCJCII. Acta LeopoU feria sexła in vigilia Purifieacionis gloriosissime Marie Virg. 133 
(1. Lutego 1471 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Pełka Lyssahowski Yicecpto., Pełro Golamhek 
de Zymnawoda ludice castr., Aynolpho Thedaldi de Florenciis Zuppario Drohobycz . et Theolone- 
atore Leopolbus., lohanne Dawydowski , Stanisłao laryczowski , lacobo Clonowsky, Thoma Lopa- 
czyenski et aliis ad premissa tesłibus. \ 

*7S9. [Terminum] primum inter gsos. doms. Cunradum alias Cuncza Tribunum Haliezyen. C. 
actorem et lohannem Trebowliea. et Sigismundum de Pomorzany Crasaostawyea. Opteos. partes ^34 
Cunradus personaliter et lohannes et Sigismuadus per procuratorem nobil. Thomam Lopaczyenski ad 
ąuatuor sept. receperuat. 

*'J90. Anthonyecz •/• Eomanowsky. Labor. Anthonyecz et Danilo de Zamosczeze 
homines dom. Cstli, Premisl. in primo termino super nobil. Stephanum Romanowski, a quo Petrus 
Notarius reposuit simplici infirmitate; ia duabus sept. 

*ł9I. Vaysannusz •/. lanussius, Circumspecti Yaysannusz civis Leopol. et Miehael 
de Wolków actores super nobil. lanussium de Podmosthne habent terminum ad duas septim. 

*?92. Dawydowsky •/. Stromilo. Minister. Leopol. Mathias Pyeczhony arestavit 
hominem nobil, Michaelis Dawydowski Pyotrasch in bonis dom, Stromilo Succam. Leopol. in Czestyn, 
super quo nobil. Martinus Officialis Glynens. cum procuratorio Michaelis memoriale posuit. 

*793. Zyndryeh 7. Martinus. Gsus. (sic) doms. lacobus Zyndrych civis Leopol. nobili 

Martino Krznylowsky Officiali Glynen. quinque | areas, quas a nobili Petro [habuit] inscriptas in 

duodecim marcis condescendit. JS; 

*'J94. Dawydowsky •/. Stromilo. Nobil, Martinus Offic. de Glynyany cum procura-135 
torio nobil. Michaelis Dawydowsky actoris attentavit solucionem penarum a gso. dom. Georgio Stro- 
milo Succam, Leopol,, que pene Michaeli sunt adiudicate circa homines Pyotrasch et Hyhnath, a quo 
Stromilo nobil. Thomas Lopaczyenski cum procuratorio dixit : volo audire procuratorium. Et cum 
lectum fuisset, Thomas dixit: domine Iudex, istud procuratorium non habet vigorem, quia idem 
Miehael, a quo attentatur eadem solueio, est mortuus, cuius morte nobil. virgo Katherina sororina 
eius germana ipsius bona tenet ipsa iure lucrans terrestri. Et dum edocebit procuratorium bene, doms, 
Stromilo respondet super ipsas concitaciones sibi Michaeli. Martinus dixit : quare doms. Stromilo non 
repugnavlt in termino peremptorio contra hoc procuratorium et pęto sibi Michaeli dari ad dom, 
Cptm., ut Sua Magnifieencia inveniat, si procuratorium habet vigorem vel non. Domini receperunt ad 
dom. Cptm. et terminus in una septim. post ingressum Cptei, in Leopolim, 

*'I95. laryczhowski •/• Zyndrych. Gsus. doms. Stanislaus laryczhowsky a famoso 
Petro Nyment et lacobo Zyndrych civibus Leopolbus. de manu coniuncta recepit centum septuaginta 
quinque marcas pro piscina in Zagorze apud ipsum empta. | 

*396. Włodek /. I aricz ho w s ky. Terminum primum inter* nobil, Włodek de Cvczhany o, 
actorem et Stanislaum laryczhowski partes receperunt ad duas septim. 136 

*293', Ponka •/. Bvdzywy. Ponyka kmethonissa dom. Plti. Russie actrix de laynezhyn 
super nobil. lohannem Budzywy de Matheyow et lanczyn tenutarium attenta?it terminum primum, 
a quo Petrus Notarius reposuit simplici infirmitate; in duabus sept. 

*'J98. Homines de lanczyn et de Matheyow •/, lohannes Budzywy. Labor. 
homines omnes de lanczyn et de Matheyow conquesti sunt super nobil, lohannem Budzywy tenu- 
tarium ipsorum, quomodo ipsis magnas iniurias tum in recepcione ipsorum bonorum, tum in viola- 
cione unius mulieris infert et facit, propter quam yiolenciam omnino recedunt de eisdem bonis et 
manere nolunt sub ipso, vadentes sub dom. Paltm Russie; super quo doms. lacobus Clonowski cum 
procuratorio ab ipso dom. Palto, memoriale posuit^ quod iudicium recepit, 

*799. Zyndrych •/. Elizabeth. Nobil. Petrus Notarius procurator dom. lacobi Zyndrych 
civi8 Leopol. actoris | attentayit solucionem decem marcarum [se]ptuaginta marcar. a gsa. Eliza- 112 C. beth de Zmygrod, a qua gsus. lacobus Clonowski dixit: voIo videre, per quem doms. lacobus concit- 

^tavit dominam Elizabeth. Petrus dixit, quod per Miaister. lacobum Pyeczhony Elizabeth est concittata. 

Clonowski dixit: volo videre eundem Ministerialem. Petrus dixit, quod pronunc idem Miaisterialis est 

redestinatus de castro ad pignorandum, ludicium decrevit lacobo, quod eundem Ministerialem in qua- 

tuor sept. statuere debet coram iudicio. 

COGK.III. Acta Leopoli die dominico in crastino Purificadonis gloriosiss. Marie 
Yirginis (3. Lutego 1471 r.). 

*800. Gsus. doms. Pełka Lyssakowski Yicecpts. Leopol. inter nobil. lohannem Oatrowyeczski 
de Bug et suos fratres, amicos et quovis familiares ex una et Nieolaum Siywnyczski vigore Kegio et mfi. 
dom. Raphaelis de laroslaw Cpti. terre Russie glis. ae sui Vieeeptei. vadium centum sexagenar. interposuit. 
C. CCOJ^IV. Acta Leopoli feria sexta in vigilia s. Apolonie \ (8. Lutego 1471 r.). 

jgg 801. [Pena wo]pidanis de Bobrka. [O/^idawi jBoJbreez. luerunt penam Regal. [quatuor\- 

decim marc. occasione reper[cMSSJow(s] pignoracionis in stacione B.Ągali'] in Bobrka, prout eandem 
repercussionem Minister. lacobus Pyeczhony recognovit. 

*802. Pena in domino T^ezynsky. Gsus. doms. Stanislaus Tb^czynski Sucearaer. 
Ghelmens. luit penam quatuordecim marc. occasione nonadmissionis pignoracionis in stacione Regali 
tenute sue in Bobrka. 

*803 Regia Maiestas •/. Clusz. Sereniss. Doms. Rex actor cum gso. dom. Kicolao 
Clusz de Wyznyany pro duobus hominibus illiberis habent terminum ad unam septim. post adrentum 
dom. Cptei. in Leopolim. 

*804. Zyndrych •/• Elizabeth /. Harnaś t. Gsa. Elizabeth de Zmygrod tenetur 
viginti septem marcas cum sedecim grossis famoso dom. Harnasth civi Leopol. solvere ad prox. 
demissionem piscine magae in Zmygrod. | 
C. CCCXV. Acta Leopoli /er[ia quarta] in vigilia s. Yalentini anno Bom. ut [supraj 

^9(13. Lutego 1471 r). 

*805. Doms. Capts. •/• Steczko. Nobil. lacobus Advoc. de Schczyrzecz parte mfi. dom. 
Raphaelis de laroslaw Cpti. terre Russie glis. cum procuratorio attentavit, ut nobil. Steczko de 
Dobrzany hic m castro statueret servitorem sui sororini Curylecz, prout eundem Curylecz Steczko pro 
die hodierna sub yadio sexaginta marc. statuere est obligatus. Steczko non paruit. lacobus ipsum pro 
sexaginta marcis condempnavit. 

CCC2CVI. Acta Leopoli feria sexta in crastino s. Yalentini (15. Lutego 1471 r.). 

*806. Consules •/. Przeczlawsky. Terminum facialem inter famos. Consules Leopol. 
actores ex una et gsum. dom. lohannem Przeczlawsky partes receperuut ad concordandum ad 
quatuor sept. 

*80'J. Weysannus •/. lanussius. Terminum inter ( Weisannus civem Leopol. [et 
C. Mic'hae]\Qm de Wolków actores et nobil. lohannem alias lanussium de Podmosthne partes receperunt 
j^Q ad concordandum. Si non concordabunt, extunc prima feria sexta post f. s. lohannis B. nunc ventur. 
habebunt terminum. 

*808. Włodek •/• laryczhowsky. Terminum inter nobil. Włodek de Cuczhany actorem 
et Stanislaura de laryczhow partes receperunt ad quatuor septim. 

*809. Poynka •/. Bvdzywy. Nobil. lacobus Clonowski procurator laboriose Poyncze 
femine mfi. dom. Stanislai de Chotecz Phi. Russie attentayit terminum facialem super nobil. lohan- 
nem Budzywy Tenutarium de lanczyn et Matheyow, a quo nobil. Petrus Wylanczski servitor suus 
reposuit terminum secundum simplici infirmitate; in tribus sept. 

CCC211VII. Acta Leopoli feria ąuarta ipso die Cinerum anno ut supra (27. 
Lutego 1471 r.). 

810. Posicio terminorum castr, per gsum. Pelkam Lyssakowski Yicecptm. LeopoL 
ad duas sept. 113 

*811. Elizabeth, Zophia, Heduigis •/. lacobus. Circumspecte | Elizabeth, Zophia C. 
et "Kledużgis] heredes molendini in Szlonka molendinum ipsarum in villa Eegali ia districtu Leopol. j^j 
sita Sionka cum piscina circumsp. lacobo molendinatori pro triginta marcis vendiderunt. 

CCCXVII1. Acta Leopoli die dominico post Cinerum prox. (3. Marca 1471 r.). 

*812. Harnaś eh •/• BTjno. Pamos. doms. Harnasch civis Leopol. recognovit, | quia C. 
nobli. lohannes Bvyno Vicesg[ere«s woterijatus terr. Leopol. solvit tredecim seiag. pro gso, dom. 142 
Georgio Stromilo Succam. Leopol. 

*813. Bvyuo •/• Harnasch. Nobil. lohannes Buyno de Głucho wycze Yicesgerens Nota- 
riatus terr. Leopol. tenetur tredecim sexag. famoso dom. Harnasch civi Leopol. ad f. Assumpcionis 
Marie nunc ventur. solvere sub intromissione in villam tenute sue dictam Gluchowyeze in distr. 
Leopol. (s. p.). 

nnn-JCTyr Ada Leopoli feria ąuinta antę Reminiscere anno uł supra (7. Marca 
1471 r.) presentihus ibidem gsis. et nobil. doms. Hryczko de Orynyn Subdfro. Camenecs., Zebrzyd 
de Felsthyn, Felka Lyssakowsky, Alberło Borowsky, lacobo Sobola, lohanne Bochursky et aliis. 

*814. Glemens •/• P redericu s. | [iVoi!i»7.] Clemens Strumilo Tenuf^anws de Gay]^ 
tenetur viginti marcas famoso Prederico civi Leopol. ad f. s. lohannis B. nunc instans solvere sub 143 
intromissione in piscinam molendini et in molendinum et tabernam, que situantur in villa Eegali 
tenute ipsius Clementis dicta Gay in distr. Leopol. | Consensum Regium super obligacionem presen- 
tem expedire tenebitur. (, 

*8I5, Wysoczsky •/. Przybyslawsky. Nobil. Nicolaus Vysoczsky de Lyszyenycze IV. 
tenetur octoginta marcas nobili Petro Przybyslawsky, in ąuibus obligavit totam suam medietatem 
ville Lyssczyenycze (z. p.). 

ncmcTr Acta Leopoli feria sexta antę dominicam ąuadragesime prox. (15. Marca 
1471 r). 

*8I6. Consules •/•Przeczlawsky. Nobli. lohannes Baschynsky tenutariua medietatis 
ville Podyarkow cum procuratorio nobil. lohannis Przeczlawski tenutarii partis eiusdem Podyarkow 
de certo mandato eiusdem Przeczlawski recognovit. quia lohannes Przeczlawski famosis viris Consu- 
libus civitatis Leopol. in duabus sept. unam marcam dare obligatur. Si non solreret, in crastino 
termini Consules Leopol. in bonis Przeczlawsky Podyarkow ąuatuor boves recipere potentes erunt. | 

*81'J. laryczowsky •/• luraschek. Nobil. Stanislaus laryczowsky attentavit terminum O- 
primum super nobil. luraschek de Leopoli iuxta tres cittaciones a suis hominibus de Berezowcze 145 
Yidelicet a Stanislao Naroga, Mathia Podsoskowycz et Costzyecz. A quo luraschek nobil. Nicolaus 
Czornberg Consul Leopol. reposuit simplici infirmitate ad duas sept. 

*818. laryczowsky •/• Chudaschek Provid. Andreas Minist. Leopol. per mfum. dom, 
Stanislaum de Chodecz Pltm. terrarum Russie et Podoi. Cptm. glem. et Halicz, gso. dom. Stanislao 
laryczowsky additus ad conspiciendum violentias, vulneraciones hominum eiusdem Stanislai in Bere- 
zowcze, per luraschek Prederici de Leopoli eis illatas dixit, quia dum fuit adductus in Berezowcze, 
vidit in domibus hominum Stanislai per luraschek ac eius famjliam yiolenciam fore factam videlicet 
seccacionem duorum hostiorum et sangwinis effusionem antę hostia, unde certa signa violencie ibidem 
recipiendo videlicet sagittas alias schypy coram iure demonstrayit. Item vidit unum hominem sagitta 
sagittatum lacobum sartorem et Bartossium vulneratum uno vulnere in digitto et Stanislaum Naroga 
Yulneratum per duos digittos. Quam recognicionem | [Andreas Minijstei. coram lanussio Mia[isteriali] ^ 
recognovit et ipsum lanussium ad recognoscendum hec omnia coram iure T^o[tentem] effecit, dum 145 
foret necesse in absencia sua. 

CCCX.2Ca. Acta Leopoli feria ąuarta antę dom. Letare prox. (20. Marca 1471 r.) pre- 
sentihus vbli. et gsis. doms. Allexio Juris canonici Baccalario, Plebano Culykowyensi et Notario 
ter, Leopol. gli., Pełka Lyssakowsky Yicecpto.y Petro de Zymnawoda ludice castr. Leopolhus., 
Syenkone de Leopoli, lohanne Bochursky. 

15 114 

*819. Doms. Pełka •/. Iwaschko. Nobil. lohannes Bochursky parte gsi. dom. Pełka 
Lyssakowsky Vcpti, Leopol. aspiciebat solueiouem septuaginta quinque flor. Vngar. a nobili Iwaskone 
Armeno Interprete Thartharorum. Iwasko non paruit et Bachursky est protestatus iudicio et 
Ministeriali. 

*820. Clemens •/• Michno. Nobil. Clemens D^ibrowsky pratum suum proprium ex 

opposito ville Wsnyeszyenye iacens honorabili dom. Michno Czhernyecz Presbitero Armenicali Inter 

prata eiusdem Michno situm in duabus sexag. a f. s. Georgii pros. futuro ad aliud f. s. Georgii et 

sic ab anno ad annum invadiayit. | 

c. CCC2C2CŁ. Acta Leopoli feria guinta antę Conducłum Pasce proz. anno Dom. ui supra 

^(18. Kwietnia 1471 r.). *82t. Cornberg •/• I a czhymyrs ky. Gsus. doms. Nicolaus Czornberg civis Leopol. 

*^- Ylllas suas hereditarias in distr. Leopol. sitas videlicet Magnam | Lubynye et sculteciam ibidem nec- 

149 non tenutam [ByehjTconum] gso. dom. Frederico laczymyrsky Glfro. Szannocz. perpetue pro duobus 

milibus flor. Yngar. vendidit. | Reeepit mille ąuingentos viginti flor., ąuingentos vero flor. residuos 

^- minus viginti flor. Fredericus sibi Czornberg alia inscripcione solvere ratificavit. Item omnia iura, 

I50privilegia et litteras iudiciales super dictas villas partes de manu coniuncta apud dom Miklasch 

Wyelyvnsky civem Leopol. ad manus fideles reposuerunt ita, quod Miklasch easdem litteras servare 

debet usąue ad complecionem flor. ąuingentorum minus viginti. Quibus completis easdem in manus 

Frederici tradere debebit una cum Czornberg. Et dum aliąuis ex ipsis de ipsis literis infra tempera 

ista necessitaretur, extunc Miclasch eidem necessitanti dare ipsas debebit sed ad caucionem 

fideiussorie. 

*822. Czornberg •/. laczymyrsky. Gsus. doms. Fredericus laczymyrsky Glfr. Sza- 

nocz. in Lubynye heres tenetur ąuingentos flor. Yngar. minus viginti florenis gso. dom. Nicolao 

Czornberg civi Leopol., de ąuibus | [^njcentos quinquaginta flor. in [duabus] septim. post f. s. Georgii 

C- prox. solvere et centum triginta flor. iterum etiam in duabus septim. post f. aliud s. Georgii, hoe est 

I5{per unum annum solvere tenebitur sub intromissione in villas suas Magnam Lubynye et sculteciam 

ibidem et tenutam Byelykonum, quas apud ipsum emit cum curia. | 

CCC1LX.II. Acta feria sexta post Conductus Fasce proz. anno ut supra (26. Kwietnia 
C. 1471 r.) presentibus gsis. et nohilihus doms. Felka Lyssakowsky Yicecpło., Pełro Golambek de 

152 Zymnawoda Iiidice castri Leopolbus., Baphaele de Streptowo, lohanne Dawydowsky, Nicolao Seamp 
de Żelechów, lacobo Calennyk et aliis. 

*823. Fratres de Borschow. Nobil. Nyemyerza de Borschow actor attentavit terminum 
primum super nobil. Michno de Borschow fratrem suum, qui Michno non paruit et Nyemyerza | 
C- ipsum condempnayit. Cittacio. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Russie glis. tibi nobili Michno de 

153 Borschow mandamus, quatenus feria sexta prox. Leopoli compareas ad instanciam nobil. Nyemyerza 
de Borschow fratris tui germani, quia tu vadium minime curans de campis ad partem alias kvdzyel- 
nyczy pertinentibus ipsius Nyemyerze ibidem in Borschow expulisti yiolenter homines ipsius Nye- 
myerza yidelicet Lewka y Fyoirascha et hec fecisti ultra vadium alias mymo zakład, ideo te cittat 
pro eodem vadio. Datum Leopoli feria secunda in crastino Conductus Pasce anno Dom. millesimo 
ąuadring. septuagesimo primo (22. Kwietnia 1471 r.). 

824. Lopaczyensky •/. Dawydowsky. Nobil. Thomas Lopaczyensky luit peuam 
trium marcar. in manus nobil. Michaelis Dawydowsky et iudicio aliarum trium. 

*825. Stromilo •/. Dawydowsky. Quemadmodum doms. ludei castr, in causa inter 
nobil. Miehaelem Davydowsky actorem et gsum. Georgium Stromilo ad mfum. dom. Raphaelem de 
laroslaw Cptm. terre Russie glem. ad interrogandum receperat, ita et nunc reeepit, quia nondum 
interrogavit ; terminus die quinta post ingressum Cptei. in Leopolim. 

*826. Stromilo •/■ Samp. Terminos inter gsum. et nobilem dominos Georgium Stromilo 

c. Succamer. Leopol. ae servitores | Szamp receperunt ad terminos part. prox. terr., nichilo- 

15^ minus tamen in iure castr, respondere tenebuntur. 115 

*827. Kaleythky •/. Calennyk. Terminos inter Caleykas de suburbio Leopol. actores 
et nobil. lacobum Calennyk de Zaluka receperunt jak wyżej. 

*828. Zyndrych •/. Elyzabeth. Terminum inter famos. lacobum Zyndrych civem 

Leopol. actorem et nobil. Elizabeth Zmygroczska partes receperunt ad concordandum ad ąuatuor sept. 

*829. Ivchno •/• Katherina. Nobil. lohannes fiiius nobilis luchno Nagwasdan actor 

attemtavit terminos iuxta octo citaciones super gsam. Katherinam de Golegori, a qua nobil. Sigis- 

mundus de Calyschany simplici infirmitate reposuit. 

*830. luchno •/• Katherina. Minist. Mathias Pyeczony recognovit, quia nobili Andree 
servitori nobil. lohannis filii luchno Nagwasdan aduc circa festa Trium Eegum antę vel post prox. 
preteritum dedit potestatem citandi dom. Andream de Szyenno et dom. Katherinam consortem suam, 
qui Andreas servitor cittavit. ( 

*831. laryczowsky ■/• Iu[rascAcfc]. Providi Mathias lohannes alias Cosczyecz c. 

homines gsi. Stanislai laryczhowsky de Berezowcze actores contra Georgium Frederici de Leopoli^* 
habent terminum ad concordandum per ąuatuor sept. 

*832. Gvncza •/. Wnuczek. Gso. dom. Cunrado alias Cvncza Tribuno Haliczyen. super 
gso. dom. Petro Wnuczek de Byenkowa Wysnya iudicium decrevit septuaginta ąuinąue marcas iuxta 
inscripcionem Petri et cittacionem Cunycze et Ministerialem ad intromissionem lanussium sibi Cuncze 
addidit in medietatem ville Byenkowa Wyschnya. 

*833. Zadowsky •/. Krznylowsky. Gsus. doms. Pełka Lyssakowsky vallavit vadium 
ceutum sexag. inter nobil. Stanislaum de Z^dowycze et Martinum de Krznylow. 

*834. Espurgacio Zadowsky. Nobil. Stanislaus Zadowsky ex decreto iuris proprio 
iuramento suo corporali est ezpurgatus, ąuemadmodum fuit inculpatus 'per Zanyecz hominem domi. 
Cstli. Premisl. de Zamosczye, quod duos sibi similes superdestinasset super viam liberam Regalem, qui 
ipsum Zanyecz spoliassent duasque equas et sex peccora cornuta recepissent. | 

*835, [Cvncsa] •/. Wnuczek. Gsus. Cunradus alias Cvncza de Wratislawya Tribunus c. 
HaUcz. actor attentayit terminum primum super nobil. Andream Wnuczek Tenutarium de Bobrka , qui ^ 
non paruit. Guneza ipsum pro septuaginta quinque marcis et totidem dampni condempnarit. Iudicium 
sibi lucrum septuaginta quinque marcar. cum pena trium marcar. adiudicavit. Cittacio. Raphael de 
laroslaw Cpts. terre Russie glis. tibi nobil. Andree Wnuczek Tenntario de Bobrka mandamus, quatenus 
feria sexta prox. post f. Conductum Pasce nunc prox. veutur. compareas ad instanciam gsi. Gunradi 
alias Guneza Tribuni Halicz., quia tu obligatus es sibi Guurado ad diem Giuerum prox. preteritam 
septuaginta quinque marcas solvere et non sohisti, et si non solvisses, extunc obligatus es Gunrado 
dare intromissionem in laneos bene possessionatos circa opidum Bobrka tenute tue iacentes, ubi essent 
septem marce cum media marca census annui, quam intromissionem non dedisti. Datum | [Leo]poli O. 

fer[j«] Ramispalmarum an[wo Bom. millesimo] quadringent. septuagesimo [primo], (Mi§- ^^j 

dey 8. a 13. Kwietnia 1471 r.). 

*836. Guneza /. lohannes, Sigismundus. Gsus. Cunradus alias Guneza de Wrati- 
slawia Tribunus Haliczyen. attentavit terminum super gsos. lohannem et Sigismundum Gpteos. in 
Trebowla fratres germanos Tenutarios de Hvmnyschcze, de Romanowka et de Nowoszyolka et de aliis 
omnibus bonis , qui non paruerunt. Cunradus ipsos in termino peremptorio pro sexingentis marcis 
minus decem et pro totidem dampni condempnavit. Iudicium lucrum cum pena trium marcar. adiudi- 
cavit et Ministerialem ad concittandum addidit. Cittacio. Raphael de laroslaw Cpts. terre Russie 
glis. iłd., quatenus feria sexta prox. antę f. Purific. Marie nunc instans compareatis itd., quia se vos 
inscribentes manu coniuncta Cunrado solvere sexingenta8 marcas minus decem marcis ad tempus 
iam I [preteritum] et non soWistis. Si autem non solvissetis, obligati estis Cunrado in Tillam Hum- c. 
iyschcze in distr. Halicz, et territorio Trebowl. sitam et in theoloneum Trebowl. intromissionem dare^sg 
et non dedistis, prout sub Tadio aliaram 8exingentarum marcar. minus decem dare debuistis. Datom 116 

Leopoli feria secunda in crastiijo Epiphaaiarum anno Dom. millesimo ąuadring. septuagesimo primo 
(7. Stycznia 1471 r.). 

CCCX2ZTI1. Acta sunł hec feria sexła antę f. s. Fhilipi et lacohi (26. Kwietaia 1471 r.) 
presentihus ibidem nobilibus Pełro Gol&ibeh de Zymnawoda ludice terrestri Leopol,, lohanne Ba- 
schynshy, lohanne Corczbok, lohanne Primus, lohanne Advocato de SzokolnyJcy, lohanne Mazur, 
lohanne Cosocssky et aliis ad premissa. 

^SSI. Harnasth •/• Zmygroczska. Gsa. Elizabeth tenutaria de Zmygrod tenetur debiti 

ąuadraginta octo marcas famoso Harnasth civi Leopol. ad prox. demissionem piscine magne in Zmy- 

C- gród condicione tah, quia Elizabeth non alteri nisi Harnasth | medietatem dicte \)[iscine vendere debet] 

159 , ąuantum inter se forisabunt. Si Harnasth voluerit medietatem piscine alteri vendere, potens 

erit, residuum autem, ąuantum superflue seu super suas pecunias reciperet, sibi Elizabeth restituere 
tenebitur. Et si Harnasth nec predictam medietatem piscine solus piscari nec alteri yendere vellet, 
extunc Elizabeth ąuadraginta octo marcas ad f. s. Michaelis nunc instans sibi Harnasth sub totidem 
dampni est soIvere obligata. 

838. Zyndrych •/• Elizabeth. Famos. laeobus Zyndrych civis Leopol. actor astitit ter- 
minum concittatorium super gsam. dom. Elizabeth de Zwynygrod et super hoc memoriale posuit, quod 
iudicium recepit et sibi lacobo ad primam pignoracionem Ministerialem addidit. Conci ttacio. | 
^' [Raphael de laroslaw] Cpts. terre [Russie] tibi gse. Elizabeth te[nułrici de] Zmygrod mandamus, 
i6oąuatenus coram nobis feria secunda prox. Leopoli compareas ad instanciam gsi. lacobi Zyndrych civis 
Leopol., qui te concittat ad solvendum decem marcas occasione recepcionis ąuadraginta filitextoriorum 
alias dla wszdLCzya wydczersy czhthyrdzeyszczy y ssadzow ryp et centum septuaginta marcas occasione 
vadii, prout te lacobus in termino primo tanąuam peremptorio condempnavit et ius adiudieavit. Et 
eciam te concittat ad satisfaciendum penam trium marcar. Datum Leopoli feria sexta antę f. s. Mar- 
tini anno Dom. millesimo ąuadring. septuagesimo (9. Listopada 1470 r.). 

*839. Caleythky •/• Caleynnyk. Inter Caleythkas actores et laeobum Caleynnyk pendet 
terminus ad unam septimanam post adventum dom. Cptei. in Leopolim. 

*840. Nagwasdan •/. Gologorska. Termini inter nobil. lohannem filium Nagwasdaa 
actorem et gsam. dom. Katherinam de Golegori consortem. dom. Andree de Szyenno recepti sunt ad 
ąuatuor sept. 

*841. Pena in Halka. Nobil. Szyenko Halka de lUesczow et de Pelepyelnyky luit penam 
^ Eegalem | ąuatuordecim marcar., [ąuia repercussił] pignus in fertonibus. 

161 *842. Derslaus '/. Fredericus. Nobil. Derslaus de [Cajmyonopole tenetur debiti ąuatuor 
marcas cum media famoso dom. Frederico civi Leopol. ad f. s. Martini nunc venturum solvere. Si 
non solveret, extune Fredericus recepto Ministeriali a dom. Yicecpto. potens erit in bonis ipsius Der- 
slai in Podborcze aut in Camyonopole recipere novem boves modo pignoracionis. 

843. Pena in Czolhaynsky. Nobil. Fyedko Czolhaynsky luit penam Regalem ąuatuor- 
decim marc, quia repercussit pignus in fumalibus in Euda. 

*844. Pena in Chodorowsky. Gsus. doms. lohannes Chodorowsky Dfr, Leopol. jah 
wyżej in villa Brzoszdowcze. 

*845. Pena in Trzczyensky. Nobil. Nicolaus Trzezensky luit jak wyżej pignus in 
fertonibus, 
^ *846. Pena in Lahodowsky. | [NoUl.] us Lahodowsky jak wyżej ia fertonibus 

162 in villa Lahodow. 

*847. Pena in Olessky. Gsus. doms. lohannes Olessky jak wyżej in fumalibus in 
Yillis snis. 

*848. Pena in Chyleczsky. Nobil. Michno Chyleczsky luit jak wyżej in fertonibus. 

*849. Datus est terminus dom. Frederico civi Leopol. ad adventum proi. Yłcecpti. (sic) in 
Leopolim eciam pro repercussioue pignoris. 117 

*850. Pena in Dworcze. Minist. tonsus Leopol. Mathias Pyeezhony recognovit, quia cum 
yenit ia Dworcze ad pignorandum in exaccione Regali pro nonsolucione fertonum, extuac ibidem 
Tywn cum hominibus pigaoracionem repercussit hominemąue Regalem de Sionka nomine lakow, qui 
cum Ministeriali ad pignoracionem missus fuit, violenter pereusserunt. Ministerialis pro eadem reper- 
cussione terminum facialem et pro percussione dicti hominis Tywno et hominibus de Dworcze dedit. 
I!li non paruerunt. Petrus procurator Regius ipsos in pena Regali ąuatuordecim marcar. con- 
dempnavit. | 

CCCXXJV. Acta Leopoli in iu[Te castr.] feria sexła festi Invencionis s. Crucis anno C. 
Z)o[mini] millesimo ąuadring. septuagesitno primo (3. Maja 1471 r.) presenłibus ibidem gso. dom.i^^ 
Felka LyssalcowsTcy Yicecpło. Leopol. 

*851. Recognicio Ministerialis et condempnacio exinde. lanussius Minister. 
Leopol. pro die hodierna dedit terminum facialem nobili lohanni Belzeczski pro repercussione pigno- 
racionis occasione fumalium et ergo Vicecpts. ipsum lohannem tanquam Officialis Regius condempnavit 
in pena Regali consueta. 

*852. Recognicio Ministerialis et condempnacio exinde, la,n\issi\is jak wyżej 
gso. lohanni Wysoczsky Subiudici terr. Leopol. jak wyżej. 

*853. Recognicio Ministerialis et condempnacio esinde. lanussius ja^ wyżej 
gso. dom. lohanni Svynka Vexfro. Leopol. de Pomorzany jak wyżej. 

*854. Recognicio Ministerialis et condempnacio eiinde. I&n\issi\is jak wyżej [ ^ 
nobili Stachno F\e.[thenyczsky] jak wyżej. lei 

*855. Recognicio Ministerialis et condempnacio exinde. Jak wyżej nobili 
lohanni Kyerdey pro repercussione pignoraeionis de villa Hodow ob nonextradicionem fumalium 
a multis annis. Jak wyżej. 

nnn-yyry Acta Leopoli in iure castrensi feria sexta post f. s. Zophie prox. anno 
Domini millesimo ąuadringent. septuagesimo primo (17. Maja 1471 r.) presenłibus ibidem nobilibus 
doms. Petro Notario in loco ludicis castr, sedente, Stanislao Subvicecpto. Leopol. necnon Cunrado 
de Vratislavia Tribuno Haliczy en.., Frederico de Leopoli. 

*856. Cuncza •/• Wnuczek. Mathias Minister. Leopol. gso. dom. Cuncza Tribuno Halicz, 
de iure castr, ad intromittendum in medietatem ville Byenkowa Vysznya additus recognovit, quia 
doms. Wnuczek hereditarius ville admisit intromissionem. 

*85'7. Posicio terminorum per dom. ludicem ad crastinam diem. [ 

*858. Doms. [Cwwc^a] de Wratislavia Tribun. HaUcz. attentavit terminum concitatorium super C. 
gsos. doms. lohannem et Sigismundum [w] Trebowla Cpteos. fratres germanos, Tenutarios in Hvm- leś 
nyscheze, Romanow et Nouoszolka, qui non paruerunt. Cuncza ipsos condempnavit et iudicium Mini- 
sterialem ad primam pignoracionem addidit. Concitacio. Raphael de laroslaw Cpts. terre Russie 
glis. vobis gsis. lohanni et Sigismundo fratribus germ. Cptis. in Trebowla Tenutariis in Hvmnyschcze, 
Nouoszolka , Romanowka et de aliis bonis mandamus , quatenus feria seita post f. s. Zophie prox. 
Leopoli compareatis ad instanciam gsi. lohannis Cunradi de Wratislawia Tribuni Halicz. | ad solven- 
dum sexingentarum marc. minus decem marcis, in quibus vos condempnavit. Datum Leopoli feria c. 
ąuarta prox. antę f. s. Crucis ExaItacionis in Mayo anno Dom. millesimo quadringent. septuagesimo igg 
primo (1. Maja 1471 r.). 

859. Trebo wlienses lohannes et Sigismundus. | 

COCS^SL^TI. Acta Leopoli s[abatho] Pentecosten Dom. p[roi.] anno Eiusdem^ 

millesimo quadringenł. septuagesimo p[ńmo] (1. Czerwca 1471 r.) preseniibus ibidem gsis. et nobi- igj 
lib. doms. Felka Lyssakowski Yicecpio. Leopol., Cunrado de Yrałislauia Tribuno Halycz. protunc 
in loco castr. ludicis sedente et aliis ąuampluribus fidedignis. 

*860. Recognicio Ministerialis et condempnacio eiinde. lanussius Minist. 
Leopol. pro die hodierna gso, ae struo. Georgio Stromilo Succam. LeopoL terminum facialem dedit 118 

pro repercnssione pignoracionis' ob noneitradłcionem fertonum de villa Bathatycze. Gsus. Pełka Lys- 
sakowski tanąuam Officialis Regius ipsum dom. Stromilo in pena Regia consueta condempnavit. 

*86I. Recognicio Ministerialis. Mathias Minister, posuit cittaciones ex parte gsi. 
dom. Cuncza Tribuni Halicz, in Romanowka super gsos. doms. lohannem et Sigismundum Cpts. in 
Trebowla pro sexingentis marcis minus decem raeione dampnorum. 

*862. Recognicio Ministerialis. Mathias jak wysej in Bobrka in curia Andree 
Wnuczek super eundem Wnuczek pro septnaginta quinque marcis. 
Q *863. Cuncza '/.Andreas Wnuczek.] Gsus. doms. Cuncza de Wratislavia Tribun. 

IV. Halicz, [astitit'] terminum concitatorium super gsum. dom. Andream Wnuczek Tenutarium de Bobrka, 
qui Wnuczek non paruit. Cuncza ipsum eondempnavit. Citacio. Raphael de laroslaw Cpts. terre 
Russie glis. tibi nobili Andree Wnuczek Tenutario de Bobrka mandamus, ąuatenus feria sexta prox. 
post f. s. Trbani Leopoli compareas ad instanciam gsi. Cunradi alias Cuncza de Wratyslavia Tribuni 
Halicz., qai te concitat ad solrendum septuaginta quinque marcas raeione dampnorum, que dampna 
eidem per iudicium castr, penes pecunias capitales septuaginta quinque marc. sunt adiudicata. Et iam 
eidem Cuncza iudicium addidit Ministerialem ad primam pignoracionem. 

*864. Rokyczsky ■/• Romanowschczy. Mobil. Andreas Rokyczsky parte nobilis 
lohannis Baschynsky tenutarii in Podyarkow proposuit gravi in querela super nobil. Stephanum, 
Andream et Petrum heredes de Romanow, quomodo ipsi eidem lohanni minas imponunt et de bonis 
Podyarkow espelłere nituntur. Ideo Pełka Yicecpts. vadium sesaginta marc. vallavit. ( 

*865. Cunradus*/-Capitanei. Gsus. doms. Cunradus de Wratyslawya Tribun. Halicz. 

IV. attentavit terminum concitatorium super gsos. doms. lohannem et Sigismundum in Trebowla Cpts. 

^^^fratres germ. Tenutarios in Hvmnyschczhe , Romanowka, Nouoszyolka, qui non paruerunt. Cuncza 
ipsos condempnavit. Concitatio. Raphael de laroslaw Cpts. terre Russie glis. vobis gsis. lohanni et 
Sigismundo Cpts. in Trebowla, fratribus germanis, Tenutariis in Hvmnyschczhe , Romanowka, Nouo- 
szolka mandamus, quatenus feria sexta antę f. s. Yrbani prox. compareatis ad instanciam gsi. Cunradi 
alias Cuncza de Wratislavia Tribuni Halicz., qui vos concitat ad solyendum sezingentarum marc. 
minus decem ratione dampnorum , que dampna in vobis sunt adiudicata. | [^Iudicium 

ly. eidem] Cancza [addidW] Ministerialem ad primam pignoracionem. 

170 

CCCXyVJJ. Acta Leopoli in iure castr, feria sezła infra ocłavas Yisitacionis Yirginis 
Marie anno Dom. millesimo ąuadring. septuagesimo primo (5. Lipca 1471 r.) presentibus ibidem 
gsis. et nohilibus dom,s. Tetro GolambeJc de Zymnavoda ludice castr. Leopol., Nicolao de Żubrza, 
Wlodkone de Byelka, Wlodkone de Cuczhany et aliis ad premissa. 

*866. Hermanowsky •/• Czyzykovsky. Nobil. lacobus de Hermanów attentabat 
terminum primum ex parte labor. Zophie sue mulieris super nobil. lohannem de Czyzhykow, a quo 
proYid. Szobaynczhe reposuit simplici infirmitate; per duas sept. 

CCC2CIKVIII. Acta Leopoli feria secunda ipso die f. s. Kylyany anno tU supra (8. Lipca 
1471 r.) presentibus ibidem gsis., nobil. ac famosis doms. Felka Lyssakowski Yicecpto., Petro de 
Zymnawoda ludice castr. Leopolbus., Georgio Consule civiłatis eiusdem et aliis. 

*%%!. Recognicio Ministerialis. Minist. lanussius Leopol. dedit facialem terminum 
pro die hodierna gso. dom. Stanislao Tharlo de Drohowiscb ad instanciam Tblm. Canonicorum Leopol. 
pro eo, ut ipse statueret coram iure duos boves , quos recognovit se recepisse violenter eoram eodem 
/, Mińisteriali | in pratis et in bonis ville [YyrzbyascK] Canonicorum. 

rt. *868. Ca no ni ci •/• Tharlo. Nobil. Petrus Notarius procurdtor vblm. dom, Canonicoruih 

Leopol. attentayit terminum primum facialem super gsum. dom. Stanislaum Tharlo Tenutarium in 
Drohowysch, ut ipse Tarło coram eodem iure lócaret duos boves, quos recognovit vio!enter se recepisse 
in pratis vil!e Yyrzbyasch ipsorum Canonicorum, dum dederunt gramina sua falcastrare. A quo post 
Łoc Teniens nobil. Mathias servitor et officialis eiusdem Tharlo in Drohowysch reponebat simpliciter 119 

dicens : doms. Tharlo habet facere pro maiori eoram Regia Maiestate. Et nullam literam Begiam 
super hoc obtulit. Petrus Notarius dixit: domini, ecce iste servus domini Tharlo reponit eundem 
terminum inordinate, quia nuUum habet mandatum a Begia Maiestate, propter quam ipsius inordinatam 
reposicionem eiusdem termini ego ipsum condempno alias edawam racione nonlocaciouis duorum boum 
in pena trium marcar. iudicio et parti eciam trium. 

nnfTJi"X'Tir. Acta LeopoU feria sexta in ingilia s. Margarethe (12. Lipca 1471 r.) 
presentibus ibidem gsis. et nobilibus doms. Felka Lyssahowshi Yicecpło., lohanne de YyssoTcye terr. 
Subiudice, Pełro de Zymnavoda castr. ludice Leopolbus., Cunath tenutario in SzyemyonowJca, Cunrado 
de Vratyslavia Tribuno Halicz., Słephano RomanowsJci et aliis ad premissa. 

*869. Canoniei •/• Tharlo. Nobli. Petrus Notarius procurator vblium. dom. Canonicorum 
Leopol. attemptavit primum terminum super gsum. dom. Stanislaum Tharlo | [de Drojhowyscb, J^ 
a quo nobil. Mathias officialis et servitor eiusdem Tharlo in Drohowysch reposuit terminum dicens, 173 
quia doms. Tharlo non est domi, nam equitavit ad Dom. Regem. 

*8'J0. Canoniei •/. Tharlo. Nobil. Petrus Notarius procurator Canonicorum Leopol. astitit 
terminum coneitatorium super gsum. dom. Stanislaum Tharlo in Drohowysch Tenutarium pro tribus 
marcis pene petens ipsis Canonicis addere Minlsterialem ad primam pignoracionem. Domini addiderunt. 

*871. Cunath •/. Capitaneus. Nobil. Petrus Cunath tenutarius de Szyemyonowka tenetur 
ducentos quinquaginta flor. mfo. dom. Eaphaeli de laroslaw Cpto. terre Russie occasione fideiussorie, 
guam ipse doms. Cpts. in manus nobilis Choythko pro eodem Cunath fecit, quos florenos Cunath 
Raphaeli in una septimana antę f. Natiyitatis Domini pros. ventur. dare se submisit. Si non solverit, 
die crastina termini alios ducentos quinquaginta florenos dampni succumbet, in quibus florenis essen- 
cialibus et | dampni in villam tenute sue in distr. Leopoliensi sitam Szyemyonowka intromissionem o. 
est dare obligatus. ^^ 

*81'2. Cunath •/. lohannes, Nicolaus. Gsus. doms. Petrus Cunath de Nouoszelcze tenu- 
tarius ville Szyemyonowka duas piscinas suas in Szyemyonowka famosis viris lohanni antiquo Notario et 
Nicolao Gladiatori civibus Leopol. pro centum marcis vendidit ad demissionem et iam ab ipsis | centum marę. c. 
Ievavit. In quibus piseinis ipsos effecit potentes a die datę presencium piscari usque ad f. Assumpcionis ^^^ 
Marie V. a f. Assumpcionis Virg. Marie prox. futuro per annum. Adveniente autem f. Assumpcionis 
Marie, hoc est ab isto f. Assumpcionis Marie nunc venturo per annum ipsi piscatores easdem piscinas 
in usus suos demittentes debent uti usque ad f. Pentecostes eztunc immediate sequens. Item ob spem 
auxilii ipsorum Cunath admisit eisdem piseatoribus sub aggeribus piscinarum piscari tam longe et 
remote, sicut homo possit securri proicere. Item Cunath submisit se in eisdem piseinis a die data 
presencium non piscari tantum feriis sextis in piscina minori debet piscari pro sua mensa et non 
in maiori piscina usque ad demissionem piscinarum. £t dum piscatores demittunt piscinas, extune 
ipsi Cunath pro qualibet feria sexta pisces pro tribus grossis ad prandium dare sunt obligati usque 
ad resignacionem piscinarum. Cunath poUicitus est ibidem in fluvio in propinquo dictarum piscinarum 
obstacula per se et suos kmethones non percuttere, que ipsis obesse yiderentur. Cunath obligatus est 
piseatoribus tugurrium valens iuxta consuetudinem aliorum terrigenarum ibidem circa piscinas 
edificare et ob spem melioriacionis eorundem piscatorum promisit eis dare unum bonum arthonium 
feni. Si piscine aut alique earum antę demissionem rumperentur, extunc ipsi easdem piscinas aut illam, 
que rumperetur, de tercio pisce aut de tercio grosso expiscari debebunt et Cunath propriis sumptibus 
stabiliendo debet eis conservare per tres annos usque ad annum quartum iuxta rittum | aliorum o. 
terrigenarum. Quam piscinam taliter ruptam [p/scajtores post decursum trium annorum [per] annum ^ 
quartum demittentes debent piscari pro eisdem pecuniis iam solutis, ut superius est expressum. Si 
eosdem piscatores mori et similiter ipsum Cunath coutingeret, extunc piscatorum successores piscinas 
piscari potentes erunt et successores ipsius Cunath ipsis easdem piscinas piscari admiltere tenebuntur. | o. 
Cunath piscatores efi"ecit potentes hanc inscripcionem inducere in librum terr,, quam cito iudicia^^g 
terrestria celebrabuntur. 120 

rin mrir-jr . Acta Leopoli fena sexła in crasłino s. Arnolphi anno Domini quo supra 
etc. (19. Lipca 1471 r.) presentibus gsis. et nohilih. doms. Petro de Zymnawoda ludice casłri, 
Pełka LyssakowsM ficecpto., lohanne de Wyssokye Suhiudice terr. Leopolbus., lurgi de Malczhycze, 
lohanne Bnyno et aliis ad premissa tesłibus. 

*81'3. Canon ici /. Tharlo. Nobil. doms. lohannes filius gsi. dom. Petri de Brancze 
ludicis ter. Leopol. vbilibus. doms. Canonicis Leopolbus. fideiussit pro gso. dom. Stanislao Tharlo 
Tenutario in Drohowysch tres marcas in duabus sept. dare. 

*8'J4. Canonici/. Tharlo. Nobil. Petrus Notarius tanquam procurator Canonicorum 
Leopol. aspiciebat locacionem duorum boum in secundo termino a gso. dom. Stanislao Tharlo in 
Drohowysch Tenutario. Tharlo dixit: ego istos boves non habeo, quia econtra fugierunt ad villam 
eorum. Petrus ob nonlocacionem boum condempnavit ipsum in tribus marcis pene, iudicio seorsum 
et parti. | 
c. *8'J5. Tharlo •/• [Canonici]. Gsus. doms. Stanislaus Tharlo in Drohowysch recognovit, 

177 'l'^'* Canonicis Leopol. debet [dare] ad fideiussoriam quatuordecim falcastr duos boves, 

caldar, unum vas magnum cervisie Leopol., duas capecias panis, octo scultellas ligneas, sex cipphos 
et alias res per ipsum Canonicis receptas. Inter quas partes gsus. Pełka Yiceepts. Leopol. vallavit 
pignus centum marcar. Pro aliis autem omnibus controrersiis partes habebunt terminum coram dom. 
Cpto. tercia die post eius ingressum in Leopolim. 

*816. Hermanowsky •/• Czyzykowsky. Nobil. Włodek de Czuczhany cum procura- 
torio laboriose Zophie mulieris de Hermanów attentavit terminum secundum super nobil. lohannem 
de Gzyzhykow, a quo proTidus Szobaynczhy reposuit simplici infirmitate per duas sept. In duabus 
sept. habebunt terminum. 

nnn-yx"yT Acta die dominico prox. antę f. s. Magdalenę anno quo supra (21, Lipca 
1471 r.) presentibus ibidem gsis. doms. Pełka Lyssakoiosky Yicecpto. Leopol., lohanne Czyran, Petro 
Cunatk, Waynko de Lahodow, lohanne Bochursky, Stephano et Mathia molendinatoribus Leopolbus. 
et aliis ad premissa. 

*817. Doms. Capts. •/• Stanislaus m olendina tor. Mfs, doms. Eaphael de laroslaw 
C. Cpts. Leopol. et terre Eussie glis. | [per procuratorem suum] Pełka LjssA[kowski] [presenjtibus 
'^^ ibidem religioso Kieo[lao filio] olim honeste Elizabeth Annussowa [teMJuatricis molendini antę 
walvam [Ha?j]czyen. civitatis Leopol. situatis et Stanislao molendinatore ac vitrico ipsius Nicolai 
recognoTit, quia molendinum predictum antę walvam Haliczyensem circumspecto Stanislao molendina- 
tori de Eopczycze pro tricentis marcis perpetue vendidit. Niehilominus antefatus Stanislaus vitricus 
memorati fratris Nicolai et molendinator protunc molendini pretacti post uxorem suam olim honest. 
Elizabeth Annussowa alloquebatur ad id molendinum forum arestaus et pecunias Tolens dare iuxta 
contractum fori, asserens se esse propinquiorem ad id molendinum post consortem suam et pecunias 
coram iudicio ponebat. 

*878. Capitaneus •/• Stanislaus. Circumsp. Stanislaus molendinator de Eopczycze 
C. post contractum fori occasione molendini antę valwam Halicz. civitatis Leopol. dedit | sexaginta [marcas] 

^J- die Carnisprivii nunc venturo, quadraginta vero marcas a prox. f. Assumpcionis Marie 

infra decursum [anm] unius et sic semper in anno per quadraginta marcas usque ad plenariam solu- 
cionem dictarum tricentarum marc. pagare est obligatus. Ad que Yicecpts. memoriale posuit, quod 
iudicium recepit. 

*8I9. Czyran •/. Cunath. Nobil. lohannes Czyran recognovit, quia ei nobil. Petrus 
Cunath de Szyemyonowka tenutarius solvit quadringentos flor., quos sibi pro f. s. Margarethe solvere 
debuit. Et centum flor. Cunath prefato Czyran pro f. s. Michaelis nunc venturo sol?ere est obligatus. 
Hec inscripcio debet induci per Czyran ad terminos particulares prox. in librum terr. Leopol. Ez. 
nŁraque parte memoriale est positum. 121 

CCCXXXII. Acta feria tercia in crastino s. Marie Magdalenę anno Domini ut supra 
(23. Lipca 1471 x.) presentibus gsis. et nobiliius doms. PelJca Lyssahoioslcy Yicecpio., Petro Gol&mheh 
de Zymnatooda ludice , Nicolao Bohemo Burgrahio castri Leopolbus., Petro Cerdone , Staniślao 
molendinutore de Bopcsycse, Nicolao de Bzeschow filio eiusdem Stanislai et aliis. 

*880. Eeligiosus Nicolaus et Stanislaus. Relig. Nicolaus frater ordinis s. Dominici 
filius olim honeste Elizabeth consortis condam Stanislai molendinatoris molendini in suburbio Hali- 
czyensi ci?itatis Leopol. siti recognovit, quia partem molendini eiusdem post manum mortuam matris 
sue I [ad se spectamtem] circumspeeto Stanisiao molendinatori dicti molendini, vitrico [suo] pro decem c. 
octo marcis perpetue yendidit condieione tamen tali, si Stanislaus prefatum molendinum optinebit, ?^ 
extunc eidem Nicolao monaeho tantum marcas duodeeim solvere tenebitur tunc, quousque molendinum 
aliis hominibus persolrat. Et infra hinc Nicolao cappam , dum lacerabitur , calceos et alia necessaria 
procurabit usque ad plenariam duodeeim marcar. solucionem. Si autem Stanislaus molendinum minime 
optinere posset, extunc eidem Nicolao previgno suo decem octo marcas persohere tenebitur videlicet 
anno presenti sex marcas, anno futuro quatuor et sic pro ąuolibet anno sequenti per ąuatuor marcas 
nsąue ad plenariam solucionem decem octo marcar. 

881.AnnusBek7-CzaczZierysz. I 

nnn frJC JTTTT. Acta feria sexta in [crastino] s. lacohi Apli. [an]«o Bom. ut supra q 
(26. Lipca 1471 r.) presentibus gsis. et nobilibus doms. Pełka Lyssakowshy Yicecpto. Leopol., lurgi^- 
MalceyczsJcy, Yaynko Lahodowsky et aliis ad premissa testibus. 

*882. Eecognicio Ministerialis et cittacio exinde. Minister. Leopol. lanussius 
recognovit, quia die datę presencium cittacione Regia Armenum Leopol. Ohaczerzysz citavit sibiąue 
terminum coram Begia Maiestate a data presencium in una septimana in Cracouia assignarit ad 
instanciam famosi Anuus Bek ciyis Cracou., ad que ex parte Annus Bek Micbael cum procuratorio 
memoriale posuit. 

*883. Lu ca ■/. Wolczko. Minister, lanussius duabus cittacionibus cittavit nobil. Petrum 
Yolczko de Clodno ad instanciam Luka hominis nobilis lurgi Malczyczski de Illesczow ad diem hodiernam. 

*884. Eecognicio Ministerialis in causa Luka. Minister. lanussius additus Luca 
homini nobil. Jurgi Malczyczsky reclinati de Clodzencze in Illesczow ad inspeecionem recepcionis 
yiolente frumentorum laboris sui recognovit, quia veniens in campos Clodzyenskye inductus per 
Luca computavit cassularum loca per nobil. Petrum Yolczkowycz sibi receptarum et yestigia alias 
colege usque in horreum Petri in Cłodzyencze perspexit et artonium tritici ipsius Luca in horreo 

Petri I facie unum manipu recepit. Eciam recognovit, quia dum Honysko q 

[Tyvn] Petri interrogasset, [ubi] recepissent ista frumenta, Honysko respondit, quod nos sumus culpabiles rv. 
in [ist]o, ex quo nobis dominus hoe mandavit. 

CCCX2C2^IV. Acta feria sexta eadem ut supra (26. Lipca 1471 r.). 

*885. Luca •/• Petrus. Labor. Luca homo nobilis lurgi Malczyczsky de Illesczow actor 
attentavit terminum primum super nobil. Petrum Wolczko de Cłodzyencze, a quo Honysko Thywn 
suus reposuit simplici in firmitate; in duabus sept. 

*886. Luca •/• Petrus. Labor. Luca jah wyżej iuxta cittacionem aliam jah loyżej. 

CCCS^IKJCy'. Acta feria sexta in crastino s. Petri ad Yincula anno quo supra (2. Sierpnia 
1471 r.). 

*88'?. Posicio terminorum generalis per dom. Yicecptm. Leopol. gsum. Pełka 
Lyssakowsky ad primam feriam sextam post f. s. Michaelis nunc ventur. 

CCC TCTCT^ VJ. Acta feria ąuarta antę \ f. s. [Laurencii] prox. anno Dom. qu[o supra] q 
(7. Sierpnia 1471 r.). IV- 

*888. Hyhnath •/• Stromilo. Terminum inter labor. Hyhnath de Eudayncze actorem 
hominem gsi. Hannus de Odno[w] et Georgium Stromilo Succam. Leopol. doms. Yicecpts. Leopol. 
Pełka Lyssakowsky posuit ad feriam sextam prox. 122 

COCSlXS[VII. Acta feria sexta in vigilia s. Laurencii anno ut supra (9. Sierpnia 
1471 r.) presentihus ibidem gsis. et nobilib. doms. Pełka Lyssakowshy Yicecpto., Petro Golambek 
ludiee castri Leopolbus., Guncserss de Szyenyatoa, Zebrsyd de Felsthyn, Petro Cunath de Szyemyo- 
noioTca. lurgi de Malczycse, lacobo de Odnoto et aliis, 

*889. Recoguicio Ministerialis et condempnaeio exinde. Minister. lanussius 
per gsum. dom. Pelisa Yicecptm. Leopol. laborioso Hyhnatii lioinini gsi. loliannis de Odnów, de 
Głodno in Eudayncze reclinato de iure additus recognovit, quia cum venit ad campos ad Olodno 
spectantes et ad seminaciones ipsius Hjiinatli in eisdem campis contentas, extunc ibi arestayit quinque 
viros et septem mulieres cum falcibus frumenta metendo vioienter, qui fuerunt de villa Głodno tenuta 
gsi. Georgii Stromilo Suceam. Leopol. de Vynnyky et dedit terminum facialem ex parte Hyhnath 
sibi Georgio ad diem terciam per Thywunum suum de Głodno Nyekrasch pro dieto frumento valoris 
triginta marcar. et totidem dampni cum dictis viris, mulieribus et falcibus, ut predicta omnia coram 
C. iudicio statueret. | Sigismundus de Galyschany procurator eiusdem Hyhnath ut actoris attentavit 
^•eundem termiuum facialem et cum locaeionem frumentorum valoris triginta marcar. et totidem 
dampni , quinque yirorum et septem mulierum cum falcibus non vidisset , extunc ipsum Stromilo in 
suo lucro condempnavit. ludicium Ministerialem ad concittandum addidit. 

*890. Gunczerzs •/• laezhymyrsky. Gsi. dom. Gunczerzs de Szyenyewa actor et 
laeobus de Odnów a nobili Andrea laczymyrsky Tenutario de Eyczhyhow terminum reinterceperunt 
ad mfum. dom. Raphaelm de laroslaw Cptm. terre Russie glem. , quandocumque ipsis doms. Capts. 
terminum deputabit. Si autem in decreto domini Captei. contentari noluerint , extunc ab illa die termino 
in duabus septim. habebunt terminum secundum. 

CCC2mC2CVIII. Acta feria ąuarta post f. s. Laurencii (14, Sierpnia 1471 r.) presen- 
tihus ibidem gsis. et nobilibus doms. Felka Lyssakoiusky Yicecpto., Petro de Zymnawoda ludice 
castri Leopolbus. et aliis. 

891. Hyhnath •/. Stromilo. Terminum inter Hyhnath hominem gsi. lohannis Odnowsky 
c. de Eudayncze actorem | et gsum. [Georgium Stromilo Succamer.] Leopol. gsus. doms. Pełka Ly- 
rV- [ssa^ojwsky Vicecpt. Leopol. posuit [ad] feriam sextam prox. 

nnn 'X"X"X' T!C Acta feria sexta in crastino Assumpcionis gloriosissime Yirginis Marie 
anno Bom. millesimo ąuadringent. septuagesimo primo (16. Sierpnia 1471 r.) presentibus ibidem 
gsis. et nobilibus doms. Pełka Lyssakoivsky Yicecpto., Derslao de Camyonopole gsi. Petri Golambek 
de Zymnawoda ludicis castri protunc locum tenens Leopolbus., Waynko de Lohadow, Theodrico 
lacsymyrsky et aliis. 

*892. Eecognicio Ministerialis et concitacio exinde. Szary Minister. Gly- 
nensis recognovit, quia ad diem hodiernam concitavit gsum. dom. Georgium Stromilo Suceam. Leopol. 
ad instanciam labor. Hyhnath hominis gsi. lohannis Odnowsky de Eudayncze coram duobus terrigenis 
Fyedorko de Nyesluchow et Zynko de Drohoschow. 

*893. Hyhnath •/• Stromilo. Asticio termini concitatorii et condem- 

c. pnacio eiusdem. Gsus. doms. lohannes Odnowsky procurator laboriosi Hyhnath hominis sui | 

?^- attentavit terminum concitatorium super gsum. Georgium Stromilo Suceam. Leopol., qui Stromilo non 

paruit et Odnowsky ipsum condempnavit. Concittacio. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Eussie glis. 

tibi gso. ac slruo. Georgio Stromilo Suceam. Leopol. heredi de Wynnyky mandamus, quatenus feria 

sexta pros. Leopoli compareas ad instanciam laboriosi Hyhnath kmethonis de Eudayncze gsi. lohannis 

de Odnów, qui te concitat ad solvendum triginta marcas, prout super te iure Incratus est in termino 

primo faciali pro siligine, item ad solvendum centum et viginti marcas racione nonlocacionis septem 

mulierum et quinque virorum, sicut te condempnavit, sicut lacius liber castr. Lepol. canit. Dalum Leopoli 

die sabbato in f. s. Laurencii anno Dom. millesimo quadringentesimo septuagesimo primo ('2(). Sierpnia 

c. 1471 r.) ; et quia Stromilo iuramentum audire super dampnum non curavit, ergo lohannes ipsum in 

^jdampno condempnavit. ludicium | adiudicavit et Ministerialem ad primam pignoracionem addidit. 123 

*894. Cunycza •/• T^czynsky. Nobil. Petrus Notarius cum proeuratorio gsi. Stanislai 
de Th^czhyn Succam. Chelmen. recognovit, quia sibi Stanislao gsus. Cuncza Tribunus Halycz. solvit 
octoginta marcas, quas pater ipsius Stanislai pii recordacioais doms. lohaanes T^czynsky Ostls. Cracow. 
super sedecim laneis antę Bobrkam iacentibus prelucratas habuit et Stanislaus in possessione eorun- 
dem fuit, 

CCCXIj. Acta feria sexła in vigilia s. Bartholomei (23. Sierpnia 1471 r.) presentibus 
ibidem gsis. et nobil. doms. PelJca Lyssakowshy Yicecpto. , Petro Golambek de Zymnawoda ludice 
castri Leop. 

*895. Eecognicio "/. Ministerialis. Ministerialis laeobus recognovit, quia in domo 
domini Gunczerzs in Honyatiycze, in qua sedet edilis suus alias dtoornyh Szyen vidit postes et hostia 
yiolenter seccata et perforata alias sssyecsone, złamane y sJcothe. 

*896. Gunczerzs •/• laczymyrsky. Gsus. Gunczerzs de Szyenyawa actor attentavit ter- 
minum primum super nobil. Andream laczymyrsky Tenutarium de Ryczhyhow, a quo lacobus nuncius 
reponebat simplici infirmitate litteram habens in manu. Gunczerzs ipsum lacobum interrogavit : quid 
habes, procuratorium? Ipse respondit: procuratorium. Gunczerzs protestatus est dominis | et dixit: C. 
datę michi Ministerialem. Cui datus est. Et dixit: Ministerialis, tange lacobum, ne recederet a iure^^A 
et responderet. Ministerialis ipsum tetigit, ut responderet, ex quo habet procuratorium. Ego super 
ipsum Andream propono, qui ipse mecum existens in vadio vallato tricentarum marcar. superequitavit 
Tiolenter cum decem sibi similibus et totidem inferioribus coadiutoribus suis in domum meam violenter 
in Honyatycze, in qua moratur homo meus Szyen, recepit michi sedecim boves valoris sedecim sexa- 
genar. , ideo concitto ipsum pro vadio. lacobus prima , secunda , tercia quartaque vicibus est per 
indicium raonitus, ut responderet, ille vero non respondendo recessit a iure. Gunczerzs Andream con- 
dempnavit et iudicium Ministerialem ad coneittandum addidit. 

CCCXIj1. Acta Leopoli feria sexta antę f. Nativiłatis glorios. Marie Tirginis prox. 
anno Bom. millesimo etc. (6. Września 1471 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Felka 
Lyssahoioski Yicecpto., Petro de Zymnatooda ludice castri Leopolbus., Ouncserzs de Szyenyeioa. 

*89'J. Eecognicio Ministerialis cum aresto depositi generalis Leopol. Quo- 

modo lacobus Pyeczhony Minist. Leopol. | rius Ministerialis Leopol cum o. 

Casper Advocatus Leopol familiari dom. Aynolphi Th[e^owea]toris Leopol. in Sambor arestasset^g 

[Georgio'] de Premislia et Nyeszenkowycze. X boves in pertransitu depositi glis. et theolonei 

Leopol. et afifectassent a Yicecpto. Sambor, dictos boves tanquam pertransitos super Eegiam Maiestatem 
extradi, idem Yiceepts. eosdem extradere noluit et dixit: dominus meus doms. Odrow^nsch, quia in 
capitaneatu suo sunt arestati, iussit super eum tanquam super Capitaneum Regalem recipere triginta 
tres boves dicens eos iuridice alias sprawnye ad eum pertinere. Quos cum dictus Casper et familiaris 
Theoloneatoris Leopol. extradere recusaverunt, dictus Yicecpfs. Sambor, dicens se non presumere aliter 
facere recepit eosdem XXXIII meliores boves et pro se duos et plebanus unam iuvencam alias ialo- 
wycm, quod dictus Casper et familiaris Theoloneatoris Leopol. sibi lacobo Ministeriali protestati sunt, 
quod idem Yicecpts. boves in deposito alias tv skladze et theoloneo Leopol. pertransitos ad Eegiam 
Maiestatem devolutos recepit vi absque ordine iuris. Et cum dictus Casper cum familiari Theoloneatoris 
Leopol. reliquos boves versus Leopolim pellerent circa fluvium Blozew in ponte venientes familiares 
domini Odrowansch ab ipso domino de Cupnowycze receperunt iterum meliores decem boves dicentes 
se id habere in mandato, quod similiter Casper et familiaris Theloneatoris Leopol. est protestatus 
eidem lacobo Ministeriali. Et reliquos boves, quos Leopolim appulerant cives Leopol. ad hteralem 
Eegiam commissionem extradiderunt transgressoribus theolonei et depositi Leopol. in presencia sua 
videlicet triginta boves Georgio de Premislia et Szyeniyenyn civi de Nyeszenkowycze. Eecognovit 

insuper lacobus Minister., quod eorundem boum unus bubulcus coram eo et 

ho recognovit, quod dictorum bo[M»w] mercatores dederunt domino lurseha Zudaczowiensi c. 

« 190 124 

ąuatuor marcas signum seu eauterium alias pyathno Regale super dictos bo7es imposuit, ut 

nomine Regali pellerentur. 

*898. Zasehynsky •/• Romanowsky. Nobil. Stephanus de Romanow aggnovit se alias 
przysnął ssya yestJi ad debitum fratris sui germani olim gsi. lacobi eciam de Romanow Subpinc. 
Leopol. pii recordaeionis videlicet sexaginta marcar. , quas lacobus recipiens a nobili lohanni 
Baschynsky eidem septem kmethones in villa Podyarkow in distr. Leopol. sita obligavit. Et agnoscens 
se recognovit, quia ipsas sexaginta marcas lacobus antefato lohanni iuste tenebatur et in agone ipsas 
lacobus sibi Baschynsky inscribere commisit. Recognoseensąue Stephanus in dietis marcis sibi Ba- 
schynsky dictorum kmethonum possessionem. 
c. *899, Harnasth •/• Romanowsky. Nobil. Stephanus de Romanow | [recognovit\ sedecim 

X9i marcas cum me[dia\ debiti fratris sui olim lacobi de Romanow Subpinc. Leopol, ipsiusąue Stephani 
debiti triginta marcas minus octo g[rossis] famoso dom. Harnasth civi Leopol. tanąuam mercatori et 
pro panno mensura et staminibus recepto, 'pro ąuibus omnibus pecuniis Stephanus ipsi Harnastho in 
duabus sept. post f. s. Georgii nunc yenturum bobus iuxta taxam duorum proborum hominum, quos 
ipsis elegerint yidelicet unius ipsius Harnasth et alterius ipsius Stephani dare est obligatus. Si Har- 
nastus boves recipere noluerit, quod sibi non placuerint, extunc Stephanus venditis bobus suis paratis 
pecunias summas debitorum solvere est obligatus. Si utrumque non compleret, extunc in crastino ter- 
mini in medietatem ville sue Hrodzyslawycze in distr. Leopol. intromissionem dare debet. Si autem 
de medietate ville Hrodzyslavycze per quempiam depremeretur Harnastus, extunc Romanowsky sibi in 
medietatem ville in distr. Leopol. site Romanow cum molendino ibidem inferiori intromissionem 
*'i9^' dare est obligatus. | 

c. IV. *900. Posicio terminorum generalis per gsum. dom. Pelkam Vicecptm. Leopol, ad 

"* duas septim. 

CCCXIjJI. Acta Leopoli feria sexta in mgilia s. Crucis Ezaltacionis anno Domini 

millesimo ąuadringent. sepiuagesimo primo (13. Września 1471 r.) presentibus ibidem gsis. et nohilib. 

doms. Felka Lyssahowsky Yicecpto. Leopol., Petro ludice castr., lohanne eciam Golambek et Cłemente 

de suburbia Leopol. et aliis ad premissa łestibus. \ 

j2: 901. [Cuomodo] providum ludeum [Isacsko] providus ludeus Osthwa suburbii 

194 castr. Leopol. pro domo inter Caldeos ibidem videlicet inter Fredum ex una et Pyessak ex altera sita 
cittayerat asserens se fore propinquiorem ad illam, domini vero sibi Isaczko eandem domum adiudicayerunt. 

nncryT.TTT Acta feria sexta prox. post f. s. Michaelis anno Dom. ut supra (4. Pa- 
ździernika 1471 r.) presentibus gsis. et nobilib. doms. Felka Lyssakowsky Yicecpto., Petro de Bran- 
cze ludice łerrestri , Petro Golambek de Zymnawoda ludice castr. LeopolLus. , Andrea de Ssyenno, 
lohanne Otha, Stanislao Cselcc, Iwasko Duleppsky et aliis ad premissa. 

*902. Olessky /. Czebrowsky. Gsus. Petrus Czebrowsky de Stoky actor proposuit 
super gsos. doms. lohannem et Paulum Ollesskye de Zloczow et Zwyzenye pro eo , quia ipsi super- 
destinantes familiam suam et panis eomessores suos de domo sua de Olessko Zloczow yiginti yobis 
similes et quadraginta inferiores super bona Regalia in Podkamyenye tenuteque ipsius Petri ac super 
prata ad predicta bona spectancia mandayerunt fenum laboris ipsius Petri igne cremare , qui tres 
jy arthonios cremaverunt igne fenum sicut decem marce | et totidem dampni. A quibus Olessky nobil, 

195 Sigismundus procurator petivit ipsis dari ad dom. Cptm. Datus est terminus ad diem quartam post 
adyentum dom. Captei. prox. in Leopolim. 

*903. Olessky ■/. Czebrowsky. Item pro alia cittacione pro superdestinacione molendini 
ac domus habent terminum jak wyżej. 

*904. Ollesczy •/. Czebrowsky. Item iuxta terciam cittaeionem pro recepcione theo- 
lonei jak wyżej. 

*905. Ollessky-/. Czebrowsky, Item iuxta quartam cittaeionem pro eipabulacione horrei 
et exculcacione unius argule scruti jak wyżej. 125 

*906. Wasyl •/. Olessczy. Waszyl homo et tributarius gsi, Petri Czebrowsky actor super 
gsos. lohannem et Paulum Olesskye pro vulneribus habent terminum ad diem ąuartam post ingressum 
dom. Cptei. in Leopolim. 

*901'. Fyedor •/• Olessczy. Fyedor homo Regius tenuteąue gsi. Petri Czebrowsky de 
Podkamyenye actor super gsos, doms. lohannem et Paulum Olesskye pro capite ipsius fratris Fyedor 
liomine Stepan interfecto habent terminum ad diem ąuartam post adventum dom. Cpti. in Leopolim. | 

*908 lessczy homo domini Czebrowsky actor cum nobil. lohaane c. 

et Paulo Oleskye pro vulneribus habent jah wyżej. ^' 

*909. Posicio terminorum. Termini castr, antiąue iurisdicionis positi sunt ad primam 
feriam sextam post f. Circumcisionis Domini prox. affuturum. 

*910. Zophia •/• Czyzykowsky. Pendet terminus inter Zophiam feminam nobil. lacobi 
de Hermanów et dom. lohannem Czyzykowski ad ąuatuor septim., nichilominus a die dominico prox. 
in una septimana Czyzykowsky cum famulo suo nobili Mathia antefate Zophie femine nobilis lacobi 
Hermanowski debet ius ministrare. 

*911. lakowyecz et Vaszylecz •/• Petrus. Terminum inter nobil. Petrum de Minori 
Szmerechow et famulum suum pro vulnere actores et lakowyecz, Vaszylecz homines Eegios de Maiori 
Szmerechow, tenute vero gsi. Pełka Lyssakowski Yicecpti. Leopol. doms. Yicecpts. intereepit ad ąua- 
tuor septim. 

*912. Magdalena Oluchna •/■ lakow Waszyl. Terminum inter nobil. Magdalenam 
consortem nobilis Petri de Minori Szmerechow et labor. Oluchnam servam ipsorum consortem labor. 

Maskonis actrices et labor, lakow et Yaszyl Lewy homines | gsi. Pełka Lyssa[ftows% re\- o. 

cepit ad ąuatuor sept. ^9^ 

*913, Canonici •/• Tarło Stanislaus. Terminus inter vbles. doms. Canonicos Leopol. 
et actores et nobil. Stanislaum Tharlo ad ąuatuor sept. 

*914. Nyeleppko •/• Zmygroczska. Pendet terminus inter labor. Nyeleppko homiuem 
Begium illiberum actorem et nobil, dom. Elizabeth Zmygroczska ad ąuatuor sept. 

*915. Psarzecz Stanislaus/. Clemens. Stanislaus Psarzecz castri Leopol. magni 
actor condempnavit nobil. Clementem pro decem aneis valoris unius fertonis cum pena trium marcar. 

*916. Katherina •/• Olessky. Hic pars adversa evasit actorem pro toto. Cittacio. Ra- 
phael de laroslaw Cpts. terre Russie glis. tibi gso. lohanni de Olessko mandamus, ąuatenus feria 
sexta prox. Leopoli compareas ad instanciam nobil. Katherine heredis de Czechy pro eo, ąuia tu cum 
ipsa Katherina stans in radio ąuadringeutar. marcar. per nos Tallato de domo tua de Olessko quin- 
decim tibi similes superdestinasti super hereditatem suam Czechy, qui in medietatem ville Czechy 
yiolenter sunt intromissi. | Datum Leopoli feria sexta in [crastino] Corporis Cristi anno Dom. mille- o. 
simo ąuadring. septuagesimo primo (IŁ. Czerwca 1Ł71 r.). jgg 

"'917. Recognicio Ministerialis lanussii tonsi Leopol, ąuia ąuemadmodum fuit additus 
per gsum. dom. Pelkam Lyssakowsky Vicecptm. Leopol. nobili lohanni Czyran de Szyemyonowka ad 
prata ad Mylosehowycze spectancia vidit arthonium feni crematum et ignem exepultum alias wygrse- 
hyony et vidit ibi in horreo frumenta dispersa et hominem vulneratum, cuius vulnera conspexit. 

*918. Petrus •/• Hermanowska. Gsa. dom. Katherina relicta olim gsi. lohannis Her- 
manowsky Tribuni olim. Trebowl. tenetur debiti ąuinąuaginta marcas nobili dom. Petro de Pyrzchny- 
cza sokere ad f. s. Martini prox. sub intromissione in medietatem ville Ostrów in distr. Leopol. et 
territorio Zudaczov. site. | 

*919. Posicio glis. terminorum antiąue iurisdicionis castrensium ad pri- c. 
mam feriam sextam post f. Circumcisionis Dom. 199 

CCC:SJ[jI'V. Acta feria sexta post f. s. Michaelis prox. anno Dom. uł supra (4. Pa- 
źdiernika 1471 r.). 126 

c. *920. Vadium inter Olesskye et Ozebro wsky Petrum. | Kaphael de laroslaw Cpts. 

^^terre Russie glis. inter nobil. lohanaem, Dobeslaum, Paulum, Petrum et Sigismundum fratres germa- 
nos de Olessko et Petrum Czebrowsky de Stoky per gsum. Pełka Lyssakowsky Vicecptm. suum Leo- 
pol. penam yallatam tricentarum marc. vallavit. 

*921. Aliud vadium inter Olesskie et Katherinam de Czechy. Yeniens ad 
presenciam mfi. dom. Raphaelis de laroslaw Cpti. terre Russie glis. nobilis Katherina heres de Cze- 
chy deposuit in ąuerela, ąuomodo nobil. lohannes, Dobeslaus, Paulus, Petrus et Sigismundus fratres 
germani de Olessko cum filio eiusdem Katherine nobili Stanislao ia bona ipsius Katherine Czechy 
violenter se intromitterunt. Quapropter doms. Capts. vadium tricentarum marc. vallavit. 

c. *922. Dominus Oapitaneus •/. Sromilo vel Tomylo. | [Gsus. Pel]k& Lyssakowsky 

2oiVieecpts. [Leopol.] ex officio mfi. Raphaelis de laroslaw Cpti. terre Russie glis. stetit attentans ter- 

minum super gsum. Georgium Stromilo Succam. Leopol., ut pareret et nobil. Petrum Lahodowsky 

stalueret iuxta suam inscripcionem. Succamerarius non paruit et Yicecpts. ipsum in tricentis marcis 

condempnayit. 

*923. Fideiussoria pro Czelatyczsky prout patebit. Quemadmodum mfus. Dobe- 
slaus de Zyrawyeza CstUs. Premisl. et gsus. Petrus de Brancze Iudex terr. Leopol. pro nobili Stani- 
slao Czelatyczsky fideiusserant statuere pro die hodierna sub vadio ducentarum marcar. , eundem 
Czelatyczski econverso statuere debent sub eodem vadio, dum obdestinabuntur per mfum. dom. Rapha- 
elem de laroslaw Cptm. terre Russie glm. | 

c. CGCJSLLiV. [Acta] feria sexta post [M]am prox. in authumno anno ut supra (11. 

202 Października 1471 r.), 

*924. Yicecpts. •/• Nyeleppko. Gsus. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. recognovit, 
quia sibi Nyeleppko pro domo, quid tenebatur, satisfecit. 

CCCXILiVJ. Ada LeopoU in iure castr, feria sexta post f. sanctorum et sanctarum 
Undecim Milia Yirginum prox. anno Domini ut siipra (25. Października 1471 r.) presentibiis ibidem 
gsis. et nobil. doms. Petro de Brancze ludice terrestri , Felka Lyssalcowslcy Yicecpto. Leopol. , 
Cunrado de Vratislavia Tribuno Halicz. , Petro Csebrotosicy , Nyemyerza BorscJiowshj et aliis ad 
premissa. 

*925. Harnastus ■/• Cunradus. Famos. doms. Harnasth civis Leopol. recognovit, quia 
ei doms. Cunradus de Wratislavia Tribunus Halicz, satisfecit pro triginta septem marcis. 

*926. Recognicio Ministerialis. Minist. Leopol. lanussius recognovit, quia quemad- 

modum nobili Katherine consorti nobilis Martini Calennyk per gsum. dom. Pełka Lyssakowsky Yice- 

cptm. Leopol. additus fuerat ad intromittendum Katherinam in medietatem vilłe Czechy, cumque ibi 

J^ yenisset, | tandem filius ipsius Katherine nobil. Stanislaus dixit: Ministerialis, quis te addidit ad intro- 

203 niittendum hic. Ministerialis respondit: dominus Capitaneus. Stanislaus vero dixit: quid est potens 
Capitaneus super me addere Ministerialem, et cultrum super me Ministeriałem movebat alias pomykał. 
Et ultra dixit Stanislaus : ego non admitto intromissionem nec vobis hominibus mando laborare. 

*921. Yadium inter nobil. Ostałowski et Chyleczski. Gsus. doms. Pełka 
Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. vałlavit vadium sexaginta marc. inter nobil. Fyedko de Ostało wycze et 
Hyhnath de Chylczycze. 

*928. Gologorska •/. Pałczhyk. Yeluti gsa. dom. Elizabeth heres de Gołegori pro die 
hodierna ex mandato gsi. dom. Pełka Lyssakowsky Yicecpti. Leopol. terminum habuit homines suos 
fures statuere ad instanciam fam. Ciosz Palczyk civis Leopol., hunc terminum Pełka transposuit ad 
mfum. dom. Raphaelem de laroslaw Cptm. terre Russie glem. post suum adventum in una sept. 

*929. Czebrowsky •/• Gologorska. Nobil. Petrus Czebrowsky actor attentavit terminum 

primum super nobil. Katherinam heredem de Gołegori una cum marito suo struo. Andrea de Szyenno, 

^ a quibus nobil. Sigismundus de Cały|schany exaudi[tej prop[osJC4o]ne, que sequitur in cittacione, 

204dixit: domina Iudex, hic nułlum społium est tactum alias nye yesth szya tklo eadnego schyndv et 127 

ergo non est articulus castr, sed terrestris, velitis hane causam remittere in ius terrestre cum pena. 
Domini vero hane causam discutere nolentes ipsam ad mfum. dom. Raphaelem de laroslaw Cptm. 
terre Russie glem. remiserunt post suum adventum in una septim. ad interrogandum prefigientes 
terminum. Cittacio. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Russie glis. tibi gse. Katherine de Goiegori 
heredi una cum marito tuo struo. Andrea de Szyenno maudamus, ąuatenus feria sexta prox. Leopoli 
compareas ad instanciam gsi. Petri Czebrowsky de Stoky, quia idem maritus tuus exequitans ds 
domo tua de Goiegori cum quinque sibi similibus et totidem inferioribus seitu et voluntate tuis et 
superequitans super viam liberam Regalem, que vadit de Goiegori per Zuków in Rennyezhowcze in 
eadem via sibi Petro Czebrowsky detinuit hominem ac servum ipsius nomine Myelesch de Podkamye- 
nye et ipsum incarcerayit in domo tua in Goiegori alias wssadsyl to hasnu, quem hominem in eadem 
detencione alias w tey hazny ipse Petrus per nobiles arestavit. Cumque eundem hominem Myelech 
per eosdem nobiles habere a£fectavit apud eundem maritum tuum Andream ipsum dare noluit. Datura 
Leopoli feria secunda ipso die f. ss. Undecim Milia Yirginum anno Dom. millesimo quadringent. 
septuag. primo (21. Października 1471 r.). 

*930. Petrus •/• Katherina. | Nobil, Petrus [Czehrotvs'ky] actor attemptavit super- 
nobil. Katherinam heredem de Goiegori una cum marito suo struo. Andrea de Szyenno pro eo, quia205 
dum Andreas de domo Katherine de Goiegori exequitans in via libera Regali, que vadit de Goiegori 
per Zuków in Remyezowcze hominem Petri ac servum Myelech detinuit , extnuc ab eodem recepit 
ipsius Petri pecunias censuales in paratis duodecim sexagenas et equum Petri sub eodem Myelech 
arcum cum sagittis ae omnibus attinenciis ipsius arcus omnia una cum pecuniis valoris octodecim 
sexag. et totidem dampni et Katherina de hiis scit et utilitatem habet. Nobil. Sigifimundus de Caly- 
schany procurator dixit : hoc est iniuria, ego pęto remitti hane causam ad ius terrestre cum pena. 
Petrus dLsit: ego pono memoriale, quod ipse Sigismundus recognovit, quia est iniuria. Domini rece- 
perunt ad interrogandum ad mfum. Cptm. Terminus in una septim. post ingressum Capitanei. 

*931. Nyeleppko •/• Zmygroezska. Gsa. dom. Elizabeth de Zmygrod recognovit, quia 

homini Regio illibero | Myklaschow debet sibi tenebatur in valore dimidie al- jy 

[terius] marce in duabus septim. Si non solveret, extunc doms. Yicecpts. potens erit ipsam Elizabeth 206 
pignorare in bonis suis in Zmygrod recepto Ministeriali in dimidia altera marca. 

CCOJ£lLiVII . Ada Leopoli feria sexta ipso die f. 00. SS. anno Domini ut supra 
(1. Listopada 1471 r.). 

*932, Termini positi sunt ad duas sept. 

CCCXIj'VIII. Acta die dominico post f. 00. SS. prox. anno Dom. ut supra (3. Listo- 
pada 1471 r.) presentibus ibidem mfo. et nohilib. doms. Eaphaele de laroslato Cpto. terre Russie 
gli., Pellca LyssakowsJcy Yicecpto. Leopol., lohanne Cgyran, Nicolao Zvhrsgky, Baphaele de Strep- 
łow, lohanne de Mylathyn et aliis etc. 

*933. Doms. Capitaneus •/• Cuncza. Gsus. Cunradus alias Guncza de Wratislavia 
Tribunus HaUcz. recognovit, quia de turri alcioris castri Leopol. tenute mfi. dom. Raphaelis de Jaro- 
sław Cpti. terre Russie glis. ad sexaginta marcas nobilem Warsch servitorem ducis Hvrko ezfideiussit 
modo tali, quod dum per dom. Cptm. Cuncza obdestinatus fuerit, extunc in quatuor septim. ipsum 
Yarsch statuere aut sexaginta marc. solvere est obligatus. | 

nnCTJCT.TJT Ada feria łercia post f. 00. SS. prox anno ut supra (5. Listopada^- 
1471 r.) presentibus mfo., gsis. et nobilibus dominis Eaphaele de laroslaw Cpto. terre Russie gli., 207 
Petro ludice terrestri, Pełka Lyssakowsky Yicecpto. Leopolbus., Sigismundo de Calyschany et aliis 
ad premissa. 

*934. Posicio terminorum. Terminum inter dom. Czebrowsky et doms. lohannem et 
Paulum de Olessko ac eciam homines ipsius Czebrowsky videlicet Yasyl, Wyth, Fyedor doms. Cpts. 
reintercepit ad diem quartam post Epiphaniarum. 

*935. Hvrko •/• Cuncza. Preclarus Dux Hvrko de Lyszathyczhe a districtu suo Zvdaczow. 
et a iure terrestri, colloqnio gli. et quavis prescipcione recogaovit, quia gso. Cunrado alias Cuncza 128 

de Wratislawya Tribuno Halicz, mandayit exfideiubere a mfo. dom. Baphaele de laroslaw Cpto. terre 
c. Kussie gli. de turri alti castri Leopol. super sexaginta marc. | aobilem Warsch servitorein ipsius Dueis, 
^•qui detentus erat ex mandato dom. Eegis et hoe super sexaginta marcas illarum pecuniarum, quas 
Hurko a Cuncza super theoloaeo in Bobrka inscriptas habet. 

CCCLi. Acta feria ąuarta post f. 00. SS. prox. anno Domini ut supra (6. Listopada 
1471 r.). 

*936. Sary Ministerialis Glynensis recognovit, quia pignoracionem primam ad instauciam gse. 
Eatherine heredis in ducentis marcis in Martynow gsus. doms. Michael de Buczacz heres de laslo- 
wyecz repercussit prima feria sexta antę f. s. Petri Apli. nunc preteriti, cui datus est terminus per 
Ministeriałem ad diem hodiernam. Michael non paruit, Katherina per suum procuratorem nobłl. Sigis- 
mundum ipsum in pena racione prime pignoraeionis repercussionis condempavit. ludicium Ministeria- 
łem ad secundam pignoracionem addidit. 

CCCJLI. Acta sunt hec sabbato in vigilia s. Martini anno Dom. millesimo etc. septu- 
agesimo primo (9. Listopada 1471 r.) presentibus ibidem gsis., struo. et noUlibus doms. Pellca Lys- 

sakowsTcy Yicecpto. \ Leopol., Ma , Sigismundo de Calyschany ad premissa testibiis. 

Q *937. Terminum inter famos. Ciosz Palczyk civem Leopol. actorem et gsam. Elizabeth de 

I^-Golegori doms. Yicecpts. posuit a feria secunda prox. in ąuatuor sept. 

CCCL.II. Acta feria sexta post f. s. Martini prox. anno Domini uł supra (15. Listo- 
pada 1471 r.) presentibus ibidem mfo., gsis. et nobilibus doms. Haphaele de laroślaw Cpto. terre 
Bussie gli., Petro de Drancse ludice, Felka LyssaJcowsJcy Yicecpto., Pełro Golambek de Zymna- 
woda ludice castri Leopolbus., Sigismundo de Calyschany, lohanne Wylcsek de Bocsow Yicecpto. 
Orodecz. et aliis ad premissa testibus. 

*938. Gunczerzs •/. laczymyrsky. Terminum concittatorium inter gsum. Gunezerzs 
de Szyenyewa actorem et nobil. Andream laczymyrsky, iuxta quod Gunczerzs Andream condempnavit, 
mfs. doms. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Eussie glip. reintercepit ad diem crastinam post f. Cir- 
cumcisionis vent. 

*939. Eecognicio Ministerialis. ] Minister, [trrodjecz. cittaeiones posuit 

^ tres die dominico prox. preter. in Martynow et parte filiorum domini lohannis Cola pii recorda- 
2iOcionis Succamer. Halicz, yidelicet Pauli et lohannis super gsum. Michaelem de laslowyecz Cptm. 
Czyrwonogrod. 

*940. Paulus lohannes •/. Michael. Nobil. Sigismundus de Calyschany procurator 
gsor. Pauli et lohannis filiorum olim gsi. lohannis Cola Succam. Halicz, pii recordacionis de Daleyow 
actorum attentavit terminum super gsum. Michaelem de Buczacz heredem de Iaslovyecz et Martynow 
et aliis bonis ad laslowyecz spectantibus ; a quo nobil. Nicolaus Notarius et servus suus reposuit 
vera infirmitate. Quem Nicolaum Sigismundus interrogavit prima, secunda et tercia yicibus: quomodo 
reponis terminum istum. Nicolaus dixit : ego ipsum repono vera infirmitate. Sigismundus subiunxit : 
ego ultra hanc reposicionem ipsum Michaelem iuxta inscripcionem suam et cittacionem condempno in 
ducentis marcis et totidem dampni ratione piscium per ipsum Michaelem Paulo et lohanni a piscinis 
ipsorum tenute Manastyrzyska , Wyelycznow, Berlyn, Czechow violenter receptorum et memoriale 
pono. I Ci t tac i o. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Eussie glis. tibi gso. Michach de Buczacz heredi 
IV. de laslowyecz et de aliis bonis ad laslowyecz spectantibus et de Martynow, Cpto. Cyrwonogrod. 
^^^ mandamus, quatenus feria sexta post f. s. Martini nunc instans prox. compareas ad instanciam gsor. 
Pauli et lohannis filiorum olim lohannis Cola de Daleyow Succamer. Halicz. Tenutarii in Manasty- 
rzyska, Czechow, Yyelycznow, Berlyn, quia tu in quadraginta tibi simiiitus et totidem inferioribus 
superequitans violenter super tenutam ipsorum Manastyrzyska, Czechow, Vyelycznow, Berlyn post 
manum mortuam patris ipsorum super eosdem devolutam, in eadem tenuta pisces a piscinis per ipsos 
demissis recepisti in valore ducentarum marcar. et totidem dampni repercussis piscatoribus et hane 129 

ininriam ipsis fecisti existens tutor et protector debens eos protegere, prout te inscripsisti cum fratre 
tuo gso. lohannes germano patri ipsorum. Datum Leopoli feria quiata antę f. s. Martini prox. anno 
Domini millesimo ąuadring. septuagesimo primo. | (7. Listopada 14:71 r.). C. 

*94I. [Pau\\vLS, lohannes •/. Michael. Nobil. Sigismundus de Calyschany procurator gla 
gsorum. Pauli et lohannis filiorum olim gsi. lohannis Cola Succam. Halicz, jah wyżej condempno 
in eentum marcis ratione stabilicionis piseinarum Pauli et lohannis tenute Tidelicet Manastarzyska, 
Czechow, Wyelycznow, Berlyn, quas piscinas per ipsos demissas ipse Michael violenter stabilivit. 
Git ta ci o jak wyżej | ibi in eadem tenuta ipsorum stabilivisti alias sasiawyless piscinas, quas eis c. 
demiserant et expiscari debuerunt, easdem stabiliendo alias zastawywschy expiscari non admisisti^- 
piscinas in valore eentum marc. et totidem dampni jah wyżej. 

*942. Paulus, lohannes*/. Michael. Nobil. Sigismundus de Calyschany procurator 
gsor. Pauli et lohannis filiorum olim gsi. lohannis Cola Succam. Halicz, de Daleyow actorum attentavit 
terminum cum cittacione pro priyilegiis et munimentis super Tillam Vsscze super gsum. | Michaelem c. 
de Buczacz heredem de laslow et de Martynow, a quo nobil. Nicolaus Notarius ae servus suusjy- 
reposuit vera infirmitate, quam reposicionem Sigismundus suscepit. Terminus in duabus septim. prox. 

*943. Czornberg ■/. laczymyrsky. Terminum inter gsos. Nicolaum Czornberg civem 
Leopol. aetorem et Fredericum laczymyrsky Glfrm. Szanocz. reinterceperunt ad quatuor sept. 

*944. Stromilo •/• Hyhnath. Ministerialis lacobus Pyeczony additus est de iure homini 
Hyhnath dom. lohannis Odnowsky de Rudayncze ad primam pignoracionem super gsum. Georgium 
Stromilo Succam. Leopol. in bonis eiusdem in prelucris ipsius Hyhnath. 

*945. Canonici'/- Tharlo. Vbles. dom. Canonici Leopol, actores per nobil. Petrum 
procuratorem eorum attentaverunt terminum super gsum. Stanislaum | [Tharlo Tenutarium] de Dro- c. 
howysch, qui non paruit. Canonici ipsum condempnaverunt. Cittacio. Raphael de laroslaw Cpts. terre jy* 
Russie glis. tibi gso. Stanislao Tharlo Thenutario de Drohowysch et de aliis bonis, que habes et 
tenes in distr. Leopol., mandamus, quatenus feria sexta prox. Leopoli compareas ad instanciam vblium. 
dom. Canonicorum s. ecclesie metropolitane Leopol., quia tu exequitans de Drohowysch super domum 
ac bona ipsorum in triginta equestribus armatis tibi similibus et octoginta inferioribus prata ipsorum 
hereditaria fate eclesie violenter falcastrasti in bonis Wyryby^sch, in quibus pratis falcastrasti ducentos 
sexaginta minus uno sulcos alias pokosów graminum et ipsis duos familiares vulnerasti. Ideo te cittant 
pro defalcastracione et pro quoIibet sulco seorsum, prout ius decreverit, et eciam pro graminibus 
falcastratis in valore quatuordecim marcar. Datum Leopoli feria tercia | in crastino s. Kylyany c. 
[anno Domini] millesimo qu&[dringent. sepiu]sigesmo primo (9. Lipca 1471 r.). ^' 

*946. Canonici •/. Tharlo. Nobil. Petrus Notarius procurator vblium. dom. Canonicorum 
s. eclesie metropolitane Leopol. actorum attentavit terminum super jak wyżej, quia tu superequitans 
de Drohowysch super domum ac laborem ipsorum violenter in triginta tibi similibus et quadraginta 
inferioribus repercussisti alias roshtjlesz laborem ipsorum, hoc est laboratores in prato ae in bonis 
ipsorum Wyrzbyasz falcastrantes, qua inequitacione recepisti vas cervisie et vas vacuum, caldar 
magnum, septem scultellas ligneas, cultrum eciam quatuor, | decim falcastra curruum, omnia in valore 
qninque marcar. [cuni] octodecim grossis latis. Datum Leopoli feria tercia in crastino s. Kylyany c. 
anno Dom. milles. quadring. septuagesimo primo (9. Lipca 1471 r.). ^■ 

CCCLiIlI. Ada Leopoli feria sexta in vigilia s. Andree Apli. anno Domini ut supra 
(29. Listopada 1471 r.) preseniibus ibidem gsis. et nohilibus doms. lohanne de Chodorowstaw Dfro., 
lohanne de Cvhjkow Subdfro., Felka Lyssakowsky Leopolbus., lohanne Yylczek de Boczow Crrodecz. 
Yicecapiłaneis, lacobo Clonowsky, Sigismundo Calyschansky Procuratoribus, Waynko Lahodowsky 
et aliis ad premissa łestibus. 

*94I. Posicio terminorum glis. Terminos castr. gsus. doms. Pełka Lyssakowsky 
Yicecpts. Leopol. vigore mfi. dom. Raphaelis de laroslaw Cpti. terre Russie glis. propter absenciam 
gsi. Petri Gol^mbek de Zymnawoda ludicis castr. Leopol. posuit ad duas sept. 130 

*948. Stromilo •/•' Hyhnath. Minister. lacobus Pyeczony Leopol. additus laborioso 
C- Hyhnath de Evdayncze homini | gsi. lohanuis de Odnów recognovit, quia, cum venit, gsum. Georgium 
2i8Strumilo Succam. Leopol. in bona sua Vynyky prima pignoracione ex parte Hyhnat in centum quia- 
ąuaginta marcis et ibi Tywn ipsius Suceamerarii Syndor eandem pignoracionem repercussit, pro qua 
repercussione Ministerialis Succamerario per Tywnum suum Sydor terminum facialem dedit ad diem 
hodiernam. Pro qua repercussione sibi Hyhnath super ipso Stromilo tres marcas pene adiudicavit et 
Ministerialem ad 2™ pignoracionem addidit iudicium. 

CCCLIV. Acta Leopoli feria ąuarta ipso die s. Barbarę anno Domini uł supra (4. Gru- 
dnia 1471 r.) presentibus gsis. et nohilih. doms. Pełro de Brancse ludice terrestri, lohanne Culy- 
Ttowsky Suhdfro. , Felka Lyssakowshi Yicecpio. , lohanne de Odnów protunc ludicis castr, in loco 
sedente Leopolhus., lohanne lura Tribuno Trebowl., Petro et lacobo Krsywyeczslcije et aliis ad 
premissa. 

*949. Stromilo •/• Raphael. Minister. Leopol. lacobus Pyeczony per gsum. dom. Pełka 
Lyssakowsky Yicecptm. Leopol. de iure additus nobili dom. Raphaeli de Streptow et per eundem ia 
Camyonkam tenutam gsi. dom. Georgii Stromilo Succam. Leopol. inissus cum nobilib. Petro Czebrowsky, 
Nicolao Samp, Stanislao Cay Leseczski recognovit, quia vidit et arestavit tres homines Saphaelis vide- 

c. licet Hryn, Curilo, Szyenko in eippo, in cathenis et compedibus | alias tcJclodze sedentes 

219 in medio Cumque Ministerialis eos interrogasset , per quem estis detenti et ubi estis 

detenti. Uli responderunt, quia sumus detenti per dom. Georgium Stromilo post horrea post villam 
Nahorcze in via libera, que vadit de Nahorcze , in Streptow et ultra responderunt, quia eodem tem- 
perę, cum nos doms. Stromilo detinuit, recepit a nobis braseum et tres truncos tritici eciam idem 
Ministerialis reeognovit, quia in eadem via libera, ubi dicti homines sunt recepti, vidit duos currus 
yacuos perversos. Eciam recognovit , quia illis hominibus in cippo sedentibus coram ipso Ministeriali 
et nobilibus nulla culpa est data nec alique faciesj super ipsis pendebat, tantum vidit duo iumenta 
alias claczhy dwye circa cippum alias vMody. Eciam Ministerialis penes acta interrogatus, si mane vel 
sero homines eosdem in cippo vidit et si mane vel sero terminum facialem dedit, recognovit, quia 
feria secunda nuper preterita mane vidit homines in cippo et mane domino Stromilo terminum facia- 
lem dedit ad diem hodiernam, ut eosdem homines statueret. Eciam recognovit, quia post eadem facta 
et arestacionem hominum Nieolaus Samp nuncius a Raphaele Streptowsky dixit: Ministeriahs da ter- 
minum facialem dom. Succamerario ad diem terciam a dom. Eaphaele, quia ipse hos homines in via 

C- libera Regali cum viginti sibi similibus et triginta inferioribus violenter detinuit | schyndowal 

220 spolio schyn[downye] brasei truncos tritici omnia valoris qnatuor marcar.', ut 

predictos homines die tercia coram iudicio locaret. Cui Succamerario ego Ministerialis dedi terminum 
facialem. Iuxta cuius Ministerialis recognicionem gsus. Petrus de Brancze Iudex terr. Leopol. ab ipso 
Raphaele genero suo dixit: doms. Raphael vult videre, ut doms. Succamer, homines predictos hic 
coram iudicio statueret. Succamerarius non paruit et idem Iudex ipsum in penis condempnavit. 

*950. Yadium. Pełka Lyssakowsky Vicecpts. Leopol. nobil. Stanislao et filio suo Nicolao 

heredibus de Z^doyycze. Intellexi inter vos ex una et nobil. Katherinam et Annam noraine de Polu- 

chow odiorum incrementa oriri, igitur mfi. dom. Raphaelis de laroslaw Gpti. terre Russie glis. vigore 

^ meoque ex officio inter tos vadium centum marc. | vallavi. In cuius rei testimonium sigillum meum 

221 presentibus est subimpressum. 

CCCIjV. Acta feria sexta ipso die f. s. Nicolai anno Dom. ut supra (6. Grudnia 
1471 r.) presentibus ibi gsis. et nobil. doms. Petro de Brancze ludice terrestri , Pełka Lyssa- 
kowsky Yicecpto. Leopolbus. , lurscha de Chodoroiostaio Cpto. Zudacshoio. , lohanne et lacobo de 
Odnoiu, Raphaele de Streptow et aliis ad premissa. 

*951. Posicio terminorum glis. per gsum. Pełka Lyssakowsky Yicecpti. Leopol. ob 
reverenciam festi moderni nichilominus parcium dom. terrigenarum ad id aceedencium speciali volun- 
tate ad feriam sextam prox. ad unam septim. 131 

*952. Gologorska •/• Palezyk. Terminum inter gsam. dom. Elizabeth heredem de Go- 
legori et civem Palezyk | Yiceepts. posuit a feria sexta pros. ad ąuatuor sept, (s. p.) c. 

953. Zmygroczska ■/• Nyeleppko. ^2 

CCCIjVI. Acta sunł hec LeopoU in iure castr, feria sexta ipso die s. Lucie Yirginis 
anno Domini quo supra (13. Grudnia 1471 r.) presentibus ibidem mfo., gsis. et nobilibus dominis 
Eaphaele de Jarosław Cpto. terre Russie gli., Petro de Brancze ludice, lohanne de Wyssohye Sub- 
iudice ierrbus., FelJca LyssaTcotvshy Yicecpto. Leopolbus., MyJclasch Herborth de Bruchnal, lacobo 
de Felstyn , Derslao de Camyonopole, Michaele de Brewlany, Nicolao Samp et aliis ad premissa. 

*954. Posicio terminorum per mfum. dom. Eaphaelem de laroslaw Cptm. terre Kussie 
glem. ad diem crastinam. 

CCCIjVTI. Acta die sabbato in crasłino s. Lucie anno Domini ut supra | (14. Grudnia O. 
1471 r.) presentibus ibidem mfis., gsis. et nobilibus doms. Raphaele de laroslaw Cpto. terre Russie 223 
gli., Petro de Brancse ludice , lohanne de WyssoJcye Subiudice terrbs. Leopolbus., lurscha de Cho- 
dorowstaw Cpto. Zudaczhow., MyJclasch Herborth de Bruchnal, lacobo de Odnów, Frederico lacshy- 
myrshy Gfro. Sanocs., lohanne lura de Malechow et aliis ad premissa. 

*955. Posicio terminorum particularis seąuitur. Terminos inter gsos. doms. 
Paulum et lohannem filios olim gsi. dom. lohannis Cola Succam. Halicz, pii recordacionis actores et 
Michaelom de laslowyecz Cptm. Czyrwonogrod. mfus. doms. Raphael de laroslaw Cpts. terre Eussie 
glis. posuit ad duas septim. 

*956. Elizabeth '/. Palezyk. Terminum inter provid. Ciosz Palezyk civem Leopol. 
actorem et Elizabeth heredem de Golegori gsus. doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. posuit 
ad ąuatuor septim. | 

*95'J. Gsus. doms. Fredericus laczymyrsky heres de Lubynye Gladf. Sanocz. tenetur debiti ^• 
quadringentos quinquaginta triginta florenos famoso dom. Nicolao Czornberg civi Leopol., de quibus224 
tricentos quinquaginta flor. in quatuor septim. post f. Circumcisionis Domini nunc ventur. solvere est 
obligatus, centum vero triginta florenos in duabus septim. post f. s. Georgii nunc ventur. Nichilominus 
Czornberg tricentos quinquaginta flor. a laczymyrsky pro termino espresso Ievare non debebit, nisi 
prius omnibus privilegiis munimentis, que habet sub sigillis Regalibus et literis iudicialibus super 
bona ac villas Magnam et Parwam Lubynye ac sculteciam in ibidem necnon tenutam Byelykvnum in 
manus mfi. Raphaelis de laroslaw Cpti. terre Eussie glis. repositis. Eeiam Czornberg est obligatus 
eosdem florenos non tollere, quousque ibidem in eisdem quatuor septim. termini expressi terrigenas 
bene possessionatos coram iudicio putare dom. Cpto. antefato statuet, qui terrigene ipsi laczymyrsky 
debent inscribi, pro tuicione ab omni persona bonorum antefatorum ipsi lajczymyrsky venditorum, ™ 
condicione tali prout ipse Gladifer voluerit. Eciam Czornberg obligatus est ipsum laczymyrsky elibe- 225 
rare in quadraginta flor. ab honesta dom. Agnete relicta olim fam. Nicolai Yyelpynsky civis Leopol. 
ac eiusdem pueris circa levacionem predictorum flor. primi termini. Si laczymyrsky pro primo et 
secundo termino non solveret, extunc iam effecit potentem dom. Cptm. Leopol. sibi Czornberg dare 
intromissionem in villas Magnam et Parwam Lubynye et sculteciam ibidem et tenutam Byelyconum. | 

CCCIj'VIII. [Acta feria s]exta in vigilia s. Thome Apli. anno ut supra (20. Grudnia j^' 
1471 r.) presentibus ibidem gsis. et nobilibus doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpto., Petro Gcla.mbek226 
de Zymnatooda ludice castr. Leopolbus., lohanne Bochursky et aliis etc. 

*958. Czyzykowsky •/• Włodek. Terminum inter nobil. Włodek actorem de Cuczhany 
et Iwasko gsus. doms. Petrus de Zymnawoda Iudex et voluntate partis utriusque ad fer. seitam post 
Circumcisionis Domini posuit. 132 

TEEMINI CASTRENSES 

1472. 

CCCLiIX. Acta feria sexia post f. Circumcisionis Domini prox. anno Eiusdem millesimo 
ąuadringent. septuagesimo secundo (3. Stycznia 1472 r,) presenłibus ibidem mfo., gsis. et nobilib. 
doms. Raphaele de laroslaw Cpto. ierre Russie gli., Petro de Brancze ludice terrestri, lohanne de 
Chodorotcstaw Bfro. , lohanne Culyhoivslcy Subdfro. Leopolbus. , lurscha de Chodorowsfaw Cpto. 
Zudacsow, Fyedko Csolhaynshy et aliis ad premissa tesłibus fidedignis quampluribus. 
c. *959. Petrus Czebrowsky •/. Olessky. | Terminum inter gsos. Petrum Czebrowsky 

^7 et lohannem de Olessko mfus. doms. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Eassie glis. posuit ad 
duas septim. 

*960. Gunczerzs •/• laczymyrsky. Terminum coneittacionis inter gsos. Petrum Gun- 
czerzs de Szenyewa et Andream laczymyrsky mfs. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Eu^sie de volun- 
tate parcium posuit ad duas septim. 

*961. lohannes Nagwaz dano wycz alias luehno •/• Katherina Gologorska. 
Terminos inter nobil. lohannem filium Nagwasdan actorem et gsam. Katherinam Gologorska mfs. 
doms. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Eussie glis. posuit ad duas sept. 

*962. Hyhnath •/. Stromilo. Minister. laeobus recognovit, quia cum venit in Wynnyky 

bona gsi. ae strui. Georgii Stromilo Succam. Leopol. ex parte Hyhnath hominis dom. lacobi de Odnów 

et affectavit pignoracionem in centum quinquaginta marcis , tandem Officialis ipsius Stromilo yidelicet 

C- Strach eandem pignoracionem repercussit. lacobus Odnowsky | ipsum condempnavit. ludicium Mini- 

228sterialem ad terciam pignoracionem addidit, 

*963. Eaphael •/. Stromilo. Nobil. Eaphael de Streptow actor attentavit terminum 
secundum facialem super gsum. Georgium Stromilo Succam. Leopol., prout super eundem primum ter- 
minum facialem astitit et ipsum racione nonlocacionis ipsius Eaphaelis trium hominum Hryn, Curilo, 
Szyenko per ipsum Stromilo in via libera detentorum in pena condempnavit, prout acta dedueunt, ut 
predictos homines, quos in viginti similłbus sibi et triginta inferioribus yiolenter detinuit et eos spo- 
liavit ab ipsisque recepit spolio alias schyndownye braseum et tres truncos tritici omnia valoris qua- 
tuor marcar. Ule non paruit, Eaphael ipsum in pena eondempnavit. 
c. *964. Eaphael •/. Stromilo. Idem Eaphael Streptowsky actor attentavit terminum | con- 

2J9 cittatorłum super gsum. Georgium Stromilo Succam. Leopol., ut sokeret tres marcas pene, pro qQa ipsum 
condempnavit in termino primo faciali ratione nonlocacionis ipsius Eaphaelis trium hominum Hryn, 
Curilo, Szyenko. Qui non paruit et Eaphael memoriale posuit. ludicium Ministerialem ad primam 
pignoracionem addidit. 

Istud actum debet eoutineri feria secunda post f. Nativitatis Domini prox. anno Eiusdem mil- 
lesimo quadringentesimo septuagesimo primo (30. Grudnia 1471 r.). Presentibus ibidem mfo., gsis. et 
nobilibus doms. Eaphaele de laroslaw Cpto. terre Eussie gli., Petro de Brancze ludice terr. Leopolbus., 
Miclasch Herborth de Felstyn, Petro Czebrowsky, Eaphaele Streptowsky etc. 

*965, Posicio terminorum per mfum. dom. Eaphaelem de laroslaw Cptm. terr. Eussie 
glem. ad feriam quintam prox. 

CCCZiJS.. Acta feria sexta post f. Circumcisionis Domini ut supra etc. (3. Stycznia 
1472 r.). 

*966. Czyzykowsky •/. Włodek. Nobil. Włodek de Cuczany actor proposuit super 

nobil. lohannem heredem de Czyżyków. C i 1 1 a c i o. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Eussie glis. 

C- tibi I nobili lohanni heredi de Czyżyków mandamus, quatenus teria sexta proi. Leopoli compareas ad 

^óinstanciam nobil. Vlodek heredis de Cuczany, quia tu te obligans ipsum tueri familiam ipsius per 133 

familiam tuam de campo violenter expulisti nec ipsum seminare permisisti pro te ipsum appropriando 
campum in valore ąuadraginta marcar. et iu totidem ipsum dampnificasti. Datum Leopoli sabbato 
post f. s. Lucie anno Domini millesimo ąuadringentesimo septuagesimo primo (14. Grudnia 1471 r.). 
Et Czyzykowski petivit sibi dari ad visionem. Cui datum est et Ministerialis additus est Mathias 
vel laeobus. Que visio fieri debet feria secunda prox. post Conductus Pasce. Et de visione habebunt 
terminum feria sexta post f. s. Georgii veiit. 

*967. Vlodek •/. Czyzykowsky. Nobil. Włodek de Ouczany aetor proposuit super nobil. 
lohannem heredem de Czyżyków. C i t a c i o. | Jah wyżej de labore ac prato ipsius ad Cuczhany spe- ^■ 
ctanti tibi appropriando pratum ipsius a bonis suis Cuczany ad bona tua Czyżyków in valore qua-23i 
draginta marcar. jah loyżej. 

*968. Czemy er zy nsky •/. luraschek. Nobil. lohannes alias Iwasko Ozemyerzynsky 
omnia frumenta, que arestaverat in Olschanycza, post decessum olim famosi Prederici de Leopoli fra- 
tris ipsius luraschek sibi luraschek restituere omnesąue pecunias censuales avenam et triticum fenum 
excipere est obligatus et admisit sub pena trium marcar. seminaeionesąue omnes yempnales, quas 
Fredericus seminaverat ibidem in Olschanycza, idem luraschek hominibus ipsius Iwasko | in eisdem c. 
bonis statuere debet, ipse vero Czemyerzynsky premissa omnia impedire non habebit sub pena trium 232 
marcarum. 

*969. Narayowsky •/. luraschek. Nobil. Michael Narayowsky omnia frumenta et 
fenum, que arestaverat post obitum olim famosi Frederici de Leopoli fratris gsi. luraschek in bonis 
Narayow sibi luraschek restituere debet sub pena trium marcar. 

CCC1jX.I. Acta feria sexta post Epiphaniarum prox. anno Domini millesimo ąuadring. 
septuagesimo secundo (10. Stycznia 1472 r.). 

*9I0, Posicio terminorum glis. Terminos omnes, qui a die crastina in una septimana 
fieri debuerunt, mfs. doms. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Russie glis. posuit ad feriam secundam 
post f. s. Prisce prox. 

CCCLiI^II. Acta suni hec feria secunda post f. s. | Prisce prox. [an]«a Domini ut ^ 
supra (20. Stycznia 1472 r.) presentibus ibidem mfo., gsis. et nobilib. doms. Eaphaele de laroslaw 233 
terre Russie gli., lurscha de Chodoroiusiaio Zydaczoto., Michaele de Bucsacs Cyrwonogrod. Cpiis., 
lohanne de Culylcow Subdfro.^ Felka Lyssakowshj Yicecpto. Leopolbus., Petro CsebrowsJcy et aliis 
ad premissa testibus. 

*9II, Streptowsky Eaphael •/• Stromilo. Terminum inter nobil. Raphaelem de 
Streptow et gsum. Georgium Stromilo Succam. Leopol. receperunt inter se ad quatuor sept. 

*9I2. lohannes Buczaczsky •/• Syenyensky. Gsus. doms. lohannes Buczaczsky 
de laslowyecz et Manastyrzyska protestatus est, quod paratus erat solucionem recipere a gso. ae 
struo. Andrea de Szyenno alias de Golegori, pront sibi fideiussit quingentarum marc. dotalicii alias 
possagu post consortem suam gsam. Barbaram Olesska per factores suos gsum. lacobum Clonowsky 
fratrem suum et Marcum familiarem mfi, ac strui. lacobi de Podhaycze Cstli. Halicz, cum plena po- 
testate missos levandam pro dieque hodierna solvendam presente Ministeriali Mathia Camenecz. et 

Mathia Ministeriali Pyeczony tonsis Leopoliensibus | occasione sponsalium faetam et eorum j^" 

occasione acticarique petiverunt et memoriale posuerunt suntque admissi iure mediante condempna- 234 
rique petiverunt in totidem iuxta eandem precisam seu intercisam, secundum quod idem strs. Andreas 
se ipsi gso. lohanni tanquam fideiussor summisit. Et ipse non paruit solucioaemque non fecit. 

*9I3. Vadium vallatum. Pełka Lyssakowsky Vicecpts. Leopol. nobili Pyedko de Osta- 
lowycze. Intellexi inter te ex una et nobil. Hyhnath de Chylczycze aliqua nociva incrementa crescere, 
igitur Eegio mfique Eaphaelis de laroslaw Cpti. terre Eussie glis. vigore inter vos vadium sexaginta 
marc. interposui. 

*91'4. Katherina •/• Ozemyerzynsky. Iuxta hanc cittacionem, que sequitur, erasit 
actorem pro toto. Git tac i o. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Russie glis. tibi gse. Katherine heredi 134 

de Golegori consorti gsi. ac sti^i. Andree de Szyenno mandamus, ąuatenus feria seeunda post f. s. 
C. Prisce prox. compareas ad instanciam nobil. lohannis alias Iwasko de Czemyerzyncze, | quia tu super- 

^' destinasti et ąuatuor inferiores su[per bona] ipsius Iwasko in Wjszay[any, ubi] 

morabatur homo ipsius nomine Pasco, qui per te superdestinati eundem hominem suum violeater 
receperunt cum bonis eiusdem valoris quinquaginta marc. et totidem dampni et ia bona tua in 
Leezskow importaverunt, quem ibi Iwasko cum Miaisteriali arestavit. Datum Leopoli feria quarta 
post octavas Epiphaaiarum prox. anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo 
(15. Stycznia 1472 r.). 

CCCJLIKIII. Ada sunt hec feria seeunda in vigilia s. Agnetis anno Domini ut sujpra 
(20. Stycznia 1472 r.) presentibus ibidem mfo., gsis. et nobilibus doms. Eaphaele de laroslaw Cpto, 
terre Russie gli., lohanne de Chodorowstaw Dfro., lohanne de Culykow Subdfro. Leopolbus., lurscha 
de Chodorowstaw Zudaczowijen. Cpto., Felka Lyssakowsky Leopol. et lohanne Wylczhek de Boczow 
Grodecz. Yicecpts. et aliis ad premissa. 

*975. Paulus et lohannes •/• Michael de lazł owyeez. Terminos inter doms. 
Paulum et lohannem filios olim gsi. dom. lohannis Cola Succam. Halycz. actores et Michaelem de 
laslowyecz Cptm. Czyrwoncgrod mfus. doms. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Kussie glis. posuit ad 
feriam quartam prox. ] 

*9J6. [Budzywoyus] •/. Katherina. [Nobil. lohajnnes Budzjwoyus [jproposuit] cou.ti& dom. 
IV. Katherinam heredem de Golegory, a qua nobil. Sigismundus Caiyschensky reposuit terminum primum 
^^^simplici infirmitate; in duabus sept. 

*911. Eaphael •/• Stroylo. Terminum inter nobil. Raphaelem de Streptow actorem et 
gsum. Georgium Stromilo Succam. Leopol. receperunt ad quatuor sept. 

*9'I8. Olessky •/. Ozebrowsky. Terminum inter gsos. doms. Petrum Czebrowsky et 
lohannem de Olessko partes reinterceperunt ad feriam quartam ad concordandum. 

*919. Hyhnath •/• Stromilo. Minister. lacobus recognovit, quia in Wyunyky Officialis 

gsi. dom. Georgii Stromilo videlicet Strach e percussit terciam pignoracionem in centum quin- 

quaginta mareis, veluti fuit additus de iure homini Hyhnath domini lacobi de Odnów. Et eundem 
iudicium addidit ad primam intromissionem in bona eiusdem Stromilo iu Vynnyki, ubi essent quin- 
decim marce census annui. 
c *980. lohannes Nagwasdan y. Katherina Gologorska. | Inter no[bil. /wjchno 

IV. Nagwasdan et gsam. [Katherinam] de Golegori [ierminus pen]iet ad feriam quartam pros. 
' 981. Dawydowsky •/. Olodnyczsky. Ex decreto iuris purgatus est iuramento pro- 

prio nobil. Petrus de Clodnycza, veluti ipsum nobil. lohannes Dawydowsky incuipaverat. 

CCCIjXI'V. Acta feria ąuarta in crastino s. Agnetis Yirginis anno Domini ut supra 
presentibus (22. Stycznia 1472 r.) presentibus ibidem mfo., gsis. et nobil. doms. Raphaele de laro- 
slaw Cpto. terre Russie gli., lurscha de Chodowstaw (sic) eciam Cpto. Zudaczoto., lohanne de ibi- 
dem Dfro., Michaeli de laslowyecz, Raphaele Streptowshy et aliis ad premissa testibus. 

*982. luraschek •/. Gologorska. Nobil. luraschek Frederici de Leopoli proposuit 
coram mfo. Eaphaele de laroslaw Cpto. terre Eussie gli. super gsam. dom. Elizabeth de Golegori, 
quod ipsa post mortem fratris ipsius Golegorii olim Frederici in tenutam Tr^dowacz post fratrem 
antefati Frederici super ipsam devoiutam se violenter intromitteret. Elizabeth dixit : ego me ibi vio- 
lenter in eadem bona non intromisi nec inieci, sed ex dom. Canonicorum Leopol. in et super hiis 
omnibus iuribus habitis consensu, voluntate et admissione illa bona teneo. Capts. causam posuit ad 
feriam secundam in crastino dominice Quadragesime Letare. | 
C. *983. Ewa •/. Elizabeth. Gsa. dom. Eva consors nobil. lohannis Czorczbog filia nobil. 

^J- lohannis Hermanowsky Tribuni Trebowl. recognovit, quia ei gsa. dom. Elizabeth de Golegori pro 
omnibus prelucris in ea per eundem patrem suum in et super villa Wyaczen prelucratis satisfecit. 135 

Eeiam Eva recognovit, quia ei Elizabeth et Katherina satisfecerunt pro tricentis mareis super Yilla 
Wyczen inscriptis. Eciam Elizabeth et Katherina omues literas super Hermanowsky ia iuribus terr., 
castr. Leopolbus. et Halicibs. mortificant. 

*984. Olessky •/. Czebrowsky. Terminum inter gsos. doms. lohannem Olessky et 
Petrum Czebrowsky actorem mfs. doms. Raphael de laroslaw Cpts. terre. Russie glis. posuit ad qua- 
tuor sept. post f. s. Petri Apli. prox,, dum nundine Premislie ceiebrantur. Nichilomiaus domini decre- 
verunt, quod Olessky super hominibus ipsius Petri de tenuta sua de Podkamyenye et aliis a duobus 
saecis vel tribus theoloneum exigere non debet, sed quod facit ultra duos vel tres saccos theoloneum 
exigere debebit. | 

*985. Coly •/• Mich[ae^]. Termiaos inter Paulum et lohannem fllios olim gsi. dom.,y 
lohannis Cola Succam. Halicz, actores et Michaelem de lazlowyecz Cptm. Czyrwonogrod. mfus. doms. 239 
Eaphael de laroslaw Cpts. terre Eussie glis. posuit ad feriam secundam in crastino f. Conductus 
Pasce prox. 

CCCŁiSlV. Acta Leopoli feria secunda in crastino Purificacionis gloriosiss. Marie 
Yirginis anno Domini nt supra (3. Lutego 1472 r.). 

*986. Terminos omnes gsus. Pełka Lyssakowsky Yieecpts. Leopol posuit ad duas sept. 

987. Pignoraciones in stacione Regali et repercussiones earundem 
s e q u n t u r. 

988. Dom. Katherina heres in Golegori luit penam Regalem quatuordecim marc, quia 
repercussit per Tywnum suum pignoracionem in villa sua Glynne in stacione Regali. 

*989. Doms. Johannes Lythwynowsky luit penam quatuordecim marcar. Regalem jah wyżej 
in villa sua Cozowa. 

*990. Idem jah wyżej in villa sua Calne. q 

*991. Idem jah wyżej in villa sua Krzywe. | rv. 

992. [Pignoraciones] infumalibus. 

993. Gsus. doms. lacobus de Podhaycze Buczaczsky Cstls. Halicz, luit penam Regalem 
quatuordecim marc, quia repercussit pignoracionem in villa sua Zaluka per Officialem suum in 
fumalibus. 

*994. Doms. Stromilo jah wyżej in villa tenute sue Lahodow. 

*99S. Dom. Brzezenska jah tcyżej in villa sua Brzezany. 

*996. Raphael •/. Stromilo. Terminos omnes antique iurisdicionis gsus. Pełka Lyssa- c. rv. 
kowsky Yicecpts. Leopol. ex mandato mfi. dom. Raphaelis de laroslaw Cpti. | terre Russie glis. posuit ^''^' 
ad feriam sextam post f. Conductus Pasce prox. | 24o b. 

CCCIj2ilVI. Acta feria secunda in crastino dominice Invocavit anno ut supra (17. 
Lutego 1472 r.). 

*99I. Terminos omnes gsus. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. posuit ad feriam sextam 
prox. post Reminiscere. 

998. Ista acta continentur feria 8exta post Cinerum proi. antę actum superius premissum 
priora anno ut supra (14. Lutego 1472 r.). Presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Pełka Lyssa- 
kowski Yicecpto., Petro Golambek de Zymnawoda ludice castrensibus Leopolbus., Jurgi Małezynsky, 
Ołechno de Czeremoschna, lohanne Otha et aliis ad premissa. 

999. Molendinatores. Stanislaus molendinator condam molendini Eegii iacentis Leopoli 

antę valvam Haliczyen. rocognovit, quia ei molendinator de | Ropczycze nomine S us [solvit] C. 

super racionem decem marcas, quas sibi tenebatur ad diem Carnisprivii prox. preter. pro eodem24x, 
molendino Leopol. 

*1000. Gerschan •/• Malczyczsky. ludeus Gyerschan vendidit domum suam in sub- 
urbio Leopol. nobili lurgi Malczyczski et recognovit, quia ei lurgi satisfecit. 136 

*1001. Kath erina' de Podhay cze '/-lieredes Olessczy. Nobil. Petrus Notarius 
cum procuratorio nobilis Katherine de Podhaycze consortis nobil. Martini Calennyk aetoris attentavit 
terminum seu terminos primum vel primos iuxta tras cittaciones super gsos. lohannem, Paulum 
Sigismundum, Dobeslaum fratres germanos indivisos heredes de Olessko, a ąuibus lohannes Otha 
reposuit simplici infirmitate in duabus sept. 

*1002. Vadium. Gsus. Pełka Lyssakowsky Vicecpts. Leopol, vallavit penam centum marear. 
jnter nobil. lacobum Krzywyeczsky et nobil. Katherinam Podussowska. | 
c. *1003. Vadium. Jak ivyżej inter nobil. Podossowska Katherinam et filium eius 

242 Philipum. 

*1004. Golambek*/- Florianus. Gsus. doms. Gołąbek Index castr. Leopol. attentavit 

terminum primum super nobil. Florianum de Przybyn alias de Clesczow, qui non paruit. ludez eun- 

dem condempnayit pro eo, quia Florianus sibi Petro ludici existens debitus ąuindeeim marcas, pro 

^- eąuirea apud ipsum empta ipsas marcas eidem Petro ad f. s. Petri Apli. | lam preteritum [sohere estl 

243inscriptus et non solvit. 

*1005. Fatuus Petrus •/• laczymyrsky. Gsus. Fredericus laczymyrsky Gfr. Sa- 
^- nocz. tenetur debiti centum marcas nobili Petro dieto Schalomi de Pyrzchnycza ] ad f. Nativit. Domi. 

244 nunc ventur. solvere sub intromissione in medietatem ville sue Lubynye Magne et in medietatem 
tenute Byelykonum ae in medietatem scultecie') ibidem in Magna Lubynye, medietatem curie, piscine, 
molendini. | 

c. '''lOOG. [Petrus] •/. laczymyrsky. Gsus. Fredericus laczymyrsky heres de Lubynye 

245 tenetur decem marcas nobili Petro dieto Schalomi solvere ad f. s. Martini nunc ventur. Si non sol- 
c veret, extunc Petrus tam cum Ministeriali quam sine Ministeriali potens erit ineąuitare in medietatem 
IV. yille sue Lubynye in illam, quam sibi Petro non obligavit, et recipere viginti boves. 

CCCi,JXVJI. Acta feria sexta prox. antę Eeminiscere (21. Lutego 1472 r.). 

*100'3'. luraschek •/. Psarska. Nobil. luraschek de Leopoli proposuit actor quatuor 

c cittaciones super gsam. Petronellam tenutariam de Psary | a [qua nobil.] laus reposuit; ad 

rV- duas septim. 

247 

CCCIj2CVIII. Acta feria sezta anie OeuU prox. anno ui supra (28. Lutego 1472 r.) 
presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Petro de Branese terrestri, Petro Gołąbek de Zymnawoda 
castr. ludicibus Leopolbus., lohanne Wylcsek de Boczow Yicecpto. Grodecs. et aliis ad premissa. 

1008. Freda ■/• Margaretha. luramentum, quod prestare debuit ludea Freda adversus 
Margaretham Conwysarkam, pendet ad duas sept. 

*1009. Olesczy •/• Katherina. Nobil. Katherina heres de Czechy actrix proposuit 
iuxta tres cittaciones super gsos. lohannem, Dobeslaum et Sigismundum fratres germ. de Olessko, 
a quibus nobilis Tywn Ossuchowsky cum procuratorio hanc causam petivit dari ad mfum dom. Captm. 
Eaphaelem de laroslaw; terminus in una septimana post Sue Magnificencie ingressum. 

*1010. Wanko •/. Borsehowsky. Nobil. W^nko de Pohorzelcze actor attentavit termi- 
num primum iuxta primam , secundam , terciam , quartam , quintam ^ sextam , septimam , octaram 
cittaciones per procuratorem suum Petrum Notarium super nobil. Nyemyerza de | [Borschotv, a quo] 
^ nobil. Paulus reposuit simplici infirmitate; in duabus sept. 

248 *1011. Harnasth •/• Derslaus. Minister. lanussius dom. Harnasto de iure additus 

et per eundem in bona sua Lasky et Sroky inductus vidit gayum alias zapusta execatum antę portas 
ipsius Harnasth in Sroky, cuius execacionis gay vidit ibi stipites alias pnye et eundo vestigio alias 
slakycm recte ab eisdem stipitibus init usque in curiam nobil. Derslai in Camyonopole et in eadem 
curia arestayit robora eorundem stipitum. ') W dalszym toku nazwano': advocacie. 137 

*I012. Budzywy •/• Gologorska. Nobil. lohannes Budzywy actor condempnavit in 
nonparicione secundi termini dom. Eatherinam de Gologori. 

CCCL^ISl. Acta Leopoli feria sexta prox. anie Lełare anno uł supra (6. Marca 
1472 r.) preseniihus ibidem gsis. et nobil, doms. Petro de Zymnawoda ludice castr. Leopol., 
lohanne Csyran, Derslao de Camyonopole et aliis ad premissa testibus. 

*1013. luraschek •/• Psarska. Nobil. lurasehek Fredriei actor attentavit terminum 

secundum iuxta ąuatuor cittaciones super nobil. Petronellam de Psary, a qua | nobil. Nicolaus o. 

simplici [infirmitałe reposuit] ; in duabus sept. ^^ CCCLiSZJS. Acta ut prius feria sexta antę dominicam Oculi prox. (28. Lutego 1472 r.). 

*1014. Budzywy •/• lohannes. Nobil. lohannes Budzywy Tenutarius de lanczyn coram 
iudicio stetit volens iustificari ad instanciam, ut asseritur, nobil. lohannis de Wolków servitoris gse. 
Katherine heredis de Golegori, prout idem lohannes ipsum Budzywy cittaverat, quod Budzywy 
snpereąuitans cum duodecim sibi similibus et totidem inferioribus in viam liberam Eegalem, que 
vadit de Glynyany per Wolków in Rohatyn, spoliasset ipsum, ut asseruit, alias schyndowalgy et reee- 
pisset sibi cultrum, palium in valore duarum seiag. et ąuindecim grossos pecunie in paratis. lohannes 
de Wolków non paruit et Budzywy ipsum in evasione pro premissis omnibus condempnavit. Nichilo- 
minus idem Budzywy a iure quesivit informari, an ipse lohannes de Wolków non existens nobilis 
potuisset infamare ipsum tanquam nobilem. Domini decreverunt, quod ignobilis nobilem infamare non 
potest et ergo sibi Budzywy nulla expurgacio est necessaria. 

CCCLSlISil. Eodem die | (28. Lutogo 1472 r.). ^ 

*i015. [Budzywy •/. /ojhannes. Nobil. lohannes Budzywy j^oZ; wyie; superequitans super 250 
domum ipsius lohannis in Yolkow cum sex sibi similibus et totidem inferioribus violenter per tres 
granicies repercussisset sibi lohanni domum violenter et intulisset sibi duo Yulnera cruenta et tria 
livida et in hostio ipsius domus sex vulnera, que yulnera et violenciam MinisteriaUs conspexisset. 
lohannes de Wolków non paruit jah wyżej. 

*I016. Hospes Nicolaus 7. Buyno. Nobil. lohannes Buyno Notarius protunc existens 
tenetur debiti quatuordecim marcas | famoso [Nicolao civi ieopojliensi hospiti suo solvere in duabus c, 
sept. post f. s. Adalberti nunc instans. Si non solyeret, extunc in crastino termini potens erit Nicolaus rv. 
recepto Ministeriali inequitare in tenutam ville sue Gluchowycze et ipsum pignorare in bobus et aliis' 
peccoribus, bovem per mediam sexag. pensando et yaccam seu yitulum per mediam marcam. (z. p.). 

"'lOll. Eciam idem lohannes Buyno pro eodem tempore reeognoyit boyem solyere seu dare 
sibi Nicolao in yalore duorum flor., quem sibi mansit debitus circa debitum priorem. Si non daret, 
ipsum pignorare potens erit recepto Ministeriali. (g. p.) 

*1018. Golambek 7. Florianus. lanussius Minister, concittatorium dedit in Clesczow 
nobili Floriano tenutario ville eiusdem ex parte dom. Petri Gołąbek ludicis castr. Leopol. ad diem 
bodiernam. 

*1019. Golambek 'j. Florianus. Gsus. doms. Petrus Gołąbek ludes castr. Leopol. 
actor attentayit terminum concitattorium | [super nobil. Florianum], qui non paruit et Iudex memoriale q 
posuit. ludicium Ministerialem ad primam pignoracionem in tenuta Floriani Clesczow addidit. IV. 

*1020. Barbara 7- Stanislaus. Nobil. Barbara consors olim nobil. lanusii de Podhorcze 
debet nobili Stanislao preyigno suo iusticiam facere cum hominibus suis, quos Stanislaus inculpayerit. 
Et econyerso Stanislaus Barbarę etiam ius debet ministrare cum hominibus suis. Hoc inyicem complere 
debent sub yadio yiginti marc. 

*1021. lacobus Krzy wyeczski /. K atherina Podussowska. Nobil. lacobus 
Krzywyeczsky actor attentayit terminum primum super nobil. Katherinam de Podussow, a qua 
Paulus Clusz reposuit ; terminus feria sexta post Conductum Paschę. 

*1022. Waynko •/. Nyemyerza. Nobil. Waynko de Pohorzelcze actor attentayit ter- 
minum secundum iuxta octo cittaciones per procuratorem suum Petrum Notarium super nobil. Nye- 

18 138 myerza de Borschow, a quo nobil, Paulus Clusz cum procuratorio petivit dari ad dom. Captm. Leopol. 
Terminus tercius feria sexta post Conductus Pasce. | 
^ 1023. Stromi[io pena] Stromilo luit penam [Regalem, ąuia] repercussit pigaoracionem 

253 in fam[alibus] de villa Czestyn. 

1034. Matheyow repercussio p ignoracionis. Villa Matheyow luit penam Eegalem, 
quia repercussit pigaoracionem ia furaalibus, 

*1025. luraschek •/• Dersjaus. Nobil. lurasehek Frederici reeognovit, quia ei nobil. 
Derslaus de Camyenopole satisfecit quatnor marcas cum media. 

*1026. Budzywy •/. Gologorska. Terminos inter nobil. lohannem Budzywy actorem 
et dom. Katherinam de Golegori doms. Petrus Gołąbek posuit ad dom. Captm. Leopol. feria seita 
post Conductus Paschę pros. 

*102'J. Budzywy •/• Katherina Nobil. lohannes Budzywy Tenutarius de lanczyn actor 
attentavit terminum super gsam. dom. Katherinam heredem de Golegori consortem strui. Andree de 
Szyenno. Eatberina petivit dari ad mfum. dom- Baphaelem de laroslaw Cptm. terre Bussie glem. 
Terminus feria sexta prox. post Conductus Paschę. 
C. *1028 Budzywy /. Katherina. | Jak wyżej terminum concittatorium ^'aZ; wyżej. 

?J: *1029. Demyenyecz /. Byeleczsky. Petrus Notarius attentavit terminum primum 

tanquam procurator hominis Demyenyeez tenute mfi. dom. Eaphaelis de laroslaw Cpti. terre Russie 
glis. de Narayouo super nobil. Clementera de Wyrzbow, a quo nobil. lohannes Craska reposuit simplici 
infirmitate; terminus feria seita post f. Conductus Pasce. 

*1030. Byeleczky raandatura. Petrus Notarius procurator attentavit terminum primum 
iuxta mandatura mfi. dom. Raphaelis Cpti. Leopol., a quo nobil. lohannes Craska reposuit vera infir- 
mitate; terminus jak wyżej. 

*103l. Harnastus •/. Tulyglowsczy. Nobil. Georgius et lohannes heredes de Thuly- 

C. głowy dicti Cunathowye tenentur debiti duodecim marcas | [famo]so dom. Harnasth [civi Leopo]\' 

JJ- pro mercan[cus] solvere ad f. Nativ Dora. Si non solverent, estunc in quatuor kmethones bene 

posessionatos in villa Zydatycze in distr. Leopol. sita, quos Harnastus sibi duierit eligendos, intro- 

missionem dare debent. | 

O. *1032 Harnastus •/• laryczowsky. Gsus. doms. Stanislaus de Knyehynycze alias de 

25eIaryczow tenetur debiti seiaginta marc. faraoso dom. Harnasth civi Leopol. mereatori pro panno, 

ulna et staminibus apud ipsum Harnasth erapto ad f. s. Petri Apli. prox. vent. Si non solveret, 

Stanislaus fato Harnasth in villam suara Chrenyow in distr. Leopol. sitam intromissionem dare 

debet. Si autem in eadem vi!la sex marce non essent census annui vel sibi Harnasth eadem villa 

non placuerit, extunc in alia bona eciam in distr. Leopol. sitiiata videiicet in Zapytow vel in laryczow, 

ubi essent sez marce census annui, modo equali intromissionem dare tenebitur. | 

C. *1033. Chodorowski '/• Cuncza, Gsus. doms. lohannes de Chodorowstaw Dfr. LeopoL 

^•tenetur debiti septuaginta sex marc. gso. dom. Cunrado de Wratislawya Tribuno Halicz, a f. pros. 

Pasce ad aliud f. Pasce, hoe est infra unum annum solvere. Si non solveret, extunc in bona sua in 

villa Brzozdowcze, in distr. Leopol. et territorio Zudaezowyensi situata, ubi essent septem marce 

C. cum media census annui, intromissionem dare debent. | Et a bello intercedere est obligatus. 

*1034. Cuncza •/. Chodorowsky. Gsus. Cunradus de Yratislawya Tribunus Halicz. 
recognovit, quia ei gsus. lohannes Chodorowsky Dfr. Leopol. solyit ducentas sexageaas. | 

C. CCCJLISIJCII. [Acta] Leo;/[oli] antę domi[nicam Quadra]^esme 

^- Ramispał[m & rn m] prox. anno Dom. uł [supra] (między 16. a 21. Marca 1472 r.) presentibus 
ibidem gsis. et nobihbus doms. Pełka Lyssakowski Yicecpto., Petro GołUmbek de Zymnawoda 
ludice casłrbus. Leopol., Waynko de Pohorzelcse et aliis. IV. 
258 139 

*1035. laraschek •/• Psarska. Nobil. Fredriei lurasehek de Leopoli aetor attentavit ter- 
minum tercium iuxta ąuatuor cittaciones super gsam. dom. Petroaellam tenutariara de Psary, a qua nobil. 
lohannes de Cobylany reposuit vera infirmitate; ąuartus terminus in duabus sept proximis. | 

C^CiCiT . "JCJC TTT. Ada sunt hec feria sexta magna antę f. solennis Pasce prox. anno Dom.S: 
millesimo ąuadringent. septuagesimo secundo (27. Marca 1472 r.) presentibus ibidem mfo., gsis. et 260 
nobilibus doms. Eaphaele de laroslaw Cpto. terre Russie gli., Myklasch et Zebrzyd Herbortowye 
de Bruchnal, Felka Lyssafcowsky Yicecpto,, Petro de Zymnawoda ludice castri Leopolbus., lohanne 
Gołąbek et aliis ad premissa testibus. 

*1036. Tarlowye •/• Nagwazdan. Nobil. Andreas et Stanislaus Tharlowye fratres 
germani et indivisi tenentur debiti tricentos XL'» flor. Vngar. nobiii luchno Nagwazdan de Stanków 
a die dominico Ramispalmar. nuper preterito infra unum annum hic Leopoli penes librum solvere. 
Si non soWerent, extunc interim pendente termino debent expedire consensum Regium super bona 
Regalia in distr. Leopol. iacencia tenute ipsorum videlicet Nadzeycze, Weryna, Sioisko, Roswadow 
expedientesque consensum eundem sibi luchno una cum intromissione in dictas vilias in crastino non- 
solucionis dare sunt obligati. | Si consensum Regium expedire non possent, extunc Andreas et Stanislaus O. 
sepefato luchno in villas ipsorum hereditarias in distr. Premisl. situatas Nouoselcze et ambas Dolobow ggj 
et Dolobowycze et Wyesthowycze et in piscinis unam in Vyestovycze et aliam in Nouoselcze intro- 
missionem dare debent. | Hanc inscripcionem in librum terr. Premisl. ad secundam posicionem O. 
eiusdem libri a data presencium inducere respectu villarum Dolobow et Dolobowycze et Nowosselcze, 252 
Yyesthkowycze (sic) et piscinarum sunt obligati. j Quia doras. Andreas consorti sue dotem et c. 
dotalicium in medietate villarum Nouoselcze, Dolobow et Dolobowycze, Wyesthowycze et super piseinam ?Y" 
ibidem inscripsit, igitur si Andream ex hac luce migrare | \coniigerit, extunc] Stanislaus frater c. 
Andree sibi luchna in medietatem yillarum, super qua cousors Andree dotem et dotalicium non haberet,^Y\ 
et etiam in medietatem aliarum villarum etiam in distr. Premisl. situatarura videlicet Podhaycze, 
Wyesthowycze et Rudky intromissionem dare debet. Hoc eciam adiuncto, ąuod iam in villis Nadzeyczycze, 
Yeryna, Slosko, Roswadow, Ilow et Nouoselcze, Dolobow et Dolobowycze, Wyesthowycze boyes alias 
powolosczyznCi, recipere non debebunt usąue ad terminum solucionis sub totidem vadii. Si Andreas et 
Stanislaus per proximiores bonorum Podhaycze et aliarum yillarum ad Podhaycze spectantium yidelieet 
mfos. doms. lohannem Spythko Succam. Premisl., Raphaelem Cptm. Leopol., heredes de laroslaw de 
dictis bonis Podhaycze exemerentur, extunc peeunias sub yadio predieto leyare non debebunt nisi 
quadraginta flor. tricentis luchno prius sibi repositis. | {z. p.) 

CCCIjlCTCiy. Acta die sabbato in vigil'a solennis Pasce anno uł supra (28. Marca o. 
1472 r.) presentibus ibidem mfo., gsis. et nobilibus doms. Raphaele de łan sław Cpto. terre Russie ^j 
gli., Miclasch Herborth de Felsfyn, Pełka Lyssakowóky Yicecpto., Pttro Gołąbek de Zymnawoda 
ludice castrensibus Leopołbus., lohanne Advocato de Sokołnyky, Cunrado de Yratysławya Tribuno 
Halicz, et ałiis ad premissa. 

*103'J. Yadium. Raphael de laroslaw Opts. terre Russie glis. gso. Georgio Stromilo 
Succam. Leopol. notum facimus, quomodo nobil. lohannes Buyno de Rosluchow protuac Yicenotarius 
terr. Leopol. detexit in querela, quomodo tu eidem minaris in yitam sibi machinando. Igitur nos | c. 
Hnłer'] yos yallayimus. ^7. 

*1038. Posicio terminorum specialis. Terminos, qui fieri debent feria secunda f. 
Paschę nunc instantis et feria sexta immediate post f. Paschę mfs. doms. Raphael de laroslaw Cpts. 
terre Russie glis. posuit ad feriam sextam post f. Conduclus Paschę. 

*1039. Coly ■/• Buczaczsky. Terminos, qui fieri debent feria secunda in crastino 
Conductus Paschę inter gsos. doms. Paulum et loLaunem filios gsi. lohannis Cola de Daleyow Succam. 
Halicz, pii recordacionis aetorum et Michaelem Buczaczsky de laszlowyecz, hos mfs. doras. Raphael 
de laroslaw Cpts. terre Russie glis. etiam ad feriam sextam post f. Conductus Paschę proi. posuit. 140 

C. CCC1jZS:K.'V. Acta .fena sexta post Conductus Paschę prox. anno Dom. ut supra 

2^g(10. Kwietnia 1472 r.). 

*1040 Samp de Żelechów [ałłen]ta.Yit terminum piimum super gsum. 

Georgium [Słronii]lo Succam. Leopol., a quo honorab. doms. Gregorius Prebendarius saeerdos suus de 
Camyonka reposuit simplici infirmitate; in guatuor sept. 

*I041. Coly •/. Buczaczsky. Terminos inter gsos. Paulum et lohannem actores filios 
olim gsi. lohannis Cola de Daleyow Succam. Halicz, et Michaelem Buczaczsky de lazlowyecz mfus. 
doms. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Eussie glis. posuit ad unam septim. 

*1042. Alii autem termini aliorum terrigenarum positi sunt per duas sept. 

*I043. Recognicio Ministerialis Mathie Camyonoczensis, quia de iure additus dedit 
intromissionem iu Dobrzynycze in ąuadraginta marcis, ubi essent ąuatuor marce census annui gse. 
dom. Fyenne. 

*1044. Doms. Capitaneus •/• Byeleczsky. Terminum secundum inter mfum. dom. 
Eaphaelem de laroslaw Cptm. terre Eussie glera. ae homines tenute eius de Narayow actores et 

c. nobil. I [ByeleczsJcy] 

r^. *1045. [TTlaynko •/. Nyemyerza. Inter nobil. Waynko de Pohorzelcze actores et 

Nyemyerza Borsehowsky pendet terminus ad diem crastinam. 

*1046. Katherina •/. Olessky. Inter nobil. Katherinam de Czechy actrieem et gsum. 
lohannem de Olessko ae eius fratres Sigismundum et Dobeslaum pendet terminus ad fer. sextam proi. 
post f. s. Trinitatis. Ex parte dominor. Olesskye eundem terminum attentavit nobil. Andreas de 
Trczenyecz cum procuratorio. 

CCOIjXX'VI. Fena sexta antę Georgii (17. Kwietnia 1472 r.). 

1047. Coly •/. Buczaczsky. Terminos inter gsos. doms. Paulum et lohannem filios 
olim gsi. dom. lohannis Cola Succam. Hahcz. actores et Michaelem Buczaczsky de lazlowyecz mfs, 
doms. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Eussie glis. posuit ad unam sept., hoc est ad feriam sextam 
in crastino f. Georgii. 

CCCŁXXVJJ. Acta feria sexła in crastino f. s. Georgii anno ut supra (24. Kwietnia 
Q 1472 r.) presentibus ibidem mfo., gsis, et nohilHus dominia \ [Raphaele de laroslaw Cpto.], Peiro 
IV. )Sp^[klossky Subpinc, Petro] [Go]lamheJc de Zymnalwodi ludice castr.], Pełka LyssakowsJcy Fice[cpto.] 
et aliis ad premissa testibus. 

*1048. Psarska •/• luraschek. luraschek Frederici de Leopoli actor cum dom. Psarska 
Petronella habent terminum ad ąuatuor septim. A qua Petronella terminum attentavit nobil. Petrus 
habens procuratorium et recepit ad concordandum, 

*1049. Zubrzsky •/• Dawydowsky. Nobil. lohannes Dawydowsky tenetur debiti tres 
marcas nobili Nicolao de Żubrza in tribus sept. sub pignoratione sex boum in Zurawnyky et iam 
super se Ministerialem addidit, cum quo Ministeriali ipse Zvbrzsky potest equitare in viginti sibi 
similibus et recipere sex boves. Si pignoracionem Dawydowski repercutteret, extunc alias tres marcas 
succumbet. 

*1050. Goldacz •/• Fryenna. Nobil. Paulus CIusz reposuit terminum primum a dom. 
Mathia Goldacz ad instanciam gse. Fyenne tenutarie de Dobrzynycze ad duas sept. 

*1051. Krzywyeczsky •/• Podusowska. Terminus inter nobil. lacobum Krzyyyeezsky 
actorem et Katherinam Podusowska pendet ad quatuor sept. 
c *1052. Hyhnath •/• Oluchna. | [Hyhnath ałtentavił terminum super Oluchnam iwjsta 

rv. ciuag [cittaciones] ; ad ąuatuor sept. ob spem concordie. 

*1053. Stromilo •/. Lahodowsky. Nobil. Clemens Stromilo Tenutarius de Gay iusta 
octo cittaciones actor contra nobil. Petrum de Lahodow. Nobil. Martinus Caleniyk reposuit terminum 
primum ad duas sept. 141 

1054. Recognicio Ministerialis lacobi Pyeczony, quia vidit cruentum vulaus et 
fractam sagittam ia fenestra et hostia secata et sanguiuem iu hostiis ia Tilla Clodno tenute nobil. 
Clementis Stromilo. 

1055. Eaphael •/. Stromilo. Termini Inter nobil. Eaphaelem de Streptow actorem et 
gsum. Georgium Stromilo Suecam. Leopol. pendent ad feriam sextam prox. post f. s. lohannis B. 

*1055a. Budzywy •/• Gologorska. Nobil. Johannes Budzywy Tenutarius de lanczyn actor 
attentavit terminum tercium super dom. Katherinam de Golegori, a qua Gologorska nobil. Sigismun- 
dus de Calyschany reposuit terminum eundem pro maiori videlicet pro viginti marcis et pro yloleneia 
in iure castr. Łublinensi coram uobili Myrzs ludice castri eiusdem cum uobili Nicolao de Baby; ia 
duabus sept. 

*1056. Coly ■/. lazlowyeczsky. Gsus. lohannes Wylezek de Boczow cum procuratorio | 
[gsor. Pauli et lohannis filiorum olim gsi. lohannis Gola fiMCJcamer. Halicz, actorum z.ii&[ntavit ^• 
tórwjjnum pro vadio racione nonreposicionis privilegiorum , munimentorum super villam Vscze super 273 
gsum. Michaelem de lazlowyecz heredem Captm. Czyruonogroden. Qui dixit: domine Capitanee et 
domine Iudex, nolite me iudicare, quia omnes termini transpositi sunt ratione belli. Yylczek dixit: 
domini, diguemini previdere inscripcionem et revisa lila dignemini eos circa illam remanere, quia do- 
minus rescriptus est nec bello evadere nec aliqua re et quomodo evadere vellet , eo totam suam cau- 
sam perdet. Et ultra idem procurator memoriale ponebat dicens : eo , quo ipse evadere yellet , ego 
lucrari volo; quia bello evadere voluit, ergo ipsum condempno. Domini causam receperunt feria sexta 
antę f. Pentecostes prox. ad decernendum. 

1057. Alii autem termini et iuramenta inter easdem partes sunt positi ad eandem feriam 
sextam antę f. Pentecostes. 

CCCii.XXV JJJ. Acta sunt hec sahhato post f. s. Georgii prox. anno Domini uł supra ^ 
(25. Kwietnia 1472 r.). 264 

*1058. Goldacz 7. lurscha. | Gsus. lurscha [Capiianeus Zuda]ezowyensis tenetur qua- 5; 
draginta marcas nobili Mathie Goldacz ad f. NatiTit. Domini nunc rentur. sub intromissione in Tillam265 
suam in distr. Zudaczow. situatam dictam Borthnyky. | Eciam idem Capteus. recognovit, quia dom. ^ 
consors sua Anna super Borthnyky dotem et dotalicium non habet. I 266 

CCCZjXJS1IX, Acta sunt hec feria sexta antę f. Pentecostes prox. anno Domini mil- ^i 
lesimo ąuadringent. septuagesimo secundo (5. Maja 1472 r.) presentibus mfo., gsis. et nohilib. doms- 273 
Eaphaele de laroslaw Cpto. Russie gli., Petro de Brancse ludice terr. , Petro SpyhlossTcy Subpinc, 
Petro Gołąbek ludice castr., Pełka Lyssakowsky Yicecpto. Leopolbus., Andrea Sswyrsky, lohanne 
Advocato de Szokolnyky et aliis \ [ad premissa testibus]. _^ 

*1059. [Terminum inter gsos. Paulum et lohannem filios] olim gsi. dom. [lohannis Co]la274 
de Daleyow Succamer. [Hali](iz. pii recordacionis actorum et gsum. Michaelem de Buczacz Cptm. 
Czyruonogrod. mfus. doms. Eaphael de laroslaw Gpts. terre Eussie ^lis. ad decernendum ex consensu 
parcium posuit ad quatuor sept. 

naaT . -X"X"jr Acta sunt hec feria sexta ipso die s. Zophie anno Domini ut supra 
(15. Maja 1472 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Petro de Brancse ludice terrestri, Petro 
Gołąbek castr., Felka Lyssakowsky Yicecpto. Leopolbus. et aliis. 

*1060. luraschek •/. Yolczkowye. Eaphael de laroslaw Cpts. terre Eussie glis. signi* 
ficamus, quomodo nobil. luraschek Frederici de Leopoli recognovit, quia sibi Georgio gsi. dom. An- 
dreas et Petrus fratres germani Eokuthowye alias Yolczkowye satisfecerunt pro omnibus prelucris 
debitorum tam pecuniarum capitalium quam fiorenorum quam etiam dampnorum et penarum in libro 
castr. Leopol. contentis. | 

CCCLi^SLX.:KI. Acta prout antę feria sezta antę f. Pentecostes prox. ut supra (^5- jy 
Maja 1472 r.). 275 

*1061. Fyenna •/• Goldacz. Nobil. Petrus Notarius cum procuratorio nobil. Fyenne 142 tenutarie de Dohrzynycze actricis attentaTit terminum secundum super nobil. Mathiam Goidacz eciam 
tenutarium de Dobrzjnycze, i quo nobil. Petrus familiaris Mathie de Myrzeyow reposuit simplici 
infirmitate ; in duabus sept. 

*I0«2. Posieio terminorum omnium per mfum. dom. Eaphaelem de laroslaw Cptm, 
terre Eussie glem. ad ąuatuor sept. 

CCCIjX2mLlI. Acta sunt hec feria sexta post f. Trinitatis prox. anno Eiusdem etc. 
(29. Maja 1472 r.). 

*i063. Posieio terminorum seąuitur generalis, Terminos omnes gsus. Petrus 
Gołąbek de Zymnawoda lanąuam Iudex posuit ad feriam sextam prox. post f. s. lohannis B. | 

C. CCCJLJCJCS:!!!. [Acta] [infrja octavas [CoT]poris Chń. anno Domini ut 

^•supra (między 28. Maja a 4. Czerwca 1472 r.). 

*I064. Kat beri na •/'. Olessky. Quemadmodum hodie debuerunt habere terminum nobil. 
Katherina consors nobil. Martiui Calennyk actrix cum gso. lohaane Olessky, hunc reinterceperunt ad 
coneordandura ad ąuatuor sept. 

CCCL, y y y J V. Acta sunt hec ^eria sexta antę f. s. lacohi Apli. prox. anno Domini 
ut supra (24. Lipca 1472 r.) presentibus ibidem mfis., gsis. et nobilib. doms. Raphaele de laroslaw 
terre Russie gli. Cpio,, Dobeslao de Zijrutcucza Cstlo. Fremisl. , Petro de Brancze ludice, lohanne 
de Wyssohje Subtudice, lohanne Chodorowski/ Dfro., Felka Lyssakowsky Vicecp(o., Petro de Zy- 
mnawoda ludice castri Leoyolbus., lurscha de Chodorowstaio Zudaczow., Michaele de lazlowyecs 
Czyruonogrod. Cptis., Nicolao de Syenyewa Halicz, castri ludice, Gunczerzs. | 
C. 1065. Yicecapitaneus •/. F[lurianus]. Pendet terminus iuita mandatum [domi. Captei. 

^J^tnłer] Florianum de Pr^ybyn ae gsum. [Petrum] Lyssakowsky Vicecptm. Leopol. ad duas septim. pro 
homine Regio. 

*1066. Cvlykowsky •/. Oszygalka. Quemadmodum instigando hoste maligna meta 
discidii et dissensionis malerca gsus. doms. Johannes de Culykow Subdfr. Leopol. nobilem Stanislaum 
Osszygalka de PrzemyFolky incuipayerat et hoaorem suum deuigraverat asserens, quod ipse Stanislaus 
esset ignobilis et uun de genere procreatus nobili, tandem Stauislaus pro die hoditjrna euudem Culy- 
kowsky ad yidendum eundem blanisiaum expurgari cittare procuravit, qui Culykowsky non paruit. Domini 
decreyerunt, ut ipse Stanislaus locaret sex nobiles videlicet duos de armis patris sui, duos de armis malris, 
duos alieiios Qui Stanislaus locavit de armis patris dictis Grabye nobiles lohannem Cokothek de Szolcze 
et lohannem Dmytrowsky et de armis raatris Thopury Stanislaum Orzeehowsky et lohannem Byeleczsky 
C. de Yyrzbow et duos de aiienis Iwasko Dzyeczyathkowycz, Michaelem do Chol^Q)eze. | [Duo de armis 
^patris iuraverunt: quod Stanislaus Osszygalka est nob]\Y\s et frater ipso[rMm] de armis patris et alii 
duo de armis [matns] iura?erunt, quod est post matrem [ipsorum] frater. Alii vero duo iuraverunt: 
ita nos Deus adiuvat et s. Crux, quod nos scimus et yeraciter testificamur, quia Stanislaus Osszygalka 
est nobilis et de nobili genere proL-re,itu3. Omaes vero prefati testes iuraverunt una et eadem voce 
Tiva per Minister. lacobum Pyeczony iuducti. 

*I063. Posieio terminorum glis., qui feria sexta prox. post s. lohaanis B. fieri debu- 
erunt per gsum. Pełka Lyssakowsky Yicecptm. Leopol. ad qualuor sept. 

CCCXi.X.XJSCV. Acta feria sexta in vigilia s. lacobi Apli. anno Domini ut supra (24. 
Lipca 1472 X.). 

*I068. Altarista /. Psarska. Doms. Clemens Altarista Leopol. actor condempnayit in 
pena nonpancionis primi termini gsara. Petronellam de Psary 

1069. Katherina /. Awdyk. Nobil. Katherina de Czechy est protestata iudicio, quia 
hodie cum horaine Awdyk nullum terminum habuit. 

1030. Molendiuator /. Borsowsky. lohannes molendinator de Wyaczlawycze actor 

attentavit lenninum primum super nobil. Michno de Borschow | 

0^ *1031. Stromilo /. Hyhnath. ludicium castr. Leopol. pre [iłfajiestatis Regie ad 

279 143 

infrascripta eon addidit Ministerialem lacobum Pyeczo[wy] ad primam intromissioaera ia centatn 

quinquaginta marcis laborioso Hyhaath homiai gsi. laeobi Odaowsky de Rudayncze ia prelueris eias- 
dem et hoc in bona gsi. Georgii Stromilo Succam. Leopol. in Wynnyliy. 

*1072. Posicio terminorum antiąue iurisdicionis glis. per dom. Petrum Go- 
łąbek ludicem castr. Leopol. de mandato dom. Cpti. ad primam fer. sextam post f. s. Michaelis. 

*1073. Terminorum posicio specialis ex voluntate parcium. Termini,qui 
feria secunda prox. fieri debuerunt inter gsos. doms. Petrum Czebrowsky actorem et lohaanem Oles- 
sky, pendent ad duassept. 

CCCZi jr.XyVJ. Ada sunt hec in iure castr, feria sexta antę f. s. Laurencii prox. 
anno ut supra (7. Sierpnia 1172 r.) presentibus ibidem gso. nobilibusąue doms. Petro de Zymna- 
woda ludice castr., lohanne Szydzywoyo, lohanne Czebrowaky. \ 

*1014. [Posicio termitĄoTMia glis. per Petrum de Zymnawoda ludicem [castr. Leojpol. o. 
*d septim. IV. 

CCCL TCJCTCyil. Acta sunt hec feria sexła antę f. s. Bartholomei Appli. prox. anno 
ut supra (21. Sierpnia 1472 r.) presentibus ibidem gsis. et nobilibus doms. Ptlka Lyssakowsky 
Yicecpto. Leopol., lohanne de Odnów , Petro Czebrowsky, Sigismundo de Calyschany, Paulo Cluse 
de Crosno, lohanne Goldbek de Zymnawoda et aliis ad premissa. 

*1075. Molendinator •/• Borschowsky. Terminus inter nobil. Włodek de Byelka ae 
molendinatoris sui actoris et nobil. Michno Borschowsky pendet ad ąuatuor sept. 

*101'6. Czebrowsky •/. Olessky. Termini inter gsos. doms. Petrum Czebrowsky de 
Stoky actorem et lohannem Pauiumąue fratres de Olessko gsus. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. 
posuit ad feriam sextam post f. s. Michaelis. A dominis Olesskye nobil. Sigismundus de Calyschany 
cum procuratorio eosdem terminos attentayit et ad eandem posieionera consensit. | 

*t071. [Nyesluchowsczy.] Gsus. doms. Iohan[Mes de Nyesluchow cum] procuratorio atten- O. 
tavit [termi]a\im parte sui hominis Cusma [de iVye]sluehow actoris super nobil. lacobum etiam de^' 
Nyesluchow, a quo nobil. Raphael Streptowsky reposuit simplici infirmitate; in duabus sept. 

*10'J8. Hy hnath •/• Stromilo et recognicio Min isterialis. Minister. Leopol, 
lacobus Pyeczony de iure additus homini Hyhnath de Rudayncze dom lacobi Odnowsky ad primam 
intromissionem in bona gsi. Georgii Stromilo Succam. Leopol in Wynnyky in centum quinquaginta 
marcis iuxta prelucrata ipsius Hyhnath recognovit, quia Tywn ipsius Stromilo videlicet Thysko dixit: 
ego non dabo intromissionem sine mandato domini mei nec admittam. Circa que aeta fuit terrigena 
nobil. Petrus de Hvwnow. In qua repercussione ab eodem Hyhnath datus est terminus sibi Stromilo 
per eundem Tysko ad diem precise hodie due seplimane 

*1019. Recognicio Ministerialis lanussii Leopol., quia cittavit dom. Petronellam de 
Psary pro nonadministracione iuris cum homine et tabernatore suo Danilo pro suecendio dom. Cle- 
menti Baccalario Altariste Leopol. 

*1080. Recognicio Ministerialis lanussii, quia dom. Petronelia de Psari die, qua 
dederat ius cum homine suo Danylo et tabernatore pro suecendio dom. Baccalario Clementi Altariste 
Leopol., hoc ipsum ius non fecit. Et Ministerialis ipsam in domo arestavit. | 

*I08I. [Baccalarius Clemens] Altarista Leopol. lcondempnavit] in pena nonparicionis nobil. O- 
dom. Petronellam de Psary. 282 

1082. Chodak •/• Stromilo. Chodak homo de Spasz nobil. Raphaelis Streptowsky con- 
dempnavit gsum. dom. Georgium Stromilo Succam. Leopol. in pena nonparicioais secuadi termmi. 

*I083. Cvnasch •/. Stromilo. Cunasch homo de Streptow nobil. Raphaelis condempna- 
vit jak wyżej. 

*1084. Stepan •/■ Stromilo. Stepan homo nobil. Raphaelis de Streptow condempnavit 
jak wyżej. 

*1085. Syenko •/• Stromilo. Syenko homo jak wyżrj. 144 

*1086. Hyhnath 7. Stromilo. Gsus. doms. Johannes Odnowsky cum procuratorio homi- 
nis sui Hyhnath de Eudayncze condempnavit gsum. Georgium Stromilo in pena trium marcar. racione 
c. repercussionis prime pignoracionis in centum quinquaginta marcis in Yynnyky. | 

^" OCCIj^!K.X'VIII. Acta sunt hec feria sexta antę f. s. Egidii prox. anno Domini ut 

supra (28. Sierpnia 1472 r.) presentibus mfo., gsis. et noUlihus doms. Eaphaele de Jarosław Succam. 
Premisl. et Cpto. terrarum Eussie gli., Pełro de Brancse ludice, lohanne Wyssokye Subiudice, 
Felka LyssaTcowshj Yicecpło., Petro GolaheJc de Zymnawoda ludice castr. Leopolbus., Paulo Clusz 
de Crosno, lohanne Czyran, lohanne Advocato de SoJcolnyJcy et aliis ad premissa. 

*1087. Doms. Capts. •/. Ounath. Doms. Raphael Capts. antefatus recognovit, quia ei 
nobil. Petrus Cunath solvit pro tricentis flor. Yngar., quos ipse doms. Capitaneus habuit inscriptos in 
et super villis Syemyonowka et Chroschna et advocaciis ibidem. | 

*1088 Czyran recognovit, [ąuia ei] nobil. Petrus Cunath satisfecit pro omnibus 

C- summis florenor. pro villis Syemyonowka et Chrosthna et advocaciis ibidem, tantum Cunath sibi 

284 Cyran ducentos quinquaginta flor. remansit in debito, centum quinquaginta ad f. Natiyit. Domi. prox. 
afi"uturum et centum a prox. f. Nativ. Domi. infra unum annum. Ad que Pyetr Cunath memo- 
riale posuit. 

*I08S. Dominus Capitaneus •/• M olendinator. Mfs. doms. Raphael Capts. antefatus 
recognovit, quia ei molendinator Stanislaus extra muros Leopol, antę valvam Haliczyen. iacentis mo- 
lendini pro quadraginta quinque marcis satisfecit. 

*I090. Cuncza •/. luraschek. Pendet terminus inter gsum. Cunradum alias Cuncza 
de Vratislavia Tribun. Halicz, actorem et nobil. Georgium Frederici de Leopoli ad ieriam quintam prox. 

*1091. Notarius Longus et antiquus •/. Petrus Cunath. Gsus. Petrus Cunath 

Tenutaiius de Syemyonowka tenetur debiti ducentos viginti quatuor flor. Vngar. famoso lohanni an- 

C- tiquo Notario civique Leopol. | [a prox. f.] s. Virg[«ms] ad aliud f. s sub intromis- 

285 sione in villis tenute sue in distr. Leopol. Syemyonowka et Chrosthna et advocaciis ibidem. | Consen- 
c. IV. sum Regium super obligacionem dictarum yillarum expedire est obligatus. | 

^^^ *1092. Hannvsschyez 7. Sampson. Provid. Sampson ludeus Theoloneator Leopol. 

c. IV. et Zuppar, Dolynensis tenetur centum quadraginta tres cum medio flor, Vngar. famoso Hannvsschycz 

^^' civi Cracowyen. tanquam mercatori, de quibus medium summe pro f. s. Martini nunc afi'uturo et ahud 
medium ad f. s. Agnetis nunc instans pagare. Dum pro premissis in ius castr. Leopol. citta- 
retur, extunc recedendo a quovis iure suo et ab omnibus arendis papireis aut pergameneis Regalibus 
super zuppam Dolynensem et theoloneum Leopol. contestis et a districtu suo Zudaczow. parere debet. | 

c. nctCT . 'X"X"X'T-X' Acta sunt hec in iure castrensi sabbato ipso die f. [s.] lohannis 

^J-Decolacionis anno Domini ut supra (29. Sierpnia 1472 r.). 

a *1093. Stromilovye. Nobil. Clemens Stromilo Tenutarius de Gay actor attentavit termi- 
num primum super gsum. Georgium Stromilo Succam. Leopol. pro eo, quia ipse superdestinavit super 
domum suam in Clodno duodeeim sibi similes et totidem inferiores, qui mandato eiusdem Georgii 
intulerunt sibi vulnus cruentum, quod Ministerialis conspesit. Stromilo Georgius dixit : domine Capi- 
tanee, hic asserit domum suam in Clodno, volo videre seriem alias vrzad, cum quo iure habet et 
tenet. Clemens dixit: per te solum habui intromissionem. Doms. Capitaneus | recepit ad premeditan- 
dum ad feriam m post f. s. Michaelis. 

j2: *1094. Alios autem terminos inter gsos. Clementem Stromilo Tenutarium de Gay ac Geor- 

288gium Stromilo Succam. Leopol. mfs. doms. Raphael de laroslaw Succam. Premisl. et Cpts. Russie 

^ glis. posuit ad fer. sextam post f. s. Michaelis. 

*1095. Terminos, qui feria seita prox. fieri debuerunt inter nobil. Raphaelem de Streptow 
actorem et gsum. Georgium Stromilo Succam. Leopol., Doms. Capts. posuit jah wyżej. \ 

c CCCXC. Acta sunt hec die dominico in f. Felicis ei Audi anno Domini ut supra con- 

iv.łinetur (30. Sierpnia 1472 r.). 145 

*1096. Doms. Capitaneus •/• Margaretha advocatissa de Dolyna. | [Marga- c. 

retha Advocałissa de] Doly[Ma] Leopoliensem nuneupatam [recogno]ńt, quia ggy 

propłnąuitatem suam .... superius prefati in manus mfi. dom. Kaphaelis de laroslaw Cpti. terre 

Russie glis. et Succam. Premisl. condescendit, quam propinąuitatem Margaretha coram eodem Cpto. 
edoeuit. Pro qua condescensione ab ipso Capitaneo ąuadraginta marcas recipere debebit et super 
dictam summam duas sexagenas recepit, viginti autem quinque marcas cum sedecim grossis latis pro 
f. Assumpcionis Marie prox. affuturo et residuas pecunias a prox. f. Assumpcionis infra unum annum 
recipere debet. | 

COCJUCt. Acta sunt hec feria ąuinta post f. s. Egidii prox. anno Domini uł supra C. 
(3. Września 1472 r.) presentibus ibidem gsis. et ncbilibus doms. Petro Golmbek de Zymnawoda 288 
ludice castr., lohanne de Culyhow Subdfro. Leopolbus. et aliis ad premissa. 

*1091'. Stromilowye. Recognicio Minis terialis. Minister. lacobus Pyeczony reco- 
gnovit, quia ultra vadium, quod vallavit mfs. doms. Raphael de laroslaw Succam. Premisl. et Cpts. 
terre Russie glis. inter gsos. Georgium Stromilo Succam. Leopol. et elementem Stromilo de Gay, idem 
Clemens iam tercia vice repercussit inlromissionem ] in Gay Georgio Stromilo, pro qua repercussione ^■ 
intromissionis ad diem hodiernam terminum facialem eidem Olementi per Thywnum suum Hrynczak 239 
dedit. Georgius attentavit eundem terminum super Clementem , a quo nobil. Stanislaus Sczawynsky 
nuncius reposuit vera infirmitate. Georgius Clementem pro vadio ducentarum marc. et penis con- 
dempuaTit. 

*1098. Recognicio Ministerialis. Eciam idem Minister. lacobus Pyeczony recognovit 
qnia facionatus est sedecim equas gsi. Georgii Stromilo Succam. Leopol. in equirea nobil. Clementis 
Tenutarii de Gay, pro quibus Ministerialis Clementi terminum facialem ad diem hodiernam dedit 
Jah icyżej aż do : infirmitate. Terminus in duabus sept. 

*1099. Eciam idem Minister. recognovit, quia pro sedecim equabus dom. Clementi Stromilo 
ad instanciam gsi. Georgii Stromilo Succam. Leopol. terminum facialem dedit per Tywnum ipsius 
Clementis Hrynczak. 

CCCX.CI1. Acta sunt hec feria sexta post f. s, Egidii prox. anno uł supra | (4. Wrze- ^• 
śnią 1472 r.). 290 

*1100. Recognicio Ministerialis. Minister. lacobus Pyeczony recognovit, quia de 
iure additus homini Hyhnat dom. lacobi Odnowsky de Rudayncze, cum venisset in Yynnyky in bona 
gsi. Georgii Stromilo Succam. Leopol. et aifectasset habere secundam intromissionem in prelucris 
ipsius Hyhnath in centum quinquaginta marcis, tandem Tysko Tywn Georgii intromissionem non ad- 
misit dicens : ego non possum dare intromissionem in bona domini mei sine mandato eiusdem. Mi- 
nisterialis protestatus terrigene nobili Petro de Hownow recessit. Super hoc doms. lacobus Odnowsky 
parte Hyhnath memoriale posuit. Pro repercussione terminus pendet, quem Ministerialis eidem Stro- 
milo ad diem hodiernam dedit ad feriam sextam cum aliis terminis post f. s. Michaelis prox. 

*1101. Palczyk •/• Kxnylowsky. Nobil. Thomas Tenutarius de Kxnylow et Barthkow 
piscinam suam in Kxnylow ita longe, late, prout eiusdem piscine alnearia se extendunt, famoso Nicolao 
Palczyk civi Leopol. pro triginta sex marcis ad demissionem eiusdem piscine, quam piscinam | habet 
piscari a data presencium usque ad f. Pentecostes prox. omnibus modis et retibus [vendidit]. Thomas^- 
iam TJginti sex marcas recepit, residuum autem circa resignacionem piscine Palczyk solvere debebit. 291 
Eciam obligatus est sibi Palczyk doms. Kxnylowsky tugurrium edificare et arthonium feni dare. Palczyk 
Thome qualibet feria seita pendente demissione debet dare pisces ad mensam pro tribus grossiculis, 
aliis autem temporibus, quando Thomas necessitatem habuerit de piscibus, | Palczyk eidem yendere c. 
debebit super summam residuitatis decem marcar. et hoc non preciosius nisi iuxta cursum fori IJ- 
piscinarum. 

*I102. Hermanowsky /. Calennyk. Nobil. doms. Martinus de Hermanów piscinam 
emit apud dom. Martinum Calennyk in Podhaycze pro triginta marcis, decem marcas solvere ad fer. 

19 146 

seztam prox., viginti vero marcas ia resignacionem pisełne dare tenebłtur sub iatromissioue iu Herma- 
nów in duas areas. 

1103. Littera dotis luraskowey de anuo Domini miilesimo CCCCLi 
quinto ad mandatum dom. Baphaelis de laroslaw Cpti. Leopol. 

CCC2CCIII. Acta sunt hec feria ąuinta post Ezaltacionis s. Crucis prox. anno Do- 
mini ut supra (17. Września 1472 r.). 

*1104. Stromilowye. Terminum secundum inter gsos. dominos Georgium Stromilo 
Sueeam. Leopol. actorem et gsum. Clementem de Gay Tenutarium partes reinterceperunt ad duas sept. 
post ingressum | mfi. dom. Raphaelis de laroslaw Sueeam. Premisl. et Cpti. terre Russie glis. 
o. CCC21CIV. Acta suni hec feria sezta prox. post f. s. Michaelis anno Domini ut 

293 supra (2. Października 1472 r.). 

*1105. Paulus Clusy •/. Davydovsky. Nobil. Petrus Notarius tanąuam procurator 
nobil. Pauli CIusz de Crosno actoris attentavit terminum primum super nobil. lohannem Dawydowsky, 
a quo nobil. lohannes Czemyerzynsky reposuit slmplici infirmitate ; in duabus sept. 

*1106. Swyrsky •/• Dawydowsky. Nobil. Petrus Notarius procurator nobil. Andree 
Swyrsky actoris attentaTit jak wyżej. 

*1107. Dominicus Italicus /. laczhy m yrsky. Nobil. Dominieus Italieus de S. 
Bomulo villam suam hereditariam in distr. Leopol. | sitam dictam Sczyczenossy dom. Frederico laczy- 
^- myrsky Glfro. Szanocz. pro sexcentis mareis vendidit. Hee inscripcio debet induci per Dominicum in 
294librum terr. Leopol. ad terminos prox. part. 

^1108. Fosicio terminorum glis. Termini antiąue iurisdicionis pendent ad feriam 
sextam post f. s. Martini nunc instantis. 

CCCXCV. Acta sabbato post f. s. Michaelis prox. (S. Października 1472 r.). 
*1109. Nobil. Paulus Clusz actor attentavit terminum primum super nobil. lohannem Da- 
wydowsky, a quo nobil. lohannes nuncius reposuit terminum simplici infirmitate ; in duabus sept. 

*1110. Doms. Gołąbek •/. Calennyczy. Doms. Petrus Gołąbek Iudex castr. Leopol. 
fideiussit pro nobili lohanne Advoeato de Crothoschyn in manus nobil. Martini et lacobi Calennykom, 
quia idem Advocatus debet reformare erga viginti quinque marcas, quas reeepit post sororem ipsorum 
Martini et lacobi ad terminos pros. partie. | 
^ *1111. Kyerdeyowye. Nobil. Martinus fllius olim nobil. Demetrii Kyerdey de Spyklossy 

295contulit se in tutoriam patruo suo nobili dom. lohanni Kyerdey de Hurmayn cum bonis. 
CCC3CCVI. Acta feria sezta ipso die s. Galii (16. Października 1472 r.). 
*1112. Doms. Capts. •/. Byeleczsky de Wyrzbow. Nobil, Petrus Notarius cum 
procuratorio mfi. dom. Eaphaelis Cpti. Leopol. actoris attentavit terminum super nobil. Clementem de 
Wyrzbow iuxta mandatum, ut fillum suum nobil. Nicolaum cum facie statueret, a quo Clemente 
nobil. lohannes Cosoczsky reposuit vera infirmitate. 

*1113. Demyenyecz •/. Byeleczsky. Nobil. Petrus Byeleczsky procurator laboriosi 
Demyenyecz de Narayow kmethonis mfi. dom. Eaphaelis de laroslaw Cpti. Leopol. attentavit termi- 
num super nobil. Clementem de Vyrzbow, a quo nobil. lohannes Kosoezsky reposuit vera infirmitate ; 
in duabus sept. 

*1114. Nobil. Petrus Notarius cum procuratorio nobil. Pauli Clusz da Crosno actoris atten- 
tavit terminum secundum super nobil. lohannem Dawydowsky de Nouoszelcze, a quo nobil. | lohan- 
C. nes Ostrol^ezsky servitor suus reposuit simpUci infirmitate. 

^ *H15. Dawydowsky •/. Swyrsky. Nobil. Petrus Notarius cum procuratorio nobiL 

Pauli Clusz de Crosno actoris attentavit terminum secundum super nobil. lohannem Dawydowsky 
ut supra. 

*1116. Nobil. Petrus Notarius cum procuratorio nobilis Andree Swyrsky actoris attentayit 
terminum secundum super nobil. lohannem Dawydowsky de Nouoselcze, a quo nobil. lohannes Ostro- 
l^czsky serritor suus reposuit simplici infirmitate. 147 

CCC2S:C'VII. Ada sahhato in crastino s. Galii anno ut supra (17. Października 1472 r.). 

*1117. Clusz •/• Dawydowsky. Nobil. Petrus Notarius cum procuratorio nobil. Pauli 
Clusz actoris attentavit terminum secundum super nobil. lohannem Dawydowsky de Nouoszelcze, a quo 
jak wyżej. 

CCCSlCy^III. Ada feria sextaprox. anłe O. O. S. S. anno uł supra (30. Października 1472 r.). 

*1118. Clusz •/. Dawydowsky. Terminos inter nobil. Paulum Clusz et Andream^- 
Swyrsky actores | et nobil. lohannem Dawydowsky gsus. doms. Pełka Lyssakowsky ei mandato dom. 297 
Raphaelis de laroslaw Succam. Premisl. et Cpti. terre Eussie glis. posuit ad diem terciam post in- 
gressum Cpti. 

*1119. Dyemyenyecz •/• Byeleczsky. Nobil. Petrus Notarius cum procuratorio laboriosi 
Dyemyenyecz de Narayow kmethonis mfi. dom. Eaphaelis de laroslaw Cpti. Leopol. Tenutarii de Na- 
rayow actoris attentavit terminum super nobil. elementem de Wyrzbow, qui non paruit, et Petrus 
ipsum condempnayit. Git tac i o. Raphael de laroslaw Cpts. terre Eussie glis. et Succam. Premisl. 
tibi nobili Clementi de Wyrzbow mandamus, ąuatenus feria sexta prox. ipso die s. Galii compareas 
et statues nobil. Nieolaum filium tuum comestorem panis tui ad instanciam laboriosi Dymynyecz de q 
Narayow kmethonis nostri tenuteąue nostre ibidem de Narayow, | qui te cittat ad secundum termi- IV. 
nam ratione eiusdem termini secundi elapsi et hoc pro eo, quia filius tuus Nicolaus veniens cum 
Tiginti personis sibi similibus et totidem inferioribus coadiutoribus sua in bona bereditaria Narayow 
tenuta ipsius Eaphaelis de laroslaw repercussit duas portas et tria hostia apud Tywn, ubi habet castigacio- 
nem alias Jcaszn tota villa et ipse Dymynyecz et ibidem repercuciens truncum et tres seras yiolenter 
fregit ipsius Dymynyecz, ubi fur ipsius captivus sedebat et eundem furem ipsius violenter cum 
facie alias dycsem sicut viginti marc. et totidem dampni excepit. Et Eaphael de laroslaw Tenutarius 
de Narayow stat iuxta hominem suum pro pena sua. Datum Leopoli feria sexta prox. post t. s. Mi- 
chaelis anno Dom. millesimo quadringent. septuagesimo secundo (2. Października 1472 r.). 

*1120, Nobil. Petrus Notarius cum procuratorio attentavit terminum iuxta mandatum mfi. 
Eaphaelis de laroslaw etc. super nobil. Clementem Byeleczsky de Wyrzbow, qui non paruit et 
Petrus I ipsum condempnavit. Mandatum. Eaphael de laroslaw Succam. Premisl. et Cpts. terre Eussie^' 
glis. tibi nobili Clementi Byeleczsky de Wyrzbow mandamus, quatenus feria sexta prox. ipso die s. 299 
Galii in secundo termino ratione termini secundi elapsi compareas et filium tuum Nieolaum cum furę 
statuas furem, quem cum coadiutoribus suis yiolenter de Narayow recepit et in domum tuam duxit, 
snb pena Eegali quatuordecim marcar. alias non facturus. Data Leopoli feria sexta prox. post f. s. 
Michaelis anno ut supra ( 2. Października 1472 r.). 

CCCSICIIK. Ada feria sexła post f. s. Martini (13. Listopada 1472 r.). 

*1 1 21 . Termini omnes antiqui pendent ad feriam seitam post f. Circumcisionis Domini nunc afi'ut. 

^^1122. Harnastus •/. Swynka. Inter doms. Harnast civem Leopol. actorem et lohan- 
nem Swynka Vxfrm. pendet terminus ad duas sept. 

*1123. Masz ■/. Blazek, Inter Masz de Brzozdowcze et Blasium de Sroky pendet termi- 
nus ad feriam sextam post f. | Circumcisionis Dom. prox. ^• 

1124. Vadium. Eaphael de laroslaw Succam Premisl. et Cpts. terre Eussie glis. gso. 3o6 
lohanni Dawydowsky herede de Nouoszelcze, quia per gsum. Pavlum Clusz de Crosno coram nobis 
detectum extat in querelis, quomodo tu preter ius, quo sequum agis, pro inequitacione et repercussione 
domus sue sibi insolitas infers ita, quod ipse non est tutus de vita, vadium ąuingentarum marcar. 
Yailamus. Quod yadium in librum nostrum castr. Leopol. inscriptum in domum tuam Łransmittimus. 
Datum in Grodek feria secunda post f. s. Martini prox. anno Dom. millesimo quadring. septuagesimo 
secundo (16. Listopada 1472 r.). 

*1125. Gologorska •/• Culykowsky. Gsa. dom. Gologorska Elizabeth villam suam 
hereditariam Vyaczen in distr. Leopol. in septingentis marcis gso. Petro Culykowsky | obligavit etjy 
iam ab eodem Petro tricentas quinquaginta mareas levavit. (z. p.) 30i 148 

CD. Acta feria secunda ipso die s. Clementis anno Domini ut supra (23. Listopada 

C. 1472 r.) presenłibus ibidem | mfo., gsis. et nobilibus doms. Raphaele de Jarosław Succam. Fremisl. 

o^'e< Cpto. terre Russie glis., Fetro de Brancse ludice, lohanne de WyssoTcye Subiudice, lohanne 

Stcynka Vexfro., lohanne CulyJcowsJcy Subdfro., Peiro Gołcibek protunc ludice, Felka Lyssakowsky 

Yicecpto. castrensibus Leopolbus , Petro Csebrowsky, Raphaele Streptowsky, Stanislao Zadowsky, 

Petro Krsywyeczsky, Nyemyersa Borschowsky et dliis etc. 

*I126. Clusz •/• Dawydowsky. Nobil. Petrus Notarius procurator nobil. Pauli Olusz 
de Crosno actoris attentavit terminum super nobil. lohannem Dawydowsky, a quo reposuit nobil. 
lohannes Ostrowyeczsky vera infirmitate ; in duabus septim. 

Prima Cittacio. Eaphael de laroslaw Succam. Premisl. et Cpts. terre Russie glis. tibi 
gso. lohanni Dawydowsky heredi de Nouoszelcze mandamus, ąuatenus feria sexta prox. post f. s. 
Michaelis compareas ad instanciam gsi. Pauli Clusz de Crosno, quia tu supereąuitans violenter super 
domum et curiam ipsius Pauli in Crosno tempore nocturno cum septem tibi similibus tuis coadiuto- 
c. ribus cum baliistis, appre|hensis dispercussisti domum eandem et repereussisti alias vybylesz valvam 
l^vioIenter circa curiam ae domum ipsius Pauli in Crosno et ineąuitasti in curiam ac domum Pauli 
et interim hostia domus et pallacii repereussisti alias wybyless et intrans domum fecisti viilnus in 
pariete seccatum pallacii et iterum sagittasti duabus sagittis uaa manuali et alia balliste alias schipem, 
una sagitta fecisti vulnus in fenestrali, quo tegebatur fenestra camynate et alia sagitta alias schypem 
fecisti vulnus in pariete stube. Quam violentam superequitacionem et dicte violeneie signa Ministerialis 
cum nobilibus in tempore et hora conspexit. Datum Leopoli feria secuada in crastino Translacionis 
s. Stanislai anno Dom. millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo (28. Września 1472 r.). 
Copia secunde cittacionis. Jak wyżej quatenus feria seeunda ipso die s. Clementis ad instan- 
ciam nobilis Pauli Clusz de Crosno compareas pro eo, quia, dum inequitasti violenter in domum ac 
in curiam ipsius Pauli , concussisti alias rostrcuczyless uxorem ipsius Fyeunam impregnatam, qua 
concussione interemisti in ipsa ipsius Pauli natum, quem uxor ipsius Pauli antę tempus debitum 
partus peperit mortuum et quem natum mortuum in tempore debito nobiles conspexerunt. Ideo te 
cittat pro capite per te interempti nobilis nati. Datum Leopoli feria tercia post f. s. Bryccy pros. 
C. anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo j (17. Listopada 1472 r.). 
^ Copia autem tercie cittacionis apud dom. Clusz de Crosno habetur. 

*1I27. Swyrsky '/. Davydowsky. Pendet terminus inter nobil. Andream Swyrsky 
actorem ob spem concordie et lohannem Dawydowsky ad feriam sextam post f. Circumcisionis Domi. 

1128. Testes domini Clusz erga lohannem Dawydowsky. Primus doms. 
Swynka Vexfr. Leopol., secds. Waszyly Swystelnyczsky, tercius Petrus Gouorek, qurts laczymyrsky 
Theodricus, quts, Nyemyerza de Borschow, sxts. Michno de ibidem, sptms. Waszyly de ibidem, 
octvs. Iwasko de ibidem, nonus Iwasko de Dulęby, decimus Andreyko Lopathka, vndecim. Stachno 
Plethenyczsky, duodec. Petrus Krzywyeczsky, tredec. Martinus Calennyk, quartusdec. lacobus Calennyk, 
quindec. Stanislaus de Czechy, sedec. Andreas de Swyrzs, decim. sept. Stanislaus de Z^dowycze, 
decim octav. lohannes de Zakrzew. 

*1129. Olessky Nyedzwyeczsky •/• Nikyel Przechrzta. Nobil. Paulus de Olessko 
et Zloczow et Andreas Nyeczwyeczsky de Trczienyecz recognoverunt, quia gsus. lohannes Buczaczsky 
o. de Manastyrzyska piseinam suam in Zadarow | ab agmine eiusdem piscine usque ad granicies mfi. 
r^- dom. Fredro de Pleschowyeze Plti. Podolie et inferius piscine, prout lapide poterit proicere alias 
zaczysznacz, famoso Nikel Przechrzta civi Leopol. pro centum septuaginta marcis vendidit. Quam 
piseinam Nikyel modis et retibus quibusvis piscabitur a demissione usque ad f. s. Trinitatis nunc 
affutr. Sed quia ipse lohannes Buczaczsky in di&tr. Leopol. non est posessionatus et ergo ipse Nikyel 
de tuieione non contentatur, igitur Paulus Olessky et Andreas Nyeczwyeczsky sibi fideiusserunt, quod 
hoc forum Buczaczsky debebit tenere. Et medietatem piscium ad Tasa salsorum propriis hominibus 
ipse Buczaczsky fato Nykyel a piscina usque in Rohatyn conducere debet. \ 149 

*1130. Zubrzsky •/. Swyaka. Eaphael de laroslaw Succam. Premisl, et Capts. terre o. 
Eussie glis. significamus, ąuomodo gsus. doms. lohannes Swyaka de Pomorzany Vexfr, Leopol. rV- 
recognovit se teneri debiti sexaginta flor. nobili Nicolao de Żubrza ad f. Circumcision. Dorni. prox. 
solvere sub intromissione in villas suas in distr. Leopol. Maiorem et Minorem lezerna. | Si ipsum c. 
non protegeret aut in posessione ipsarum villarum iniurias inferre vellet, extunc alios sexaginta flor. rV- 
succumbet. | Ad quam inscripcionem Swynka suos successores inscripsit tenendam fore et non c. 

refringendam. rV- 

'^ 308 

*113l. Eeco gnicie Ministerialisper aliumMinisterialem. Minister. Leopol. 
lacobus Pyeczony recognovit, quia coram ipso lacobo alter Ministerialis etiam Leopol. tonsus alias 
dictus Mathias Camyonoezensis fassus est, quia illas equas apud dom. Clementem Stromilo facionatus 
est alias lycsowal ex parte gsi. Georgii Stromilo Succam. Leopol. in equirea eiusdem Clementis, quas 
equas per Mathiam facionatas alias lycsovane Stromilo Succamer. domino Clementi pro schuba 
mardurina et pro alio debito dedit. Clemens memoriale posait. 

*1132, Alia recognicio M ini ster i ali s p e r a Hu m Min is terial em. Minister. 
Leopol. lacobus Pyeczony recognovit, | quia Ministerialis etiam Leopol. tonsus Mathias de Camyonka c. 
coram ipso lacobo fassus est, quia gsus. Georgius Stromilo nunquam fuit in possessione medietatis g^ó 
ville Gay, sed fuit in posessione tocius ville Gay pro villa Clodno tocius ville Gay per commutacionem. 
Clemens memoriale posuit. 

'''1 133. Tercia recognicio Ministerialis per alium Ministerialem. lacobus 
Minister, tonsus Pyeczony Leopol. recognoyit, quia Minister, eciam Leopol. Mathias de Camyonka 
coram ipso recognovit, quod gsus. Georgius Stromilo Succam. Leopol. domino Clementi fratri suo 
germano per ipsum Mathiam dedit intromissionem in villam Clodno per commutacionem pro villa 
Gay et per eundem Minist. Mathiam sibi Clementi econverso exequitare mandavit de villa Clodno. 
Clemens memoriale posuit. 

"^1134. Yadium per dom. Cptm. vallatum. Mfs. doms. Eaphael de laroslaw etc. 
vallavit penam vallatam quingentarum marcar. inter nobil. Nyemyerzam Borschowsky ex una et filiastrum 
suum Iwaskonem de Borschow et Andreyko Ostalowsky. | 

CDI. Acta sunt hec sabbało in vigilia s. Nicolai anno Domini ut supra (5. Grudnia 1472 r.). c. 

*1135. Stromilowye. Terminus inter gsos. Georgium Stromilo Succam. Leopol. etgj^^ 
elementem fratrem suum Tenutarium de Gay pendet ad feriam sextam post f. Circumcisionis Domini. 

*1136. Clusz •/. Dawydowsky. Termini inter nobil. Paulum Clusz actorem et lohannem 
Dawydowsky penden t ad sabbatum in crastino f. Circumcisionis Domi. nunc afifuturi. 

'■'llSI. Swyrsky •/• Dawydowsky. Terminus inter nobil. Andream de Swyrzs actorem 
et lohannem Dawydowsky pendet ad sabbatum in crastino f. Circumcisionis Domi. | 

CDII. Acta sunt hec LeopoU sabbato in vigilia s. Thome Apli. anno Domini ut supra o. 
(19. Grudnia 1472 r.) presentibus ibidem nobilibus doms. Guncserss de Syenyeioa, lohamie Primo J^- 
de SroTcy, Tyraivy videlicet OnyssJco. 

*1I38. Canonici •/• Tarłowy e. Mfi. dom. Stanislaus de Chotecz Plts. et Eaphael de 
laroslaw Cpts. terre Eussie glis. ae Georgius Stromilo Succam. Leopol. ex commissione sereniss. 
Principis Kazimiri Eegis super limitacionem granicierum inter bona Eegalia Dempna, Horoz^na, 
Eyczhyhow tenute nobil. filiorum olim gsi. lohannis laczymyrsky Dfri. Leopol. videlicet Theodrici et 
Henrici dictorum ex una et Drohowysch et Vsczye tenute Andree filii Tharlo deseendimus, visis itaque 
iuribus et munimentis dom. Capitularium eccle. Leopol. et relictis super bona Wyrzbyaseh ex altera 
partibus, invenimus insigna et secciones alias czyosy in alvo stante penes viam tendentem ad Mokrzecz 
et quercum versus Vsczye stantem inter alvos, ubi sunt ahe secciones et incisiones facte olim per 
mfos. doms. Andream Odrowasch Eussie et Stanislaum de Chotecz Podolie Palatinos gles. factas 
prius inter partes predictas et granicies inter doms. Capitulares et dom. lohannem laczymyrsky 150 

C. Tenutarium Parve Horozhana et Eyczhyhow et prefatum Tharlo, procedentes a scopulis łn literis 
J^-eorundem dom. | Capitularium desi^natis usąue ad fluvium Schczyrzecz. Et suspendimus eandem 
limitacionem usque ad interrogacionem Regis et sui consilii convencionis glis. in futurum fiende. 
Fenum autem falcastratum per filios olim domini laczymyrsky et dom. Andream Tharlo super pratis 
dom. Capitularium dominis Oapitularibus adiudieavimus. Et remanentes doms. Capitulares circa eadem 
JDsigna et secciones iniungentes partibus sub Tadio ducentarum marc, bec omnia tenenda usque ad 
perpetuas granicies ex int^rrogacione Eegis fiendas. 

*1139. Stromilowye. Nobil. lohannes Gołąbek de Zymnawoda cum procuratorio gsi. 
Georgii Stromilo Succam. Leopol. attenta^it terminum super nobil. Clementem Tenutarium de Gay 
iuxta citacionem, Eaphael de Jarosław Succam. Premisl. et Cpts. Russie glis. tibi nobili Olementi 
Tenutario de Gay mandamus, ąuatenus feria sexta proz. Leopoli conpareas ad instanciam gsi. ae strui. 
Georgii Stromilo Succam. Leopol., quia tu preter nostram voluntatem et preter yadium inter vos 
Tallatum ducentarum marc. supereąuitans in domum ipsius tenute medietatem ville Gay cum ąuatuor 
similibus et sex inferioribus eipercussisti sibi procuratorem Masz, ibi sibi recepisti equum, census, 

frumenta, triticum, avenam et de molendino parte ipsius | metretas alias negleiisti 

lY. sic in va,[lore] ginta marc. et in totidem [ipsum dampni]Q(i&st\. Datum Leopoli feria 

813 tercia ipso ') die s. Lazari anno Domini millesimo quadringent. septuagesimo secundo (17. Grudnia 
1472 r.). Dom, Clementi iuramentum decretum est in duabus septim. prox. TERMINI CASTRENSES 

1473. 

CDIII. Acta sunt hec Leopoli sdbhato in crasiino Circumcisionis Domini anno Eittsdem 
milles. ąuadringeni. septuagesimo terdo (2. Stycznia 1473 r.) presentihtts mfis., gsis. et nobiłibus 
doms. Paulo Odrovasch Leopol., Dobeslao de Zyrawycsa Premisl. Cstlis., Eaphaele de laroslaw 
Succam. etiam Premisl. et Cpto. terre Russie gli., Petro de Brancze ludice, lohanne de Yyssokye 
Subiudice terribus., Georgio Stromilo Succam., lohanne Chodorowshy Dfro., lohanne Culykowsky 
Subdfro. Leopolbus., Petro Czebroiosky, Nyemyerza Borschowsky et aliis, 

*1140. Nyemyerza •/. Romanowski. Nobil. Petrus Czebrowsky procurator nobil. 
Nyemyerza de Borschow actoris i [terminum attemtavit super] Stephanum de Roma[noM'], a quo 

lY nobil yeczsky reposuit simplici infirmitate; in duabus sept. 

81* *1141. Termini antiqui pendent ad octo septim. 

*1142. Stroyloyye. (sic) Termini inter gsos. Georgium Stromilo Succam. Leopol. et 
elementem Tenutar. de Gay pendent ad quatuor sept. cum iuramento. 

*I143. Yadium inter Nyemyerza et Romanowski. Ad presenciam mfi. dom. 
Raphaelis de laroslaw Succam. Premisl. et Cptm. terre Russie glm. nobilis Nyemyerza de Borschow 
deposuit in querela, quomodo nobil. Stephanus de Romanow superveniens super domum ipsius eundem 
Nyemyerza violenter Tulneravit et adhuc in vitam suam machinatur, igitur doms. Capitaneus penam 
vallatam tricentarum marcar. vallavit, quod vadium in domos parcium dirigere iussit. | 

CDIV. Acta feria sezta post Epiphaniarum Domini prox. (8. Stycznia 1473 r.). 
j^ *1144. Katherina •/. lazlo vy eczs ky. Minister, tonsus Andreas Sary Glynensis reco- 

3l4gnovit, quia, dum fuit de iure additus in prelucris dom. Katherine Gologorskyey ad secundam pigno- ') Dzień Św. Łazarza przypadał w r. 1472 na Czwartek 17. Grudnia a nie na Wtorek. 151 

racionem in ducentis marcis ia bona Martinów dom. Michaelis lazlowyeczsky, extunc ibi pignoracio 
est repercussa per Officialem ipsius nobil, Nicolaum. Nobil. Sigismundus cum procuratorio | a Kathe- c. 
rina Michaelem in tribus marcis pene condempnavit. ludicium Minislerialem ad terciam pignoracionem qi'ą, 
in Martinów addidit. | ^ 

CD'V. Acta sunt hec feria sexta post Epiphaniarum Domini pr ozima anno Eiusdem ut c. 
SMpra (8. Stycznia 1473 r.) presentibus ibi gso. et nóbilihus doms. Felka Lyssahowsky Vicecpio.,n^ 
lohanne Gołąbek de Zymnawoda, Iwaskone Remyonotcsky, Stanislao Podwoyewodze etc. 

1145. Reeognicłones lanussii Mini ster ialis tonsi. 

1146. Domina Ynuczkowa penam Regalem quatuordecim marcar. luit in repercussione 
pignoris in fumalibus de villa Szarnky. 

"^1147. Guncza luit penam jak wyżej de laneis Bobreczensibus. 

*1148. Culykowsky Subdapifer jak wyżej in fumalibus. 

*1149. Prior Corporis Christi jak wyżej. 

*1150. J ary czh ows ky ^'ait wyie;'. 

*1151. Pyeczhyehwosthskyl jak wyżej de villa Pyeczychwosty. O. 

*1152. Dominus Premislie nsis ^afc wyżej de villa Myrzyycza. gj^ 

*1153. Katberina Gol o górska ja^ w^ie; fumalium. 

*1154. Yolczko deClodzyencze jak wyżej. 

"^IISS. Posicio terminorum antiąue iurisdicion is glis. per gsum. Pełka 
Lyssakowsky ad octo septim. 

*1156. Psarska */• Altarista. Terminus tercius condempnabilis inter Clementem sacer- 
dotem et allaristam actorem et gsam. Petronellam de Psary pendet ad octo septim. 

*1157. ludei Dayn et lacow. Domini iudicio residebaut inter ludeos Dayn actorem 
ex una cirilem et lacow suburbanum Leopol. et hoe doms. lohannes Gołąbek de Zymnawoda, lura 
de Malechow, Iwasko de Remyonow, Syenyeczko, Stanislaus Fowoyewodzye, Petrus | Notarius de c. 

Chop , [Sał»]pson Theloneator Leopol., Zudaczow. et Zupparius Dolynen. necnon lagnyji^^ 

Pyesak Isaezko ei locacione gsi. Pełka Lyssakowsky Yicecpti. Leopol., ut ipsas partes seu ludeos 
iudicarent modo iuris suburbani, qui ludeus ciyilis Dayn actor a£fectavit dominos iudicio residentes, 
ut sibi adderetur Ministerialis. Cui additus est Minister. lanussius, per quem ludeus civilis Dayn 
ludeum lacow suburbanum tetigit, ut non recederet a iure nisi iustiflcaretur, pro quo ipsum incul- 
paverat. lacow paruit, proposieionem a Dayn audire curavit alias zaloba. Dayn dixit: domini, nolo 
habere hic ius suburbanum sed iudieium. lacow dixit: domini, ipse me ad presenciam vestri per 
Ministerialem tetigit alias prsyihknal, ut iustificarer, hic erga me non proponit quicquam nec vult 
contentari in 7obis. Ego memoriale pono. Domini receperunt et evasionem sibi lacow decreverunt. 
Iterum Dayn dixit : dignemini michi dare ad dom. Captm. Yicecapitaneus dixit : domini, ego hanc 
causam non admittam ad dominum, quia de mandato dom. Captei. habeo, ut ipsam iudicarem. 

"^1158. Issaczko */• Ghanna. Terminus inter Issaczko ludeum | [actorem] et ludeam q. 
Channam suburbanam, qui fieri hodie debuit, prout Issaczko Ghannam cittarerat pro marca. lus^- 
locatum per dom. Yicecptm. erat et quadriplicibus yicibus Isaezko proclamatus non paruit. 

CDVI. Acta swit hec sabbato post Epipheniarum prox. anno Domini ut supra (9. Stycznia 
1473 r.). 

1139. Becognicio Ministerialis. 

1 1 60. Stephanus Romanowski luit penam Regalem quatuordecim marcar. in reper- 
cussione pignoris fumalium. (z. p.) Inferius patet. 

*1161. Czebrowsky lohannes jaZ; wyżej fumalium de Zabocrvky, 

*1162. Włodek de Cne z &ny jak wyżej fumalium. (z. p.). 152 

*1163. Borschowsky /. Eom anow ski. Nobil. Nyemyerza de Borschow attentavit 
terminum secundum actor super nobil. Stephanum Eomanowsky, a quo nobil. Stanislaus Suehodolsky 
nuncius reposuit simplici infirmitate; in duabus sept. | 
C. 1164. Eomanowsky Stephanus luit penam Regalem ąuatuordecim marcar. in reper- 

gigcussione pignoris fumalium. 

Acta in Grodek feria ąuinta post f. Circumcisionis Domini prox. anno ut supra (7. Stycznia 
1473 r.). 

1165. laezymyrsky •/. Czasehynski. Minister. Mathias Grodec. recognoTit, quia 
gsus. Fredericus laezymyrsky Gfr. Sanocz. dedit intromissionem nobili Nicolao Chaschnyezsky in 
medietatem totius ville sue Magne Lubynye in centum mareis. 

CJDIX. Acta Leopoli feria sexta post ocłavas s. Agnetis prox. anno ut supra (29. Stycznia 
1473 r.) presentibus gsis., nobilibus doms. Felka Lyssahowshy Vicecpto., Petro Golabeh de Zymna- 
woda ludice castr. Leopolbus., Wasyly de Swystelmjky, Stanislao Zadowshy, Paulo Clusz de Crosno, 
Michno de Borschow, Stachno Pletenyczshy et aliis ad premissa. 

*1166. Stromilowye. Honorab. doms. Gregorius Prebendarius castri in Camyonka pro- 

curator gsi. Georgii Stromilo Succam. Leopol. attentavit iuramentum, quod debuit prestare nobil. 

c. Clemens Tenutarius de Gay, | prout ei ius decreverat, sed quia Clemens non paruit, Gregorius iudicio 

T^-est protestaius. 
320 

*116I. Yyrczyaski •/• Fyedka. Nobil. Fyedka eonsors nobilis Hryczko de Kvkyzow 

recognovit, quia ei nobil. Martinus Yyrczyasky satisfecit pro sexaginta duabus mareis super debitum. 

"^1168. Fyedka •/• Vyrezasky. Nobil. Martinus Yyrczyasky tenetur debiti nobili Fyedcze 
consorti olim nobil. Hryczko de Kvkyzow viginti sex mareas post f. Assumpcionis Marie affutur. in 
una septimana, (;s^. p.) . 

1169. Eecoguicio Mini sterialis. 

IlłO. Palatinus Eussie luit penam Eegal. quatuordecim marc. in repercussione pignoris 
fumalium de villa Maleyow. 
c. *1 171. Idem jaJc wyżej | de villa Korlezhyeze. 

rv. *1112. lohannes Czebrowsky jak wyżej de Lupseha. 

*11I3. Idem luit penam Eegal. ob repercussionem pignoris in villa Lupseha et hoc ratione 
arborum, que non duxit. 

1174. Dom. Barbara Starosyelska luit penam Eegalem in repercussione pignornm 
fumalium de totis villis suis. 

1175. Psarska luit penam Eegalem in repercussione pignoris fumalium. 

CDX, Acta sunt hec sabbato post octavas s. Agnetis prox. anno ut supra (30. Stycznia 
1473 r.) presentibus ut supra. 

1176. Clemens Stromilo luit penam Eegal. quatuordecim marcarum in repercussione 
pignoracionis et hoc de medietate ville Gay ob nonduccionem arborum. 

*117 7. Georgius •/• Stromilo \mi jak wyżej. 

*1178. Nymerza •/• Eomanovsky. Nobil. Nyemyerza actor de Borschow attentavit 
terminum tercium super nobil. Stephanum de Eomanow, | a quo nobil. Stanislaus Szvehodolsky nuncius 
IV. reposuit vera infirmitate; terminus a pros. feria sexta adveniente per unam septim. 
822 1179. Ghodorowsky Dapifer luit penam Eegalem quatuordecira marcar. in reper- 

cussione fumalium pignoracionis de bonis Brzozdovcze. 

*1180. Stromilowye. Nobil. Clemens Stromilo Tenutarius de Gay stetit volens prestare 
iuramentum, prout pro die hodierna iurare debuit ex decreto iuris ad instaneiam gsi. Georgii Stromilo 
Succam. Leopol. actoris. Georgius non paruit. Clemens ipsum in evasione eondempnavit. 

*I181. Stromilowye. Nobil. Clemens Stromilo Te|nutarius de Gay attentavit terminum 
jy super gsum, Georgium Stromilo Succam. Leopol., qui non paruit. Clemens ipsum condempnavit. 

828 153 

Cittacio. Raphael de laroslaw Succam. Premisl. et Cpts. terre Eussie glis. tibi gso. ae struo. Ge- 
orgio Stromilo Succam. Leopol. heredi de Yynnyky, Batatycze necnon Tenutario de Camyonka man- 
damus, quatenus post nostrum ingressum Leopolim prox. die quarto compareas ad instanciam gsi. 
Clementis germani fratris tui de Gay Tenutarii, quia tu cum ipso Clemente contractum faciens alias 
vmov(S!, et dans ei intromissiouem in villam Clodao, postmodum seąuum stans ia vadio per nos val- 
lato superdestinasti super eundem elementem triginta in armis alias v€Ssbroy tibi similes et viginti 
inferiores super domum ipsius Clemenlis in Głodno, in qua protunc morabatur, mandasti eundem 
elementem interficere violenter, quam violenciam et eius signa Glemens in tempore et hora Mini- 
steriali obduxit. Qui sic superdestinati ipsum Clementem | Tulneraverunt, de eadem domo receperunt 
sibi viginti quatuor truncos avene tritulate valoris quatuor marcar. et totidem dampni. Datum Leopoli C. 
feria sexta in vigilia Assumpcionis Marie anno Dom. millesimo quadring. septuagesimo secundogj; 
(14. Sierpnia 1472 r.). 

*1182. Stromilowye. Nobil. Glemens Tenutarius de Gay actor attentavit ^aA wyżej pro 
eo, quia tu cum Clemente faciens contractum alias vmotoa et dans eidem intromissionem in villam | c. 
Głodno postmodum [słans cum ipso] Clemente itd. jak wyżej, qui sic superdestinati ipsum Clemen- ^j 
tem violenter percusserunt et intulerunt sibi duo vulnera cruenta. Ideo te cittat pro medietate 
vadii videlicet pro ducentis marcis, Datum Leopoli ut supra. 

*1183. Stromylowye. Nobil. Glemens Tenutarius de Ga,j jak wyżej. | Ideo te cittat pro c. 
eisdem vulneribus nobilibus cruentis, prout ius decreverit. Datum Leopoli feria sexta in vigilia f. Assump- gjg 
cionis Marie anno Dom. millesimo quadring. septuagesimo secundo (14. Sierpnia 1472 r.). 

*1184. Dorothea molendinatrix Leopol. •/. Nicolaus de Bochnya, Ven- 
ceslaus de Colomya. Providi Nicolaus de Bochnya Notarius et Yenceslaus de Colomya fratres 
germani recognoverunt, quia ipsis famosa Dorothea molendinatrix molendini extra valvam Grakou. 
Leopoliensis iaeentis pro omnibus rebus | [satisfecit]. 

*1185. Doms. Archeps. •/. Gulykowsky Petrus. Doms. Archeps. Leopol. est obli- o. 
gatus nobili Petro Gulykowsky quadraginta marcas solvere ad f. Paschę prox. sub intromissione 337 
tocius ville Rz^snya. (3. p.). 

*1186. Elizabeth de Monte Raso •/• Petrus GvIykowsky. Dom. Elizabeth Golo- 
górska rocognoyit, quia ei doms. Petrus Gulykowsky satisfecit pro inscripoione racione ville Wyaczen. 

*118I. Alia recognicio. Nobil. Petrus Gulykowsky recognovit, quia ei gsa. Elizabeth 
Gologorska satisfecit pro pecuniis, quas sibi dederat super villam Yyaczen. 

CJ)Xr. Acta sunt hec feria sexta post f. Purificacionis gloriosissime Marie Yirginis 
prox. anno Domini millesimo etc. ut supra \ (5. Lutego 1473 r.). 

*1188. [Tharlo'] •/• C ano ni ci. Termini inter vbles. doms. Capitulares Leopol. actores et ^■ 
nobil. Andream Tharlo pendent ad unam septim. 323 

1189. Be cognici o Ministerialis. 

1 1 90. Doms. Swynka luit penam ąuatuordecim marc. Eegalem ob repereussionem 
pignoris in fumalibus. 

*1191. Bolanowsky de Struczyn luit penam j'a^ wyżej. 

*1192. Spy klossky Su bp inc erna ^'aZ; ««yią;. 

*1193. Bona Milotyczhe luerunt ^aA; wyżej. 

CI>XJI. Acta sunt hec feria sexta^) in vigiUa s. Appolonie anno ut supra (8. Lu- 
tego 1473 r.). 

*1194. Yadium. Raphael de laroslaw Succam. Premisl. et Cpts. Russie glis. gso. ac struo. 
Andree de Syenno notum facimus, quomodo | doms. Gregorius Archeps. Leopol. detexit in querela, .^• 
quomodo tu superveniens super eundem Archepm. ipsum interficere voluisti, igitur nos hiis obviare329 ') "Wigilia Św. Apolonii w r. 1473 przypadała na Poniedziałek a nie Piątek. 154 

yolentes, ne deineeps talia oriri yjdereatur, nam maior est iniuria spiritualium quani secularium, nam forte, 
quod Astripotens auflferat, illud accidens non tantum tue personę sed tocius regni esse denotaretur, 
quare vadiura trium milium marcar. inter vos vallavimus. 
c. CD2LJII. Acta sunt hec feria sexta antę f. s. Yalenłini anno ut supra \ (12. Lutego 

S 1473 r.). 

*1195. O a no ni ci •/• Tarło. Petrus Notarius cum procuratorio vblium. dom. Capitula- 
rium Leopol. actorum attenlavit terminum primum super nobil. Andream Tharlo de Drohowysch, 
a quo nobil. Petrus Andrzeyowsky nuneius reposuit simplici infirmitate; secundus in duabus sept. 

CI>!2CIV. Acta sunt hec feria sexta antę f. s. Mathie Apli. anno ut supra (19. Lu- 
tego 1473 r.). 

*I196. Termini omnes pendent ad duas sept. 

CD.3CX^. Acta feria sexta post f. s. Mathie Appli. prox. anno Domini ut supra 
(26. Lutego 1473 r.). 

*\\9'i. Canonici •/• Tarło. Nobil. Petrus Notarius procurator vblm. dom. Capitularium 
Leopol. actorum attentavit terminum secundum super nobil. Andream Tarło Tenutarium de Droho- 
wysch, a quo no|bili8 reposuit vera infirmitate. 

^ 1198. Villa Matheyow luit penam Eegalem in duplo in repercussione fumalium 

331 pignoris. 

1199. Doms. laryczowsky luit penam Eegal. quatuordecim marcar. ob repercussionem 
ia fumalibus pignoris de bonis Knyehynycze. 

*1200. Vjlla I ezyerzany ia^ imjżej. 

CIDi^VI. Acta sunt hec in iure castr, feria sexta post Cinerum prox. anno ut supra 
(5. Marca 1473 r.) presentihus gsis. nohilihusąue doms. lohanne de YyssoTcye Subiudice łerrestri, 
Petro de Zymnawoda ludice, Pełka Lyssahowshy Yicecpto. castr. Leopolbus., Andrea de Syenno, 
Pełro CsebrowsJcy, lohanne Ostrowyeczsky et aliis ad premissa tesfibus. 

*1201. Olessky •/• Katherina Gologorska. Terminus pendet ad concordandum 
inter nobil. Katherinam de Czechy et gsos. lohannem de Olessko post f. s. Adalberti affat. ad feriam 
sextam prox. In qua Concordia gsus. doms. Andreas Syenyensky arbiter sedere debebit et domina | 
jy Si non concordabunt, extunc in eadem feria sexta terminum habere debebunt. 

332 *1202. lanussius •/. Veysanuvsz. lanussius de Maleskowycze recognovit, quia ei 
famosus Veysannvsz civis Leopol, satisfecit pro duabus piscinis, quas apud ipsum emerat in Malesko- 
wycze, quas piscari unam ad quatuor septim. post Pasce f. instans et aliam ad f. s. lacobi pros. 
debebit. 

*1203. Stromilo •/• P y ec zy eh v osts ki. Honorab. doms, Gregorius Prebendarius in 
Camyonka attentavit terminum primum cum procuratorio gsi, ac strui. Georgii Stromilo Succam. 
Leopol. actoris super nobil. Paulum Pyeczychwosthsky, a quo gsus. lacobus Odnowsky reposuit sim- 
plici infirmitate; in duabus sept. 

*1204. Recognicio Ministerialis Andree Saru Glinen., quia dum fuit additus de 

iure dom. Katherine Gologorskyey ad terciam pignoracionem in ducentis marcis in bona Martynow 

dom. Michaelis laslowyeczsky | [affectans terciam pignoracionem, extunc eandem'] terciam pig[wo»'a- 

•P^ cionem re^^ercMsJserunt per officialem nobil. Nicolaum. Nobil. Sigismundus parte Katherine ipsum 

333 Michaelem condempnavit. ludicium Ministerialem ad primam intromissionem addidit in Martinów. 

*1205. Posicio terminorum glis. ad quatuor sept. 

*1206. Ivasko de Cozycze Armenus •/• Pełka Vi ceepts. Iwasko Armenus de 
Cozycze tenutarius tenetur decem marcas gso. dom. Pełka Yicecpto. Leopol. in duabus septim. post 
f. s. Georgii nunc instans solvere. Si non solveret, extunc in crastino termini in quatuor kmethones 
in villa tenute sue Cozycze videlicet Vochna, Tokarza, Hryu, Smyotaynczyna iu distr. Leopol. sita 
intromissionem dare debet. | (z. p.) Następuje luka nieznanych rozmiarów. 155 

1207 ad quamquidem concordiam pretacte partes debebunt ere c. 

dominos videlieet mfum. dom. Kaphaelem de laroslaw Succam. Premisl. et Cptm. terre Kussie glem. ggg 
et gsum. dom. Petrum de Brancze ludicem terr. Leopol. 

CD^VIT. Acta sunł hec Leopołi feria sexta antę f. s. Yrbani prox. anno Domini 
ut supra (21. Maja 1473 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Felka Lyssahowshy Yicecpło., 
Petro Gołąbek de Zymnaiuoda ludice castri Leopolbus., lohanne de Sokolnyky Advocato, lohanne 
Gołąbek de Zymnawoda, Stanislao Scsavynsky et aliis ad premissa testibus fidedignis. 

*1208. Gołąbek •/. Stromilo. Gsus. doms. Petrus Gołąbek de Zymnawoda Iudex castr. 
Leopol. attentayit terminum, iuxta quod honorab. doms. Gregorius Gapellanus de Camyonka gsi. dom. 
Georgii Stromilo Succam. Leopol. cum procuratorio actoris ipsum dom. Petrum ludicem de loco iudicii 
moyerat et sibi terminum dederat per Ministerialem lanussium. Qui Stromilo non paruit et Petrus 
ipsum in evasione iudicialiter condempnavit. | 

1 209. Doms. Swynka de bonis suis totis luit peaam Regalem ob repereussionem pignoris iv. 
in fumalibus. 336 

*I210. Doms. Andreas Syenyensky jaS wyżej. 

*1211. Domini Olessczy luerunt ^"a^ wyżej. 

*1212. Doms. Bolanowsky de Roschcze jak wyżej. 

1213. Domina Solowska de bonis Pyeczhenyghy luit penam Regalem ob repereussio- 
nem pignoris in fumalibus. 

CD31VIII. Acta sunt hec in iure castr, feria sexta anie f. s. Yrbani prox. anno 
Domini ut supra (31. Maja 1473 r.). 

*1214. Stromilowye. Terminum concittatorium inter gsos. Clementem Stromilo de Gay 
Tenutarium et Georgium Stromilo Succam. Leopol. mfs. doms. Raphael de laroslaw Succam. Premisl. 
et Cpts. Russie glis. remisit ad convencionem glem. per Kazimirum Regem ac Sue Sereaitatis Consi- 
liarios in regno Polonie proxime celebrandam. | Et habebunt terminum dicte partes concittatorium q 
die quarta post ingressum Regle Maiestatis in eandem convencionem et locum , ubi protunc fuerit. IV. 

CDJLIIC. Actum feria sexta post Yrbani prox. anno ut supra (28. Maja 1473 r.). 

1215. Altarista •/• Psarska. Actor astitit terminum concittatorium videlicet honorab. 
doms. Clemens Altarista Leopol. per procuratorem suum nobil. Petrum Notarium super gsam. Petro- 
nellam Psarska, a qua nobil. lohannes Kobyleynsky nuacius reposuit simplici infirmitate et ideo 
Petrus proeurator ipsam Petronellam condempnavit ultra inordinatam reposicionem termini concitta- 
torii. Concittacio. Raphael de laroslaw Succam. Premisl et Cpts. terre Russie glis. tibi gse- 
Petronelle de Psari dote et dotalicio, quam et quod habes inscriptam et inscriptum super villis Psari 
et Dolynyany, relicte olim mfi. lohannis de Knyehynycze Cstli. Halicz, mandamus, quatenus feria 
sexta post f. s. Yrbani nune instans compareas ad instanciam honorab. dom. Clementis Presbiteri 
et Altariste eccle. metropolitane Leopol. tenutarii et possesoris laneorum et taberne in Polmanati, 
qui te concitat ad solrendum penam trium marcar. sibi Clementi adiudicatam, prout acta castr. Leopol. 
canunt alias omawyaya. Nichilominus yice secundaria ius ministrares cum homine tuo Danylo et 

tabernatore pro premissis per ipsum Clementem obiectis in cittacione capitali contentis | O- 

cum homine tuo Danylo, qui eiiens de domo sua et de taberna sua in via publica strata Regali 333 
commorans metsecundus cum servitore suo ac panis comestore suo et superveniens tempore nocturno 
super prata et laneos Clementis combussit alias ssekl artonium feni alias stóg in valore duarum sexag. 
et totidem dampni. Datum Leopoli feria tereia prox. post f. s. Zophie anno Dom. miilesimo quadring. 
septuagesimo tercio (18. Maja 1473 r.). ludicium Ministerialem ad primam pignoracionem in tribus 
marcis in Psari addidit. 

CZ)2!2r. Acta feria sexta in crasłino Ascensionis Domini anno Eiusdem ut supra 
(28. Maja 1473 r.) presentibus ibidem gsis. et nobilibus doms. lohanne de Yyssohje Subiudice 156 

łerrekłri, Petro Spyhlosshy Suhpinc, Felka Lyssakowshy Vicecpto., Felro de Zymnawoda ludice 
castr. Leopolbus., Paulo Cluss de Crosno, Nyemyersa Borscfiotoshy, Vasyly de Swystelnyky et aliis. 

*12I6. Posicio terminorum antiąae iurisdicionis glis. ad feriam sextam post. 
f. s. Michaelis, 

nTfyyCT Acta sunt hec fena sexta anie f. s. Trinitatis prox. (11. Czerwca 1473 r.) 
presenfibus ibidem gsis. nobilibusąue doms. Petro de Brancze ludice łerrestri, lohanne ChodorowsJcy 
Dfro., Pełka Lyssakowsky Yicecpto. Leopolbs., lohanne ac Nicolao de Brancze, Włodek de 
Byelka et aliis. 

*121'!'. Ca no ni ci •/• Tarło. Terminum concittatorium inter vbles. doms. Capitulares 

C- Leopol. actores | et gsum. dom. Tarło Andream Tenutarium de Drohowysch partes ad ąuatuor septim. 

339 inter se reinterceperunt. Nichilcminus partes prata inter bona ipsarum parcium littigiosa, pro quibus 

inter se habent controversias alias spory y rostyrky ad easdem ąuatuor septim. falcastrare non 

debebunt. Pro ąuibus partibus et falcastracione pratorum gsus. Petrus de Brancze Iudex terre Leopol. 

uni parti pro alia fideiussit. 

*I218. Altarista •/• Psarska. Terminus inter honorab. dom. Clementem Presbiterum 
actorem et gsam. Petronellam Psarska pendet ad ąuatuor sept. 

*12I9. Yadium inter Lythwynowsky et Andream Romanowsky. Gsus. doms. 

Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. ex vigore mfi, Cpti. terre Eussie inter gsum. lohannem Bu- 

czaczsky de Lythwynow et nobil. Andream Romanowsky vadium tricentarum marc. i vallavit. 

C- *1220. Yadium inter homines de Bobrka domini Poznanyensis et Ste- 

ry. ■ 

34()phanum heredem de Romanow. Gsus. doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. inter opi- 

danos et homines de Bobrka tenute domini Poznaniensis et nobil. Stephanum Romanowsky vadium 
centum marc. vallavit. 

rm yy rr Acta sunt hec feria secunda in crastino s. Trinitatis anno ut supra (14. 
Czerwca 1473 r.) presenłibus ibi gsis. et nobilib. doms. Petro de Zymnawoda ludice, Felka Lyssa- 
kowsky Yicecpto. Leopolbus. castrbś., lohanne Advocato de Sokolnyky, Andrea de Scsyrzecz Offi- 
ciali, Nicolao Zuhrzsky et aliis ad premissa. \ 
ic. *1221. Eliz[a6e^/ł] Gologorsk[a] •/• Martinus Ostrowsky. Gsa. dom. Elizabeth 

^7' heres de Golegori tenetur debiti ducentas marcas gso. ac struo. dom. Martino Succamer. Belzensi 
de Ostrew, in ąuibus villas suas hereditarias in distr. Leopol. sitas Laczkye, Bonyschyn, lesyenowcze 
j^ invadiavit. | Hanc inscripcionem in łibrum terr. Leopol. ad primos terminos partie. prox. inducere se 
342 6ubmisit. | (z. p.) 

c. CD2^2CIII. Acta sunt hec feria sexta post octavas Corporis Chri. prox. anno ut supra 

^•(25. Czerwca 1473 r.) presentibus ibidem Petro de Brancze terrestri ludice, Pełka Lyssakotosky 
Yicecpto, Leopolbus., lohanne Gołąbek de Zymnawoda, Pauło Burzinsky, Stanisłao laryczhotosky 
et aliis ad premissa. 

*1222. Altarista •/• Psarska. Recognicio M inisteriałis lanussii, prout fuerat 
additus de iui-e dom. Clementi Presbitero et Ałtariste Leopol. ad primam pignoracionem in duabus 
8exag. ratione combusti feni per hominem Danylo in bona dom. Petronelle Psarska in Psary, extune 
ibi Petronella per suum officialem Bartossium eandem pignoracionem repercussit. Cui Petronelle Mini- 
c. sterialis terminum | facialem dedit ad diem hodiernam. A ąuo Clemente gsus. Paulus Burzynsky pro- 
^^curator terminum attentavit. Petronella non paruit, Burzynsky ipsam in penam trium marc. condem- 
pnavit et iudicium Ministerialem ad secundam pignoracionem addidit. 

1223. Yilla Zloczow luit penam Regalem ąuatuordecim marc. ob nonexduccionem 
arborum in pignoracionis repercussione. 

*1224. Doms. Lythwynowsky de villis Całne, Cozowa, Krzywe luit penam jak wyżej. 

*I225. Yadium Czebrowski •/. Schlapa vallatum. Raphael de laroslaw Succam. 

Premisl. et Cpts. terre Russie glis. nobili lohanni Czebrowsky de Zabocrvky grate dilecto. Nobihs, 157 

Grate Dilecte! Coram nobis nobil. Nicolaus Schlapa de Barthosehow gravi expo|suit iu ąuerela, o. 
ąuomodo tu insolitas sibi ia bona sua sepius ac sepius infers ineąuitaciones sibiąue ad morteai|^ 
machinaris, igitur Tadiiitn ducentarum marc. vallamus et ia domum tuam dirigimus. Datum Leopoli 
die dominico post Allexii prox. aano Dom. raillesimo ąuadringentesimo septuagesimo tereio (18. Lipca ■ 
1473 r). 

CJDXIKIV. Ada sunt hec feria sextapost f. s. Kylyany prox. anno etc. (9. Lipca 1473 r.). 

*1226. Canonici /. Tharlo. Terminum concittatorium iater vbles. doms. Capitulares 
Leopol. actores et. nobil. Andream Tarło domini litera perspecta Regie Maiestatis, quam attulit 
nuDCcius ipsius Tarło, posuerunt post dom. Cptei. aQventum in una septim. 

*1222. Goldacz •/■ luraschek, I Terminum inter nobil. lurasehek Frederici de c. 
Berezowcze aetorem et Mathiam Goldacz de Dobrzynycze domini dederunt jalc wyżej. g^g 

*1228. Gologorska /. luraschek. Terminum inter nobil. luraschek Frederici de 
Berezowcze aetorem et gsum. dom. Elizabeth Gologorska domini reinteceperunt ad duas sept. prox. 

*1229. Altarista •/• P s a r s k a. Minister. lanussius de iure additus, dum venit pignorare 
dom. Petronellam viee secundaria in Psari ex parte dom. Clementis Altariste Leopol. in tribus 
marcis pene, extunc Petronella eandem pignoracionem repercussit, pro qua repercussione Ministerialis 
Petronelle terminum facialem ad diem hodiernam dedit. Clemens terminum attentavit, que | non c. 
paruit. Clemens ipsam in pena trium marear. eandem in aliis tribus marcis pene condempnavit. ludicium J^- 
Mininisterialem ad terciam pignoracionem addidit. 

CD.X.XV Acta feria sexta antę f. s. Margarethe prox. (9. Lipca 1473 r.) presentibus 
ibidem gsis. et nohilihus doms. Petro de Brancze łerrestri, Petro de Zymnawoda castr. ludicibus, 
Pełka Lyssakctwsky ficecpto. castrbus. Leopolbus., Paulo Burzynsky, Sigismundo de Calyschany. 

*1230. Psarska •/• Altarista. Honorab doms. Clemens Presbiter et Altarista LeopoL, 
tenutarius et posessor laneorum et taberne in Polmanati actor astitit terminum concittatorium pro 
pena trium marc. super gsam. dom. Petronellam de Psari, quam penam super ipsa Petronella sibi 
Clementi ius decrevit occasione repercussionis prime pignoracionis in pena trium marear. et super 
hoc memoriale posuit. ludicium Ministerialem ad secundam pignoracionem addidit. Concittacio. 
Eaphael de Jarosław Succam. Premisl. et Capts. terre Russie glis. tibi mfe. Petronelle de dote et 
dotalicio, quam et qiiod habes | super villis Psari et Dolynyany, relicte olim mfi. lohannis de ^ 
Euyehynyeze Cstli. Halicz, mandamus, quatenus feria sexta prox. antę f. s. Margarethe compareas 34^ 
ad instanciam honorab. Clementis Presbiteri et Altariste eccle. metrop. Leopol. tenutarii et posessoris 
laneorum et taberne in Polmanati, qui te concittat ad satisfaciendum pene trium marear., quam 
super te Clementi ius deereyit occasione repercussionis prime pignoracionis pro pena trium marear. 
Datum sabbato Leopoli post f. s. lohannis B. prox. anno Dom. millesimo quadringent. septuagesimo 
tereio (26. Czerwca 1473 r.). 

*I23I. Altarista 7. Psarska. Honorab. doms. Clemens ja/c wyżej attentavit terminum 
super jak wyżej. que non paruit. Clemens memoriale posuit. ludicium | Ministerialem ad primam c. 
pignoracionem in duabus sexag. in bonis Petronelle Psari et Dolynyany addidit. Concittacio jak wyżej, ^^ 
qui te concittat ad satisfaciendum duas sexagenas, pro quibus te condempnavit occasione nonadmi- 
nistracionis iuris cum homine tuo Danylo ad respiciendum iuramentum per ipsum Clemeutem pro 
dampno. Datum Leopoli sabbato prox. post f. s. lohannis B. anno Dom. millesimo quadringentesimo 
septuagesimo tereio (26. Czerwca 1473 r.). \ c. 

1232. Yadium*). Doms. Vicecpts. Leopol. Pełka Lyssakowsky | centum [marc. vallavit.^^ 

inter'] et Nyemyerzam. ^ 

349 ') Zapiska ta umieszczona u samego dołu str. 348 i u samój góry 349, przerywa treść zapiski poprzedniśj 
tj. nr. 1231. 158 

CDX2CVI. Acta sunt hec feria sexła in crastino s. Marie Magdalenę anno ut supra \ 
IV. (23, Lipca 1473 r.) preseniibus ibidem gsis. et noUlib. doms. Petro de JBrancse terrestri, Petro de 
^^^ Zymnawoda ludicibus, Pełka Lyssukowsky Yiceepto. castrbus. Leopolbus., lohanne Advocato de 
Sokolnyky, Nicolao Zubrsky et aliis ad premissa. 

*1233. Canonici •/. Tarło. Terminum concittatorium inter Ybles. dominos Gapitulares 
Leopol. actores et gsum. dom. Andream Tharlo mfs. doms. Eaphael de laroslaw Succam. PremisL 
et Cpts, terre Kussie glis. dedit exequitacionem iu locum granieierum inter bona parcium. In quo 
loco granieierum ipse Capts. una cum mfo. dom. Stanislao de Chodecz Palto. Russie necnon Podoliensi 
gli., Halicz, et Trebowl. Cpto. necnon gso. dom. Georgio Stromilo Succam. Premisl. omnes controversias 
iudicialiter diffinire debebunt. Nichilominus prata, pro quibus inter partes litisquestio habetur, ex 
utraque parte moveri non debent usque ad exequitacionem predictam sub vadio. 

*1234. Alios autem terminos omnes gsus doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. 

C. propter abseneiam dom. [ ludicis castr. gsi. Petri de Zymnawoda posuit ad duas septim. 

f^{ CD2::KVII. Actum feria sexta ipso die s. Sixti (6. Sierpnia 1473 r.) anno Domini ut supra. 

*1235. Zophia •/. Eomanowsky. Gsus, doms. lohannes de Tyssokye Subiud. terrestr. 

Leopol. cum procuratorio gse. Zophie filie sue actricis attentavit terminum super nobil. Stephanum 

de Romanow, qui Stephanus non paruit. Subiudex ipsum condempnavit. ludieium Ministerialem ad 

coneittandum addidit. Git tac i o. Raphael de laroslaw Succam. Premisl. et Cpts. terre Russie glis. 

tibi nobili Stephano heredi de Romanow mandamus, quatenus feria sexta prox. ipso die s. Sixti 

Leopoli compareas ad instanciam gse. Zophie filie gsi lohannis de Wyssokye Subiudicis terr. Leopol. 

pro eo, quia tu superveniens violenter in decem tibi similibus et quinquaginta inferioribus super tenutam 

C. ipsius Zophie recepisti sibi | centum et medium cassulas tritici per te Stephanum sibi Zophie cum 

^- villa Horodzyslavycze in ducentis marcis inscripti valoris octodecim marcar. et in totidem ipsam dampni- 

ficasti. Datiim Leopoli sabbato in vigilia s. Petri ad Yincula anno Dom. millesimo quadringentesimo 

septuagesirao tercio (31. Lipca 1473 r.). 

CZ).X3CVJIJ. Acta sunt hec sabbato in vigilia s. lacobi AppostoU anno Domini ut 
supra (24. Lipca 1473 r.) preseniibus ibidem mfo., gsis. et nobilibus doms. Eaphaele de laroslaw 
Surcam. Premisl. et Cpto. Russie gli., lohanne Yylczek de Boczow Yicecpto. G-rodecs., Nicolao 
Gohchowsky, Ivaskone de Yhercze et aliis etc. 

*1236 lachno /. Tarlowye et recognicio Ministerialis Posoka. lohannes 
Ministerialis Posoka dictus Premisl. recognovit, quia gsus. doms. Marcissius Morawsky de Łowcze 
Iudex terre Premisl. nobili luchno alias Nagwazdan de Stanków in quatuor villas dom. Stanislai et 
c Andree Tarlow de Podhaycze videlicet Nouoselcze, Dolobow, Dolobowycze, | Yyeslowyeze addidit 
JV- Ministerialem ad intromissionem, qui Ministerialis dedit intromissionem prima dominica post f. s. Petri. 
Item recognovit, quia post intromissionem datam vidit piscinam non demissam inNowoselcze, quam luchno 
dixit se habere iuscriptam cum dietis viliis et aliam piscinam in Vyeslowycze circa intromissionem fore 
plenam et postmodum demissam, pro quibus piscinis luchno eosdem Andream et Stanislaum inculpabat 
coram Ministeriali, quod easdem dimisissent in preiudicium ipsius inscripcionum. 

Cr> 'X">r TX'. Acta sunt hec feria sexta post f. s. lacobi Apli. prox. anno Domini tU supra 
(30. Lipca 1473 r ). 

*1231. Zophia /. Swynka. Mathias tonsus Minister. Camyonoczensis veluti fuit additus 
nobili Zophie consorti nobil. Michaelis Swynka de Narayow ad conspiciendum iniurias in medietate 
et tenuta ville Zabyn sibi Zophie per gsum. dom. lohannem Swynka Vexfrm. Leopol. inscripta, idem 
recognoyit, quia ibi niehil aliud invenit neque areas edificatas, tantum fornaces et campos urgulusque 
novem arearum couseminatos et conseminatas, pro quibus omnibus iniuriis Zophia fatum lohannem | 
IV. inculpavit et Ministeriali protestata est, quia Swynka de eisdem areis homines seu kmethones cam 
^^^ bonis eorum de eadem parte viile et tenuta ipsius Zophie Zabyn et postea domos et areas edificatas, 
stubas et borrea frumeutorum recepit. 159 

*1238. Zophia •/. Swynka. Termini inter nobil. dom. Zophiam consortem nobil. 
Miehaelis Spyrka de Narayow aetricem iuxta sex cittaeiones et gsum. lohannem Swynka Vexfriii. 
Leopol. pendent ad unam septim. 

*1239. Nagwazdan •/• TarIovie. Terminum inter nobil. luchno Nagwazdan aetorem 
et nobil. Stanislaum et Andream Tarli Iudex protunc iudieio castr, residens gsus doms lohannes de 
Vyssokye Subiud. terr. Leopol. transposuit ad unam septimanara, hoc est ad feriam sextam prox. 

*1240. Becognieio Mi ni st eri alis Mathie Grodecz., quia ex parte nobilis luchno 
Nagwazdan de Stanków cittavit quinque cittacionibus nobil. Stanislaum Tarło, quas posuit in villa 
Podhaycze. Iterum recognovit, quia ex parte eiusdem luchno eittavit nobil. Andream et Stanislaum 
Tarli fratres germ. et indivisos tribus cittacionibus, quas dedit in Drohowysch. | 

*1241. Doms. Capitaneus •/• Clemens Stromilo. Queraadraodura per mfum. dom. C. 
Raphaelem de laroslaw Succam. Premisl. et Cptm. Russie glem. mandato nobil. Clemens Stromilo 355 
Tenutarius de Gay pro die presenti cittaverat, extunc nobil. Paulus Clusz de Crosno petivit dominos 
iudieio residentes, ut is terminus mandati pretuiti sibi Clementi daretur ad unam septim. yolens pro 
ipso Clemeute fideiubere et fideiussit, quod una septim. adveniente doms. Clemens debet parere. Si 
non pareret, extunc Clusz penas in mandato contentas luere se submisit. Cuius termini prorogacionem 
et caucionem fideiussorie domini admiserunt. 

CjD3rJSL.X. Ada sunt hec feria sexta antę f. s. Laurencii prox. anno Domini ut supra 
(6. Sierpnia 1473 r.) presentibus ibidem gsis. et nohilibus doms. lohanne de Yyssohye Suhiudice 
łerrestri, Felka LyssaTcoioslcy Yicecpto. Leopolbus., Clemente Stromilo, Paulo Clusz de Crosno, Paulo 
Bursynshy et aliis. 

*1242. Tarlowye /. Nagwazdan. Terminos inter nobil. luchno Nagwazdan aetorem 
iuxta octo cittaeiones et Andream Stanislaumque Tarli, super Stanislaum iuxta quinque seorsum et 
iuxta tres super Stanislaum et Andream, hos omnes terminos luchno actor et doms. Paulus Burzynsky 
cum procuratorio parte ipsorum Tarli reinteceperunt ad | fer. sextam prox. post f. s. Miehaelis. c. 

*I243. Altarista •/. P s a r s k a. Minister. Mathias tonsus Camyonoczensis recognovit, ggg 
quia, dum venit pignorare yieesecunda ex parte dom. Clementis Altariste Leopol in bona Psari dom. 
Petronelle in duabus sexag. racione combusti feni, extunc pignoraeio per Bartossium officialem 
Petronelle est repercussa, pro qua repercussione Ministerialis Petronelle terminum faciaiem dedit; 
A Clemente nobilis Petrus procurator terminum attentayit. Que Petronella non paruit. Petrus ipsam 
in tribus marcis pene condempnavit. ludicium Miuisterialem Mathiam ad terciam pigaoracionem addidit. : 

*1244. Altarista •/• Psarska. Minister. Mathias recognovit, quia Petronella terciam 
pignoracionem in tribus mareis pene ad instanciam Clementis Presbiteri Leopol. Altariste repercussit, 
iuxta cuius repercussionem Ministerialis terminum faciaiem Petronelle ad diera hodiernam dedit ad 
instanciam Clementis Altariste, quem personaliter attentavit. Domina non paruit, Clemens ipsam in 
tribus marcis pene iudi|cialis condempnayit. O. 

*I245. Altarista •/• Psarska. Nobil. Petrus Tenutarius cum procuratorio honorabilisi^ 
Clementis Presbiteri et Altariste Leopol. actoris attentavit terminum concitiatorium super gsam. 
Petronellam de Psary. Que non paruit. Concittacio: Raphael de laroslaw Succam. Premisl et Capts. 
Eussie glis. tibi mfe. Petronelle de dote et dotalicio, quam et quod habes in villis Psari et Dolynyany 
inscriptam et inscriptum mandamus, quatenus feria sexta ipso die s. Sixti Leopoli compareas ad 
instanciam honorab. Clementis Presbiteri et Altariste Leopol. tenutarii et posessoris laneorum 
taberneque in Polmanati, qui te coneittat ad satisfaeieadum trium marcar. peue, quam penam ius 
decrevit oceasione repercussionis tercie pignoracionis. Datum Leopoli sabbato prox. antę f. s. Petrj 
Appli., quod dicitur ad Yincula anno Dom. millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio (31. Lipca 

1473 *•.;. I 

*1246. Altarista •/. Psarska. Honorabl. doms. Clemens Presbiter et Altarista Leopol. C 
astitit terminum concittatorium super dom. Petronellam de Psary pro couientis in coneittatorio. ggg 160 

Eaphael de laroslaw Succam. Premisl. et Cpts. terre Russie glis. tibi jak wyżej et Dolyayaay, relicte 
olim mfi. lohannis de Kayehynyeze Ostli. Halicz, maadamus jalc icyżej occasioue repercussioais prime 
pignoracionis racione duarura sexag. Datum jak wyżej. 

*1247. lurascheii •/. Goldaez. Nobil. luraschek Fredericus de Podkamyencze actor 

astitit terminum primum et condempnayit in contumaeia gsum. Mathiam Goldaez de Zalrnyewye alias 

c. de Dobrzynycze. ludicium memoriale reeepit et sibi lurasehek | Następuje luka nieznanych 

359 rozmiarów. 

CZ)XX.XJ. Acta sunt hec feria sexta post Exaltaciords s. Crucis prox. (17. Września 
1473 r.). 

*I248. Zophia •/. Eom ano wsky. Gsus. doms. lohannes de Yissokye Subiudex terr. 
Leopol. cum procuratorio gse. Zophie filie sue attentavit terminum concittatorium super nobil. Ste- 
phanum de Romanow, que non paruit et Subiudex terminum concittatorium. ludicium Ministerialem 
ad primam pignoracionem addidit. Concittacio. Raphael de laroslaw Succam. Premisl. et Cpts. 
Russie glis. tibi nobili Stephano heredi de Romanow mandamus , ąuatenus feria sexta post Exaltacio- 
nem s. Crucis prox. Leopoli compareas ad instanciam gse. Zophie filie vero gsi. lohannis de Yyssokye 
^- Subiud. terr. gHs., que te concittat ad solvendum triginta marcar. racione decem | {marcar. et quin- 

360 iuaginta] fertonum penarum quas [decem] marcas el, quinquaginta [ferton.] iudicium super 

te Zophie [adiudicavit] pro violeneia. Item te concittat ad solvendum penam trium marcar. racione 
prime pignoracionis repercussionis in oetodecim marcis prelucrorum ipsius Zophie, quam penam 
iudicium decrevit. Datum Leopoli sabbato antę f. Natiyitatis g. Marie pros. anno Domini millesimo 
quadringent. septuagesimo tercio (4. Września 1473 r.). 

*1249. Nyemyerza •/. Romanowski. Nobil. Nyemyerza de Borsehow actor attentavit 

terminum primum super nobil. Stephanum de Romanow, qui non paruit. Iudicium Ministeralem ad 

concittandum addidit. Cittacio. Raphael de laroslaw jak wyżej ad instanciam nobilis Nyemyerza de 

9: Borsehow, quia tu sibi Nyemyerza inscribens debiti decem marcas ad f. | Paschę [preterit solvere], 

361 Si &[ułeni non soheris, prout] non solvisti , extunc in sex areis in divisione tua intromissionem dare 
debuisti, prout non dedisti. Datum Leopoli die sabbato antę f. Nativit. Marie prox, anno Dom. mille- 
simo ąuadringent. septuagesimo tercio (4. Września 1473 r.). 

*1250. Protestaeio Harnasti et recognicio Marci et lurek Zemyanyn ad 
infrascripta. Pamos. Harnastus ci vis Leopol. testabatur, quia per Consules necnon nobil. Marcis- 
sium Burgrabium Premisl. violenter fuit arestatus et violenter sibi deeretum est solvere oetodecim 
marc. circumspeetis Marco et Georgio Ruthenis de Premisiia et Bartossio Zemyanyn de Nyezanko- 
wycze, quas marcas circa librum castr Leopol. solvit die datę preseneium, quas solvere non tenebatur. 

^ Nichilominus Marcus Ruthenus prefatis receptis oetodecim marcis | [i^MJtheno et Ze[mya- 

362W«/« de iV?/e]zankowycze, Re , Bartossio de Nyezaynkowycze boves, qui fuerunt recepti, 

in Sambor sunt restituti, ut tamen ipse Zemyenyn Bartossius impediebat pro restitucione boum suorum. 
Racione cuius impedicionis ipse doms. Harnastus sibi Syemyenyn aliam solucionem fecit. 

*1251. Vadium. Gsus. doms. Pełka Lyssakowski Yiceepts. Leopol. vigore mfi. dom. Ra- 
phaelis de laroslaw Succam. Premisl. vallavit vadium dueentarum marcar. inter nobil. Nyemyerza et 
Michno fratres de Borsehow sub data feria sexta antę f. s. Bartholomei prox. 

CJDJLXJS.II. Acta sunt hec feria sexta post f. Exaltacionis Crucis anno ut supra (17. 
Września 1473 r.) presentibus ibidem gsis., struo. et nohilihus doms. Felka Lyssakotvsky Yicecpto., 
Petro de Zymnawoda ludice castrbus. Leopolbus. , Andrea de Syenno , Paulo Clusz de Crosno, 
lohanne Dawydowsky, Petro Czebrowsky et aliis ad premissa. 

*1252. Homines Ducis Sbarasky et Nyemyerza Borschowsky et Petrus No- 
tarius. Labor. Allexandro Schewczykowycz et Cunasth homines preclari Ducis Vasyly Sbarassky | 
J^- concordaverunt cum nobilib. Nyemyerza de Borsehow et Petro Notario de Chopytowa. 161 

*I253. Borschowsczy. Terminum inter nobil. Nyemyerza aetorem et Michno de Borsow 
facialem assignatum pro scruto partes reinterceperunt ad quatuor sept. 

1254. Ville Krzywe, Calne, Cozowa domini Lithwyno wsky luerunt penas 
Begales qQatuQrdecim marcar. ob repercussionem pignorum in nouexduccione arborum pro edificacione 
castri Leopol. 

*I255. I wąsko •/• Nyemyerza. Terminum inter nobil. Nyemyerza de Borschow aetorem 
et Iwaskonem de ibidem partes reinterceperunt ad quatuor sept. Nichilominus Nyemyerza debet resi- 
dere ab hinc in curia usque ad easdem quatuor sept. sub vadio valIato et prius in librum inscripto. | 

*1256. Zophia •/• Romanowsky. lacobus Pyeczony Minister, tonsus recognovit, prout O. 
fuit de iure gse. dom. Zophie filie gsi. lohannis de Yyssokye Subiud. terr. Leopol. additus ad secun-^i 
dam pignoracionem in octodecim marcis racione tritici recepti in bona nobil. Stephani in Eomanow, 
pignoracio est repercussa, pro qua repercussione Ministerialis Stephano terminum facialem dedit ad 
diem hodiernam ; a qua Zophia doms. Subiudes cum procuratorio terminum attentavit, Stephanus non 
paruit , Subiudez ipsum in pena trium marcar. iudicialiter condempnavit. ludicium Ministerialem ad 
terciam pignoracionem addidit. 

ClTfyc-^rTCTTT Acta suni hec in Grodek feria sexła ut supra (23. Lipca 1473 r.) pre- 
seniibus mfo., gsis. et nobilibus doms. Baphaele de laroslaio Succam. Premisl. et Cpio. Russie gli., 
Fełro de Brancze ludice , lohanne de Yyssolcye Subiudice terrestribus , Pefro Gołąbek de Zymna- 
voda ludice castr. Leopolbus. necnon vbUbus. lohanne Preposito et Kylyano Canonicis | s. metrop. o. 
eccle. Leopol. et aliis ad premissa tesłibus fidedignis. ggg 

*125'?. Dobeslaus Decanus •/• Sampson ludeus. Vbls. doms. Dobeslaus de Olessko 
Decanus Eadomyen. tenetur quinquaginta marcas famoso ludeo Sampsoni Theoloneatori Leopol., quas 
Sampsoni adseripsit ad summam debiti ipsius Dobeslai fratris germani et indivisi videlicet gsi. dom. 
lohannis super domo lapidea Leopoli ipsorum fratrum inter ludeos situata ipsamque domum in eisdem 
quinquaginta marcis sibi Sampsoni tenere obligavit | et protegere ipsum a fratribus suis germanis tam o. 
secularibus quam spiritualibus est obligatus. | 3gg 

CDJX3r.XJV. Acta feria sexta prox. post f. s. Mathei anno ut supra (24. "Września 1473 r.) c. 
presentibus mfo.^ gsis. et nobilibus doms. Baphaele de laroslaio Succam. Premisl. et Cpto. Russie ^^j 
gli. , lohanne de Yyssokye Subiudice terrestri , Petro Gołąbek ludice castr. Leopolbus. , lohanne 
Advocało de Sokolnyky et aliis ad premissa testibus. 

*1258. Anna •/■ Czemyerzynsky. Terminus inter Annam consortem Simonis civis de 
Schczyrzecz actricem et nobil. Iwasko de Czhemyerzyneze pendet ad duas sept. condicione tali , quod 
Czemyerzynsky Annę debebit ius ministrare Polonicum sufficiens puta nobilibus a feria secunda pros. 
in una septim. Si non ministraret, extunc feria secunda superius expressa ipse Ivasko hominem Sydor 
seu knyasch de Podzemne debet statuere coram iudicio castrensi. Si non statueret, extune pro eodem 
decem marcas solvat sub pena trium marc. 

*1259. lurasehek •/. Goldacz. | Nobil. Sigismundus de Calyschany cum procuratorio o. 
parte nobil. Mathie Goldacz de Zalvnyewye actoris alloquebatur super nobil. lurasehek tenutarium dOggg 
Brzozdowcze pro eo , quia lurasehek cum ipso Goldacz terminum non habens condempnavit ipsum 
inordinate in nonparicione primi termini. A quo lurasehek nobil. Paulus Burzynsky eciam cum procu- 
ratorio dixit: antequam respondebo ad querelam, volo videre copiam cittacionis. Cumque copia repro- 
ducta fuisset, respondit: hic doms. Mathias cittavit dominum lurasehek de bonis alienis videlicet de 
Brzozdowcze et non de suis, igitur pęto, ut ipsum non dignaremini de bonis alienis et ad inordi- 
natam cittacionem iudicare. Domini receperunt ipsis ad premeditandum ad duas sept. 

*1260. Goldacz •/. lurasehek. Iuxta tres citaciones iterum nobil. Paulus Burzynsky 
cum procuratorio parte nobilis lurasehek tenutarii de Podkamyencze actoris attentavit terminum super 
nobil. Mathiam Goldacz de Zalvnyewye. Hunc terminum mfs. doms. Raphael de laroslaw Succam. 
Premisl. et Cpts. Russie ghs. cum suis assessoribus recepit ad premeditandum ab hine ad duas sept. | 

21 162 C. *1261. luraschek*/. [Goldacs.] Terminus inter nobil. luraschek Frederici actorem et 

3gggsam. dom. Elizabeth de Gologori pendet ad duas sept. 

CJ)XyxV. Acta sunt hec feria tercia in vigilia s. Michaelis anno ut supra (28. 

Września 1473 r.) presentibus mfo., gsis , siruo. eł nohilihus doms. Eaphaele de laroslaw Succamer. 

Fremisl. et Cpto. Russie gli., Petro de Zymnawoda Gclabek ludice , Felka Lyssahowsky Yicecpto. 

Leopolbus., Andrea de Syenno, Mihlasch Herborih de Felstyn, Fetro Csebrotcsky, Nicolao Goluchoiv- 

śky et aliis ad premissa testibus. 

*1262. Armenus Abram •/• Pauel de Borissow. Famos. Stano Clopar civi8 Leopol. 

proeurator providi Abram Armeni etiam Leopol, alloąuebatur super Pauel Rutheaum de Boryssow, 

quod ipse Pauel fatum Abraam in via libera Regali, que vadit de Stry, spoliasset alias rosbyl sibiąue 

mercancias suas in valore centum marc. minus quinque repercussit et ipsum pereussisset et vulnera 
c in dorso et pede dextro intulisset, a quo Pauel gsus. Petrus de Braneze Iudex | tanquam pro[cM]rator 

370 [dm7] nf'que przed Pa[tvlem wejque sa Fawlem facies {alias] lycze yest paratus est Pauel 

e^adere hec, quia Pauel non fecit, prout ius decreverit, nuUum ius obmittendo. Stano dixit : evadet 
alias nyechay odbytva, prout data est sibi culpa pro spolio alias o rosboy iu via libera Regali. Iudex 
memoriale posuit. Domini iudicio presidentes prefato Pauel decreverunt in duabus septim. cum duo- 
decim testibus iurare, prout hoc non fecit et cum duodecim testibus sibi similibus probis homłnibus et 
non suspectis iuita rotam : 

Testes per Pauel nominati. Primus testis Iwan Burdzycz de Braneze, scds. Iwan 
Hvhryn de ibidem, tercius Fyedor Russyn de ibidem, qurts. Michno de ibidem, qntus. Pyechno de ibidem, 
sextus Mynyeez de ibidem, sept. Vasyl Curylo de Boryssow, oct. Iwan Yolosowycz de Czazycze, nonus 
Marek de ibidem, dec. Syech de Hlebowycze , und. Zayn de Svchodol, duod. Hleppko de ibidem. 
Inprimis Pauel iurabit, quia manu sinistra recipiat et tenebit se per rotulam circa ecclesiam 
Euthenic. s. Micula et manu dextra debet bundicere faciem suam et dicet : Sancte Micula veraciter 
faciem meam bundico alias swe lycze chrcza et veraciter iuro, quia sicut super me proposuit Abraam 
Armenus, quod ego ipsum spoliassem Abraam in via libera Regali, que vadit de Stry, sibique mercan- 
cias suas in valore centum marcar. minus quinque recepissem et ipsum percussissem et yulnera in 
_^- dorso et pede dextro livida intulissem | [itd. jak w skardze^ si iuste iuro, remitte me s. Mi- 

371 kula, si iniuste iuro, non remitte me s. Micula. Testes suprascripti sic iurabunt manu sinistra 
recipientes et se tenentes per rotulam circa ecclesiam Ruthenieal. sancti Micula et manu dextra debent 
bundicere faciem suam et dicere; S. Micula veraciter faciem nostram bundicimus alias sive lycze 
cJirczy . . .my et veraciter iuramus, quia sicut super fauel de \Boryssoiv'\ proposuit Abraam itd, jak 
w skardze, nos scimus et testamur, quia Pauel hec non fecit nec recepit nec percussit, ita nos Deus 
adiuvat et Omnes Sancti alias y icscha sioyaczya et s. Micula, si iuste iuramus, remitte nos s. Micula, 
si iniuste iuramus, non remitte nos s. Micula. 

*1263. Fideiussoria pro Pauel. Gsus. doms. Iudex Petrus de Braneze terr. Leopol. 
fideiussit in manus mfi. dom. Raphaelis de laroslaw Suecam. Premisl. et Cpti. Russie glis. , quia sta- 
tuere debet Pauel in duabus sept. prox. ad prestandum iuramentum adversus Armenum Abraam ex 
decreto iuris. Si non statueret, extunc Capitaneo Iudex debet centum marc. minus quinque solvere in 
eisdem duabus septim. | 

CIDIXr.X!.XVI. [Acta sunt hec feria tercia \]n vigilia [f. s.] Michaelis prox. anno Domini 

372 M^ supra (28. Września 1473 r.) presentibus ibidem mfo., gsis. et nobilibus doms. Raphaele de laro- 
slaw Suecam. Fremisl. et Cpto. Russie gli. , Fetro de Braneze ludice terrestri, Petro de Zymnatcoda 
castr. ludice Leopolbus. , Andrea de Syenno , Miclasch Herborth de Felstyn et aliis ad premissa. 

*1264. [Buyno] •/• Chay. Terminus inter nobil. lohannem Buyno actorem et Michaelem 
Chay de Drewlany et de medietate ville Lessek tenutarium pendet ad fer. sextam prox. ob spem con- 
cordie, in qua Concordia mfs. doms. Raphael de laroslaw Suecam. Premisl. et Cpts. Russie glis. resi- 
dere debet, Si non concordabunt, terminus in duabus sept. a feria sexta. c. 

rv. 163 

*1265, Sigismundus •/. Romanowski. Nobil. Sigismundus de Calyschany actor atten- 
tavit terminum primum super nobil. Stephanum de Romanow | 

*1266. Homines de Prussi •/. Stanisiaus Iaryczovsky. Nobil. Petrus Notarius c. 
cum procuratorio hominum Regalium de Prussi tenute mfi. dom. Raphaelis de laroslaw Succara. Pre-^ó 
misi. et Cptei. Russie glis. attentavit locacionem trium nobilium familiarium a gso. Stanislao de lary- 
czow Yidelicet Volsky et Mislyborsky et Officialis. Qui laryczowsky non paruit et Petrus ipsum 
condempnarit. 

*126I. Borschowsthczy. Terminus inter nobiles Nyemyerza actorem et Iwasko de Bor- 
schow pendet ad duas sept. 

*1268. Nyemyera •/. Michno. Terminus inter Nyemyerza actorem et Michno partem 
adversam fratres de Borschow pendet ad duas sept. 

CDXIS12CVII. Acta sunt hec feria sexta post Francisci prox. anno Domini ut supra 

(8. Paźdiernika 1473 r.) presentihus mfis., gsis. et nohilihus doms. Eaphael de laroslaw Succam. 

Premisl. et Capto. Russie gli., Paulo Odrowasch Csłlo., Fetro de Brancze ludice, lohanne de 

Wyssolcye Subiudice terrbus. , lohanne CulyJcowsJcy Subdfro., Fetro de Zymnawoda ludice, Felha 

LyssakotosJci Yicecpto. castrbus. Leopol. etc. \ 

1 269 slaus de iure gse. [Katherine] de c. 

Golegori eonsorti gsi. Andree de Syenno ad terciam intromissionem in ducentis marcis in [Jowja^^ 
Martinów gsi. dom. Michaelis lazlowyeczky recognovit, quod sibi eadem tereia intromissio per nobil. 
Vylk Officialem ipsius Michaelis est repercussa, pro qua repercussione Ministerialis sibi Michaeli per 
eundem Vylk terminum facialem dedit. A qua Eatherina nobil. Sigismundus de Calyschany proeurator 
terminum attentavit, Miehael non paruit et ideo Sigismundus ipsum condempnayit. ludicium eidem 
Katherine tres marcas pene et iudicio alias tres adiudicavit et ultra id iudicium eandem causam, quia 
Miehael est inobediens, ad brachium Regale remisit. 

1270. luraschek •/. Goldacz. Ex decreto iuris nobil. Mathias Goldacz luit tres marcas 
pene ad instanciam nobil. luraschek tenutarii de Podka | 

*12'J1. luraschek •/. Goldacz. Domini decreverunt, quia, veluti luraschek condempnaFit c. 
nobil. Mathiam Goldacz in nonparicione primi termini in una sept. post ingressum in Leopolim Cptei. 375 
terre Russie, iuste condempnayit, 

*12'J2. Posicio terminorum, qui non sunt finiti, ad diem crastinam. 

CJ>XX.XVjrj. Acta sunt hec Leopoli sabbaio post f. s. Francisci prox. anno Domini 
ut supra (9. Października 1473 r.) presentibus testibus ut in actis precedentibus. 

*123'3. luraschek Prederici •/• Goldacz Mathias. | O. 

proposuit tamquam ab actore super nobil. Mathiam Goldacz pro eo, quia Goldacz non advertens repo- i^^ 
sieionem termini simplici infirmitate iuxta iuris formam Poionici scripti editi in Yartha de transposi- 
cione terminorum, ubi institutum est, quod actor potest serael simplici infirmitate in parvis terminis 
terminum prorogare, et dum ab ipso luraschek actore terminus simplici infirmitate prorogatus est, 
ipsum luraschek in evasione cittacionis, cuius tenor habetur inter partes, condempnasti, prout te Mathia 
ipse luraschek cittaverat. Nobil. Sigismundus de Calyschany cum procuratorio ex parte nobil. Mathie 
dixit : doms. Mathias Goldacz coadiutores non intercedit a dalybog esom ya sdal od Maczeya , iuste 
condempnavi, quia Mathias tanquam pars adversa reposuit primum terminum simplici infirmitate et 
secundum vera 'nfirmitate et ergo luraschek actor non potuit terminum reponere simplici infirmitate 
ultra reposicionem vera infirmitate. Domini hanc causam | posuerunt 

CJD y TCKIJC. Acta feria tereia antę f. s. Heduigis prox. anno ut supra (12. Paździor- C. 
nika 1473 r.) presentibus ibidem Fetro de Brancze terrestri , Fetro de Zymnawoda castr. Itidicibus,Qij 
PelJca LyssaJcotosJcy Yicecpto. Leopolbus. , Falislao de Conyvchy et aliis ad premissa. 

*1234. Recognicio Ministerialis lacobi Pyeczony cum auditoribus de iure datis nobili 164 

Falislao de Conyvchy et Byenyessio de Leopoli reeognovit, quia Pauel de Boryssow ad iustanciam 
Abram Armeni de Leopoli cum testibus paulo aute descriptis iuxta tenorem rotę iuste iuravit. 

1215. Istud actum inferius scriptum contiuetur ibi feria sexta post Michaelis nuper preteri- 
tum anno ut supra (1. Października 1473 r.). 

*1216. Nobil. Włodek de Cuczany actor mortificavit omnes cittaciones super nobil. lohannem 
de Czyżyków. | 
c. *12I7. Sigismundus •/• Eomanowski. Nobii. Sigismundus de Calyschany actor atten- 

878tavit terminum secundum super nobil. Stephanum de Komanów, a quo nobil. Stanislaus Zadowsky 
reposuit simplici infirmitate ; terminus a feria sexta pros, in una sept. 

CDX.Li. Acta feria sexta ipso die s. Heduigis anno Domini ut supra (15. Paździer- 
nika 1473 r.). 

*121'8. Doms. Capitaneus •/• molendinator. Gsus. doms. Felka Lyssakowsky Vice- 
cpts. Leopol. ex parte mli. dom. Kaphaelis de laroslaw Succam. Premisl. et Cptei. Russie glis. recog- 
novit, quia cireumspectus Stanislaus molendinator de Eopczycze pro molendino extra muros Leopol, 
et antę portam Halicz, apud ipsum Captm. empto pro anno preterito Assumpeionis quadraginta marc. 
et pro anno etiam Assumpeionis Marie presenti quadraginta marc. solvit. 

^ *1219. Nyemyerza •/• Romanowski. I Ooncittacio. Eaphael 

379 de lzxo&\lmv Succam. Fremi'\s\. et Cpts. terre Russie glis. tibi nobili Stephano heredi de Romanow 
mandamus, quatenus feria sexta prox. compareas ad instanciam nobilis Nyemyerza de Borschow, qui 
te concittat ad solvendum decem marcas, pro quibus te iudicialiter condempnavit, et ut audires iura- 
mentum pro dampno exinde seąuto. Item te concittat ad solvendum penam trium. marc. Datum 
Leopoli die sabbato antę f. s. Praneisei prox. anno Domini millesimo quadringent. septuagesimo ter- 
cio {2. Października 1473 r.). 

*1280. Zophia •/• Romanowski. lacobus Pyeczony Minister, de iure additus dum veni(; 
ex parte gse. Zophie filie gsi. dom. lohannis de Yyssokye Subiudicis terr. Leopol. pignorare vice 
tercia in octodecim marcis nobil. Stephanum in bonis Romanow et ad portam fortalicii sui, extunc 
J^ portulanus alias wrotny circa fortalicium suum dixit: quis es, Ministerialis respondit: ego | [sum 
880 Ministerialis et affecto terciam pignoracionem a] dom. Zophia {filia csi."] lohannis de [Yyssoktje Su\\i- 
iudicis terr. Portulanus dixit: va[dam], interrogabo dominum. Et reversus portulanus dixit: dominus 
non feeit te mittere nec pignoracionem dare. Cui Stephano Ministerialis per eundem portulanum ter- 
minum facialem dedit. Iudex ipsum Stephanum ob repercussionem tercie pignoracionis in tribus marcis 
pene condempnavit. ludicium Ministerialem ad quartam pignoracionem addidit videlicet brachii Regalis. 
Et stans nobil. Stephanus Romanowsky dixit : domini, protestor vobis, quia ego nec Ministerialem vidi 
nec ipse Ministerialis michi dabat per portulanum meum terminum facialem. 

*1281. Borschowsky •/■ Romanowsky. lacobus Minister, additus de iure domino 
Nyemyerza de Borschow dum venit in bona Romanow dom. Stephani Romanowsky in decem marcis 
et tribus marcis pene pignorare prima vice ad fortalicium ipsius, extunc portulanus dixit: quis es? 
Ministerialis vero respondit : ego sum Ministerialis et affecto a dom. Nyemyerza primam pignoracionem 
in decem marcis et tribus marcis pene. Portulanus dixit: vadam, interrogabo dominum. Et reversus 
Ud. jak wyżej. \ 
^ *1282. Psarska •/• Al tar i sta. lacobus Minister, de iure additus dom. Clementi Alta- 

881 riste Leopol. dum venit in bona dom. Petronelle, ibi affectavit pignoracionem terciam in duabus sexag. et 
secundam intromissionem in octodecim marcis penarum, Petronella repercussit dicens : non dabo, 
quia bona Psari non sunt mea, sed dom. Plti., pro qua repercussione Ministerialis sibi terminum 
facialem dedit. Petronella non paruit, Clemens ipsam condempnayit in tribus marcis pene raeione 
repercussionis tercie pignoracionis et raeione secunde intromissionis repercussionis in octodecim marcis 
penarum in aliis tribus marcis pene condempnavit. ludicium Ministerialem ad primam intromissionem 165 

in eisdem duabus sexagenis in bona Psari et ad tereiam pignoracionem in octodecim marcłs penarum 
ad concittandumgue addidit. | 

*1283. Nobil. Nyemyerza per procuratorem suum [nobil. Pejtrum Notarium c. 

super nobil. Iwasko partem adversam pro vadio quinquaginta sexagen. A quo Iwaskone gsus. ae strs. 333 
doms. Andreas de Syenno procurator dixit: domini, pęto hunc terminum dari ad ius terrestre, asse- 
rendo hanc rem fore iuris terr. et non castr. Domini reinterceperunt ad duas septim. ad inter- 
rogandum. 

*1284. Borschowskczy. Petrus procurator nobiiis Nyemyerza de Borschow proposuit in 
termino faciali super' nobil. Iwasko de Borschow, quia ipse superveniens super domum suam cum suis 
coadiutoribus recepit vestes ipsius Nyemyerza scJiaty et alias res domesticas in valore triginta marc. 
et dampnificarit eum In totidem et ibi vidit Ministeriaiis appertas cameras. Andreas Syenyensky 
procurator parte luraschek dixit : hoc non est castrense iudicium , datę michi ad ius terrestre, et in 
hoc dixit procurator! Petro : tu non esses dignus cum scrophis loqui et non cum bonis hominibus 
alias a nyesrMcs, quia tu per dom. Stromilo es repettitus alias odproschon a patibulo. Petrus vero 
recepto Ministeriałi dedit terminum curialem dom. Andree Syenyensky ad yidendum expurgari de hiis 
yerbis die quarta post ingressum domini | [Capitanei Domini'] posuerunt ad i[uas sepłima]n&s. 

CD^HIjI. Acta sunt hec in iure castr, feria sexta in crastino Undecim Milia Yirginum ^• 
anno Domini quo supra (22. Października 1473 r.) presenłibus Petro de Zymnavoda Indice et^^^ 
Burgrabio, TeTka Lyssakoiosky Yicecpto. castrensibtis Leopolbus., Derslao de Camyonepole, Wlodeh 
de Byelka etc. 

*1285, Sigismundus •/. Eomanowsky. Nobil. Sigismundus de Calyschany actor 
super nobil. Stephanum de Eomanow attentavit terminum tercium, a quo nobil. Nicolaus Coczarowsky 
reposuit vera infirmitate; quartus in duabus sept. 

*1286. Vowda •/. Baschynsky. Gsus. doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. pro- 
curator labor. Vowde kmethone Regalis de Borschowycze tenute ipsius Yicecpti. actricis super nobil. 
lohannem alias Baschynsky tenutarium de parte sua Podyarkow proposuit pro eo, quia ipse Baschyn- 
sky ipsam Vowdam violenter in via libera Regali detinuit et detinens ipsam in domum suam induxit, 

cum qua I A quo lohanne [Baschynsky] stans nobil. Sigismundus de Calyschany cum 

procuratorio diiit: domine Iudex, hec Vowda proposuit super Baschynsky, quod eam stuprasset, sed C. 
non proposuit , quod hanc stupracionem alicui denunciasset iuxta iura scripta, ergo Baschynsky paratus 334 
est eyadere ipsam, prout ius decreverit. Cui decretum est evadere metseptimo in duabus septim. cum 
testibus sibi similibus. 

*1285'. Vadium inter Romanowski et Sigismundum. Nobil. Sigismundus de Ca- 
lyschany sua non medioeri in querela deposuit, quomodo sibi doms. Romanowsky minatur asserens: 
interfeci suum servitorem et ipsum interficiam. Gsus. vero Peika Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. ex 
vigore mfi. Eaphaelis de laroslaw vadium trecentarum marc. va!lavit. 

*1288. Tadium valiavit gsus. doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. inter lohannem 
Baschynsky actorem et nobil. Stephanum Romanowsky centum marc. 

*1289. Yadium inter nobil. Pranciscum de Dzye | [vyathmjky et gsum. Nicolaum ^ 
de] Syenyewa ludicem terre Halicz, centum marc. vallatum per mfum. dom. [Baphaelem] deIaro-385 
sław Succam. Premisł. et Cptm. terre Russie giem. 

*1290. luraschek ■/. Elizabeth. Nobil. lohannes Paproczky tanquam nuncius a nobili 
luraschek Frederici actore terminum iuxta novem cittaciones cum gsa. dom. Elizabeth Gologorska 
reposuit simplici infirmitate. A qua Elizabeth nobil. Sigismundus de Calyschany cum procuratorio 
dixit : domine Iudex, decernatis michi in domino luraschek penam trium marc. propter inordinatam 
reposicionem termini. Nuncius dixit : ego nichil aliud agere debeo, nisi quid egi , egi tanąuam nuncius. 
Terminus in duabus septim. | jy\ 

1 291 um proxima. 386 166 

*1292. Termini hodierąi pendent ad duas sept. 

CDSZLtll. Acta sunt hec feria sexta antę f. s. Martini 'pvox. (5. Listopada 1473 r.) 
presentibus ibidem gsis. et nohil. domu. Petro de Zijmnawoda ludice, PelJca Lyssahowshy Yicecpło. 
casłrbus. Leopolbus., Nicolao Schlapa de Barthoschoio, Stanislao larycsowsJcy, Clemente Stromilo 
de Gay, Derslao de Camyonopole et aliis etc, 

*1293. Sigismundus •/. Eomanowski. Nobil. Sigismundus de Calyschany actor super 
nobil. Stephanum de Romanow dixit : hic doms. Stephanus Eomanowslty stat coram iure, ideo, prout 
ipsum cittavi eittacione super eandem eittacionem, reposuit terminum vera infirmitate, ideo affecto ab 
ipso Stephano iuramenti reformacionem alias opravyenya ob reposicionein termini vere infirmitatis. 
A quo Stephano nobilis Simon Bobreczsky proeurator dixit : domini, dignemini hanc causam dare ad 
ius terrestre. Domini dederunt ad duas septim. ad interrogandum ad mfum. Eaphaelem Succam. 
Premisl. et Cptm. terre Russie glem. 

*1294. luraschek •/. Elizabeth. | propos[Mi< a dom. Jwrajschek tan- 

c. quam a[6 actore super ^]sam. Elizabeth heredem alias de Tr^dowacz, quia ipsa obligans 

IJyTillam suam Tr^dowacz in ducentis marcis olim gso. Frederico de Leopoli fratri ipsius luraschek 
germano ipsum Fredericum et suos posteros protegere debuit, ipsa vero mortuo Frederico iniciens se 

in yillam Tr^dowacz recepit violenter currum occu alias ohowany, quatuor vedas, quatuor frena, 

sellam, medium quintum truncum tritici in eodem curru et duas kathenas ferreas cum securi in valore 
duarum marc. et totidem dampni. A qua Elizabeth nobil. Sigismundus de Calyschany cum procura- 
torio dixit: domini, dignemini hanc causam dare ad ius terrestre cum tribus marcis pene. Burzynsky 
dixit: hic doms. Sigismundus intrat in controversiam alias we przd, ideo ad hoc, domine Iudex, me- 
moriale pono. Sigismundus dixlt: Ego hic non respondeo alias nyeodpyeram, tantum affecto cum 
procuratorio, ut hec causa daretur ad ius terrestre cum pena trium marc, quia non est iuris castr, 
sed terrestris. Et propterea hec causa non est castrensis, quia istorum bonorum luraschek nunquam 

fuit posessor, quia eadem bona doms. Fredericus bonę memorie adhuc in humanis | 

C- [BursynsJcy dixit] : dom. Eliza[Je;^ ws]cripta est dom. Fredericum protegere ab omni persona et 
888 posteros ipsius; et hic revocatur ad ius terrestre et ibi se inscripcionibus suis a iure terrestri reseri- 
psit et ad quodcunque ius cittaretur, ibi deberet in primo termino parere et causam perdere. Domini 
hanc causam reinterceperunt ad quatuor sept. ad interrogandum et decernendum ad Capitaneum. 

*1295. luraschek •/. Elizabeth. Alios omnes terminos iuxta octo cittaciones inter 
luraschek actorem et dom. Elizabeth Gologorska iudicium transposuit ad quatuor septim. prox.'). | 
C- CDJCLIII Acta sunt hec feria sexta post f. s. Martini prox. anno Domini ut supra 

388(12. Listopada 1473 r.). 

*1296. Terminos omnes castr. doms. Yicecpts. Pełka Lyssakowsky posuit ad tres sept. 
Strony 389 i 390 nie zapisane. 

CDXJL1V. Acta die san anno Bom. 

*1'197. Omnes termini pendent ad duas sept. 

CD20-i'V. Acta sunt hec feria sexta in vigilia s. Barbarę anno ut supra (3. Grudnia 
1473 r.). 

*1298. Bosch owsczy fratres. Termini inter Nyemyerza actorem et Iwasko de Bor- 
schow pendent ad fer. sextam pros, post f. Epiphaniarum Domini. 

*1299. Michno •/. Nyemyerza. Doms. Nyemyerza Borschowsky emisit liberę nobil. 
Michno de Borschow pro scruto, pro quo ipsum cittaverat termino faciali. 

*1300. luraschek •/• Elizabeth. Termini omnes iuxta octo cittaciones inter nobil. 
luraschek actorem et gsam. dom. Elizabeth Gologorska pendent ad feriam secundam prox. cum nona 
eittacione cum interrogacione post f. Circumcissionis Domini. >) Zapiska ta jest wprawdzie na końcu strony ale ze znakiem, ii należy ją onueśoió pized zapiską 

cDsun. 167 

*1301. Sigismundus •/. Eomanowsky. Nobil. Sigismundus de Calysehaay actor 

condempnavit no\[bil. Słephanum Bomawojwsky Datum Leopoli sabbato post f. s. c. 

Mathei Apli. prox. anno Domiui millesimo quadringent. septuagesimo tercio (25. Września 1473 r.). ^• 

CDJCLi^I. Acta feria sexła post f. s. Lucie anno ut supra (17. Grudnia 1473 r.). 

*1302. Eomanowski •/. Sigismundus. Termini inter nobil. Sigismundum de Oalyschany 
iuxta concittacionem et Stephanum Romanowsky iuxta quatuor cittaciones actores parte ex utraąue 
pendent ad ąuatuor sept. 

*1303. Byeleczky •/• Michael. Nobil. Petrus Notarius cum procuratorio providi Michaelis 
sartoris et civis de Tysmyenycza hominis mfi. dom. Andree de Schamotuli, a quo nobil. Johannes 
lanowsky reposuit terminum primum simplici infirmitate; in duabus sept. 

*1304. Lewko •/• Garnczarsky. Nobil. Petrus Notarius tanquam procurator circum- 
specti pop Lewko de Yodnyky hominis domini lacobi Zyndrych civis Leopol. | attentavit [terminum c. 
super] nobil. Sta,nis[laum Garncsarshj] pro porco apud [ipsiim] per Ministerialem facionato, quo^^ 
Stanis[?ao] nobil gener dom. Sigismundi de Calyschany reposuit terminum vera infir- 
mitate. Sed quia Garnczarsky faciem scilicet porcum non statuit et ergo iudicium in ipso tres mareas 
pene adiudicavit et faciem in duabus sept. statuere decrevit. 

CJD2^LVII. Acta sunt hec feria sexta post f. s. Lucie anno ut supra (17. Grudnia 1473 r.). 

*1305. Michael •/• Byeleczky. Iudicium decreyit penam Regal, super nobili Olemente 
Byeleczsky ratione nonlocacionis filii sui nobil. Nicolai, prout cittatus erat mandato. Et iterum eundem 
vice secundaria iudicium decrevit statuere. 

*1306. Demyenyeez •/. Byeleczky. Demyenyecz homo mfi. dom. Raphaelis de laroslaw 
Succam. Premisl. et Opti. Russie glis. de Narayow petivit ferri et promul^ari sentenciam super nobil, 
elementem Byeleczsky pro penis oecasione filii sui nobil. Nicolai riginti sibi similium et totidem 
inferiorum yiolencie per ipsum Nicolaum eidem Demyenyecz facte, Iudicium decrevit a quolibet simili 
a primo tres mareas et sequentibus per marcam et ab ultimo tres mareas et ab inferioribus per 

fertonem. Nobil. lanowsky reponebat terminum. | [Concittacio]. Raphael de laroslaw tibi ^ 

Jio[bili Clementi Bye]\e6zsky de Vyrz[6ow] mandamus, quatenus feria sexta post f. s. Lucie prox. IV. 
Leopoli compareas ad instanciam laboriosi Demyenyecz hominis tenute nostre de Narayow, qui te 
concittat ad yidendum ferri sentenciam pro penis oecasione coadiutorum filii tui nobil. Nicolai 
viginti sibi similium et totidem inferiorum violencie per ipsum eidem illate. Datum Lpopoli feria 
sexta post f. Nativitatis Marie V. anno Dom. millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio 
(10. Września 1473 r.). 

*130'?. Demyenyecz"/. Bieleczk i. Demyenyecz actor astitit terminum concittatorium super 
nobil. elementem Byeleczky et Ministerialis ad primam pignoracionem est additus. Concittacio. 
Raphael de laroslaw jak wyżej, qui te concittat ad solvendum viginti mareas, pro quibus te iudicialiter 
condempnavit et ut audires iuramentum exinde sequtum per ipsum | Demyenyecz [fore prestandum q 
et pro] pena, pro q[ua słetimus circa liominem sui(,m], ut satisfaceres. Datum jak ivyżej. IV. 

*1308. Demyenyecz •/• Byeleczky. Iudicium decrevit penam Regalem super nobili 
Olemente Byeleczsky iuxta mandatum ob nonlocacionem filii sui nobil. Nicolai cum furę. Mandatu m. 
Raphael jah loyżej compareas et filium tuum vice secundaria iuxta primum mandatum et acta nostra 
nobil. Nicolaum cum furę statuas, furem quem cum coadiutoribus suis violenter de Narayow recepit 
et in domum tuam induxit sub pena Regali quatuordecim marear. Datum jah icyżej. 

*1309. Demyenyecz •/. Bieleczky. Nobil. Petrus Notarius tanquam procurator parte 
Demyenyecz actoris hominis mfi. dom. Raphaelis de laroslaw Succam. Premisl. et Cpti. Russie glis. 
de Narayow attentavit terminum concittatorium super nobil. Clementem Byeleczky de Vyrzbow, | c. 
qui non paruit. Iudicium Ministerialem ad primam pignoracionem in viginti marcis prelucrorum ipsius ^• 
Demyenyecz in bona Clementis Vyrzbow addidit. Concittacio. Raphael itd. jah loyżej nr. 1307. 168 

O CX)XZi VJjr. Actaferia ąuarta post f. s. Tliome ApK. prox. anno uł supra \ (22. Grudnia 

IV. 1473 r.). 

397 

*1310. Posicio [łerminorum] per dom. Eaphaelem de laroslaw ad feriam sextam 
post f. Cireumcisionis Domini nunc instans. 

CDS1LiI:K. Acta feria sezta in vigilia Cireumcisionis Domini anno ut supra (31. Grudnia 
1473 r.). 

*1311. Termini omnes pendent ad fer. secundam proi. TEEMINI CASTRENSES 

1474. 

CDL. Acta sunt hec feria secunda post f. Cireumcisionis Domini prox. anno Eiusdem 
millesimo ąuadringent. septuagesimo ąuarto (3. Stycznia 1474 r.). 
^1312. Termini omnes pendent ad diem crastinam. 

*1313. Harnastus •/. Czernyeyowski. Nobil. Nicolaus de Czernyeyow tenetur debiti 
c. viginti ąuatuor marcas famoso dom. Harnasto civi Leopol., pro quibus ipse Czernyeyowski | [una se]- 

^- ptimana post f. s. Georgii nunc afiut [bove]s quemlibet per tres fer[iowes d]are debebit 

sub aliis viginti ąuatuor mareis dampui. 

c. *1314. Margaretha Morawska •/• Paulus Coscziey. | Nobil. P[aM?MS BurgynsJcy] 

1"^- cum procuratorio [nobil.] Margarethe eoQ[soriis nohil. Jajcobi Morawsky attentavit [terminum] primum 

tanąuam ab actrice super nobil. Paulum Cosczyey, qui non paruit. Paulus Burzynsky procurator 

Margarethe eundem Paulum Coscziey iudicialiter condempnavit. Cittacio. Raphael de laroslaw Succam. 

Premisl. et Cpts. terre Eussie glis. tibi nobili Paulo Kosczyey de Czernyeyow mandamus, quatenus 

feria secunda post f. Cireumcisionis Domini nunc instans compareas ad instanciam gse. Margarethe 

glotis tue, consortis olim gsi. Andree Coscziey germani tui, nunc vero gsi. lacobi Morawsky de 

Conyvchy, que te cittat pro eo, quia tu obligata sibi Margarethe cum dote et dotalicio villa Conyyschky 

in distr. Halicz, sita cum theoloneo in ibidem eandem Margaretham protegere debuisti et non protexisti 

et occasione tue nontuicionis per Regiam Maiest. ipsa Margaretha alienata est ab exaccione proventus 

Q prefati theolonei | [sieut] quinquaginta [inare. et in totidem ipsam] dampniiicasti. Datum Leopoli 

IV. sabbato ipso die s. Barbarę anno Dom. millesimo quadring. septuagesimo tercio (4. Grudnia 1473 r.). 

"^1315. Margaretha •/• Paulus Cosczyen. Nobil. Paulus Burzynsky procurator gse. 

Margarethe consortis uobil. lacobi Morawsky attentavit terminum primum super nobil. Paulum Cosczyen 

Q de Czernyeyow, qui non paruit jak wyżej | pro eo, quia tu, Paule, deducens ipsam Margaretham de 

rv. reformacione dotis et dotalicii tricentarum marcar., quam habuit super bonis hereditariis Szadzysehow 

in terra Cracoyyensi sitis per olim gsum. Andream Cosczien fratrem germanum tuum, quam reforma- 

cionem tu immutasti alias odmyemjlesz et inscripsisti super bonis Conyvsky, Czernyeyow et Chomykow 

et tu unam viliam Conyvschky dictam sibi Margarethe in posessionem dedisti et duas villas Czernyeyow 

et Chomykow etiam Margarethe inscriptas condescendere noluisti census, labores, tributa boum alias 

poivolosczyzny et emolumenta, demissiones piscinarum, penas et emortua ahas odvmarscsyzna de 

Czernyeyow et Chomykow tibi Paulo approbando et ab ipsa Margaretha aUenando, que omnia de 

C predictis bonis recepisti in valore ducentarum marcar. | Datum jah wyżej. 

IV. *13I6. Byeleczky-/. Sartor. Ad hanc cittacionem nobil. Byeleczky de Yyrzbow 

inferius scriptam debet iurare adversus provid. Michaelom sartorem die crastina. Cittacio, Eaphael 
de laroslaw Succam. Premisl. et Cpts. Eussie glis. tibi nobili Clementi Byeleczky de Vyrzbow 169 

m andamus, quatenus feria sexta in vigilia Circumcisionis Domini nunc instans eompareas ad instanciam 
providi Michaelis sartoris et civis de Tysmyenycza liominis mfi. dom. Andree de Schamotuli Castli. 
Myedrzeczen. et nobiles Nicolaum filium tuum ac familiares Sliybyczslty, Staaislaum Krzowsky, 
Zaiiolano et labor. 6ervos Zayn et Iwan G^ddeli paniscomestores tuos coadiutoresąue filii tui Nicolai 
impos|sessionati vice secundaria s[iatueres], qui filius [cum] eius coadiutoribus superveniens super c. 
viam liberam Regalem dispercussit Miehaelem sartorem, spoliavit alias schyndoioal et recepit eidem^ 
spolio ąuatuor currus cum octo bobus valoris viginli marcar. et ąuadraginta sexagenas grossor. lator. 
Prag. et quinquaginta flor. Vngar., equum cum sella, gladium et vestes de ipso in viginti flor. valore. 
Datum Leopoli feria secuuda in vigilia s. Thome Apli. anno Domini millesimo quadringent. septuagesimo 
tercio (20. Grudnia 1473 r.). 

*1317. Byeleczky7-Sartor. Ad hanc cittacionem die crastina anta prandia nobil. 
Byeleczsky de Yyrzbow adversus Miehaelem sartorem de Tysmyenycza, quia filius ipsius Byeleczky 
nobil. Nicolaus sine voluntate et scitu suis ea contenta in cittacione fecit et nec de curia sua exequitavit. 
Cittacio. Eaphael jah wyżej quatenus feria sexta post f. s. Lucie nunc instans prox. Leopoli eompareas 
jak wyżej pro eo, quia | [filius tuus] Nicolaus [exequiłans de domo\ ac curia tuis et superequitans ^ 
super dofmwm] Michaelis [in TJysmyenycza cum alia familia tua recepit sibi Michaeli uxorem eius rv. 
legittimam Annam et eadem domo camerisque dispercussis recepit Tiolenter dimidium alterum centum 
marcas paratarum pecuniarum et ?estes Michaelis in vaIore quadraginta marcar. et res alias domesticas 
TJdelicet quinque coclearia argentea, septem scutellas stanneas, quinque teluria stannea, tria caldaria, 
omnia ista yaloris viginti sexagenar. Quam Annam cum omnibus hiis reeeptis Nicolaus in domum 
tuam in Yyrzbow indusit. Quam violenciam Michael Ministeriali in tempore et hora obduxit. Datum 
Leopoli sabbato antę f. s. Michaelis prox. anno Dom. millesimo quadringent, septuagesimo tercio 
(25. Września U73 r.). 

CDIjI. Acta sunt hec feria sexta prox. post f. Purificacionis gloriosissime Marie Yirginis 
anno Dom. ut supra (4. Lutego 1474 r.) presentihus ibidem gsis. et nobilibus doms. Felka Lyssa- 
kowsky Yicecpto., Fetro de Zymnawoda ludice castrbus. Leopolbs., Paulo Cluss de Crosno, Nyemyerza 
de Borschotv, lacobo de | Zaluka, M. [et aliis] ad premissa. c ^ 

*1318. Posicio terminorum g[lis.'] Termini omnes antique mńs[diccioms] una cum ^"^ 
terminis particul. [pendent ad] | c. iv. 

*I319. Termini inter gsos. Georgiom luraschek [actor^em et dom. Elizabeth [Goljogorska, *f 
veluli et termini antique iurisdiceionis pendent | %^' 

*1320. Lucas •/. [Cluss]. Gsus. doms. Nicolaus Clusz de Yysnyany piscinas suas in c.nr. 
villis in diijtr. Leopol. sitis unam in Yysuyany et aliam in Curowycze pro ducentis minus decem *°* 
marcis ita late, longe prout dicte piscine in suis efifusionibus se extendunt et earum alrearia efi"undunt 
famoso dom. Lukasch civi Leopol. ad demissionem ipsarum vendidit. Quarum piscinarum demissiones, 
in Yysznyany demissio fieri debet a prox. f. Assumpcionis Marie in decursu unius anni et eandem 
piscinam post demissionem modo piscinarum usque ad f. Pentecostes immediate sequencia idem 
Lukasch piscari debebit omnibus modis et retibus. Piscinam vero in Curowycze Lukasch hiis tempo- 
ribus prox., si voluerit, demittere potens erit et piscari usque ad f. Nativit. Marie immediate sequenc. 
Si autem ipsam hiis temportbus non demittat, extunc eandem piscinam doms. Nicolaus tenere debebit 
a data presencium usque ad decursum unius anni, quam etiam ipse Lukasch piscari et prandere debebit 
modis et retibus quibusvis. | Eciam Clusch recognovit, quia pro dictis ducentis minus decem marcis c 
non plus Lukasch sibi tenetur nisi quinquaginta marcas. Etiam Nicolaus in piscina magna in Yysnyany IV. 
piscari non debebit aliis retibus nisi nassa alias drgtbycsa. | 

CDLiII. Acta sunt post PMn/5ca[e i o n e m glorijosjss. Marie [Virgi]ms c, 

anno ut supra (Między 4. a 9. Lutego 1474 r.). ^• 

*1321. Czemyerzynsky •/• Sigismundus. Termini inter nobil. Ozemyerzynsky actorem 
et Sigismundum de Calyschany pendent ad mfum. dom. Raphaelem de laroslaw Succam. Premisl. 
et Cptm. Eussie glem. post eiusdem ingressum Leopolim prox. die tercia. 

28 170 

*1322. Cz emy erzy usk i •/• Si gismundus. Jah ivyżej. 

*1323. Ochman, Loryncz /. Hyndrzich laczimirsky. Nobil. Andreas alias 

Hyndrzych laczymyrsky tenutarius de Ryczhyhow piscinam suam tenute sue in villa Dempnya in distr. 

Leopol. sita super fluvio Zvbrza iacentem famosis doms. Hoehmaa et Lorzyncz sutori, genero eiusdem 

C. Ochman, civibus Leopolbus. pro sesaginta ąuatuor marcis | ad demissionem eiusdem vendidit, etiam 

^- triginta marcas recepit. Cuius piscine demissio fieri debet a f. Nativit. Marie nunc instans ad aliud 

f. Nativit. Marie, hoc est in decursu unius anni. Quam piscinam piscari debebunt a die demissionis 

c usque ad f. Pentecostes immediate seąueneia. ( Eeiam laczymyrsky eisdem Ochman et Laureneio ad 

IV. demissionem piscine vitulam et arthonium feni dare debet et tugurrium iuxta modum piscinarum 

edificare eandemąue piscinam a die datę presencium usque ad tempus demissionis ipsis Ochman et 

Laureneio conservare est obligatus non piscando. Et si piseina antę demissionem rumperetur, extunc 

doms. laczymyrsky easdem triginta marcas solucionis principalis alias eadadkv reponere est obligatus. 

Et si piseina sine lesura et ruptu per laczymyrsky conservaretur et per ipsos Ochman et Laurencium 

pranderetur, extunc Ochman et Laurencius residuum videlicet triginta ąuatuor marcas circa resigna- 

cionem piscine Andree solvere tenebuntur. | 

c. CDLiIlI. Acta sunt hec feria sexła post f. s. Dorothee prox. anno ut supra (11. Lutego 

Si 1474 r.). 

*1324. ludei. Conąuesti sunt ludei lacub Theoloneator de Glynyany et Issaczko de Leopoli 
actores super ludeum Lazar etiam de Leopoli pro eo, quod Lazar mandasset pro se fideiubere in 
manus ludei Fayvel etiam de Leopoli pro stamine panni novi coloris valoris duodecim cum medio 
florenis. Lazor dixit se nunąuam mandasse ipsis fideiubere. ludicium decrevit iurare, quod non mandavit 
fideiubere. Qui iuravit. ludicium ei evasionem decrevit. 

*1325. ludei Lazor expurgacio. Quemadmodum homo Matusschy Maiestatis Eegie 
de suburbio Leopol. inculpaverat ludeum Lazor pro falsificatura, pro hiis Lazor est expurgatus. Et 

c. pro debito, quod sibi tenebatur, pro quo etiam ipsum | inculpaverat 

^- *1326. Dominus lohannes luit duplicem penam R[egalem] ob nonduc- 

cionem arborum. 

*132'J'. lurscha Czebrowsky luit penam Eegalem ob nonduccionem arborum. 
1328. Włodek de Bielka luit penam Eegalem de duabus villis de qualibet autem villa 
seorsum in repercussione pignorum fumalium. 

*1329. Lahodow luit penam Eegalem in repercussionem pignoris fumalium ob non- 
solucionem. 

*1330. Psari, Dolynyany, Brzozdowcze jak icyżej. 

'^1331. Antiqua Bobrka luit penam Reg. quatuordecim marcar. ob repercussionem 
pignoris in fumalibus. (s. p.) 

CiyLiIV. Acta sunt hec feria secunda ipso die s. Yalentini anno Domini ut supra 
(14. Lutego 1474 r.). 
c. *1332. Nobil. lurscha Czebrowsky de Tribuchowcze tenetur debiti sex marcas | [nobiłi 

J^-Iohanni] genero nobilis ky, in quibus lurscha sibi lohanni tabernam in via libera 

Eegali strata iacentem et ad bona Tribuchowcze spectantem obligavit. | 
c. *1333. Olessky •/. Nyedzvyeczky. Gsus. doms. lohannes Olessky cum consensu 

4i3matri8 sue dom. Barbarę reeognovit se teneri debiti octoginta marcas nobilł Andree Nyedzwyeczsky, 

in quibus villam in distr. Leopol. et territorio Olesczensi situatam dictam Cadlubysczha obligavit. | 
o. CIDIjV. Acta sunt hec feria tercia in crastino s. Yalentini anno ut supra (15. Lutego 

4ul474r.). 

*I334. Nobil. lohannes alias S^dzywy de Chom^czycze piscine demissionem sue tenute 
subcurialem in Podborcze villa molendini in fluvio Lupscha iacentem pro viginti marcis famoso dom. 
l^ Lukasch civi Leopol. ad demissionem vendidit, quam piscinam Lukasch diebus pros. demittere | potens 
415 171 

erit et [eandem piscari usgue ad f.\ Assumpcionis \Mane\. S^dzywy ab ipso Lukasch iam | c. 

marcas duodecim [recepit] marcas ipse [LuJcasch] sibi domino Szi).[dsywtj ^^g 

circa] resignacionem piscine solvere debet. Si Lukasch de eadem pisciaa pecunias suas non exciperet) 
extuiic S^dzywy sibi apponere debebit. 

*1335. laryczowsky ■/. Zyndryeh. Gsus. doms. Stanislaus de Knyehynycze piscinam 
Buam in villa in distr. Leopol. sita in Zagorze pro centum sexaginta marcis et pro uno stamine panni 
Tidelicet Jcyerhich fam. dom. lacobo Zyndrich civi Leopol. ad demissionem dicte piscine vendidit, cuius 
piscine demissio fieri debet a prox. f. Assumpcionis Marie in decursu unius anni. Et eandem pisci- 
nam post demissionem modo pisciuarum usque ad f. Penthecostes immediate seąuencia lacobus piscari 
debebit. | Stanislaus obstaculum alias yasv inferius aggeris alias ponysch grobley stabilire non debebit. c. 
laryczowsky in dicta piscina non plus piscari debebit tantum cum una Nassa alias sedna drgubycea, 4^7 

dum ibi capite moraretur feriis ąuartis ( Eciam StĄnislaus recognovii], quia Zyndrich tenetur 

tantum sexaginta marcas cum uno stamine Jcyertuch, quas a pros. f. Nativitatis Domini infra decur- C. 
sum unius anni soIvere tenetur. ^^g 

1336. Czebrowsky lurscha vice secundaria luit penam Regalem ob repercussionem pig- 
noris ob nonexduccionem arborum. 

1337. Calne luit penam duplicem Begal. in stacione et fumalibus. 
*1 338. Zloczow, Krzywe jak wyżej- 

1339. Yschnya luit penam Regalem in repercussione pignoris in fumalibus. 

*1340. Czeremoschna, Torkvczin Bielec zky jak icyżej. 

CDLiVI. Acta sunt hec feria secunda in crastino dominice Letare anno ut supra (21. 
Marca 1474 r.) presentibus ibi mfo., gsis. et nobilibus doms. Eaphaele de laroslaw Succani. Pre- 
misl. et Cpio. Russie gli. , Pełro de Brancze ludice terrestri, Petro de Zymna\woda castr, fludice ^• 

Pełka Lyssakowski] Yicecpto. Z(e[opolbus.], de Crosno, /o/ł[anne] [de] Sokolnyhy 419 

et aliis. 

*1341. Cuncza 7. Wnucz[eZ;]. Mfs. doms. Raphael de laroslaw Succam. Premisl. et Cpts. 
Russie glis. inter gsos. Andream Wnuczek Tenutarium de Bobrka et Cunradum alias Cuncza de Vra- 
tislayia Tribun Halicz, penam vallatam ąuingentarum marcar. interposuit. | 

CDi( VJJ. [Acta feria terjcja proxima. ^• 

*1342. Posicio terminorum generalis. Terminos omnes gsus. doms. Pełka Lyssa-42Ó 
kowsky Yicecpts. Leopol. ad mandatum mfi. dom Raphaeiis de laroslaw Succam. Premisl. et Cpti. 
Russie glis. transposuit a feria sexta prox. per unam septimanam. 

CI>Ij'VIII. Acta sunt hec feria sexta ipso die Anunciacionis glor. Marie Virg. anno ut 
supra (25. Marca 1474 r.). 

*1343. Cuncza /. Wnuczek. Terminos omnes inter gsos. Cunradum de Vratislavia Tri- 
bunum Halicz, actorem et Andream Wnuczek gsus. doms. Pełka Lyssakowsky ob reverenciam festi 
ex mandato mfi. dom. Raphaehs de laroslaw Succam. Premisl. posuit ad feriam sextam prox. 

CDiiJ.X. Acta feria sexta antę Palmarutn prox. anno Domini ut supra (1. Kwie- 
tnia 1474 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpto., Petro Goldbek 
de Zymnatcoda ludice castrbus. Leopol., Martino Calennyk, lohanne Czebrowsky, Nicolao Schlappa 
et aliis ad premissa. | 

*1344. Recog[m"cjo Ministerialis]. Ministerialis additus per mfum. [dom.] ^ 

Raphaelem de l&[roslaw Succam. iVe]misl. et Cptm. [Russie] glem. gso. Cunrado de Vratislawia 421 
Tribuno Halicz, ad conspiciendum iniurias in bonis Bobrka et in piscina ibidem tenute sue recog- 
novit, quia ibi invenit piscinam demissam ipsius Cunradi tenute antę opidum Bobrka iacentem et ibi 
interrogavit officialem, cuius esset vel cuius voluntate demitteret piscinam et hoc provid. Dubasz Nico- 
laum civem de Bobrka. Qui fassus est se esse officialem dom. Andree Wnuczek et mandato eiusdem 
piscinam dimisisse et piscasse. Et homines de opido Bobrka recognoverunt, quia Dubasz esset officialis. 172 

Idem Ministerialis additus vice secundaria dum veiiit ad eandem piscinam ibi piscatores super ipsam 
piscantes et alios homines et officiales yeadeates pisees videlicet Nicolaum Dvbasz et Pawlowsky 
domine Wnuczkowey, quos interrogavit, quis eorum esset officialis circa eandem piscinam et cuius 
vigore demiserunt et piscarentur. Et ibi stans Nicolaus Dubasz dixit : ego sum officialis ex parte dom. 
Andree Wnuczek et quid facio, hoc vigore et ex mandato ipsius dom. Andree Wnuczek. 
c. *1345. Aliarecognicio Ministerialis] [Ministerialis additus de iure gso. Cun- 

^^■rado] in opido Bobrka Star^ Bobrka etiam tenute [ipsius] ibi interro- 

gavit, cuius vigore esset intromissus in tiaeoloaeum et in Star^ Bobrka in tenutam ipsius Cunradi. Et 
ibi Nicolaus Dubasz civis de Bobrka dixit: ego sum officialis dom. Andree Wnuczek, de vigore et 
mandato suis me intromissi in theoloneum et in Star^ Bobrka. Circa quam recognicionom fuit Pa- 
wlowsky officialis dom. Wnuczkowey. 

*1346. Eecognicio Ministerialis. Item feria sexta ipso die Annunciacionis Marie 
anno Dom. ut supra (25. Marca 1474 r.) idem Ministerialis lanussius recognovit, quia de iure additus 
gso. Cunrado dum venit ad piscinam in Bobrka iaeentem tenute Cunradi, extunc eadem die in^enit 
piscatores piscantes pisees, quos interrogavit, cuius vigore piscarentur. Qui recognoverunt, quia vigore 
et mandato dom. Andree Wnuczek. 

*1341. Nicolaus •/• lacobus Caleanyk. Nobil. Nicolaus servitor domini Czebrowsky 
Petri aetor super dom. lacobum Oalennyk attentant terminum primum, a quo lacobo nobil. Martinus 
c. Calennyk frater suus germanus reposuit sim|plici infirmitate; in duab[MS sept.]. 

423 1348. Tabernat[or] •/• Paulus 01es[A:«/]. Nicolaus Tabernator, alter Nicolaus servitor 

ambo homines regii de Miklaschow tenute mfi. dom. Eaphaelis de laroslaw Succamer. Premisl. et 
Captei. Eussie glis. aetores per procuratorem ipsorum nobil. Petrum Notarium attentaverunt terminum 
super gsum. Paulum Olessky, a quo Sigismundus de Calyschany reposuit simplici infirmitate; in 
duabus septim. 

*1349. Procop, Masz •/. Bohdan. Homines de Myklasschow Procop, Masz regii tenute 
mfi. dom. Eaphaelis de laroslaw Succamer. Premisl. et Optei. terre Eussie glis. per procuratorem 
ipsorum nobil. Petrum Notarium aetores attentaverunt terminum super nobil. Bohdan de Czeremoschna, 
a quo Sigismundus jah wyżej. 

c. 1 350. Pacossius '/-^icecapitaneus. | [Nobil. Pacossius] [nohilem Nicolaum] 

J^- Czarny ex dom. Yicecpti. Pełka [Lyssalcow]sky exfideiussit , quem Yicecpts. detinebat, 

quem Nicolaum Pacossius statuere est obligatus sub sexaginta marcis pro feria sexta prox. post 
. Paschę. 

*1351, Czemyerzynsky •/• Bolschowsky. Nobil. Iwasko Czemyerzynsky actor et 
Iwasko Bolschowsky pars adversa habent terminum inter se ob spem concordie ad feriam sextam 
prox. post f. Ascensionis Domini. 

*1352. Garbacz •/. Wnuczków a. Gsus. doms. Cunradus Tribunus Hahcz. attentavit ter- 
minum primum tanquam procurator providi lohannis Garbacz Officialis sui actoris super gsam. dom. 

C. Heduigim Wnuczkowa, a qua nobil. Nicolaus Schlapa reposuit j [simplici infirmitate in duabus sept.]. 

rv 

425 *1353. Ouncza "/. Wnue z [ftowa]. Idem Cuncza actor attentavit terminum su^sii jak wyżej. 

*1354. Cuncza •/. Wnuczek. Gsus. dom. Cunradus attentavit terminum super gsum. 

Andream Wnuczek, a quo jak tvyżej. 

CJDLiX. Acta sunt hec sabbato antę Palmarum pro». anno ut supra (2. Kwietnia 1474 r.) 

presentibus ibidem gsis. et nobil. ac famoso doms. Felka Lyssakowsky Yicecpto. , Petro de Zymna- 

woda ludice castrbus. Leopolbus. , lohanne de Zymnawoda , Byenessio cive Leopol. et aliis ad pre- 

missa testibus. 

"^1353. Eecognicio Ministerialis. Minister, lanussius, prout fuit additus ex mandato 

c. mfi. dom. Eaphaelis de laroslaw | [Succam. Premisl. et Cptei. Russie glis. ad dandam intromis- 

42ti 173 

sionem gso.] Cunrado [Tribuno Halics.] in Bobrka in piscinam tenute ipsius, intromissionem dedit, 
cai nullus coiitradixit. 

*1356. Eecognicio Mini sterialis. Minister. Grodecz. Mathias additus per mfum. Ra- 
phaelem de laroslaw ad cittandum Petrum Wnuczek per Cunradum alias [Cuncza] eundem cittavit. 

*1357. Cunradus •/. Wnuczek. Nobli. Petrus Notarius procurator gsi. dom. Cunradi de 
Wratislavia Tribuni Halicz. attentavit terminum primum super nobil. Petrum Wnuczek de Vyschnya, 
qui non paruit. Petrus procurator ipsum | [condempnavit] et iudicium Ministerialem ad concittandum. C. 
Cittacio. Raphael de laroslaw Succamer. Premisl. et Cpts. Russie glis. tibi nobili Petro Wnuczek ^7 
de Byenkowawyschnya mandamus, ąuatenus sabbato prox. compareas ad instanciam gsi. Cunradi alias 
Cuncza de Vratislavya pro eo, quia tu [ipsi nillani Stara BobrJca cum theoloneo in opido BobrJca 
in] triginta mareis [obligasłi] et sub totidem videlicet triginta marc. ipsum ab omni persona protegere 
debes, nunc vero frater tuus germanus nobil. Andreas in tenutam ipsius Cunradi in Stara Bobrka et 
in theoloneum in opido Bobrka iacens se per semetipsum ac subditos suos introraisit violenter , tu O. 
vero Cunradum protegere non vis. | Datum [feria] secunda in crastino [dotninice] ludica anno Dom. 423 
millesimo ąuadringent. septuagesimo ąuarto (28. Marca 1474 r.). 

CDL2CI. Acta sunt hec feria sexta post f. Paschę anno Domini ut supra (15. Kwietnia 
1474 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Petro de Zymnawoda ludice, Pełka Lyssahowsky Yicecpto. 
Leopolbus., lurscha Lob&tha, Sigismundo de Calyschany., Andrea Wnuczek, Nyemyerza de Borschoio 
et aliis ad premissa testibus. 

*I358. Dapifer Odrow^sch. Gsus. doms. Nicolaus Odrow|.sch de Sprowa Dpfer. 
Leopol. actor super circumspec. lohannem Pyerzynka Przechrzta, Cholewa Hryczko cives de Bobrka 
iuxta terminum facialem terminum ad concordandum recepit ad unam septim. 

*I359. Nicolaus •/. Zaluczky. Terminum seeundum inter nobil. Nicolaum Rychar- 
czyczsky actorem et lacobum de Zaluka partes receperunt ad octo sept. ob spem concordie. | 

*I360. Petrus, Andreas Vnu[c0]kowye et mater ipsor. Heduigis •/. Cuncza o. 
et familiaris eius Garbacz. Termini inter eosdem pendent ad duas sept. 429 

*I361. Olessky •/. Bohdan Procop, lohannes et alter lohannes Masz acto- 

res et homines Regi i. Termini inter labor. Procop, lohannem et alterum lohannem et Masz 

homines Eegios actores de Miklaschow et gsum. nobilemąue Paulum Olessky et Bohdan de Czere- 

moscbua pendent ad octo sept. 

*1368. Cuncza ■/• Andreas. [ nobilem Nicolaum servitorem domine O. 

rv. 
non statueret, extunc aginta marcas dom. Cunrado in manus succumbet. 430 CDLi^Cri. Acta feria sezta post Conductus Pasce prox. anno Dom. ut supra (22. Kwie- 
tnia 1474 r.). 

*1363, Andreas Romanowsky •/. Doms. Yicecpts. Nobil. Andreas Romanowsky se 

submisit statuere nobil. lohannem Woyczy familiarem suum feria sexta post f. s. Trinitatis sub 

triginta, qui percussit homines et servitores Regales in fumalibus ad pignorandum missos per gsum. 
Pelkam Lyssakowsky Vicecptm. Leopol. 

CJDLiiKIII. Acta feria sexta post f. s. Marci prox. anno Domini ut supra (29. Kwie- 
tnia 1474 r). 

*1364. Termini omnes inter gsum. Cunradum de Wratislawya Tribun. Haliczyen. ac servi- 
torem suum Garbacz actores et gsos. doms. Petrum et Andream Wnuczek pendent ad primam feriam 
seitam post f. s. Trinitatis nunc instans ob spem concordie. 

1365. Nyeleppko ■/• Derslaus. I Następuje luka znacznych rozmiarów. 174 TERMINI CASTRENSES 

1475. 

c. *1366. Nobil. ^Mrjscha Czebrowsky de Zabokrvky tenetur debiti decem marcas famoso dom. 

^gj-Byaly Yanek civi Leopol. ad f. s. Trinitatis nunc affut. solvere. Si non solveret, extunc Byaly łan in 
crastino termini nonsolucionis recepto Ministeriali , quem Czebrowsky sibi addidit, potens erit hic in 
civitate Leopol. circa kmethones ipsius Czebrowsky et homines tam de Zabokrvky quam eciam de 
aliis bonis frumenta cuiuscumque grani persistere et boves taxando per mediam marcam reeipere 
usque ad plenariam exolucionem. 

CJDIjXIV. Acta die dominico ipso die s. Yincencii (22. Stycznia 1475 r.). 

1361. Termini omnes pendent ad diem crastinam. 

CDLiXV. Acta sunt hec feria secunda in crastino s. Yincencii (23. Stycznia 1475 r.). 

C. ' *1368. [Ministerialis] bona nobilis recognovit, quia ibi vidit 

|j^ piscinam inferiorem in Wyaczkowycze post espiscacionem sublevatam in aqua ita , quod inundacio 
aque eiusdem invasit super glaciem piscine magne in Byelka , racione cuius invasionis aque ipsa pis- 
eina in Bielka nunquam per ipsos Nicolaum Ozornberg et lohannem Fox debito modo demitti non 
potuit et hueusque non potest et Czornberg et Fox pisces prandere non possunt. Et recognovit, quia 
Nieolaus et Fox testabantur eidem Ministeriali , quod per nuUum alium hanc retencionem aque et 
sublevacionem inferioris piseine in Uyaczkowycze habent nisi a nobili laeobo Włodek de Bielka. (g. p.) 
*1369. Eecognicio Ministerialis. lanussius Minister. cittavit feria quinta prox. nobil. 
lacobum Włodek de Byelka ad instanciam famos. Nicolai Czornberg et lohannis Fox eivium 
Leopol. (s. p.) 

*1310. Czornberg, Fox •/. lacobus de Bielka. Nobil. Petrus Notarius proeurator 
C. famos. Nicolai Czornberg et lohannis Fox ciyium Leopol. actorum attentayit terminum primum | [super 
^gg/aco&wm WlodeJc de Byelka], qui non paruit et Petrus ipsum condempnavit. Cittacio. Raphael de 
laroslaw Succam. Premisl. et Capts. terre Eussie glis. tibi nobili lacobo Włodek de Byelka heredi 
mandamus , quatenus die quarta post nostrum ingressum Leopolim prox. compareas ad instanciam 
famosor. Nicolai Czornberg et lohannis Fox civium Leopol. sereniss. Principis et Dom. Dom. Kazi- 
miri Kegis, capitaneatus vero nostri , quia tu ipsis Nicolao et lohanni in manum coniunctam vendens 
piscinas tuas unam in Vyaczkowycze et aliam in Bielka bonis tuis heredit. in distr. Leopol. sitis ad 
demissionem pro centum marcis obligatus es eis litera tua sub sigillo tuo proprio eos protegere , tu 
vero eis fecisti iniuriam, quia piscinam post expiscacionem inferiorem in Yyaczkowyeze sublevasti ita, 
quod piscina in Byelka inundasti alias sałopyłesz , per quam inundacionem ipsi eandem piscinam 
C. demittere | [non potuerunt, ideo te citant pro] centum marcis et pro totidem dampni. Datum Leopoli 
43^ feria sexta post Epiphaniarum prox. anno Domini milles. quadring. septuagesimo quinto (13. Sty- 
cznia 1475 r.). {z. p.) 

CDLiXVI. Acta sunt hec feria tercia post Yincencii prox. anno Domini ut supra (24. 
Stycznia 1475 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. PelJca LyssahowsTcy Yicecpto., Petro Go- 
l&heTc de Zymnatcoda ludice castrbus. Leopolbus. , lacobo Moraiushy , lohanne Advocato de Sokol- 
nyJcy, Petro de Chopytowa, lohanne Czorczbog et aliis ad premissa. 

*13I1. Zyndrych •/• lohannes vadium. Raphael de laroslaw Succam. Premisl. et 

Cpts. Russie t,lis. nobili lohanni de Zorawno. Intelleximus inter te et famosum lacobum Zyndrich 

nonnulla odiorum inerementa agere nociva civem Leopol., ideo radium quadringentar. marc. vallamus. | 

J^ *I372. G[sMs.] doms. S[tanislaus] l&T[yczotvs]kj tenetur quinquaginta et unum florenos 

486^ngar. nobili dom. Nicolao de Czasnyky, quos Stanislaus laryczowsky sibi Czasnyczky ad f. Nativit. 175 

Domini pros. solvere est obligatus sub intromissione in villam suam lezerzana in distr. Halicz, sitam 
et ipsam villam eliberare est obligatus. | (z. p.) 

CT)LXVIT. Ada sunt hec feria sexta post Yincencii prox. anno ut supra (27. Sty- C., 
cznia 1475 r.) presentibus ibidem gsis. et nohil. dotns. Pelha Lyssakowshi Leopol., lohanne Wyl- 433 
ceeh Grodecs. Yicecpło.y Pełro Gołąbek de Zymnawoda ludice eciam casłrensi Leopol., Cunrado de 
Vrałislavya Tribuno Halicz., Syenko Halka de Illescsow et aliis ad premissa. | 

*1373. [Nobil. lohannes Hryczkoioycz^) medietatem piscine magne iń\ villa Soiłolow et C. 
piscinam totam in villa alia sua Tholdyn ad demissionem famoso dom. Hannusz Blasz^) civi Leopol. 437 
pro octoginta marcis vendidit, ąuarum piscinarum demissio fieri debet a f. Nativit. Marie prox, ad 
aliud festum, hoc est per annum. Quas piscinas Hannusz Blasz videlicet medietatem magne in Soko- 
łów et totam in Tholdyn piscabitur omnibus modis et retibus, ąuarum demissiones piscinarum ad 
expressum tempus ipse doms. lohannes sibi lohanni Blasz servare debebit ipsas bominibus suis 
gubernando et circumspiciendo ab omni rupto et dampno. Et si ipse piscine antę demissiones rumpe- 
rentur, extunc dampnum lohannis fieri debet. Si autem per manum violentam Thartharorum pagani- 
cam fuerint demisse seu perfodite, extunc quicquid Hannus sibi lohanni super easdem octoginta marc. 
racione principalium pecuniarum alias sadathkv, lohannes restituere tenebitur. In qua vendicione 
doms. lohannes Hryczkowycz \pre\[fatum Hannus tueri] nee obstacula interius aggeris nociva {sLcereo^rr. 

est obligatus lohannes a | [Blasz] recepit pro T[esidm]t&te, Hannusz sibi lohanni in iure q jv_ 

civili Leopol. se inscribere debet. ''^^ 

*13I4. Chileczczy •/. Maruscha. Nobil. Petrus Notarius procurator nobil. Hyhnath 
de Chylczicze attentavit terminum tereium super nobil. Maruscham eciam de Chylezicze, a quo Michno 
servitor reposuit vera infirmitate; in duabus sept. 

*13I5. łączko •/■ Maruscha. Nobil. Petrus Notarius procurator nobil. łączko de 
Chylczicze jak wyżej. 

*13'!'6. Hyhnath •/. Maruscha. Nobil. Petrus Notarius procurator nobil. Hyhnath de 
Chylczicze atlentavit terminum primum jak wyżej. 

C1DZjIS.VIIJ. Acta sunt hec feria sexta antę dominicam Invocavii prox. anno ut supra | c. 
(10. Lutego 1475 r.). 440 

*13?I. [Terminos inter] nobil. Hyhnath \eł łączko] fratres de Chylczicze actores et Ma- 
ruscham consortem Michno ibidem de Chylczicze partes reinterceperunt ad concordandum per quatuor 
sept. prox. 

CJDZjSIIS. Acta sunt hec in iure castr, feria tercia ipso die s. Yaleniini anno id supra 
(14. Lutego 1475 r.). 

*13I8. Clusz 7. Balaban. Gsus. doms. Paulus Clusz de Orosno tenetur debiti viginti 
quinque marc. nobili Iwasko Balaban sokere ad f. s. Petri Aplł., dum nundine Premislie celebrantur 
prox. instans sub intromissione in tres areas bene possessionatas et totum molendinum in villa sua 
Chomyzow in distr. Leopol, [ Si non protegeret aut intromissionem non daret, totidem dampni vide- o. 
licet viginti quinque marc. succumbet. 441 

*13I9. Balaban 7. Oalennyk. Nobil. Iwasko Balaban recognovit, quia sibi nobil. Mar- 
tinus Oalennyk satisfecit pro viginti quinque marcis, quas sibi in libro terrestri Leopol. inscripserat. 
Et ad terminos prox. partlcul. sub vadio viginti quinque marcar. hane mortificationem ad librum 
terrestr. Leopol. inducere tenebitur. 

1380. Fraezec de Dzewyathnyky, Zaruczcze, Chrostkowycze villis triplicem penam qua- 
tuordecim marcar. Regalem luit in repercussione pignoris in fumalibus. 

*1381. Domine Brzezenskye yille Brzezany, Lapschyn, Lesnyky ^"a^ wyżej. w zapisce takie : Eyczkoicycz. — ^) W zapisce także : Blae. 176 

*1382. Brzozdowcże, Pletenycze ville luerunt penam Kegal. ąuatuordecim. marc. 
jak wyiej. 

*I383. Hynowycze, Drzisczow, Pacossy vil!e duplicem penam ^a^ wyżej. \ 

G. *1384 penam Regalem ąuatuordecim marcar, jak loyżej. 

fj' *1285. [ZJaluka, Poluchow villa tota, Narayow, Gołczy cze olim dom. Palatini 

Russie, pars ville Lyssyenycze domini Culykowsky, Camyoaopole, Podworcze, Przy- 
byn, Knychynycze, lezerzany, Berezowcze, Zapito w, laryczow, Podlessky, Rv- 
dancze, Kvkyzow, Zwartow Petri, Dehowa domini Goldacz, Hvrmayn, Crasnosielcze, 
Czyzow, Hodow, Bartoschow, Bakowcze, Tribakowcze, Vyznyany, Poluchow, 

C. Kurowycze, I aczow par[s], swadow pars eiusdem, Byenkoweze lura- 

^gskowey, Podkamyencze, Coczarow tota villa, Polu to ri Romanowsky Andree, Schibalin, 
Dobry n, Hermanów, Nouoselcze, Zuków, Zaskow, Zloczow, Pyeczychwoschty, 
G o r I y n Andree Syenyensky, similiter Lesczkow, Yyppysky, Ledayncze, Halcze, Borschow 
de parte Michno, Borschow pars Iwaskonis, Pyeczychwosty Yyprothkonis , Clessek, 
Belzecz, Psari, Dolynyany, Podhaycze Martini, Kuthkors, Costanytycze luit 
penam Regalem ąuatuordecim marcar. in repercussione pignoris in fumalibus. | 
C. CDL!KJ^ e pr ozima anno domini ut supra presenłibus ibidem gsis. 

Jlieł nohil. doms. Felka Lyssakowsky Yicecpto. Leopol., Cunrado Trihuno Halicz., lohanne Czemye- 
reynsky, lohanne Dawydowsky, lohanne Budsywoyo, Petro Mądro et aliis ad premissa. 

*1386. Plebanus /. Chileczky. Nobli. Sigismundus de Calysehany procurator honorab. 
Nicolai Plebani de Golegori reproducebat procuratoryum et affeetarit , ut sibi de iure esset additus 
Ministerialis ad hoe, ad ąuod sibi necessarium foret. Cui additus est Minist. lanussius. Qui Sigis- 
mundus dixit Ministeriali : Ministerialis, tange nobil. Hyhnath de Chilczicze, ut a iure non recederet, 
donec iustificaretur, adversus dom. Nicolaum Plebanum de Golegori. Et dixit Ministerialis Hyhnatowy 
tangendo eundem , ut non recederet a iure, nisi iustificareris iuxta cittacionem ad^ersus Plebanum de 
Golegori. Et Sigismundus proposuit pro eo, quia frater tuus germanus bonę memorie lohannes heres 
de Chyiczieze in evum inscripsit in libro terr. Leopol. ąuinąue sexagenas in parte hereditatis sue 
super piscina in Chilczicze semper in tercio anno de emissione eiusdem piscine honor. Georgio Ple- 
bano in Golegori pye memorie et suis successoribus in plebania Golegorensi manentibus et tu manens 
post mortem fratris tui similiter te inscripsisti et inscripcionera fratris confirmasti et in librum terr. 
Leopol. solvere ąuinąue sexag. ad f. Nativit. | Marie sub totidem dampni et non soWisti. Post quam 

iv'. proposicionem cittacionis Hyhnathko per iudicium interrogatus est, ąuid ad premissa responderet. 

*^^Ipse dixit: ego cum dom. Plebano alium contractum feci pro ipsa re et nihil hodie seąuum facere 
habeo, ideo pęto te, domine Sigismunde, digneris in premissis cessare et sine me manere iuxta con- 
tractum inter me et dom. Plebanum factum. Sigismundus dixit: ego nescio aliąuos contractus domini, 

sed ipsum | Domini ad Capitm. receperunt ad interrogandum. Terminus ad f. s. Tibureii prox. 

P *I387. Charzowsky ■/. Gzemyerzy nsky. Nobil. Iwasko Czemyerzynski tenetur debiti 

IV. nonaginta marcas nobili lacobo Charzowsky, in ąuibus ei obligavit yillam suam Olschanycza in distr. 
Leopol. Pro se excepit medietatem agrorum coaratorum alias parelyn et medietatem pratorum ad 
curiam spectancium. | 
c, CDLiIZJCI. Acta sunt hec in iure castr, feria sexta antę Gregorii prox. anno ut supra 

IV. (10. Marca 1475 r.). 

*1388. Budzywy •/. Krzywyeczsky. Nobil. lohannes Budzywy tenutarius de lanczyn 
attentavit terminum primum super nobil. lacobum Krzywyeczky, a ąuo nobil. lacobus servitor dom. 
lohannis Czemyerzynsky reposuit simplici infirmitate in duabus sept. 

*1389. Anna •/• Krzyyyeczky. Nobil. lohannea Budzywy tenutarius de lanczyn cum 
procuratorio consortis sue gse. Annę actricis attentavit terminum primum super nobil. lacobum Krzy- 
wyeczky, a quo nobil. lacobus servitor jak wyżej. 177 

*1390. [Nohil. Petrus Notarius procurałor nohilis Hyhnath de Chilcsicse] atteatavit ter- c. 
mlnum ąuartum super nobil. Maruscham de ibidem, a qua labor. Iwanyecz servitor ipsius : ego a dom. ^ 
Maruseha repono terminum ąuartum. Petrus dixit: ego ex parte domini Hyhnath Maruscham propter 
inordinatam reposieionem termini ąuarti iuxta statuta condempno. ludicium Ministerialem ad concit- 
tsndum addidit. Ci t tac i o. Eaphael de laroslaw Succam. Preraisl. et Capitaneus Russie glis. tibi 
nobili Marusche de dote et dotalicio inscriptis super bonis Chilczicze consorti Michno mandamus, 
ąuatenus feria sexta prox. Leopoii corapareas ad instaneiam nobilis Hyhnath heredis de Chylczicze 
pro eo, quia maritus tuus Michno cum filio tuo Hriczko cum famiharibus tribus tuis mandato tuo 
supereąuitantes super domum ac curiam ipsius Hyhnath eandem domum dispercusserunt, hostia domus 
et caminate conseccaverunt , seraculum circa eandem caminatam fregerunt ibidem in Chilczicze, de 
qua caminata accipitrem czwyha et ąuatuor candelas cereas eclesiasticas Euthenicales receperunt 
omnia in valore sex marcar. Datum Leopoii feria secunda in vigilia s. Lucie anno Domini millesimo 
ąuadringent. septuagesimo quarto (12. Chrudnia 147i r). (0, p.) 

*139I. Ghileczky •/. Maruseha. | Jak wyżej, quia maritus tuus Michno cum filio tuo 
Hriczko cum quinque eius coadiutoribus tuis famiiiaribus jak wyżej eandem domum dispercusserunt, ^ 
hostia conseceaverunt et eciam caminatam ibidem seracula fregerunt et cistas concusserunt violenter, 449 
de quibus cistis receperunt ipsi Hyhnath palium de harassio muliebre brunaticum , globum tele alias 
wal plothna, omnia in valore septem marcar. et totidem dampni. Datum jak wyżej. \ (3. p.) 

*1392. [Nobil. Petrus Notarius] itd. jak wyżej eandem domum dispercussit yiolenter et c. 
dispercuciens de eadem domo quinque equos cum duabus sellis recepit yaloris viginti quinque marcar. ?^ 
et totidem dampni. Datum jak wyżej. (z. p.) 

*1393. Maruseha ■/• Chileczky. Nobil. Petrus Notarius procurator nobilis Hyhnath de 
Chilczicze actoris \ jak wyżej. Petrus dixit: ego ex parte Hyhnath propter inordinatam reposieionem 
tarmini secundi super ipsam Maruscham terminum asto et ipsam in nonparicione condempno. C. 

*1394. łączko •/• Maruseha. Nobil. Petrus Notarius procurator nobilis łączko de Chilczicze ^5^ 
actoris attemptabat terminum quartum super nobil. Maruscham de ibidem. Gsus, vero Petrus de Zy- 
mnawoda [udex castr. Leopol. in eodem iudicio residens, hanc causam discutere et iudicare nolens 
recepit ad mfum. dom. Raphaelem de laroslaw Succam. Premisl. et Captm. terre Russie glem. ad 
interrogandum in primum adventum Leopolim. 

*1395. Maruseha •/. łączko. Nobil. Hyhnath de Chilczicze stetit volens iustificari pro 
hiis , pro ąuibus ipsum nobil. Maruseha consors Michno de Chilczicze ad diem hodiernam cittaverat. 
Maruseha actrix non paruit, Hyhnath ipsam in evasione eondempnavit. Cittacio. Raphael de laroslaw 
etc. tibi nobili Hyhnath de Chilcziee mandamus, ąuatenus feria sexta pros. compareas post dominicam 

Letare ad m\[standam nobilis Marusche consoriis Michno de Chilczicze] Datum Leopoii o. 

feria ąuinta prox. post f. s. Talentini anno Dom. millesimo quadringent. septuagesimo quintorv^- 
(16. Lutego 1473 r.). 

*1396. Maruseha 7. Hyhnath. Jak wyżej, pro quibus ipsum nobil. Maruseha consors 
Michno cittaverat cittacione alia jak wyżej ad instaneiam nobilis Marusche de Chilczyeze pro eo, quia 
tu superequitans in via libera Regali cum tibi tribus similibus coadiutoribus tuis, que via vadit de 
lasyonowcze in Chilczyeze, spoliasti ipsam alias roszbyless y&, et recepisti eidem duos boves furtive 
ita bonos sicut duo sexagene. Datum jak loyżej. 

*1391'. Maruseha •/• Hyhnath. Jak wyżej cittacione tereia itd., \ quia tu superequitans 
super do[wMm ipsius] violenter tempore nocturno in tribus [tibi sł]milibus et totidem inferioribus in^l^ 
Chilczicze repercussisti domum et recepisti furtive eidem Marusche sezagiuta sexagenas lator. grossor. 453 
Datum jak wyżej. 

*1398. Item idem Hyhnath jak wyżej quarta cittacione itd. compareas ad instaneiam labo- 
riosi Iwan servitoris nobilis Marusche de Chilczicze pro eo, quia tu ipsum spoliasti alias roszbilesz 178 

ia via libera Eegali, que via vaait de IasyonovFcze in Chilczicze, et recepisti sibi duas tunicas furtive 
sicut seiagena et totidem dampni. Datum jak wyżej. \ 
O. *1399. [Recognicio JfcTlinisterialis [lanussii] Leopol, quia duas cii[łaciones] ex parte 

^5i[Kałheri]D.e yirginis de Buczacz [super] dom. lohannem Lythwy[nows]kj dedit in villa Krzywe. 

*I400. Idem Minister. lanussius recognovit, quia ex mandato mfi. Kaphaelis de laroslaw 
Capti. Russie glis. etc. dum equitavlt in bona Mvzylow dom. lohannis Lythwynowsky, ut econver80 
intromitteret gsam. Katherinam virginem de Buczacz in Muzilow et ibi per Tywnum Wasyl intromissio 
non est admissa, pro qua repercussione idem Lythwynowsky luit penam Regalem. 

1401. Katherina •/• Ly t h vy no w s ky. Gsus. doms. lohannes Wylczek de Boczow 
Ticecpts. Grodecz. procurator ex parte gse. Katherine virginis actricis attentavit terminum primum 
iuxta duas cittaciones super nobil. dom. lohannem Lythwynowsky, a quo nobil. Yoytek Chelkowsky 
servitor ipsius reposuit simplici infirmitate ; in duabus sept. 

1402. Idem doms. Lythwynowsky lohannes luit penam Regalem ob repercussionem pignoris 
in penis Regalibus videlicet de villis Cozowa, Krzywe, Oalne. 

*1403. Budzywy •/. Romanow sky. I Następuje luka dość znacznych roz- 

c. miarów 

jy^ 1404. Narayowsky '/• Brzezey Eciam idem Venceslaus &[lloque]h&tur pro 

dampno volens prestare iuramentum exinde sequto. Et doms. Iudex similiter ad interrogandum ad 
feriam terciam prox. recepit et diem iuramenti pro eadem feria tercia assignavit. 

*1405. luraschek •/. Psarska. Minister. lacobus *) de iure additus nobili luraschek 
Frederici dum equitavit in bona Psari domine Petronelle Psarskyey et ibi affeetasset secundam 
intromissionem in prelucris ipsius luraschek, extunc intromissio per Petronellam est repercussa, pro 
qua repercussione prime (sic) intromissionis Ministerialis Petronelle terminum facialem dedit ad 
diem hodiernam. luraschek terminum eundera attentavit, que Petronella non paruit. luraschek ipsam 
in pena trium marc. condempnavit et iudicium alias tres marcas in Petronella iudicii adiudicavit et 
Ministerialem Sarn ad terciam intromissionem addidit. | 
C. *1406. [Ministerialis Sarn Glynenssis] itd. jak wyżej. 

456 CDLiIKS^II. Acta sunt hec in iure castr, feria tercia post Yisitacionis prox. anno ut 

supra (4. Lipca 1475 r.). 

*140'J. Terminos omnes antique iurisdiccionis mfs. doms. Raphael de laroslaw Cpts. Russie 
posuit ad diem crastinam. 
c. crnT . "JCJCT Tl Acta sunt hec feria ąuarta post Yisitacionis gloriosissime Marie Yirginis \ 

■^;[anno Domini ut supra] (5. Lipca 1475 r.). Następuje luka nieznanych rozmiarów,... 457 I *1408. Yaynko •/. Lopath Nobil. Va[yw]ko Lahodowsky de Pohorzelcze ex [una] 

Andreykoque et Phiedko fratres de Ostalowycze partibus ab altera de speciali composicione sua pro 
pratis inter Mirysczow et Ostalowycze iacentibus, pro quibus inter eos habuerunt controversias alias 
spory seorsum, in hunc modum contractum fecerunt, quia Waynko ipsa prata ad bona Mirysczow 
spectancia asserebat tota et ipsi Andreyko et Fyedko asserebant per medium illa spectare ad bona sua 
Ostalowycze, extunc iam ipse Waynko medietatem ipsorum pratorum falcastrare debet et fratres 
Andreyko et Fedko aliam medietatem pratorum equaliter falcastrare debebunt, sed fenum in eisdem 
falcastratum movere non debebunt usque ad revisionem et decisionem inter eos factam. | 
o, OTjTi -ycTT TJT [Acta s]unt hec in iure [c&s]trensi feria tercia [ip]so die festi s. [laJcoJj 

"^■Appli. anno Domini ut supra (25. Lipca 1475 r.) presentibus ibidem gso. et nobilibus dominis 
Felka Lyssakotcsky Yicecpło. Leopol., Derslao de Boczow, lohanne Zelonka, Paulo Clusz de Crosno 
et aliis ad premissa testibus. ') Pierwotnie było : „Sarn Glynensia", co przekreślono i napisano u góry : glacobus", ale w dalszym ciąga 
jest wszędzie : Sarn. 179 

*1409. Mihul •/, Swyrsky. Nobil. Andreas Eomanowsky de Swyrs protunc non potens 
habere ius terrestre Leopol. coram iudicio castr. recognovit se teneri debiti octoginta marc. mfo. dom. 
Mihul Cancellario Moldawye, in quibus villam suam Mitholyn in distr. Leopol. mvadiavit. | 

*1410. Vadium inter et Bohdan. Datum Leopoli [fena] secunda f. Penteeostes o. 

anno [Dom.] millesimo CCCCLXX quinto (15. Maja 1475 r.). 459 

*1411. Vadium. Item eodem die Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. inter nobil. 
Andream Bohdan de Ozeremoschna et gsum. Andream de Syenno ae consortem eius Katherinam de 
Gologori vadium trieentarum marc. vallavit. | 

*1412. [Minister, lacohus de iure additus] in bona Lythwynow affectavit primam pigno- c. 
racionem, officialis Marcissius eiusdem domini Lythwynowsky non admisit, pro qua repercussione ^p 
lacobus eidem dom. lohanni Lythwynowsky ad diem hodiernam terminum facialem dedit. Petrus 
[Noiarius] procurator virginis Katherine [de JBuczacz] terminum astitit, Lythwynowsky non paruit, 
Petrus ipsum in pena trium marcar. partis condempaavit | 

*I413 [dejstinati fuer C. 

in decursu locari hic Leopoli OIexam Tynowycz sub [vadio selxaginta ^g j 

marc. et Iwaschkonem assyo ycz sub aliis sexaginta marcis. Si non locaverint, 

estunc doms. Capts. poten* est iam ipsos kmethones in summis predictis recipere tam in bonis 
mobilibus eorum tamąuam fideiussorum quam etiam immobilibus ibidem in villa Zaskow. Et super 
hec omnia Prior cum toto conventu fratrum Corporis Christi superiori Leopol. consensit. 

*14I4. Doms. Capitaneus •/• Zornyscza. Tota eommuaitas kmethonum alias 
gromada ville Zornyscza primus kmetho Cnyasch Fyedor Iwan Lathka Lecz, alter lvanyecz Mykytha 
Ylyasch Fiedko Pasko Makarowycz Onysehko lurko ToJcarzs Syenko Iwan recognoverunt, quia super 
bona eorum omnia tam mobilia quam immobilia mfo. dom. Raphaeli de laroslaw Succam. PremisJ. et 
Cpto. Bussie gli. in manus pro homine seu kmethone de Zornyscza lacz fideiusserunt alias pro 
Knyazow fratre, quia dum per ipsum Capitaneum obdestinati fuerint, extune in decursu unius septimane 
eundem lacz sub sexaginta marcis Leopoli locare debeut. 

*1415. Doms. Capitaneus •/• Staynko, Andrey et Michno. | [Staynho de 
/asMyJcze et filius [eius Andrey de i] bi dem, Michno mfo. dom. Raphaeli de Jarosław Succam. Premisl. y 
et Cpto. Russie gli. pro kmethonibus Drobysz et Syenko fideiusserunt post obdestinacionem per 462 
ipsum Captm. in decursu unius septimane Leopoli Drobysch sub sexaginta marc. et Syenko sub aliis 
sexaginta marc. statuere. Si non statuerent, Capitaneus potens est eosdem Staynko de lasnycze et 
filium eius Andrey et Michno in bonis eorum pignorare et solosmet per coUa recipere et tenere, 
donec pretuite summe per eosdem exolventur. 

CJ>Z<XX2'V. Acta sunt hec feria sexta post Galii prox. annout supra (20. Października 
1475 r.). 

*1416. Posicio terminorum ad duas sept. 

*14t'J. lohannes '/• Mathwey. Nobil. lohannes Corczbog tenutarius de Ostrów demis- 
sionem piscine sue tenute in Ostrów provido Mathwey civi Leopol. pro quadraginta marcis vendidit. | c. 
Mathwey decem marc. dedit, triginta vero ad m[edium] Quadragesime prox. soIvere debet. Quam^' 
piscinam Mathwey piscabitur omnibus modis et retibus ita late, prout eadem fundit, et longe U8que 
per graniciem seu modicum inferius loci, in quo mulier submersa fuit. 

CDLiTCTCy. Acta feria sexta in vigilia Simonis heatorum et lude Appostol. anne Dom. 
quo supra (27. Października 1475 r.) presentihus ibidem gsis. et nobilibus doms. Felka Lyssahowslcy 
Yicecpio., Petro de Zymnawoda Golabeh ludice castrbus. Leopolbus., Derslao de Camyonopole, 
lohanne Advocato de SoJcolnyky, Waynko Laliodowshj et aliis ad premissa. \ 

1418. [Caraym]ov/je ludei 7. Eabanowye. Venientes ludei suburbii castr. Leopol. c. 
recognoverunt dicti Caraymowye, quia ludeos dictos Babany eiusdem eciam suburbii castr. Leopol. ^g^ 
de omnibus custodiis, laboribus, daciis et a labore cuttium alias od svranow et etiam quod fures 180 

non debent ducere ad castrum nec custodire eosdem et in adventu Maiestatis Eegie ad curras et ad 
coąuinas nichil habere debent perpetue et in evum emiserunt presentibusąue emittunt tantum excepto, 
quod ipsi ludei Rabany cum eisdem Caraymis debent simul redditus solvere super fossatam alias 
na przekop et censum annualem, hoe est quinque marcas eciam in simul exolvere debebunt et tene- 
buntur. Et iterum stantes circa eadem acta ludei pretuiti Rabanowye recognoTcrunt, quia eosdem 
ludeos Caraymos effecerunt liberos perpetue et in evum ab omnibus solucionibus tam Regalibus 
quam aliis domini Capitanei. Et supra hoe utraque pars memoriale posuit, quod iudicium recepit. 

CI5XiX3:VJ. Acta sunł hec feria sexła post 0.0. S.S. prozima anno Domini ut supra 
(3. Listopada 1475 r.) presentiius ibidem rvdmo. in Chro. patre et dom. dom. Gregorio Dei gracia 
Archepo. necnon mfis., gsis. et nobilibus doms. Raphaele de laroslaio Succam. Premisl. et Cpto. 
terre Russie gli., Nicolao de Syenyeioa ludice terr. Halics., Pełro de Zymnawoda eciam ludice 
Leopol., Felka LyssaJcotvsJcy Leopol., lohanne Wylczeh Grodecz. Vicpts., Fetro Czebrowsky, lohanne 
Advocaio de Sokolnyky et aliis ad premissa testibus. 

c. *1419. Yadium inter KrzyTieczky | et Iohann[ew de Wolków], Mfs. dom. 

^- Rap[^ae^] de laroslaw Succam. Premisl. ICapłs.] terre Russie glis. inter nobil. Pe[<yMm] Krzywyeczky 
et Ioha[wMem] de Wolków vadium centum marc. vallavit. 

*1420, Recognicio Ministeriali s. Minister. lacobus Pyeczony, prout fuit additus gse. 
virgini Katherine in prelucris pro primo ad intromittendum in bona Lythwynow domini Lythwynowsky, 
recognovit, quia Johannes Lythwynowsky intromissionem non admisit et Ministerialis sibi dedit 
terminum facialem ad diem hodiernam. 

Prefata Katherina aetrix ipsum Lythwynowsky in tribus marcis pene et aliis tribus iudiełi 
condempnavit et iudicium sibi eundem Ministerialem pro secundo ad intromittendum addidit. 

*1421. Torsky •/. Czela. Torsky lohannes de Banunyn actor attentayit terminum primum 
super Stanislaum de Banunyn, a quo Olechno Nesluchowsky reposuit simplici infirmitate ; in duabus 
septim. 1 

c. *1422. [Recognicio] Ministerialis. lanussius Minister, de iure additus nobili 

I^- luraschek Frederici dum venit in bona Psarskyey aifectans terciam intromissionem in prelucri ipsius, 
extunc eandem intromissionem repereussit et Ministerialis ad diem hodiernam sibi domine Psarskyey 
Petronelle terminum facialem dedit. luraschek Petronellam in tribus marcis pene et aliis tribus iudicii 
condempnavit. Iudicium ad brachium Regale dedit, hoe est ad Capitaneum Russie glem. 

*1423. Recognicio Ministerialis. Jak ifyiej iuxta aliam cittacionem in prelucris itd. 
*1424. Recognicio Ministerialis. | Minister. lacobus additus gse. virgini [Za^/jeriwe] 

lY. pro primo ad intromittendum in bona Lythwynow recognoyit, quia doms. lohaanes Lythwynowsky 

^^ intromissionem repereussit et Ministerialis sibi dedit terminum faeial. ad diem hodier. Katherina 
actrix ipsum lohannem in tribus marcis pene et aliis tribus iudicii eon dempnavit. Iudicium Ministe- 
rialem pro secundo ad intromittendum addidit. 

*1425. Harnastus •/. Swynka. Famos. doms. Harnastus civis Leopol. actor attentayit 
terminum primum buper gsum. dom. lohannem Swynka Vexfrm. Leopol., qui non paruit et Harnastus 
ipsum condempnayit. Ci t tac i o. Raphael de laroslaw Succam. Premisl. et Cpts. Russie glis. tibi gso. 
ac struo. lohanni Swynka Vxfro. Leopol., heredi de Pomorzany, mandamus, quatenus feria sexta prox. 
compareas ad instanciam famosi Harnasti civis et mercatoris Leopol., quia tu sibi Harnasto tanquam 
Q mercatori te inseribens | centum \\g[inti cum dmjidia tercia marcis et [octo bov]es pro mercaneiis 

rV- vlna mensuratis et pondere ponderatis apud ipsum receptis easdem centum yiginti cum diraidia tercia 
marcis et octo boves ad tempus iam preteritura, hoe est ad f. Pentecostes prox. lapsum solvere et 
non solyisti. Et si non solyeres, obligatus es in yillas tuas Parwam et Magnam leszdzerzana in distr. 
Leopol. intromissionem dare. Datura Leopoli sabbato antę f. s. MichaeUs prox. anno Dom. milles. 
quadring. septuagesimo quinto (23. Września 1475 r.). 181 

*1426. Eecognicio Mi nisterialis lacobi Leopol. additi de terrestri iure Leopol. 
dom. Harnasto ciri Leopol. ad affectandam intromissionem apud dom. Swynka lohanaem Vexfrm. 
Leopol, in bona Magnam et Parwam lezdzerzana, quia Swynka intromissionem non admisit. | 

*142I. [Cseb]rovfsky •/. [Olessczy]. [Nobil. Petrus] Czebrowsky de Stoky actor attentavit C. 
terminum secundum super gsos. Iohann[em eł P]aulum de Olessko, qui non paruerunt. Petrus Cze ^ 
browsky ipsos condempnavit. Cittacionis proposicio alias saloha pro eo, quia vos superdestinantes 
familiam yestram et panicomessores yestros alias cMeiogiecscse de domo vestra de Olessko et Zloczow 
viginti Tobis similes et ąuadraginta inferiores super bona Regalia Podkamyenye tenuteąue ipsius 
Petri ac super prata ad predicta bona spectancia mandastis fenum laboris ipsius Petri igne cremare, 
qui sic per vos superdestinati tres arthonios alias trsy stirty succenderunt et cremaverunt igne alias 
possgly fenum sicut decem marce et totidem dampni. Quam cremacionem dicti feni alias Mhore zlie- 
nye przerzeczonego ssyanya Petrus Ministeriali in tempore et hora obduiit, Datum Leopoli die sab- 
bato in yigilia s. Michaelis anno Domini millesimo OCGOLXX primo (28. Września 1471 r.). 

*I428. Czebrowsky ■/. Olessczy. Petrus Czebrowsky de Stoky actor attentavit termi- 
num secundum iuxta aliam cittacionem super jak wyżej | et quadraginta \inferiores] tune temporis, o. 
quando molendinum ad Podkamye[Mye] spectans dispercusserunt, eodem {tempore] ipsum Wath yiolenter^^g 
percusserunt et intulerunt ei tria vulnera crue[w<a]. Datum Leopoli ut in precedenti cittacione. 

*I429. Czebrowsky •/. Olessczy. Nobil. Petrus Czebrowsky de Skoky (sic) actor 
iuxta terciam cittacionem jak toyżej et quadraginta inferiores super bona Eegalia Podkamyenye tenute 
ipsius Petri ac super domum molendinum ipsius ad Podkamyenye spectans ac piseinam ibidem man- 
dastis domum, molendinum dispercuttere alias roszbycz, qui sic per vos destinati demissionem alias 
vpvsth piscine violenter deiecerunt alias ssrvczyly, stubam molendini ibidem et fornacem disiecerunt 
et concusserunt alias roszmyotaly y słhkly, rotas molendini ac structuram molendini alias wal cistam 
conseccayerunt , lapidem interiorem in tres partes concusserunt, superiorem vero molarem in aquam, 

rotulam vero alias krdzecz in piseinam de\[iecerunt] predicta omnia centum sexage- C. 

narum [et totidem djampni; quam dispercussionem [alias] kthoresz roszbyczie Petrus Ministeriali 47^ 
obdnxit. Datum Loopoli ut supra. 

*1430. Czebrowsky •/• Olessczy. Nobil. Petrus Czebrowsky de Sthoky actor iuxta 
quartam cittacionem jak wyżej mandastis horreum suum cum frumentis ibidem expabulare alias wy- 
karmycz et argulam scruti in campo exconculcare alias wydeptacz eodem tempore, ąuando sibi molen- 
dinum dispercusserunt; horreum et scrutum sicut viginti marce et totidem dampni. Datum ut supra. | 

*1431. lurscha •/• [Byaly lanek]. Nobil. lurscha Cze[browsky recjogno^it , quia ei famo- ^■ 
sus [Byaly lanek] civis Leopol. satisfecit [pro 2)iscinis] , quas apud ipsum emit. Byaly lanek 472 
memoriale posuit. 

*I432. Buneza •/■ Andreas. Minister. lanussius Leopol. additus ad terciam pignoracio- 
nem gso. Cunrado Tribuno Halicz, in opidum Bobrkam nobil. Andree Wnuczek, extunc ibi otflcialis 
Andree dictus Colybaba non admisit. Ministerialis Andree terminum dedit facialem ad diem hodiernam. 
Cunradus ipsum Andream in tribus marcis pene et aliis tribus iudicii condempnavit. ludicium Mini- 
sterialem pro primo ad intromittendum addidit. (z. p.) 

*I433. Cunradus •/• Wnuczek. Minister. lanussius additus ad terciam pignoracionem 
iuxta aliam cittacionem jak wyżej, \ (z. p.) 

*1434. Cunradus 7. [Wnuczek]. Jak wyżej iuxta terciam cittacionem Ud. jak ivy- ^• 
żej. (z. p.) 473 

*1435. Cunradus •/• Wnuczek. Jak wyżej iuxta quartam cittacionem itd. (z. p.) 

1436. Dominus Capitaneus fideiussoria pro homine lurek de Zasko w filio 
tabernatoris dicti Eudel. | 

*1437. [Homines de] Zaskow vill[a Conventus] Corporis Christi Leopol hisz Rudel, de c. 

Cosczeyow, gener Rude), Hanzę wycz, lurek Mvrowycz ownyk, Dimen Phagna,474 182 

de Cloparow lyrek Schvst[e»-], an Schvster, item de Culykow reas Fvrmayn, 

item lohannes Selmach de Leopoli manu indivisa pro homiae lurek filio Mathisz Eudel de Zaskow mfo. 
dom. Baphaeli de laroslaw Succam. Premisl. et Opto. Eussie gli. fideiusseruut, quia dum per ipsum 
Captm. obdestinati fuerintj, extunc post obdestinaeionem ia decursu unius septim. hic in castro minori 
Leopol. eundem lurek statuere debent sub sexaginta mareis sub recepcione omnium bonorum. Super 
hoc Conventus Corporis Christi Leopol. videlicet Prior cum fratribus consenserunt. 

CDL, yy VII. Acta sunt hec feria sexta post Briccii prox. anno Dom. uł supra (17. 
Listopada 1475 r.) presentihus ibidem gsis. et nohil. doms. Felka LyssaJcowsJcy Yicecpto. , Petro de 

C. Zymnawoda ludice castrbus. Leopolbus. , Cunrado de Wratislawya Tribuno \ Halicz., Si 

\nl Leopol.., lanussio de wycze et aliis ad pre[missa] testibus. 

*1438. Torsky •/• Czela. Nobil. Ioh[a«Mes] Torsky de Banunyn actor attentavit terminum 
secundum super nobil. Stanislaum Czela de Banunyn, a quo nobil. lohannes de Wyschnyow reposuit 
simpliei infirmitate ; in duabus sept. 

*1439. Cunradus •/• Wnuczek. lacobus Minister. Pyeczony de iure additus gso. dom. 
Cunrado de Wratislawya Tribuno Halicz, dum venit in opidum Bobrkam nobilis Andree Wnuczek et 
ibi afifectavit primam intromissionem, extunc ibi officialis Viceadvocatus lohannes Colybaba ipsius An- 
dree non admisit dicens: ego nichil teneo a dom. Andrea, igitur tibi eandem intromissionem non 
admitam. Ministerialis sibi Andree per eundem officialem Advocatum terminum facialem ad diem 
hodier. dedit. Cunradus Andream in tribus mareis pene et aliis tribus iudicii condempnavit. ludicium 
penam adiudicavit et Ministerialem ad secundam intromissionem addidit. (s. p.) 
c. *1440. Cunradus •/. Wnuczek. lacobus Minister. Leopol. \ jak wyżej iuxta aliam eitta- 

47gCionem itd. (z. p.) 

*1441. Cunradus •/• Wnuczek. Jak wyżej iuxta terciam cittacionem itd. \ (z. p.) . 
C. *1442. Cunradus •/• Wnuczek. Jak wyżej iuxta quartam cittacionem itd. (z. p.) 

477 *I443. Katherina •/. Lythwynowsky. Minister. lacobus Pyeczony de iure additus 

gse. virgini Katherine Buczaczkyey pro secundo ad intromittendum in bona lohannis in Lythwynow 
reeognovit, quia lohannes non admisit, cui lohanni terminum facialem dedit ad diem hodiernam. Ka- 
therina lohannem in tribus mareis pene et aliis tribus iudicii condempnavit. ludicium Ministerialem 
ad terciam intromissionem addidit. 
c. *1444. Katherina •/. lohannes. Minister. lacobus Pyeczony | /ai wyią; iuxta aliam 

^cittacionem itd. 

*1445. Harnastus •/• Swynka. Nobil. Petrus Notarius cum procuratorio famosi dom. 

Harnasti civis Leopol. afifeetavit solucionem centum viginti cum dimidia tercia marcar. et octo boum in 

termino concittatorio a gso. dom. lohaune Swynka Vexfro. Leopol. et eciam, ut lohannes audiret 

iuramentum super dampnum eiinde sequtum per Harnastum fore prestandum. lohannes non paruit, 

Petrus ipsum in tribus mareis pene et aliis tribus iudicii et pro dampno, hoc est pro aliis centum 

Tiginti et dimidia tercia mareis et octo bobus condempnavit. ludicium Harnasto Ministerialem lacobum 

^ in summa c&\[pitali\ et pro totidem dampni et pro [pena'] trium marc. dedit. Concittacio. Kaphael 

IV.de laroslaw Succam. Premisl. et Capts. Eussie glis. tibi gso. ac struo. lohanni Swynka Vexfro. 

*^9 Leopol. heredi de Pomorzany mandamus, quatenus feria sexta post f. s. Martini prox. compareas ad 

instanciam famosi Harnasti civis et mercatoris Leopol., qui te concittat ad solvendum centum viginti 

cum dimidia tercia marcar. et octo boves et hoc pro mercanciis apud ipsum receptis, pro quibus te 

iudicialiter condempuavit et ut audires iuramentum super dampnum. Datum Leopoli feria tercia antę 

f. s. Martini prox anno Dom. millesirao quadringentesimo septuagesimo quinto (7. Listopada 1475 r.). 

*1446. Vadium vallatumper Raphaelem de laroslaw Succam. Premisl. et Captm. terre 

Russie glem. inter nobil. Katberinam de Podussow cum filiis suis lacobo et Martino ex una et nobil. 

Petrum Notarium centum | marcar. 183 

CDIjXIX.VIII. Acta sunt hec feria sexta in crastino s. Andree Appostoli anno ut O. 
supra (1. Grudnia 1475 r.) preseniibus ibidem gsis. et nohilibus doms. Pełka Lyssahowshy Yicecpto.^^^ 
Fetro de Zymnawoda ludice castrhus. Leopolbus. , lohanne WylczeTc de Boczow Yicecpto. Grodecz., 
Andrea Officiali Sczyrzecz., lohanne Advocato dc Sokolnyky et aliis ad premissa testibus. 

*1447. Czela •/• Torsky. Inter nobil. lohannem Torsky de Banunyn actorem et Stani- 
slaum Czela de Banunyn terminus tercius ob spem concordie ad primam feriam sextam post Cireum- 
cisionis Domini prox. pendet. 

*1448. Bodziwy •/. doms. Capitaneus. Nobil. lohannes Budzywy de lanezyn fide- 
iussit, quia nobil. Stanislaum alias Staynczyk eoram mfo. dom. Baphaele de laroslaw Succam. Premisl. 

et Cajpto. Russie gli... prox. Sue Magnificencie [ad]veutum sub sexaginta marc are C. 

de ea re, quod [Stayn]ez-^k homines Regales percussit, vulneravit inculpatus per nobil. Andream Offi ^: 
ciałem de Sczyrzecz et etiam propter hoc, quia super eundem Officialem movebat manu coram iure 
in vim diffidacioais ei signum faciens. 

*1449. Swynka •/• Belzeczky. Terminus cum interrogacione et decreto inter lohannem 
Belzeczski actorem et lohannem Swynka Vexfrm. pendet ob spem concordie ad quatuor sept. 

*1450. Anna ■/• lacobus. Minist. lanussius, prout fuit additus gse. dom. Annę consorti 
nobilis lohannis Budzywy in prelucris pro primo ad pignorandum in bona nobil. lacobi Krzyvieczky 
in Dussanow, recognovit, quia lacobus non admittens pignoracionem dedit Annę in tres areas intro- 
missionem, in quibus resident kmethones Nyestuk, Zynyecz alias Zynko, Panasz, ubi ex eis sunt tres 
marce census annui ibidem in Dussanow. Et si ibi tres marce census deficerent, lacobus apponere 
tenebitur. 

*145l. Kat h er i na •/• lohannes. Minist. lacobus Pyeczony de iure additus gse. virgini 
Katherine Buczaczkyey pro tercio ad intromittendum in prelucris ipsius in bona nobilis lohannis in 
Lythwynow recognovit, quia intromissionem lohannes repercussit, cui lohanui terminum facialem dedit 
ad diem hodiernam. Katherina | [ipsum lohannem pro repercussione] tercie in[<ro]missionis [in tribus] c. 
marcis pene et aliis tribus [iudicio] condempuavit. ludicium ad brachium Regale remisit. 482 

*1452. Katherina ■/• lohannes. Minist. lacobus Pyeczony de iure additus virgini Kathe- 
rine Buczaczskyey pro tercio ad intromittendum jak wyżej. 

*1453. Cu nr ad us ■/• Wnucek. Minist. lacobus, prout fuit additus gso. Cunrado ad 
secundam intromissionem in prelucris ipsius in bona nobil. Andree Wnuczek in opidum Bobrka, recog- 
novit, quia intromissionem offieialis ipsius Andree dictus Colybaba | [Viceadvocatus repercussit dicens]: C. 
nichil teneo a domino [Andrea hic, sed] a domino ludice Halicz. Ministerialis Andree terminum dedit 483 
ad diem hodiernam. Cunradus Andream in tribus marcis pene et aliis tribus iudicii condempnavit. 
ludicium penam adiudicavit et Ministerialem ad terciam intromissionem addidit. (z. p.) 

*I454. Cunradus •/• Wnuczek. Minister. lacobus Pyeczoni de iure additus gso. Cun- 
rado Tribuno Halicz, in prelucris jak wyżej. (z. p.) 

*1455. Cunradus •/• Wnuczek. Minister. lacobus additus gso. Cunrado de Wratislawya 
Tribuno Halicz, jak wyżej. | (z. p.) 

*1456. Cunraduus •/• Wnuczek. Minister. lacobus Pyeczoni jak wyżej. (z. p.) c. 

CDIj2^XIX, Acta sunt hec feria sexta post Lucie prox. anno Domini ut supra (15.484 
Grudnia 1475 r.). 

1457. Posicio terminorum | [castr, per dom. Petrum] de Zjm[nawoda ludicem co]str. C.- 
Leopol. ad feriam sextam post Circumcisionis. 485 184 TERMINI CASTRENSES 

1476. 

rr7')7". 'yyv . Acta sunt hec feria sexta post Circumcisionis Domini proxima anno Eius- 
dem millesimo ąuadringentesinio septuagesimo sexło (5. Stycznia 1475 r.) presentibus ibidem gsis, 
et nobilibus doms. Felka Lyssakowshy Yicecpto. , Petro GoldbeJc de Zymnatooda ludice castr. Leo- 
polbus., Nicolao Zubrssky, lohanne de Pustomytho, lohanne Bekecsslcy et aliis ad premissa testibus 
ąuampluribus. 

*1458. Eemyenowsky •/. Hleppko. Prov. Hleppko sartor et suburbanus castr. Leopol. 
tenetur debiti dimidiam septimam marcam cum tribus grossis latis nobili Iwasko de Remyenow sol- 
vere ad f. s. Petri Appli. futur, sub intromissione in domum suam hereditariam', quam habet in sub- 
urbio castr. Leopol. | 
c. *1459. Iwasko •/. lacobus. Nobil. Iwasko de Cozycze laterpres Tartharorum, Eegie 

^Maiestatis Cubicularius, tenetur debiti quinquaginta marcas nobili lacobi servitori gsi. Felka Lyssa- 
kowsky Yicecpti. Leopol., in ąuibus lacobo in villam suam Cozicze intromissionem dedit. Quam villam 
de eisdem quinquaginta marc. Iwasko pro f. Paschę pros. redimere se submisit. Si non redimeret, 
lacobus eandem villam tenebit usque ad solucionem. | (s. p.) 
c. *1460. Eecognicio Ministerialis. Minister. Sarn Glynen. nobilem Hyhnath Chil- 

^7 cziczsky concittayit ad diem hodiernam adversus honorab. dom. Nicolaum Plebanum de Golegori. 

*I461. Terminorum posicio generalis castrensium per gsos. Pelkam Lyssa- 
kowsky Yicecptm. et Petrum Gołąbek de Zymnawoda ludicem castr. Leopol. ad decursum unius sep- 
timane post adventum mfi. dom. Raphaelis de laroslaw Succam. Premisl. et Cptei. Russie glis. Leopolim 
prosimum. | 
o. *1462. Gsus. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. inter nobil. Petrum de [C/w]pi[<]owa 

^gsNotarium et nobil. lacobum ....y..czky de Uusanow vadium vallavit tricentarum marcarum. Hoe 
radium melioris causa certitudinis hic in acta est insertum et partibus in domus missum. 

*1463. Vadinm. Gsus. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. inter nobil. Petrum de Chopi- 
Łowa Notarium et nobil. Philipum de Podussow generum eiusdem vadium ducentarum marcar. vallavit. 
C1DjLX2ZI2ZI. Acta sunt hec feria sexła antę Prisce prox. anno ut supra (12. Sty- 
cznia 1476 r.). 

*1464. Yille luerunt penas ob repercussionem pignoris in fumalibus. 
Lahodow luit penam in repercussione pignoris fumalium. | 
C- Pyeczhenyhy, Solowe, Zaluka, Coczarow, Elizabeth Gologorskye ville omnes, lessyonowcze, 

489Plethenycze, Nicolaus Bieleczky de villis suis, lohannes Czebrowsky de omnibus suis, luraskowey 
Bienkowcze, Podkamyencze ville, Knyehynycze , lezerzany, Berezowcze, lurscha Czebrowsky de bonis 
suis, Psarska de omnibus villis suis, lessyonow, Czechy, Pohorcze, Trezenyecz, Bohdan de Czere- 
moschna et aliis Tillis suis, Żelechów pars Sampowey, Milatyn, bona domini Premisliensis tota, Nye- 
sluchow, Banynyn luit penam in eodem. 

CDJLX2C2CII. Acta feria sexia anłe Agnetis prox. anno ut supra (19. Stycznia 1476 r.). 
C- *1465. Clussowa '/. Solowska. Terminus facialis | ad unam septimanam. 

4gQ 1466. [SJiedliska luit penam in repercussione pignoris fumalium. 

*146I. Podczemne, Millatieze, Bohdan de Czeremoschna ex aliis yillis, Yynnyky, Podbrzes- 
cze, Staresiolo cum totis villis aliis, Chilczicze, Bohutyn, Romanow luit penam in eodem. 

CiTiT .-X"JcyrTTT Acta sunt Jiec in iure castr. LeopoU feria sexta in crastino Conversio- 
nis s. Pauli anno Domini millesimo ut supra ('26. Stycznia 1476 r.) presentibus ibidem gsis. et 185 

nobilibus doms. PelJca Lyssakowshy Yicecpio., Fełro Gol&bele de Zymnawoda ludice castr. Leopolbus., 
lohanne JBelzeczsTcy et aliis ad premissa łestibus. 

*I468. Stano •/• Słoma. Provid. Słoma ludeus Leopol. fideiussit pro provido ludeo 
lacobo fratre Morhel eciam de Leopoliensi suburbio in manus famosi dom. Stanislai alias Stano de 
Cracouia civi centum ąuatuor flor. Vngar. et octo grossos latoś minutę pecunie et hoc tali condicione, 
quia Słoma eundem lacobum pro f. s. Petri Apli. nune instanti in foro annuali Premisl. cum bobus 
et aliis mercanciis sibi Sta|no sta[^Mere debet cum bobus] et aliis mercanciis [in valore] centum flor. ^• 
et octo grossorum.' Si non statueret, totidem dampni succumbet. Si citaretur in ius castrense seu49i 
ludaicura Leopoliense, estunc recedendo a iure suo ludaico in primo termino parere debet. De quo 
termino peremptorio eundem Słoma idem Stanislaus potens erit per cołłum recipere et detinere 
usque ad sołucionem. Ad que omnia Słoma consensit. 

*1469. Nobil. Martinus de Hermanów tenetur viginti quinque mareas solvere ad f. s. Mar- 
tini nunc instans provido Iwasko Armeno alias Turczyn sub intromissione in quatuor kmethones bene 
posessionatos partis sue in Tilła Hermanów. | 

*14'J0. Inter dom. Cłussowa actricem et dom. Solowska ob spem concordie ad qua- o. 
tuor septim. ^32 

*14I1. Hardey servitor domini Mihal Cancellarii Moldauie cum procuratorio eiusdem Michał 
attentaylt terminum primum super nobil. Iwasko alias lobannem Czemyerzynsky, a quo nobił. Sta- 
nislaus reposuit simplici infirmitate; in duabus sept. 

*14I2. Bohdan ludeus Leopol. in manus famosi Mathisz Hyndarhar civis Cracou. fideiussit 

pro provida Sara ludea et theloneatrice Leopol. septem flor. Vngar, ( [solvere] [sub toti- ^• 

dem damni]. ^93 

*1473. ProTidi ludei lagnya et Bohdan Leopol. tenentur septuaginta flor. Yngar. minus uno 
floreno famoso Stanislao alias Stano civi Cracowyensi, de quibus decem flor. feria tercia prox. ipsi 
lagnya et Bohdan solvere sunt obligati, residuum vero pro f. s. Georgii nunc instans. Si non sol- 
verent, in primo termino | Stanislaus pretactos lagnya et Bohdan potens erit per colła recipere et 
eos detinere in carcere usque ad sołucionem. J^ 

*14'J4. Nobil. lohannes de Trzebyenye actor attentayit terminum primum super nobił. Sta- ^^^ 
nislaum de lariczow, qui non paruit et lohannes ipsum in pena racione nouparicionis condempnavit. 

*143'5. Nobil. lohannes Otha de Sulicze actor attentayit terminum primum super nobil. 
Maruscham de Chiłczicze, quia tu direxisti super bona lohannis in Sulicze wy alias gwaltownye 
filium tuum Hriczko cum sororino mariti tui et filium Maluk metsextum tam bonos sicut solus et 
decim inferioribus in domum ad bona lohannis in Suliczhe yjolasti et yi recepisti alias gwałtem 
wzala puelłam ipsius in labore ipsius tempore nocturno per filium tuum Hriczko et per sororinum 
mariti tui et per filium Maluk') et per adiutores eius et eandem puelłam Nastbkam in domum tuam 
in Chiłczicze | [induxisti]. A qua Maruscha labor. lakowyecz homo et kmetho ipsius reponebat sim- o. 
płici infirmitate. lohannes Otha ipsam Maruscham ultra reposicionem termini condempnayit. 

*14?6. Repercussio pignorum in fumałibus. 

Narayow łuit penam Regalem repercussionis pignorum fumalium. 

Spyklossy, Snowycze, Zuków, Hynowycze, Bohutyn, Psarska de omnibus bonis, — Knyehy- 
nycze, lezerzany, Berezowcze domini lariczowsky, — Chiłczicze, Czeremoschna, Sukmanow luit 
jalc wyżej. 

CIDLiXlX3CIV. Acta sunt hec sabbato in crastino Puńficacionis gloriosissime Marie 
Tirginis anno ut supra | (3. Lutego 1476 r.) [presentibus gsis. et nobil. doms. Pełka Lyssakowsky 
Yicecpto., Petro Gołąbek de Zymnawoda ludice castr., Cunrado de 'Wyatislatcya Tribuno J?[alicz.], j^- 
496 

') w dalszym ciąga „filium Maluk nomine loranyecz". 

24 186 

Derslao de Camyonopole, lohanne et lacolo de Felsłyn, Nicolao de Yyssokye, Nyemyersa de 
JBorschow et aliis ad premissa testihus. 

1417. P remisli ensis */ Culikowsky. Inter mfum. dom. Dobeslaum de Zyrawycza 
actorem Premisl. Castlm. et nobil. lohannem Culykowsky terminus pendet ad duas sept. ob spem 
concordie. 

*14'J8. Derslaus •/. Staaislaus. Provid. Stanislaus condam molendinator in Camyo- 
nopole reeognovit, quia ad molendinum in Camyonopole, quod tenuit, iam nichil habet. Et si quid 
ergadiceret, seu minaretur molendinatori in ibidem existenti et super ipsum hoc Derslaus edoceret, 
Stanislaus se submisit in ius superius iudieandum. 

CI3ŁXX3C V. Acta sunt hec feria sexła post Dorot hee prox. anno Domini ut supra 
(9. Lutego 1476 r.) presentihus ibidem gsis. et nobil. doms. Pełka Lyssakotosky Yicecpło., Petro 
Gołąbek de Zymnaiuoda ludice protunc castr., Wanko Lahodowsky et aliis ad premissa testibus O. CDIjXXXVI. Acta sabbato in crastino s. Crucis annno quo supra (4. Maja 1476 r.). 

4J7 *14?9. Hannus Blasz •/. Borowsky. Nobil. Albertus Borowsky de Gozlow Notarius 

terrestr. Leopol. tenetur debiti sex marcas famoso Hannus Blasz civi Leopol. solvere ad f. s. Micha- 
elis prox., pro qua solucione sibi Blasz gbus. Pełka Lyssakowsky Vicecpts. Leopol. fideiussit in hunc 
modum, si Borowsky sibi Yicecapto. sex marcas non dabit, extunc iam adversus ipsum Hannus de 
hae fideiussoria evincendus fiat. 

CDLiXJC2CVJI. Acta feria sezta post Stanislai in Mayo prox. anno ut supra (10. 
Maja 1476 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Felka Lyssakowsky Vicecpto., Petro Gołąbek 
ludice casłri Leopolbus., Nicolao et Petro de Prancze et aliis ad premissa testibus. 

*1480. Fiedor ■/. Eomanowsky. Nobil. Mathias Notarius gsi. Petri de Brancze ludicis 
terr. Leopol. proeurator parte Fiedor hominis de Brancze attentavit terminum secundum super nobil. 
Andream Eomanowsky de Potutori, a quo nobil. lohannes servitor reposuit vera infirmitate; in 
duabus sept. 

*1481. Fiedor •/. Protassy. Homo servitor Fyedor nobilis Nyemyerza de Borschow 
actor super nobil. Iwasko Protassium attentavit terminum secundum, a quo nobil. Oleehno reposuit 
simplici | infirmitate; in duabus sept. 

c *1482. Loryncz ■/. Nicolaus, Petrus. Nobil. Nicolaus et Petrus fratres germani de 

rV- Brayncze famoso Loryncz genero Ochmau civi Leopol. demissiones duarum piscinarum suarum in 
Branyncze iacencium prox. affuturas pro ceutum marcis yendiderunt et ab ipso Loryncz pro principali 
alias sadadkv viginti marcas receperunt; qainquaginta marcas Loryncz in medio episcacionis et tri- 
ginta marcas circa resignaciouem earum et post episcacionem dare tenebitur. Demissio fieri debet pro 
authumpno nunc instanti alias na ta yesyen przisła vel pro festo Assumpcionis Marie prox. et epis- 
cacio resignacioque ipsarum usque super f. Pentecostes a proximo festo Pentecostes in decursu 
unius anni. Nicolaus et Petrus eidem Loryncz tugurrium bonum construere debent et duodecim currus 
feni dare se submiserunt. | Presentibus ibidem gsis. et nobil doms. Petro Gołąbek de Zymnawoda 

j£: ludice castri et Pełka Lyssakowsky Yicecpio. Leopolbus., lohanne Corczbog, lanussio de Maleczko- 

499 wycze, Oleehno de Borschow et aliis ad premissa fidedignis testibus. 

Ci:>IjS:s:JCV1JI. Ada sunt hec feria sexta antę dominicam Rogacionum prox. anno 
Domini ut supra (17. Maja 1476 r.). 

*I483. lacobus •/. Subiudex. [Terminus inter gsos. lohannem de Wyssokye Subiud. 

•^' terrestrem Leopol. actorem et laeobum Odnowsky gsus. doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. 

fiOOpropter abseuciam ludicis castr. gsi. dom. Petri. (z. p.) 

*1484. Eecognicio Ministerialis. Minister, tonsus lacobus Pyeczony reeognovit, quia 
quemadmodum ex brachio Eegali, hoc est ex vigore mfi. dom. Eaphaelis de larosław Succam. Premisl. 
et Captei. terre Eussie glis. in prelucris iuxta quod acta castr. Leopol. ostendunt gse. Katherine vir- 187 

ginis Buczaczskyey, equitaverat in bona Lythwynow domini lobannis Lythwynowsky ad aflfeetandam 
intromissionem, extunc ibi per eundem lohannem intromissio est repercussa, pro qua repercussione 
lacobus Ministr. sibi lohanni terminum facialem dedlt ad diem hodiernam Qui non paruit. Super 
hoc Capitaneus memoriale posuit et tamąuam brachium Regale ipsum lobannem in pena Regali ' 
condempnayit. 

OPf.y yyr ^'. Acta sunt hec in iure castrensi feria sexta post Ascensionis Domini \ 
proxima anno Eiusdem ut supra (24. Maja 1476 r.) presenfibus ibidem gsis. et nobil. doms. Pełka C 
Lyssahowsky Yicecpto., Fełro Gołąbek de Zymnawoda ludice castr , lohanne de Wyssokye Subiu- fY" 
dice terrestri Leopolbus., lohanne Gol&bek et aliis ad premissa testibus. 

*1485. Fiedor •/. Andreas. Nobil. Mathias Notarius proeurator laboriosi Fiedor de 
Brayncze attentavit terminum tercium ab aetore super nobil. Andream Roraanowsky de Potutori, 
a quo nobil. Mathias condam Officialis de Swyrs servitor domini Swyrsky reposuit vera infirmitate; 
in duabus sept. 

*1I86. Andreas Wnuczek •/. Cunradus. lacobus Minist. Pyeczony de iure additus 
gso. Cunrado de Wratislawya Tribuno Halicz, in prelucris recognovit, qiiia dum venit in bona dom. 
Andree Wnuczek in opidum Bobrka, extunc Advocatus ibidem in Bobrka Colybaba intromissionem 
terciam non admisit, pro qua repercussione Ministerialis sibi Andree terminum facialem ad diem 
hodiernam dedit; a quo Gunrado stans Hannusek servitor terminum attentavit. | Andreas non paruit, c. 
Hannusek memoriale posuit. (g. p.) ^■ 

*148'J. Nobil. lohannes Belzeczsky attentavit terminum primum super nobil. Paulum de 
Olessko, a quo nobil. Michno de Chilczicze reposuit simplici infirmitate; in duabus sept. 

*1488. Minister. Sarn Glynensis recognovit, quia ?idit nobil. Nicolaum filium nobil. lohan- 
nis Volkowsky interfectum et in monumentum positum, pro quo interfecto, fassus est, filio idem 
lohannes pater suus nobilem Stachno de Pletenycze inculpavit et proelamavit alias povolowal. Ad 
quam recognicionem Yolkowsky memoriale posuit. (z. p.) 

*1489. Minister. lacobus Pyeczony Leopol. recognoyit, quia vidit super quinque filiis nobi- 
libus nobilis lohannis Volkowsky sedecim vulnera cruenta et iivida. Volkowsky memoriale posuit. (g. p.) 

*1490. Sarn Glynen. Minister. vidit in Chylczicze disieetas stubas, cameras et stabulum et 
celarium in curia Oluchne nobilis Fiedko Ostalowsky. Oluchna memoriale posuit. | 

*1491. Mfs. doms. Raphael [de] laroslaw Suceam. Premisl. et Cpts. Russie glis. interjy 
nobil. Petrum Notariura de Chopithowa et tanquam querulantem et lacobum Krzyvieczky et lacobum 503 
Podussowsky vadium sexaginta marc. vallavit. 

*1492. lacobus Minister. Pieczony de iure additus gso. Cunrado de Yratislawya Tribuno 
Halicz, recognoyit, quia dum venit in opidum Bobrkam in bona nobil. Andree Wnuczek et ibi afi^ec- 
tavit circa Officialem et Advocatum Colybaba terciam intromissionem, extunc Colybaba non admisit. 
Ministerialis Andree terminum dedit facialem ad diem hodiernam, quem terminum Hannusek servitor 
Canradi attemtavit. Andreas non paruit, Hannussek ipsum condempnavit. | ludiciura Cunrado in Andrea o. 
tres marcas pene adiudicavit et totidem iudicio et causam ad brachium Regale, hoc est ad mfum. 504 
dom. Raphaelem de laroslaw Suceam. Premisl. et. Captm. Russie glem ad determinandum sua sen- 
tencia difSnitiva mediante, ut eandem yiolenciam iuris defenderet, dedit. (g. p.) ^ 

*I493. Minister. lacobus Pyeczony de iure additus gso. Cunrado jak wyżej. \ (s. p.) ^• 

*1494. Minister. lacobus Pyeczony jak wyżej (s. p.) 

*1495. Minister. lacobus Pyeczony | jak wyżej. (z. p.) IV. 

*1496. Nobil. Waynko Lahodowsky proeurator Fiedor servitoris nobilis Nyemyerza de ^06 
Borschow actoris attentayit terminum tercium super nobil. Iwasko Protassi, qui per Minister. Gregorium 
ad ius proclamatus non paruit. Waynko ipsum condempnavit. | ludicium condempnacionem cum pena C 
trium marcar. admisit et sibi Fyedor Ministerialem ad concittandum addidit. G i t ta c i o. Raphael de laroslaw g^j 188 

Succam. Premisl. et Cpts. Russie glis. tibi nobili Iwassko alias Protassi de parte tua Borschow 
mandamus Ud. ad instanciam Fiedor servitoris nobilis Nyemyerza Borschowsky, quia tu sibi cum 
tribus tibi similibus et totidem inferioribus viam liberam Regalem precedisti ipsumąue violeater 
percussisti reeepistiąue sibi spolio pelliceam, gladium, mitraua, peplum, cingulum cum pera, omnia 
yaloris trium marcar. Et dominus ipsius Fiedor prefatus Nyemyerza stat pro pena sua. Datum 
Leopoli feria tercia ipso die s. Georgii anno Dom. milles. quadringeut. septuagesimo sesto (23. Kwietnia 
1476 r.). 

CDiKC. Acta sunt hec in iure castr, sdbhato post Ascencionis Domini prox. anno ut 
supra (25. Maja 1476 r.) presentibus ibidem mfo., gsis. et nohil. doms. Eaphaele de laroslaw 
Succam. Premisl. et Cpło. Russie gli., lohanne de WyssoJcye Subiud. łerr., Felka Lyssakowsky 
Yicecapto, Petro Gołąbek de Zymnawoda ludice casłrbus. Leopolbus., lohanne Eychcsicssky, lohanne 
Selsecssky et dliis ad premissa testibus. 
c *149?. Nicolaus, Petrus •/. Aadreyko. Nobli. Nicolaus et Petrus fratres germaai ') | 

lV.se ad forum agnoverunt domus et ad yendicionem iaeentis antę Cracowyen. valvam civitatis Leopol. 
inter domum dictam Romanowsky ex una et domum nobilis Włodek de Bielka, quem vendicionem 
gsus. Petrus de Brayncze Iudex terr. Leopol. pater ipsorum cum alio filio nobili lohanne de ibidem, 
fratre seniore Nicolai et Petri, fecit cum prov. Andreyko sartore suburbii castri. 

CDXCI. Acta sunt hec feria sexta anie f. s. Triniłatis prox. anno ut supra (7. Czerwca 
1476 r.) presentibus ibidem gso. nobilibusąue doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpfo. Leopol. et lohanne 
de Nyesluchow loco ludicis castr, residente et aliis ad premissa testibus fidedignis. 

*1498. Olessky •/• Belzeczky. Nobli. lohannes Belzeczky actor attentavit terminum 
c. secundum | super gsum. Paulum de Olessko, a quo nobil. lohannes [F«7]czek reposuit simplici 
5j£ infirmitate ; in duabus sept. 

*1499, Oluchna •/. Hihnathko. Nobil. Oluchna per procuratorem suum nobil. Petrum 
Notarium actrix, consors nobilis Fiedko de Ostalowycze, attemtavit terminum primum super nobil. 
Hyhnathko de Chilczieze, a quo nobil. lohannes Belzeczsky reposuit simplici infirmitate; in duabus sept. 

*1500. Fiedor •/• Romanowsky. Nobil. Mathias Notarius procurator laboriosi Fiedor 
hominis gsi. Petri de Brancze ludicis terr. Leopol. attentavit terminum ąuartum super nobil. Andream 
Romanowsky, qui non paruit, Mathias ipsum condempnayit. ludit-ium tres marcas pene sibi Fedoro 
adiudieavit et Ministerialem ad concittandura addidit. Cittacio. Raphael de laroslaw Succam. Premisl. 
Q et Capts Russie glis. tibi nobili Andree Romanowsky de Potutori mandamus itd. | ad instanciam 
IV. labor. Fiedor hominis de Brayncze gsi. Petri ludicis ter. Leopol., quia tu in sex tibi similibus ipsum 
Fiedor in via libera, que vadit de Boscz in Brzezany, obvians violenter dispercussisti alias schyndovaless 
et recepisti sibi equum szywy.^ sellam, sagittas, cultrum, omnia in yalore trium marcar. et peram 
cum marca pecuniarum. Doms. ipsius Fiedor stat pro pena sua. Datum Leopoli feria sexta antę f, s. 
Georgii prox. anno Dom. milles. quadriug. septuagesimo sexto (19. Kwietnia 1Ł76 r.). 

*1501. Veniens iterum nobil. lohannes D^browsky servitor ipsius Romanowsky Andree iam 
post condempnacionem faetam adversus hominem Fiedor gsi. Petri de Brancze ludicis terr. Leopol. 
reponebat terminum dicens: ita, prout iacet, ita iacet. 

CDJCCII. Acta sunt hec feria secunda in crai^łino s. Trinitatis anno ut supra (10. Czerwca 
1476 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Pełka Lyssakowsky Yicecpło , Petro de Zymnaiooda 
ludice castrbus. Leopolbus., Nicołao Goluchowsky, Georgio de Malczicze, Stanislao Baluczynsky, 
Petro Notario et aliis ad premissa. 

*I502. Yozszny •/. Mi nisteria li s. Minister. lacobus Pyeczony una cum noverca sua 
c. Grytha | domum ipsorum hereditariam in suburbio castr. Leopol. in et adversus [molen]dmam gsi. 

518 

') Str. 508 — 9 opuścił pisarz przez pomyłkę i przekreślił. 189 

Petri Gołąbek de Zymnawoda sitam Ministeriali toaso Gregorio geaero suo condesceaderunt hae 
condicione, quia Gregorius coram iure se submisit castro Leopoliensi perpetue servire de eadem 
domo et ipsis lacobo Ministeriali marcam pro f. s. Michaelis prox. et mediana marcatn Grythe noyerce 
ipsius solvere debet alias splaczycz ma. Et sic super aliud f. s. Michaelis prox. iterum eąualiter 
lacobo marcam et Gryte mediam et pro tercio f. s. Michaelis iterum instaas lacobo marcam et Grythe 
ex integro aliam solvere marcam sub iutromissione post ąuemlibet terminum nonsolucionis in 
eandem domum. 

*1503. Ochman, Loryncz •/• laczymyrsky. Famosi Ochman cum genero suo 
Loryncz cives Leopol. recognoverunt, quia ipsis nobil. Andreas alias Hyndryeh laczymyrsky satisfeeit 
pro dampno, pro quo ipsis venerat in empcione piscine, prout superius acta oslendunt, et iam eandem 
inscripcionem super piscinam mortificayerunt. | 

*I504. Doms. Archi episcopus •/• Andreas Romanowsky vadium. Eaphael de c. 
laroslaw Suceam. Premisl. et Cpts. terre Russie glis. inter nobilem Andream Romanowsky de Potutori 514 
et dom. Gregorium Arehepm. Leopol. vadium ducentarum marcar. interposuit. (s. p.) 

*1505. Vadium. Raphael de laroslaw jak wyżej inter nobil. lohannem Roszborsky 
Tenutarium de Horozana et nobil. lohannem, Iwan fratres de Podwyssokye vadium centum marcarum 
interposuit. | 

*1506. Vadium. Eaphael de laroslaw Suceam. Premisl. et Cpts. Russie glis. nobili Andree c. 
Romanowsky de Potutori. Intelleximus apud te lohannem et Stanislaum Dabrowskye dictos in servicio ^' 
esse, qui dom. Gregorio Archepo. Leopol. et suis hominibus et presertim civibus de Draayow minantur 
eos interficere, cum doms. Archeps., si ipsis D^browskym aliquod dampnum fecissent, paratus sit 
iusticie faeere complementum, si familiares tui eam ab ipso postularent. Verum nos vadium ducentarum 
marcar. vallavimus. 

*1507. Nobil. Nicolaus Swynka de Pomorzany filius olim gsi. dom. lohannis Swynka Vexfri, 
Leopol. se agnovit ad debitum patris sui et ad inscripcionem eiusdem super centum triginta marcas 
famoso Harnasto civi Leopol. confectam in libro castri Leopol. Et Harnastus cum dom. Nicolao 
terminum usque ad f. s. Bartholomei Apli. nunc instans prorogavit. | Si non solyeret Nicolaus, O. 
€xtunc in ipsa summa in easdem vilias, yeluti inscripcio eadem ostendit,iam dare intromissionem debet. ^' 
Et in dampnis et penis in alia bona seorsum similiter dare intromissionem est obligatus. 

CDXCIIJ. Acta suni hec in iure castr, feria sexia antę f. s. lohannis B. prox. anno 
Domini ut siipra (21. Czerwca 1476 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Pełka Lyssakowsky 
Yicecpto., Petro de Zymnatcoda ludice castr. Leopolbus., lohanne Advocato de Sokolnyky, lacobo 
Lanka, Martina de Krxnylow et aliis ad premissa testibus. (z. p.). 

CJDSiCI'V. Acta sunt hec feria sexta post Yisiłacionis gloriosissime Marie Yirginis 
prox. anno ut supra (5. Lipca 1476 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Felka Lyssakotosky Yicecpto., 
Petro Gołąbek de Zymnawoda ludice castr. Leopolbus., Ianvssio de Maleczkowyeze, Stanislao 
Podvoyewodze et aliis ad premissa. 

*1508. Recognicio Ministerialis Leopol. Gregorii, quia nobil. Andream Romanowsky 
de Potutori coneittavit | [ad instanciam laboriosi Phiedor hominis ludicis łerr.'] ; Iudex terr. et c 
Phiedor homo eiusdem memoriale posuerunt. JX; 

*1509. Phiedor. /. Romanowsky. Labor. Phiedor homo gsi. Petri de Brayncze ludicis 
terr. Leopol. per procuratorem suum nobil. Mathiam Notarium attentavit solucionem quatuor marcar. 
a nobili Andrea Romanowsky de Potutori et ut audiret iuramentum super dampnum per Fiedor fora 
prestandum. Andreas non paruit et MatLias memoriale posuit. ludicium racione nonsolucionis super 
Andrea sibi Phiedor tres marc. pene adiudicavit et Ministerialem primo ad concitaadum pro eadem 
pena et in quatuor marc. essencialibus et totidem dampni pro primo ad pignorandum addidit. Con- 
cittacio. Raphael de laroslaw Suceam. Premisl. et Cpts. Russie glis. tibi nobili Andree Romanowsky 190 

C de Potntori | [itd. ad instanciam laboriosi Phiedor hominis gsi. Pełri de Brayncze ludicis łerr. 
T[aLeopol , ąui te concittat] ad satisfaciendum ąuatuor marę. et hac racione equi szyioy, selle, sagittaram, 
cnltri per te sibi Phiedor in via libera Eegali, que vadit de Boscz in Brzezany, yioleater receptorutn, 
pro ąuibus ąuatuor mareis idem Phiedor te iu termiao condempaabili coadempaavit. Idem te concittat 
ad audiendum iuramentum super dampnum. Datum Leopoii feria ąuarta post f. s. lohaanis. B. prox. 
anno Domini milles. ąuadring. septuagesimo sexto {26. Czerwca 1476 r.). 

*1510. Romanowsky •/. Iudex. Nobil. Mathias Notarius cum procuratorio ex parte gsi. 
Petri de Brayncze ludicis terr. Leopol. attentavit solucionem trium marc. pene a nobili Andrea 
Romanowsky de Potutori, qui non paruit. Mathias terminum astitit. ludicium sibi ludici ob non- 
c. solucionem trium marc. pene in Andrea tres marcas pene adiudicavit et | [jaJc wyżej. Concittacio. 
519 Eaphael Ud.] ad instanciam gsi. Petri de Brayncze ludicis terr. Leopol., qui te concittat ad solveadam 
penam trium marc , pro qua pena Iudex stetit circa labor. Phedor tanquam dominus circa bominem 
suum, quam penam super te iudicium adiudicaTit. Datum Leopoii feria quarta post f. s. lohannis B. 
prox. anno Dom. milles. quadring. septuagesimo sexto (26. Czerwca 1476 r.), 

*1511. Oluchna ■/. Chileczky. Nobil. Petrus Notarius procurator nobil. Oluchne de 
Chilczieze actricis consortis nobilis Phedko de Ostalowycze attentavit terminum secundum super nobil. 
Hybnath de Chilczieze, qui non paruit et Petrus ipsum in pena nonparicionis condempnaTit. 
*15I2 Oluchna •/• Chileczky Nobil. Petrus Notarius ;aA wyżej. | 
C- Ciy3CCV. Acta sunt hec feria sexła in vigilia s. Margarethe anno Domini ui supra 

520(12. Lipca 1476 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Felka LyssaJcowsJcy Yicecpto., Petro de 
Zymnawoda ludice castr. Leopolbus , Derslao de Camyonopole et aliis ad premissa tesłibus. 

*1513. Recognicio Ministerialis Gregorii Leopol. de iure additi domino Harnasto 
civi Leopol., quia vidit in horreo domini lura in Malechow sex currus feni et unam capeciam et 
iterum ex pratis eiusdem Harnasti vidit fenum ductum ąuatuor currus receptum per Officialem domini 
lura Stanislaum in via et arestavit, cui terminum facialem dedit, ut fenum et currus die hodierna 
hic statueret. 

•1514. lura 7 H a r n a s t u s. Terminum facialem alias oblyczny pro feno recepto inter 
dom. Harnastum civem Leopol. actorem et nobil. lohannem lura Tribun. Trebowl. doms. Yicecapitaneus 
cum dom. ludice posuit ad diem terciam post adyentum mfi. Eaphaelis de laroslaw Succamer. PremisL 
et Cptei. Russie glis. | 

c. C23.XCVJ. [Acta sunt hec] prozim. anno ut supra presentibus ibidem mfo,^ 

^^^gsis. et nobil. dums. Raphaele de laroslaw Succam. Premisl. et Cpio. Russie gli., lohanne de Wyssokye 
Subiudice terr., Pełka Lyssakowt-ky Yicecpto., Petro Gołąbek de Zymnawoda ludice castr. Leopol., 
lohanne Czebrowsky, Iwasko de Remyenoiv, Waynko Lahodowsky et aliis ad premissa testibus. 

*I515. Recognicio Ministerialis Leopol. Gregorii de iure additi labor. Fiedor 

homini gsi Petri de Brayncze ludic. terr. Leopol., ąuia dum venit in bona domini Romanowsky 

Andree in Potutori et ibi in ąuatuor marc. et totidem dampni aflfectavit primam pignoracionem, 

extunc Officialis nobil. Stephanus pignoracionem repercussit. Ministerialis terminum dedit facialem. 

*15I6. Ministerialis recognicio Gregorii additi gso. Petro de Brayncze ludici terr. 

C. Leopol. jak wyżej | [in tribus mareis] jak wyżej. 

^- *tiil. Idem Ministerialis concittarit Andream Romanowsky duabus cittacionibus, ąuas posuit 

in Potutori, unam a gso. Petro de Brayncze ludice terr. Leopol. et aliam a labor. Fiedor homine ludicis. 
*I518. Posicio terminorum per mfum. dom. Raphaelem de laroslaw Succam. Premisl. 
et Cptm. Russie glem. ad feriam seitam proi. post f. s. Michaelis nunc instans. 

*15I9. Iwasko •/. Hleppko. Provid. Hlepko sartor suburbii castri Leopol. nobili dom. 

cj Iwasko de Rze | [in domum seu aream suam] Staynko eiusdem 

IV. suburbii castrensis in sinistra manu tendendo ad Yolparkow iacentem dedit iniromissionem, ąuam 
domum seu aream Ivasko tenebit usque plenariam ad solucionem summe super eadem domo reformata. 191 

ODJCCVII. Acta sunł hec fena sexta die f. s. Stephani martiris anno ut supra (2. Sierpaia 
1476 r.) presentibus ibidem gsis. et nohil. doms. PelJca Lyssahowshy Yicecpto., Petro de Zymnawoda 
ludice castr. Leopolbus., Waynko Lahodowsky, lanussio de Maleczkowycse et aliis ad premissa 
iestibus fidedignis. 

*I 520. laczimyrsky •/. lacobus. | [Nobil. Bemetrius laczimyrsky] O, 

nobili lacobo Advocato de Sczirzecz super quam sunamam eiusdem debiti Demetrius ab IV- 

lacobo iam in paratis peeuniis quinque marcas cum fertoae recepit. In ąuibus ąuadragiata et quinque 
marc. et fertone iam persolutis Demetrius lacobo tenutam ville Dublany ia distr. Leopol. teaere 
obligavit, veluti ipsam tenutam Demetrius a germano suo nobili Andrea laczimyrsliy tenuit et iam 
sibi intromissionem dedit condicione tali, quod consors ipsius Demetrii in ipsa tenuta ville Dublany 
a data presencium usque ad reventum de bello nunc imminenti dominorum huius Leopol. et alterius 
districtus debet habere pacificam in curia mansionem. Et idem lacobus iam ad yemem hominibus 
in eadem tenuta residentibus arandi et seminandi terram, que iam super f. Pentecostes prox. lapsum 
fuit coarata, habebit facultatem; feno ibidem falcastrato per medium uti debent. | Quia lacobus sibi o. 
Demetrio ex integro hanc summam non exolvit, igitur residuitatem, hoe est ąuadragiata laarcas ad ^■ 
primam posicionem libri terr. Leopol. et coram iure terrestri [solvere debet], | 

CiyJCCVIII. Acta feria secunda ipso die f. gloriosissime Yirginis Marie Nivis anno c. 
uł supra (5. Sierpnia 1476 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Felka Lyssakowsky Yicecpto.. ggg 
Petro Gołąbek ludice castr. Leopolbus., Derslao de Camyonopole, lohanne Mscziskone genero 
domini Nyesluchowsky, lanussio Maleczkowsky, Waynko Lahodowsky et aliis ad premissa testibus 
fidedignis. 

*1521. Olesky Paulus •/• Nicolaus, Martinus. Gsus. Paulus de Olessko demis- 
sionem sue piscine magne in fluvio Belzeez seu in deflusu et villa Zloczow in distr. Leopol. sita 
iacentem, prout piscina fundit ad longitudinem et in suis alveariis ad latitudinem se extendit, fam. 
Nicolao institori et Martino Cuchtha civibus Leopol. pro octoginta marcis et pro medio lapide piperis 
et talento croci vendidit. | Et dum iam episcando ipsam vasa falsorum piscium tanta, quanta fuerint ^ 
in numero, Nicolaus et Martinus hic Leopolim reducere yellent, extunc Paulus ipsis eadem vasa527 
hominibus suis de Zloczow reducere se submisit et hoc una reduccioae alias yedna fora seu fatiga 
alias yednym powozem. Si quod per nonexcepcioaem summe eiusdem de eadem piscina perciperent 
[dampnum'], compromisit eisdem idem dampnum circa solucioaem summe octoginta marcar. defalcare 
tenebitur. | Quando eandem piscinam demittere vel!ent homines, idem Paulus ad subsidium tot quot o. 
fiant neeessarii vitulamque et duos arthonios feni circa demissionem dare est obligatus. ^• 

*I522. Molendiuator •/• Dominus Capitaneus. | solucionis alias ^ 

dtcoya roczyzna zapłaty, hoc est ita hodie annus lapsus est viginti dimidiam septiraam marcas et iv. 
octo grossos et hodie viginti dimidiam septimam marcas et octo grossos recepit et hoc pro moleudino 
empto extra valvam Leopol. versus Halicz eąuitando iacenti vendito. Stanislaus memoriale posuit. 

CJDXCIX. Acta sunt hec feria sexta in mgilia s. Bartholomei Appli. anno ut supra 
(23. Sierpnia 1476 r.) presentibus ibidem gsis Felka Lyssakowsky Yicecpto., Petro Gołąbek de Zymna- 
woda ludice castr. Leopol.., Syenyeczko de Lucska necnon perfidis ludeis losko, Isaczko ludeis et 
Słoma et aliis ad premissa. 

*1523. Simon '/. ludka. Terminum inter provid. Symek civem de Opathow et perfidum 
ludeum ludka castr. Leopol. ius transposuit ad sex septim. tali condicione, quia Symek pro termino 
posito debet literam portare ex iure ludaico Beizensi sub sigillo ludicis recognicionalem ita canentem, 
quicquid coram eodem iure ludaico Choloth ludeus ( ^ 

*I524. Idem Simon in suum procuratorem baptizatum ludeum Georgium constituit. lY, 

D. Acta feria sexta post f. s. Michaelis prox. anno ut supra (4. Października 1476 r.). 

*I525. Podka •/. Simon. Miejsce wolne, przekreślone. 192 

*1526. Posicio terminorum castr. Leopol. per gsos. Pełka Lyssakowsky Yiceeptm. et 

Petrum Gołąbek de Zymnawoda ludicem castr, ad duas septimanas. | 

c. 

IV. 

681 ""1 527. Termini hodierni positi sunt ad duas septim. 

DI. Acta feria sexta ipso die Omnium Sancforum anno ut supra (1. Listopada 1476 r.). 
*1528. Posicio terminorum geaeralis ad ąuatuor septim. 

*1529. Vadium Regale vallatum. Raphael de laroslaw Succam. Premisl. et Cpts. 
terre Russie glis. gsis Barbarę relicte olim gsi. Olessky loiiaanis, Paulo, Petro, Dobesiao et Sigis- 
mundo fratribus de Olessko heredibus germanis fiiiis eiusdem noveritis nos Dom. Kazimiri Regis 
Polonie pro nonnullis differenciis inter vos ex una et nobil. Petrum Czebrowsky, Bohdanum Czere- 
mosehensky, lobannem Belzeczky, Fiedkonem Chileczky, Mathiam de Trzibrody ortis in mandatis 

C- scripta noviter aecepisse | [guapropter] inter vos vadium mille marcar. Tallavimus usque 

532 ad finałem limitacionem bonorum vestrorum , pro quibus contenditis. Datum Leopoli feria sexta ipso 
die 0. O. S. S. anno Domini millesimo ąuadring. septuagesimo sexto (1. Listopada 1476 r.). 

*1530, Nihul •/. Fodwoyetoodze. Nobil. Stanislaus Podwoyewodse castri Leopol. mediam 
aream, quam solus pro decem sexagenis emerat in suburbio castr. Leopol. inter balneum Armenicale 
ex una et domum Steczkonis sartoris partibus ab altera iacentem pro decem seiagenis et pro stuka 
harassy seu cubiieti famoso Nihvl Armeno et institori Leopol. perpetue vendidit. | {s. p.) 
J^ DII. Acta sunł hec feria sexta in vigilia s. Andree Appli. anno ut supra (29. Listo- 

633 pada 1476 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Felka Lyssakoiosky Yicecpto., Petro Gołąbek 
de Zymnawoda ludice castr. Leopol. , Felice de Baluczyn , lohanne Belzecsky , Caspar Advocato 
Leopol. et aliis ad premissa testibus. 

*I531. Stanislaus •/. Schapharek. Procurator providi Stanislai civis Leopol. proposuit 
super provid. Swyatoslaum Safarek fabrum castri et suburbii Leopol. ex parte eiusdem Stanislai pro 
eo, quia Sebafarek emittens de porta alias zswort {sic) ipsius Stanislai fratrem germanum Bartholo- 
meum illum de hoc mundo depulit alias ssegnal in via libera, pro quo capite fratris sui ipse Stani- 
slaus eundem Schapharek paratus est convincere alias pokonacz, prout yestrum ius, domine ludes, 
^ adinvenerit. A quo Swyatoslao procurator dixit: cui idem Scha|[/areA;] quam penam 

534 iudicium super ipso decrevit procuratore et sibi denuo a Stanislao causam proponere ad^ersus Scha- 
pharek mandavit. Qui procurator Stanislai dixit: stans Stanislae, committas michi suam causam pro- 
curandam. Stanislaus dixit: committo. Qui procurator Stanislai ab ipso proposuit super Swyatoslaum 
Schufarek, quia ipse emittens de porta alias szwroth ipsius Stanislai fratrem germanum Bartholomeum 
illum de hoc mundo depulit alias ssegnal et pro eodem fratre suo interfecto, prout vestrum ius, domine 
Iudex, adinvenerit, paratus est ipsum convineere. A quo Schafarek procurator dixit: domine ludei, 
donec Schapharek responsionem fecerit, vult videre ordinem iuris terr., quo ordine Stanislaus hoc capud 
fratris sui obduxit. Procurator Stanislai dixit: est ordo Minister. Gregorius, quem statim coram iudicio 
locavit. Procurator Schapharek dixit : domine Iudex, dum locavit Ministerialem , quo caput interfectum 
fratris sui obduxit , priusquam respondebit Schapharek, vult audire recognicionem huius Ministerialis, 

j-^ per quem caput | [est obductum. Qui Ministerialis recognomt, quia Stanislaus pro] eodem capite fra- 

535 tris sui Bartholomei inculpavit homines ex villa Wsnysyenye videlicet Yasilcza Tywny fratrem et 
Petrum Yolczkowa prevignum et Schapharek non inculpavit et fuit circa hoc nobiiis Podwoyewodze 
Stanislaus castri Leopol. Procurator Schapharek dixit: domine ludex, super hunc ordinem Stanislai, 
quo caput fratris sui obduxit, ut auditis et super recognicionem Ministerialis, prout recognorit, ex parte 
Schapharek memoriale pono, quia Schapharek per Stanislaum pro eodem capite interfecto non est 
inculpatus. Et memoriale posuit affectans Schapharek decerni evasionem. Domini receperunt ad mfum. 
dom. Raphaelem de laroslaw Succam. Premisl. et Cptm. Russie glem. partibus in duabus septim. huius 
cause decisionem imponentes. 193 

*1532. Belzeczky /. Swynka. Nobil. lohannes Belzeczky actor condempnavit nobilem 
Nicolaum Swynka tanąuam successorem post manum mortuam patris sui Vexfri. Leopol. et iuxta cit- 
tacionem patris eiusdem in penis pro eo, quia homines suos Yolosz, Martyn alias Kosz, Andrzeyecz, 
lagielko, Pyetrik alias Borzylo per ipsum Belzeczky pro furticinio inculpatos non statuit sub penis 
Begalibus. | 

*1533 nobili lacobo Advoeato de Sezyrzecz in duabus O- 

marcis, quas levavit aream bene possessionatam partis sue hereditarie. in qua residet Michno kmetho5jg 
in Horbacze alias in Dubrowlany villa in distr. Leopol. sita, modo obligatorio invadiavit. | 

*1534 Cleynow... civis et institoris Leopol. stantes persona- O. 

liter feria sexta antę f. s. Petri prox. anno Dom. millesimo ąuadringent. sexagesimo secundo recog 587 
noverunt, quia ortum dictum Czamarkowsky ipsarum successione paterna super ipsas devolutum here- 
ditarium iaeentem in suburbio castri Leopol. in platea ex opposito moiendini inter ortum Ministe- 
rialis Pyeczony ab una et ortum domine Clynwutowey partibus ab altera in medio gso. dom. Petro 
Gołąbek de Zymnawoda et eius consorti Katherine pro quinque marcis vendiderunt. | 

*1535. [Nobil. Petrus] in mutuum reeepit apud nobil. lacobum tenutarium o. 

in Dublany duas marcas et sex grossos, in quibus Petrus lacobo aream suam hereditariam totam in 538 
villa Horbacze et in distr. Leopol. sitam, in qua resident kmethones Mycz et Nyestyor, tenere obli- 
gavit. I Następuj e luka nieznanych rozmiarów. 

*1536. [Włodek] eyecz sartoris partibus ab altera iaeentem, prout dicta domus *'• 

ex antiquo in suo areali oblocata, nobili Stanislao Podwoyewodze castri Leopol. pro sex marcis et pro 539 
fertone yendidit. In qua yendicione domus Włodek Stanislaum protegere est obligatus. 

X)JJJ. Actum suni hec feria sexta ipso die f. Lucie anno Domini millesimo etc. (13. 
Grudnia 1476 r.) presentibus gso. Felka Lyssakowsky Yicecpto., lohanne Sokolnycsky. | ^■ 

*1537 super nobil. lohannem de Czyzikow partem adversam a Solaynczhe 540 

reposuit terminum eundem primum simplici infirmitate; terminus pro feria sexta prox. post f. Cir- 
cumcisionis Domini prox. 

*1538. Schapharek •/■ Stanislaus. Terminus inter Safarek et Stanislaum veluti 
hodierna die ex interrogacione dom. ludicis debuit decerni pro capite interfecto, hune terminum ob 
hoc, quia non interrogavit, Iudex posuit decerni ad feriam sextam post f. Circumcisionis Domini prox. TERMINI CASTRENSES 

1477. 

DIV. Acta suni hec feria sexła antę f. Epiphaniarum prox. anno Domini millesimo 
ąuadringentesimo septuagesimo septimo (3. Stycznia 1477 r.) presentibus ibidem mfo., gsis. et nobil. 
doms. Eaphaełe de Jarosław Succam. Premisl. et Cpło. Eussie gli., lohanne de Olessko Capto. 
Lowyczensi, Fetro Spyklossky Subpincerna, Felka Lyssakowsky Yicecpto., Petro Gołąbek ludice 
castr. Leopolbus. 

*1539. Czizykowsky •/• Barbara. Ex decreto iuris doms. lohannes Czyzykowsky debet 
ius ministrare | 

1540. PenaBegalis. Torkvczyn luit penam Regalem quatuordecim marc. ob repercus- jy 
sionem pignorum in fumalibus. 541 

*1541. Pena Regalis. Domina Wyznyanska de totis bonis suis, dom. Solowska de totis bonis 
suis, Martinus Calennyk de Podhaycze, doms. Dawydowsky, doms. lacobus Odnowsky, Cuthorsky, Belzecz- 
sky lohannes, Chilcziczsky, j Elizabet Gologorska, doms. Subpincerna Spyklossky, Czechy tenute Zelasko, ^ 

542 194 

Andreas de Trzczenyecz , Bohdan de Comorow, Iwasko lesyonowsky, Bobdaa de Czeremosehna , lan- 
czyn tenute Budzywy, [doms. lacobus Zyndrich de Yodnyky] '), Vlkow Charzowsky, Yczechowycze, 
doms. Clusz Paulus de bonis suis, lurscha Czebrowsky, lohannes Czebrowsky, Bobrka tota luit penam 
Regalem in eodem videlicet dom. ludicis Halicz, et Wnuczko wey. | 

O. *1548 Steczko suburbanus castr. Leopol. tenetur debiti in 

543 paratis recepti triginta marcas nobiii Blasio Advocato de Sczyrzecz , quas ąuadraginta *) (sic) marę. 
solvere ad f. Assumpcionis Marie nunc instans est obligatus. Si non soWeret, Blasius facultatem 
habebit bona ipsius Steczko in suburbio castr. Leopol. hereditaria possidere. (g. p.) 

c. *1543. Yolkowsky •/• Stachno. | receperunt ad eoncordandum ad feriam 

644 8eeundam prox. post f. Trinitatis. 

*1544. Reeognicio Minis terialis. Minister. lohannes Cziolek de iure additus famoso 
Nicolao Harnasto in prelucris triginta et dimidia altera marca pro primo ad intromittendum in bona 
antiąuam Bobrkam et theloneum in Antiąua Bobrka tenute gsi. Clementis Stromilo recognovit, quia 
Clemens per officialem suum Hriczko Tłieloneatorem in opido Bobrka iatromissionem repercussit. Mini- 
sterialis Clementi ad diem hodiernam terminum dedit facialem, a quo Harnasto nobil. Petrus Notarius 
cum procuratorio terminum attentavit et Clemens non paruit | [et Peirus ipsum condempnavił], 

C. *1545. \Ministerialis lohannes Cziolek recognovit, quia Clemens Stromilo inłromissionem 

^^^in ScbrJca Anłiqua] in quinquaginta cum dimidia altera mareis [non admisił], pro qua nonadmissione 
idem Ministerialis fassus est, quia ab ipso Harnast ipsum Clementem ad diem hodiernam cittavit. 

*1546. Nicolaus •/• Clemens. Nobil. Petrus Notarius procurator famosi Nicolai Harnast 
civis Leopol attentavit terminum primum iuxta cittacionem et inscripcionem pro quinquaginta cum 
dimidia altera mareis super nobil. Clementem Stromilo Tenutarium de Antiqua Bobrka, qui non paruit, 
Petrus ipsum pro eisdem quinquaginta cum dimidia altera mareis et totidem dampni condempnavit. 
ludicium Ministerialem ad concittandum addidit. Oittacio. Raphael etc. pro eo, quia tu existens 
patri ipsius Harnasti civi Leopol. dive memorie debitus quinquaginta marcas cum dimidia altera marca | 

C- [obligatus es easdem ad f. Nativit. Marie preteritum solvere]. Si autem non soWeres, extune ad 

646 f- Nativit. Marie etiam iam preteritum in Antiquam Bobrkam et in theloneum, in opido Bobrka in 
distr. Leopol. sito, [intromissionem dare debuisti]. Si autem repercutteres intromissionem, prout reper- 
cussisti, extunc obligatus es totidem dampni suceumbere. Ideo Nicolaus tanquam successor patris sui 
te cittat. Datum Leopoli feria tercia prox. post dominicam Oculi anno Domini millesimo quadringen- 
tesimo septuagesimo septimo (11. Marca 1477 r.). 

^ *ł547. Bochursky */. Iwasko. | [Nobil. Iwasko] [tenetur triginta 

647 quinque marcas] nobiii lohanni Bochursky servitori mfi. dom, Raphaelis de laroslaw Succam. PremisL 
et Cptei. Russie glis. soWere ad f. s. Petri Appli. nunc instans, dum nundine Premislie celebrantur? 
sub intromissione in villam suam Cozycze totam et cum curia ibidem ad plenariam solucionem tri- 
ginta quinque marcar, | 

^ *1548. Margaretha ■/. Lynnar et Mathwiey cives. Gsa. dom. Margaretha consors 

648lwaskonis Prederici, tenutaria de Berezowcze, Byenkowcze et Podkamyencze cum consensa mariti sui 

piscinam suam magnam ad demissionem inter villas Byenkowcze et Podkamyencze inferius curiam 

Berezowcze iacentem pro octoginta mareis famos. civibus Leopol. Petro Lynnar et Mathwyey alias 

Podsadko Rulheno vendidit et quia iam totalem summara reeepit. Cuius piseine demissio fieri debet 

ft f. Nativit. Marie nunc instans et episcacio resignacioque eius ad f. Pentecostes iterum post instans 

^ prox. I Circa demissionem ipsis tugurrium decens , stubam cum fornace , stabulo , camera et palacio 

549 Margaretha edificare et artonium bonum feni dare est obligata et eciam obstacula in locis inferius 

eiusdem piseine aggeris et superius piseine, ubi Petrus et Mathwyey monstrabunt tanta, quanta ipsis 

necessaria fuerint, hominibus et kmethonibus suis Margaretha construere se submisit et eisdem pro •) Priekreślono. — ') W dalszym ciąga jui kilka razy: triginta. 195 

lignis in mericas ad Byenkowcze et Podkamyencze spectantes seu ad sllvas vel gayos liberum ingres- 
8um contulit tantum , ąuautum necessitas ipsis ingruerit ad tugiirrium. Et etiam, quod inferius fluvio 
defluenti non alter alius piscandi pisces inferius aggeris habebit potestatem, nisi ipsi usąue ad grani- 
cies bonorum Byenkowcze et Podkamyencze. Si piscina rumperetur, extunc eandem per medium epis- 
care Margaretha cum Lynnar et Mathwyey tenebitur et ipsam stabilire suis impensis absąue apposi- 
cione Petri et Mathwyey, | Si eos non protegeret, oetoginta marcas in manus fati Lynnar et Mathwyey °-^^- 
suceumbet. | [Si Margaretha infra hoc łempus per] heredes dictorum bonorum ezimeretur, extune "5^* 
tollendi summam sibi Margaretha inscriptam prius facultatem non habebit, donec ipsis Petro et Math- 
wyey oetoginta marcas reeeptas reponet. Et ipsi Lynnar et Mathwyey ipsas pecunias in omni loco 
repositas recepto Ministeriali arestare potentes erunt. 

DV. Acta sunt hec feria sezta antę dominicam ludica prox. anno ut supra (21. Marca 
1477 r.) presentibus gsis. et nohil. doms. Petro Gołąbek ludice, Petro Spyldossky Subpinc, Der- 
slao de Camyono]iole, lohanne lura Tribuno Trebowl. et aliis ad premissa iesiibus fidedignis. 

*1549. Narayowsky /. Svynka. Terminus concitatorius Inter nobil. Michaelem de 
Narayow et Nicolaum Swynka de voluntate parcium pendet ad feriam sextam prox. ob spem concordie. | ^• 

*1550. [Nobil. Anna condam consors nobil. Nicolai Streptowshy, nunc vero nobil. lohan- 55^ 
nis de Chopitowa ed\lowala sya [super nobil. i?a/j/ia]elem de Streptow, [quia ipsani] de bonis Strep- 

tow ac de domo , ipsam obmortuit maritus suus idem Nicolaus et in ąuibus modo viduali 

remanserat, Tiolenter expulit ipsam nullo iure vincendo nee ei pro crinali ordinem faciendo. Raphael 
dixit: domine ludei, ego ipsam non expuli et hodie si est yoluntas sua, ineąuitet, ego sibi non denego 
mansionem, mittas, intromittetur econtra et manebit. Anna memoriale posuit et ultra iudicium ad dif- 
finiendum ipsam causam ad mfum. dom, Raphaelem de laroslaw Succam. Premisl. et Captm. Eussie 
glem. ad diem crastinam distulit. 

J)VJ. Acta feria sabbato antę dominicam ludica proximo anno ut supra (22. Marca 
1477 r.) presentibus ibidem mfo. , gsis. et nobil. doms. Raphaele de laroslaw Succam. Premisl. et 
Capto. Eussie gli., Oolabek de Zymnawoda ludice castr. Leopol., Derslao de Camyonopole et aliis 
ad premissa testibus. 

*1551. Anna '/• Streptowsky. Nobil. Raphael Streptowsky de Spasz tenetur debiti 

decem marcas nobili dom. Annę consorti nobilis lohannis de Chopytowa, | [in ąuibus sibi in] j^ 

areas, quas ei Anna elegerit in villa Streptow in distr. Leopol. sita, debet dare intromissio- 553 

nem, ) Anna memoriale posuit. (z. p.) .^• 

*1552. Anna •/• Raphael. Nobil. Anna condam consors nobil. Nicolai Streptowsky, nunc 554 
vero nobil. lohannis de Chopitowa, filia olim nobil. Clementis Byeleczky de Yyrzbow, recognoTit, quia 
sibi nobil. Raphael [de Streptow] satisfecit pro crinali. | 

JDVJJ. Acta feria secunda in vigilia Anucciacionis Marie Yirginis anno ut supra S; 
(24. Marca 1477 r.). 556 

*1553. Strumilo •/• Harnastus. Nobil. Petrus Notar. procurator famosi Nicolai Har- 
nasti in termino concittatorio attentarit solucionem ąuinąuaginta cum dimidia altera marca iuxta con- 
dempnacionem a gso. Clemente Strumilo Tenutario de S[^a]ra Bobrka j 

J) VIJI Zubrssky lohanne Petro de ^ 

Branycze, lohanne [de Yy^lstomyto et aliis ad premissa. 56& 

*1554. Yolkowsky /. Stachno. lohannes Yolkowsky actor attentavit terminum primum 
pro capite interfecto filii sui super nobil. Stachno de Pletenycze, a quo nobil. Goldacz Mathias repo- 
suit simplici infirmitate ; terminus feria sexta post Conductum Pasce nunc instans. (z. p.) 

1555. Harnastus -/• Stromilo. Gregorius Minister, additus de iure famoso 'ii\[colao 
Hamast] eivi Leopol | 

*1556. Michael ■/• Swynka. Terminus concittatorius inter Michaelem actorem ex Narayow jy 
et Nicolaum Swynka pendet ad feriam sextam post Conductus Paschę prox. 567 196 

^1537. ludee */• Katherina. Quemadmodum pro die hodierna iuramentum Hynka et 
Channa ludee suburbii castr, pro yulnere cruento ex morsu canis provide Katherine Pyeczona con- 
sortis Ministerialis Gregorii prestare adversus eandem Katheriaam debuerunt , extuac ludee uon paru- 
erunt et ipsa Katherina affectavit decretum pro VTilaere suo crueato , cui est decreta sexagena et 
totidem iudicio in ipsis ludeis. 

*1558. Katherina •/• lurseha. Nobil. Katherina de Coezarow actrii in termino con- 
dempnabili nobilem lurscham Czebrowsky non comparentem pro equa per ipsum recepta valoris 
C- unius sexagene et totidem dampni condempnavit. Git tac! o. | [Baphael itd., quia tu homini] 
55gipsius nomine Iwan in via libera, que vadit ex Bobrka in Glynyauy, sub eodem homine recepisti sibi 
Katherine equam ipsius curialem alias dworna spolio alias schyndem violenter in valore unius sexa- 
gene. Datum Leopoli feria sezta in Tigilia s. Thome Appli. anno Domini millesimo ąuadring. septu- 
at,esimo sexto (20. Grudnia 1476 r.). 

*1559. Nobil. Mathias Goldacz ex parte labor. Iwan alias Teplusehka de Coezarow attentavit 
super nobil. lurscha Czebrowsky et iilum non comparentem pro gladio et securri valoris medie sexa- 
gene et pro totidem dampni condempnavit. Cittacio, pro eo, quia tu dum sub ipso equam eiusdem 
Katherine domine ipsius recepisti in via libera Regali spolio violenter, Gxtunc recepisti sibi Iwan etiam 
spolio gladium, securrim valoris medie sexagene et totidem dampni. Datum ut antea. 

JD'VIl£l. Acta sunł hec feria sexta antę f. s. Georgii proxima anno ut supra (18. Kwie- 
tnia 1477 r.) presentibus gso., nobilihus dotninis Felka Lyssahowsky Yicecpto. Leopol. \ 
^' iyVIIIa. [Acta] Leopoli sahhato proximo post Yrbani anno Domini etc. y™ (31. Maja 1477 r.). 

559 *1560. Terminum inter gsas. dominas yaczey et Elizabeth heredem de 

Golegori \doms. PellĄd, Lyssakowsky Yicecpts. Leopol. de mandato mfi. dom. Eap[feaeZłs de i]aro- 
szlaw Capti. Leopol. posuit ad duas septimanas. | 

Strona 560 niezapisana. 
^ I>IX. [Acta Leopoli] antę festum [saneti Petri] AppostoU prozim^f^ 

561 anno] ut supra. 

*1561. Posicio terminorum ad feriam sestam prox. 

JDX. Acta sunt hec feria sexta post festum saneti Petri AppostoU prozima anno ut 
supra (5. Sierpnia 1477 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Felka Lyssakowsky Yicecpto.., Petro 
Gołąbek de Zymnawoda ludice, lohanne de Pustomytho, lohanne Yylczek Grodecz. Yicecpto. 

*I562. Zadowsky •/. lohanne s. Qiiemadmodum gsus. dms. Iudex Petrus Goljibek de 
Zymnawoda castr. Leopol. pro capite interfecto nobil. Stanislai Zadowsky filii olim nobil. Nicolai tan- 
quam actoris et nobil. lohannis de Yczecbowycze et Ylkow causam ad interrogandum receperat, 
extunc ex iudicio iuxta laudem terre decrevit intromissionem liberam in bona ipsius lohannis hic in 
distrietu Leopoliensi sita videlicet Yczecbowycze partis sue et Vlkow et in curiam ibidem et in bona 
ibi omnia ipsius lohannis mobilia et immobilia, quecumque cum Ministeriali ipse Zadowsky aresta- 
verit et Ministerialem Sary Glynen. | \ad intromissionem addidit.] 
S- *1563. [i^^aroyo] w s k y •/. Brzezenska. [Nobil. F]enceslaus de Narsyow actor affectavit 

562 satisfaccionem in termino [cowci^jatorio a mfa dom. Hed[MJ]gi tenutaria de Braezany pro quinqua- 
ginta sexag. minus una, prout ipsam in termino faciali peremptorio condempnavit. A qua nobil. doms. 
Petrus Czebrowsky cum procuratorio dixit : domine Iudex, hic in libro non est descriptus nec notatus 
locus, ubi domina debuit attentare terminum , ideo eo domina evadere vult , quia hic concittacio non 
concordat cum cittacione et memoriale ponebat propter inordinatam condempnacionem in faciaH ter- 
mino. Yenceslaus respondit: domine Iudex, in libro ego habeo, pro quo cittatum est alias ocs pozwano 
et summa in libro est tacta et descripta alias vyobrazona, que summa cum cittacione concordat et in 
terminum et in locum Ministerialem habeo post me alias zapleczem mam ad recognicionem, ubi ter- 
minum dedit et in quem locum et diem assignavit, propterea ego Yenceslaus eo perdere nolo. Mini- 
sterialis recognovit, quia terminum a8signavit in castrum minorem Leopol. antę dom. Capitaneum vei 197 

sue Magnificeacie ludicem ad feriam sextam post Antboaii prox. Iterum Petrus dixit : ego noa euscipio 
hodiernam recogaicioaem Ministerialis. | Luka nieznanych rozmiarów. 

*1 564 doms. Swyrsky die datę [ąuadraginta] o. 

msrcas et alias ąuadraginta [marcas ad fesłum] sancti Barfholomei Apli. [nMwc] instans solvere estgTó 
obligatus. In ąuaąuidem obligacione dicte ville [Mytho]\yn fatus Swyrsky dominum Mihul protegere 
est obligatus et a bello [iw^erjcedere se submisit sub totidem dampni videlicet alias octoginta marcis. | 
[Quam inscripcionem Swyrsky] ad terminos pros. Leopol. terrestres in librum terr. Leopol. inducere O. 
se submisit sub vadio aliarum octoginta marc. , in quo vadio Swyrsky in villam aliam suam Kymyrs JI; 
intromissionem dare debet. Item frumentorum omnium presentis anni ibidem in villa Mytholyn ter- 
ciam partem seminatorum et terciam partem feni falcastrati admisit. 

1565. Vadlum Inter Gzemy erzynsky et Andream de Sienno. | Luka zna- 
cznych rozmiarów. TEEMINI CASTRENSES 

1478. 

*1 566 Sigismundus pro nonstatucione dictarum ovium o. 

et lagnyath seu facie ipsum Martinum in tribus marcis pene condempnavit. ludicium Martinoggj 
dictam faciem seu nominatas oves szyyagnaty statuere decrevit. 

J3X"7. Actum in iure castrensi Leopoliensi sabbało anie fesłum s. Thome Apli, proximo 
anno Domini ut supra (19. Grudnia 1478 r.) presentibus gsis. Petro de Zymnawoda ludice castr. 
Leopol., LahadowsJcy Syenkone Rutheno et aliis ąuampluribus testibus circa premissa, 

*1561. Pełka Lyssakowsky •/• Lewko Herbacz. Laboriosi viri Lewko hnyass, Iffko 
Harbacz, Brathko Lewków filius, Ivanko Lythvynyecz, Martyn de Turzynka obligati sunt edificare 
molendinum iuxta condielamen cum nobili Pełka Lyssakowsky Vieecpto. Leopol., hoc est molendinum 
elevare alias podvazycz vulgariter pogrothM novos ponere, rotham novam, aąuaticum, lapidem noyum 
et tegere molendinum et preparare, prout deeet super hoc, ut moUeret bene. | 

*1568, Lewko Herbacz /. Mol endinator. Nicolaus molendinator de Thurzynka cum o. 
uxore sua Margaretha tenentur debiti pro expensis, quas super molendinum apposuerunt super edifica- ^qq 
cionem et etiam ad solucionem de eodem molendino castrensi laboriosis Lewko knyasz, lifko Harbacz, 
Brathko filio Lewko, Ivanko Lythvynyecz thabernatori, Martino incolis de Thurzynka yidelicet mediam 
ąuartam marcam et decem grossos et etiam triginta et medium secundum truncum farine , in qua 
summa pecuniarum et eiusdem farine idem Nicolaus cum uxore sua Margaretha obligayit molendinum 
suum in Thurzynka , de quo molendino Lewko cum sociis suis erunt metretas capere usque ad sola- 
cionem pecuniarum et farine. | 

*1569. [Andreyko] tenetur nobili [Ladowski'] duas sexag. sol- O- 

vere pro f. Circumcisionis Dom. nunc instans. Si non solveret , extune Ladowski potens erit eum gg^ 
captivare et tenere captum ad solucionem 2 sexag. Andreyko iam se rescribit a Regali litera conductus 
alias in qua haberet salrum conductum Regie Mai. 

TfiCTT Acta in iure castr. Leopol. ftria tercia post Nativitatem Domini proxima ipso 
die s. Thome de Aąuino anno Domini millesimo ąuadringentesimo septuagesimo octavo (29. Gru- 
dnia 1478 r.) presentibus gso. Felka Lyssakowski Yicecpto. Leopol. et promdis Małhvyey sartore, 
Syenko Ruthenos (sic) de Luczko, Andreyko sartore, Hlepko Hryn sutore. 

1570. Qui sedentes super hoc concordiam ita inyenimus, quomodo łączko Kalethnyk est mor- 
tuus, post quem uxor ipsius nomine Hanyka remansit, eidem Hanyka inrenimus mediotatem omnium 198 

bonornm ipsius łączko et etiam.eadem Hanyka omnia debita eiusdem łączko debet solvere, que essent 
iusta et scita et in istis debitis debet tenere totatn domum, ia qua sedet nunc. Et saper hoe Hanyka 
memoriale posuit, quod iudicium recepit. TERMINI CASTRENSES 

1479. 

I>XIII. Acta sunt hec Leopoli in iure castr. Leopol. feria sexta ipso die drcumcisionis 

Domini anno Eiusdem millesimo ąuadringentesimo septuagesimo nono (1. Stycznia 1479 r.) presen- 

c. łibus I [mfis., gsis. et nobil. doms. Kaphaele] de /a»-[oslaw Eegni ?o]lonieMarsalco, [Capto. Sandomir., 

ggg Derslao de E]ownow, ^^^[thero de Szyenya]wa ludice terr., Eerborth de Felstin 

Vexfro , Nicolao Odrotcans de Sprow[a.] Dapifero Leopol, Stanislao SlatcsJci Subiud. 

terr. Premisl., lohanne LyszaTcoiosM et aliis ąuampluribus etc. 

*1511. Preposicio terminorum. Nos Spithko de laroslaw Palts. Captsąue terrarum 
Eussie glis. terminos omnes castr. Leopol. transponimus ad diem sabbatinum post f. Epiphaniarum 
Domini prox. 

DXI'V. Acta sunt hec Leopoli in iure castrensi Leopoliensi sabbato in crasłino drcum- 
cisionis Domini anno Domini millesimo ąuadringentesimo septuagesimo nono (2, Stycznia 1479 r.) 
presentibus gsis. et nobil. dominis Derslao de Hownow, Nicolao de Ssyenyawa Halicz., Gunłhero 
de ibidem Leopol. ludicibus etc. et aliis ąuampluribus. 

*\h'iZ. Termini per nos Spithkonem de laroslaw terrarum Russie Paltm. Captmąue glem. 
ad diem sabbatinum post f. 'Ei^'\\[phaniarum Dom. sunt transpositi]. Luka nieznanych, ale 
bardzo znacznych rozmiarów. TERMINI CASTRENSES 

14 81. 

*1523. Nobil. [Felha Z]yssakowsky Yicecpts. Leopol. vigore mfi. dom. Raphaelis de laroslaw 
i\^. Marschalci Eegni Polonie et Eossie glis. Captei. inter nobil. Syenkonem Halkam de Zaluka et Nicolaum 

669Swynka heredem de Pomorzany vadium tarum marcar. interposuit. 

*1574. Halka 7- S wy nk a. Stanislaus Minister. Glinensis recognovit, quia doms. Nicolaus 
Swynka heres in Pomorzany seeundam pignoracionem in centum quinquaginta marcis nobili Syenko 
flalcze repercussit, pro quo sibi terminum facialem dedit hic ad castrum ad diem hodiernam. Iudicium 
super Swynka non comparente Haleze tres marcas adiudicarit et Ministerialem pro tercio ad pigno- 
randum addidit. 

*15'J5. Sigismundus •/• Calennyk. Nobil. Sigismundus de Podsosnow actor in termino 
secundo faciali attemtayit terminum secundum et statucionem nonaginta trium ovium et sesaginta 

c. agnel I 

IV. ISTG. Domine Barbarę recogniciones Ministerialium. 

^'^ *1577. Johannes Cziolek et Gregorius. Ministeriales Leopolienses recognoyerunt, 

quia nunquam alicui creditori aut personę iuxta aliqua prelucra seu inscripciones in medietatem opidi 199 

Culykow hereditatem olim mfi. dom. Dobeslai de Zyrawycza Castli. Premisl. dederuut intromissionem 
usque ad hodiernam diem. Snper has recogaiciones dom. Barbara coasors domiai Slawsky Subiudicia 
Premisliensis terrestris memoriale posuit. 

*1578. Narayowsky •/• Swynka. lohannes Cziolek Ministerialis de iure additus reco- 
gnovit, quia nobili Michaeli Narayowsky doms. Nicolaus Swynka la Pomorzany repercussit tereiam 
intromissionem in ąuadraginta marcis dam pni et tribus marcis pene, cui ad diem hodiernam terminum 
dedit facialem. Et super non comparente Swynka iudicium Michaeli tres marcas adiudicayit et causam 
istam ad brachium Eęgale remisit. 

*1579. Nobil. luchno nobili lohanni Zoravynsky | Si non o. 

inscriberet presentem inscripcionem in librum terr. Leopol. aut intromissionem in villam Bolechow g^j' 
non daret, in primo termino causam perdere debet suceumbendo tres marcas pene. 

*1580. luchno •/• Zorayynsky. Nobil. doms. lohannes de Zorawno protunc non potens 
habere ius terrestre reeognovit se teneri septuaginta et unum flor. Vngar. nobili luchno Naguasdan 
de Stanków ad f. Pentecostes pros. solvere sub intromissione in villam Myelnycz in distr. Leopol. 
et ter[e7o]rio Zudaezou. | 

DXV. Ada sunt LeopoU in iure castr, feria ąuarła antę f. s. Mathie ApU. prox, anno c. 
[Dom.] millesimo ąuadring. octuagesimo primo (21. Lutego 1481 r.) [presentibus] mfo. et nobil. ^■ 
doms. fSp[ithkone] de laroslaw Pito. Sandomir. et [Cpto.] Russie gli., Fetro de Zymnav\oiik ludice] 

castr. Leopol., lohanne Ivra I^ribuno] Trebowl., Paulo PyecsichosTcy, gio de Lesznyovycze, 

lohanne niky, Doheslao de Kamyonopole. 

*1581. Maruscha •/. Anna. Honesta [Maruscha'] consors providi łączko opid[am].... 

nya, soror germana olim S Leopoliensis castrensis attemptavit terminum, quem 

mfus. doms. [P(i?^s.] Sandomir. et Cpts. Ru[ssJe glis.posfl suum adventum [rejposuerat super Ha[wna»» 

cowjsortem providi H Anna [non paruit] | erant Sianka sartoris in suburbio o. 

Cracou. Leopol. iacencia, adiudicavit, Maruscha memoriale posuit. sYa 

D3CVI. Acta sunt hec LeopoU feria ąuinta antę f. s. Mathie Apli. proxima anno Domini 
ut supra (22. Lutego 1481 r.) presentibus mfo., et nobil. doms. SpithJco de laroslaio Pito. Sandomir. 
et Capto. Russie gli., Stanislao MaldrsyJc Yicecpto., Pełka de Zijmnavoda ludice castr. Leopol.t 
lohanne lura de Malechow Tribuno Trebotvl., Georgio de Lessnyovycze, lohanne de SoJcolnyky, 
Paulo de Pyeczychosthy et aliis ąuampluribus. 

*I582. Gsus. doms. lohannes de Zimnavoda nobili Georgio Frederico de Leopoli admisit 
intromissionem in medietatem sortis sue in Zimnavoda in ąuadraginta marcis iuxta inscripcionem 
eiusdem Frederici videlicet in istam partem versus Leopolim in omnes areas possessionatas ae desertas 
eieepto Scornya et in alia parte ville in kmethonem Lucasch super integro laneo, in medietatem 

taberne et unam piscinam Eudny cum suis aWeariis, in medietatem molendini et pra- 

torum Tidelicet Parnya. In taberna qualibet ipsorum debet tabernatorem et quilibet 

tabernator are suam soplu am. 

D.XVJJ. [Acta s\x\nt hec in iure castrensi [Leopol] sabbato antę dominicam 

anno Domini ut supra (10. Marca 1481 r.) presentibus ibidem mfo. [?,p]yłheJc de laroslaw Palto. 
[Sandomir. et Cpto.] Russie gli. et gsis. [dominis Stanis]to Maldrzik F»ce[cpto., Petro de Zymn]a- 
voda ludice castr., Halka, Paulo Pye 

*1583. [Nobil] Laurencius | tenetur debiti tres cum media marca nobili g 

Ivaszko Armeno Camerario Regie Maiestatis de Cozicze solvere ad diem dominie. Palmarum, quas^- 
debet reponere circa dom. Vicecaptm. Leopol. sub totidem dampni. 

*1584, Vadium inter CebTovi[sky et] Andream Swyr[s7cy.] Mfs. Spithko de 
laroslaw ^^[lats. Sandomir.] et Cpts. Bussie gbs. inter gsum. Petrum Cebrowsky et Andream Swyrsky 
radium Tallarit. 200 

JDXVIII. Ada sunt [hec ia iure castr. Leopol. feria] guinta antę [domiaicam Rejwmiscere 
o[nno Dom. milles. ą\x\adr\ingent. ocłuagesimo primo (15. Marca 1481 r.). 

O. *1 585 1 heredes de Krziweze per mfum. dom. Spithko 

?^'de laroslaw Pltm. Sandomir. et Cptm. Russie glem., nt ąuemadmodum ipse Petrus conquestus est, 
ąuomodo prefatus lacobus frater suus plures yiolenciarum insultaciones contra ipsum eiagitat, ideo 
vadium ąuadringentarum marc, per Spithljonem loci Cptm. yallatum est. 

X>:XIX. Acta sunt hec Leopoli sabhato antę dominicam Eeminiscere prox. anno Dom. 
millesimo ąuadringent. ocłuagesimo [p]rimo (17. Marca 1481 r.) presenłibus gsis. et nobil. doms. 
Słanislao Maldreilc Yicecpto., Peiro de Zimnavoda Judice castr., Stanislao ['Poi]voyev odse Leopol., 
Senkone de Luczka [et a]?jjs ąuampluribus fidedignis testihus. 

*I586. [7o7*]annes molendinator •/. Nieolaus f ra ter germanus, Providus 

Nicolaus Capal molendinator de Tarnów filius olim [Słanislai] Nassuthko molendinatoris 

recognovit, quia ei [/o7ia]nnes filius olim Stanislai [trater'\ suus germanus de bonis omnibus [jpaterna- 

libus ef] maternalibus sortis sue satisfecit. | 

C. *1587. ProYJd. lohannes Nassuthko filius olim Stanislai Nassuthko molendinatoris reeognovit, 

^quia de omnibus bonis paternalibus et maternalibus de molendino eitra valvam Halle. Leopol. iacente 
olim Stanislai Nassuthko patris sui composicionem amicabilem cum honesta Katherina sorore sua 
germana eivisse (sic) de Ezeschow fecerunt tali condicione, quia lohannes Katherine sorori sue pro sorte 
eiusdem Katherine de eodem molendino debet dare triginta quinque marcas tali modo, quod in duabus 
post f. Georgii prox. per decursum unius anni decem marcas dare debet et iterum per annum decem 
marcas et sic annuatim et ultimo anno quinque marcas. 

T Tyy Acłum Leopoli in castello [Re]m»«}scere anno quo supra ( Marca 

1481 r.) [presentibus] ibidem gsis. [et nobil.] Stanislao Maldrzyh [Yicecpto,] Leopol., Teiro [de Zymna- 

Toda] ludice castr., de Żubrza et traschowshy et aliis [quamplurimis] 

fidedignis łestibus. 

c. *1588. E 1 i a s •/ | Armeni prefati coram predicto ludeo 

r^-allegaTit haberi clanculum lapides de prefatis speciebus calami matici et idem ludeus Theloneator 

affectaTit transgressuram alias przemith a dieto lacobo Armeno occasione dictorum viginti lapidum. 
Nos autem Spithko de laroslaw Sandomir. Palts. et Cpts. terrarum Russie glis. iussimus utrisque 
partibus coram nobis stare. Stans predictus Armenus ita recognovit, quod ego solucionem feci ab 
octoginta lapidibus et yiginti lapides fuerant Steczkonis Armeni de Leopoli, qui lapides fuerant per 
me empti pro yiginti florenis de ipsius pecunia in Constantinopoli. Qui Steczko coram nobis perso- 
naliter fassus est huiusmodi empcionem Tiginti lapidum pro ipsius pecunia factam per eundem 
lacobum. Et idem lacobus statuit vectorem prelibatum coram nobis, qui vector recognovit similiter, 
quia octoginta lapides de prefatis speciebus fuerant lacobi et viginti Steczkonis et hoc coram Elia 

ludeo 1\ie\loneatore'\ insinuavit et ad notieiam ludei deduxit. Et [Steczko"] dixit, quod 

haberet literas, quod sit liber [a solucione] thelonei. Theloneator dixit: alium nisi lacobum 

habuerit clanculum lapides et ab octoginta [fecit solucionem] thelonei et 

a yiginti [non], propter quos riginti [lapides] afi"ecto super ipsum transgressuram. [Nos] Spithko 
O. [Palts. Sandomir. et Capts. Russie reposuimus hanc causam] \ usque ad Eegie Maiestatis in regnum 
^- Polonie adventum. Qui lacobus debet stare in eo loco, ubi sibi assignatus fuerit. Et super hoc Riczko 
Armenus frater germanus lacobi fideiussorem se posuit. 

JDJSTCT. Acta sunt hec in iure castr. Leopol. feria sexta antę Conductum Paschę prox. 
anno Dom. millesimo ąuadringent. octuagesimo primo (27. Kwietnia 1481 r.) presenłibus gsis. et nobil. 
doms. Stanislao Maldrsyk [de] Chedwancze Yicecpto., Petro de [Z'^va]navoda ludice castr. Leopol., 
Hriczko Czolowski, lohanne de ,Syenkone de Luczka et aliis gMam2)[lurimis]. 

*1589. Vylcziczky •/■ Malcziczsky. Nobil. Iursch[o] de Malczicze piscinam magnam 
superiorem in Malczicze in distr. Leopol. sitam ad episcaturam piscium gso. lohanni Yilczek de 201 

Boczow [Vic€cpło.'\ Grodecensi et nobili Nieolao Colatha molendinatori de Grod[eA] vendłdit. lohannes 
recepit centum viginti marcas. [Et ipsi lohannes et Nicolaus] ąualibet die ieiunii ad mensam ipsius 
lurgi pisces pro sex grossis dare debent. lurgi ipsis uaum arthonium feni et thugurium reformare 
tenetur. Etiam lurgi ipsis ius, quod habet super piscinam inferius piscine magne domini Arehepi., 
condescendit. 

*I590. Vi łezek ■/• Vassil. Provid. Yassil Marcuscho?icz de Drosdowieze domum suam 

et aream, ubi sunt tres stube, extra valvam et portam Cracou. Leopoliensem penes Armeaicalem 

iacentem, que super ipsum cessit post fratrem suum germanum Hlebiio sartorem tanąuam manum 
mortuam pro yiginti marcis, cum prato ad eandem domum spectantem gso. dom. lohanni WllcseTc de] 
Boczow Vicecpto. Grodec. perpetue yendidit. 

JD2CXII. [Acta sunt he]c Leopoli era [feria] sexta antę [f. s. Stanislai ia Mayo] 

proxima anno [Dom. milles. ąuadringent.] oetuag[esmo primo] (4. Maja 1481 r.) [presentibus ibidem 
gsis. et nobii. doms. Stanislao Maldrzyis] | Yicecpto , Petro de Zmnavoda ludice castr. Leopolhus., o. 
lohanne Yilcseh Yicecpto. Orodec, Petro Cseirotvshy, Stanislao lariczowshj et aliis ąuamplurimis. g^ 

*1591. Reposicio terminorum ad crastinam diem. 

Z)X.XIIJ. Acta sunt hec in iure castr. Leopol., sahhato prox. antę f. s. Stanislai in 
Mayo anno Dom. ui supra (5, Maja 1481 r.) presentibus mfo., gsis. et nohil. doms. Spithko de 
laroslaw Palto. Sandomir. et Capto. Russie gli., Stanislao MaldrziJc Yicecpto., Petro de Zimna- 
voda ludice castr. Leopol., lohanne Podlessyeczshj, Ivassko Balahan de Strathyn et aliis ąuamplurihus. 

*1592. Nyemyerza •/• Michno Borschovsczy. Concordia per mfum. dom. Spithko 
de laroslaw Paltm. Sandomir. et Cptm. Russie glem. est facta inter nobil. Michno Nyemyerza et 
ipsorum uxoribus (sic) heredum (sic) de Borschov fratrum (sic) germanorum pro omnibus discordiis. 
Nyemyerza debet perrogare dominum Michno et [eiusl uxorem et similiter Michno. Si aliąuis ipsorum 

unus alterum impediret et [wo] bilibus aut Ministeriali super vioientiam talem inferret 

dowyod by, eitune talis debet sedere in turri per un 

*1593. Nobiiis [Nyemyerza] de Borschow fratri suo germano [Michno de Borschow decem 
marcas] \ tenetur solvere ad f. s. Martini prox. non evadendo ipsum Michno. Si non solveret, extunc c. 
submisit se coram dom. Palatino Sandomir. et Capto, Russie gli. sedere in turri ad plenariam soiucionem sgf 
decem marcar. (s. p.) 

*1594. DominusPalatinus seu kmetho'/. Prioret kmethones ipsorum, 
Terminus inter honorab. Nicolaum Priorem Corporis Chri. in Leopoli actorem et kmethonem B. 
[partem adversam mfi, dom, Palatini Sandomir. et Captei. Russie glis.] *) ex mandato eiusdem dom. 
Captei. pendet post suum adventum in Leopolim in una septimana. 

*1595. Martinus •/. Cuthorska Katherina. Nobil. Martinus Zelaszko de Cuthkorsz 
attemptavit terminum primum super nobil. Katherinam de Cuthkorsz consortem nobiiis Yencenslai. 
Katherina non paruit, Martinus ipsam in pena condempnaTit. 

i)JXJXJV. Acta sunt hec in iure castr. Leopol. feria sexta prox. [antej Zophie prox. 
anno Dom. ut supra (U. Maja 1481 r,) presentibus gsis. et nobil. doms. [Stan]wZao Maldrzik 

Yicecpto., Petro [Golam]6e/i; de Zimnavoda ludice ca[str.] Leopol., Thoma Kwaczola nylow, 

lacobo HermanowsM [et aliis] ąuampluribus testibus circa premissa. 

1596. [Jfarjtinus •/• Cuthkorska, Inter nobil, Martinum Zelasko et Katherinam te[wM- 
tariam de] Cuthkorsz [jpcndet terminus ad] septim. | 

25XXV. Acta sunt in iure castr. Leopol. feria sexta in crastino Ascensionis Domini c, 
anno Eiusdem millesimo ąuadringentesimo etc. primo (1. Czerwca 1481 r,) presentibus gsis. et nobil. ^^ 
doms. Stanislao Maldrzik Yicecpto. Leopol. Tribuno eiusdem, Petro Gołąbek de Zimnavoda ludice 
castr. Leopol., Paulo Clusz de Crosna, lohanne Belzeczski et aliis fidcdignis. 

•) Przekreślono. 

26 202 

*1593'. Pa nasz •/•'Ivaszko •/• Ivan. Terminus inter nobil. Panasz de Czaykovieze 
actorem et Ivaszko etiam de Czaykouicze pendet ad duas septim. 

*1598. Terminus inter nobil. Panasz [Cgay]kowskj actorem et [nobil. Ivan etiam] de Czay- 
koricze pendet ad duas sept. 

*1599. Martinus Zelasko •/• [Katheńna]. Nobil. [Martinus Zejlaszko de Cuthkorsz 
attemptavit terminum secundum super nobil. [Eałherinam de] Cuthkorsz consortem [Fewjceslai. Nobil. 

chowsky [««/?>•] mitate reponebat | Luka dość 

znacznych rozmiarów. TERMINI CASTRENSES 

1482. 

C- *1600 apud mfum. dom. Raphaelem de laroslaw Regai Polonie Marschalcum et 

583Sandomir. Capitm. pro quinquaginta marcis ad decursum unius anni, hoc est a f. Assumptionis Marie 
pros. preterito ad aliud f. Assumptionis per annum, quas quinquaginta marcas Derslaus cum Kristina 
sua eonsorte debent solvere in manus mfi. dom. Eaphaelis de laroslaw Eegni Polonie Marschalci 
tamquam tutoris aut predictorum puerorum pro f. Assumptionis Marie prox. Si non solverent pro 
termino prefato, extunc in crastino debent reponere centum marcas, in quibus Marschalco dant intro- 
missionem in villam suam Podborcze tenute ipsorum. (2. p.) 

*I601, ZimnoTOCzski •/• Corczbork. Gsus. et nobiles dom. Petrus Golambek de 
Zimnavoda Iudex castr. Leopol. , Georgius de Zimnavoda et heres de Lesznyovicze, lohannes de So- 
kolnyky Tenutarius de Yodnyky tenentur debiti sesingentos flor. a quadraginta flor. Hungar, gse. 
dom. Katherine Hermanowskyey consorti olim gsi. lohannis Hermanowsky Tribuni Trebowl. et nobill 
lohanni Corczbork solvere una septimana antę f. Nativit. Domini prox. Si non solverent, extune in 
crastino debent eis dare intromissionem videlicet Petrus in medietatem suam Zimnavoda, Georgius in 
medietatem ville sue Lesznyovicze ex parte Sczirzecz et lohannes in villam tenute sue Yod- 
nyky. I (s. p.) 
^ DTCTCyi. Acta sunt hec Leopoli feria sexta in vigilia s. Bartholomei Apli. anno Do- 

58i»iini millesimo ąuadring. octuagesimo secundo (23. Sierpnia 1482 r.) presentibus gsis. et nobil. 
doms. Stanislao Maldrsilc Yicecpto. et Tribuno, Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol- 
bus. , Syenhone de Luczka et aliis. 

*1602. Palatinus •/• Romanowski. Nobil. Sigismundus de Kalischani procurator labo- 
riosi Panyko alias Panyecz actoris de Wladyczyn hominis mfi. dom. lohannis Odrowasz Palti. Russie 
glis. attemptavit terminum secundum super nobil. Andream Romanowsky heredem de Pothuthori, 
a quo nobil. Stanislaus servitor eiusdem reposuit simplici infirmitate , in duabus sept. 

*1603. Sigismundus •/• Stanislaus. Nobil. Sigismundus de Calischani Tenutarius de 
Pyeczichosti actor attemptavit terminum secundum super nobil. Stanislaum Hrinko Tenutarium de 
j^ parte ipsius Ledancze, ] a quo nobil. lohannes Piskowsky eundem terminum secundum reposuit 
585 simplici infirmitate ; in duabus septim. 

*1604. lohannes Yylczek •/. ludea Rosa. Provida Rosa ludea de suburbio castr. 
Leopol. gso. dom. lohanni Yilczek de Boczow posticum suum seu partem orti sui incipiendo a sepe 
antiqua domini Yilczek usque ad aliam sepem ex opposito extra valvam Cracou. Leopol. sitam pro 
tribus flor. Hungar. vendidit et solucionem recepit. 

JD.y.yyiJ. Acta sunt hec Leopoli feria sezta antę Nativit. Marie firginis proxima 
anno Domini ut supra (6. Września 1482 r.) presentibus gsis, et nobil. doms. Stanislao Maldrsik 203 

Ticecpto. et Triluno, Pełro de Zimnavoda ludice castr., Stanislao Podvoyevodze , Syenkone serm- 
tore Leopolhus. et aliis ąuampluribus testibus fidedignis, 

*i605. Eeposicio terminorum eastr. ad duas septim. 

r fX"X" VTTa.. Ada sunt hec in iure castr. Leopol. feria sexta infra octavas Natwił. 
Morie Yirg. anno Dom. millesimo ąuadring. ocłuagesimo secundo (13. Września 1482 r.) presenti- 
bus gsis. et nohil. doms. Sigismundo de Fomorsani Capto. Trehowl. , Stanislao Maldrsik ficecpto. 
et Trihuno , Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol. , Martina Hermanów shy^ Nyemyersa Bor- 
schotcsJcy, lohanne Pishowski et aliis ąuamplurihus. 

*1606. Sigismundus ■/. Benedictus. Famos. Stanislaus Petri Vyaiiczek civis Leopol. 
reposuit terminum primum vera infirmitate ex parte fam. Benedicti Helbasz civis Leopol. ad instanciam 
gsi. Sigismundi de Pomorzani Capti, Trebowl.; per duas sept. | 

J)XXVJJJ. Acta sunt hec LeopoU feria sexta in vigilia s. Mathei Evangeliste anno O- 
Dom. millesimo ąuadring. octuagesimo secundo (20. Września 1482 r.) presenłihus gsis. et nohil. 536 
doms. Stanislao Maldrzik ficecpto. et Trihuno, Petro de Zimnavoda ludice, Stanislao Podvoyevodze 
castr. Leopolhus., Syenkone de Luczka. 

*1607. Eeposicio terminorum per duas sept. 

I>JS.X1JS.. Acta sunt hec LeopoU feria sexta ipso die Translacionis s. Stanislai Ponłi- 
ficis et Martir. anno Domini ut supra (27. Września 1482 r.) presentihus mfo., gsis. doms. Spithko 
de laroslaw Palto. Sandomir. et Capto. Leopol., Sigismundo de Pomorsani Gpto. Trehowl., Stani- 
slao Maldrsik Yicecpto. et Trihuno, Petro Golamhek de Zimnavoda ludice castr. Leopol., lohanne 
Yilcsek de Boczotv, lohanne Belzeczski, lohanne Podlisyeczski et aliis ąuamplurihus. 

*1608. Vallatum vadium Inter gsum. lohannem Olesky ex una et nobil. 
lohannem Belzeczski. Spithko de laroslaw Sandomir. Palts. et Cpts. terrarum glis. gso. dom. 
lohanni Olesky de Syenno et de Stolpin Castlo. Malogost. ąuerelis nobilis lohannis Belzeczsky de 
Belzecz permoti vallamus vadium quingentarum marcar. | 

*1609. Eeposicio terminorum propter festivitatem hodiernam per mfum. dom. Spithko jy_ 
de laroslaw Paltm. Sandomir. et Captm. terrarum Eussie glem. ad diem crastinam. 587 

*16I0. Vadium yallatum. Spithko de laroslaw Palts. Sandomir. et Cpts. terrarum Eus- 
sie glis. vobis gsis. lohanni Syenyawsky cum Katherina herede de Brzosdowcze ex una et lohanni de 
Stenyathyn cum Clychna de eadem Brzosdowcze vestris consortibus. Certorum veridica relacione fue- 
ramus informati, ąuomodo in bonis Brzosdowcze vestrarum prefatarum consortum inter vos dissen- 
siones pretenditis, nunc autem et nos hic in curia Eegali Sczirzecz cum aliis dominis nobiscum agen- 
tibus non verando contencione provocati inter se hostilitatem exagitastis, quam nos sedare cupientes 
vadium mille marcar. vallamus. 

J>X.y.X. Acta sunt hec LeopoU sahhąto ipso die s. Yenceslai anno Domini ut supra (28. 
Września 1482 r.) presentihus mfo., gsis. et nohil. doms. Spithko de laroslaw Palto. \ Sandomir. ei^ 
Cpto. terrarum Russie gli. , Sigismundo de Pomorzani Capto. Trehowl. , Stanislao Maldrzik Yice- 588 
cpto. et Trihuno, Petro de Zimnavoda ludice, Stanislao Podvoyevodze castr. Leopol., Senkone de 
Luczka tesiihus et aliis ąuamplurihus. 

*1611. Eeposicio terminorum glis. per mfum. Spithko de laroslaw Paltm. Sandomir. 
et Cptm. Eussie glem. post adventum suum de bello duabus septim. 

X)yyyr. Acta sunt hec LeopoU feria ąuinta antę Luce Ewang. sancti prox. anno ut supra 
(17. Października 1482 r.) presentihus gsis., nohil. Stanislao Maldrzyk Trihuno et Yicecpto., Petro 
de Zymnawoda ludice castr. Leopolhus. , Derslao de Camyonopole , Procopio Corawa Malechowski 
łestihus et aliis ąuamplurihus fidedignis. 

*I612. Nobil. Petrus Culikowsky de Zybolky et Paulus de Pyeczychosty heredes fideiusse- 
runt vadium mille marc. pro nobili lohanne Culikowsky de Sopuschyn herede in manus mfi. dom. 204 

Spithkonis de laroslaw Palti. Sandomir. et Cptei. Russie glis., quia lohannes Culikowsky debet manere 
in pace cum gso. lohanne de Hodnow socro suo et cum aliis terrigenis omnibus et iadigenis 
terre Leopol. | 

o. msilL^II. Acta LeopoU feria secunda ipso die s. Martini confessoris anno Dom. mille- 

5SQsimo quadringent. octuagesimo secundo (11. Listopada 1482 r.) presentibus gso. et nobil. doms. 

Stanislao Maldrsylc Tribuno et Yicecpto., Petro GolambeJc de Zimnawoda ludice castr., Nicolao 

Harnast cive Leopolbus., Paulo MiloczsM, lohanne Skyerka, Syenhone de Lucsfca et aliis 

testibm. 

*1613, Reposicio terminorum Leopol. propter hodiernam festiyitatem ad feriam 
seitam post f. Elizabeth pros. 

*1614. Dublensczy •/. Cochnovie. Nobil. dom. Paszko, Dmytr, laczina et Sbroszek 

fratres germani, filiastres olim nobilis Mykytha Dublenski, recognoverunt , quia ipsis providi Cfaodzy- 

enko, Athabyey fratres germaui, filii Cachno Armeni civis Leopol. cisticulam cum literis, pecuaiis et 

aliis rebus iategre restituerunt , prout eidem Cachno patri ipsorum olim prefatus Mykytha ad servan- 

c. dum dederat. I 
IV. 

590 *1615. Margaretha7-Zophia. Nobil, Margaretha consors famosi Martini Maysel civis 

Leopol., filia vero olim nobil. Cunradi Cuncza, recognovit, quia de divisione nobilis Zophie sororis sue 
germane reeepit decem octo cum medio flor. Hungar. , quos sibi soIvere debet, quandoeumque sibi 
Zophie necesse fuerit. Si autem non solveret, extunc eosdem flor. Margaretha debet ponere ad divi- 
sionem ipsarum in Bobrka in lani. 

T>XZS^K.III. Acta sunt hec LeopoU feria sexta antę f. s. Clemenłis prox. anno Dom. 
ut supra (22. Listopada 1482 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao MaldrziJc Tribuno et 
Yicecpto., Petro Golambeh de Zimnavoda ludice castr. Leopolbus. , Derslao de Kamyonopolo, 
lohanne Mishoivshi et aliis ąuampluribus. 

*1616. Reposicio terminorum propter absenciam Ministerialis per duas septim. 
(^ j^ *16i7. lassenski •/. Pyeczychoski. Nobil. Paulus heres de Pyecziehosti mfo. dom. 

591 Paulo de lassyenyecz Castlo. Sandomir. et Oapto. Belzensi villam suam heredit. Pyecziehosti ia distr. 
IV. Leopol. I perpetue pro sexingentis marcis vendidit et iam totalem solucionem reeepit. | 

592 

J3XyyjV. Acta sunt hec LeopoU feria sexta ipso die s. Nicolai anno Dom. milles. 
ąuadring. octuagesimo secundo (6. Grudnia 1482 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Mal- 
drsik de Chodowancze Tribuno et Yicecpto., Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr, Leopol., 
lohanne Soholnyczsky et aliis testibus. 

*1618. Reposicio terminorum castr, propter festivitatem hodiernam per duas septim. 

D3^X1C'V. Acta sunt hec LeopoU feria ąuarta antę f. s. Thome Apli. prox. anno Dom. 
millesimo ąuadring. octuagesimo secundo (18. Grudnia 1482 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. 
SpithJco de laroslaw Pito. Sandomir. et Cpło, Russie gli., Stanislao Maldrsyh de Chodiwancte 
Tribuno et Yicecpto. , Petro Golambeh de Zimnavoda ludice castr. Leopol. , Wanko Lahodowsky, 
Nicolao Harnast et aliis ąuampluribus. 

*1619. Vadium vallafum. Mfs. doms. Spithko de laroslaw Palts. Sandomir. et Cpts. 
c Russie glis. vallavit vadium tricentarum marc. inter mfum. dom. lohannem de Oleszko Castlm. Malo- 
IV.g08tien. et nobil. Mathiaschek Tribroski, Daszko cum Hriczsko filiis suis. I 

-698 

*1620. Derslaus •/• Ministerialis Czole k. Minist. lohannes Czolek de castro 
additus ad conspiciendum alias naliezowanye equiream dom. Derslai de Kamyonopole apud nobil, 
lohannem Corzbork recognovit , quia dum venit in Pyekulovicze arestavit equiream in numero 
yiginti quatuor , pro quibus dedit terminum facialem , qui Corczbork non stetit , Derslaus cou- 
dempnaTit ipsum. 205 

I5X3rXVJ. Acta sunt hec Leopoli in iure castr, feria sexta in figilia s. Thome Apli, 
anno Dom. etc. (20. Grudnia 1482 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrsih Yicecpto. 
et Tribuno castr. Leopol., lohanne Corcsbork de Ribno et Tenułario in Fyelculovicze protunc pro ■ 
ludice castr. Leopol. loco, lohanne de Dauidow, Nicolao Harnasto de SroJcy, lohanne SchalowsJey 
et dliis ąuampluribus. 

*162I. Iudex Zimnovoczskł •/. Pustomiczski. Gsus. doms. Petrus de Zimnaroda 
Iudex castr. Leopol. actor cum procuratorio ex parte Georgii fratris sui germani heredis de Lesznyo- 
vicze attemptavit terminum super nobil. Nicolaum de Pustomytho , qui non paruit. Petrus ipsum in 
toto luero et dampno et pena trium marcar. condempnavit. ludicium ad concitandum Ministerialem 
addidit. | Cittacio. Spithko de Jarosław Paits. Sandomir. et Cpts. Russie glis. tibł nobili Nicolao c. 
heredi de Pustomitho ad instaneiam nobil. Petri et Georgii Zimnavoda heredum de Lesznyovicze fra-594 
trum germ. pro eo, quia olim nobil. Thomas et lohannes Corithkovye fratres germani heredes de 
Pustomitho sunt obligati litera obligatoria olim gso. lohanni de Zimnavoda ludici terr. Leopol. ad 
ąuotlibet f. Nativit. Domini per decursum trium annorum immediate se seąuencium de piscina ibidem 
in Pustomitho per quinque marcas dare et tu tamquam successor Thome et lohannis Corithkow exi- 
stens Tenutarius et possessor bonorum Pustomytho et piscine easdem quinque marc. ad tempus iam 
lapsum Petro et Georgio successoribus post patrem lohannem ludicem dare noluisti. Datura Leopoli 
sabbato antę f. Egidii prox. anno dom. milles. quadring. octuagesimo secundo (31. Sierpnia 
1482 r.). 

*I622. Capitaneus Treb o wliensis ■/• Benedictus. Nobil. lohannes Schalewsky 
procurator famosi Benedicti Helbasz civis Leopol. actoris attemptavit terminum ex parte Benedicti 
super gsum. dom. Sigismundum de Pomorzani Captm. Trebowl. Tenutarium bonorum Regal. Homyscza 
et Zubow, qui Sigismundus non paruit. lohannes ipsum in centum flor. et octo marcis et eentum 
bobus et in totidem dampnl et in pena trium marcar. condempnavit. Ci ta ci o. Spithko de laroslaw 
itd. I pro eo, quia tu te iniecisti in villas tenute ipsius Benedicti Romanowka et Novasyolka, quas J^ 
Tillas sibi Benedicto invadiaveras in centum flor. et centum bobus et octo marcis , de quibus villis 595 
Benedictum violenter detrusisti et inscripsisti te ipsum in eadem tenuta protegere , si non protegeres 
in primo termino parere et causam perdere debes succumbens tres marc. iudicio et parti totidem 
Datum Leopoli sabbato antę f. Egidii pros. anno Dom. milles. quadring. octuagesimo secundo (31. 
Sierpnia 1482 r.). ludicium ad concitandum | sibi Benedicto Ministerialem addidit. ^* 

*1623. Nobil. lohannes Schalewsky ^afc wyżej, in tricentis et quadraginta marc. minus unasgg 
marca et in tribus lapidibus piperis ae tribus talentis croci et pro totidem dampni et in pena trium 
marcar. ex parte eiusdem Benedicti coadempnavit. Citacio. Spithko jalc wyżej, quia tu arendando 
ipsi Benedicto theloneum Trebowl. ad tres annos continuos, hoc est a feria secunda post octavas Cor- 
poris Chri. prox. iam lapsa usque ad aliam feriam secundam post octavas Corporis Chri. post decursum 
trium annorum pro tricentis et quadraginta marcis minus una marca et pro tribus lapidibus piperis 
et totidem talentis croci et iam ab ipso Benedicto totalem solucionem recepisti , ad quod theloneum 
ipsum Benedictum admittere noluisti nec sibi pecuniam, piper et crocum restituere yoluisti. | Datum ^ 
Leopoli sabbato antę Egidii prox. anno Dom. milles. quadring. octuagesimo secundo (31. Sierpnia q^i 
1482 r.). ludicium jah wyżej. 

*1624. Nobil. lohannes Schalewsky jak wyżej, in tricentis et quadraginta marcis minus 
una marca vadii condempnavit et in pena trium marcar. Citacio. Spithko jak wyżej. \ In qua ^ 
litera arendę obligasti te , quod si ipsum Benedictum ad theloneum non admitteres , prout non admi- 593 
sisti , alias tricentas et quadraginta marcas minus una radium succumbere. Datum jak wyżej. \ 
ludicium jak wyżej. 206 TERMINI CASTRENSES 

1483. 

c. DlCSilCVII. Acta sabhato antę Epiphaniarum Domini prox. anno Dom. milles. qua- 

^gdring. oetuagesimo tercio (4. Stycznia 1483 r.). 

*1625. Omnes eause et cittaciones transponuntur per dom. Capitaneum Leopol. ad feriam 
terciam prox. 

DXX3IVJJJ. Acta sunł hec Leopoli feria sexta antę f. s. Prisce prox. anno Domini 
uł supra (17. Stycznia 1483 r.) presentibus mfis., gsis. et nohil. doms, Spithko de laroslaw Palto. 
Sandomir. et Capto. Russie gli., Raphaele de eadem laroslaw Regni Polonie Marschalco et Cpto. 
Sandomir., Stanislao MaldrsyJc Trihuno et Yicecpto., Petro Golamheh de Zimnavoda [ludice] castr. 
Leopol., Derslao de Eamyonopole, Procopio Curawa de Malechow et aliis. 

*1626. Gregorius Ministerialis recognovit repercussionem in pignora- 
cione in octo grossis et fumalibus in villis domine Elizabeth Gologorsiia Gradowacz, Laczkye 
et Stenka. Et ergo ludicium decrevit penam ąuatuordecim marcar. 

*162'J'. Idem Gregoruis recognovit, quia gsa. Dorothea Swyncina de omnibus bonis suis pig- 
noracionem repercussit. ludicium jak wyżej. 

*1628. Seąuntur repercussiones staeionum Eegalium. | 
O. Item viile dom. Archepi. Leopol. lugerunt penas Kegales per ąuatuordecim mareas in reper- 

goó cussione pignorum racione nonductionis roborum et nonextradicionis staeionum Eegalium , ville Bloth- 
nya, Ysylne. 

Item bona et ville domine Gologorska Elizabeth lugerunt penas Regales per ąuatuordecim 
mareas ąuelibet villa ob nonsolucionem fumalium de anno Dom. milles. ąuadring. oetuagesimo primo. 

Item anno Dom. milles. ąuadring. oetuagesimo secundo ville dom. Archepi. Leopol. Ysylne, 
Baczow lugerunt penas Eegal. racione repereussionis pignoracionis in fumalibus. 

Item Podyarkow domini Baschynsky luit jak wyżej. 

Ti'ynr'X'T-jr Acta Leopoli feria secunda in vigiUa s. Agnełis anno Dom. m,illes. ąua- 
dring, oetuagesimo tercio (20. Stycznia 1483 r.) presentibus gsis. et nohil. dominis Stanislao Mal- 
drzyk Tribuno et Yicecpto. , Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol. , lohanne de 
Sokolnyky, lohanne Lysakoioski Adtocatis et aliis ąuampluribus. 

*1629. Eecognicio Ministeralis Stanislai Sczyricensis, ąuia affectavit pignoracionem 
in Rumno dominorum Voyevodsyczi in exactione octo grossor., ąue pignoracio est repercussa; luit 
penam ąuatuordecim marcar. 

Item Coludrubi eorundem, item deczko, item Tatharzynow. 

DJCLi. Acta sunł hec Leopoli feria sexła antę f. Purificacionis b, Marie V. prox. anno 

Dom. I milles. ąuadring. oetuagesimo tercio (31. Stycznia 1483 r.) presentibus mfo., gsis. et nobil. 

^ doms. Spithko de laroslaw Palto. Sandomir. et Capto. Russie gli. , Gunthero de Syenyawa ludice 

601 terr., Stanislao de Chodivancse Tribuno et Yicecpto. , Petro Oolamhek de Zimnavoda ludice castr. 

Leopolbus. et aliis ąuampluribus fidedignis. 

*1630. Eecognicio Ministerialis Gregorii, ąuia pignoracio octo grossor. repercussa 
est per nobil. Cristinum alias Chrczon de omnibus bonis ipsius ; iudicium adiudicavit penam Regalem. 

*1631. Pignoracio repercussa per eundem Cristinum occasione fumalium per tres annos non 
solutarum ; pena Regalis. 

*1632. Pignoracio in Dunayow opido dom. Archepi. per procuratorem Stogneum occasione 
esaccionis duorum grossor. a ąualibet marca; opidum Dunayow penam Regalem. 207 

*1633. Pignoracio per eundem Stogneum iavilla Blotbnya domini Archepi. occasione staeioais 
Qonextradite non admissa; pena Begalis. 

*1634. Pignoracio jak wyżej oeeasione nonductionis roborum ad castrum superius Leopol. 
jak wyżej. 

D^LiI. Acta sunt hec Leopoli feria sexta antę domin. Eeminiscere prox. anno Domini 
ut supra (21. Lutego 1483 r.) presentibus mfo., gsis. et nobil. doms. Spithko de laroslato Palio. 
Sandomir. et Cpto. Russie gli., Stanislao de Chodivancze Tribuno et ficecpto., \ Petro Golambek o. 
de Zimnavoda ludice castr. Leopol., Derslao Yylcsek de JBoczoto et aliis ąuampluribus. 602 

*1635, Recognicio Minister ialis. 

Stanisiaus Sciricen. tonsus per mfum. dom. Spithko Paitm. Sandomir. et Cptm. Russie glem. 
de iure additus affectavit pignoraeionem in Rumno dominor. Voyevodsyczow occasione nonsolucionis 
octo grossor. Pignoracio repercussa per procuratorem Mathiam. Rumno penam Regalem. 

Idem Ministerialis affectavit pignoraeionem apud prefatum Mathiam procuratorem in Oolodrubi 
in villa Tatharinow, in rilla Cleczi^o jak xvyżej. 

*1636. Gregorius Minister. affectavit pignoraeionem apud nobil. Paulum Pyeczichoski occa- 
sione nonsolucionis fumalium. Pignoraeionem solus non admisit. In villa Pyeczichosti pena Regalis- 

*I637. Recognicio Ministerialis. Minist. Stanisiaus Sciric. tonsus provid. Protho- 
consulem, Ccnsules antiquos et iuvenes necnon Magistros tocius artificii alias csechmystrzcse totamąue 
comunitatem opidi Yysnya citavit ad diem hodiernam, qui | non paruerunt. Gsus. doms. Stanisiaus c. 
de Chodivancze Tribun. et Yicecpts. Leopol. cum procuratorio ex parte mfi. Spithko Palti. Sandomir. ij^- 
et Captei. Russie glis. ipsos, esceptis lacobo Iathvyenski, Mathia carnifice, Bohdan, qui comparuerunt 
iuri, occasione nonconductionis roborum ad castrum superius Leopol. condempnavit in pena Regali 
ąuatuordecim marcar. 

D2^Ij1I. Acta sunt hec Leopoli feria sexta antę domin. Oculi anno Domini ut supra 
(28. Lutego 1483 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao de Chodivancse Tribuno et Yicecpto., 
Petro de Zimnavoda ludice, Stanislao Podvoyevodzie castrbus. Leopolbus., Syenkone Luczka et aliis 
guampluribus. 

*I638. Corawa •/■ Harnastus. Nobil. Procopius Corawa heres de Malechow piscinam 
suam in Malechow iacentem circa molendinum famoso Nicolao Harnasti civi Leopol. pro novem marcis 
ad demissionem et episcaturam piscium vendidit. Demissio fieri debet a die dominico Oculi prox. 
usque ad f. Ascensionis Dom. prox. | Et iam Procopius solucionem pereepit. o 

D^LiIII. Acta sunt hec Leopoli feria sexta antę dominicam Letare prox. anno Dom. ry. 
millesimo ąuadring. octuagesimo tercio (7. Marca 1483 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao 
Maldrzik de Chodivancze Trib. et Yicecpto., Petro Golambek de Zimnavoda ludice, Stanislao 
Podwoyeyodze, Martino cive Leopol., Syenkone de Luczka et aliis ąuampluribus testibus fidedignis. 

*1639. Capitaneus •/. Benedictus. Gregorius Minist. tres concitaciones posuit gso. 
Sigismundo de Pomorzani Cpto. Trebowl. in bonis tenute ipsius Hymnyszcza et Zubow ex parte 
famosi Benedicti Helbasz civis Leopol. 

*1640. Nobil. Johannes Podlessyeczski procurator famosi Benedicti civis ae mercatoris Leopol. 
actoris astitit terminum concitatorium super gsum. Sigismundum de Pomorzani Captm. Trebowl., qui 
non paruit. lohannes ipsum in toto lucro et dampno et in penis et ob hoc, quia noluit audire 
iuramentum super dampnum, condempnayit. Concitacio, Spithko itd. gso. Sigismundo de Pomorzani 
Capto. Trebowl., Tenutario bonorum Regalium | Hvmnyszcza et Zubow itd. ad instaneiam fam. Benedicti q 
Helbasz civis ae mercatoris Leopol., qui te concitat ad soWendum centum flor. Hungar. et centum iv. 
boum ac octo marcar., pro quibus et pro totidem dampni ipse Benedictus te iudicialiter condempnayit 
et in pena trium marcar. et etiam concitat ad audiendum iuramentum super dampnum. Datum Leopoli 
feria tercia in crastino s. Mathie Apli. anno Dom. millesimo quadring. octuagesimo tercio. (',25. Lutego 
1483 r.) Ministerialem ad primam pignoraeionem iudicium addidit. 208 

*1641. Nobil. lohannes Podlesyeczsky ^aA M>y«c;. Goncitacio jak wyżej ad sohendum 
trieentarum et ąuadraginta marcar. minus una marca et tribus lapidibus piperis ac tribus talentis 
C. croei et totidem dampni ae pene trium marcar. | jah wyżej. 
^' *1642. Nobil. lohannes jak wyżej. Goncitacio jak wyżej ad sohendum trieentarum 

et ąuadraginta marcar. vadii minus una marca jak wyżej. | 
c. *1643. Capitaneus •/• Opidani de [Yysnya]. Stanislaus Minist. Sciric. providos 

^ Prothoconsulem, Consules antiąuos et iuvenes opidi Yysnya ae totam Gomunitatem neenon Magistros 
toeius artificii alias cseclimystrse opidi Vysnya ad instanciam mfi. dom. Spithko de laroslaw Plti. 
Sandomir. et Gaptei. Eussie glis. ad diem hodiernam citavit. Qui non paruerunt. Gsus. Stanislaus de 
Chodwancze Trib. et Yicecpts. Leopol. procurator. domini Spithek Palti. ipsos in pena Eegali ąuatuor- 
deeim marcar. oceasione nonconductionis roborum ad castrum superius Leopol. iudicialiter condempnavit, 
eseeptis lacobo lathwinski et Mathia carnifice, comparuerunt. 

DXŁIV. Acta LeopoU feria sexta antę f. s. Georgii prox. anno Dom. uł supra 
(18. Kwietnia 1483 r.) presentihus mfis., gsis. doms. Spiłhkone de laroslaw Palto. Sandomir. et Capto. 
Russie gli., Słanislao Maldrzik de Chodtvancse, Fetro de Zimnaroda ludice castr. Leopol., lohanne 
Sandzycz BranyeczsM, Fetro Csehrowski, Nicolao Harnast Jierede de Laszki. 

*1644, Iudex ■/. Kyczula, lohannes. Gsus. doms. Guntherus de Syenyawa Iudex 

terr. Leopol. ąuatuor piscinas videlieet tres in Volkow et ąuartam in Guhayow ad demissionem et 

episcaturam piscium pro ąuinąuaginta marcis famosis Gregorio Kyezula et lohanni Albo civibus de 

c. Leopoli yendidit et iam triginta marcas recepit. Et ipsi Gregorius et lohannes ludici pro f. s. [ 

^ Trinitatis prox. decem marcas et alias decem pro f. s. Michaelis prox. circa resignacionem piseinarum 

solvere sunt obligati. Demissio fieri debet a data presencium usąue ad f. s. Michaelis. 

*1645. Domino Pala t ino fideiussores. Providi ludei Pyessak, Issaczko Wangrzyn, 
Słoma de Sandomiria, Schapschay de suburbio, Lazar Lawsch, Faydel alias Scapa, Chadzym filius 
Morhel de Leopoli fideiussores pro provido ludeo Isaak de suburbio Leopoli genero ludei lagny^ et 
pro Channa ludea uiore eiusdem lagn^, quia eosdem coram mfo. Spithek de laroslaw Palto. Sandomir. 
et Gapto. Eussie gli., quandocunque mandabit, in una septimana antę ipsum statuere debent, foro annuali 
ipsorum nichil nocendo. 

*I646. Petrus Iudex •/• Fredericus. Nobil. Georgius Fridrich civis Leopol. tenutarius 
de Zimnavoda protunc non potens habere ius terrestre reeognovit, quia gso. dom. Petro Golambek de 
Zimnayoda ludici castr. Leopol. tenutam, quam habuit in quadraginta marcis per nobil. lohannem de 
Zimnayoda super medietate sortis ipsius lohannis inscriptam, condeseendit pro eisdem quadragiata 
marcis. | 
C. *I64'3'. ProTid. ludeus Abram Scolnyk suburbii castri Leopol. recognovit, quia dum fuit 

^ eieomunicacio data super ludeos eiusdem suburbii Leopol., extune eoram eodem Scolnyk et ahis 
ludeis Ilia ludeus suburbanus Leopol. recognovit, quia post mortem olim ludee Meryane apud Channam 
ludeam consortem lagny^ ludei exempta est tunica, que fuit invadiata apud ipsam Meryana et ipsa 
Ghanna eam extradidit. Item kieska de margaritis cum auro exempta est. Idem Scolnyk recognovit, 
quia eadem Channa post mortem ipsius Meryane de camera ipsius recepit canteros, scultellas stanneas, 
lectisternia. Idem Scolnyk recognovit, quia olim Meryana accomodaverat cingulum argenteum ipsi 
Channe, quem an restituit aut non ignorat. Super hane recognieionem Słoma, Schayn ludei de Luczka 
memoriale posuerunt. 

JDJSril(V. Acta sunt hec Leopoli feria sexta in vigilia Invencionis s. Crucis anno Dom, 
millesimo ąuadring. octuagesimo tercio (2. Maja 1483 r.) presentihus gsis. et nobil. doms. Stanislao 
Maldrzik Tribuno et Yicecpło., Petro Golambek de Zimnavoda ludice, Stanislao Podvoyevodzye castr ^ 
Leopol., Syenkone de Luczka et aliis testibus quampluribus. 

*I648. Ovaczko •/. Lazar Armeni, Prov. Ovaczko Armenus de suburbio castr. Leopol. 
domum suam in suburbio castr. Leopol. in opposito Lewschka sitam penes pontem Armenicalem 209 

sitam, quam habuit in quinque flor. obligatam apud Stanislaum ąuondam Glaviatorem castri Leopol. 
minoris, provido Lazar Armeno de eodem suburbio generi suo apud ipsum Stanislaum in eisdem 
quinque flor. eximere admisit, quam domum sibi Lazar in eisdem quiuque flor. perpetue dat. | 

D2CLiVl. Acta sunł hec Leopoli feria łertia antę f. Ascensionis Domini anno Eiusdem e. 
millesimo quadring. octuagesimo tercio (6. Maja 1483 r.) presentibus gsis. et nobil. doms, SłanislaoT^' 
Maldrzik Trihuno et Yicecpto., Fetro de Zimnavoda ludice castr., Stanislao Podvoyevodze Leopolbus., 
Laurencio de Domasir, Syenkone de Lucska Michel Cuncza cive Leopol. 

*1649. Plebanus •/ Pyeczychosty vallatum vadium. Stanislaus Maldrzik de 
Chodirancze Trib. et Yicecpts. Leopol. tibł nobili Paulo heredi de Pyeczichosti. Nobilis Domine! 
Honorab. doms. lohannes Plebanus in Yysnyany heres de lakymow in querela deposuit, quomodo 
tu bomines et kmethones ipsius de lakymow violenter percutis. Nos inter te et tuos subditos et 
ipsum Plebanum et kmethones ac familiares ipsius vadium centum marcar. vallamus. 

*1650. Laurentius •/. Michel Kuneza. Nobil. Laurentius laroschowycz de Domazir 
piscinam suam dictam laromyrszky sub piscina Regali Domazirsky pro triginta marcis famoso Michel 
Kuneza civi Leopol. ad demissionem vendidit, super quam sumam recepit undecim marcas, novem 
vero per annum sibi Cuncza dare debet residuas, hoc est decem marc. in demissione piscine. 
Et infra hoc tempus debet ei dare per marcam, | quando necessitabitur ipse Laurencius. Demissio c. 
fieri debet a Carnisprivio seu Quadragesima pros per decursum duorum annorum et debet piscari^^- 
usque ad f. s. Petri Apli. immediate sequens. Si piscina antę demissionem rumperetur, extune solus 
Michel ipsam de medio pisce seu grosso residuitatem piscium piscari debet et eeontra per medietatem 
ambo eandem piscinam stabilire debent. Si Michel de suis impensis imposuerit ad reformandum, quando 
Laurencius ?oluerit et Michel ipsum obdestinaret, extunc, quid dno homines ex parte Kuneza et duo 
ex parte Laurencii invenirent, hoc debent defalcare super pecuniam Laurencii. (s. p.) 

JD.XZjVJJ. Acta sunt hec Leopoli feria sexta in crastino Ascensionis Domini anno 
Eiusdem milles. ąuadring. octuagesimo tercio (9. Maja 1483 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. 
Stanislao de Chodiwancze Trib. et Yicecpto., Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol., Petro 
Czebrowshy, Andrea de Swyersz Ofro. Leopol., Stanislao Podvoyevodze, Sigismundo de Galischani, 
lacóbo Charzowshy et aliis. 

*1651. Vadium per Yicecaptm. vallatum inter nobil. dom. Fyennam de Dobrzinicze 
consortem olim nobil. Pauli Glus de Crosno et nobil. lacobum Calenik de Dobrzinicze ducentarum 
marc. | (z. p.) 

*1652. Capitaneus •/ Benedictus. Gregorius Minister. Leopol. additus famoso ^ 
Benedicto Helbasz civi ac mercatori Leopol. recognovit, quia dum venit in Humnyscza et Zubow, IV. 
Eomanowka et Novossyolka ad bona gsi. Sigismuadi de Pomorzani Cpti. Trebowl. et ibi ex parte 
Benedicti afi'ectavit primam pignoracionem in centum flor. et centum bobus et octo marcis et in 
totidem dampni et in penis, Sigismundus non admisit et Ministerialis ipsi terminum ad diem hodiernam 
dedit per ipsius procuratorem Albertum. Sigismundus non paruit et Benedictus ipsum in pena trium 
marcar. condempnayit. ludicium Miaisterialem ad secundam pignoracionem addidit. 

*I653. Gregorius Minister. Leopol. itd., quia dum venit in Trebowla tenute gsi. Sigismundi 
itd. et afi'ectavit primam pignoracionem in theloneum Trebovl. in tricentis et quadraginta marcis 
minas una marca et tribus lapidibus piperis et tribus talentis croci et in totidem dampni jak wyżej. 

*1654. Gregorius Minister, jak wyżej iu tricentis et quadraginta marcis vadii minus una 
marca jak wyżej. | 

*1655. Katherina cum Katherina. Honesta Katherina consors olim providi Michaelis q 
Schischka de Ezeschow, soror germana olim providi lohannis Nassuthko molendinatoris Leopol. iV. 
recognovit, quia ei honesta Katherina consors olim lohannis Nassuthko solvit decem marcas debiti 
prefati lohannis, quas debuit sibi dare ad f. s. Georgii pros. lapsum. 

2T 210 

l>XIli VJJJ. Acta Leopoli feria sexta post ocłavas Corporis Christi prox. anno Eiusdem 
ut supra (6. Czerwca 1483 r.) presentibus gsis. et noiil. doms. Stanislao Maldrzik Trih. et Yicecpto.^ 
Petro de Zimnavoda ludice castr. LeopoL, Stanislao Podvoye?odze et aliis. 

1656. Termini castr. Leopol. generaliter omnes, qui hodie fieri debuerunt, Urwano. 

DX1jIX. Acta Leopoli sabhato post octavas Corporis Chri. prox. anno ut supra (7. Czerwca 
1483 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpto., Petro de Zimnavoda 
ludice castr. Leopol. et aliis ąuampluribus . 

*165'J. Sigismundus •/. Benedictus. lohannes Czolek Minister, de iure additus famoso 
Benedicto Helbasz civi Leopol. ad secundam pignoracionem recognovit, quia dum venit ad bona 
c. Humniszcza, Eomanowiia et Noroszyolifa | ac Zubow gsi. dom. Sigismundi de Pomorzani Cpti. Trebowl. 
614 Tenutarii yillarum Humniscza et Zubow apud ipsum Sigismundum ex parte Benedicti affectarit secundam 
pignoracionem in centum flor. et centum bobus et octo marcis et totidem dampni et in penis. Quam 
pignoracionem Sigismundus per suum Officialem alias vathaman repercussit. Ministerialis Sigismundo 
terminum ad diem hodiernam dedit, qui non paruit. Benedictus ipsum in pena trium marcar. eon- 
dempnavit. ludicium Ministerialem ad terciam pignoracionem addidit. 

*I658. Idem lohannes Czolek jah ivyżej secundam pignoracionem in theloneum Trebowl. 
tenute Sigismundi in tricentis et ąuadraginta marcis minus una marca et tribus lapidibus piperis 
et tribus talentis eroci et in totidem dampni jak wyżej. \ 
c. *1659. Idem lohannes Czolek jak wyżej in tricentis et ąuadraginta marcis vadii minns 

g^'una marca jak wyżej. 

DL. Acta sunt hec Leopoli feria sexta post f. s. lohannis B. prox. anno Dom. millesimo 
ąuadring. octuagesimo tercio (27. Czerwca 1483 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzik 
Tribuno et Yicecpto., Stanislao Podvoyevodze Leopol., Nicolao de fyssokye, Syenkone de Luczka 
et aliis ąuampluribus testibus. 

*1660. Termini propter absenciam ludicis per Yieecptm. per duas septim. sunt positi. 

JDLiI. Acta sunt hec Leopoli feria sexta antę f. s. Margarethe prox. anno ut supra (11. Lipca 
1483 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzik Tribuno et Yicecpto., Petro Golambek 
de Zimnavoda ludice, Stanislao Podvoyevodze castr. Leopolbus., Stanislao Claviatore castr., Gavyn 
servitore lohannis Branyeczsky et aliis ąuampluribus. 

*'1661. Stromilo •/•Br^nyeczski. Vrbls. doms. Nicolaus Wroblowsky Canonicus et 
c. Official. Leopol. glis. cum procuratorio ex parte labor. de Manastir hominum et kmethonum | nobil. 
^ lohannis Branyeczski heredis de eadem Manastir et Orpyn videlicet Michaelis, Mikytha, Fyedecz, 
Nicolai, Ihnath, Chocz, Martini, 01exa, Selywan alias Coczubah lohannis, lohannis molendinatoris, 
Iwlad omnes actores attemptavit terminum primum a ąuolibet homine seorsum super mfum. dom. 
Georgium Stromilo de Dinosyn Castlm. Leopol. heredem de Vynnyky, a quo discretus Martinus Notarius 
ipsius reposuit simplici infirmitate; ad terminos prox. Et Wróblewski interrogabat, si idem reponens 
est possessionatus, qui dicebat se fore Notarium domini Castellani. Et lohannes Czolek recognoyit, 
quod est Notarius domini Castellani. 

*1662. Harnastus •/• Romanowski. Nobil. Andreas Eomanowsky heres de Potutori 
piscinam suam magnam molendini in Pothutori pro sexaginta marcis et pro stamine panni Wratislau. 
famoso Nicolao Harnasto civi Leopol. ad demissionem piscium vendidit et iam quinquaginta marc. 
recepit, residuitatem in demissione piscine Harnastus dare est obligatus ; ad cuius demissionem piscine 
Andreas Harnasto arthonium feni dare et tugurium edificare debet et vasa piscium suis hominibus 
omnibus ibidem semel reducere debet et piscinam exintegro usque ad demissionem servare debet. 
Piscine demissio fieri debet a f. Nativit. Marie prox. usque ad f. Penthecostes prox. | 
c. *\ 663. Bohdan, Lazar •/. lordanowa. Providi Bohdan et Lazar fratres germani suburbani 

gj7 Armeni Leopol. tenentur decem flor. cum medio proyide Czarna consorti olim lordani ludei Leopol. 
solvere tribus diebus post f. Trium Regum, hoc est post anuale forum Premisl. 211 

*1664. Jordanowa •/• Orapsima. Provide Orapsima et Manuschak soror providi 
Avaczko et Lasko fideiusserunt pro Avaczko Armeno de suburbio Leopol. tres flor. Hung. cum medio 
provide Czarna Jordanowa ludee Leopol. solvere ad f. Trium Eegum, hoc est ad anuale forum Premisl. 
aut tribus diebus post. 

DLII. Acta sunt hec Leopoli feria sexła ipso die s. lacobi ApU. anno Bom. millesimo 
ąuadring. octuagesimo tcmo (25. Lipca 1483 r.) presentibus gsis. et nohil. doms. Stanislao Maldrzik 
Trib. et Yicecpio., Peiro de Zimnavoda ludice castr. Leopol, lohanne Czurilo, Paulo Fyecsichoshi 
et aliis. 

*1665. Reposicio tprminorum propter festivitatem hodiernam per duas septim. | 

X)XiJJJ. Acta sunt hec Leopoli in iure castr, feria sexta antę f. s. Laurencii prox. C. 
anno Bom. millesimo ąuadring. octuagesimo tercio (8. Sierpnia 1483 r.) presentibus gsis. et nobil.QiQ 
do»is. Stanislao Maldrzyh Trib. et Yicecpto., Fełro de Zimnavoda ludice, Stanislao Podvoyevodze 
castr. Leopol., Petro Wnuczek, Paulo Pyecziclioshy et aliis. 

*1666. Stromilo •/. Branyeczsky. Nobil. doms. Johannes Branyeczsky cum procu- 
ratorio ex parte hominum suorum de Manastir videlieet lohannis molendinatoris, Invlad, lohannis, 
Fyedecz, Ihnath, Mykytha, Michaelis, Martini, 01exa, Nicolai, Chocz, Selywaa alias Coczubay actorum 
attemptavit terminum secundum a ąuolibet homine seorsum super mfura. dom. Georgium Stromilo de 
Dimosyn Castl. Leopol., a quo nobil. et discretus Martinus Notarius ipsius reposuit simplici infirmitate; 
ad terminos prox. 

*1667. Ouaczkoy. Lazar, Anna. Proyid. Ouaczko Armenus de suburbio Leopol. 
domum suam cum ortho in suburbio Leopol. penes Misko ex una et Ambyey parte ex alia penes 
pontem iacentem provido Lazar Armeno generi suo post filiam suam Annam perpetue dedit hoc 
adiuncto, quod Ovaczko in eadem domo debet sedere ad quinque annos et censum per medium cum 
ipso Lazar solvere debet et castrum purgare iuxta modum diu tentum per eosdem quinque annos. 
Et Oyaczko iam nichil de ortho recipere debet. 

IDZiJV. Acta sunt hec Leopoli feria sexta in octava Assumptionis h, Marie Virg. anno 
Bom. quo supra (22. Sierpnia 1483 r.) presentibus [mfo., gsis.] ') et nobil. doms. Spithho de laroslaw 
[Palto. Sandomir. et Capto, Russie gli,], ') Stanislao Maldrzik de Chodziwancze Trib. et Yicecpto., Petro 
de Zimnavoda | ludice castr., Stanislao Podyoyevodze Leopol., Nicolao Branyeczsky, Andrea Wnuczek, o. 
lohanne Zelechoioshy et aliis. ^ 

*I668. Stromilo •/• Branyeczsky posicio terminorum castr. Nobil. Sigismun- 
dus de Calischani procurator labor. hominum de Manastir kmethonum nobil. lohannis Branyeczsky 
de Orpyn videlicet jalc nr. 1666 attemptayit terminum tercium super mfum. dom. Georgium Stromilo 
Castlm. Leopol. Iudex cum Yicecpto. Leopol. ad duas septim. posuerunt 

Z)iLiV. Acta sunt hec Leopoli feria sexta antę Nativit. Marie Virg.prox. anno Bom. millesimo 
ąuadring. octuagesimo tercio (5. Września 1483 r.) lireseniibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzik 
Trib. et Yicecpto., Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol., lohanne Branyeczsky, Paulo Pyeczichosky, 
Stanislao Podvoyewodze Leopol., Syenkone de Luczka et aliis ąuampluribus testibus. 

*1669. Posicio terminorum glium, ad feriam sextam prox. post f. s. Michaelis prox. 

Z)i( VJ. Acta sunt hec Leopoli feria tercia in crastino s. Michaelis Archangeli anno Bom. 
ut supra (30. Września 1483 r.) presentibus mfo. dom. Spithko de Jarosław Pito. Sandomir. et Cpto. 
Russie gli. necnon gsis. et nobil. | doms. Felice de Panyow Cpto. Zudaczov., Gunthero de Syenyewa q 
ludice terr., Stanislao Maldrzik Tribuno et Yicecpto., Petro de Zimnatoda ludice castr. Leopol., !▼• 
Petro Czehrowski, Ivasko Rzemyenowsky et aliis ąuampluribus testibus. 

') Przekreślono. 212 

*1670. Syenyensky •/• Petrus Olesky. Gsus. doms. Andreas heres de Syenno Suc- 
cam. Sandomir. tenetur debiti pro ludeo Moyses trieentos flor. Hungar. gso. Petro heredi de Olesko 
filiastro suo germano solvere ad f. NatiTit. Dom. pros. , ia ąuibus Andreas ipsi Petro in villas suas 
tres Swyszenye, Lucawyeez et Zaloscze et desertas, que ad easdem spectant, ia distr. Leopol, et ter- 
ritorio Olescensi sitas, intromissioaem dedit per Minister. Gregoriuni Leopol. Si trieentos flor, Andreas 
Petro ad f. Nativitat. Dom. prox. non solveret, estunc Petrus Andree residuitatem summe pecuniarum 
priorum , quam summam Andreas in eisdem bonis haberet inscriptam , super quam summam priorea 
literas habet, solvere debebit, prout literę ipsius Andree prioris inscripcionis super easdem villas 
canunt et prout etiam omnes fratres ipsius Petri recognoscent videlicet Johannes , Sigismundus et 
Paulus. Si autem Petrus residuitatem sumę prioris Andree non solveret pro f. Nativit. Dorni. prox., 
extunc per annum a Nativit. Dom. prox. solvere debebit. Si vero non solveret, extunc Petrus Andree 
econtra in villas Swyszenye, Lucavyeez et Zaloscze intromissionem dare debet in residuitate summe, 
quam Andreas babet in eisdem villis. | 
C. DLi'VII. Acta sunt hec Leopoli feria sexta post f. s. Michaelis prox. anno Domini ut 

g2i swpra (3. Października 1483 r.) presentibus gsis. doms. Stanislao Maldrsik Yicecpto. et Tribuno, 
Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol. et aliis testibus. 

*16'J1. Roposicio (sic) terminorum castr, per quatuor septimanas. 
DLiVIII. Acta sunt hec Leopoli in iure castr, feria sexta antę f. ss. Simonis et lude 
Aplorum. prox. anno Domini ut supra (24. Października 1483 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. 
Stanislao Maldrsik Trib. et Yicecpto.., Petro de Zimnavoda ludice castr., Sanislao Podvoyevodzye 
Leopol. , lohanne Dauidowshy , lacobo MiloczsTcy , Nicolao Harnast cive Leopol. et aliis 
ąuampluribus. 

*16'J2. Harnastus •/• Eomanovsky. Famos, Nicolaus Harnast civis Leopol. aetor pro- 
C- posuit super nobil. Andream Romanowsky de Potuthori. | Citacio. Spithko de laroslaw Palts. 

622 Sandomir. et Cpts. Russie glis. tibi nobili Andree Romanowsky heredi de Pothuthori itd. ad instan- 
ciam famosi Nicolai Harnast civis Leopol., quia tu ipsi Nicolao vendens demissionem piscine tue 
magne in Pothutori pro sexaginta marc. et pro stamine panni , super quam sumam iam recepisti 
quinquaginta marc. et inscripsisti te piscinam usque ad demissionem tenere et ipsum Nicolaum pro- 
tegere sub totidem dampni et tu sibi inluriam feeisti, quia aquam de predicta piscina demisisti. Etiam 
te inscripsisti in primo termino in iure castr, parere et tuam causam perdere. Ideo te citat pro quin- 
quaginta marc. et pro totidem dampni. Datum Leopoli sabbato post f. s. Galii Confess. proi. anno 
Domini millesimo quadrlng. octuagesimo tercio (18. Października 1483 r.). Nobil. Andreas Roma- 
nowsky dixit: domine Iudex, nosco, quod sibi piscinam vendidi et nunquara ipsam demisi, solum 

^ aggerem reformavi desuper volens sibi eandem piscinam exintegro seryare | ad usque ad demissionem. 

623 Et Ministerialis recognovit, quia ibi vidit unam varstam rubetł et varstam darni de novo positum, sed 
non vidit in aggere rupturam ad fundum et vidit, quod aqua fuit minorata in piscina et fluebat de 
piscina. Domini receperunt ad interrogandum ad dom. Paltm, Sandomir. et Cptm, Leopol. Terminus 
in una septimana post adventum suum in Leopolim. 

*1673, Dauidowski •/• Garnczarski. Famos. Nicolaus Harnast civis Leopol. proeurator 
labor. Hrehori de Schanyow hominis nobil. lohannis Dauidowski proposuit super nobil. Stanislaum 
Garezarnski pro capite interfecto. Citacio. Spithko itd. tibi nobili Stanislao Garnczarski heredi de 
Gluchouicze itd. ad instanciam labor. Hrehori de Schanyow hominis nobil. lohannis heredis de Daui- 
dow, quia tu interfecisti fratrem ipsius Hrehori germanum Yassili alias Vassek. Datum Leopoli sab- 
bato post f. s. Galii confessoris prox, anno Dora. milles. quadring. octuagesimo tercio (13. Paździer- 
nika 1483 r.). Nobil. Stanislaus petivit sibi dari ad dom. Captra. Leopol. ludicium dedit et posuit 
terminum in una septimana post ingressum Leopolim Capitanei. 

DIjIX. Acta Leopoli feria sexła in vigilia O. O. S. S. anno Dom. ut supra (31. Pa- 
^ ździernika 1483 r.) presentibus gsis. et | nobil. doms. Chinthero de Syenyawa ludice, lohanne de 

624 213 

Yyssohye Suhiudice łerr., Słanislao Maldrzik Trib. et Vicecpło., Petro de Zimnavoda ludice castr. 
Leopol. , Paulo PyeczichosM, Stanislao Coritliko et aliis. 

*l 674. Terraini per duas sept. sunt transpositi. 

X>Ij3^. Acta sunt hec Leopoli feria sexta post f. s. Martini prox. anno Dom. mille- 
simo ąuadring. octuagesimo tercio (14. Listopada 1483 r.) presentibus gsis. et nohil. doms. Sta- 
nislao Maldrzih Tribuno et Yieecpto. , Petro de Zimvoda (sic) ludice castr. Leopol. , lohanne Zele- 
chotcsM, lohanne Branyeczslty , Petro Lahodowski, Paulo Pyeczichoshi , Derslao de Kamyonopole, 
Nicolao KrzyvyczsJci et aliis ąuampluribus. 

*I615. Msczisehek •/■ Pel epelny ky. lohanaes Czolek Minister. Leopol. de iure de bra- 
chio Regali additus ad primam intromissionem nobiii lohanni Msczisehek de Ooithow recognovit, quia 
de brachio Regali ex parte Msczisehek affectavit intromissionem in Pelepelnyky, Harbuzow et Huka- 
lowcze in decem marcis et totidem dampni et in penis apud nobli. Andream et Cristinura heredes 
de Pelepelnyky fratres germanos , qui per suiim Tiwnum Desehko repercusserunt. Msczisehek ipsos in 
pena Regali ąuatuordecim marc. condempnavit. ludieium Ministerialem ad secundam intromissionem 
addidit. | 

*1616. Johannes Czolek ^"aA wyżej in novem cum media marcis, totidem dampni et in ^• 
penis jak wyżej. 625 

♦lei"?. lohannes Czolek jak wyżej in ąuindecim marcis, totidem dampni et in penis 
jak wyżej. 

*16T8. lohannes Czolek de brachio Regali additus ad primam intromissionem nobiii Alberto 
de Orlow | affectavit intromissionem in Pelepelnyky in sexaginta marcis apud nobil. Cristinum here- ^ 
dem de Pelepelnyky pro capite interfecto fratris sui patruelis, qui per suum Tiwnum in Pelepelnyky 626 
Deszko repereussit. Albertus Cristinum in pena Regali condempnavit. ludieium Ministerialem ad 
secundam intromissionem addidit. 

*16'S'9. Stromilo •/■ Branyeczski. Termini inter mfum. Georgium Stromilo Castlm. 
Leopol. et kmethones nobil. lohannis Branyeczsky de Manastir per ludicem et Vicecptm. castr. 
Leopol. per duas septim, sunt positi. 

*I680. Gladifer •/, Katherina, Zophia. lohannes Minister. Czolek, prout fuit de iure 
additus , affectavit de brachio Regali primam intromissionem in Mirzvicza et in medietatem Culykow 
ex parte gsi. Andree Swyrsky Gfri. Leopol. in dueentis marcis, totidem dampni et in penis apud 
mfam. et gsam. dominas Zophiam et Katherinam heredes de Mirzvicza et Culikow et ipse admiserunt 
intromissionem in Mirzvicza, sed in Kulykow admittere noluerunt. Andreas ipsas in pena Regali con- 
dempnavit. | ludieium Ministerialem ad secundam intromissionem in medium KuUkow addidit. ^ 

*1681. Zophia, Katherina •/• Krzi (sic). lohannes Czolek Minist. ex parte nobilis627 
Nicolai Krzyyyeczski affectavit primam intromissionem in Mokroczin apud mfam. et gsam. dominas 
Zophiam eonsortem mfi. lohannis de Opporow Plti. lunowladisl. et Katherinam consortem gsi. lohannis 
Cosczeleczsky heredes de Culykow et Mirzvicza in quinquaginta marcis , totidem dampni et in penis. 
Domine repercusserunt per suum procuratorem Matbiam. Andreas ipsas condempnavit, iudicium Mini- 
sterialem ad secundam intromissionem addidit. 

*1682. Capitaneus •/. Benedłctus. lohannes Czolek Minister, additus famoso Bene- 
dicto Halbasz civi Leopol. ad terciam pignoracionem in centum flor. et centum bobus et in octo 
marcis, totidem dampni et in penis in Romanowka, Novoszyolka, Hvmnyszcza et Zubow apud gsum. 
dom. Sigismundum de Pomorzani Captm. Trebowl. recognovit, quia Sigismundus repereussit. Mini- 
sterialis ei terminum dedit et ipse | non paruit. Benedłctus ipsum condempnavit et iudicium Ministe- j-^_ 
rialem ad primam intromissionem addidit. 628 

*I683, lohannes Czolek ex parte eiusdem Benedieti affeetavit terciam pignoracionem in 
theloneura Trebowliense in tricentis et quadraginta marcis minus una marca , tribus lapidibus piperis 
et tribus talentis croci, in totidem dampni ac in penis jak wyżej. 214 

*1684. lohannes Czolek jak wyżej in tricentis et ąuadraginta marcis minus una marca 

vadii jah wyżej. \ 
c. 3DIjXI. Acta Leopoli in iure castr, feria sexła antę f. s. Andree prox. anno Bom. ut 

^Asupra (28. Listopada 1483 r.) presentibus gsis. et nohil. doms. Stanislao Maldrzilc Trib. et Vice- 
cpto., Petro de Zimnavoda ludice , Stanislao Podyoyeyodze castr. Leopol, Petro Wnuczek de By- 
enkowa Yysnya, Luca Advocato de Prussy, Syenko de Luczska et aliis ąuampluribus. 

*1685. Stromilo •/. Branyeczski. Terminos inter iabor. homines et kmethones de 
Manastir nobli. lohannis Branyeczski actores et mfum. Georgium Stromilo Castlm. Leopol. dom. 
Yicecpts. et Iudex castr. Leopol. suspenderunt octaya die post iugressum in Leopoli Oapitanei. 

*1686. Swyrski •/. Zophia, Katherina. lohannes Czolek Minister, additus de brachio 
Eegali ex parte gsi. Andree heredis de Swyrsz Glfri. Leopol. affectavit secundam intromissionem in 
Culikow medietate in ducentis marcis, totidem dampni et in penis apud mfam. Zophiam consortem 
c. mfi. lohannis de Opporow Plti. lunowladisl. et | gsam. Katherinam consortem gsi. lohannis Cosczye- 
eJo leczski sorores germanas indivisas heredes de Culykow et Mirzvicza recognovit , quia domina per suos 
procuratores Stanislaum Ozigalka et per Advocatum Hanusch repercusserunt. Andreas ipsas in pena 
Eegali condempnavit. ludicium Ministerialem ad secundam intromissionem addidit. 

*168I. lohannes Czolek Minist. additus ad secundam intromissionem nobili Nicolao Krzy- 
yyeczski in Mokroczin in quinquaginta marcis, totidem dampni et in penis apud gsas. Zophiam 

jak wyżej. 

*1688. Msczischek •/. Andreas, Cristinus. lohannes Czolek Minist. additus nobili 
lohanni Msczischek de Colthow ad secundam intromissionem in P^epelnyky, Harbuzow et Hukalowcze 
C- in ąuindecim marcis, totidem dampni et in penis apud nobil. [ Andream et Cristinum fratres germ. 
63iindivisos heredes de Pelepelnyky et Harbuzow recognovit, quia repercusserunt per suum Tiwnum De- 
szko. Msczischek ipsos in pena Regali condempnayit. ludicium Ministerialem ad terciam intromis- 
sionem addidit. 

*1689. Minister. lohannes Czolek jak wyżej in Pelepelnyky in decem marcis, totidem dam- 
pni et in penis jak imjżej. 

*1690. lohannes Czolek Minister, jah wyżej in Pelepelnyky, Harbuzow et Hukalowcze in 
novem cum media marcis, totidem dampni et in penis jak wyżej. \ 
c. *1691. Albertus-/. Cristinus. lohannes Czolek Minister, de brachio Regali additus 

^2 ad secundam intromissionem nobili Alberto de Orlow in Pelepelnyky in seiaginta marcis pro capite 
jnterfecto fratris sui patruelis apud nobil. Cristinum heredem de Pelepelnyky et Harbuzow recognovit, 
quia Cristinus per suum Tiwnum Deszko repercussit. Albertus Cristinum in pena Regali condempnayit. 
ludicium Ministerialem ad terciam intromissionem addidit. 

TUjJ^II. Acta sunt hec Leopoli feria ąuarta in vigilia s. Barbarę Virg. anno Domini 
ut supra (3. Grudnia 1483 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzik Yicecpto. et 
Tribuno , Petro de Zimnawoda ludice castri Leopol, Nicolao Plebano de Zoltancze, Syenkone de 
Lucska, Martina servitore domini Peiri Zimnavodczsky et aliis guampluribus. 

*1692. Palatinus •/. K^nsy Pyetrzik. Gsus. doms. Petrus Tenutarius de Clodzyencze 
Tribunus Trebowl. omnia sua bona mobilia et imraobilia et omnia debita toUenda, recipienda et etiam sol- 
yenda principaliter Deo omnipotenti commendat et posteamfo. dom. Spithkoni de laroslaw Pito. Sandomir. 
et Cpto. Russie gli. ac gso. dom. Stanislao Maldrzik Tribuno et Yicecpto. Leopol. in tutoriam se dat, 
°- cum sua consorte et omnibus bonis [hoc adiujncto , quod si doms. lohannes Zorayinski | ducentos 
638 flor. ad f. Naliyit. Dom. prox. instans dabit, prout in hbro terr. Leopol. inscriptus est, quibus doms. 
Yiceepts. receptis de istis debet dare dom. Nicolao Carnkowsky centum quadraginta et tres flor. Si 
Zorawinski non daret, extune Yicecpts. tanquam tutor debet recipere centum flor. apud dom. Felicem 
de Panyow Captm. Zudaczow. et eciam haberet quadraginta et tres flor., quos debet dare domino 215 

Carnkowsky pariter cnm domina ipsius Petri. Et Yicecpts. cum consorte Petri debet intromittere se 
in bona ipsius lohannis. 

*1693. ludeus Thobias •/. Syenko. Provid. Syenko Yoroschilo de Leopoli domum 
suam , quam habet eitra muros Leopol. in iure castr, iacentem prov. Thobie ludeo et suis suceesso- 
ribus pro decem marcis resignavit et iam solucionem recepit. Si citaretur in primo termino, parere 
debet recedendo a suo iure Theuthun. 

DIj2CIII. Acta sunt hec Leopoli in iure castr, sdbhato ipso die s. Nicolai confessoris anno 
Bom. ut supra (6. Grudnia 1483 r.) presenłibus gsis. et nohil. doms. Stanislao Maldrńk Tribuno 
et Yicecpto., Fetro ZimnovodczsJcy ludice castr. Leopol., IwaszJco Armeno Cuhiculario Hegie Ma- 
gestatis et aliis. 

*1694. Eegia Magestas •/. Gyeleny. Nicolaus Minist. Premisl. de iure additus ad 
adąuirendum sal Drohobic. in opido Yisnya recogno?it, quia dum venit ad prov. lohannem Gyeleyn 
opidanum in Vysnya affectavit ąuerere sal Drohobic. apud ipsum, qui noluit admittere. | Ministerialis o. 
ipsi ad diem hodiernam hic ad castrum dedit terminum, qui comparens dixit, quod voluit admittere J^- 
sal querere sed cum ordine. Ministerialis ?ero recognovit , quia noluit admittere. Nobil. lohannes cum 
procuratorio ex parte Eegie Magestatis ipsum Gyelen in pena Regali quatuordecim marcar. condempnavit. 

*1695. Stanislaus Kythlycz et Th u mi grała lohannes. Providi Stanislaus Kyth- 
lycz et lohannes Thumigrala opidani de Vysnya pro penis Regal. quatuordecim marc. oceasione usus 
sahs Drohobic. prohibiti apud ipsos in domibus ipsorum in Vysnya in?enti et per Nicolaum Minister. 
Premisl. arestati, hic ad diem hodiernam citati, non comparentes, per mfum. dom. Spithkonem Captm. 
Russie glem. in eadem penis quatuordecim marc. et iudicio in tribus marcis iudicialiter condempnantur. 
ludicium admisit, penas adiudicarit ac in eisdem prefatos Stanislaum et lohannem ad bona ipsorum 
pro primo Ministerialem prefatum ad pignorandum addidit. 

*I696. Pideiussoria opidanos de Vis ('sic^. Prov. lacobus Iathvyensky, Mathiaa 
Copyecz, Stanislaus Cozibyeda, Bohdan, Paulus Rozani opidani de Yysnya pro prov. lohanne Gyeleyn 
opidano de Yysnya fideiusserunt penam Regalem quatuordecim marcar. et iudicio tres marcas , quas 
ad instanciam mfi. Spithkonis de laroslaw Plti. Sandomir. et Cptei. Russie glis. luit oceasione non- 
admłssionis requisicionis salis Drohobicz. in sua domo in Yysnya. In quatuor sept. sokere debent. 

X)i(XIV. Acta sunt hec Leopoli feria sexta in vigilia s. Lucie Virg. anno Dom. ut 
supra (12. Grudnia 1483 r.) presentihus gsis. et nohil. doms. Stanislao Maldrzih Tribuno et 
Yicecpto., I Petro de Zimnavoda ludice castr. O. 

*1691. Termini ad feriam sextam prox. post f. Cireumcisionis prox instans sunt positi. ggj 

Z>IjXV, Acta sunt hec Leopoli feria secunda post f. Nativit. Dom. prox. anno Dom. 
millesimo guadring. octuagesimo tercio (29, Grudnia 1483 r.) presentihus gsis. et nobil. doms. 
Stanislao Maldreik Trib. et Yicecpto., Fetro de Zimnawoda ludice castr, et aliis. 

*1698. Theloneatores Leopol. Famosi Martinus Cuchtha et Georgius alias luriasch 
cives et Theloneatores Leopol. actores attemptaverunt terminum super provid, Martinum opidanum 
de Comarno pro transgressione thelonei Leopol. videlicet piperis. Martinus non paruit, iudicium 
eundem piper transgressum medietatem Regie Magestati et aliam medietatem Martino et luiiasch 
adiudicaTit. TERMINI CASTRENSES 

1484. 

IHjJL^/'!. Acta sunt hec Leopoli feria sexta in crasłino Cireumcisionis Dom. anno 
Eiusdem milles. ąuadring. octuagesimo ąuarto (2. Stycznia 1484 r.) presentihus gsis. et nobil. doms. 216 

Stanislao Maldrzih Tribuno et Yicecpto., Pełro de Zimnavoda ludice castr. Leopol., lohanne Bra- 
nyecsshy, Nicolao KrgyvyczsM et aliis. 

*1699. Eeposicio terminorum castr, ob certas causas et ardua negoeia ad diem 
crastinam. 

DIjXVII. Acta sunt hec Leopoli in iure castr, sabhato post f. Circumcisionis Bom. 

prox. anno quo supra (3. Stycznia 1484 r.) presentibus ibidem gsis. et nobil. doms. Stanislao Mal- 

drsik Tribuno et Yicecpto. , Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol. , lohanne Branyeczski, 

C- lohanne Zelechowsky, | lohanne Branyeczski, lohanne Mscsischek de Colthow, Nicolao Krsyvycsski, 

QSQ Petro de Lahodow et aliis ąuampluribus fidedignis. 

*1I00. Msczyschek 7. Andreas, Cristinus. lohannes Czolek Minister. Leopol. de 
iure additus de braehio Regali ad terciam intromissionem in Pelepelnyki, Harbuzow, Chukalowcze 
nobili lohanni Msczischek de Colthow in quindecim mareis, totidem dampni et in penis apud nobil. 
Andream et Cristinum heredes de Pelepelnyky et Harbuzow fratres germanos indivisos recognovit, 
quia domini per suum Tiwnum Deszko repercusserunt. ludicium in ipsis penam Regalem quatuordecim 
marc. adiudicavit. 

*1'I01. lohannes Czolek ^'a^ wyżej in decem mareis, totidem dampni et in penis jaA; wyżej. 
S^ ^llOla. lohannes Czolek jak wyżej \ in noyem mareis cum media jak icyżej. 

637 *1702. lohannes Czolek Minister. Leopol. additus ad terciam intromissionem nobili Alberto 
de Orlow in sexaginta mareis et in penis pro capite interfecto fratris sui patruelis in Pelepelniky et 
Harbuzow jak wyżej. 

*1I03. Krzywyczski •/. Zophia, Katherina. lohannes Czolek Minist. Leopol. additus 
nobili Nicolao Krzyviczski ad terciam intromissionem in Mokroezin in quinquaginta marc, , totidem 
dampni et in penis apud gsas. Zophiam consortem mfl. dom, lohannis de Opporow Palti. lunowladisl, 
et Kalherinam consortem gsi. dom. lohannis Cosezeleczski Castli. Crusehsvicien. , sorores germanas 
indivisas, beredes de Culykow, Mirzvicza et Mokroezyn, recognoyit, quia domine per suos officiales 
Clim et Carpa repercusserunt. ludicium jak loyżej, \ 
^ *1'J04. Capitaneus •/. Benedictus. Gregorius Minist. Leopol. additus famoso Bene- 

638 dieto Helbasz civi Leopol. ad primam intromissionem in Trebowla in theloneum in tricentis et qua- 
draginta mareis minus una, in tribus lapidibus piperis et tribus talentis croci et totidem dampni apud 
gsum dom, Sigismundum de Pomorzan! Cptm. Trebowl. recognovit , quia Sigismundus repercussit. 
Famos. Mariinus Maysel civis Leopol. cum proeuratorio Benedicti Sigismundum in pena trium marcar. 
et iudiciah totidem coudempnavit. ludicium Ministerialem pro secundo ad intromittendum addidit. 

*I705. Gregorius Minister, jak wyżej in tricentis et quadraginta mareis minus una marca 

Tadii apud gsum. Sigismundum de Pomorzani Captm. Trebowl. Teuutarium bonorum Regallum Hvm- 

nyseza et Zubow jak wyżej. | 

j£" *1306. Gregorius Minist. Leopol. jak wyżej in centum flor. Hung. et in octo mareis, cen- 

689 tum bobus et in penis apud ^sum. Sigismundum de Pomorzani Cptm. Trebowl. in bonis tenute ipsius 

Eomanowka et Novosyolka, Humnyscza et Zubow jak wyżej. 

*1*0'J. Swyrski •/. Zophia, Katherina. Terminus inter gsum. dom. Andream de 
Swyrsz Gfrm. Leopol. actorem et gsas. Zophiam consortem mfi. lohannis de Opporow Palti. luno- 
wladisl. et Katherinam consortem gsi. dom. lohannis Cosezeleczski Castl. Cruschficien. sorores germa- 
nas indiyisas, heredes de Culykow et Mirzvieza, pendet in una septimana post ingressum in Leopolim 
Capitanei Russie. 

2)1j,3C VJII. Acta sunt hec Leopoli in iure castr, feria sexta in vigilia s. Yalentini anno 
Dom. millesimo quadring. octuagesimo quarto (13. Lutego 1484 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. 
Stanislao Maldrsik Tribuno et Yicecpto., Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol., Paulo Miloczski 
Advocato et aliis ąuampluribus. 217 

*1I08. Capitaneus •/. Benedictus. Gregorius Minister. Leopol. additus | ad secundam O- 
intromissionem jaA wyżej nr. 1704. Sigismundus repercussit per suum officialem Nicolaum. Beaedie-e4() 
tus Sigismundum in tribus marcis pene et iudiciali totidem condempaavit. ludicium Ministerialem ad 
terciam intromissionem addidit. 

*1'709. Gregorius Minister, additus ad secundam intromissionem jak nr. 1705. Sigismundus 
repercussit per suum officialem itd. jak wyżej. \ 

*1710. Minister. Gregorius additus ad secundam intromissionem jak wyżej nr. 1706. Sigis- o. 
mundus repercussit jak wyżej. 641 

JDŁilZTTC. Acta sunt hec Leopoli feria iercia post f. s. Yalentini martyris prox. anno 
Dom. millesimo ąuadring. ociuagesimo ąuarto (17. Lutego 1484 v.) presentibus gsis. et nohil. doms. 
Gunthero de Syenyawa ludlce terr. , Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpto. , Fetro de Zimnavoda 
ludice castr. Leopol., Paulo Procuratore de Sboyska et aliis. 

*171l, Romanowslca •/• Garczarsiiy. Gregorius Minist. Leopol. per dom. Yicecptm. 
Leopol. additus nobili Beatę yirgini heredi de Romanow et Podhrodiscze recognovit, quia dum venit 
in Podhrodiscze et ibi arestavit nobil. Martinum heredem de Garnczari 1 et ipse Martinus tritulavit ^' 
horeum ipsius Beatę in Podhrodiscze, cui ex parte eiusdem Beatę terminum facialem unacum cur-Ló 
ribus et frumentis, que capiebat, ad diem hodiernam dedit. Martinus non paruit, Beata eundem 
racione nonstatueionis tritici et avene , que detritulavit , ita bona sicut ąuindecim marce, in pena 
nonpariciouis condempnarit. 

*1718. Romanowska-/. Offczusky. Gregorius Minist. per Vicecaptm. Leopol. nobili 
Beatę virgini heredi de Romanow filie gse. Heduigis Romanowska ad arestandum violenciarum in 

Podhrodiscze additus reeognoFit, quia dum venit ad bona Podhrodiscze, ibi arestavit nobilem ') 

de Offczuchi Tenutarium de Premislany et ipse mandayit tritulare in horeo Beatę triticum et 

aTenam et ad currus recipere, cui') terminum ad diem hodiernam dedit et ipse non 

paruit. Beata ipsum')| racione nonstacionis tritici et avene, ita bona sicut quindecim marce, 

in pena noncomparicionis condempnaTit. | 

JDZyJX2^. Acta sunt hec Leopoli in iure castr, feria sexła post f. s. Mathie Apli. prox. O- 
anno Dom. millcs. ąuadring. ociuagesimo ąuarto (27. Lutego 1484 r.) presentibus gsis. et nobil. q^^^ 
doms. Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpto., Peiro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol., 
Iwaszko de Rzemyenow, lohanne de Dauidow, Petro Wnuczek, Petro Krzywyeczsky , lohanne de 
Zelechcw et aliis ąuampluribus. 

*1113. Capitaneus /. Benedictus. Gregorius Minist. Leopol. additus ad terciam 
intromissionem famoso Benedicto Helbasz civi Leopol. recognovit , quia dum in Trebowla afi'tictavit 
intromissionem in theloneum Trebowl. in tricentis et quadragiata marcis minus una et tribus lapidi- 
bus piperis ac tribus talentis croci et totidem dampni apud gsum. Sigismundum de Pomorzani Captm. 
in Trebowla, quam intromissionem Capitaneus per suum officialem Nicolaum repercussit. Ministerialis 
ipsi terminum ad diem hodiernam dedit, qui non paruit et Benedictus ipsum in pena trium marcar. 
condempnavit. ludicium ad brachium Regale remisit. | 

*lłl4. Gregorius Minister, jak wyżej in tricentis et quadraginta marcis minus una vadii o. 
jak wyżej. G44 

'('ITIS. Gregorius Minister, additus ad terciam intromissionem fam. Benedicto Helbasz civi 
Leopol. in Humnyscza, Zubow, Romanowka et Nowossyoika in centum flor. Hung. et octo marcis et 
in centum bobus et in totidem dampni | et in penis apud gsum. Sigismundum jak wyżej. C. 

TtT. -fC-JTT Acta sahbato in crasłino Oregorii papę anno ut supra (13. Marca 1484 r.)^^^ 
presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzik Tribuno et Yicecpto., Petro de Zimnavoda 
ludice castr., lohanne Advocato de Sokolnyki et aliis ąuampluribus. ') Zostawiono miejsce wolne na wpisanie imienia. 

28 218 

*H'16. Fideiussoria domino Vieecpto. Nobil. Paulus heres de Pyeczichosti eifide- 

iussit hominem Cunasch de Podbrzescze mfi. Georgii Stromilo Cstli. Leopol. de carceribus dom. 

Yicecpto. tali coadicioae, quod dumcunąue Capts, Leopol. ipsum Paulum obdestinabit ad statuendum 

c. eundem hominem, extunc debet ipsum statuere | sub solucione viginti marcar. et cum equo ipsum 

g^e ho"'i''i6'ii statuere debet. Si cum equo statuere noluerit, tunc pro equo marcam solvere debet, 

*1I1?, Vadium vałlatum inter nobil. Yenceslaum Narayowski et Kr zy- 
yyeezski. Spithko de laroslaw Palts. Sandom. et Capts. Eussie glis. nobili lacobo Krzywyeczski 
heredi de Dussanow. Conquestus est nobis nobil. Yenceslaus heres de Narayow, quomodo tu dando 
sibi intromissionem in septem areas integras per Ministerialem tonsum in Dussanow in quinquaginta 
marcis et duabus, de qua tenuta, ut asserit, ipsum detrudere vis. Nos radium centum marc. vallamus. 

DIjX.X1I. Acta Leopoli feria sexta in vigilia s. Stanislai in Maio prox. anno Dom. 
millesimo ąuadring. oduagesimo ąuarło (7. Maja 1484 r.). 

*17I8. Intromissio Elizabeth. Spithko de laroslaw Plts. Sandomir. et Capts. terrarum 
C. Russie glis. voeatis et citatis ad se hie Leopolim gsis. Andrea Subdpfro, Halie. et lohanne | fratribus 
^•germanis heredibus de Czernyeyow ad instanciam nobilis Elizabeth relicte olim nobilis Nicolai de 
Czernyeyow matris ipsorum, visa ipsius Elizabeth litera reformacionis dotis et dotalicii sibi per olim 
maritum suum super medietate ville Czernyeyow et molendini et piseine et super tota curia ibidem, 
ipsam Elizabeth ex officio suo iuxta tenorem literę remansit ac Minister. Stanislaum Sczyrecousky 
sibi ad intromittendum addidit Tadiumque ducentarum marc. vallavit. 

*1719. Swyrski •/• Borschowski. Mfs. doms. Spithko de laroslaw Palts. Sandomir. 
et Capts. terrarum Russie glis. vallavit vadium tricentarum marc. inter gsum. Andream de Swyrsz 
Gfrm. Leopol. et nobil. Nyemyerza Borschowski interposuit. 

Z)Ij^X1II. Ada sunt hec Leopoli feria secunda post f. s. Stanislai in Maio prox. anno 
Dom. millesi. ąuadringent. octuagesimo ąuarto (10. Maja 1484 r.) presentibus mfis., gsis. et nobil. 
doms. Spithkone de laroslaw Sandomir. Pito. et Capio. terrarum Russie gli., Dobeslao de Byschow 
Pito. Belsensi, Georgio Stromilo de Dinosyn Cstlo. Leopol., Derslao de Huhnow, Petro de Zimnavoda 
C. ludice castr. Leopol., | Paulo de Pyecsichosti, Petro de Lahodotu, Michaele Yyrcsenski et aliis. 
^ 1720. Ad mandatum dom. Palatini hec infrascripta commissio Regia iudicialiter per 

mfum. dom. Dobeslaum de Byschow Paitm. Belzen. presentata, hic de verbo ad verbum inseritur: 

Kazimirus Dei gratia Rex Polonie, Magnus Dux Lythwanie, Russie Prussieque dominus et 
heres etc. mfo. Spithkoni de laroslaw Pito. Sandomir. et Gpto. Leopol., sincere nobis dilecto gratiam 
nostram et favorem. Magnifice, sincere nobis diiecte 1 Lamentabili admodum deposuit nobis in querela 
mfs. Dobeslaus de Byschow Palts. Belzen., quomodo nobil. ohm lohannem filium eius quidam Nicolaus 
de Brancze terrigena noster domum in propriam in Braneze petitum et invitatum in eadem domo 
sua interfecerit, de quo molesti sumus supra modum presertim, quia a tempore dominacionis nostre 
tam immanem nunquam inter subditos nostros audirerimus casum, super quo, ut novo et nephario 
ita apud nos indigesto consiliarios nostros nobis hac in convencione assidentes consulti invenimus 
eorundem consiliariorum nostro coasilio mediante casum eundem ludicem castrensem cognoscendum, 
iudicandum et decidendum atque ideo Sinceritati tue committimus et mandamus omnino habere 
volentes, quatenus prefatum Nicolaum Branyeczski eiusdem inveneionis nostre vigore super predicti 
olim lohannis interempcione iudicio castrensi tam super capite quam super violeneiis et iniuriis hac 
occasione patratis iudicare debeat ad usque iuris consumacionem, post cuius iuris eiamen plenarium 
ipsum captivet et incarceret teneatque, donec per nos fuerit aliis nostris literis informata, quid agere 
cum eo ulterius debeat. Et aliter non factura pro gracia nostra. Datum in convencione Lublinensi 
gli. feria sexta infra octavas s. Agnetis anno Dom. millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto 
(23. Stycznia 1484 r.). Ad mandatum domini Regis sub secreto. 

*1721. Palatinus •/• Branyeczski. Mfs. doms. Dobeslaus de Byschow Palts. Belzensis 
o. actor contra nobil. Nicolaum heredem de Brancze attemptavit terminum primum, a quo Nicolao | 
^g nobilis Michael heres de Yyrczany reposuit simplici infirmitate; terminus in duabus septim. 219 

*1722. Yadium cum intromissione. Doms. Capts. Łeopol. premissa citacione super 
nobil. Alexandrum heredem de Streptbow ad instanciam nobil. Elizabeth relicte olim nobil. Eaphaelis 
de eadem Streptow prefatam Elizabeth intromisit per Ministerialem ia partem bonorum StrepthoW 
tanąuam tutorem suornm puerorum, quam partem olim Eaphael exemit a nobili Aana patris ipsius 
Aleiandri in triginta marcis crinili alias wyenczu. Et insuper vadium sexaginta marę. vallavit. 

*\7Zi. lariczowski •/. Pyeczichoski. Minister. Mathias per dom. Captm. Leopol. 
pro primo additus de brachio Regali ad intromittendum nobil. Paulum Pyeczichoski in ipsius prelueris 
ąuingentis flor. miaus quinque flor. et in penis in bona gsi. Stanislai lariczowski in lariczow et 
Zapithow. Intromissio per offieialem ipsius lariczowski dictum Synoviecz est denegata, racione cuius 
denegacionis in pena quatuordecim marcar. per ipsum Stanislaum patranda iudicialiter punitur, cui 
Pyeczichoski idem Ministerialis secundo ad intromittendum additus. | O. 

*1724. Dominus Palatinus. Nobil. lohannes Zabirowski, Paulus Pyeczichoski et Petrus^' 
Lahodowski fideiusserunt mfo. dom. Spithkoni de laroslaw Pito. Sandomir. et Cpto. terrarum Russie 
gli, pro nobili N. Roszyczski Officiali in Glynyani gsi. dom. lohannis Cosczeleczski ad statuendum 
ipsum Rosziczski, quaDdo ipsos obdestinaret sua Magniflcencia sub sesaginta marcis pene. 

*1725. Syenyenski •/. Volczko. Terminus inter nobil. Yolczko de Busko actorem et 
gsum. Andream heredem de Syenno Succam. Sandomir. pendet ad duas septim. ad edocendum 
terminum Ministeriali eo, quod Ministerialis per dom. Captm. Leopol. in negociis castrensibus et 
causis remissus est. 

JDIjSLXI'V. Acta Leopoli feria tercia post Stanislao prox. in Maio anno Domini et 
testibus his ut die hcsterna scripłis (11. Maja 1484 r.). 

*1'J26. Palatinus •/■ Kristinus. lohannes Czolek Minister, terrestr. recognovit, quia 
ex officio dom. Captei. Leopol. ad bona nobil. Kristini hereditaria Pelepelnyki et Hucalowcze citando 
ipsum Kristinum propter homicidium patratum pro sessione in turri cittacionem importavit. Cristinus 
non paruit ; in pena Regali quatuordecim marcar. et castrensi trium marc. in primo termino et in 
sessione in turri per dom. Captm. condempnatur. Et secunda citacio pro buiusmodi sessione contra 
ipsum decreta est. 

DLTCTCy. Ada Leopoli feria ąuarta anie Zophie prox. anno ut supra (12. Maja 1484 r.) 
presentihus mfo., gsis. et nobil. doms, SpithJco de laroslato Palto. Sandomir. et Capto. terrarum 
Russie gli., Stanislao Maldrzih Trihuno et Yicecpto., Pełro de Zimnavoda ludice castr. Leopol. \ 

*lł27. Termini ad feriam sextam prox. sunt repositi. c. 

JDLTCTCyi. Acta Leopoli feria sexta antę Zophie prox. anno Domini ut supra (14. Maja gsi 
li%4tX.) presentihus gsis. et nohil. doms. Stanislao Maldrzyh Tribuno et Yicecpto., Tetro de Zimnavoda 
ludice castr. Leopol., lohanne de Dauidow, Stanislao Garczarnski, Nicolao Harnast cive Leopol. 
et aliis. 

*H28. Laurencius •/• Kyczula. Nobil. Laurencius Iaroschovicz de Domazir piscinam 
suam dictam laromyrsky sub piscina Regali Domazirski pro triginta marcis famosis Michil Cuncza 
carnifici et Gregorio Kyczula ciyibus Leopol. ad demissionem et episcaturam vendidit et iam Tiginti 
et quinque marcas recepit, residuitatem vero circa resignacionem solvere debent. Demissio fieri debet 
a f. Paschę prox. per decursum unius anni et piscari usque ad f. s. Petri Apli. immediate seąuens 
debent. Si piscina antę demissionem rumperetur, extunc per medium piscari debent residuitatem pisciam 
et per medium stabilire. Laurencius debet ibi reformare aggerem, prout decet, etiam Michil et Gregorius 
molendinum in eadem piscina situm tenere debent a. f. Pasce prox. elapso ad aliud f. Paschę 

*1I29. Dauidowski •/• Garnczarski. Nobil. Stanislaus heres de Garnczari tenetur 
debiti septem marcas nobili lohanni Dauidowski solrere ad f. s. Petri Apli. proz. sub pignoraeione 
in bonis suis in quatuordecim bobus, boTem taxando per mediam marcam. ^' 

*1 130. Anna7.1udeus Słoma. Provida Anna consors providi łączko Calethnyk de 
Buburbio castr. Leopol. domum suam, que sibi iure propinquitatis post mortem mariti sni łączko 220 

deToluta est, que domus iacet in eodem suburbio castr. Leopol. in ponte Armenicali post balneum 
Armenicale peaes domum Thobie ex una et domum Yilczek ex altera, provido ludeo Słoma de suburbio 
castr. Leopol. pro decem marcis vendidit. | 
c. Dr. X"x" \7'TT. Acta LeopoU feria secunda antę f. Ascensionis Domini prox. anno Dom. 

^■millesimo guadring. octuagesimo ąuarto (24. Maja 1484 r.) presenłibus gsis. et nobil. doms. Stanislao 
Maldrsik Tribuno et Yicecpto., Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol., Paulo Pyecei- 
choshi, Petro Lahodowski, Petro Bramjeczshi et aliis ąuampluribus. 

*1731. Pyeczichoski 7. lariczowski. Minist. Mathias per dom. Oaptm. Leopol. 
pro secundo additus de brachio Regali iuxta remissionem iuris terr. ad intromittendum nobil. Paulum 
Pyeczichoski in ąuingentis flor. minus quinque Hungar. et in penis in bona gsi. Stanislai lariczowski 
in lariczow et Zapithow recognovit, quia intromissio per officialem Synowyecz et per solum lariczowski 
est repercussa. In pena quatuordecim marc. Regali et iudicio trium marc. punitur. Ministerialis tercio 
ad intromittendum additus. 

*1132. Palatinus /. Branyeezski. Mfs. doms. Dobeslaus de Byschow Palts. Belzen. 
aetor per suum procuratorem nobil. lohannem Yyrzbiczski attemptavit terminum secundum super 
nobil. Nicolaum heredem de Brancze, a quo nobil. Petrus Branyeczsky eiusdem Nicolai frater germauus 
c. reposuit siraplici | infirmitate; terminus feria sesta post Pentecostes prox. 

^1 DLiXXVIII. Acta LeopoU feria tercia antę f. Ascensionis Domini prox. anno quo 

supra (25. Maja 1484 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzih Tribuno et Yicecpto., 
Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol., Paulo de Pyecsichosti, Petro de Lahodow 
et aliis circa infrascripta testibus. 

*I'J33. Doms. Palatinus •/. Cristinus. Minist. lohannes Czolek terr. Leopol. ex officło 
dom. Captei. Leopol. ad bona nobil. Oristini in Pelepelnyki et Harbuzow hereditaria citando ipsum Cri- 
stinum propter homicidium patratum pro sessione in turri secundam citacionem importavit. Cristinus 
non paruit; in pena Regali quatuordecim marc. et castrensi trium marcar. et in sessionem in turri 
per dom. Captm. condempnatur. Et [tercia] citaeio pro sessione decreta est. 

I!)IJXXJX. Acta sunt hec LeopoU in iure castr, feria sexta antę f. s. et indimdue 
Trinitałis proz. anno Dom. millesimo ąuadringent. octuagesimo ąiiarto (11. Czerwca 1484 r.) pre- 
sentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrsik Tribuno et Yicecpto., Petro de Zimnavoda ludice 
castr. Leopol., Petro Czehrotoski, Procopio Coraioa [Paulo Pyeczichoski] '), lacobo Crolykowski 
et aliis ąuampluribus, lacobo Galiński. 

*1734. lariczowski /. Pyeczichoski. Mathias Minister, de brachio Regali per Yicecptm. 

Leopol. nobili Paulo Pyeczichoski ad tereiam intromissionem additus iuxta remissionem iuris terr. 

recognovit, quia affectavit intromissionem in villis lariczow et Zapithow apud nobil. Stanislaum 

heredem de lariczow et Zapithow in quingentis flor. Hungar. minus quinque flor., Stanislaus admittere 

O. noluit. I Ministerialis ipsi terminum dedit; qui non paruit Paulus ipsum in pena Regali quatuordecim 

IV- marc. et iudiciali trium marc. condempnayit. 

655 *1'J25. Palatinus'/. Branyeezski. Honorab. doms. Mathias Plebanus de Nabrosch 

procurator mfi. dom. Dobeslai de Byschow Palti, Belzen. actoris attemptavit terminum tercium super 
nobil. Nicolaum heredem de Brancze, a quo nobil. Petrus Czebrowsky reposuit vera infirmitate; feria 
sezta in duabus septim. 

DIjiX.X21. Acta LeopoU feria tercia antę f. Corporis Chri. prox. anno Domini millesimo 
ąuadring. octuagesimo ąuarto (15. Czerwca 1484 r.) presentibus mfo. et gsis. doms. Spiłhko de 
Jarosław Pito. Sandomir. et Cpto. Russie gli., Georgio Stromilo Cstlo. Leopol., Petro de Zimnavoda 
ludice castr. Leopol., Nicolao de Brancze, luiaszko Ezemyenotcski, Petro Lahodotoski, Yanko Laho- 
dowski et aliis quampluribus testibus. 

') Przekreślono. 221 

*1736. Molendinator •/• Monachus. Honorab. ac relig. Martinus de reguła ordinis 
s. Bernardiui cum Katherina sua sorore germana de Ezeschow filius et filia olim lohannis Nassuthko 
molendiaatoris Leopol. sortera molendiai in porta Halie. Leopol. Mathie pueri, filii olim providi lohannis 
Nassuthko molendinatoris provido lacobo pileatori et molendinatori eivi Leopol. in tutelam commi- 
sernnt | usąue ad annos discrecionis Mathie. Dum Mathias ad etatem annorum deyeniat, extunc O. 
laeobus debet cum ipso Mathia divisionem facere tanąuam cum suo previgno et infra hoc tempusj^' 
lacobus debet solvere omnia debita: dom. Martino fratri eiusdem lohannis Nassuthko ąuadraginta 
et quinque mareaś videlieet ąuolibet anno per decem marcas ad f. s. Georgii et residuo anno quinque 
marc. claustro Bernardinorum, Katherine sorori Martini quindecim marcas, Stanislao molendinatori 
in Colomia decem marc. ; et eundem molendinum reformare, ubi necesse fuerit et quicquam exposuerint, 
hoc totum defalcare debet. Etiam laeobus quatuor marc. cum media pro ortho solvere tenebitur. 

*I'?3'3'. lariczowski •/. Py eez iehoski. Gsus. doms. Stanislaus heres de lariczow et 
Zapithow, nou potens habere suum ius terr., recogaovit se teneri debiti seiingentos et quinquaginta 
flor. Hung nobili Paulo heredi de Pyeczichosthi, in quibus sibi in villas suas heredit. lariczow et 
Zapithow intromissionem dedit. Et omnes inscripciones, citaciones | et prelucra tam in libro terrestri o. 
quam castr. Leopol. idem Paulus mortificat. lariczowski omnia frumenta de horeo et alia omnia g^ 
necessaria recipere debet et Pyeczichoski sibi admisit et homines de eisdem villis ad educendum sibi 
Stanislao dare debebit. Gsa. Margaretha consors Stanislai ad terminos prox. part. debet coram iure 
terr. recognoscere hanc inscripcionem super dotem suam. 

*1738. Katherina /. lacobus. Hon. Katherina consors olim Sischka de Ezeschow 
recognoTit, quia ei prov. lacobus płleator et civis Leopol. ex parte Mathie pueri et filii olim prov. 
Nassuthko pro bonis paternalibus de molendino in suburbio Leopol. sitis satisfecit. 

HTj^^^I. Acta Leopoli feria tercia infra octavas Corporis Christi anno Dom. millesimo 
ąuadring. ociuagesimo ąuarto (22. Czerwca 1484 r.) presentibus tnfis., gsis. doms. Spiłhkone de 
laroslaw Palio. Sandomir. et Cpto. Russie gli., Georgio Stromilo Castlo. Leopol., Derslao de 
Huhnow, Stanislao Maldrsik Trib. et Yicecpto., Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol. et aliis 
ąuamplurihus. 

*1139. Expurgacio nobilis Mathie. Prout nobil. Mathias Opidanus de Kamyonka 
pro furticinio fuit inculpatus per nobil. Andream et Procopium heredes de Strelicze, cui Mathie 
iudicium decrevit iurare, quod non subtraxit ipsis equos neque subtrahit. Mathias iurarit et domini 
liberum remiserunt. | 

JDLiSlSUIKII. Acta in castro Leopol. inferiori feria sexta post octavas Corporis Christi 
anno Dom. millesimo CCCCLXXX ąuarto (25. Czerwca 1484 r.) presentibus mfo. et gsis. doms. iv. 
Spithkone de laroslaw Palio. Sandomir., Stanislao Maldrzyk Tribuno et Yicecpto. Leopol., Petro ^^^ 
de Szimnavoda ludice castri prefati, Petro Czebrowski, lohanne Belzeczski et Iwaskone de Rzemye- 
nyow aliisąue fidedignis personis tesłibus ad premissa. 

*1740. Vblis. doms. Mathias Plebanus de Nabrosz et Offieialis eccle. Belzens. procurator 
mfi. dom. Dobeslai de Bischow Palti, Belzen. actoris attemptavit quartum terminum super nobil. 
Nicolaum heredem de Branyeze, a quo nobil. Demetrius de Chodorowsthaw reposuit vera infirmitate ; 
in duabus septimanis peremptorius et conderapnabilis. 

JDZj^JSI^CIII. Acta in iure castr. Leopol. feria sexta in octava Yisitacionis b. Marie 
Virg. anno Dom. milles. ąuadring. ociuagesimo ąuarto (9. Lipca 1484 r.) preseniibus mfis., gsis. et 
nobil. doms. Spithkone de laroslaw Pito. Sandomir. et Cpto. terrarum Russie gli., Georgio Siromilo 
de Dinosyn Cstlo. Leopol., Derslao de Huhnow, Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpto., Petro de 
Zimnavoda ludice castr. Leopol., Petro Branyeczski, Petro Lahodowski et aliis ąuampluribus. 

*1141. Branyeczski 7. Chodorowski. Nobil. Nicolaus heres de Brancze de stabulo 
alias zobori de Sczirzecz exfideiussit quindecim | boves nobil. Demetrii Chodorowski in manus mfi. dom. c. 

rv. 

659 222 

Spithek de laroslaw Plti. Sańdomir. et Cptei. terrarum Russie glis. ad statueadum eosdem post 
obdestinacionem in una septimana sub quindecim marcis. 

*tI42. lucbno •/• Naguasdan. Nobil. luehno Naguasdan de Stawków de stabulo alias 
zóbori Scziric. seiaginta boves suos exfideiussit de manu mfi. Spithek de laroslaw Palti. Sańdomir. 
et Cpti. terrarum Eussie glis. post obdestinacionem in una septimana statuere sub totidem dampni. 

*1743. Palatinus •/. Branyeczski. Nobil. lohannes Yirzbiczski procurator mfi. dom. 
Dobeslai de Byschow Plti. Bełz. proposuit super nobil. Nicolaum heredem de Brancze pro eo, quia 
tu olim nobil. lohannem de Bischow filium ipsius per te in domum tuam in Brancze invitatum et 
petitum cum sex tibi similibus et totidem inferioribus tuis coadiutoribus in eadem domo tua faeiens 
o. super ipsum inicium malis | verbis et manu riolenta vulnerasti prefatum lohannem, a ąuibus vulne- 
^^ribus ipse mortuus est. Ideo te citat pro capite filii sui lohannis et pro sessione in turri iuxta laudum 
terrestre et Regie Magestatis mandatum in convencione Lublin, factum. Exadverso nobil. Michael 
Vyrczowski procurator Nicolai Branyeczski respondendo dixit, super proposicionem negavit omnia 
Nicolaus, solum prout doms. Paits. proposuit cum suis coadiutoribus, Nieolaus non intercedit coadiu- 
tores et hoc in fine eipressit. Procurator domini Palatini: super hoe memoriale pono, quia non 
secundum iuris formam coadiutores reformavit sed nominavit ipsos non intercedendo, quia in fine 
eosdem expressit, cum tamen in principio illos nominare debuit. Doms. Palts. Sańdomir. causam 
recepit sibi ad interrogandum ad convencionem nuper in Tisnya celebratam et partibus terminum 
posuit in quatuor septim. ; et hoe quo pro coadiutoribus. Quo vero pro capite dom. Pito. Belzen. 
decretum est iuramentum ad convincendum caput, quod iuramentum doms. Palts. prestitit. Post 
quod iuramentum iudicium decrevit sessionem in turri sibi Nicolao Branyeczski iuxta statuta et 
laudum seu consuetudinem terre et satisfaccionem pro capite et penis inde secutis, quam satisfaccionem 
facere debet, antequam de eodem turri exeat. 

TtT , 'X"X"X'T '\7' Acta LeopoU sabbato antę f. ad Yincula s. Pełri ApU. prox. anno Dom. 
tnillesimo ąuadring. octuagesimo ąuarło (31. Lipca 1484 r.) presentibus mfo. et gsis. doms. SpiłhTco 
de laroslaw Palto. Sańdomir, et Cpto. Russie gli., Stanislao Maldrzik Tribuno et Yicecpło., Petro 
Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol., FyedJco heredi de Ostalowycze et aliis ąuampluribus 
testibus. 

*1744. Ostałowski •/. Wolkowski. Nobil. Andreas Lopathka heres de Ostalovicze 

o attemptayit terminum super nobil. Andream heredem | de parte ipsius Wolków, qui Andreas Wolkowski 

IV. eundem Andream inculpaverat pro furticinio, quomodo ipse Lopathka subtraxisset sibi lapidem de 

molendino. Yolkowski non paruit nec ab ipso Ostałowski iustificari alias pram audire voluit. Cui 

Lopathka iudicium decrerit soli iurare, quia non subtrazit lapidem nec mandavit subtrahere. Lopathka 

iurayit. 

Dr, 'yy x"Tr. Acta in iure castr. Leopol. feria sexta antę f. s. Laurencii prox. anno 
Dom. millesimo ąuadring. octuagesimo ąuarto (6. Sierpnia 1484 r.) presentibus mfo., gsis. et nobil. 
doms. SpithJcone de laroslaw Piło. Sańdomir. et Cpio. Russie gli., Stanislao Maldrsik Trib. et 
Yicecpto., Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol., Stanislao Ozigalka, Blasio Srokowski et aliis. 

*1'J45. Archiepiscopus •/• Consules. lohannes Czyolek Minist. Leopol. additum per 
mfum. dom. Spithkonem de laroslaw Paltm. Sańdomir. et Cptm. terre Russie glem. famosis dom. 
Consulibus civitatis Leopol. ad arestacionem violente receptionis feni et ad dandum terminum facialem 
recognovit, quia dum venit ad prata ipsorum Consulum Dubky nuncupata penes decursus aque dicta 
Mokrzecz et ibi in eisdem pratis arestavit lohannem YiceadTOcaium lohannis Archepi. Leopol. cum 
sedecim curribus et triginta duobus equis et cum eodem Vieeadvocato triginta et una persona hominum 
de Rz^sna capientes in eisdem pratis fenum ad currus, quem Viceadvocatum Ministerialis interrogavit , 
cuius Toluntate fenum recepisset. Qui dixit : mandato dom. Archepi. MinisteriaUs ex parte Consulum 
per eundem lohannem Yiceadyoc. sue Paternitati terminum facialem ad diem terciam hic ad castrum 
^ ad diem hodiernam dedit, ut cum YiceadTocato et hominibus, curribus et equis et feno staret. | Archeps. 
IV. 

662 223 

non stetit ipsum in nonstatucione triginta duarum personarum hominum et triginta duorum eguorum 
et in sedecim curribus cum feno et in penis videlicet a ąuolibet curru trium marcar. et iudiciaiibus 
totidem et in pena Regali ąuatuordecim marc. condempnaverunt et iudieium decrevit eosdem homines, 
eąuos et currus cum feno in duabus septim. hic in castro statuere. 

Constitutus in continenti durante iudicio circumspeetus Nicolaus Harsthin procurator lohannis 
Arehepł. Leopol. negavit violenciam et dixit: domina Iudex, doms. Archeps. non fecit vioIenciam 
iuxta ąuerimoniam actorum et si Consules docebunt violenciam, doms. Archeps. vult sustinere, ąuantum 
ius decreverit, Iudieium decrevit Consulibus vioIenciam docere octodecim testibus, de quibus Archeps. 
sex eligere debebit, qui iurare debent cum actoribus, qui hic iudicio president. 

Terminus pro nominacione testium suspensus est per duas septim. et hec pro eo, ąuomodo 
et quos domini Consules actores pro testibus nominare et statuere debent, si de civitate aut extra 
civitatem de gentibus seu Evthenis in iure civiii commorantibus. 

*1'J46, Maleczkowski •/, Lesnyowski. Nobii. Georgius heres de Lesnyowicze tenetur 
debiti septuaginta marcas nobiii lohanni alias lanussio | heredi de Maleczkouicze solvere ad f. Nativit. *^- 
Dom. prox. sub intromissione in medietatem ville sue Lesnyovicze, solum excipit tabernam, piscinam etees 
molendinum, quod pro se reservavit. 

JDZ/XJX3CVJ. Acta Leopoli in iure castr, feria sexta infra octavas Assumptionis h. 
Marie Virg. anno Dom. millesimo 484 (20. Sierpnia 1484 r.) presentihus mfo., gsis. et nohil. doms. 
Spithko de laroslaw Pito. Sandomir. et Cpto. Russie gli., Stanislao Maldrzik Trihuno et Yicecpto., 
Peiro Gol&miek de Zimnavoda ludice castr. Leopol., Paulo de Dublani, Blasio Srokowski/ et aliis 
ąuampluribus. 

*1747. Iudieium addidit Ministerialem Gregorium lohanni Archepo. Leopol. ad omnia, ad que 
sibi necessarius esset. 

*13'48. Terminus inter Consules Leopol. et lohannem Archepm. Leopol. pendet ad 
duas sept. | 

*1749, Minister. Gregorius additus lohanni Archepo. Leopol. recognovit, quia ex parte Sue™ 
Paternitatis tetigit Consules Leopol. et dedit ipsis terminum curialem pro eo , quia ipsi condempna- 664 
verunt iniuste in iure castr. Archepm. in triginta duobus hominibus et triginta duobus equis ac 
sedecim curribus feni non habentes terminum facialem cum Archepo. illo die et condempnaverunt 
ipsum a quolibet curru in tribus marcis pene et iudiciaiibus totidem ac in pena Regali quatuordecim 
marc. Consules dixerunt: volumus iustificari alias chcsimi bicz praui. 

*l'J50. Terminus curialis alias nadworni rok inter lohannem Archepm. Leopol. actorem et 
Consules Leopol. pendet ad duas septim. 

T^T. yyy yrr Acta sunt Leopoli feria sexta prox. post f. s, Egidii anno Dom. milles. 
ąuadring. octuagesimo ąuarto (3. Września 1484 r.) presentibus gsis. et nobil. Stanislao Maldrsyk 
Trihuno et Yicecpto., Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol. et aliis ąuampluribus fide et 
honore dignis. 

*1751. Ius addidit GonsuHbus Leopol. Minister. lohannem Ciolyek ad omnia facieuda, que 
iuris sunt, ad que ipsis erit necessarius. (z. p.) 

*1I52. Nobil. Sigismundus de Podszosnow procurator lohannis Archepi. proposuit contra 
Consules Leopol., quia ipsi condemnaverunt iniuste in iure castr. Archepm. in triginta duobus homi- 
nibus et triginta duobus equis et sedecim curribus feni non habentes terminum facialem cum Archepo. 
et condempnaverunt ipsum a quolibet curru in tribus marcis pene et iudicio totidem ac in pena 
RegaH. Et Consules excipiendo se responsioni ad proposicionem pecierant se remitti ad ius suum 
iuxta iura sua, que hic in iure reposuerunt. Procurator Archepi. dixit: domine Iudex, diierunt Con- 
sules, quod volumus | iustificari alias chczemy bycz prawy. Et procurator Consulum hic idem dixit : j^ 
Consules secundum iura sua volunt iustificari. (z. p.) ^^^ 224 

*1752a. Terminus inter Consules Leopol. actores et Archepm. Leopol. pendet in una septi- 
mana post ingressum dom. Spithkonis Plti. Sandom. et Cptei. Leopol, hic Leopoli iu castro iusta 
terminum facialem. 

*1'J53. Terminus jak wyżej curialis pendet jak wyżej. 

TiT . yryr'yr 'VTTT Acta sunt hec Leopoli sabhatho antę f. Translacionis s. Sianislai Epi. 
et Marł. prox. anno Dom. quo supra (25. Września 1484 r.) presentibus gsis. et nohil. Stanislao 
Maldrzih Trib. et Yicecpto. , Petro de Zimnawoda ludice castr. Leopol. , Nyemyerza Borschowski, 
lohanne Beleeczski, lohanne Dołek Poplawnycsski , Wanyko Lahodowski et aliis ąuampluribus 
fidedignis. 

*11'54. lohannes •/. Simon ludeus. Provid. lohannes teztor suburbanus Leopol. reeog- 
novit, quia ei provid. Simon ludeus de suburbio castri Leopol. cum sua uxore Rosa satisfecit pro 
domo, prout ipsum pro eadem domo inculpa?erat , pro qua domo Simon cum Rosa solvit sibi lohanni 
quinque flor. 

*1'255. Simon/. Pyessak ludei. Provid. Simon ludeus et suburban. castri Leopol. | 

C- domum suam in ponte Armenicali inter domum domini Yilczek et Żarach ludeum pro decem marcis 

666provido Pyessak ludeo et suburbano castri Leopol. vendidit, super quam summam recepit quatuor 

marc, duas vero marc. sibi Simoni ad f. s. Michaelis prox. per decursum unius anni solvere debet, 

alias duas marc. ad aliud f. s. Michaelis et sic ad quodlibet f. s. Michaelis per duas marc. usque ad 

totalem solucionem. Uxor Simonis dicta Rosa consensit. 

*1I56. Poplawnyezska •/• Belaeczski. Nobil. Nyemyerza heres de Borschow et Va- 
ynko de Stanymyerz fideiusserunt pro nobili lohanne Dobek herede de Poplawnyki in manus nobili 
lohanni heredi de Belzecz , quod Dobek debet ipsum lohannem Beizecz describere pro viginti marcis de 
libro terr. Leopol. ad terminos tercios. Si non describeret, dampnum ipsorum Nyemyerza et Vaynko 
fieri debet. | 
o. pr.yy^ry. Acta Leopoli feria ąuinta in crastino s. Michaelis Archangeli anno ut 

QG7 supra (30. Września 1484 r.). 

*1?51. Yadium vallatum. Mfs. doms. Spithko de laroslaw Plts. Sandomir. et Cpts. 
terrarum Russie glis, vallavit vadium ducentarum marc. inter honorab. lohannem Plebanum de Vys- 
nyani et nobil. Paulum heredem de Pyeczichosti. 

*1I58. Mfs. doms. Spithko de laroslaw itd. vallavit vadium centum marc. inter honor, 
lohannem Plebanum in Yysnyany et nobil. Katherinam heredem de Orpin. 

Tfycn Acta sunt hec Leopoli feria ąuarta post f. s. Francisci prox. anno Dom. mille- 
simo ąuadring. octuagesimo ąuarto (6. Października 1484 r.) preseatibus mfo. et gsis. ac nobil. 
doms. Spithkone de laroslaw Palio. Sandomir. et Cpło. terrarum Russie gli., lohanne de Yyssokye 
Subiud. terre Leopol., Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpto., Petro Golambek de Zimnavoda ludice 
castr. Leopol, lohanne Belzeczski , Thobia Cunałh de Syemyenowka, Parchami de Dublani, Har- 
nasto de Laszki herede et aliis ąuampluribus. \ 
^ *1'?59. Palatinus •/. Odnowski, Yyerczenski, Chodorowski, Boreczski. 

668 Gsi. et nobil. lohannes de Odnów, Michael de Yyerezani, Demetrius de Chodorowstaw et Petrus de 
Borecz heredes nobilem Nicolaum de Brancze heredem de turri et sessione seu captivitate Leopol. 
exfideiusserunt de manibus mfi. dom. Spithek de laroslaw Plti. Sandomir. et Cpti. Russie glis. con- 
dicione tali, quod, dumcunque ipsos doms. Palatinus obdestinaret, debent ipsum Nicolaum statuere in 
duabus septim. post obdestinacionem sub vadio mille marc. et iam in bona ipsorum Palts. in eodem 
vadio intromittere se potens erit. 

DJLCI. Acta sunt hec Leopoli feria ąuinta post f. s. Francisci prox. anno Domini ut 
supra (7. Października 1484 r.) presentibus ibidem mfis. gsis. et nobil. doms. Spithkone de laro- 
slaw Pito. Sandomir. et Capto. Russie gli., lohatme Cstlo. Malogost., Paulo Succam. Leopol., Petro 225 

heredibus de Olesko fratribus. germ., Michaele de Yyrczani, Demetrio de Chodorowsław, Stanislao 
Maldrsik Trih. et Yicecpto., Petro de Zimnavoda ludice \ castr. Leopol. et aliis ąuamplurihus. C. 

*1160. Reposicio terminorum castr, inter famos. Consules Leopol. actores et dom. ^g 
lobannem Archepm. Leopol. per mfum. Spithek de laroslaw Pltm. Sandomir. et Cptm. Russie glem. 
vigore suo in duabus septim. post f. s. Martini prox. 

15XCrj. Acta Leopoli feria sexta in crastino ss. Simonis eł lude Aplorum. anno Dom. 
ut supra (29. Października 1484 r.) presentibus gso. Stanislao Maldrzyh Trih. et Vicecpło. Leopol, 
Syenkone de Luczka, Harassim de Konaczow et aliis. 

*1'J61. ludei fideiussoria. Providi loszko Morhel et Słoma ludei Leopol. exfideius- 
serunt de cipo et sessione castr. provid. lacob ludeum Leopol. ad statuendum ipsum coram mfo. 
Palto, aut suo Vieecpto., dumcunąue mandabit, sub pena Regali ąuatuordeeim marc. et alia pena trium 
marc. castrensi. Si non solverent, Yicecpts. Leopol. ipsos ludeos potens erit incarcerare, ubicunąue 
aliąuem reperiret. ludei recederunt a suo iure ludaico Leop. 

DIS.CIII. Acta sunt hec Leopoli sabbato post f. ss. Simonis et lude Aplorum. prox. 
anno Dom. millesimo ąuadring, \ octuagesimo ąuarto (30. Października 1484 r.) presentibus gsis. et C. 
nobil. doms. Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpto. , Petro Oolambek de Zimnavoda ludice castr. g^A 
Leopol., Petro Wnuczek, Nicolao Branyeczski , Demetrio Chodorotoski , lohanne Falkowski, Haras- 
simo de Conaczow et aliis ąuampluribus. 

*1'J62. Branyeczski •/• Chodorowski. Nobil. Demetrius heres de Chodorowstaw pis 
cinam suam in villa Bartbnyki pro sexaginta marc. nobili Nicolau beredi de Brancze ad demissionem 
et episcaturam piscium vendidit, Demissio nunc fieri debet et piscari ad f. Penthecosten prox. Nico- 
laus Demetrio sexaginta marc. ad f. Nativ. Domi. prox. soIvere est obligatus sub intromissione in 
Tillam suam Parwa Brancze, dempta nova piscina ibidem. | 

*H63. Branyeczski /. Voserbroth. Nobil. Nicolaus heres de Brancze, ius suum terr. o. 
habere non potens, piscinas suas duas in villa sua Magna Brancze in distr. Leopol, famoso Martino ^• 
alias Vo8serbrod civi et Consuli Leopol. pro octoginta marc. ad demissionem et episcaturam resignavit, 
super qua summa triginta marcas recepit, quinquaginta marcas Martinus circa resignacionem piscinarum 
solvere tenebitur. Demissiones fieri debent a f. Natiy. Marie pros. et piscari usąue ad f. Penthec. 
inmediate seąnens. Nicolaus in eisdem piscinis | piscare non debet solum diebus ieiuniarum pro sua c. 
mensa et a f. Assumptionis b. Marie prox. afifuturo usąue ad demissionem Nicolaus in eisdem piscinis ^• 
nec pro sua mensa piscare debet. Si piscine antę demissionem rumperentur, extunc residuitatem pis 
cium alias slowek Martinus per medium seu per medium grossum piscare debebit et Nicolaus pis- 
cinas suis impensis stabilire debet et sibi Martino ad aliam demissionem consuetam in eadem 
summa servare. 

DXCIV. Acta sunt hec Leopoli feria ąuinta ipso die s. Katherine Virg. anno Dom. 
millesimo ąuadring. octuagesimo ąudrto (25. Listopada 1484 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. 
Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpto., Petro \ GoldmbeJi de Zimnawoda ludice castr. Leopol., Ha c. 
rassim de Cunaczow et aliis ąuampluribus. 5^' 

*1164. Reposicio terminorum inter fam. Consules Leopol. actores et dom. lohannem 
Archepm. Leopol. in duabus septim. post ingressum Leopolim dom. Spithek de laroslaw Plti. Sandom. 
et Cpti. Russie glis. 

D^C^. Acta sunt hec Leopoli feria sexta antę f. s. Thome anno Dom. milles. ąuadring. 
octuagesimo ąuarto (17. Grudnia 1484 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzyk de 
Chodyvayncze Yicecpto., Petro de Szymnawoda ludice castr. Leopol., Petro de Lachodow, Yankone 
de Lachodow et aliis ąuampluribus fidedignis. 

*I165. Nobil. Nyemyerza heres de Borschow attemptavit terminum primum ex parte Petri 
molendinatoris hominis sui de Borschow super nobil lurgy alias luchno de Borschin, a quo Martinus 
serTitor ipsius reposuit; in duabus septim. 

29 226 

DX.C'VI. Acta sunt hec Leopoli feria sexła antę f. Circumcisionis Domini prox. anno 
Dom. milles. ąuadring. octuagesimo ąuarto (31. Grudnia 1484 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. 
Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpło., Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopolbus. et aliis *1166. Nobil. Nyemyerza heres de Borschow ex parte labor. Petri molendinatoris de eadem 
c. Borschow hominis sui attemptavit terminum secundum super nobil. lurgi alias luchno | heredem de 
J^ eadem Borschow, a quo Martinus servitor reposuit simplici infirmitate; ad termiaos prox. in 
duabus sept. TERMINI CASTRENSES 

1486. 

DJS^CVIJ, Acta sunt hec Leopoli feria secunda post f. Circumcisionis Domini prox. 
anno Dom. milles. ąuadringent. octuagesimo ąuinto (3. Stycznia 1485 r.) presentibus gsis. et nobil. 
ac providis dominis Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpto. , Petro Golambek de Zimnavoda ludice 
castr. Leopolbus. , Andrea Nassutha , Oregorio Kyczula , lacobo Caluo, lohanne carnifice civibus C. *1'J67. Slothniczski •/. Hanussek. Nobil. Petrus heres de Zlothnyki piseinam suam 
nowam in fluvio Stripa circa opidum Zlothnyki in distr. Trebowl. pro centum mareis famoso lohanni 
alias Czarni Hanussek ciri ac mercaiori Leopol. ad duas demissiones et episcaturam Tidelicet prima 
demissio a f. Nativ. Marie prox. et alia demissio ad aliud f. Nativit. Marie per decursum ąuatuor 
annorum vendidit. Debet piscare a tempore demissionum usque ad f. Penthecostes immediate seąuens. 
Quibus centum mareis Slothnyczski exemere debet riginti et duos kmethones et bona apud nobil. 
lohannem Lypski. Ad demissiones fato Hanussek arthonium feni bonum et viginti duos boves yalentes 
alias varunkowe taxando bovem ąuemlibet per marcam de eisdem kmethonibus alias povolowczisny 
fatus Zlothnyczski exigere et dare est obligatus ad f. Ascensionis Dom. prox. , qui autem kmetho 
bovem non haberet, eitune | tres fertones dare debet. Etiam Petrus sibi lohanni tugurium decens et 

iyligna suffieiencia ad tugurium dare et per braseum et per duos truncos farine ad quamlibet demis- 

675sionem est obligatus. Item Petrus omnia vasa piscium de eisdem demissionibus suis hominibus et 
impensis usque in Gologori reducere et theloneum quodcunque in eadem Zlothnyki sibi Hanussek 
remisit. Si piscina antę demissionem quamlibet rumperetur, Petrus centum marc. sibi Hanussek resti- 
tuere est obligatus. Petrus ipsum Hanussek a fratre minori tueri est obligatus.. | (s. p.) Solvit totum ; 

iv' de consensu actoris deletum. 

676 DISCCVJJI. Acta Leopoli feria sexta post ocłavas Epiphaniarum Dom. prox. anno 

Eiusdem milles. ąuadring. octuagesimo ąuinto (14. Stycznia 1485 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. 
Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpto. , Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopolbus., 
Yanko LahodowsM de Stanymyerss et aliis ąuampluribus . 

*I'J68. Petrus kmetho Borschowski. Nobil. Nyemyerza heres de Borschow ex parte 
sui hominis labor. Petri molendinatoris de Premislani actoris attemptavit terminum tercium super 
nobil. lurgi alias luchno heredem de parte ipsius Borschow, a quo Martinus servitor ipsius reposuit 
vera infirmitate; in duabus septim. 

DX.CIJ^. Ada Leopoli feria sexta in octava s. Agnetis Yirginis anno quo supra (28. 
Stycznia 1485 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpto., Petro de 
Zimnavoda ludice castr. Leopol., Derslao Yylczek, Georgio Zimnovothski, Nowak Yicecpto. Grodecz,, 
Martina Brathkoioski et aliis ąuampluribus. 227 

*1769. Nyemyerza •/• Borschowski. ] Nobil. Petrus Czebrowski procurator labor. c. 
Petri molendinatoris de Premislani hominis nobil. Nyemyerza Borschowski actoris attemptavit termi-g^y 
num quartum super nobil. lurgi alias luehno heredem de Borschow, a quo Martinus servitor ipsias 
reposuit vera infirmitate; in duabus septim. 

JDC Acta sunt hec Leopoli feria sexta in crastino s. Scolasłice (11. Lutego 1485 r.) 
presentihus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzih Trib. et Yicecpto., Pełro Golambek de Zim- 
navoda ludiee castr, Leopol., Fetro Czebrowski, Petro Zwarthowski et aliis testibus. 

*I770. Nyemyerza •/• Borschowski. Nobil. Petrus Czebrowski procurator providi 
Petri molendinatoris de Przemislani hominis nobil. Nyemyerza attemptavit terminum super nobil. lurgi 
alias luchno heredem de Borschow, a quo Martinus servitor ipsius reponebat vera infirmitate. Cze- 
browski dixit : domine Iudex, propter inordinatam reposicionem termini, quia prius reponebat terminum 
tercium vera infirmitate et quartum terminum reposuit etiam vera infirmitate: ita iacet, sicut iacet, et 
quintum terminum reponit vera infirmitate: ita iacet, sicut iacet, ideo ipsum condempno iuita citacionem 
propter inordinatam reposicionem termini. Cittacio. | Spithko de laroslaw PIts. Sandom. et Cpts. O. 
Russie terrarum glis. tibi nobili lurgi alias luchno de parte tua Borschow heredi itd. ad instanciam 578 
labor. Petri molendinatoris de Przemislani hominis nobil. Zacharie alias Nyemyerza heredis de 
Borschow, quia tu superveniens violenter in domum suam in Premislani cum decem tibi similibus et 
triginta inferioribus desecasti hostium circa palacium Petri et ibidem super hostio fecisti sex signa 
alias ssecs wrabow et sagitasti in domum ipsius Petri et ibidem in domum eius insagitasti duas 
sagitas alias dwa schypi et insagitasti alias duas sagitas de arco tuo et repercussisti sibi domum et 
recepisti sibi tunicam, palium et alia vestimenta et dispersisti sibi siliginem et triticum, omnia ita bona 
sicut decem marce et intulisti sibi ?ulnus cruentum. Datum Leopoli feria secunda ipso die s. Lucie 
anno Dom. milles. quadring. octuagesimo quarto (13. Grudnia 1484 r.). Ministerialem ad concitandum 
iudicium addidit. 

*1'J'J1. Steczko •/• ^assil sartores. Famos. Steczko civis et sartor Leopol. domum 
suam extra portam Cracou. Leopoli, qu6 iacet in acie ex opposito balnei Armenicalis, pro quadraginta 
et quiDque marcis provido | Yassil sartori suburbano Leopol. perpetue yendidit. Steczko quindecim ^ 
marc. recepit. Si per fossatam eadem domus destrueretur, dampnum ipsius Steczko fieri debet. (2. p.) 679 

''1 172. Prov. Yassii. suburbanus castri Leopol. sartor tenetur debiti triginta marcas fam. 
Stephano alias Steczko sartori et civi Leopol. solvere tali modo videlicet, decem marcas pro f. s. Petri 
Apli. prox., decem ad f. s. Agnetis, decem ad | aliud f. s. Agnetis sub intromissioue in domum eandem, ^■ 
quam apud Steczko emit in vim perdicionis. (z. p.) 680 

*1373. Yicecapitaneus et sartor Vassil. Gsus. doms. Stanislaus Maldrzik Trib. et 
Vicecpts. Leopol. locum seu terram, aream desertam et liberam in suburbio castri Leopol. penes Boh- 
dan Coczelnyk ex una et Hubka ludeum partibus ex altera pro quinque marcis proTido Yassil sartori 
et suburbano castri Leopol. perpetue vendidit. 

*1?74. Archiepiscopus 7. Consules. Terminus inter famos. Consules Leopol. actores 
et dom. lohannem Archepm. Leopol. etiam actorem ex altera partibus ex mandato mfi. dom. Spithek 
de laroslaw Palti. Sandom. { et Cpti. Eussie glis. suspensus est una septimana post Begie Magestatis ^ 
in Leopolim ingressum. 681 

DCI. Acta Leopoli feria sexta antę dominicam Letare prox. anno Dom. millesimo qua- 
dring. octuages. ąuinto (11. Marca 1485 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzik 
Trib. et Yicecpto., Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol. , Nicolao Harnast, Martino Cuchtha 
cimbus Leopol. et aliis. 

*1775. Molendinator •/• Borschow. Martinus Minist. de Dunayow ex parte providi 
Petri molendinat. de Przemyślani hominis nobil. Nyemyerza Borschowski concitavit in tempore nobilem 
lurgi alias luchno heredem de parte ipsius Borschow. 228 

*17I6. Nobil. Petrus Chodorowski procurator providi Petri molend. de Przemyślani homiais 
nobil. Nyemyerza Borschowski actoris astitit terminum concitatorium super nobil. lurgi alias luchno 
heredem de parte Borschow. lurgi dixit: domiae ludes, volo audire proposicionem super coneitacionem. 
Czebrowski proposuit coneitacionem: Spithko de larosIa.F Palts. Sandom. et Cpts. terrarum Russie 
glis. tibi nobili lurgi alias luchno de parte tua Borschow heredi itd. ad instanciam labor. Petri mo- 
c. len|dinatoris de Przemislany hominis nobil. Zacharie alias Nyemyerza heredis de Borschow, qui te 
^ concitat ad solucionem decem marc, quas super te iure lucratus est in iure castr. Leopol. parieione 
termini condempnabilis alias w słanym roku zdanego, hoe est pro tunica, pro palio et pro aliis vesti- 
mentis per te sibi cum tuis coadiutoribus recepta, pro dissipacione tritici et siUginis in domo ipsius 
in Przemislani et pro vulnere cruento alias y o rana krwawa per te sibi illato, pro quo vulnere te 
condempnavit et etiam te concitat ad exaudiendum iuramentum pro dampno. Datum in Leopoli feria 
quarta prox. antę dominicam, que in ecclesia Domini decantatur Oculi mei etc, anno Dom, milles. 
quadring. octuagesimo quinto (2. Marca 1485 r.). luchno dixit: domine ludex, affeeto evasionem 
propter inordinatam coneitacionem, quia concitacio non eoncordat cum citacione, quia in citacione 
stat : dispersit, et in coneitacione : dissipavit. Iudex recepit ad interrogandum dom. Captm. ; terminus 
quinta die post ingressum dom. Captei. Leopolim. 

DCII. Acta Leopoli feria sexta antę domin. ludica me etc. prox. anno Dom. milles. 
ąuadring. octuagesimo ąuinto (18. Marca 1485 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Sianislao Mal- 
drsik Trih, et Yicecpio. , Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol. , Andrea Roshorski, 
lacoho Clus, lohanne Zacrsowski, Słanislao Ozygalka de Prsemyvolky et aliis ąuampluriius. 

*1727. Yadium per literam Eegie Magestatis vallatum et in librum castr, 
a Terbo ad Terbum inscriptum. | 
O. Kazimirus Dei gratia Rex Polonie, Magnus Dux Lythwanie, Eu ssie Prussieque Dominus et 

^heres etc. magnifico Spithkoni de laroslaw Palto. Sandom. et Cpto. Leopol. sincere nobis dilecto 
graciam nostram cum favore , in absencia ipsius Vicecapitaneo. Magnifice, sincere nobis dilecte ! Con- 
questus est nobis mfus. lohannes de Opporow Plts. Brzestensis et luniwladislau. Capteus., quomodo 
gsus. lohannes de Stampe Castls. Dobrin. bona mfe. Zophie eiusdem Palatini consortis videlicet me- 
dietatem castri et opidi Glynyani atąue villarum ad ipsa spectancium yiolenter recepit et possedit 
factoresque ipsius exinde expulit. Ne itaque ex hoc aliquid deterius eyeniat, vadium duorum millium 
flor. inter ipsos et consortes ipsorum tanquam dictorum bonorum heredes duximus interponendum 
interponimusąue et vallamus eo maxime respectu, cum ipse Palatinus dicit se a quampluribus annis 
in predicta fuisse possessione et vi se spoliatum asseverat. Quoeirca tibi committimus et mandamus, 
quatenus presens vadium nostrum in librum castr, inscribi mandes et in domum prefati Castellani 
per Ministerialem transmitti facias, ut non vi sed iure secum agant. Et preterea Sinceritati tue com- 
mittimus, quatenus predicto Castellano et uxori sue nostro nomine mandes, ut sub pena dieti vadii 
predicta bona violenter recepta Palatino prefato et coniugi sue absąue dilacione restituant et si quid 
iniurie ab ipsis se habere iure cum eis experiantur pro gratia nostra aliter non faeturi. Datum in Colo 
feria secunda post dominie. Invocavit me anno Dom. millesimo quadring. octuagesimo quinto (21. 
Lutego 1485 r.). 

DCIII. Acta sunł Jiec Leopoli feria sexła antę dominie. Conductus Paschę prox. anno 
Dom. milles. ąuadring. octuagesimo ąuinto (8. Kwietnia 1485 r.) presentibus gsis. doms. Stanislao 
Maldrsik Trih. et Yicecpło. , Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol. , Derslao de Kamyonopole, 
lohanne Swathek et aliis testibus. 
C- *1378. Vadiumvallatum. I Stanislaus Maldrzyk Trib. et Yicecapts. Leopol. vigore Regio 

684 et officio capitaneatus mfi. dom. Spithek de laroslaw Palti. Sandom. et Cpti. Russie glis. ad querelam 
mfe. Beatę relicte olim mfi. lohannis Odrowasz Plti. Russie glis. inter gsum. Andream de Swyersz 
Glfrm. Leopol. et ipsam Beatam vadium quingentarum marc. vallamu8 et ultra Andree sub eodem 229 

radio iDhibuimus, ut ad bona Beatę non ingrederet, sed ea condescenderet et ea, que in bonis percepit, 
integre restitueret alias ea, que iuris fuerint, faciemus. 

DOIV. Acta Leopoli feria sexta antę f. s, Trinitatis prox. anno Dom. millesimo ąuadring. 
octuagesimo ąuinto (27. Maja 1485 r.) presentibus gsis. et nohil. doms. Stanislao Maldrzyh Trib. 
et Yicecpto., Petro Oolamhek de Zimnavoda ludice castr., Stanislao Podwoyevodze Leopol., Luca 
Advocato de Frusi, Syenkone de Luczha et aliis ąuamplurihus. 

*1I79, Seąuntur, qui lugerunt pe nas Regales in repercussionc pigno- 
rum in staeionibus Regalibus. Item ville domine Lythwynowsiia vide!icet Calne, Krzywye, 
Ooszowa, item dom. Gologorsiii | de villa Sukmanow, item ville Bakowcze et Tribakowcze, item doms. o. 
Archeps. de villa Blothna, item Petrus Czebrowski de villa Stoki, item villa Gay, item villa Laski ^- 
dom. lobannis Zakrzowski lugerunt peuas Regales racione repercussionis pignorum in staeionibus 
Begalibus. 

JDCV. Acta Leopoli feria secunda in crastino s. Trinitatis anno Dom. ut supra (30. Maja 
1485 r.) presentibus gsis. et nobil, doms. Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpto., Petro GolambeJc 
de Zimnawoda ludice Leopol., lohanne de CuliJcow, [lohanne de Dauidow] '), Stanislao DauidowsM 
de Novosyelcse, Andrea Romanowski, lacobo Hermanowski, Stanislao Ceela de Banunyn, Nicolao 
Pustomyczski, Iwaszkone Malcziezski, Nicolao Yyssoczski et aliis guampluribus. 

*1780. Laureneius •/. Cyczula. Nobil. Laurencius laroschowicz de Domazir piseinam 
suam laromyrski sub piscina Regali Domazirski pro yiginti marcis ad aliam demissionem preter istami 
quam Michil Kuncza et Gregorio Kiczula yendidit, famos. Gregorio Kiezula prefato et lohanni Byaly 
lanek civibus Leopol. ad demissionem et piscaturam yendidit, Demissio fieri debet a demissione 
ipsius demissionis, que prior fieri debet, per decursum trium annorum et piseari usque ad f. Petri 
Apli. immediate sequens. Et iam Laurencius recepit decem mar. super aliam demissionem, que posterior 
fieri debet. | Debent piseinam piseari ab aggere usque ad aggerem. Si antę seeuadam demissionem o. 
rumperetur, extunc Gregorius et lohannes per medium piseari debebunt de medio piscine siye grosso ^' 
et cum ista pecunia htabilire et residuitatem dividere debent et servare usque ad aliam demissionem 
consuetam. 

*1'J81. Molendinator •/. Ka therina. Prov. lacobus Czapnyk molendinator Leopol. 
extra portam tenetur debiti triginta marę. honeste Katherine Schisczina relicte olim Michaelis Schiska 
de Rzeschow solvere, videlicet ad f. Natiyit. Dom. prox. decem marc. et ad aliud f. Natiy. Dom. 
alias decem marc. et residuas decem marc. ad tercium f. Nativ. Domini sub intromissione totali in 
sortem suam molendini extra ciyitatem Leopol. 

DCVI. Acta Leopoli die dominico infra octavas Corporis Christi | anno Dom. ut supra p 
(5. Czerwca 1485 r.) presentibus mfo., gsis. et nobil. doms. Spithko de Jarosław Palto. Sandomir. IV. 
et Cpto, Russie gli., Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpto., Petro Golambek de Zimnavoda ludice 
castr. Leop. et aliis ąuampluribus. 

*I782. Reposicio terminorum. Terminus, qui hodie fieri debuit ex interrogacione 
inter labor. Petrum molendinat. de Premislani hominem nobilis Nyemyerza Borschowski aetorem et 
nobil, lurgi alias luchno heredem de eadem Borsehow per mfum. Spithek de laroslaw Paltm. Sandomir. 
et Cptm. Russie glem. ad quartam diem Regie Magestatis post in Leopolim ingressum est suspensus. 

DCSTII. Acta Leopoli feria sexta post octavas Corpor. Chri. prox. anno Dom. ut supra 
(10. Czerwca 1485 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzik Trib. et Yicecpto., Petro 
Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol, Petro Czebrowski, Nyemyerza Borschowski, lohanne 
Zimnovodczski, Wanko Lahodowski, Andrea laczimirski, Syenko Halka et aliis ąuampluribus. 

*1I83. laczimirska •/. Cosczey. Nobil. Nicolaus Cosczey de Laschki recognoyit, quia 
ei nobil. Andreas laczimirski de Riczicbow solyit centum et quinquagiata flor., quos sibi inscripserat 
super yilla sua Parwa Horoszana, 

') Przekreślono. 230 

*1784. Zophia •/. Nicolaus Cosczey. Nobil. Zophia heres de Żelechów consors nobil. 
c. Petri Tharanowski | tenetur centum et septuaginta flor. nobili Nicolao Cosczey de Laski a f. s. 
^lohannis B. prox. in tribus annis soIvere nec ipsum Cosczey antę deeursum trium annorum exemere 
debet. Si in tribus annis non solveret, extune in eisdem florenis sortem suam, que sibi divisione 
c. cessit, in Żelechów invadiat. | Hanc inscripcionem Zophia ad librum terr. inscribere debet et pro 
i^'isto gsus. lacobus Felstinski Trib. Halie. fideiussit. 

J3CVIIJ. Acta Leopoli feria sexta in vigilia Yisiiacionis h. Marie Virg. anno Dom. ut 
supra (1. Lipca 1485 r.) presentibus mfis., gsis. et nobil. doms. Spithek de Jarosław Pito. Sandom. 
et Cpto. Russie gli., Dobeslao de Byschow Pito. Bele., Słanislao Maldrsik Trib. et Yicecpto. Leopol., 
Georgio Fredrich cive Leopol. et aliis testibus. 

*l'785. Seąuntur, qui lugeruut penas Regales r a c ione r eper cussioni s 
pignorum in actione Eegie Magestatis. Gsus. lohannes heres de Gologori luit penam 
Eegalem de omnibus villis racione pignorum in fertonibus Regalibus. 

*1'!86. Idem lohannes luit penam Regalem in stacione Regali de suis rillis Calne, Sukmanow, 
cui Ministerialis pro his pignoribus repercussus hic ad castrum ad diem hodiernam dedit. | 
^ *1183'. Gsa. Anna heres de Lythwynow luit penam Regalem racione repercussionis pignorum 

690111 stacione Regali de suis villis Calne, Cozowa, Krzywe. 

*1188. Gsa. Dorothea Swynczina jah wyżej in fertonibus Regalibus de suis bonis omnibus 
et opido Pomorzani. 

*1 789. Gsus. Andreas de Swyrsz Gfr, Leopol. jak wyżej de omnibus suis bonis. 
DCJX. Acta Leopoli feria sexta infra octavas Yisitacionis b. Marie Virg. anno Bom. 
millesimo ąuadring. octuągesimo ąuinto (8. Lipca 1485 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Słanislao 
Maldrsik Trib. et Yicecpto., Petro Golambek de Zinmavoda ludice castr. Leopol, lohanne Tharnowski 
de Żelechów, lacobo de Prussi Advoc. et aliis ąuampluribus testibus. 

*1I90. Laboriosa Agnes/. Duscha. Terminus inter labor. Agnetam filiam labor. 
Pawlyk de Żelechów hominis nobil. Margarethe heredis de Żelechów consortis nobil. lohannis 
Msczischek actricem et nobil. Margaretham tenutariam de Żelechów consortem nobil. lacobi Duscha 
de Podhorcze pendet ad concordandum ad duas septim. 

*1791. Seąuntur, qui re p ercu sseru n t pignora in ferto nibu s. Staressyolo 
cum omnibus aliis villis ad eandem spectantibus repereussit, cui Ministeriahs terminum ad diem 
hodiernam dedit. 

Stanislaus de Syenyawa et aliis bonis repereussit, | 
c. Item Gay villa luit penam Regalem in repercussione pignorum in stacione. 

IV 

691 DCX. Acta feria ąuinia ipso die Divisionis Aplor. anno Domini ut supra (15. Lipca 

1485 r.). 

*1I92. Nos Spithek de laroslaw Plts. Sandom. et Cpts. terrarum Russie glis. de mandato 
Regle Magestatis nobis vive vocis oraculo facto vadium ducentarum marc, inter nobil. Parchom i alias 
Pauel, Dmytr et Sbroszek fratres germanos indivisos heredes de Dublani ab una et providos Cho- 
dzyenko et Athabyey fratres germ. Armenos Leop. filios olim Armeni Cochno predictis partibus 
nunc in presencia Regie Maiestatis personaliter comparentibus super bonis utriusąue partis vallamus. 

DC^I. Acta Leopoli feria sexta prox. antę f. Assumpcionis b. Marie Yirg. proxima anno 
Dom. ut supra (12. Sierpnia 1485 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzyk Trib. 
et Yicecpto., Petro Golambek de Zimnaroda ludice castr. Leop., Paulo Rosborski, Georgio de 
Lesnyouicze, Stanislao Podvoyevodzie et aliis. 

*1'J93. Branyeczski •/. Vosserbroth. Nobil, Nicolaus heres de Brancze recognovit, 
quia ei fam. Martinus Yosserbroth Consul satisfecit pro octoginta marcis pro piscinis apud ipsum 
G. in Brancze emptls. | 
IV. 

692 231 

PCK TI. Acta Leopoli feria sex(a antę f. s. Bartholomei Apli. prox. anno Dom. milles. 
ąuadring. octuagesimo ąuinto (19. Sierpnia 1485 r.) presentihus gsis. et nohil. doms. Stanislao Maldrsik 
Trih. et Yicecpto., Andrea de Swyrss Ofro. Leopol, Nicolao LopacsinsM de Oschani, lacobo Her- 
manowski, Steczko Dóbrginsld, Procopio Corawa, Nicolao Coscsey, Alberta de Leopoli, IvassJco 
Armeno Regie Maiestatis Cub'culario, Syenko de Luczha et aliis ąuampluribus iestibus. 

*I794. Malczyczsky •/• Cosczey. Nobil. Ivaszko heres de Maiczicze apud nobil. 
Nicolaum Cosczey heredem de Laszki in mutuuin reeepit centum et sesaginta flor. Hung,, in ąuibus 
sibi villam suam Lyesezow in distr. Leopol. sitam iavadiavit a data preseucium usąue ad deeursum 
trium annorum nec ipsum exemere debet ad tres annos. Et si post tres annos nou exemerit, 
extunc Cosczey tenere debet usąue ad | f. Nativ. Dom. immediate seąuens et a f. Nativ. Dom. usąue c. 
ad plenariam solucionem. Hanc inseripcionem ad primos terminos terr. Leopol. inscribere debet subj^' 
vadio centum marc. 

*1795. Malczyczsky •/• Cosczey Nobil. Nicolaus Cosczey de Laszki tenetur centum 
et tredecim flor. Hung. | nobili Iwaszko heredi de Maiczicze a dłe dominico prox. in decem septim. o. 
in bello, ubi protunc Eegia Magestas bellicose constituetur solvere. Si non solveret, extunc Iwaszko- 
in villam suam Lyesezow, ąuam sibi Nicolao obligavit, potens erit ineąaitare et possessionem totalem 
recipere. Et Iwaszko sibi Cosczey principales florenos alias sadatheJc restituere debet. 

*1796. Swyerski •/. lacobus Carasz. Gsus. Andreas heres de Swyrsz Gfr. Leopol. 
tenetur debiti sexaginta flor. Hung. nobili lacobo Carasz de Obelnycze solvere ad f. Nativ. Dom. prox., 
in ąuibus sibi ąuatuor areas integras bene possessionatas in villa sua Hlebouicze in distr. Leopol. sita 
invadiavit cum molendino et piscina inferiori et exactione bovina alias spotoolowcsisna ; si ipsam exactionem 
boyinam solus Swyrski de suis kmethonibus recipiat, ipse etiam lacobus de eisdem recipere debebit. [ 

*1'J9I. Dobrzinski •/. Sima. Nobil. Steczko heres de Dobrzani tenetur debiti sex flor. nr. 
Hung. nobili Sima Yalacho de Leopoli solvere ad Carnisprivium prox. | sub intromissione in aream c. 
integram bene possessionatam in villa sua Dobrzani. (z. p.) Descriptum est de consensu partium et 696 
alia inscripcio seąuitur. 

*1'?98. Dobrzyński •/• Duma, Sima. Nobil. Steczko heres de Dobrzani Iudex castr. 
Grodec. tenetur debiti decem septem flor. nobil. Duma et Sima Valachis de Leopoli solvere ad f. s. 
Petri prox. sub intromissione in tres kmethones bene possessionatos in villa sua Dobrzani. | 

*1799. Dobrzinski •/. Lopaczinski. Nobil. Nicolaus Lopaczinski heres de Oschani o. 
tenetur debiti decem flor. Hung, nobili Steczko heredi de Dobrzani solvere ad f. s. Petri Apli. ^ 
prox. I sub intromissione in duas areas integras bene possessionatas in villa sua Oschani et in medie o. 
tatem taberne ibidem et in campum dictum Oduisyenskye pole •). ^^ 

DCXI1I. Acta Leopoli feria sexta in crastino s. Egidii anno Domini ut supra (2. Września 
1485 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrsik \ de C}iodivancse Trib. et Yicecpto., c. 
Fetro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol., Paulo Milocsski Advoc. de Zalessye, Stanislao^- 
Poduoyevodze, Syenkone de Luczko et aliis ąuampluribus. 

*\ 800. Stephanus •/• Hriczko. Circumsp. Stephanus alias Steczko sartor civis Leopol. ortum 
suum in suburbio castri Leopol. penes ortum Culykowski ex una et granicies sancti lohannis eundo 
ad superius castrum parte ex alia iacentem pro tribus marcis prov. Hriczko Armeno perpetue yendidit. 

Z)C.XJV. Acta Leopoli feria guinta ipso die s. Michaelis anno Dom. milles, ąuadring. 
octuages. ąuinto (29. Września 1485 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrsyk Trib. 
et Yicecpto., Petro Golambek de Zimnavoda ludice, Stanislao Podvoyevodzye castr. Leopol., \ lacobo O. 
Advoc. de Pyekulouicze, Derslao servitore Czolhanski et aliis ąuampluribus. jZ: 

*180I. Lyssyenyeczska ■/. Cuchta. Nobil. dom. Katherina heres de Curzani consors 
nobil. Nicolai Yyssoczski heredis de Lyssyenycze piscinas suas tres, unam sub curia molendini et 1) w dalszTm ciąga: Odicysnyemkie. 232 

dnas inferiores in villa sua in Ourzani sitas, in distr. Leopol. pro nonaginta marcis fam. Martino 
Cachta et Georgio luriasch civibus Leopol. ad episcaturam piscium et ad demissionem vendidit. 
Demissio fieri debet a data presencium et piscare usque ad f. Pentecostes immediate seąuens. Domina 
decem marc. recepit et residuitatem pro f. Nativ. Dom. prox. solvere debent, Katherina pro dampno 
Ipsos intercedere debet, si pecuniam suam de eisdem piscinis non reciperent; et thugurium decens 
edifieare. | 

J)CX V. Acta Leopoli feria sexta post f. s. Andree Apli. prox. anno Dom. milles. ąuadring. 
C. oduagesimo ąuinto (2. Grudnia 1485 r.) presenłibus gsis. et nohil. doms Stanislao Maldrsyh Trib. 
}J{^^ Yicecpto., Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol., Nyemyer za Borschowski, Yaynko 
Lahodowski, Nicolao Krzywyczski, Nicolao Vidawski et aliis ąuampluribus. 

*1802. Eaphael •/• Vylczek. Gsus. Raphael de laroslaw filius olim gsi. lohannis heredis 
de Sglobyey recognovit, quia ei nobil. Derslaus Yylczeli heres de Lubyenye solvit eentum et sexaginta 
marc. debiti. | 
c. *1803. lacobus •/. molendinator. Terminus inter fam. Stanislaum molendinatorem de 

^ Vychorz filium olim Stanislai Nassuthko molendinatoris Leopol. ex una et honest. Katherinam 
consortem fam. lacobi pileatoris et molendinatoris Leopol. per Vicecptm. et ludicem castr, suspensus 
est ad ingressum in Leopolim mfi. Spithek de laroslaw Plti. Sandomir. et Cpti. Russie glis., ąuarta 
die post ingressum. 

*1804. Palatinus •/• Krzywyczski. Mfs. doms. lohannes de Opporow Plts. Brzest. et 
Capts. lunowladisl. protestatus est, quia nobili Nicolao Krzyyiczski solvit septuaginta marcas videiieet 
pro se triginta et quinque et pro gso. lohanne Cosczeleczski suo rivalo alias triginta et quinque 
mareas. (z. p.) 

*I805. Mfs. doms. lohannes de Opporow Plts. Bresten. et Cpts. lunowladisl. protestatus 

est, quia nobili Nicolao Krzywyczski solvit septuaginta marc. yidelicet pro se trij^inta et quinque 

marc. et pro gsa. Katherina consorte gsi. lohannis Cosczeleczski alias triginta et quinque, volens, 

ne in hoc aliquod dampnum ipsa [Katherina] *) Zophia haberet. 

(j *1806. Palatinus •/• Krzywyczski. | Nobil. Nieolaus Krzywyczski recogno?it quia ei 

IV. mfs. doms. lohannes de Opporow Palts. Brzest. et Capts. lunowladisl. satisfecit pro septuaginta marcis 

^^^ iuxta decretum dominorum. (z. p.) 

*I80'!'. Nobil. Nieolaus Krzywyczski recognovit, quia ei mfa. Zophia consors mfi. dom, 
lohannis de Opporow Plti. Brzesten. et Cpti. lunowlad. sohit septuaginta marc. quas habuit super 
Tilla Mokoczeyn [inscriptas] ') et pro prelucris iuxta literam capitalem et prelucrorum. 

*1808. Molendinator •/• Borschowski. Terminus inter labor. Petrum molendina- 
torem de Syedlyscza hominem nobil. Nyemyerza Borschowski actorem et nobil. lurgi alias luchno 
heredem de Borschow pendet ad concordaadum ad duas septim. 

*I809. Stanislaus •/• tideiussores. Famosi Niclas et Mathias Czeluch cives Leopol. 
Q fideiusserunt | pro circumsp. Stanislao filio olim Nassuthko Stanislai molendinatoris Leopol., quod die 
IV. dominico prox. debent statuere in castello coram Yicecpto. Leopol. ipsum Stanislaum sub tricentis 
'^marcis. (s. p.) 

I>OX'VI. Acta sunt hec Leopoli feria tercia ipso die s. Lucie anno Dom, milles. ąuadring. 
ocłtmgesimo ąuinto (13. Grudnia 1485 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzik de 
Chodiwancze Trib. et Yicecpto., Petro Golambek de Zimnavoda ludice, Stanislao Podwoyevodzye 
castr., Syenko de Lucska, Stanislao molendinatore Leopol. et aliis. 

*1810. Stanislaus •/• lacobus. Prov. Stanislaus Nassuthko filius olim Stanislai Nas- 
suthko molendinatoris Leopol. tutelam Mathie pueri, sui filiastri, filii olim lohannis Nassuthko molendin. ') Przekreślono a u góry nad tern słowem: Zophia. — ') Przekreślono. 233 

Leopol, fratris sui germani, provido lacobo pileatori et molendin. Leopol. resignavit usque ad annos 
discrecionis ipsius Matbie. Dum Mathias Teniat ad annos discrecionis, eitunc lacobos debet sibi 
condescendere sortem suam molendini. Et lacobus infra hoe tempus omnia debita patris ipsius pueri 
solvere debet et molendinum reformare, quid fuerit necesse. | Si puer nondum ad annos veniens c. 
moreretur, estunc lacobus debet tenere tutelam ad terminum annorum ipsius pueri. 705 

*1811. Stanislaus 7. lacobus. Prov. Stanislaus Nassuthjjo filius olim Stanislai Nas- 
suthko molendinatoris Leopol. recognovit, quia ei prov. lacobus pileator et molendinator Leopol. 
satisfecit pro ąuindecim marcis et hoc pro sorte alias spadek, que sibi cessit post honorab. ae relig. 
Martinum fratrem germanum. 

X>CXVJJ. Acta sunt hec LeopoU feria sexta post f. s. Lucie prox. anno ut supra 
(16. Grudnia 1485 r.) presentibus gsis. et nohil. doms. Stanislao Maldrzyh Trib. et Viceepto., Peiro 
de Zimnavoda ludice castr. Leopol., Petro Csehrowshi, Nicolao Cosceey, lurgi Malcsiceski et aliis 
ąttampluribus. 

*18I2. Molendinator •/• Borschowski. Prout doms. Iudex castr. Leopol. reeeperat 
sibi ad interrogandum dom. Paltm. Sandomir. et Cptm. Leopol. in causa providi Petri molendinatoris 
de Premislani et nobil. lurgi Borschowski, quia controversio fuit, quod concitacio cum citacione non 
concordabant, prout lurgi repugnabat, doms. Capts. exaudita controversione | deerevit cum aliis C. 
dominis concitacionem bonam et in suo robore remansit. Sed quo pro coadiutoribus decem similibus7oe 
et triginta inferioribus doms. Iudex recepit sibi ad interrogandum dom. Capfm. et pro eisdem coadiu- 
toribus posuit terminum sexta die post ingressum Leopolim Capitanei. 

*1813. Nyemyerza •/• Borschowski. Nobil lurgi alias luchno heres de Borschow 
obligatus est solvere quatuordecim marcas nobili Nyemyerza Borschowski in quatuor sept. in preiucris 
ipsius Nyemyerza sub intromissione in mediam alteram aream bene possessionatas in Tilla sua Prze- 
mislani. Si autem ibidem intromissionem dare non posset, extunc in Borschow intromissionem dare 
est obligatus. | TERMINI CASTRENSES 

14 86. 

I)CX VJIJ. Acta LeopoU feria sexta antę f. s. Agnetis prox. anno Dom. milles. ąuadring. c. 
octuagesimo sexło (20. Stycznia 1486 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao MaldrsiJc Trib. ^• 
et Yicecpto., Peiro Golambelc de Zimnavoda ludice castr. Leopol, Nyemyerza Borschowski, lurgi 
alias luchno de eadem Borschow, lacobo de Prussi Advoc. in Pyeculouicze et aliis ąuampluribus 
łestibus. 

*1814. Czyzykowski •/. Abuschka. Nobil. lohannes heres de Czizikow piseinam 
suam molendini in rilla sua Czizikow in distr. Leopol. ad demissionem et episcaturam piscium pro 
quadraginta et quinque marcis fam. Michaeli Obuschka civi Leopol. vendidit; viginti flor. recepit; 
et residuitatem medietatis summe ad Conductum Paschę prox. Michael solvere debet, residuitatem 
tocius summe circa resignacionem piscine. Demissio fieri debet ab hodierna data et piseari usque 
ad f. s. lohannis B. prox. | (z. p.) Descriptum de consensu partium. 

*I815. Nyemyerza •/• Borschowski. Nobil. Dobeslaus Garnczarski reposuit terminum ^ 
primum a nobili Nyemyerza herede de Borschow actore ad instanciam nobil. lurgi alias luchno iv. 
heredis de eadem Borschow; in duabus sept. 

30 234 

DC^lIK. Acta Leopoli feria sexta in crastino Puńficacionis h. Marie Yirg. anno Bom. 
tnillesimo ąuadring. ocłuagesimo sexto (3. Lutego 1486 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Słanislao 
Maldrzih Trib. et Yicecpło., Pełro Golambeh de Zimnawoda ludice castr. Leopol., lacobo de Rudancse 
Trib. Hal, Pełro CsebrowsM, Yayiiko LahodowsM, lacsJco Lubieński, lacobo de Prussi Advoc. 
in Pyehulouicse et aliis testibus. 

*I816. Advoeatus ■/• Zophia. Nobil. lohannes Advoc. de Rodathicze post nobil. Zophiam 
cousortem suam, filiam vero olim nobil. lanussii de Podmostne quinquaginta marę. minus media tarcia 
marca dotis alias possagu apud nobil. Petrum et lacobum Krzywyeczskye heredes de Brzuchouieze 
et Krzywcza pecuuiam maternalem alias macserzyssny recepit, adyersus vero istius alias quinquagiata 
marcas minus media tercia marca dotalicii alias vyana et in summa centnm marc. minus quinque 
c. in medietate sue advocacie in Rodathicze et aliis omnibus bonis | Zophie reformat. Hanc inseripcionem 
^lohannes Advoc. in librum Advocatorum inducere ad primam posicionem libroruo) Adrocatorum est 
obligatus. Pro quo lohanne gsus. lacobus de Rudancze Trib. Halic. fideiussit in manus Petri et 
lacobi, quod debet inducere. 

^ISII. Nyemyerza •/• Borschowski. Prout nobil. Nyemyerza heres de Borschow 
citayerat pro nonadmissione intromissionis in quatuordecim marc. in mediam alteram aream in 
Premislani aut in Borschow nobilem lurgi alias luchno heredem de Borschow, qui luehno respondit : 
quia ego dabam intromissionem iuxta inseripcionem — et sic receptum est ad recognicionem Ministerialis 
c. et Ministerialis recognoyit, quia non est data intromissio sibi Nyemyerza iuxta inseripcionem. | Cul 
17: Nyemyerza in ipso luchno iudicium deereyit dare intromissionem in mediam alteram aream bene 
possessionatam in Borschow aut in Premislani cum pena iudiciali trium marc. et parti totidem. 

*1818. Nobil. luehno heres de Borschow obligatus est solyere tres mareas pene nobilł 
Nyemyerza heredi de eadem Borschow in ąuatuor sept,, sub recepcione sex boum in bonis ipsius 
luchno. 

DCXX. Acta Leopoli feria sexta antę domin. Letare prox. anno Dom. milles. ąuadring. 
octuagesimo sexto (3. Marca 1486 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Słanislao Maldrzyk Trib. 
et Yicecpto., Pełro Golambeh de Zimnavoda ludice castr. Leopol., Petro CsebrowsM, Pełro Laho- 
dowsM, Andrea Wnuczek de Bobrka, Daszko de BorscJiow, lacobo de Prussi Advoc. et aliis quam- 
pluribus. 

*1819. Der slaus •/. Adyoeatus. Mfs. doms. Spithko de laroslaw Palts. Sandomir. 
et Cpts. Russie glis. yallayit yadium centum marc. inter nobil. lacobum de Prussi Adyocatum et nobil. 
Derslaum tenutarium in Kamyonopole. 

*1820. Hermanowski •/. Hanusskova. Nobil. Martinus heres de Hermanów | tenetur 
rv. debiti septem marc. famose Annę relicte olim fam. Hanussek ciyis Leop. solyere ad f. Aseensionis 
'^^ Dom. prox. sub recepcione quatuordecim boum in sorte ipsius in Hermanów in pignoracione. Si pigno- 
raeionem non admitteret, extunc alios quatuordecim boves succumbet. (z. p.) 

*1821. Nyemyerza •/• Borschowski. Mathias Minister, de iure additus recognoyit, 
quia nobil. luchno alias lurgi heres de Borschow admisit intromissionem in mediam alteram aream 
bene possessionatam et in kmethones Stańko, Suschko et Protassa nobili Nyemyerza heredi de Bor- 
schow yidelicet Stańko in Premislani et Suschko et Protassi in Borschow. 

*1822. Cosczeleezski •/• Voserbruth. Mfs. doms. lohannes Cosczeleczski de Skampe 

Cstls. et Cpts. Dobrzyń, piseinam nowam in villa Polthew pro centum et yiginti mareis | fam. Martino 

^ Vosserbruth Consuli et Paulo civi de Leopoli ad episcaturam et demissionem yendidit et iam totalem 

712 solueionem recepit. Demłssio fieri debet a f. Natiy. Marie prox. et piscari usque ad f. Pentecostes 

immediate sequens et ab hodierna die piscare possunt. 

*1823. Czebrowski •/ Orynynski. Nobil. Petrus Czebrowski de Stoki procurator 
nobil. lohannis Wloschek heredis de Zabokruki filiastri sui, filii vero olim gsi. lohannis Czebrowski 235 

de eadem Zabokruki heredis attemptavit terminum super nobil. Andream Zelibor et lohannem 
Dunay fratres germ. heredes de Orynya, qui non paruerunt, Procurator ipsos condempnavit. Citacio. 
Spithko de laroslaw Plts. Sandom. et Cpts. terrarum Russie glis. vobis nobil. Andree Zelibor et 
lohanni Dunay heredibus de Orynyn filiis olim gsi. Hriczko de eadem Orynyn heredis Succamerarii 
Camenee. iłd. ad instanciam nobil. lohannis heredis de Zabokruki filii vero olim gsi. lohannis 
Czebrowski de eadem Zabokruky heredis pro eo, quia olim pater vester Hriczko Succamer. eoram 
Eegia Magestate et iudicio Regali recognovit olim nobili lohanni Czebrowski Cubiculario Eegie Mai. 
patri ipsius lohannis debiti centum et decem marc as, | in ąuibus obligavit duas rillas suas, Quassow c. 
cum piscina ex opposito eiusdem iacenti et Crasnostawcze etiam cum piscina sub et ex opposito 7^ 
eiusdem ville in eodem fluvio, quod fluit per Orynyn nomine Swancza iacens. Et pater vester et vos, 
tanąuam successores patris, protegere debuistis. Quod si non protegeret aut vos non protegeretis, 
prout non protexistis, aut iniuriam inferietis, prout intulistis, quia ipsum lohannem successorem 
eiusdem lohannis Czebrowski de eisdem villis et piscinis violenter detrusistis et ob hoc, si se cittare 
permitteretis, prout admisistis, ad quodeunque ius terr. aut castr., extunc in primo termino parere 
debetis et causam perdere, qui lohannes tanquam legitimus successor patris sui lohannis vos tanquam 
legitimos successores post patrem vestrum Hriczko in eodem primo termino potens est condempnare 
et pro dampno. Ideo lohannes vos citat pro centum marcis et pro totidem dampni. Datum Leopoli 
feria secunda | in crastino dominice InTocavit me anno Domini milles. quadring. octuagesimo sesto c. 
(13. Lutego 1486 r.). ^^ 

PCK 'KI. Acta Leopoli feria sexta antę dom. ludica prox. anno Domini ut supra (10. Marca 
1486 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Słanislao Maldrsik Trib. et ficecpto., Pełro de Zimnavoda 
ludice, Stanislao Powoyevodze castr. Leopol., Martino servitore domini ludicis et aliis ąuampluribus. 
*1824. Morhel •/• Armeni. Prov. Martinus et Laczko fratres germani indivisi dicti 
Derdorowyczi suburb. castri Leopol. Armeni tenentur debiti novem flor. Hung. prorłdo Chadzym ludeo 
Leopol. filio Morhel solvere una septimana post f. s. Petri Apli. prox. sub intromissione totaU in 
domum suam in suburbio Leopol. penes pontem ex opposito Lewschka sitam. 

33C3r,yrJ. Acta Leopoli feria secunda antę Thiburcii prox. anno Bom. milles. ąuadring 
octuagesimo sexto (10. Kwietnia 1486 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrsyk Trib 
et Yicecpto., Pełro Golambek de Zimnatoda ludice castr. Leopol., Stanislao ComornyczsU, lohanne 
Feternimant de Leopoli et aliis. 

*ł825. Nieolaus molendinator, ProTid. Nieolaus molendinator de villa Stradecz 
molendinum suum hereditarium in Stradecz pro triginta et quinque marc. provido Nicolao Lysz filio 
Hanus de Zaskow vendidit | et iam decem septem marcas recepit, residuitatem vero Lis videlicet C 
ab isto f. s. Georgii prox. ad aliud f, s. Georgii per annum sex marcas et ad aliud f. s. Georgii per^' 
decursum unius anni alias sez et sic semper ad f. s. Georgii ad plenariam solucionem. 

DCXJSJ.1I. Acta Leopoli feria sexta ipso die s. s. Tiburcii et Yalariani anno Bom. 
millesimo etc. ut supra (14, Kwietnia 1486 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrgik 
Trib. et Yicecpto., Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol., lohanne Sokolnycsski, 
Georgio et lohanne de Zimnauoda, lohanne Corcsbork de Cropusch et aliis ąuampluribus. 

*1826. Baluchinski •/. Stanislaus. Nobil. Stanislaus Yicecpts. castri Leopol. domum 
suam in platea ludeorum iuxta portam Halic. Leopoli inter domum ludei lagni^ ex una et Hithko 
sutorem sitam cum orto et pratis pro viginti marc. | nobili Feliei Baluschinski vendidit. Stanislaus in o. 
eadem domo benivole ad f. s. Michaelis prox. residere debet. ^• 

^ 716 

JDCZJSTJT^. Acta sunt hec Leopoli feria tercia ipso die s. Mard Ewang. anno Bom. 

milles. ąuadring. octuagesimo sexto (25. Kwietnia 1486 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao 

Maldrzyk Trib. et Yicecpto., Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol, Słanislao Gomor- 

nycssM et aliis ąuampluribus łestibus. 236 

*I827. Yadium per dom. Capitaneum vallatum. Spithko de laroslaw Plts. 
Sandomir. et Cpts. terrarum Russie glis. gso. lohanni Yoythyczski heredi de Milathłcze Dfro. Leopol. 
grate nobis dilecto. Generose, grate nobis dilecte ! Nobil. Margaretha Czemyerzinska heres de Podczemne 
contra G. tuam in ąuerela deposuit, ąuomodo sibi dampna in Podczemne intulisti piscinam ipsius 
ibidem yiolenter perfodiendo ; nos vadium ducentarum marcar. yallamus. | 

DC^CiK-l^. Acta Leopoli feria sexta antę f. Penthecostes prox. anno Dom. ut supra (12. Maja 
IV. 1486 r.) presentibus gso. Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol., Petro Csebrowski, 
loJianne Clonowski et aliis. 

*1828. Termini castr, propter absenciam dom. Yicecptei. ad duas septim. sunt repositi. 
I>C:KXVI. Acta sunt Leopoli feria sexła in crastino solemnis Corporis Chri. anno 
Dom. ut supra (26. Maja 1486 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrzyh Trib. et 
Yicecpto. Leopol, Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol., lohanne Golambek de eadem 
Zimnavoda, Petro Csebrowski, Stanislao Ozygalka, Iwassko Esemyenowski, Yenceslao Narayowski 
et aliis ąuampluribus testibus. 

*I829. Simcha •/. Coslowski. Prov. Simclia ludeus de suburbio castri Leopol. mandavit 
pro se fideiubere proyidis Hrin sutori et Pyessak alias Spak etiam de eodem suburbio castr, Leopol. 
nobil. ac famoso lohanni Coslowski ąuondam citI Leopol. quindecim marc. cum media solyere 
ad f. s. Petri Apli. pros. Si Simcha non solveret, extunc fideiussores soWere debent et Simcha ipsis 
in domum suam in suburbio castr, sitam intromissionem totalem et in omnia bona sna ac ad omnia 
instrumenta eerdonia alias garbarskie dare est obligatus. 

*1830. Yicecapts. •/. Ozygalka. Nobil. Stanislaus Ozygalka heres de Przemyvolki tenetur 

decem mareas gso. dom. Stanislao Maldryk de Chodiwancze Trib. et Yicecpto. Leopol. solvere per 

decem septim. Si non soWeret, extune in crastino termini ipse Stanislaus recipiens uxorem suam 

cum pueris, nichil aliud recipiendo de bonis suis Przemyvolki | esire est obligatus et eadem bona 

IV. Yieecapto. condescendere. (s. p.) 

'^^ *183l. Czemyerzinska 7. Da pif er. Nobil. Petrus Czebrowski cum procuratorło ei 

parte gse. Margarethe Czemyerzinska heredis de Podczemne actricis attemptavit terminum primum 
pro centum marcis vadii super gsum. lohannem Yoythiczski heredem de Milathicze Dfrm. Leopol., 
a quo provid. lurek servitor lohanais reposuit simplici infirmitate ; per duas sept. 

*1832. Narayowski ■/. Krzywyeczski. Mathias Minist. tonsus de brachio Regali 
additus nobili Yenceslao heredi de Narayow ad primam intromissionem recognoyit, quia ex parte 
Yenceslai affectavit intromissionem in quatuor marcis et totidem dampni et in penis apud nobil. 
laeobum Krzywyeczski heredem de Dussanow in mediam alteram aream, quam intromissionem ipse 
lacobus non admisit. Nobil. Mathias terminum reponebat ad concordandum, quam actor admittere voluit. 
*1833. Nobil. Yeneeslaus Narayowski per suum procuratorem attempta?it terminum super 
nobil. lacobum Krzywyeczski heredem de Dussanow, qui non paruit. Yenceslaus ipsum in pena Regali 
et sua ac iudiciali condempnayit. 

JDCX1ZVII. Acta sunt hec Leopoli feria sexta antę Anthonii prox. anno Dom. ut supra 

(9. Czerwca 1486 r.) presentibus mfo. dom. Spithek de Jarosław Palto. Sandomir. et Cpto. terrarum 

Russie gli. et gsis. ac nobil. doms. Stanislao Yicecapto. et Tribuno, Petro Golambek de Zimnavoda 

ludice castr. Leopol., lohanne de Zimnavoda, Petro Czebrowski, Petro Oulikołoski, \ Petro La- 

IV. howski Capto. de Kamyonka, Petro de Swarthow, Iwaszkone de Bsemyenow, lacobo de Pyekulowicse 

"^^^ Advoc. et aliis. 

*1834. Czemyerzinska •/. Dapifer. Nobil. Petrus Czebrowski cum procuratorio ex 
parte gse. Margarethe Czemyerzinska consortis nobil. lohannis Clonowski actricis attemptaTit terminum 
secundum super gsum. lohannem Yoythiczski heredem de Milathicze Dpfrm. Leopol., a quo nobil. 
Mathias de Górzno eundem terminum reposuit simplici infirmitate; in duabus sept. 237 

*I835. Narayowski •/• Krzy wye czski. Mathias Minister, de braehio Regali additus 
ad secundam intromissionem nobili Narayowski VencesIao recognovit, qaia dum venit ad bona Dus- 
sanow nobil. lacobi Krzywyeczski et affectavit secundam intromissionem in mediam alteram aream in 
prelucris Yenceslai, que intromissio est repercussa. Ministerialis ad diem hodiernum terminum dedit- 
lacobns non paruit, procurator Yeńceslai ipsum in pena Regali et iudiciali et parti totidem con- 
dempnavit. 

JDC2IIKVI1I. Ada sunt hec Leopoli feria sexta in crastino s. Viti anno ut supra 
(16, Czerwca 1486 r.) presentibus gsis. et nóbil. doms. Stanislao Maldrzyk Trib. et Yicecpto., 
Pełro Golatnhek de Zimnavoda ludice castr. LeopoL, Andrea Wnucsek de Bobrka, lohanne de 
Zmnavoda, lohanne de Dauidow , Martino Maysel de Anłiąua Bobrka Tenutario et aliis 
ąuampluribus. 

*1836. Termini castr. Leopol. per duas sept. sunt repositi. | 

nn 'X"X' T'X' Acta sunt hec Leopoli in iure castr, feria sexła in mgilia s. lohannis B. ^ 
anno Domini ut supra (23. Czerwca 1486 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Mai- 120 
drzik Tribuno et Yicecpto. , Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. , lohanne Yoythiczski 
Dfro. Leopol., lohanne de Sokolnyki, lanussio de Podmosłne, lacobo Charsowski, Paulo Miloczski 
et aliis ąuampluribus łestibus. 

*1837. Gzemyerzinska •/. Dapifer. Nobil. Margaretha Ozemyerzinska de Podczemne 
actrix per suum procuratorem proposuit super gsum. lohannem Yoythiczski Dfrm. Leopol. pro eo, 
quia tu supereąuitans alias nayechawschi violenter cum decem tibi similibus et triginta inferioribus 
super bona Podczemne perfodisti piscinam ipsius, pro qua perfodicione piscine nos vadium ducen- 
tarum marc. vallavimus. Et tu non advertens vadium nostrum eandem piscinam in Podczemne demi- 
sisti et depiscasti. Ideo citat te pro medietate vadii videlicet pro centum marcis. Exadverso lohannes 
Dpfr. per suum procuratorem affectaTlt causam istam ad ius terr. Leopol. remitti asserens, quod ista 
causa tangit ius terr. et hoc pro eo , quia ista causa ex iniuria demissionis piscine processit , que est 
iniuria terrestris, ut asserit actriz; et cum per hoc vult me inducere ad ius castr, pro vadio, quia 
doms, Capts. vallavit vadium, ipsa domina scit, quomodo vadium affectavit, sive iuste sive iniuste nulli 
liber denegatur neque vadium per | dom. Gptm. denegari debet. ludicium suspendit ad feriam quartam j^- 
prox. ad adyentum Capitanei Leopolim et hoc de consensu partium. 721 

*1838. Narayowski •/. Krzywyeczski. Mathias Minist. de braehio Regali ad terciam 
intromissionem additus nobili Venceslao Narayowski ad bona Dussanow nobil. lacobi Krzywyeczski 
recognovit , quia intromissio est repercussa, Yenceslaus per suum procuratorem ipsum lacobum in 
pena Regali quatuordecim marc. et in pena iudiciali et parti totidem condempnavit. ludicium remisit 
ad dom. Captm., ut sibi Yenceslao intromissionem assignet. 

T^r ryyy Acta sunt hec Leopoli feria ąuarta in vigilia s. [lohannis B.J ^) Petri Apli. 
anno Bom. milles. ąuadring. octuagesimo sexło (28. Czerwca 1486 r.) presentibus mfo., gsis, et nobil. 
doms. Spithko de laroslaw Palto. Sandom. et Cpto. terrarum Russie gli,, lohanne Woythiczski 
Dfro. Leopol. , Stanislao Maldrzyk Trib. et Yicecpto. , Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol. , 
Petro Czebrowski, Nicolao et Petro Branyeczskie , lohanne Maleczkowski , lacobo Charzowski et 
aliis guampluribus testibus. 

*1839. Gzemyerzinska •/. Dapifer. Terminum inter gsam. Margaretham Gzemye- 
rzinska de Podczemne actricem et gsum. lohannem Voythiczski Dfrm. Leopol. mfus. doms. Spithko 
de laroslaw Palts. Sandomir. et Cpts. terrarum Russie glis. in una septimana post f. s. Bartholomei 
prox. suspendit de consensu partium cum interrogacione. | 

nr ryyy r Acta sunt hec Leopoli feria sexta in crastino s. Petri Apli. anno Domini j^' 
uł supra (30. Czerwca 1486 r.) presentibus mfo., gsis. et nobil. doms. Spithko de laroslaw Pito. "122 ') Przekreślono. 238 

Sandom. et Cpto. terrarum Russie gli., Ounthero de Syenyawa ludice, lohanne deVyssokye Sub- 
iudice łerr.y Stanislao MaldrsyJc Trib. et Yicecpto., lohanne Yoythicsshi Bfro. , Andrea de Swyrss 
Gfro., Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol. et aliis ąuampluribus. 

*1840. Laurencius •/• Gregorius. Nobil. Laureucius lawschowycz de Domazir reeog- 
novit, quia ei satisfactum est a fam. Gregorio Kyczula et lohanne Byali civibus Leopol. pro viginti 
marcis pro demissione secunda piscine, Demissio fieri debet a f. Natiyit, Marie prox. per decursnm 
duorum annorum. 

*I841. Oulykowski cum patruo. Nobil, lohannes de Culykow domum suam heredi- 
tariam in suburbio castr. Leopol. penes curiam Strumilo sitam gso, Petro Culykowski de Zybolki 
heredi patruo suo germano pro quinque marcis vendidit. 

*I842. Czebrowski /. Orynynsczy. Nobil. lohannes Czebrowski Wloeh de Zabokruki 

Tenutarius per suum procuratorem attemptavit terminum concitatorium aetor contra nobil. Andream, 

c. Zelibor et lohannem Dunay fratres germanos heredes de Orynyn, qui non paruerunt. | Procurator 

^g ipsius lohannis ipsos in pena iudiciali et partis condempnavit. Concitacio. Spithko de laroslaw 

Palts. Sandom. et Capts. terrarum Eussie glis. vobis nobil. Andree, Zelibor et lohanni Dunay fratribus 

germ. heredibus de Orynyn, filiis olim gsi. Hriczko de eadem Orynyn heredis, Succamer. Camenec. 

itd. ad instanciam nobil. lohannis heredis de Zabokruki, filii vero olim gsi. lohannis Czebrowski de 

eadem Zabokruki heredis, qui vos concitat ad sohendum centum et decem marc. et totidem dampni, 

pro quibus in termino condempnabili vos condempnayit et hoc pro eo, quia olim pater vester Hriczko 

coram Kegia łdag. et iudicio Eegali recognovit olim nobili lohanni Czebrowski Cubiculario Eegie Mag. 

patri ipsius lohannis debiti centum et decem marc, in quibus obligavit duas suas Tillas Quassow cum 

piscina ex opposito eiusdem iaceuti et aliam rillam Crasnostawcze etiam cum piscina sub et ex oppo- 

c. sito eiusdem ville in eodem fluvio, quod fluit per Orynyn nomine Swancza iacens | et vos ipsum 

^2^ lohannem de eisdem villis et piscinis violenter detrusistis. Datum Leopoli feria sexta post octavas 

solemnis Oorporis Chri. prox. anno Dom. millesimo quadring. octuagesimo sexto (2. Cserioca 1486 r.). 

ludicium Ministerialem ad primam pignoracionem addidit. 

*I843. Palatinus •/• Felstinski. Gsus. lacobus Pelstinski heres de Eudancze Trib. 

Ealic. recognovit , quia a gso. Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol. recepit septu- 

aginta marcas, pecuniam nobil. Nicolai Krzywyczski, que pecunie fuerunt circa ludicium arestate per 

C. mfam. dom. lohannem de Opporow Paltm. lunowladisl., | quas peeunias doms. lacobus de iudicio 

725 exfideiussit tali modo , quod dumcunque mfs. Spithko de laroslaw Plth, Sandom. et Cpts. terrarum 
Eussie glis. pro eadem pecunia obdestinaret ipsum lacobum, post quam obdestinacionem, si eandem 
pecuniam lacobus in duabus sept. coram dom. Pito. non reponeret , extunc alias septuaginta marcas 
in manus Palatini Sandomir. succumbere debet. Si non reponeret, extunc in septuaginta marcis essen- 
cialibus et in totidem dampni in yillas suas Eudancze et Cukyzow Palatino intromissionem dare 
debet. (s. p.) Ad mandatum domini Palatini Cracouiensis descriptum est *). 

*1844. Agopscha ■/• Embyey. Prov. Agopscha Armenus civis Leopol. recognovit, quia 
sibi prov. Embyey suburbanus castri Leopol. dedit yiginti quatuor boves pro viginti ąuatuor marcis 
C. super summam septuaginta tres cum medio flor. | per prius sibi Agopscha inscriptam. (s. p.) 

726 TJCirfrynrTT ^cta sunł hec Leopoli feria sexta in vigilia Bimsionis Apostolorum 
anno Domini ut supra (14. Lipca 1486 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldreyk 
Trib. et Yicecpto. Leopol., Berslao Yylcseh de Lubyenye, lohanne et Georgio Zimnowodcsshy, 
lohanne de Sokolnyki Advocato, lanussio de Podmostne et aliis ąuampluribus łesłibus. 

*I845. Yasylko •/. Issaczko. Prov. Yassil de suburbio castri Leopol. tenetur debiti 
decem septem flor. Hung. sohere ad f. s. Michaelis prox. provido Issaczko ludeo etiam de suburbio 
castri Leopol. sub intromissione in domum suam , quam emit apud dom. Vicecptm. Leopol. in sub- 
urbio castri Leopol. penes domum Armeni Bogdan Caczelnyk ex una et penes domum ludka ludei. ') Uwaga ta współczesna wypisana n samego dola str. 724. 239 

*1846. Yacliam inter Narayowski et Krzywyeczski vallatum. Spitbko de laro- 
-slaw Plts. Sandom. et Cpts. terrarum Russie glis. nobili lacobo Krzywyeczski de Dussanow heredi. 
Querelibus nobil. Yeneeslai Narayowski | permoti vadiuni centum marcar. vallamus. c. 

Tł/ry yyr rr Acta sunt hec Leopoli feria sexta in vigilia s. Marie Magdalenę anno 737 
Dom. milles. ąuadring. ocłuagesimo sezto (21. Lipca 1486 r.) presentihus gsis. et nobil. doms. 
Stanislao Maldrzyh Trih, et Yicecpto. Leopol., luchno Naguasdan de Stanków, Nicolao Cosczey, 
Nicolao Frocuraiore de Malechow et aliis ąuamplurihus testihus. 

*184'J. Termini castr. Leopol. propter absenciam ludicis ad duas septim. sunt positi. 

DC!KXJZIV. Acta sunt hec Leopoli feria sexta post f. s. lacohi Apli. prox. anno Dom. 
ut supra (28. Lipca 1486 r.) presentibus mfo. dom. Spithek de Jarosław Pito. Sandom. et Cpto. 
Hussie gli. , Stanislao Maldrsijh Trib. et Yicecpto. Leopol. , Derslao de Kamyonopole , Nicolao 
Sandzicz de Osczow et aliis ąuainpluribus . 

*1848. Yadium inter Nicolaum Cosczey et Advocatos de Prussi. Mfs. doms. 
Spithek de laroslaw Palts. Sandom. et Cpts. terrarum Russie | glis. vallavit vadium sexaginta marc. o. 
inter nobil. Nicolaum Cosczey de Lesczow et Caspar, Lucam et lacobum fratres germ. Adyocatos de 723 
Prussi. Et yadium ad acta nostra castr. Leopol. inscribi et ad domos vestras mitti iussimus. Inscriptum 
est iuxta relacionem dom. Vicecpti. Leopol. 

IDC^lCTCy. Acta sunt hec Leopoli feria sexta antę f. s. Laurencii prox. anno Dom. 
ut supra (4. Sierpnia 1486 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Maldrsih Trib. et Yice- 
cpto., Petro de Zimnavoda ludice castr. Leopol. , lohanne BelsecssM, Yenceslao Narayowski , Sta- 
nislao Osygąlka , Fyedko Ostaloivski , Stanislao Comornyczski , lohanne et Gregorio Zimno- 
Dodczskie et aliis. 

*1849. Termini castr, ex mandato dom. Yicecpti. per duas septim. sunt positi. (z. p.) 

*1850. Narayowski •/• Krzywyeczski. Mathias Minist. Leopol. de brachio Regali 
additus nobili Yenceslao heredi de Narayow ad ąuartam intromissionem in prelueris ad bona Dussa- 
now nobil. lacobi Krzywyeczski heredis de Dussanow recognovit, quia intromissionem in mediam alteram 
marcam Krzywyeczski repercussit. Ministerialis sibi lacobo terminum ad hodiernam diem dedit, qui 
non paruit, Narayowski | in pena Regali ąuatuordecim marc. et iudiciali trium marc. et sua totidem^- 
ipsum lacobum condempnavit. ludicium Ministerialem ad intromittendum in bona Dussanow adiudicavit. 729 

X)CX.XX'VI. Acta sunt hec Leopoli feria ąuarta in vigilia s. Bartholomei Apli. anno 
Dom. ut supra (23. Sierpnia 1486 r.) presentibus mfis. , gsis. et nobil. doms. Spithko de laroslaw 
Pito, Sandomir. et Cpto. terrarum Russie gli. , Felice de Panyow Kamenec. et Zudaczou. Capto., 
Gunthero de Syenyawa ludice terr., Stanislao Maldrzyk Trib. et Yicecpto., Petro Golambek de 
Zimnavoda ludice castr. Leopol. et aliis ąuampluribus łestibus. 

*I851. Miskowski •/• łączko. Vbls. doms. Johannes Miskowski Canonicus Kamenec, 
Notarius Regie Maiest., Theloneator Leopol. attemptavit terminum super provid. łączko oppidanum de 
Zudaczow pro transgressione thelonei Leopol. centum et ąuindecim bobus. łączko non paruit, Mis- 
kowski ipsum condempnavit in centum et ąuindecim bobus pertransgressionis alias loprzemycze. 

*1852. Fam. Consules Leopol. attemptaverunt terminum super prov. łączko opidanum de 
Zudaczow pro depositorio Leopol. alias o sclad. Qui | non paruit, Consules ipsum condempnayerunt J^ 
racione pertransgressionis depositorii Leopol. alias o sclad. 730 

UCIKJSI^^II. Acta sunt hec Leopoli feria sexta ipso die s. Egidii anno Dom. milles. 
guadring. octuagesimo sexto (1. Września 1486 r.) presentibus gsis. et nobil. doms. Stanislao Mal- 
drzyk Trib. et Yicecpto. , Petro Golambek de Zimnavoda ludice castr. Leopol. , lohanne Zim